HOZANA.si: Božja beseda

Božja beseda po mesecih

« Avgust 2021 »

DatumOpisBerilaVrstica
1.8.202118. nedelja med letom2 Mz 16,2-4.12-15; Ps 78,3-4.23-24.25.54; Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35»Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov.« (Jn 6,27a)
2.8.2021Ponedeljek 18. tedna med letom4 Mz 11,4-15; Ps 81,12-13.14-15.16-17; Mt 14,13-21»Jezus pa jim je rekel: 'Ni jim treba oditi. Vi jim dajte jesti!'« (Mt 14,16)
3.8.2021Torek 18. tedna med letom4 Mz 12,1-13; Ps 51,3-7.12-13; Mt 14,22-36»On mu je dejal: 'Pridi!' In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu.« (Mt 14,29)
4.8.2021Sreda 18. tedna med letom4 Mz 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35; Ps 106,6-7.13-14.21-22.23; Mt 15,21-28»O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« In njena hči je ozdravela tisto uro (Mt 15,28).
5.8.2021Četrtek 18. tedna med letom, četrtek pred prvim petkom4 Mz 20,1-13; Ps 95,1-2.6-7.8-9; Mt 16,13-23»Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih.« (Mt 16,19)
6.8.2021Jezusovo spremenjenje na gori, prvi petek v mesecuDan 7,9-10.13-14; Ps 97,1-2.5-6.9; 2 Pt 1,16-19; Mr 9,2-10»Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu« (Mr 9,3)
7.8.2021Sobota 18. tedna med letom, sobota po prvem petku5 Mz 6,4-13; Ps 18,2-4.47.51; Mt 17,14-20»Jezus je odvrnil: »O neverni in pokvarjeni rod! Do kdaj vas bom prenašal?« (Mt 17, 17)
8.8.202119. nedelja med letom1 Kr 19,4-8; Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9; Ef 4,30-5,2; Jn 6,41-51»Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni.« (Jn 6,45b)
9.8.2021Sv. Terezija Benedikta od Križa - Edith Stein, sozavetnica EvropeEstG 14,1.3-5.12.14; Ps 97,1-2; Jn 4,19-24»Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, a tretji dan bo obujen.« (Mt 17,22-23).
10.8.2021Sv. Lovrenc2 Kor 9,6-10; Ps 112,1-2.5-9; Jn 12,24-26»Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik.« (Jn 12,16)
11.8.2021Sreda 19. tedna med letom5 Mz 34,1-12; Ps 66,1-3.5.8.16-17; Mt 18,15-20»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20)
12.8.2021Četrtek 19. tedna med letomJoz 3,7-11.13-17; Ps 114,1-2.3-4.5-6; Mt 18,21-19,1»Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?« (Mt 18,33)
13.8.2021Petek 19. tedna med letomJoz 24,1-13; Ps 136,1-3.16-18.21-22.24; Mt 19,3-12»Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso« (Mt 19,4-5)
14.8.2021Sobota 19. tedna med letomJoz 24,14-29; Ps 16,1-2.5.7-8.11; Mt 19,13-15»Pustite otroke in ne branite jim priti k meni, kajti takšnih je nebeško kraljestvo.« (Mt 19,14)
15.8.2021Marijino vnebovzetje - dnevna mašaRaz 11,19;12,1-6.10; Ps 45,10.11.12.16; 1 Kor 15,20-26; Lk 1,39-56»Elizabeta je postala polna Svetega Duha.« (Lk 1,41)
16.8.2021Ponedeljek 20. tedna med letomSod 2,11-19; Ps 106,34-35.36-37.39-40.43.44; Mt 19,16-22»Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih.« (Mt 19,21)
17.8.2021Torek 20. tedna med letomSod 6,11-24; Ps 85,9.11-14; Mt 19,23-30»Resnično, povem vam: Bogataš bo težko prišel v nebeško kraljestvo.« (Mt 19,23)
18.8.2021Sreda 20. tedna med letomSod 9,6-15; Ps 21,2-3.4-5.6-7; Mt 20,1-16»Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal‹« (Mt 20,4)
19.8.2021Četrtek 20. tedna med letomSod 11,29-39; Ps 40,5.7-10; Mt 22,1-14»Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.« (Mt 22,9)
20.8.2021Petek 20. tedna med letomRut 1,1.3-6.14-16.22; Ps 146,5-10; Mt 22,34-40»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« (Mt 22,36)
21.8.2021Sobota 20. tedna med letomRut 2,1-3.8-11;4,13-17; Ps 128,1-2.3.4.5; Mt 23,1-12»Največji med vami bodi vaš strežnik« (Mt 23,11).
22.8.202121. nedelja med letomJoz 24,1-2.15-17.18; Ps 34,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69»Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš!« (Jn 6,68-69)
23.8.2021Ponedeljek 21. tedna med letom1 Tes 1,1-5.8-10; Ps 149,1-2.3-4.5-6.9; Mt 23,13.15-22»Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker pred ljudmi zaklepate nebeško kraljestvo. (Mt 23,13)
24.8.2021Sv. Jernej, apostolRaz 21,9-14; Ps 145,10-13.17-18; Jn 1,45-51»Natánael mu je dejal: 'Iz Nazareta more biti kaj dobrega?' Filip mu je rekel: 'Pridi in poglej!'« (Jn 1,46)
25.8.2021Sreda 21. tedna med letom1 Tes 2,9-13; Ps 139,7-8.9-10.11-12; Mt 23,27-32»Gorje vam, ker ste podobni pobeljenim grobovom.« (Mt 23,27).
26.8.2021Četrtek 21. tedna med letom1 Tes 3,7-13; Ps 90,3-4.12-13.14.17; Mt 24,42-51»Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod!« (Mt 24,42)
27.8.2021Petek 21. tedna med letom1 Tes 4,1-8; Ps 97,1.2.5-6.10.11-12; Mt 25,1-13»Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje« (Mt 25,4).
28.8.2021Sobota 21. tedna med letom1 Tes 4,9-11; Ps 98,1.7-8.9; Mt 25,14-30»Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval.« (Mt 25,15)
29.8.202122. nedelja med letom5 Mz 4,1-2.6-8; Ps 15,2-5; Jak 1,17-18.21-22.27; Mr 7,1-8.14-15.21-23»Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak to, kar pride iz človeka.« (Mr 7,15)
30.8.2021Ponedeljek 22. tedna med letom1 Tes 4,13-18; Ps 96,1.3.4-5.11-12.13; Lk 4,16-30»In začel jim je govoriti: 'Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.'« (Lk 4,21)
31.8.2021Torek 22. tedna med letom1 Tes 5,1-6.9-11; Ps 27,1.4.13-14; Lk 4,31-37»Strmeli so nad njegovim naukom, kajti njegova beseda je bila izrečena z oblastjo« (Lk 4,32)