API dostop

API vmesnik za hozana.si se nahaja na naslovu https://hozana.si/api.php.

Preko API vmesnika dobite podatke v struktururani JSON obliki.

Za uporabo je potrebno imeti ključ, za katerega pišite na naslov info@hozana.si, pri čemer navedite za katero spletno stran ga potrebujete.

URL parametri so:

  • kljuc (parameter je obvezen): dodeljen api ključ
  • datum: če želite poizvedbo za kak drug datum, vključite ta parameter, ki mora biti v obliki d.m.llll
  • brevir: če želite opis dneva glede na brevir, ki se moli (namesto glede na Božjo besedo dneva, ki se bere pri sv. maši; razlika nastopi zgolj pri obveznih godovih, kjer se svetuje, naj imajo berila od dneva prednost pred lastnimi berili svetnika)

Vsak uporabnik ima dnevno na razpolago 10 zahtevkov (requestov). API je namenjen izključno backend uporabi, po potrebi shranite podatke na svojem strežniku.