HOZANA.si: Misal

«  »

25. 2. 2017, Sobota 7. tedna med letom

Drugi godovi:

  • Sv. Alojzij Versiglia in sv. Kalist Caravario, praznik (salezijanci, hčere Marije pomočnice)
  • Sv. Terazij, neobvezni god (splošni koledar)
  • Sv. Valburga, neobvezni god (splošni koledar)
Današnji dan je delavnik v času med letom, zato je mašni obrazec od 7. nedelje med letom.

Vstopni spev

Ps 12,6

Gospod, zaupam v tvoje usmiljenje,
moje srce naj se raduje tvoje pomoči.
Naj ti pojem hvalo, ker si mi izkazal dobroto.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

Vsemogočni Bog,
nikoli naj ne izgubimo izpred oči tvojih načrtov,
da bomo spoznali tvojo voljo
in govorili in delali, kot je tebi všeč.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Ustvarjeni smo po Božji podobi

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 17,1-15)


Gospod je ustvaril človeka iz prsti
in ga zopet zemlji vrača.
Nekaj dni in določen čas mu je podaril
in mu dal oblast nad vsem, kar je na njej.
Oblekel ga je s primerno močjo
in ga naredil po svoji podobi.
Položil je v vsako živo bitje strah pred njim,
da bi gospodoval zverem in pticam.
Razsodnost, jezik in oči jima je dal,
ušesa in srce za mišljenje.
Napolnil ju je z razumno uvidevnostjo
ter jima pokazal dobro in hudo.
Položil je svoje oko v njih srca,
da jim pokaže veličino svojih del.
10 Da hvalijo njegovo sveto ime
in slave krasoto njegovih del.
11 Podaril jim je spoznanje
in jim dodelil postavo življenja.
12 Večno zavezo je sklenil z njimi
in jim razodel svoje odloke.
13 Njegovo čudovito veličastvo so videle njih oči
in njegov veličastni glas so slišala njih ušesa.
14 In rekel jim je: »Varujte se vsake krivice!«
In je vsakemu izmed njih predpisal dolžnosti do bližnjega.
15 Njihova pota so vedno pred njim,
niso skrita njegovim očem.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 103

Odpev: »Gospodova milosrčnost traja vekomaj.«

(Ps 103,13-14.15-16.17-18)

Kakor se oče usmili otrok,
se Gospod usmili njih, ki se ga boje.
Zakaj on ve, iz česa smo,
spominja se, da smo prah.
Odpev
Človekovi dnevi so kakor trava,
vzcvete kakor cvetica na polju:
komaj veter vanjo zaveje, že je ni več
in njen kraj je več ne pozna.
Odpev
Gospodova milosrčnost traja vekomaj
nad njimi, ki se ga boje,
njegova pravičnost nad otrok otroki,
nad njimi, ki držijo njegovo zavezo.
Odpev

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Bodimo otroško zaupni pred Bogom

Iz svetega evangelija po Marku (10,13-16)

13 Prinašali so mu tudi otročiče, da bi se jih dotaknil, učenci pa so prinašavce grajali. 14 Ko je Jezus to videl, se je vznejevoljil in jim rekel: »Pustite otročičem, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, za take je namreč božje kraljestvo. 15 Resnično, povem vam: Kdor božjega kraljestva ne sprejme kakor otrok, ne pride vanj.« 16 In objemal jih je, polagal nanje roke in jih tako blagoslavljal.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre! Jezus je rekel učencem, naj pustijo otroke in jim ne branijo priti k njemu. Tudi mi se mu približajmo z otroškim srcem in ga prosímo:

  1. Jezus, blagoslavljaj svojo Cerkev, da bo vse sprejemala kot Božje otroke in jih vodila k tebi.
  2. Jezus, daj moči vsem voditeljem držav in narodov, da bodo odgovorno opravljali svojo službo v korist vseh ljudi.
  3. Jezus, pomagaj nam, da bomo otroško preprosti in zaupljivi mogli razumeti tvoje veselo oznanilo.
  4. Jezus, s posebno ljubeznijo se ozri na otroke, ki se pripravljajo na prejem prvega svetega obhajila; naj vse življenje radi prihajajo k tebi.
  5. Jezus, ustvarjeni smo po Božji podobi ter obdarjeni z razumom in voljo; naj te darove prav uporabljamo in te z njimi hvalimo in slavimo.
  6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Gospod Jezus, kdor ne sprejme tvojega kraljestva kakor otrok, ne pride vanj. Usliši naše prošnje in nas sprejmi kot otroke, saj z zaupanjem prihajamo k tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Gospod, naš Bog,
po tvojem naročilu opravljamo sveto službo.
Kar ti prinašamo v dar,
naj nam koristi za zveličanje.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Navadni hvalospev
O Kristusovi skrivnosti

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, večnega in vsemogočnega Boga
nenehno poveličujemo
in se ti za vse zahvaljujemo,
po našem Gospodu Jezusu Kristusu;

Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti,
v živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje
in v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi.

Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli
hvalimo in nenehno kličemo (pojemo):

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev

Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.

Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.

Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.

Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.

Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Ps 9,2-3

Oznanjal bom tvoja čudovita dela,
radoval se bom nad teboj in vriskal od veselja,
opeval bom tebe, Najvišji.

Ali: Jn 11,27

Gospod, verujem, da si ti Kristus,
Sin Božji, ki mora priti na svet.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Zvesti Bog, prosimo, naj nekoč dosežemo zveličanje,
katerega poroštvo smo zdaj prejeli v svetih skrivnostih.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017