HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za četrtek, 8. decembra 2016

Brezmadežno spočetje Device Marije (8. december)

Brezmadežno spočetje Device Marije

Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu« (Lk 1,30).

Brezmadežno spočetje Device Marije
(8.12.2014 ob 19h, dolžina: 8:51)

Br. Stane Bešter, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas


Posnetek homilije

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Brezmadežno spočetje Device Marije - Sebastjan Likar - Šmartno pod Šmarno goro
(8.12.2014 ob 10h, dolžina: 3:41)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Vse homilije »

Brezmadežno spočetje Device Marije - p. Andraž Arko - Marijino oznanjenje
(8.12.2013 ob 10h, dolžina: 9:03)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Vse homilije »

Brezmadežno spočetje Device Marije
(8.12.2013 ob 9h, dolžina: 9:11)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.


Posnetek homilije

Vse homilije »

Brezmadežno spočetje Device Marije - Škof Alojz Uran - kapela Radia Ognjišče
(8.12.2011 ob 10h, dolžina: 9:05)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Vse homilije »

Brezmadežno spočetje Device Marije - Nadškof Alojz Uran - kapela Radia Ognjišče
(8.12.2009 ob 10h, dolžina: 9:26)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Vse homilije »
Zadnje premišljevanje
Brezmadežno spočetje Device Marije
8.12.2016

Marija – iz malega veliko!
Marija, prelepo bitje ... Prelepo, ker je znala vedno dati prostor Lepoti, da je žarela in sijala iz njene globine. Njena maternica je bila vedno prosta za spočetje Besede, njeno srce je vedno znalo ohraniti Besedo in jo varovati, da je le-ta lahko rasla, se krepila in naposled rodila. Vsak dan znova. Z vsakim povabilom Boga znova.
Več v tiskani knjigi
Anja Kastelic

Marija – iz malega veliko! ...

Marija, prelepo bitje ... Prelepo, ker je znala vedno dati prostor Lepoti, da je žarela in sijala iz njene globine.
Njena maternica je bila vedno prosta za spočetje Besede, njeno srce je vedno znalo ohraniti Besedo ...

Več v tiskani knjigi

Anja Kastelic

Komentar cerkvenih očetov

Oznanilo Jezusovega rojstva je neposredno za napovedjo Janezovega rojstva. Evangelist začne opis prizora z vstopom Gabrijela, katerega ime pomeni 'Božja moč'. Globok vtis napravi kratkost opisa Marijine osebnosti. Edini pomemben podatek je njena deviškot, ki jo ponudi v dar Bogu. ...

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Sovraštvo bom naredil med tvojim zarodom in zarodom žene

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 3,9-15.20)

Gospod Bog pa je poklical človeka in mu rekel: »Kje si?« 10 Odgovoril je: »Tvoj glas sem slišal v vrtu; zbal sem se, ker sem nag, in sem se skril.« 11 Pa je rekel: »Kdo ti je povedal, da si nag? Ali si mar jedel od drevesa, od katerega sem ti prepovedal jesti?« 12 Človek je odgovoril: »Žena, ki si mi jo dal za družico, ta mi je dala od drevesa in sem jedel.« 13 Tedaj je Gospod Bog rekel ženi: »Zakaj si to storila?« Žena je odgovorila: »Kača me je zapeljala in sem jedla.« 14 Tedaj je rekel Gospod Bog kači: »Ker si to storila, bodi prekleta med vso živadjo in med vsemi živalmi polja! Po svojem trebuhu se boš plazila in prst jedla vse dni svojega življenja. 15 Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo in med tvojim zarodom in njenim zarodom; ta ti bo glavo strl, ti ga boš pa ranila na peti.« 20 Človek je imenoval svojo ženo Evo, ker je postala mati vseh živih.

Psalm 98

Odpev: »Pojte Gospodu novo pesem!«

Ps 98,1-4

Psalm.

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama. Gospod je naznanil svojo zmago,
pred očmi narodov je razodel svojo pravičnost, spomnil se je svoje dobrote in svoje zvestobe
v blagor Izraelove hiše.
Videle so vse zemeljske daljave
zmago našega Boga. Radujte se v Gospodu, vse dežele.
veselite se s petjem in godbo!

2. berilo

Bog nas je izbral v Kristusu pred stvarjenjem

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 1,3-6.11-12)

Hvaljen Bog in Oče Gospoda našega Jezusa Kristusa, ki nas je v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom iz nebes, kakor nas je pred stvarjenjem sveta v njem izvolil, da bi bili sveti in brezmadežni pred njim; v ljubezni nas je naprej določil, naj bomo po sklepu njegove volje zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu in naj slavimo veličastvo njegove milosti, s katero nas je oblagodaril v Ljubljenem; 11 V njem smo postali tudi dediči, naprej določeni po načrtu njega, ki vse vrši po odločitvi svoje volje, 12 da bi bili tako v hvalo njegovega veličastva, kateri smo že poprej upali v Kristusa;

Evangelij

Prim. Lk 1,28

Aleluja

Aleluja. Pozdravljena, Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami. Aleluja.

Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,26-38)

26 V šestem mesecu pa je bil angel Gabrijel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, 27 k devici, zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. 28 In stopil je k njej in ji rekel: »Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj!« 29 Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj ta pozdrav pomeni. 30 Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, zakaj milost si našla pri Bogu. 31 Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. 32 Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida 33 in bo vladal v Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« 34 Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko moža ne spoznam?« 35 Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila; in zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Sin božji. 36 In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki se imenuje nerodovitna; 37 zakaj pri Bogu ni nič nemogoče.« 38 Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.

Besedilo Ekumenske izdaje Svetega pisma je vzeto s strani www.biblija.net.
Obiščite stran Svetopisemske družbe in postanite prijatelj Svetega pisma.


Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2016