HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za nedeljo, 4. decembra 2016

2. adventna nedelja - A

2. adventna nedelja - A (leto A)

»On, ki pride za menoj, vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju.« (Mt 3,11).

2. adventna nedelja - A - Marko Košir - Preserje
(5.12.2010 ob 10h, dolžina: 8:14)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Vse homilije »

Kar se vidi in kar šteje ...


To, kar se vidi in to, kar šteje, ne gre vedno skupaj. Ljudje zaradi težnje po »takojšnjem« hitro pademo v skušnjavo navideznega, torej tega, kar se vidi in za kar se nam zdi, da šteje. ...

Več v tiskani knjigi

Anja Kastelic

Misli Benedikta XVI.

Danes, na drugo adventno nedeljo nam liturgija predstavlja strogo podobo Predhodnika, ki ga evangelist Matej takole predstavi: »Tiste dni se je pojavil Janez Krstnik in v Judejski puščavi oznanjal z besedami: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo! (Mt ...

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Hieronim pravi: »Kristus bo pognal iz Marije kakor cvet iz stebla.« Sv. Efrem Sirski pravi: »Po zaslugi sadu korenine, nas bo on cepil na drevo.« Evzebij iz Cezareje pojasnjuje: »Do klica poganov je prišlo s Kristusovim rojstvom, ...

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Odrešenik bo branil stiskane

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 11,1-10)

Mladika požene iz Jesejeve korenike, poganjek vzcvete iz njegove korenine. Na njem bo počival duh Gospodov: duh modrosti in razumnosti, duh svéta in moči, duh spoznanja in strahu Gospodovega. Strah Gospodov mu je všeč. Ne sodi po videzu svojih oči, ne odloča po sluhu svojih ušes. Pravično sodi neznatne in deli pravico v prid ubogim na zemlji. Nasilnega udarja s palico svojih ust, z dihom svojih ustnic mori hudobneža. Pravičnost je pas njegovih ledij, in zvestoba je opasilo njegovih kolkov. Tedaj bo volk prebival z jagnjetom, panter bo ležal s kozličkom. Tele, lev in ovca bodo skupaj; majhen deček jih bo gonil. Krava in medvedka se bosta skupaj pasli. Njih mladiči bodo skupaj ležali. Lev bo jedel slamo kakor govedo. Dojenček se bo igral nad gadjo luknjo. V baziliskovo luknjo bo odstavljeni otrok vtikal svojo roko. Nič hudega ne bodo storili, nič pogubnega naredili na vsej moji sveti gori. Zakaj dežela je polna spoznanja Gospodovega, kakor vode pokrivajo morsko globino. 10 Tisti dan bo stal Jesejev korenski poganjek kot prapor ljudstvom. Njega obiščejo narodi in njegovo počivališče bo veličastno.

Psalm 72

Odpev: »V njegovih dneh bo mir in pravičnost.«

Ps 72,1-2.7-8.12-13.17

Salomonov.

O Bog, daj kralju svoje sodstvo
in kraljevemu sinu svojo pravičnost! Naj pravično vlada tvoje ljudstvo
in tvoje ponižne po pravici. V njegovih dneh bo cvetela pravičnost
in obilnost miru, dokler ne ugasne luna. Gospodoval bo od morja do morja,
od veletoka do koncev zemlje. 12 Zakaj rešil bo ubožca, ki vpije k njemu,
in bednega, ki nima pomočnika. 13 Usmilil se bo slabotnega siromaka,
rešil bo življenje ubožcem. 17 Njegovo ime bo blagoslovljeno na veke;
njegovo ime bo ostalo, dokler bo sijalo sonce.
V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji,
vsi narodi ga bodo blagrovali.

2. berilo

Kristus je odrešenik vseh

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 15,4-9)

Kar koli se je namreč poprej napisalo, se je napisalo v naše poučevanje, da bi imeli upanje po potrpežljivosti in po tolažbi iz pisem. Bog potrpežljivosti in tolažbe pa vam daj, da bi bili med seboj istih misli po Kristusu Jezusu, da bi tako enodušno z enimi usti slavili Boga in Očeta Gospoda našega Jezusa Kristusa. Zato se sprejemajte med seboj, kakor je tudi Kristus vas sprejel v slavo božjo. Pravim namreč, da je Kristus postal služabnik obreze zaradi božje zvestobe, da bi namreč spolnil obljube, dane očetom, da pa pogani Boga slave zaradi usmiljenja, kakor je pisano:
»Zato te bom slavil med narodi
in bom hvalo pel tvojemu imenu.«

Evangelij

Lk 3,4.6

Aleluja

Aleluja. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove stèze! In vse človeštvo bo videlo, kako naš Bog rešuje. Aleluja.

Spreobrnite se, približalo se je nebeško kraljestvo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 3,1-12)

Tiste dni pride Janez Krstnik in pridiga v judejski puščavi: »Spreobrnite se, zakaj nebeško kraljestvo se je približalo.« Bil je namreč tisti, ki ga je napovedal prerok Izaija, ki pravi:
‚Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite pot Gospodovo,
izravnajte njegove steze!‘ Janez pa je imel obleko iz velblodje dlake in usnjen pas okoli ledij in njegova jed so bile kobilice ter divji med. Tedaj je prihajal k njemu Jeruzalem in vsa Judeja in vsa pokrajina ob Jordanu; spovedovali so se svojih grehov ter se mu dajali krstiti v Jordanu. Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu mnogo farizejev in saducejev, jim je rekel: »Gadja zalega, kdo vas je učil, da ubežite prihodnji jezi? Obrodite torej vreden sad pokore in ne govorite sami pri sebi: ‚Abrahama imamo za očeta.‘ Zakaj povem vam, da more Bog iz teh kamnov Abrahamu otroke obuditi. 10 Že je sekira nastavljena drevesom na korenino; vsako drevo torej, katero ne rodi dobrega sadu, bo posekano in vrženo v ogenj. 11 Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spokorili; ta pa, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu obuvalo sezul; on vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. 12 Velnico ima v roki in svoje gumno bo očistil in spravil pšenico v svojo žitnico, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.«

Besedilo Ekumenske izdaje Svetega pisma je vzeto s strani www.biblija.net.
Obiščite stran Svetopisemske družbe in postanite prijatelj Svetega pisma.


Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2016