Božja beseda za torek, 30. avgusta 2022

Torek 22. tedna med letom (leto II)

»Strmeli so nad njegovim naukom, kajti njegova beseda je bila izrečena z oblastjo« (Lk 4,32)

Berilo

Duhovni človek sprejema Božje skrivnosti

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 2,10-16)

Bratje, Duh preiskuje vse, celo Božje globočine. Kajti kdo izmed ljudi ve, kaj je v človeku, kakor le človekov duh, ki je v njem? Tako tudi, kar je Božjega, nihče ne pozna, kakor le Božji Duh. Mi nismo prejeli duha svetá, temveč Duha, ki je iz Boga, da bi spoznali, kar nam je Bog milostno daroval: in to tudi oznanjamo, ne z besedami, kakor jih uči človeška modrost, marveč kakor jih uči Duh, tako da razlagamo duhovno, kar je duhovnega. Čutni človek pa ne sprejema, kar je Božjega Duha, kajti zanj je to nespamet in ne more razumeti, ker se to presoja duhovno; duhovni pa presoja vse, a njega samega ne presoja nihče. »Zakaj kdo je spoznal Gospodovo misel, da bi njega učil?« Mi pa imamo Kristusovo misel.

Psalm 145

Odpev: »Gospod je vedno pravičen.«

Ps 145,8-14

Blag in usmiljen je Gospod,
potrpežljiv in premilostljiv.
Dober je Gospod vsem,
usmiljen do vseh svojih del.
Odpev: »Gospod je vedno pravičen.«
Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela,
tvoji sveti naj te slavijo;
naj poročajo o slavi tvojega kraljestva,
naj govorijo o tvoji moči.
Odpev: »Gospod je vedno pravičen.«
Da oznanijo človeškim sinovom tvojo moč
in slavo tvojega sijajnega kraljestva.
Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov,
tvoje gospostvo je za vse rodove.
Odpev: »Gospod je vedno pravičen.«
Resničen je Gospod v vseh svojih besedah,
dober v vseh svojih delih;
Gospod zadržuje vse, ki padajo,
dviga vse, ki so tlačeni.
Odpev: »Gospod je vedno pravičen.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Poúči me o poti svojih zapovedi in premišljeval  bom tvoja čudovita dela. Aleluja.

Hudi duh pričuje o Jezusu

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 4,31-37)

Tisti čas je prišel Jezus v Kafarnáum, in jih je v soboto učil. In strmeli so nad njegovim naukom, kajti njegova beseda je bila polna oblasti. V shodnici pa je bil človek, ki je imel hudega duha, in je zakričal z močnim glasom: »Pusti! Kaj imaš ti z nami, Jezus Nazarečan? Si prišel, da nas pogubiš? Vem, kdo si – svetnik Božji.« Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Hudi duh ga je vrgel na sredo ter šel iz njega in ga ni nič poškodoval. Groza je obšla vse in govorili so med seboj: »Kakšna je ta beseda, da z oblastjo in močjo ukazuje hudim duhovom in odhajajo?« In širil se je glas o njem po vseh krajih v okolici.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Feliks

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel uči, da ni mogoče spoznati Boga s svojimi močmi, ampak po daru Božjega Duha. On ga je prejel, zato oznanja Korinčanom skrivnost zveličanja v Jezusu Kristusu, da bi mogli vse presojati v njegovi luči. Odprl se bom daru Božje modrosti in gledal na vse dogajanje skozi Kristusovo misel. Gospod, hvala, ker mi kažeš, kar ugaja Bogu in je resnično, ker je uresničeno v tebi.

Evangelij

Jezus uresničuje odrešenje, ko se bojuje z demoni, jih prisili k molku in osvobaja obsedene. Njegova beseda ima oblast nad vsem, kar ogroža človeka. Okrepil bom svojo vero, da je Jezus močnejši od vseh sil zla. Sprejel bom moč njegove besede, ki rešuje iz vsakršnega zla in nemoči. Gospod, hvala za tvojo besedo, ki razkriva resnico in me osvobaja od vseh zasužnjenosti.

Primož Krečič