HOZANA.si: Misal

«   »

17. 11. 2018, Sobota, Sv. Elizabeta Ogrska, obvezni god

Sv. Elizabeta Ogrska (17. november)

SV. ELIZABETA OGRSKA, REDOVNICA
Obvezni god
Sv. Elizabeta Ogrska (1207–1231), hči ogrskega kralja, vdova po Ludviku IV., knezu Turingije, se je iz krščanske ljubezni posvetila negi bolnikov in skrbi za siromake ter razmeroma še mlada umrla 17. novembra 1231.

Drugi godovi:

  • Sv. Elizabeta Ogrska, praznik (kapucini, minoriti, frančiškani, klarise, svetni red, tretji redovi, frančiškanke Marijine misijonarke)

Vstopni spev

Mt 25,34.36.40

Kristus govorí: Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta:
bolan sem bil in ste me obiskali.
Resnično povem vam: kar ste storili
kateremu izmed mojih najmanjših bratov, ste meni storili.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

Dobri Bog,
sveti Elizabeti si podelil milost,
da je v revežih gledala Kristusa in mu stregla.
Po njenem zgledu naj tudi mi iz ljubezni
pomagamo potrebnim in preizkušanim.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Če sprejemamo brate, smo sodelavci za resnico

Berilo iz 3. Janezovega pisma (3 Jn 1,5-8)

Ljubljeni Gaj, zvesto ravnaš v vsem, kar storiš za brate, in to za tuje, ki so pričali o tvoji ljubezni vpričo Cerkve in prav boš storil, če jih za pot preskrbiš, kakor se spodobi pred Bogom. Kajti zaradi njegovega imena so šli na pot in nič ne jemljejo od poganov. Torej smo mi dolžni take sprejemati, da postanemo sodelavci za resnico.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 112

Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

(Ps 112,1-2.3-4.5-6)

Blagor mu, kdor se boji Gospoda,
kdor se njegovih zapovedi res veseli.
Njegov zarod bo v deželi mogočen;
rod pravičnih bo blagoslovljen.
Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«
Premoženje in bogastvo je v njegovi hiši
in njegova darežljivost vedno ostane.
Vzhaja kakor luč v temi pravičnim,
milostljiv in usmiljen in pravičen.
Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«
Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja,
ki svoje reči ureja po vesti,
vekomaj ne bo omahnil,
pravični ostane v večnem spominu.
Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor spolnjuje Kristusovo besedo, v tem je Božja ljubezen zares popolna. Aleluja.

Bog pomaga do pravice tistim, ki kličejo k Njemu

Iz svetega evangelija po Luku (18,1-8)

Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem priliko, da je treba vedno moliti in se ne naveličati. Govoril je: »Bil je v nekem mestu sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za ljudi. In bila je v tistem mestu vdova, ki je hodila k njemu, govoreč: ›Pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku.‹ Nekaj časa ni hotel; potem je pa rekel sam pri sebi: ›Čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za ljudi, bom vendar tej vdovi, ker mi ne da miru, pomagal do pravice, da me ne bo neprenehoma hodila nadlegovat.‹«

In Gospod je rekel: »Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik! Pa Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki vpijejo k njemu noč in dan, in bo pri njih odlašal? Povem vam, da jim bo hitro pomagal do pravice. Vendar, ali bo Sin človekov, kadar pride, našel vero na zemlji?«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre! Jezus nas z današnjo priliko uči, naj molimo in se ne naveličamo. Naj nas Božja beseda utrdi v veri in zaupanju v dobrega nebeškega Očeta, zato prosímo:

  1. Apostoli so šli na pot zaradi Jezusa; naj po svojih močeh podpiramo apostole današnjega časa, da bodo postali sodelavci resnice.
  2. Nebeški Oče, ti si pravičen in dober; naj se vsi, ki jim je izročena oblast, neustrašeno borijo za pravico in se zavzemajo za ljudi.
  3. Nebeški Oče, pomagaj do pravice vsem, ki si podobno kot vdova v evangeliju prizadevajo za pravičnejšo ureditev sveta.
  4. Nebeški Oče, tvoji izvoljeni noč in dan vpijejo k tebi; daj nam, da bomo z molitvijo vztrajali v veri in ljubezni.
  5. Nebeški Oče, sprejmi v svojo večno radost naše rajne brate in sestre; naj v tebi najdejo polnost življenja.
  6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Nebeški Oče, v svoji nedoumljivi ljubezni do nas usliši te naše prošnje po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Usmiljeni Bog,
s temi darovi obhajamo spomin
neskončne ljubezni tvojega Sina.
Sprejmi jih
in nas po zgledu tvojih svetnikov utrdi
v ljubezni do tebe in bližnjega.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Hvalospev pri mašah svetnikov
O poslanstvu svetnikov

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo,
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog,
po našem Gospodu Jezusu Kristusu.

S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje Cerkve
in nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni.
Tvoji sveti nas spodbujajo s svojim svetlim zgledom
in vedno podpirajo s svojo bratsko priprošnjo,
da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja.

Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli kličemo (pojemo):

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev

Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.

Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.

Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.

Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.

Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Jn 13,35

Kristus govorí: Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci,
če boste imeli ljubezen med seboj.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Gospod, naš Bog, okrepčal si nas s svetimi zakramenti.
Naj posnemamo zgled svete Elizabete Ogrske,
ki te je častila z iskreno pobožnostjo
in tvojemu ljudstvu služila z izredno ljubeznijo.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018