Spremembe liturgičnega koledarja skozi čas

Nekateri uporabniki radi pogledajo katera Božja beseda se je brala na njihov rojstni dan ali na kak drug pomemben dan v njihovem življenju.

Pri tem je potrebno upoštevati, da podatki za pretekla leta niso nujno točni, še posebej to velja za datume pred letom 1970. Razlogi so trije: 

  1. V letu 1969 je bila uvedena liturgična reforma, ki je sledila 2. vatikanskemu koncilu, ki je prinesla drugačen bogoslužni koledar in razširila nabor beril, ki se berejo pri sv. maši. Mnogi svetniki in prazniki so bili prestavljeni na druge datume kot pred reformo. Ta reforma se je v Sloveniji uveljavila leta 1971 z natisom novih lekcionarjev (knjig, iz katerih se bere Božja beseda pri sv. maši).
  2. Bogoslužni koledar se stalno dopolnjuje z novimi svetniki in njihovimi godovi, občasno pa je razglašen tudi kak nov praznik (npr. od leta 2016 se god sv. Marije Magdalene praznuje kot praznik, po razglasitvi za svetnika leta 2002 je bil kot obvezni god določen sv. Pij iz Pietrelcine), papež Frančišek je uvedel tudi Nedeljo ubogih, Nedeljo Božje besede in druge spremembe, ki veljajo za ves svet, Slovenci pa smo v letu 2021 dobili potrjen tudi nov pokrajinski bogoslužni koledar.
  3. Nekatere nedelje, npr. papeška, je datumsko vezana na datum izvolitve trenutnega papeža.

Če torej izberemo datum v preteklosti, se bo izpisalo besedilo, ki bo upoštevalo pravila trenutnega bogoslužnega koledarja, ki pa ni nujno povsem enak tistemu, ki je veljal na datum, ki ste ga izbrali.