HOZANA.si: Misal

«   »

21. 6. 2021, Ponedeljek, Sv. Alojzij Gonzaga, obvezni god

Sv. Alojzij Gonzaga (21. junij)

SV. ALOJZIJ GONZAGA, REDOVNIK
Obvezni god
Sv. Alojzij (1568–1591) iz plemiške družine Gonzága je zavetnik krščanske mladine zaradi vzorne mladosti. Vstopil je k jezuitom, toda Bog ga je poklical k sebi še mladega, starega komaj 23 let, dne 21. junija leta 1591.

Drugi godovi:

  • Sv. Alojzij Gonzaga, obvezni god (jezuiti)

Vstopni spev

Prim. Ps 23,4.3

Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu,
pojde na Gospodovo goro in bo stal na njegovem svetem kraju.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

O Bog, začetnik in vir vseh milosti,
svetemu Alojziju si dal moč,
da je živel čisto in spokorno.
Po njegovih prošnjah in zaslugah
naj ga posnemamo vsaj v evangeljski spokornosti,
če ga nismo v čistosti.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Abraham na Božji klic odide iz domovine

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 12,1-9)

Tiste dni je Gospod rekel Abrahamu: »Pojdi iz svoje dežele in od svoje rodovine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo pokažem! Iz tebe bom naredil velik narod in te blagoslovil; poveličal bom tvoje ime in bodi v blagoslov! Blagoslovil bom tiste, ki bodo tebe blagoslavljali, in preklel tiste, ki bodo tebe preklinjali, in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji.« Abram je torej šel, kakor mu je ukazal Gospod, in z njim je šel Lot. Abramu je bilo petinsedemdeset let, ko je odšel iz Harana. Abram je vzel svojo ženo Sarajo in bratovega sina Lota in vse premoženje, ki so ga imeli, in vso druži336 no, ki so jo pridobili v Haranu; odrinili so, da bi šli v kanaansko deželo. Ko so prišli tja, je Abram prehodil deželo do kraja Sihema, do Morejevega hrasta – Kanaanci so bivali takrat v deželi. Tedaj se je Gospod prikazal Abramu ter rekel: »Tvojemu zarodu bom dal to deželo.« Postavil je tam oltar Gospodu, ki se mu je prikazal.

Od tod se je potem odpravil v pogorje vzhodno od Betela in postavil šotor, tako da je bil Betel proti zahodu, Haj pa proti vzhodu. Tam je Gospodu postavil oltar in klical Gospodovo ime. Potem je šel Abram dalje in dalje proti Négebu.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 33

Odpev: »Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.«

(Ps 33,12-13.18-19.20.22)

Blagor narodu, čigar Bog je Gospod,
ljudstvu, ki si ga je izvolil za dedno last.
Z nebes se ozira Gospod,
vidi vse človeške otroke.
Odpev: »Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.«
Gospodove oči so uprte na nje, ki se ga bojijo,
na nje, ki upajo v njegovo milost,
da otme njih duše smrti
in jih ob lakoti preživlja.
Odpev: »Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.«
Naša duša čaka Gospoda:
on je naš pomočnik in ščit.
Tvoje usmiljenje, Gospod, bodi nad nami,
kakor upamo v tebe.
Odpev: »Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jeruzalem, hvali Gospoda, ki pošilja svoje ukaze na zemljo. Aleluja.

Najprej moramo odpraviti napake pri sebi

Iz svetega evangelija po Mateju (7,1-5)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ne sodite, da ne boste sojeni; s kakršno sodbo namreč sodite, s tako boste sojeni, in s kakršno mero merite, s tako se vam bo odmerilo. Kaj pa gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne čutiš? Ali kako moreš reči svojemu bratu: ›Pusti, da vzamem iver iz tvojega očesa,‹ pa je bruno v tvojem očesu? Hinavec, izderi najprej bruno iz svojega očesa in potem glej, kako boš vzel iver iz očesa svojega brata.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre! Ne izgubimo zaupanja v neskončno dobroto nebeškega Očeta, če nismo takoj uslišani. Ponižno se obrnimo nanj in ga prosímo:

  1. Nebeški Oče, Abram se je odzval tvojemu povabilu; prosimo te za vse, ki jih kličeš v svojo službo; naj se ne ozirajo na mnenja bližnjih, temveč pogumno sledijo tvojim klicem.
  2. Nebeški Oče, prosimo te za državne voditelje; naj vztrajno zidajo mostove med različnimi ljudstvi in kulturami.
  3. Nebeški Oče, prosimo te za zakonce; blagoslavljaj jih in jim pomagaj, da bodo živeli v medsebojnem zaupanju, spoštovanju, zvestobi in ljubezni.
  4. Nebeški Oče, prosimo te za vse, ki jih vabiš k apostolatu trpljenja; naj po njem zorijo sami, do večne slave pa pomagajo tudi svojim bližnjim.
  5. Nebeški Oče, prosimo te, naj rajni, ki so v zemeljskem življenju zaupali vate, na veke uživajo sadove odrešenja.
  6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
  7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
  8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
  9. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Večni Oče, prosimo te, usliši iskrene prošnje svojega ljudstva, ki hoče živeti po tvojih zapovedih. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Gospod Bog,
sveti Alojzij je prihajal k tvojemu oltarju s čistim srcem.
Naj po njegovem zgledu obhajamo svete skrivnosti,
da nas obogatijo s tvojo milostjo.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Hvalospev pri mašah svetnikov
O poslanstvu svetnikov

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo,
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog,
po našem Gospodu Jezusu Kristusu.

S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje Cerkve
in nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni.
Tvoji sveti nas spodbujajo s svojim svetlim zgledom
in vedno podpirajo s svojo bratsko priprošnjo,
da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja.

Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli kličemo (pojemo):

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev

Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.

Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.

Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.

Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.

Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Prim. Ps 77,24-25

Gospod nam je dal nebeški kruh,
človek more jesti angelski kruh.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Dobri Oče,
nahranil si nas z angelskim kruhom.
Po zgledu svetega Alojzija, ki ga danes slavimo,
naj ti služimo s čistim življenjem
in se ti vedno zahvaljujemo.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021