HOZANA.si: Misal

«  »

25. 4. 2017, Torek, Sv. Marko, evangelist, praznik

Sv. Marko, evangelist (25. april)

SV. MARKO, EVANGELIST
Praznik
Sv. Marko je bil učenec in tolmač sv. Petra, pozneje pa spremljevalec sv. Pavla na apostolskih potih. Kar je od Petra o Jezusu slišal, je popisal v evangeliju, ki se imenuje po njem. Poznejša poročila pravijo, da je organiziral cerkveno življenje v mestu Aleksandriji v Egiptu.

Vstopni spev

Mr 16,15

Jezus je naročil: Pojdite po vsem svetu
in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Aleluja

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Slava

Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.

Hvalimo te, slavimo te,
molimo te, poveličujemo te,
zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave.
Gospod Bog, nebeški Kralj,
Bog Oče vsemogočni.

Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus,
Gospod Bog, Jagnje Božje, Sin Očetov.
Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo.
Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas.

Zakaj edino ti si Sveti, edino ti Gospod,
edino ti Najvišji, Jezus Kristus, s Svetim Duhom:
v slavi Boga Očeta.
Amen.

Glavna prošnja

Molimo.

O Bog,
svetemu evangelistu Marku si podelil milost,
da je oznanjal Kristusovo veselo oznanilo.
Naj tako napredujemo v spoznanju evangelija,
da bomo zvesto posnemali Kristusa, tvojega Sina,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Peter in Marko pozdravljata učence

Berilo iz 1. pisma apostola Petra (1 Pt 5,5-14)

Prav tako vi, mlajši, bodite pokorni starešinam. Vsi pa se v občevanju med seboj navzemite ponižnosti, ker Bog prevzetnim nasprotuje, ponižnim pa daje milost. Ponižajte se torej pod mogočno božjo roko, da vas ob svojem času poviša. Vse svoje skrbi preložite nanj, zakaj on skrbi za vas. Trezni bodite, čujte: vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Ustavite se mu trdni v veri in vedite, da so vaši bratje po svetu v istem trpljenju. 10 Bog vse milosti pa, ki vas je poklical k svoji večni slavi v Kristusu Jezusu, vas bo po kratkem trpljenju sam spopolnil, utrdil, okrepil in postavil na (trden) temelj. 11 Njemu slava in moč na vekov veke. Amen. 12 Po Silvanu, zvestem bratu, kakor sodim, sem vam na kratko napisal opomin in pričevanje, da je to prava božja milost, v kateri bodite trdni. 13 Pozdravlja vas soizvoljena cerkev v Babilonu in moj sin Marko. 14 Pozdravite se med seboj s poljubom ljubezni. Mir vam vsem, kateri ste v Kristusu Jezusu. Amen.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 89

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

(Ps 89,2-3.6.7.16-17)

Gospodove milosti bom na veke opeval,
skozi vse rodove bom oznanjal tvojo zvestobo.
Rekel sem namreč: »Milost ima večne temelje.«
Z nebes si utrdil svojo zvestobo.
Nebesa slavé tvoja čuda, Gospod,
tvojo zvestobo v zboru svetih,
zakaj kdo se bo v oblakih enačil Gospodu,
kdo bo Gospodu podoben med božjimi sinovi?
16 Blagor ljudstvu, ki tebe pozdravlja!
Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili,
17 v tvojem imenu se bodo vedno veselili,
poveličevali se s tvojo pravičnostjo.

Evangelij

1 Kor 1,23-24

Aleluja

Aleluja. Oznanjamo križanega Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost. Aleluja.

Po vsem svetu oznanjujte evangelij

Iz svetega evangelija po Marku (16,15-20)

15 In rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu! 16 Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan; kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. 17 Tiste pa, ki bodo verovali, bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo hude duhove izganjali, nove jezike govorili, 18 kače s tal dvigali in, če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; na bolnike bodo roke polagali in ti bodo ozdraveli.« 19 In Gospod Jezus je bil, potem ko je z njimi govoril, vzet v nebo in je sédel na božjo desnico. 20 Oni pa so šli in učili povsod in Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre, prazniki apostolov in evangelistov naj bi v nas vnemali posebno ljubezen do Božje besede. Prosímo na god svetega Marka, da bi Božja beseda v naših časih obrodila bogate sadove:

 1. Sveti Marko je zapustil dom in domovino, da bi oznanjal Božjo besedo,
  – naj jo tudi danes vsi kristjani enako ljubimo in zaupamo v njeno moč in rodovitnost.
 2. Zvesto je poslušal oznanjevanje svetega Petra,
  – naj tudi mi skrbno poslušamo svetega očeta, naše škofe in duhovnike.
 3. V jedrnatih besedah je zapisal Jezusovo veselo oznanilo, evangelij,
  – naj ga Cerkev danes uspešno oznanja vsem narodom tudi po sodobnih sredstvih družbenega obveščanja.
 4. Neutrudno je izpolnjeval Jezusovo naročilo: Oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu,
  – naj ga tudi mi radi premišljujemo in drugim oznanjamo z besedo in zgledom.
 5. Na njegov god so naši predniki v prošnjih procesijah javno in zaupno molili za vse potrebe življenja,
  – naj tudi v nas vsak dan bolj raste zaupanje v moč molitve.
 6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Večni Bog, svojo nedoumljivo skrivnost si nam razodel v svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki mu je evangelist Marko posvetil vse svoje življenje. Usliši sedaj naše prošnje, da te bomo tudi mi po evangeliju vedno bolj poznali in ljubili ter prišli v tvojo slavo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Gospod, naš Bog,
obhajamo slavje svetega Marka
in tebi v hvalo prinašamo darove.
Prosimo te,
naj tvoja Cerkev vztrajno oznanja evangelij.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Hvalospev pri mašah apostolov
O apostolskem temelju in pričevanju

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno,
da se ti vedno in povsod zahvaljujemo,
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu.

Apostole si postavil za temelje svoji Cerkvi,
da bi bila svetu trajno znamenje tvoje svetosti in vsem ljudem oznanjala blagovest odrešenja.

Zato te skupno z vso množico angelov z vernim srcem sedaj in vekomaj slavimo in kličemo (pojemo):

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Tretja evharistična molitev

Vsemogočni Bog,
resnično si svet
in po pravici te hvali vse stvarstvo,
ker po svojem Sinu,
našem Gospodu Jezusu Kristusu,
z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ.
V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo,
da od sončnega vzhoda do zahoda
tvojemu imenu daruje čisto daritev.

Zato te ponižno prosimo,
da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove,
ki ti jih prinašamo.
Naj postanejo telo + in kri tvojega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti.

Tisto noč, ko je bil izdan,
je vzel kruh,
se ti zahvalil in te počastil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi.
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se ti zahvalil in te počastil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi.
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Usmiljeni Bog,
obhajamo spomin
zveličavnega trpljenja tvojega Sina,
njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda,
pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod.
V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev.

Ozri se na daritev svoje Cerkve
in glej v njej Jagnje,
ki ti je bilo darovano v spravo.
Napolni nas s Svetim Duhom,
da bomo eno telo in en duh v Kristusu,
ko se hranimo z njegovim telesom
in njegovo krvjo.

On naj nas spopolni za večno daritev tebi,
da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi,
najprej s preblaženo Devico,
božjo materjo Marijo,
z njenim ženinom, svetim Jožefom,
s svetimi apostoli in slavnimi mučenci
(s svetim I.) in vsemi svetniki.
Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi
s svojo priprošnjo.

Prosimo, Gospod, naš Bog,
naj bo ta spravna daritev
vsemu svetu v mir in zveličanje.
Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo Cerkev:
svojega služabnika našega papeža  Frančiška,
našega škofa …, ves škofovski zbor,
vse duhovnike, druge služabnike Cerkve
in vse svoje pridobljeno ljudstvo.

Poslušaj, dobri Oče,
prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj
in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke.

Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo
naše rajne brate in sestre
in vse, ki so se v tvoji milosti ločili s tega sveta.
Upamo, da bomo z njimi večno uživali tvojo slavo
po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem deliš svetu vse dobrine.

 

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil: Mir vam bodi.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Mt 28,20

Gospod je rekel:
Glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Vsemogočni Oče,
zakrament, ki smo ga prejeli s tvojega oltarja,
naj nas posvetí
in utrdi v veri evangelija,
ki ga je oznanjal sveti Marko.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017