Božja beseda za ponedeljek, 29. avgusta 2022


Mučeništvo Janeza Krstnika, obvezni god

Ponedeljek 22. tedna med letom (leto II)

»In začel jim je govoriti: 'Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.'« (Lk 4,21)

Berilo

Vera raste iz Božje moči

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 2,1-5)

Ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti vam oznanjat Božje pričevanje. Sklenil sem bil namreč nič drugega ne vedeti med vami ko za Jezusa Kristusa, in to križanega. Prišel sem k vam slaboten in v strahu in velikem trepetu, in moja beseda in moja pridiga ni bila v prepričevalnih besedah modrosti, ampak v skazovanju Duha in moči, da bi vaša vera ne slonela na človeški modrosti, ampak na Božji moči.

Psalm 119

Odpev: »Ljubim Božjo postavo.«

Ps 119,97.98.99.100.101.102

Kako ljubim tvojo postavo!
Ves dan jo premišljujem.
Naredila me je modrejšega od sovražnikov,
ker je vekomaj z menoj.
Odpev: »Ljubim Božjo postavo.«
Pametnejši sem od vseh svojih učiteljev,
ker premišljujem tvoje odredbe.
Razumnejši sem od starcev,
ker spolnjujem tvoje zapovedi.
Odpev: »Ljubim Božjo postavo.«
Od vsake slabe poti zadržujem svoje noge,
da bi se držal tvojih besed.
Od tvojih odlokov ne krenem,
v njih me ti poučuješ.
Odpev: »Ljubim Božjo postavo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Odpri moje oči, Gospod, da bom gledal čuda tvoje postave. Aleluja.

Jezus oznanja blagovest ubogim, v Nazaretu ga odklonijo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 4,16-30)

Tisti čas je Jezus prišel v Nazaret, kjer je bil vzrejen; po svoji navadi je šel sobotni dan v shodnico in je vstal, da bi bral. Dali so mu knjigo preroka Izaija. Odprl je knjigo ter našel mesto, kjer je bilo pisano: »Gospodov duh je nad menoj; ker me je mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim; da naznanim jetnikom oproščenje in slepim pogled, da izpustim zatirane v prostost in oznanim leto Božjega usmiljenja.« Zaprl je knjigo, jo dal služabniku in sédel; vseh oči v shodnici so bile vanj uprte.

Začel jim je govoriti: »Danes se je to pismo spolnilo, kakor ste slišali.« Vsi so mu pritrjevali in so se čudili besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust – pa so govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« Rekel jim je: »Kajpada mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sam sebe!‹ Kar smo slišali, da si storil v Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v svojem kraju.« Rekel je pa: »Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v njegovem kraju.

V resnici vam povem: Mnogo vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dnevih, ko se je zaprlo nebo za tri leta in šest mesecev in je nastala velika lakota po vsej deželi: pa k nobeni izmed njih ni bil Elija poslan razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem. In mnogo gobavih je bilo v Izraelu ob času preroka Elizeja, pa nobeden izmed njih ni bil očiščen razen Naamána, ki je bil Sirec.«

Vsi v shodnici so se razsrdili, ko so to slišali. Vstali so, ga vrgli iz mesta ter odvedli na rob hriba, na katerem je bilo njih mesto sezidano, da bi ga pahnili v prepad. Toda on je šel po sredi med njimi – in je odhajal.
Mučeništvo Janeza Krstnika (leto II), obvezni god

Berilo

Govori vse in ne boj se jih

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 1,17-19)

Tiste dni mi je prišla Gospodova beseda: Opaši si ledja! Vstani in jim govori vse, kar ti ukažem! Nikar se jih ne boj, da te jaz ne prestrašim pred njihovimi očmi. Glej, jaz te pa storim danes za utrjeno mesto, za železen steber, za bronast zid zoper vso deželo, zoper Judove kralje, zoper njegove kneze, zoper njegove duhovnike in zoper ljudstvo dežele. Bojevali se bodo zoper tebe, a te ne bodo premagali. Kajti jaz sem s teboj, govori Gospod, da te obvarujem.

Psalm 71

Odpev: »Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost.«

Ps 71,1-6.15.17

K tebi, Gospod, se zatekam,
naj ne bom osramočen vekomaj.
Po svoji pravičnosti me otmi in osvobôdi,
nagni k meni svoje uho in me reši!
Odpev: »Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost.«
Bodi mi zavetna skala, utrjen grad, da me rešiš,
ti si moja skala in moj grad!
Moj Bog, iztrgaj me iz roke krivičnika,
iz pesti hudobneža in zatiralca!
Odpev: »Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost.«
Ti si moje upanje, moj Bog,
moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti.
Nate sem se opiral od rojstva,
od naročja moje matere si bil moj varuh.
Odpev: »Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost.«
Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost,
ves dan tvojo pomoč.
O Bog, učil si me od moje mladosti
in do zdaj oznanjam tvoja čuda.
Odpev: »Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost.«

Evangelij

Mt 5,10

Aleluja

Aleluja. Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Deklica zahteva glavo Janeza Krstnika

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,17-29)

Tisti čas je dal Herod prijeti Janeza in ga v ječi vkleniti zaradi Herodiade, žene svojega brata Filipa, s katero se je bil oženil. Janez je namreč govoril Herodu: »Ni ti dovoljeno imeti žene svojega brata.« Herodiada ga je sovražila in bi ga rada umorila, pa ga ni mogla. Kajti Herod se je Janeza bal, ker je vedel, da je pravičen in svet mož, in ga je varoval; kadar koli ga je poslušal, je bil v veliki zadregi, poslušal ga je pa rad. Prišel pa je ugoden čas, ko je Herod za rojstni dan napravil gostijo svojim velikašem, častnikom in galilejskim prvakom; vstopila je hči same Herodiade in plesala ter se prikupila Herodu in gostom. Tedaj je kralj rekel deklici: »Prosi me, kar koli hočeš, in ti bom dal.« Celo prisegel ji je: »Kar koli me poprosiš, ti bom dal, do polovice svojega kraljestva.« Odšla je ven in rekla svoji materi: »Kaj naj prosim?« Ta pa je rekla: »Glavo Janeza Krstnika.«

In brž je pohitela pred kralja ter ga prosila: »Hočem, da mi takoj daš na krožniku glavo Janeza Krstnika.« Kralj se je zelo užalostil, toda zaradi prisege in zaradi gostov ji ni maral odreči; poslal je takoj krvníka in ukazal prinesti Janezovo glavo. Krvnik je šel, ga v ječi obglavil in njegovo glavo prinesel na krožniku ter dal deklici, deklica pa jo je dala materi. Ko so to zvedeli njegovi učenci, so prišli, vzeli truplo in ga položili v grob.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Mučenistvo Janeza Krstnika

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ob grški modrosti, ki je doma v Korintu, Pavel poudarja, da evangeljska moč in modrost slonita le na Kristusovem križu, ki prihaja po apostolskem oznanilu in odprtosti vere. Bolj odločno in jasno bom sprejemal oznanilo o Jezusovem križu in vstajenju. Gospod, hvala, ker mi v vsaki okoliščini kažeš neskončno moč svoje ljubezni.

Evangelij

Jezus pove, da prinaša napovedano oznanilo o odrešenju v moči Svetega Duha. Toda domači ljudje ga ne sprejmejo. Jezus me rešuje od zla. Odprl se bom njegovemu Duhu in sprejel njegovo moč nad zlom. Gospod, pomagaj mi, da bom sprejemljiv za tvoj dar. Odpravi iz mene vsa napačna pričakovanja in predsodke.

Primož Krečič

Mučeništvo Janeza Krstnika (29. avgust)

Misli Benedikta XVI.

29. avgusta 2010 je Benedikt XVI. v nagovoru pred molitvijo Angelovega češčenja dejal: »Dragi prijatelji, danes se spominjamo mučeništva sv. Janeza Krstnika, največjega med preroki, ki so napovedali Kristusa. Znal se je odpovedati sebi, da je pripravil prostor Zveličarju. Trpel in umrl je za resnico.« ...

Ob različnih priložnostih je Benedikt XVI. predstavil Janeza kot pravega preroka, ki je bil ves usmerjen na Kristusa. »Prav tako kot življenje Kristusove matere Marije, je bilo tudi Janezovo življenje povsem usmerjeno na Kristusa. Bil je ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.