HOZANA.si: Misal

«   »

26. 9. 2018, Sreda 25. tedna med letom

Drugi godovi:

  • Sv. Kozma in Damijan, neobvezni god (splošni koledar)
  • Sv. Elzearij in bl. Delfina, zakonca, III. reda, neobvezni god (kapucini, svetni red, tretji redovi, frančiškanke Marijine misijonarke)
  • Bl. Avrelij iz Vinalese in tovariši, mučenci, I. reda, neobvezni god (kapucini)
  • Sv. Pavel VI, neobvezni god (splošni koledar)
Današnji dan je delavnik v času med letom, zato je mašni obrazec od 25. nedelje med letom.

Vstopni spev

Vstopni spev

Jaz sem rešitev ljudstva, govori Gospod.
V stiskah me bodo klicali in jih bom uslišal,
njihov Bog bom na veke.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

Sveti Bog,
v ljubezni do tebe in bližnjega je obsežena vsa postava.
Naj ti z izpolnjevanjem te zapovedi tako služimo,
da bomo dosegli večno življenje.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Prosimo, da bi znali skromno živeti

Berilo iz knjige pregovorov (Prg 30,5-9)

Vsaka Božja beseda je prečiščena, ščit je tem, ki zaupajo vanj. Ničesar ne dodajaj njegovim besedam, da te ne pokara in zasači v laži! Za dvoje te prosim, ne odrekaj mi tega, preden umrjem: hinavstvo in lažnive besede oddalji od mene, ne dajaj mi ne uboštva ne bogastva, daj mi uživati meni primerno hrano! Da te presit ne zatajim in ne rečem: »Kdo je Gospod?« Ali da obubožan ne kradem in se ne spozabim nad Božjim imenom.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 119

Odpev: »Tvoja beseda je luč mojim nogam.«

(Ps 119,29.72.89.101.104.163)

Od blodne poti me odvrni,
svojo postavo mi podári!
Rajši imam tvojo postavo,
kakor tisoče zlata in srebra.
Odpev: »Tvoja beseda je luč mojim nogam.«
Od vekov je tvoja beseda, Gospod,
utrjena v nebesih.
Od vsake slabe poti zadržujem svoje noge,
da bi se držal tvojih besed.
Odpev: »Tvoja beseda je luč mojim nogam.«
Po tvojih postavah postajam razumen,
zato sovražim vsako pot zlaganosti.
Zlaganost sovražim in mrzim,
tvojo postavo ljubim.
Odpev: »Tvoja beseda je luč mojim nogam.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bog je hotel svet s seboj spraviti v Kristusu in je ustanovil med nami nauk sprave. Aleluja.

Jezus pošlje učence oznanjat blagovest

Iz svetega evangelija po Luku (9,1-6)

Jezus je sklical dvanajstere apostole in jim dal moč in oblast nad vsemi hudimi duhovi in da bi ozdravljal bolezni. Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike in jim je rekel: »Nič ne jemljite na pot, ne palice ne torbe ne kruha ne denarja; tudi ne imejte dveh oblek. In v katero koli hišo pridete, tam ostanite in od tam odhajajte. In kjer koli vas ne sprejmejo, pojdite iz tistega mesta in otresite prah s svojih nog v pričevanje zoper nje.« Šli so torej in hodili od vasi do vasi, oznanjali blagovest in povsod ozdravljali.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Dragi bratje in sestre! Po Božji previdnosti se Kristusovo kraljestvo širi po vsem svetu. Prosímo vsemogočnega Boga, naj nadaljuje delo svoje ljubezni tudi v našem času, da bo ves svet spoznal njegovo vsemogočnost.

  1. Uboštvo in bogastvo nas lahko ovirata na poti k tebi; naj zato v vseh okoliščinah živimo predano, skromno in pošteno.
  2. Dvanajsterim si dal oblast nad hudobnimi duhovi; ne dovoli, da bi ostali brez delivcev Božjih skrivnosti.
  3. Na svetu je še vedno veliko nasilja, grozot in nesreč; nauči nas ceniti mir in ne dopusti, da bi pozabili na tiste, ki ga nimajo in potrebujejo našo pomoč.
  4. Vse, kar smo in kar imamo, smo prejeli od tebe; bodi bogat plačnik dobrotnikom naše župnije, ki te posnemajo v velikodušnosti.
  5. Pridruži naše rajne brate in sestre množicam tistih, ki te v nebesih nenehno poveličujejo; nekoč pa tudi nas sprejmi v svojo družbo.
  6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Vsemogočni Bog! Ti nas vedno uslišuješ, zato sprejmi naše prošnje za velike potrebe človeštva po svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Dobri Oče,
tvoje ljudstvo smo, zato sprejmi naše darove.
Kar verujemo in izpovedujemo,
naj dosežemo z nebeškimi skrivnostmi.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Navadni hvalospev
O odrešenju po Kristusu

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo,
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog.

V svoji dobroti si ustvaril človeka,
v svoji pravičnosti bi ga mogel zavreči,
v svojem usmiljenju pa si ga: odrešil
po našem Gospodu Jezusu Kristusu.

Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo:

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev

Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.

Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.

Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.

Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.

Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Ps 118,4-5

Gospod, ti si dal svoje zapovedi, da bi se jih zvesto držali.
O da bi prav uravnal svoje življenje in ohranil tvoje zakone.

Ali: Jn 10,14

Gospod govori: Jaz sem dobri pastir in poznam svoje ovce
in moje ovce poznajo mene.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Dobri Bog, poživljaš nas s svojimi skrivnostmi.
Vedno in povsod nam pomagaj,
da po sveti daritvi in s svojim življenjem
dosežemo sadove odrešenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018