HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za četrtek, 19. januarja 2017

Zadnja homilija (2. nedelja med letom) - Robert Petkovšek - Ljubljana - Tabor
(19.1.2014 ob 10h, dolžina: 14:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

2. nedelja med letom
(19.1.2014 ob 9h, dolžina: 14:05)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

2. nedelja med letom - Aleš Pečavar - Ljubljana - Polje
(16.1.2011 ob 10h, dolžina: 5:25)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Teden molitve za edinost kristjanov (18.-25. januar)

Četrtek 2. tedna med letom (leto I)

»Mnogo jih je ozdravil, zato so tiščali za njim, da bi se ga dotaknili, kateri so bili v nadlogah« (Mr 3,10)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kristusov žrtveni dar je popoln in najtesneje povezuje z Očetom. On je zaradi svoje edinstvene nedolžnosti in svetosti najbolj primeren za posrednika med Očetom in ljudmi. Čistost in svetost Kristusovega daru naj sveti tudi mojemu podarjanju Bogu in ljudem. Gospod, pomagaj mi, da bo moja življenjska žrtev gradila edinost med Bogom in ljudmi. Pomagaj mi, da bom vedno odprt za tvoj dar.

Evangelij

Jezus uči, množica ga posluša, ozdravlja bolne in izganja hude duhove. Ti ga celo priznajo za Božjega Sina. Toda ve, da to še ni prava vera. Pripadnost se bo morala prekaliti po poti križa. Sprejel bom Jezusov klic in hodil za njim brez pomišljanja. Gospod, ti si izbral stvarno pot za človeka, da bi ga rešil. Naj bo moja odločitev zate trdna in v vseh okoliščinah.

Primož Krečič

Berilo

Kristus je enkrat opravil daritev za grehe

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 7,25-8,6)

25 Zatorej morate tistim, ki se po njem bližajo Bogu, tudi zveličanje vedno dajati, ker vedno živi, da prosi zanje. 26 Spodobilo se je namreč, da imamo takega velikega duhovnika, ki je svet, nedolžen, neomadeževan, ločen od grešnikov in višji od nebes; 27 ki mu ni treba kakor velikim duhovnikom vsak dan poprej darovati za lastne grehe, potlej za grehe ljudstva. Zakaj to je storil enkrat, ko je daroval sam sebe. 28 Postava namreč za velike duhovnike postavlja ljudi, obdane s slabostjo, beseda prisege, ki je prišla za postavo, pa Sina, vekomaj popolnega. Glavno pri tem, o čemer govorimo, je pa to, da imamo takega velikega duhovnika, ki je sédel na desno prestola veličastva v nebesih in je služabnik svetišča in pravega šotora, ki ga je postavil Gospod in ne človek. Vsak veliki duhovnik je namreč v to postavljen, da daruje dari in daritve; zatorej je treba, da ima tudi ta kaj darovati. Ko bi bil torej na zemlji, bi niti ne bil duhovnik, zakaj tu so taki, ki darujejo daritve po postavi; in ti služijo podobi in senci tega, kar je v nebesih, kakor je bilo naročeno Mojzesu, ko je hotel napraviti šotor: »Glej,« je rekel, »da vse narediš po podobi, ki ti je bila pokazana na gori.« Tako pa je dobil toliko odličnejšo službo, kolikor je tudi srednik boljše zaveze, ki je pač postavljena na boljših obljubah.

Psalm 40

Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod.«

Ps 40,7-10.17

Klavnih in jedilnih daritev nisi hotel,
ali ušesa si mi odprl.
Žgalnih žrtev in daritev za greh nisi terjal; tedaj sem dejal: »Glej, prihajam;
v zvitku knjige je o meni pisano: Spolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli
in tvoja postava je v mojem srcu.« 10 Oznanjeval sem pravičnost v velikem zboru;
glej, svojih ustnic nisem zapiral; Gospod, ti veš. 17 Radujejo in vesele pa se naj v tebi vsi, ki te iščejo,
in tisti, ki želijo tvojo pomoč, naj vedno govore: »Poveličan bodi Gospod!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja.

Jezusa priznavajo celo hudobni duhovi

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 3,7-12)

Jezus se je s svojimi učenci umaknil k morju in spremljala ga je velika množica iz Galileje, pa tudi iz Judeje, Jeruzalema, Idumeje, z one strani Jordana; iz okolice Tira in Sidona je prišla k njemu velika množica, ko so slišali, kolika dela je izvrševal. In svojim učencem je rekel, naj zaradi množice zanj pripravijo čoln, da bi ga ne stiskali. 10 Mnogo jih je namreč ozdravil; zato so tiščali za njim, da bi se ga dotaknili, kateri so bili v nadlogah. 11 In kadar so ga videli nečisti duhovi, so padali predenj in vpili: »Ti si božji Sin.« 12 In zelo jim je zabičeval, naj ga ne razglašajo.

Besedilo Ekumenske izdaje Svetega pisma je vzeto s strani www.biblija.net.
Obiščite stran Svetopisemske družbe in postanite prijatelj Svetega pisma.


Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017