Božja beseda za ponedeljek, 5. junija 2023


Sv. Bonifacij, obvezni god

Ponedeljek 9. tedna med letom (leto I)

Imel je še enega, ljubljenega sina. Nazadnje je k njim poslal njega in rekel: »Mojega sina bodo spoštovali« (Mr 12,6).

Berilo

Strah Božji naj bo v nas

Berilo iz Tobita (Tob 1,1-2;2,1-9)

Tobija iz roda in mesta Neftalijevega, je bil ujet za časa asirskega kralja Salmanasarja. V ujetništvu pa ni zapustil pota resnice. Ko je bil nekoč Gospodov praznik in se je v njegovi hiši pripravilo dobro kosilo, je rekel svojemu sinu: »Pojdi in privedi katere naših rojakov, ki se bojijo Boga, da bodo obedovali z nami.« Odšel je, pa se vrnil in mu sporočil, da leži nekdo izmed Izraelovih sinov zadavljen na cesti. Takoj je skočil s svojega sedeža, pustil kosilo in tešč prišel do trupla. Dvignil ga je in skrivaj prinesel v hišo, da bi ga ob sončnem zahodu previdno pokopal.

Ko je truplo skril, je jedel kruh v žalosti in trepetu, spominjajoč se one besede, ki jo je Gospod govoril po preroku Amosu: »Vaši prazniki se bodo spremenili v tarnanje in žalovanje.« Ko je pa sonce zašlo, je šel in ga pokopal. Vsi njegovi bližnji pa so ga grajali: »Že si bil zaradi tega obsojen na smrt in si komaj ušel naročeni smrti, pa zopet pokopavaš mrtve!« Toda Tobija se je bolj bal Boga ko kralja. Pobiral je trupla ubitih, jih skrival v hiši in jih ponoči pokopaval.

Psalm 112

Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

Ps 112,1-2.34.5-6

Blagor mu, kdor se boji Gospoda,
kdor se njegovih zapovedi res veseli.
Njegov zarod bo v deželi mogočen;
rod pravičnih bo blagoslovljen.
Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«
Premoženje in bogastvo je v njegovi hiši
in njegova darežljivost vedno ostane.
Vzhaja kakor luč v temi pravičnim,
milostljiv in usmiljen in pravičen.
Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«
Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja,
ki svoje reči ureja po vesti,
vekomaj ne bo omahnil,
pravični ostane v večnem spominu.
Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor spolnjuje Kristusovo besedo, v tem je Božja ljubezen zares popolna. Aleluja.

Hudobni vinogradniki ubijejo dediča

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 12,1-12)

Tisti čas je začel Jezus govoriti v prilikah velikim duhovnikom, pismoukom in starešinam: »Neki človek je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal tlačilnico in sezidal stolp; dal ga je v najem vinogradnikom in je odpotoval. Ob svojem času je poslal k vinogradnikom služabnika, da bi od njih prejel sadov iz vinograda. Ti so ga pa zgrabili in pretepli ter odpravili praznega. Poslal je k njim spet drugega služabnika; tudi tega so na glavi ranili in ga opsovali. In drugega je poslal in tega so ubili. In še mnogo drugih: nekatere so pretepli, nekatere pobili.

Še enega je imel – ljubljenega sina. Nazadnje je k njim poslal njega, misleč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹ Vinogradniki pa so rekli med seboj: ›To je dedič! Dajte, ubijmo ga in dediščina bo naša.‹ In prijeli so ga ter ubili in vrgli iz vinograda.

Kaj bo torej storil gospodar vinograda? Prišel bo in vinogradnike pokončal, vinograd pa dal drugim. Ali tudi tega niste brali v pismu: ›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen; Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh‹?« Skušali so Jezusa prijeti, pa so se zbali ljudstva. Spoznali so bili namreč, da je to priliko povedal o njih. In spustili so ga ter odšli.
Sv. Bonifacij (leto I), obvezni god

Berilo

Glasniki so poslani po vsej zemlji

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 52,7-10)

Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Síonu: »Tvoj Bog kraljuje!« Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas, vsi skupaj vriskajo, saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion. Vzklikajte, vriskajte vse skupaj, jeruzalémske razvaline! Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, odkúpil Jeruzalem. Gospod je razgálil svojo sveto roko pred očmi vseh narodov in vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje.

Psalm 95

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 95,1-3.7.8.10

Pridite, prepevajmo Gospodu,
vzklikajmo Skali našega zveličanja!
Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami,
s spevi ga slavimo!
Zakaj velik Bog je Gospod,
velik kralj nad vsemi bogovi;
Zakaj on je naš Bog,
mi pa smo ljudstvo njegove paše in ovce njegove roke.
O da bi danes poslušali njegov glas:
»Ne zakrknite svojih src kot v Meribi,
kot ob dnevu Mase v puščavi,
10 Štirideset let se mi je gnusil ta rod
in sem rekel: Ljudstvo blodečega srca so,
ti ljudje ne spoznajo mojih potov.

Evangelij

Mt 28,19a.20b

Aleluja

Aleluja. Pojdite torej in učite vse narode, govorí Gospod. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja.

Žetev je velika, delavcev pa malo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,1-9)

Tisti čas je Jezus določil drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. Govoril jim je:

»Žetev je velika, delavcev pa malo; prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Pojdite; glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite mošnje ne torbe ne obuvala in nikogar na potu ne pozdravljajte. V katero koli hišo pridete, recite najprej: ‚Mir tej hiši!‘ In če bo tam sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se povrne k vam. V tisti hiši pa ostanite ter jejte in pijte, kar imajo; kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne prehajajte iz hiše v hišo. In v katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, kar se pred vas postavi; ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in oznanjujte: ›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹«

Sv. Bonifacij (5. junij)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Bonifacij

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pobožni Jud Tobit pride v asirsko izgnanstvo. V poganskem okolju želi biti zvest postavi in delati dobro. Pomaga ljudem in pokopava rojake, kar ni dovoljeno. Posnemal bom Tobita v zvestobi Božjim zapovedim in pomagal ljudem v stiski. Gospod, naj bom koristno orodje v tvojih rokah, da bom delal dobro, ne glede na to, kaj bodo rekli drugi.

Evangelij

Voditelji zavržejo Jezusa, najemniki pa gospodarjeve služabnike in njegovega sina. Jezus je zavrženi kamen, ki je po žrtvi postal vogelni kamen nove skupnosti. Vse bom odprl Jezusovi ljubezni, da bo kljub moji krhkosti trdna opora mojemu življenju. Gospod, odpravi vsak moj upor, bodi mi resnični temelj v življenju.

Primož Krečič