Misal za 4. december 2022

2. adventna nedelja - A

2. adventna nedelja - A

Drugi godovi:

  • Sv. Barbara, neobvezni god (splošni koledar)
  • Sv. Janez Damaščan, neobvezni god (splošni koledar)

Vstopni spev

Prim. Iz 30,19.30
Naš Bog prihaja, da reši vsa ljudstva.
Slišali bomo njegovo čudovito besedo
in razveselilo se bo naše srce.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

4. V adventnem času:
– Gospod Jezus Kristus, pripravljamo se na praznik tvojega rojstva: Gospod, usmili se.
– Ti si Luč, ki razsvetluje vsakega človeka: Kristus usmili se.
– V tem času nas vabiš, da odložimo dela teme: Gospod, usmili se.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.
Vsemogočni in usmiljeni Bog,
ko hitimo tvojemu Sinu naproti,
naj nas zemeljske skrbi ne ovirajo.
Tvoja modrost naj nas vodi,
da bomo Kristusa sprejeli in živeli v njem,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

1. berilo

Odrešenik bo branil stiskane

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 11,1-10)

Tisti dan požene mladika iz Jésejeve koreníke, iz njegove korenine obrodí poganjek. Na njem bo počival Gospodov duh: duh modrosti in razumnosti, duh svéta in moči, duh spoznanja in strahu Gospodovega. Navdihoval ga bo s strahom Gospodovim, da ne bo sodil po pogledu svojih oči, ne odločal po sluhu svojih ušes. Pravično bo sodil siromake, pošteno bo branil stiskane v deželi. Tepel bo deželo s šibo svojih ust, z dihom svojih ustnic bo pokončeval krivičnega. Pravičnost bo pas okoli njegovih ledij, zvestoba bo pas okoli njegovih bokov.

Volk bo prebival z jagnjetom in panter bo ležal s kozličem. Teliček in levček se bosta skupaj redila, majhen deček ju bo poganjal. Krava in medvedka se bosta skupaj pasli, njuni mladiči bodo skupaj ležali in lev bo jedel slamo kakor govedo. Dojenček se bo igral nad gadjo luknjo in komaj odstavljeni bo iztezal svojo roko v modrasjo odprtino. Ne bodo delali škode, ničesar ne bodo uničevali na vsej moji sveti gori, kajti dežela bo polna Gospodovega spoznanja, kakor morsko globino pokrivajo vode. Tisti dan bo Jésejeva korenina stala kot znamenje za ljudstva, njo bodo iskali narodi in njeno bivališče bo slavno.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 72

Odpev: »V njegovih dneh bo mir in pravičnost.«

(Ps 72,1-2.7-8.12-13.17)

O Bog, daj svojo razsodnost kralju,
svojo pravičnost kraljevemu sinu.
Naj sodi tvoje ljudstvo po pravičnosti,
tvoje uboge po pravici.
Odpev: »V njegovih dneh bo mir in pravičnost.«
V njegovih dneh bo cvetela pravičnost,
tedaj bo obilje miru, dokler ne ugasne luna.
Vladal bo od morja do morja,
od veletóka do koncev zemlje.
Odpev: »V njegovih dneh bo mir in pravičnost.«
Zakaj ubogega, ki kliče na pomoč, bo rešil,
rešil nesrečneža, ki nima pomočnika.
Do slabotnega in ubogega bo sočuten,
odrešil bo duše revežev.
Odpev: »V njegovih dneh bo mir in pravičnost.«
Njegovo ime bo ostalo na veke,
njegovo ime se bo širilo, koder bo sijalo sonce.
V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi,
vsi narodi ga bodo blagrovali.
Odpev: »V njegovih dneh bo mir in pravičnost.«

2. berilo

Kristus je odrešenik vseh

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 15,4-9)

Bratje in sestre, kar koli je bilo napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučenje, da bi, oprti na potrpežljivost in na tolažbo, ki jo daje Pismo, imeli upanje. Bog potrpežljivosti in tolažbe pa vam daj, da bi bili med seboj istih misli, v skladu z Jezusom Kristusom, in da bi z enim srcem in kakor iz enih ust slavili Boga in Očeta našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zato sprejemajte drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo. Pravim namreč, da je Kristus postal služabnik obrezanih zaradi Božje resnice, in je zato uresničil obljube, dane očakom, medtem ko narodi slavijo Boga zaradi njegovega usmiljenja. Tako je tudi pisano: Zato te bom slavil med narodi in pel bom tvojemu imenu.

Poslušali smo Božjo besedo.

Evangelij

Lk 3,4.6

Aleluja

Aleluja. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove stèze! In vse človeštvo bo videlo, kako naš Bog rešuje. Aleluja.

Spreobrnite se, približalo se je nebeško kraljestvo

Iz svetega evangelija po Mateju (3,1-12)

Tiste dni je nastopil Janez Krstnik in v Judejski puščavi oznanjal z besedami: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo!« To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju: Glas vpijočega v puščavi: ›Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!‹ Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledij. Hranil se je s kobilicami in z divjim medom. Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jerúzalema in iz vse Judêje in iz vse pokrajine ob Jórdanu. Dajali so se mu krstiti v reki Jórdan in priznavali svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu veliko farizejev in saducejev, jim je rekel: »Gadja zalega! Kdo vam bo pokazal, kako naj ubežíte prihodnji jezi? Obrodite vendar sad, vreden spreobrnjenja. Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: ›Abrahama imamo za očeta‹, kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo posekali in vrgli v ogenj. Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spreobrnili; toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu prinesel sandale. On vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. Vélnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z ognjem, ki ne ugasne.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Vera

Verujem v enega Boga,
Očeta vsemogočnega,
stvarnika nebes in zemlje,
vseh vidnih in nevidnih stvari. 

In v enega Gospoda Jezusa Kristusa,
edinorojenega Sina Božjega,
ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki
in je Bog od Boga, luč od luči,
pravi Bog od pravega Boga, rojen, ne ustvarjen,
enega bistva z Očetom,
in je po njem vse ustvarjeno;
ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes.

(do "postal človek" se priklonimo)

In se je utelesil po Svetem Duhu
iz Marije Device in postal človek.
Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal,
po pričevanju Pisma.
In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi.
In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve,
in njegovemu kraljestvu ne bo konca. 

In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja,
ki izhaja iz Očeta in Sina,
ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo;
ki je govoril po prerokih. 

In v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.
Priznavam en krst v odpuščanje grehov.
In pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku.
Amen.

Prošnje

Bratje in sestre! Vsak dan smo bliže prazniku Gospodovega rojstva. V njem, ki prihaja, bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji, zato smemo z zaupanjem prosíti dobrega Očeta:

  1. Janez Krstnik je vabil k spreobrnjenju; naj glas oznanjevalcev Božje besede doseže vse, ki sedijo v temi in senci greha.
  2. Jezus prihaja k nam kot človek; naj ga prepoznajo tudi tisti, ki se imenujejo voditelji, in naj bodo pravični do ubogih.
  3. Po Janezu nas vabiš: Spreobrnite se, približalo se je nebeško kraljestvo; pomagaj nam, da se v zakramentu spovedi očistimo grehov.
  4. Nad Jezusa je ob krstu prišel Sveti Duh v podobi goloba; naj se v teh adventnih dneh vsa Cerkev prenovi v Svetem Duhu.
  5. Veliko rajnih je v življenju hrepenelo po tebi, ki si resnica, lepota in dobrota; naj uživajo večni mir in tvojo slavo.
  6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Gospod, naš Bog! Ti rešuješ ubogega, ki v stiski kliče k tebi. Naj tudi mi ne prezremo stiske bližnjega. Usmili se nas in nas podpiraj v prizadevanju za vse dobro, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Nebeški Oče,
zaradi teh skromnih darov in molitev nam odpusti grehe.
Ne moremo se sklicevati na naše zasluge,
pomagaj nam zaradi svojega usmiljenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Adventni hvalospev
O dveh Kristusovih prihodih
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo,
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Pri svojem prvem prihodu
se je ponižal in postal človek,
da je izpolnil večni načrt odrešenja in nam odprl pot v večno zveličanje.
Ko bo spet prišel, v veličastju svoje slave,
bomo v vsej polnosti prejeli, kar nam je obljubljeno in kar v veri zaupno pričakujemo.
Zato z angeli in nadangeli in vsemi nebeškimi zbori
pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo:
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev
Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posvéti po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.
Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.
Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.
Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.
Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:
Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.
Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. 
Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.
Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.
Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Ali:
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.
Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.
Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Prim. Bar 5,5; 4,36
Razveseli se, Božje ljudstvo,
Jezus prihaja in nam prinaša blagoslov.

Prošnja po obhajilu

Molimo.
Dobri Oče,
z duhovno hrano si nas okrepčal.
Ponižno te prosimo,
naj po tej skrivnosti zemeljske dobrine prav cenimo
in z vsem srcem ljubimo nebeške.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.