Božja beseda za sredo, 31. avgusta 2022

Sreda 22. tedna med letom (leto II)

»On pa jim je rekel: 'Tudi drugim mestom moram oznaniti evangelij o Božjem kraljestvu, ker sem za to poslan.'« (Lk 4,43)

Berilo

Božji sodelavci in Božja zgradba smo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 3,1-9)

Bratje, jaz vam nisem mogel govoriti kakor duhovnim, temveč kakor mesenim, kakor nedoraslim v Kristusu. Mleka sem vam dal piti, ne jedi, ker je še niste zmogli. Pa tudi zdaj je še ne zmorete; zakaj še ste meseni. Dokler je namreč med vami zavist in prepir, ali niste meseni in ali ne živite po človeško?

Kadar namreč kdo pravi: »Jaz sem Pavlov,« a drug: »Jaz pa Apolov,« ali niste le preveč ljudje? Kaj je vendar Apolo in kaj je Pavel? Služabnika sta, po katerih ste vero prejeli, in sicer vsak, kakor mu je dal Gospod. Jaz sem sadil, Apolo je zalival, Bog je rast dajal. Zatorej ni nič ta, ki sadi, in nič ta, ki zaliva, ampak ta, ki daje rast, Bog. Ta, ki sadi in ta, ki zaliva, sta eno, vsak pa bo prejel svoje plačilo po svojem delu. Kajti Božji sodelavci smo, vi pa ste Božja njiva, Božja zgradba.

Psalm 33

Odpev: »Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.«

Ps 33,12-13.14-15.20-21

Blagor narodu, čigar Bog je Gospod,
ljudstvu, ki si ga je izvolil za dedno last.
Z nebes se ozira Gospod,
vidi vse človeške otroke.
Odpev: »Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.«
S kraja svojega bivališča
gleda na vse, ki živijo na zemlji:
On, ki je vsem ustvaril srca,
pazi na vsa njihova dela.
Odpev: »Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.«
Naša duša čaka Gospoda;
on je naš pomočnik in ščit.
Njega se veseli naše srce,
zaupamo v njegovo sveto ime.
Odpev: »Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, poúči me, da bom spolnjeval tvojo postavo, in držal jo bom z vsem svojim srcem. Aleluja.

Jezus mora oznanjati po vseh krajih

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 4,38-44)

Ko je Jezus vstal iz shodnice v Kafarnáumu, je šel v Simonovo hišo. Simonova tašča pa je imela hudo mrzlico in prosili so ga zanjo. Sklonil se je nadnjo ter zapovedal mrzlici in pustila jo je; pri priči je vstala in jim stregla. Ob sončnem zahodu pa so vsi, ki so imeli bolnike z različnimi boleznimi, té pripeljali k njemu in on je na vsakega izmed njih polagal roke in jih ozdravljal. Tudi zli duhovi so odhajali iz mnogih in so vpili: »Ti si Božji Sin.« Pa jim je prepovedal in ni pustil govoriti, ker so vedeli, da je Kristus.

Ko se je zdanilo, je odšel in se napotil na samoten kraj. Množice so ga iskale in prišle do njega. Pridrževale so ga, da bi ne šel od njih, on jim je pa rekel: »Tudi drugim mestom moram oznaniti Božje kraljestvo, ker sem za to poslan.« In učil je v shodnicah po Judeji.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Rajmund

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Korinčani presojajo oznanjevalce po človeških merilih. Pavel jih vabi, naj jih sprejemajo z duhovnim pogledom, kot ljudi v službi Božjega delovanja. Pobuda je Gospodova, njemu gre zasluga ter čast. Trudil se bom upoštevati ta red: najprej Bog in potem vsi, ki sodelujejo pri delu odrešenja. Gospod, hvala, ker se različne misli povezujejo v tvoji ljubezni in resnici.

Evangelij

V Kafarnaumu Jezus ozdravlja bolne in izganja hudobne duhove. Približa se ljudem v težavah, vendar jih ne rešuje tako, kot pričakujejo, ampak po Božjem načrtu. Jezus me uči, da vera ne sme sloneti na mojih pričakovanjih, ampak na volji nebeškega Očeta. Tu se vse reši. Gospod, hvala za tvoje odrešenje. Daj, da te bom priznal za Božjega Sina in našel v tebi moč za polno uresničenje.

Primož Krečič