HOZANA.si: Božja beseda

Božja beseda po mesecih

« September 2018 »

DatumOpisBerilaVrstica
1.9.2018Sobota 21. tedna med letom1 Kor 1,26-31; Ps 33,12-13.18-19.20-21; Mt 25,14-30»Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval.« (Mt 25,15)
2.9.201822. nedelja med letom5 Mz 4,1-2.6-8; Ps 15,2-5; Jak 1,17-18.21-22.27; Mr 7,1-8.14-15.21-23»Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak to, kar pride iz človeka.« (Mr 7,15)
3.9.2018Ponedeljek 22. tedna med letom1 Kor 2,1-5; Ps 119,97.98.99.100.101.102; Lk 4,16-30»In začel jim je govoriti: 'Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.'« (Lk 4,21)
4.9.2018Torek 22. tedna med letom1 Kor 2,10-16; Ps 145,8-14; Lk 4,31-37»Strmeli so nad njegovim naukom, kajti njegova beseda je bila izrečena z oblastjo« (Lk 4,32)
5.9.2018Sreda 22. tedna med letom1 Kor 3,1-9; Ps 33,12-13.14-15.20-21; Lk 4,38-44»On pa jim je rekel: 'Tudi drugim mestom moram oznaniti evangelij o Božjem kraljestvu, ker sem za to poslan.'« (Lk 4,43)
6.9.2018Četrtek 22. tedna med letom, četrtek pred prvim petkom1 Kor 3,18-23; Ps 24,1-2.3-4.5-6; Lk 5,1-11»Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: 'Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!'« (Lk 5,4)
7.9.2018Petek 22. tedna med letom, prvi petek v mesecu1 Kor 4,1-5; Ps 37,3-4.5-6.27-28.39-40; Lk 5,33-39»Jezus jim je odgovoril: 'Ali morete doseči, da bi se svatje postili, dokler je ženin med njimi?'« (Lk 5,34)
8.9.2018Rojstvo Device Marije, sobota po prvem petkuMih 5,1-4 ali Rim 8,28-30; Ps 87,1-3.5-7; Mt 1,1-16.18-23»Jožef, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha« (Mt 1,20).
9.9.201823. nedelja med letom, katehetska nedeljaIz 35,4-7; Ps 146,7-10; Jak 2,1-5; Mr 7,31-37In na vso moč so strmeli, govoreč: »Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.« (Mr7,37).
10.9.2018Ponedeljek 23. tedna med letom1 Kor 5,1-8; Ps 5,5-6.7.12; Lk 6,6-11»Jezus jim je rekel: 'Vprašam vas, ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje rešiti ali uničiti?'« (Lk 6,9)
11.9.2018Torek 23. tedna med letom1 Kor 6,1-11; Ps 149,1-2.3-4.5-6.9; Lk 6,12-19»Vsa množica se ga je poskušala dotakniti, kajti iz njega je izhajala moč in ozdravljala vse« (Lk 6,19)
12.9.2018Sreda 23. tedna med letom1 Kor 7,25-31; Ps 45,11-12.14-15.16-17; Lk 6,20-26»Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril: 'Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo.'« (Lk 6,20)
13.9.2018Četrtek 23. tedna med letom1 Kor 8,1-7.10-13; Ps 139,1-3.13-14.23-24; Lk 6,27-38»In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim.« (Lk 6,31)
14.9.2018Povišanje sv. Križa4 Mz 21,4-9; Ps 78,1-2.34-38; Flp 2,6-11; Jn 3,13-17»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.« (Jn 3,17)
15.9.2018Sobota 23. tedna med letom1 Kor 10,14-22; Ps 116,12-13.17-18; Lk 6,43-49»Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro.« (Lk 6,45a)
16.9.201824. nedelja med letom, nedelja svetniških kandidatovIz 50,5-9; Ps 116,1-2.3-4.5-6.8-9; Jak 2,14-18; Mr 8,27-35»In vprašal jih je: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Mr 8,29a)
17.9.2018Ponedeljek 24. tedna med letom1 Kor 11,17-26; Ps 40,7-10.17; Lk 7,1-10»Gospod, ne trudi se! Nisem namreč vreden, da prideš pod mojo streho.« (Lk 7,6b)
18.9.2018Torek 24. tedna med letom1 Kor 12,12-14.27-31; Ps 100,1-2.3.4.5; Lk 7,11-17»Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel: 'Ne jokaj!'« (Lk 7,13)
19.9.2018Sreda 24. tedna med letom1 Kor 12,31-13,13; Ps 33,2-3.4-5.12.22; Lk 7,31-35»S kom naj torej primerjam ljudi tega rodu? Komu so podobni?« (Lk 7,31)
20.9.2018Četrtek 24. tedna med letom1 Kor 15,1-11; Ps 118,1-2.16-17.28; Lk 7,36-50»Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila.« (Lk 7,47a)
21.9.2018Sv. Matej, apostol in evangelistEf 4,1-7.11-13; Ps 19,2-5; Mt 9,9-13Jezus je zagledal moža, imenovanega Matej, ki je sedël pri mitnici, in mu je rekel: »Hôdi za menoj!« (Mt 9,9).
22.9.2018Sobota 24. tedna med letom1 Kor 15,35-37.42-49; Ps 56,10-12.13-14; Lk 8,4-15»Rekel jim je: 'Vam je dano spoznati skrivnosti Božjega kraljestva, drugim pa je to dano v prilikah.'« (Lk 8, 10a)
23.9.201825. nedelja med letom, Slomškova nedeljaMdr 2,12.17-20; Ps 54,3-4.5.6-8; Jak 3,16-4,3; Mr 9,30-37»Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« (Mr 9,35)
24.9.2018Bl. Anton Martin SlomšekSir 44,1-7.13-15; Ps 40,7-11; 2 Tim 4,6-8.17-18; Jn 15,1-8»Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila.« (Jn 15,6b)
25.9.2018Torek 25. tedna med letomPrg 21,1-6.10-13; Ps 119,1.27.20.34.35.44; Lk 8,19-21»On pa jim je odgovoril: 'Moja mati in moji bratje so tisti, ki Božjo besedo poslušajo in uresničujejo.'« (Lk 8,21)
26.9.2018Sreda 25. tedna med letomPrg 30,5-9; Ps 119,29.72.89.101.104.163; Lk 9,1-6»Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike« (Lk 9,1-2)
27.9.2018Četrtek 25. tedna med letomPrd 1,2-11; Ps 90,3-4.5-6.12-13.14.17; Lk 9,7-9»Herod je rekel: 'Janeza sem jaz dal obglaviti; kdo pa je ta, o katerem slišim take reči?'« (Lk 9,9)
28.9.2018Petek 25. tedna med letomPrd 3,1-11; Ps 144,1-2.3-4; Lk 9,18-22»Nato jim je rekel: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Lk 9,20a)
29.9.2018Sv. Mihael, Gabrijel, Rafael - nadangeli, kvatrna sobotaDan 7,9-10.13-14 ali Raz 12,7-12; Ps 138,1-5; Jn 1,47-51»Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ? Še več kot to boš videl.« (Jn 1,50)
30.9.201826. nedelja med letom4 Mz 11,25-29; Ps 19,8.10.12-13.14; Jak 5,1-6; Mr 9,38-43.45.47-48»Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame….« (Mr 9,42a)