Misal za 21. januar 2022

Petek, Sv. Neža, obvezni god

Sv. Neža (21. januar)
SV. NEŽA, DEVICA IN MUČENKA
Obvezni god
Sv. Neža je že v zgodnji mladosti izpričala ljubezen do Kristusa z mučeniško smrtjo, verjetno konec 3. stoletja. Slavil jo je že papež Damaz, sv. Ambrož in drugi cerkveni očetje,
Skupne molitve v čast enemu mučencu: devici

Vstopni spev

Vstopni spev

Sveta mučenka Neža se je za Božjo postavo bojevala do smrti,
ni se bala nasprotovanja. Ostala je trdna v veri.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

Vsemogočni Bog,
slabotne v očeh tega sveta si izbiraš,
da ponižaš mogočne.
Ko obhajamo god svete mučenke Neže,
nam daj, da jo bomo posnemali v neomajni veri.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

David spoštuje Gospodovega maziljenca Savla

Berilo iz 1. Samuelove knjige (1 Sam 24,3-21)

David je moral bežati pred Savlom. Tedaj je Savel vzel tri tisoč mož, izbranih iz vsega Izraela, in šel iskat Davida in njegove može. Prišel je k ovčjim stajam ob potu. Tam je bila votlina, v katero je vstopil Savel, da bi opravil svojo potrebo. David in njegovi možje pa so se mudili zadaj v votlini. Davidovi možje so mu rekli: »Glej, to je dan, o katerem ti je govoril Gospod: ›Dal ti bom tvojega sovražnika v roke, da mu storiš, kar ti bo všeč.‹« David je vstal in na skrivnem odrezal konec Savlovega plašča. Nato pa je Davida pekla vest, ker je odrezal konec Savlovega plašča. Rekel je svojim možem: »Gospod me obvaruj, da bi storil kaj takega svojemu gospodu, in stegnil roko zoper njega! Saj je Gospodov maziljenec.« Pregovoril je svoje može ter jim ni dopustil, da bi se vzdignili zoper Savla. Savel pa je vstal iz votline in šel svojo pot. Potem je David vstal, šel iz votline in klical za Savlom: »Moj gospod in kralj!« Ko se je Savel ozrl, se je David pripognil z obrazom do tal in se mu poklonil.

Potem je rekel Savlu: »Zakaj poslušaš govorice ljudi, ki pravijo: ›Glej, David išče tvojo pogubo‹? Ta dan si videl na lastne oči, da te je Gospod danes v votlini dal meni v roke. Rekli so, naj te umorim. Pa sem ti prizanesel in rekel: ›Ne bom stegnil roke zoper svojega gospoda, ker je Gospodov maziljenec‹. Oče, glej vendar konec svojega plašča v moji roki! Iz tega, da sem odrezal konec tvojega plašča, pa te nisem umoril, spoznaj in uvidi, da ne mislim na hudobijo in izdajstvo in da se nisem pregrešil zoper tebe, čeprav mi strežeš po življenju!

Gospod naj sodi med menoj in teboj, Gospod naj se zaradi mene maščuje nad tabo, a moja roka se te ne bo lotila. Kakor pravi star pregovor: Od hudobnežev prihaja hudobija, a moja roka se te ne bo lotila. Za kom se je gnal Izraelov kralj? Koga preganjaš? Mrtvega psa, navadno bolho. Gospod naj bo torej sodnik in naj razsodi med menoj in teboj; naj pregleda in razsodi mojo pravdo ter me reši tvojih rok!«

Ko je David nehal govoriti Savlu te besede, je Savel rekel: »Ali je to tvoj glas, moj sin David?« In Savel je začel na glas jokati. Rekel je Davidu: »Pravičnejši si od mene; kajti ti si mi skazoval dobro, jaz pa sem ti vračal hudo. Danes si mi pokazal, kaj si mi dobrega storil, ko me nisi umoril, dasi me je Gospod predal v tvoje roke. Če kdo zaloti svojega sovražnika, ali ga pusti mirno oditi? Gospod ti povrni dobroto, ki si mi jo danes skazal. Zdaj vem, da boš gotovo kralj in da bo Izraelovo kraljestvo stalno v tvoji roki.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 57

Odpev: »Usmili se me, Bog, usmili se me.«

(Ps 57,2.3-4.6.11)

Usmili se me, Bog, usmili se me;
k tebi se zateka moja duša,
v tvoje varstvo se zatekam,
dokler vihar ne gre mimo.
Odpev: »Usmili se me, Bog, usmili se me.«
Kličem k Bogu, Najvišjemu,
k Bogu, ki mi skazuje dobrote.
Naj pošlje pomoč iz nebes in me reši,
naj pošlje svojo milost in zvestobo.
Odpev: »Usmili se me, Bog, usmili se me.«
O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa!
Na vso zemljo razširi svoje veličastvo!
Velika do nebes je tvoja dobrota,
do oblakov sega tvoja zvestoba.
Odpev: »Usmili se me, Bog, usmili se me.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja.

Jezus pokliče apostole

Iz svetega evangelija po Marku (3,13-19)

Tisti čas je šel Jezus na goro ter poklical k sebi, katere je sam hotel, in so prišli k njemu. Postavil jih je dvanajst, da bi bili z njim in bi jih pošiljal pridigovat in bi imeli oblast izganjati hude duhove. Postavil je torej dvanajstere: Simona, ki mu je dodal ime Peter, Jakoba, Zebedejevega sina, in Jakobovega brata Janeza, katerima je dodal ime Boanerges, to je sinova groma, Andreja, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Tadeja, Simona Kananejca in Juda Iškariota, ki ga je tudi izdal.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre, Jezus je rekel: »Prosite in boste prejeli.« Ponižno prosimo nebeškega Očeta:

  1. Nebeški Oče, David je Savlu izkazoval dobro, Savel pa je Davidu izkazoval húdo; osvobodi nas vsakršne maščevalnosti; naj po Davidovem zgledu svojim bližnjim vračamo dobro za hudo.
  2. Nebeški Oče, prosimo te za našo domovino in njene voditelje, naj v slogi in pogovoru prepoznavajo znamenja časov in nas vodijo po tvoji volji.
  3. Nebeški Oče, Jezus Kristus je na zemlji poklical k sebi tiste, katere je sam hotel; prosimo te, naj se velikodušno odzovejo tvojemu klicu vsi, ki jih kličeš v svojo službo.
  4. Nebeški Oče, prosimo te za bolnike; naj jim tvoja bližina in sveti zakramenti lajšajo trpljenje in pomagajo v osamljenosti.
  5. Nebeški Oče, v svojem usmiljenju se spomni vseh tistih, ki so si sami vzeli življenje, in jih sprejmi v svoje kraljestvo.
  6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
  7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
  8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
  9. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Nebeški Oče, vse to te prosimo v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Gospod Bog,
prinašamo ti darove, da proslavimo sveto Nežo.
Naj ti bodo tako dragi
kakor njeno mučeništvo.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Hvalospev pri mašah svetih mučencev
O pomenu in pričevanju mučeništva

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo,
res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo.

Tvoj sveti mučenec je po Kristusovem zgledu prelil svojo kri v slavo tvojega imena
in tako razodel čudovito delo tvoje milosti. V človeški nemoči kažeš svojo božjo moč
in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu.

Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo
in tvojemu veličastvu nenehno kličemo (pojemo):

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev

Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.

Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.

Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.

Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.

Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Mt 16,24

Gospod govorí:
Če kdo hoče priti za menoj, naj se sam sebi odpove
in vzame svoj križ ter hodi za menoj.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Gospod, naš Bog,
sveto Nežo si ovenčal med svetniki z dvojno zmago:
zmago mučeništva in devištva.
Z zakramentom, ki smo ga prejeli, nam pomagaj,
da bomo premagali vsako zlobo
in dospeli v nebeško slavo.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.