HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za petek, 28. oktobra 2016

Sv. Simon in Juda Tadej, apostola (28. oktober)

Zadnja homilija (30. nedelja med letom) - Janko Strašek - Cirkovce na Dravskem polju
(27.10.2013 ob 10h, dolžina: 7:41)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

30. nedelja med letom - Brezje
(24.10.2010 ob 10h, dolžina: 12:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Vse homilije »

Sv. Simon in Juda Tadej, apostola, praznik

»Poklical je k sebi svoje učence in si jih je izmed njih izbral dvanajst, katere je imenoval tudi apostole.« (Lk 6,13)
Zadnje premišljevanje
30. nedelja med letom
23.10.2016

Paziti na pogled
Anja Kastelic

Berilo

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 2,19-22)

19 Zatorej niste več tujci in priseljenci, marveč sodržavljani svetih in domačini božji, 20 zidani na temelju apostolov in prerokov, in glavni vogelni kamen je sam Kristus Jezus, 21 na katerem vsa stavba skladno raste v svet tempelj v Gospodu, 22 v katerega se tudi vi vzidavate za božje bivališče v Duhu.

Psalm 19

Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«

Ps 19,2-5

Nebesa razglašajo božje veličastvo
in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok. En dan sporoča to drugemu
in ena noč naznanja to drugi. To ni beseda in niso govori,
katerih glas bi se ne mogel slišati, po vsej zemlji se razlega njih glas
in do konca sveta njih govorica!

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Tebe, Boga, hvalimo, tebe, Gospoda, poveličujemo, tebe hvali apostolov slavni zbor. Aleluja.

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,12-16)

12 V teh dneh je šel na goro molit in je noč prečul v molitvi k Bogu. 13 In ko se je zdanilo, je poklical svoje učence in si jih je izmed njih izbral dvanajst, katere je imenoval tudi apostole: 14 Simona, ki ga je imenoval tudi Petra, njegovega brata Andreja, Jakoba, Janeza, Filipa, Bartolomeja, 15 Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Simona, s priimkom Gorečnik, 16 Juda, Jakobovega brata, in Juda Iškarijota, ki je postal izdajavec.

Besedilo Ekumenske izdaje Svetega pisma je vzeto s strani www.biblija.net.
Obiščite stran Svetopisemske družbe in postanite prijatelj Svetega pisma.


Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2016