HOZANA.si: Misal

«  »

24. 5. 2017, Sreda, Sv. Marija Pomočnica kristjanov, praznik, prošnji dan

Sv. Marija Pomočnica kristjanov (24. maj)

MARIJA, POMOČNICA KRISTJANOV – MARIJA POMAGAJ
Praznik v Sloveniji
Naše ljudstvo časti Jezusovo mater Marijo še posebej kot pomočnico v dušnih in telesnih nevarnostih in roma v njena številna svetišča: na Brezje, Ptujsko Goro, h Gospe Sveti, na Rakovnik, Sv. Višarje in drugam.

Drugi godovi:

 • Marija Pomočnica kristjanov, slovesni praznik (salezijanci, hčere Marije pomočnice)
 • Sv. Socerb, mučenec, neobvezni god (Koper)
 • Marija ob Poti, neobvezni god (jezuiti)

Vstopni spev

Vstopni spev

O Devica pomočnica, vseh slovenskih src Kraljica,
k tebi dvigamo roke, sprejmi v svoje nas srce.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Slava

Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.

Hvalimo te, slavimo te,
molimo te, poveličujemo te,
zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave.
Gospod Bog, nebeški Kralj,
Bog Oče vsemogočni.

Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus,
Gospod Bog, Jagnje Božje, Sin Očetov.
Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo.
Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas.

Zakaj edino ti si Sveti, edino ti Gospod,
edino ti Najvišji, Jezus Kristus, s Svetim Duhom:
v slavi Boga Očeta.
Amen.

Glavna prošnja

Molimo.

Gospod Bog,
z zaupanjem častimo Marijo, Pomočnico kristjanov.
Z njeno pomočjo naj si na zemlji
goreče prizadevamo za vero,
da bomo v nebesih poveličevali tvojo zmago.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

1. berilo

Na nebu se je prikazalo veliko znamenje

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 12,1.3.7-12.17)

Na nebu se je prikazalo veliko znamenje: žena, obdana s soncem, in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz dvanajstih zvezd. Nato se je na nebu prikazalo drugo znamenje: glej, velik zmaj, rdeč kot ogenj. V nebesih je nastala vojska: Mihael in njegovi angeli so se vojskovali zoper zmaja; tudi zmaj se je vojskoval in njegovi angeli, a niso zmogli in tudi ni bilo v nebesih več mesta zanje. In pahnjen je bil veliki zmaj, stara kača, ki se imenuje hudič in satan, ki zapeljuje ves svet; pahnjen je bil na zemljo in njegovi angeli so bili pahnjeni z njim.

Slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril: »Zdaj se je uresničilo odrešenje, moč in kraljevanje našega Boga in oblast njegovega Kristusa, kajti pahnjen je bil tožnik naših bratov, ki jih je tožil pred našim Bogom noč in dan. Oni so ga premagali z Jagnjetovo krvjo in z besedo svojega pričevanja in niso ljubili svojega življenja do smrti. Zato se radujte, nebesa, in vi, ki prebivate v njih.« In razsrdil se je zmaj nad ženo in se je šel vojskovat z drugimi iz njenega rodu, ki izpolnjujejo Božje zapovedi in imajo pričevanje Jezusovo.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm

Odpev: »Hvalimo Gospoda z veselim glasom.«

(Raz 15,3-4)

Velika in čudovita so tvoja dela,
Gospod, vsemogočni Bog;
pravična in resnična so tvoja pota, Kralj vekov.
Kdo bi se ne bal, Gospod, in ne slavil tvojega imena?
Odpev
Kajti ti sam si svet;
vsi narodi bodo prišli
in padli pred teboj na kolena,
ker so se razodele tvoje sodbe.
Odpev

2. berilo

Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 4,4-7)

Bratje in sestre, ko je nastopíla polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinóvljenje. Ker pa ste sinôvi, je Bog poslal v naša srca Duha svojega Sina, ki vpije: »Aba, Oče!« Potemtakem nisi več suženj, temveč sin, če pa si sin, si tudi dedič po Bogu.

Poslušali smo Božjo besedo.

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Blažena Mati in brezmadežna Devica, prosi zanas, danes in vselej, pri Gospodu, našem Bogu. Aleluja.

Mati pravi: »Kar koli vam reče, storite.«

Iz svetega evangelija po Janezu (2,1-11)

V galilejski Kani je bila svatba in Jezusova mati je bila tam. Povabljeni pa so bili na svatbo tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.« Jezus ji odgovori: »Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite!« Stalo pa je tam po šegi judovskega očiščevanja šest kamnitih vrčev, ki so držali po dve ali tri mere. Jezus je rekel strežnikom: »Napolnite vrče z vodo.« In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini.« In nesli so. Ko pa je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je, – strežniki, ki so vodo zajeli, pa so vedeli – je poklical ženina in mu rekel: »Vsak človek daje najprej dobro vino, in ko se napijejo, tedaj slabše. Ti si pa dobro vino do zdaj prihranil.« Tako je v galilejski Kani storil Jezus prvi čudež in razodel svoje veličastvo – in njegovi učenci so verovali vanj.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre, Bog nam je dal Marijo za pomočnico in mater, da nas z nebes spremlja in podpira na poti v večno domovino. Marija Pomagaj je posebno zaupanje našega slovenskega naroda, zato na njen god zares zaupno prosimo: Pomagaj nam po Mariji!

 1. O Bog, naj ohranimo vero in zvestobo Cerkvi.
 2. Naj ljubimo vse ljudi in živimo v miru in svobodi.
 3. Najbomo vedno usmiljeni do vseh trpečih in jim pomagamo.
 4. Naj naše družine ne zanemarijo vsakdanje molitve.
 5. Naj se več naših mladih odloči za duhovne poklice.
 6. Naj ne omadežujemo svoje domovine z grešnim življenjem.
 7. Naj se naši bratje v zamejstvu in tujini ne izgubijo.
 8. Naj naši rajni narodni in verski voditelji uživajo Božje plačilo.
 9. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Nebeški Oče, zahvaljujemo se ti, da si nas vsa stoletja vodil, ohranjal in zbiral pri sebi pod varstvom naše kraljice Marije Pomagaj. Usliši naše vdane molitve in nas tudi v prihodnje tako očetovsko spremljaj, da se bomo pod vodstvom naše dobre nebeške matere nekoč vsi zbrali pri tebi. Po Kristusu, našem Gospodu.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Dobri Bog,
po Devici Mariji je tvoj Sin sprejel človeško naravo.
Po tej daritvi naj se na Marijino priprošnjo
rešimo vsake hudobije
in se prerodimo v novega človeka.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Hvalospev pri mašah Device Marije
O Marijinem materinstvu

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo,
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog.

Na praznik … (ob spominu …)
blažene Marije, vedno Device,
te hvalimo, slavimo in poveličujemo.

V moči Svetega Duha je spočela tvojega edinorojenega Sina in v slavi devištva rodila svetu večno luč,
Jezusa Kristusa, našega Gospoda.
Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli,
molijo in v svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori.

Prosimo, sprejmi z njimi vred tudi našo hvalnico,
ko zaupno kličemo (pojemo):

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Tretja evharistična molitev

Vsemogočni Bog,
resnično si svet
in po pravici te hvali vse stvarstvo,
ker po svojem Sinu,
našem Gospodu Jezusu Kristusu,
z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ.
V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo,
da od sončnega vzhoda do zahoda
tvojemu imenu daruje čisto daritev.

Zato te ponižno prosimo,
da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove,
ki ti jih prinašamo.
Naj postanejo telo + in kri tvojega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti.

Tisto noč, ko je bil izdan,
je vzel kruh,
se ti zahvalil in te počastil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi.
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se ti zahvalil in te počastil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi.
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Usmiljeni Bog,
obhajamo spomin
zveličavnega trpljenja tvojega Sina,
njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda,
pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod.
V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev.

Ozri se na daritev svoje Cerkve
in glej v njej Jagnje,
ki ti je bilo darovano v spravo.
Napolni nas s Svetim Duhom,
da bomo eno telo in en duh v Kristusu,
ko se hranimo z njegovim telesom
in njegovo krvjo.

On naj nas spopolni za večno daritev tebi,
da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi,
najprej s preblaženo Devico,
božjo materjo Marijo,
z njenim ženinom, svetim Jožefom,
s svetimi apostoli in slavnimi mučenci
(s svetim I.) in vsemi svetniki.
Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi
s svojo priprošnjo.

Prosimo, Gospod, naš Bog,
naj bo ta spravna daritev
vsemu svetu v mir in zveličanje.
Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo Cerkev:
svojega služabnika našega papeža  Frančiška,
našega škofa …, ves škofovski zbor,
vse duhovnike, druge služabnike Cerkve
in vse svoje pridobljeno ljudstvo.

Poslušaj, dobri Oče,
prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj
in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke.

Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo
naše rajne brate in sestre
in vse, ki so se v tvoji milosti ločili s tega sveta.
Upamo, da bomo z njimi večno uživali tvojo slavo
po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem deliš svetu vse dobrine.

 

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil: Mir vam bodi.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Prim. Mdr 7,26

Odsvit večne luči si, Devica Marija,
brezmadežno ogledalo Božjega veličastva.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Nebeški Oče,
v svetem zakramentu smo prejeli vir tvoje ljubezni.
Na priprošnjo Marije Pomočnice (Marije Pomagaj)
naj pride k nam tvoje kraljestvo.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017