HOZANA.si: Božja beseda

Uporaba seznama Božje besede dneva
na drugih straneh

Če želite imeti Božjo besedo dneva vedno ažurno tudi na svoji spletni strani, vam nudimo možnost da jo vključite na naslednji način.
Na mesto, kjer želite da se Božja beseda pojavi, dodajte:

	<iframe src="https://hozana.si/iframe.php"
		allowtransparency="true" scrolling="no"
		style="border:none; width:250px; 
		height:140px;">
	</iframe>
			

in izpisalo se vam bo naslednje:


Dodatne možnosti izpisa


A. Izbira poljubnega datuma


Privzeto se izpiše Božja beseda za tekoči dan. Če želite izpisati Božjo besedo za kak drug dan, dodajte v URL parameter "datum". Primer: izpis Božje besede za Veliko noč v letu 2014:
	<iframe src="https://hozana.si/iframe.php?datum=20.4.2014"
		allowtransparency="true" scrolling="no"
		style="border:none; width:250px; 
		height:140px;">
	</iframe>
Gornja koda bo izpisala:

B. Izbira lastnega oblikovanja


Temu je namenjen parameter "css", ki mora vsebovati URL CSS datoteke, ki bo vključena namesto priveze https://hozana.si/iframe.css. URL lahko kaže na poljubni strežnik. Da bi sami pripravili ustrezno oblikovanje, vsemite kot osnovo datoteko https://hozana.si/iframe.css, jo naložite na lastni strežnik in njen URL dodajte kot parameter "css".
Primer:
<iframe src="https://hozana.si/iframe.php?css=https://hozana.si/iframe2.css"
	allowtransparency="true" scrolling="no"
	style="border:none; width:350px; 
	height:160px;">
</iframe>

Kar bo izpisalo: