HOZANA.si: Misal

«  »

18. 12. 2017, Ponedeljek, Drugi dan božične osemdnevnice

Drugi godovi:

  • Sv. Teotim, neobvezni god (splošni koledar)
  • Sv. Vunibald, neobvezni god (splošni koledar)

Vstopni spev

Vstopni spev

Prišel bo Kristus, naš vladar.
Janez Krstnik nam ga je pokazal kot Božje Jagnje.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

Vsemogočni Bog,
še vedno nas drži jarem greha v stari sužnosti.
Željno pričakujemo rešenja,
naj nas s svojim novim rojstvom osvobodi tvoj Sin,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Odrešenik bo iz Davidovega rodu

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 23,5-8)

Resnično, pridejo dnevi, govori Gospod, ko obudim Davidu pravično mladiko; kralj bo in bo modro vladal, prav in pravično bo delal v deželi. V njegovih dneh bo Juda rešen in Izrael bo na varnem prebival. To mu je ime, s katerim ga bodo imenovali: »Gospod, naša pravičnost. « Zato glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko se ne poreče več: »Kakor resnično živi Gospod, ki je izpeljal Izraelce iz egiptovske dežele«, ampak: »Kakor resnično živi Gospod, ki je potomce Izraelove hiše izpeljal iz severne dežele in iz vseh dežel, kamor sem jih razkropil, in jih pripeljal, da bodo spet prebivali v svoji deželi!«

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 72

Odpev: »V njegovih dneh bo mir in pravičnost.«

(Ps 72,1.12-13.18-19)

O Bog, daj kralju, da bo sodil
in kraljevemu sinu svojo pravičnost!
Naj pravično vlada tvoje ljudstvo
in tvoje ponižne po pravici.
Odpev: »V njegovih dneh bo mir in pravičnost.«
Rešil bo ubožca, ki kliče k njemu,
in bednega, ki nima pomočnika.
Usmilil se bo slabotnega siromaka,
rešil bo življenje ubogim.
Odpev: »V njegovih dneh bo mir in pravičnost.«
Hvaljen bodi Gospod Bog,
ki edini dela čudeže,
hvaljeno bodi njegovo ime vekomaj,
njegove slave bodi polna vsa zemlja!
Odpev: »V njegovih dneh bo mir in pravičnost.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Voditelj Izraelove hiše, ki si Mojzesu na Sinaju dal zapovedi, pridi in nas reši, nikar več ne odlašaj! Aleluja.

Jezus je odrešenik iz Davidovega rodu

Iz svetega evangelija po Mateju (1,18-24)

Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako: Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel osramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti. Ko je to premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije; kar je namreč spočela, je od Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, zakaj on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.« Vse to se je pa zgodilo, da se je spolnilo, kar je bil Gospod napovedal po preroku, ki pravi: »Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval Emanuel, kar pomeni: Bog z nami.« Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel ter je svojo ženo vzel k sebi.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre! Hvaležni smo za veliki dar učlovečenja Božje Besede. Kristusov prihod je začetek novega Božjega ljudstva, Cerkve. Zato prosímo:

  1. Gospod Jezus, pravična mladika iz Davidovega rodu, vodi svojo Cerkev skozi vse preizkušnje in viharje do končne dopolnitve.
  2. Tvoj varuh, pravični sv. Jožef, je sprejel Božji načrt; naj voditelji ljudstev tudi danes iskreno izpolnjujejo tvoje odrešenjske načrte.
  3. Prijatelj siromakov in bolnikov, naj ubogi in trpeči najdejo v tvojem evangeliju potrebno tolažbo in pomoč.
  4. Ohranjaj slovenske družine v medsebojnem spoštovanju in zvestobi, da bodo prostor za rojstvo tvoje ljubezni.
  5. S svojim rojstvom si napovedal, da boš premagal smrt, ki je dotlej kraljevala človeštvu; popelji naše rajne iz smrti v nebeško slavo.
  6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Gospod Jezus! Postal si nam enak v vsem, razen v grehu. Zahvaljujemo se ti za ta neizrekljivi dar in te prosimo, pomagaj nam, da bomo v sebi ohranili Božje življenje. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Gospod Bog,
opravljamo to daritev,
da bi bili vredni tebe.
Kristus je našo smrt premagal s svojo smrtjo,
naj nas tudi sprejme k sebi v večno srečo,
kjer s teboj živi in kraljuje vekomaj.

Hvalospev

Adventni hvalospev
O dvojnem pričakovanju Kristusa

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo,
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog,
po našem Gospodu Jezusu Kristusu.

Vsi preroki so ga napovedovali,
deviška Mati ga je v neizrekljivi ljubezni nosila,
Janez Krstnik je oznanjal njegov prihod
in, ko je prišel, ga je ljudem predstavil.
Naklonil nam je milost,
da veseli pričakujemo skrivnost njegovega rojstva.
Tako nas bo našel čuječe v molitvi
in vesele v prepevanju njegove slave.

Zato z angeli in nadangeli
in vsemi nebeški mi zbori
pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo:

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev

Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.

Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.

Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.

Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.

Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Mt 1,23

Devica bo spočela in rodila Sina,
ki bo Emanuel, kar pomeni: Bog z nami.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

O Bog, naš Oče,
v tvojem svetišču naj prejmemo tvoje usmiljenje.
V živi veri in pobožnosti naj se pripravljamo
na božične praznike, ki so začetek odrešenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017