Božja beseda za torek, 25. junija 2024

Torek 12. tedna med letom (leto II)

»Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo.« (Mt 7,14)

Berilo

Bog varuje Jeruzalem in kralja Ezekija

Berilo iz 2. knjige kraljev (2 Kr 19,9-11.14-21.31-36)

Asirski kralj Senaherib je poslal poslance h kralju Ezekiju: »Tako povejte Judovemu kralju Ezekiju: ›Naj te ne vara tvoj Bog, ki vanj zaupaš in praviš: Jeruzalem ne bo dan v roke asirskega kralja. Glej, sam si slišal, kaj so storili asirski kralji vsem deželam, kako so jih z zakletvijo pokončali. In ti bi se rešil?‹« Ezekija je sprejel pisanje iz rok poslancev in ga prebral. Nato je šel v Gospodovo hišo in ga razgrnil pred Gospodom.

Potem je Ezekija molil: »Gospod, Izraelov Bog, ki prestoluješ na kerubih! Ti edini si Bog vsem kraljestvom na zemlji. Ti si ustvaril nebo in zemljo. Gospod, nagni svoje uho in poslušaj! Gospod, odpri svoje oči in glej! Sliši besede, ki jih je poslal Senaherib, da bi zasramoval živega Boga! Gospod, res so asirski kralji pokončali narode in njih dežele ter pometali njihove bogove v ogenj. Saj to niso bili bogovi, ampak delo človeških rok, les in kamen. Zato so jih mogli pokončati. Zdaj torej, Gospod, naš Bog, reši nas iz njegovih rok, da bodo vsa kraljestva na zemlji spoznala, da si ti, Gospod, edini Bog!«

Tedaj je poslal Amosov sin Izaija tole sporočilo Ezekiju: »Tako govori Gospod, Izraelov Bog: ›Kar si molil k meni zaradi asirskega kralja Senaheriba, sem slišal.‹ To je beseda, ki jo je Gospod govoril o njem: ›Zaničuje te, zasmehuje te devica, hči sionska; maje z glavo za teboj, hči jeruzalemska. Kajti iz Jeruzalema bo izšel ostanek in peščica rešenih s Sionske gore. Gospodova gorečnost bo to storila.‹

Zato Gospod tako govori o asirskem kralju: ›Ne bo prišel v to mesto, ne ustrelil tja puščice, ne ga naskočil s ščitom, ne nasul nasipa zoper njega. Po poti, po kateri je prišel, se bo vrnil, v to mesto ne bo prišel, govori Gospod. To mesto bom branil, da ga rešim, zaradi sebe in zaradi Davida, svojega služabnika.‹«

Tisto noč je šel Gospodov angel in jih v asirskem taboru pobil sto petinosemdeset tisoč. Asirski kralj Senaherib je torej odrinil, odšel in se vrnil ter ostal v Ninivah.

Psalm 48

Odpev: »Bog utrjuje svoje mesto na veke.«

Ps 48,2-4.10-11

Velik je Gospod in vse hvale vreden,
v mestu našega Boga.
Njegova sveta gora, prekrasna višina,
je veselje vse zemlje.
Odpev: »Bog utrjuje svoje mesto na veke.«
Vzvišena Sionska gora
je mesto velikega kralja.
V njegovih močnih utrdbah
nam je Bog varna obramba.
Odpev: »Bog utrjuje svoje mesto na veke.«
Spominjamo se tvoje milosrčnosti
sredi tvojega svetišča, Gospod.
Tvoje ime in tvoja hvala
sega do kraja zemlje.
Odpev: »Bog utrjuje svoje mesto na veke.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja.

Zlato pravilo prave medsebojne ljubezni

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 7,6.12-14)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ne dajajte svetega psom in ne mečite svojih biserov pred svinje, da jih morda z nogami ne pohodijo in se ne obrnejo ter vas raztrgajo. Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim; to je namreč postava in preroki. Vstopíte skozi ozka vrata; zakaj široka so vrata in prostorna je pot, ki drži v pogubo, in mnogo jih je, ki v pogubo hodijo po njej. Kako ozka so vrata in tesna je pot, ki drži v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo!«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Viljem

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Asirec Sanherib grozi, da bo uničil Jeruzalem. Ezekija gre v tempelj, pred Gospodom razgrne Sanheribovo pismo, naj ga prebere, da bo videl njegovo hudobijo in pomagal z rešitvijo. V zaupanju Bog vedno pokaže svojo moč in poskrbi za pravico. Gospod, marsikdaj te kličem le takrat, ko je hudo. Bodi mi še bolj blizu, saj si voditelj časov in zgodovine.

Evangelij

Jezus vabi učence k iskreni ljubezni do Boga, da svete reči ostanejo svete, in k upoštevanju zlatega pravila medsebojne ljubezni. Pot z Jezusom je naporna, saj ni prostora za moralne kompromise in predajanje skušnjavam. Po kakšni poti hodim? Ali se borim proti lagodnosti, ohranjam notranjo disciplino? Gospod, osvobodi me popustljivosti, da bi se predal svetni miselnosti.

Primož Krečič