HOZANA.si: Brevir

«  »

24. 5. 2017, Sreda, Sv. Marija Pomočnica kristjanov, praznik, prošnji dan

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Sv. Marija Pomočnica kristjanov (24. maj)

Info …

MARIJA, POMOČNICA KRISTJANOV – MARIJA POMAGAJ
Praznik v Sloveniji
Naše ljudstvo časti Jezusovo mater Marijo še posebej kot pomočnico v dušnih in telesnih nevarnostih in roma v njena številna svetišča: na Brezje, Ptujsko Goro, h Gospe Sveti, na Rakovnik, Sv. Višarje in drugam.
Skupne molitve v čast Devici Mariji.

Povabilo

Odpev Kristusa, Marijinega sina, pridite, molimo, aleluja. Ali: Slavimo Gospoda, ko obhajamo praznik /spomin/ Device Marije, aleluja.

Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga


Pridite, prepevajmo Gospodu, *

vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.

Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *

z veselimi spevi ga hvalimo.

Odpev Kristusa, Marijinega sina, pridite, molimo, aleluja. Ali: Slavimo Gospoda, ko obhajamo praznik /spomin/ Device Marije, aleluja.

Gospod je Bog, edini in najvišji, *

veliki vladar nad vsemi vladarji.

V njegovi roki so globine zemlje, *

višine gorá so njegove.

Njegovo je morje, on ga je naredil, *

njegova je zemlja, on jo je ustvaril.

Odpev Kristusa, Marijinega sina, pridite, molimo, aleluja. Ali: Slavimo Gospoda, ko obhajamo praznik /spomin/ Device Marije, aleluja.

Pridite, poklonimo se Gospodu, *

v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.

On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *

on nas živi in vodi kot svoje ovce.

Odpev Kristusa, Marijinega sina, pridite, molimo, aleluja. Ali: Slavimo Gospoda, ko obhajamo praznik /spomin/ Device Marije, aleluja.

O da bi danes poslušali njegove besede: *

»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.

Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *

čeprav so videli moja dela.

Odpev Kristusa, Marijinega sina, pridite, molimo, aleluja. Ali: Slavimo Gospoda, ko obhajamo praznik /spomin/ Device Marije, aleluja.

Štirideset let sem jih prenašal, *

to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.

Potem sem v svoji nevolji prisegel: *

Ne bodo videli obljubljene dežele.«

Odpev Kristusa, Marijinega sina, pridite, molimo . Ali: Slavimo Gospoda, ko obhajamo praznik /spomin/ Device Marije .
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako sedaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Kristusa, Marijinega sina, pridite, molimo, aleluja. Ali: Slavimo Gospoda, ko obhajamo praznik /spomin/ Device Marije, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so iz skupnih molitev

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[S]

Pesem

Bogá, ki zemlja ga časti,
nebo in morje ga slavi,
vladarja stvarstva trojnega
Marija nosi skritega.

 

Naročje je brezmadežno
objelo njega, ki pojó
mu sonce, mesec, zvezd sijaj
in služijo mu vekomaj.

 

Rodovi vsi so čákali,
da se Odrešenik rodi;
po moči Svetega Duha
se učloveči Kralj sveta.

 

Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki iz Device rojen si,
Očetu, Duhu Svetemu
od vekomaj do vekomaj. Amen.

1 Odpev Marija je prejela blagoslov od Gospoda, usmiljenje ji je izkazal Bog, njen odrešenik, aleluja.

Ps 23   Gospod prihaja v svetišče

Nebeška vrata so se odprla, ko je šel Kristus v nebesa (sv. Irenej).

 

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *

njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.

Sredi morja mu je dal močne temelje *

in ga utrdil nad vodami. —

 

Kdo pojde na Gospodovo goro, *

kdo bo stal na njegovem svetem kraju?

Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *

ne misli hudega in ne snuje prevare.

Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *

in plačilo Boga, svojega odrešenika.

To je rod tistih, ki te iščejo, *

ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov. —

 

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod, močni in silni, mogočni v boju. —

 

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod vesolja, on je kralj veličastva. —

1 Odpev Marija je prejela blagoslov od Gospoda, usmiljenje ji je izkazal Bog, njen odrešenik, aleluja.
2 Odpev Najvišji te je izbral za svoje bivališče in te posvetil, aleluja.

Ps 45   Bog je naše pribežališče in naša moč

Imenoval se bo Emanuel, kar pomeni: Bog z nami (Mt 1,23).

 

Bog je naša moč in naše pribežališče, *

v nesreči nam hitro pomaga.

Zato se ne bojimo, ko se trese zemlja, *

ko se na dno morja pogrezajo gore.

Naj hrumijo in bučijo silni valovi, *

naj besni vihar in se tresejo gore. —

 

Dobrine vseh vrst osrečujejo Božje mesto *

in sveto bivališče Najvišjega.

Bog prebiva v njem, zato se ne poruši; *

Bog ga varuje od prvega svita.

Naj hrumijo narodi, naj se majejo kraljestva; *

ko Bog zagrmi, se strese vsa zemlja. —

 

Z nami je Bog vsemogočni, *

Gospod je naš varuh.

 

Pridite in poglejte Gospodova dela, *

čudovita dela, ki jih izvršuje na zemlji.

Odpravlja vojne po vsem svetu, *

uničuje orožje in ga sežiga.

»Spreobrnite se in spoznajte, da sem jaz Bog rešitelj, *

vzvišen med narodi, vzvišen na zemlji.« —

 

Z nami je Bog vsemogočni, *

Gospod je naš varuh. —

2 Odpev Najvišji te je izbral za svoje bivališče in te posvetil, aleluja.
3 Odpev Veličastne reči se govorijo o tebi, Devica Marija, aleluja.

Ps 86   Jeruzalem, mati vseh narodov

Oni Jeruzalem, ki je gori, je svoboden in taka je naša mati (Gal 4,26).

 

Gospod ljubi svoje mesto na svoji sveti gori, *

Sion ima rajši kot vsa druga bivališča.  —

 

Veličastne reči so napovedane o tebi, *

o Božje mesto.

Razna ljudstva imajo zveze s tabo, *

različni narodi pridejo k tebi.

O Sionu se bo reklo: »Vsi po vrsti so bili tu rojeni, *

on sam, Najvišji, ga je uteméljil.« —

 

Gospod zapiše v knjigo narodov: *

»Vse sem posinovil na Sionu.«

Rajali bodo in peli: *

»Ti si začetek našega veselja.« —

3 Odpev Veličastne reči se govorijo o tebi, Devica Marija, aleluja.

[L]

- Blagor tistim, ki poslušajo božjo besedo, aleluja.

- in jo ohranijo v svojem srcu, aleluja.

PRVO BERILO

Iz knjige Razodetja apostola Janeza (11, 19-12, 17)

Veliko znamenje žene na nebu

V tistih dneh se je odprlo božje svetišče v nebesih: in videla se je skrinja njegove zaveze v njegovem svetišču in nastali so bliski in bobnenje in gromi in potres in velika toča.

In prikazalo se je veliko znamenje na nebu: žena, obdana s soncem, in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz dvanajstih zvezd. Bila je noseča in je vpila v porodnih bolečinah in mukah.

Še drugo znamenje se je prikazalo na nebu. Glej, bil je velik ognjenordeč zmaj, ki je imel sedem glav in deset rogov in na svojih glavah sedem kron; in njegov rep je potegnil s seboj tretjino nebesnih zvezd ter jih vrgel na zemljo. In zmaj se je ustopil pred ženo, ki je bila na porodu, da bi požrl njeno dete, ko bi porodila. In porodila je moško dete, ki naj bi paslo vse narode z železno palico; in vzeto je bilo njeno dete k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je ubežala v puščavo, kjer ima prostor, ki ji ga je Bog pripravil, da jo tam hranijo tisoč dvesto šestdeset dni.

In nastala je vojska v nebesih: Mihael in njegovi angeli so se vojskovali zoper zmaja; tudi zmaj se je vojskoval in njegovi angeli, a niso zmogli in tudi ni bilo v nebesih več mesta zanje. In pahnjen je bil veliki zmaj, stara kača, ki se imenuje hudič in satan, ki zapeljuje ves svet; pahnjen je bil na zemljo in njegovi angeli so bili pahnjeni z njim.

In slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril: »Zdaj se je uresničilo zveličanje, moč in kraljevanje našega Boga in oblast njegovega Kristusa, zakaj pahnjen je bil tožnik naših bratov, ki jih je tožil pred našim Bogom noč in dan. Oni so ga premagali z Jagnjetovo krvjo in z besedo svojega pričevanja in niso ljubili svojega življenja do smrti. Zatorej se radujte, nebesa in vi, ki prebivate v njih. Gorje pa zemlji in morju, ker je stopil na vaju hudič z veliko jezo, vedoč, da ima malo časa.«

In ko je zmaj videl, da je pahnjen na zemljo, je preganjal ženo, ki je dete porodila. A ženi so dali dve peruti velikega orla, da bi letela v puščavo na svoje mesto, kjer se preživlja čas in dva časa in pol časa, daleč od zmaja. In zmaj je vrgel za ženo iz svojega žrela vode kakor reko, da bi jo reka odnesla. A pomagala je ženi zemlja; odprla je zemlja svoja usta in je popila reko, ki jo je vrgel zmaj iz svojega žrela. In razsrdil se je zmaj nad ženo in se je šel vojskavat z drugimi iz njenega rodu, ki spolnjujejo božje zapovedi in imajo Jezusovo pričevanje.

Ali:

Iz prve Kroniške knjige 17, 1-15

Božje obljube Davidovi hiši

Ko je David prebival v svoji palači, je rekel David preroku Natanu: »Glej, jaz stanujem v cedrovi palači, skrinja zaveze Gospodove pa je pod šotorskimi preprogami.« Natan je Davidu odgovoril: »Stori vse, kar je v tvojem srcu, kajti Bog je s teboj!« A še tisto noč je Natanu prišla božja beseda: »Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu: ,Tako govori Gospod: Ti mi ne boš zidal hiše za stanovanje. Saj nisem prebival v hiši od dne, ko sem odpeljal Izraela, do tega dne, temveč sem potoval od enega šotora in prebivališča do drugega. Kjer koli sem hodil med vsem Izraelom, ali sem mar rekel kateremu izmed Izraelovih sodnikov, ki sem jim zapovedal pasti moje ljudstvo, besedo: Zakaj mi niste postavili cedrove hiše?

Zdaj torej tako povej mojemu služabniku Davidu: ,Tako govori Gospod nad vojskami: Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice, da bi bil knez mojemu ljudstvu Izraelu. Bil sem s teboj, kjer koli si hodil, in sem iztrebil pred teboj vse tvoje sovražnike. Naredil ti bom ime enako imenu velikašev na zemlji. Določil bom kraj svojemu ljudstvu Izraelu in ga vanj zasadil, da bo prebivalo na svojem in se mu ne bo treba več bati in ga hudobneži ne bodo več stiskali kakor poprej, od časa, ko sem postavil sodnike čez svoje ljudstvo Izraela. Vse tvoje sovražnike bom ponižal in ti oznanjam, da ti bo Gospod sezidal hišo.

Ko se ti dopolnijo dnevi in pojdeš k svojim očetom, bom določil tvojega potomca, enega izmed tvojih sinov, za tvojega naslednika in bom utrdil njegovo kraljestvo. Ta mi bo sezidal hišo in njegov prestol bom utrdil na veke. Jaz mu bom oče, on mi bo sin. Svoje milosti mu ne bom odtegnil, kakor sem jo odtegnil njemu, ki je bil pred teboj. Postavil ga bom v svoji hiši in v svojem kraljestvu na veke. Njegov prestol bo utrjen na veke.'«

Natančno po vseh teh besedah in po vsej tej prikazni je Natan govoril Davidu.

SPEV

Blagor ti, Devica Marija, nosila si Gospoda, Stvarnika sveta. * Rodila si njega, ki te je ustvaril, in vekomaj ostaneš Devica.

Zdrava, Marija, milosti polna; Gospod je s teboj. * Rodila si njega, ki te je ustvaril, in vekomaj ostaneš Devica.

Ali

SPEV (1 Kor 15, 54.57; Raz 12,1)

Ko si bo to umrljivo nadelo neumrljivost, takrat se bo spolnila beseda, ki je pisana: Použita je smrt v zmagi. * Rodila si njega, ki te je ustvaril, in vekomaj ostaneš Devica.

Prikazalo se je veliko znamenje na nebu: žena, obdana s soncem, in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz dvanajstih zvezd. * Rodila si njega, ki te je ustvaril, in vekomaj ostaneš Devica.

DRUGO BERILO

Anton Bonaventura Jeglič (1850-1937), škof v Ljubljani, z govorjeno in pisano besedo širil versko življenje in Marijino češčenje

Iz pastirskega pisma ljubljanskega škofa Antona Bonaventura Jegliča (1898)

Pridi k nam tvoje kraljestvo po Mariji

Zakaj sem si odbral za svoje geslo drugo prošnjo v Gospodovi molitvi Pridi k nam tvoje kraljestvo in dodal še besedici »po Mariji«? Zato, ker je prečista Devica in božja mati Marija v vsakem oziru naša srednica pred Bogom. Ako častim prečisto Devico Marijo, s tem že priznavam vse krščanstvo. Kdor iz srca časti Devico in mater Marijo, trdno stoji v kraljestvu božjem.

Kjer pa vlada Marija, noče vladati sama, ampak hoče, da z njo in nad njo vlada Gospod Jezus Kristus. Ona se mu je prva klanjala, klanjala kot Bogu in svojemu kralju. Gledala ga je v jaslicah, gledala trideset let v Nazaretu, kjer je živel, delal in jo ubogal, gledala ga je na križu, kako je umiral sramotne smrti, a njena vera ni omahovala: v jaslicah, v Nazaretu, na križu se mu je neprestano klanjala kot svojemu Bogu.

Marija bolje od nas razumeva, kaj je Bog, kaj duša, kaj greh, kaj večno zveličanje ali večno pogubljenje. Da se poveliča Bog, da se uničijo posledice greha, da se za večnost reši izgubljeni človeški rod, je privolila postati mati Zveličarjeva, privolila je, da se njen sin žrtvuje, da trpi in umre, pripravljena je bila, da se sama z njim žrtvuje, da z njim trpi in umre. Kako vroče mora torej hrepeneti, da vse to ne bo zastonj! Ker nam bo pa Jezusovo in njeno trpljenje le tedaj koristno, ako se oklenemo Jezusa, ako se mu podvržemo, ako torej on kraljuje v nas, ali ne bo Devica in mati Marija ne samo želela, ampak tudi rada vse mogoče storila, da se v naših srcih zares ustanovi Jezusovo kraljestvo?

Sveti učeniki trdijo, da Gospod vse stori, kar Marija zaželi, da mu je njena želja zapoved. Iz tega sledi, da je ona vsemogočna po priprošnji, kakor je Gospod Jezus vsemogočen po naravi. Če se torej ona, vsemogočna božja Mati, zavzame za nas, nam bo lahko izprosila najbolj uspešnih milosti, kakor sprevidi, da so nam potrebne.

Glede omenjene pomoči se moremo popolnoma zanesti na Devico in mater Marijo. Saj mnogi sveti učeniki trdijo, da je Marija zakladnica vseh milosti in vseh Jezusovih zaslug, da moremo vse potrebne milosti dobiti od nje. Ona nam je dala Gospoda Jezusa, ona je privolila v njegovo trpljenje in smrt, da, ona je hotela z njim biti na križu, z njim umreti, vse je v srcu trpela, kar je Gospod Jezus trpel na telesu, prav iz vse duše je sodelovala z njim za naše odrešenje. Zato je Gospod Bog položil naše odrešenje v njene roke in ji podelil omenjene prednosti. Zaupajmo torej, naša Mati nas ne bo zapustila, naša Mati bo storila vse, samo da nas pripelje k Bogu in Gospodu Jezusu.

SPEV

Blagor ti, Marija, ker si svetu rodila odrešenika, poveličana se zdaj veseliš pri Bogu. * Posreduj pri svojem Sinu za nas in nam pomagaj, aleluja.

Po tebi so se vsem znova odprla nebeška vrata. * Posreduj pri svojem Sinu za nas in nam pomagaj, aleluja.

Tebe Boga hvalimo

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.

Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,

tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:

 

Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.

Tebe hvali * apostolov slavni zbor,

tebe prerokov * hvalevredno število,

tebe mučencev * sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:

Očeta * neskončnega veličastva,

častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;

in Svetega Duha * Tolažnika.

 

Ti, Kristus, * kralj veličastva,

ti si Očetov * večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.

 

+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,

ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo

in slaviti tvoje ime * vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,

usmili se nas, * usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

 

Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

Sklepna prošnja
Molimo. Gospod Bog, z zaupanjem častimo Marijo, Pomočnico kristjanov. Z njeno pomočjo naj si na zemlji goreče prizadevamo za vero, da bomo v nebesih poveličevali tvojo zmago. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

sklepna prošnja

[S]

Pesem

O sveta, vzvišena Gospa,

ti lepša si od zvezd nebá,
Gospoda, ki je ustvaril te,
hranila si kot detece.

 

Kar Eva je zapravila,
nam daješ s Sinom spet nazaj,
da bi prišli v nadzvezdni dom,
nebo odpiraš na stežaj.

 

Ti, vrata h Kralju slavnemu
in v luči se bleščeči dvor,
življenja veselimo se,
ki nam po tebi je prišlo.

 

Trojica sveta srečno vso
odela te je z milostjo,
Očetu, Tolažitelju
in Sinu tvojemu vsa čast. Amen.

Odpev 1 Blagor ti, Marija, ker si svetu rodila Odrešenika. Poveličana se zdaj veseliš pri Bogu, posreduj pri svojem Sinu za nas, aleluja.

Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu

Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.

 

O Bog, moj Bog, željno te iščem, *

mojo dušo žeja po tebi.

Moje telo koprni po tebi *

kakor suha in žejna zemlja po vodi.

O tebi želim premišljevati v svetišču, *

da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.

Tvoja bližina mi je več kot življenje, *

moja usta te bodo slavila. —

 

Hvalil te bom, dokler bom živel, *

tebi v čast bom opravljal molitve.

Ti boš moja radost in sreča, *

v veselju ti bom prepeval.

Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *

v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.

Ti si moje trdno zavetje, *

pri tebi sem varen in srečen. —

 

Z vso dušo se te oklepam, *

ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —

Odpev 1 Blagor ti, Marija, ker si svetu rodila Odrešenika. Poveličana se zdaj veseliš pri Bogu, posreduj pri svojem Sinu za nas, aleluja.
Odpev 2 Ti slava Jeruzalema, ti veselje Izraela, ti čast vsega človeštva, aleluja.

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *

nebesa, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *

vse Gospodove moči, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, sonce in luna, *

zvezde na nebu, slavite Gospoda. —

 

Slavita Gospoda, dež in rosa, *

vsi vetrovi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *

mraz in pripeka, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, rosa in slana, *

mraz in zima, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *

noči in dnevi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, tema in svetloba, *

bliski in oblaki, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi zemlja Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, gore in hribi, *

vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, studenci, *

morja in reke, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *

vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *

vsi ljudje, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *

Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *

sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *

hvalíte in poveličujte ga na veke. —

 

Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *

hvalimo in poveličujmo ga na veke.

Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —

 

Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

Odpev 2 Ti slava Jeruzalema, ti veselje Izraela, ti čast vsega človeštva, aleluja.
Odpev 3 Veseli se nenehno, Devica Marija; vredna si bila nositi Kristusa Odrešenika, aleluja.

Ps 149 Radostno vzklikanje svetih

Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).

 

Pojte Gospodu novo pesem, *

njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.

Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *

Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.

Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *

in z bobni in citrami naj mu igrajo.

Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *

in ponižne venča z zmago. —

 

Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *

naj se veselijo v svojih domovih.

Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *

rôke pa držijo ostre meče,

da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *

kazni nad sovražnimi ljudstvi;

da v okove vklenejo njihove vladarje *

in njihove veljake v železne verige;

da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *

to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —

Odpev 3 Veseli se nenehno, Devica Marija; vredna si bila nositi Kristusa Odrešenika, aleluja.

Kratko berilo (Prim. Iz 61,10)
Glasno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj odel me je z oblačilom zveličanja in me ogrnil s plaščem pravičnosti kakor nevesto, ki se krasi s svojim nakitom.

Spev z odpevom

Gospod je Marijo izbral, pred vsemi drugimi jo je izvolil, aleluja, aleluja.
Gospod je Marijo izbral, pred vsemi drugimi jo je izvolil, aleluja, aleluja.

Sprejel jo je v nebeške dvore, aleluja, aleluja.
Gospod je Marijo izbral, pred vsemi drugimi jo je izvolil, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Gospod je Marijo izbral, pred vsemi drugimi jo je izvolil, aleluja, aleluja.

Odpev k Hvaljen Nebeška vrata so se po Evi vsem zaprla, po Devici Mariji pa so se vsem znova odprla, aleluja.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Nebeška vrata so se po Evi vsem zaprla, po Devici Mariji pa so se vsem znova odprla, aleluja.

Prošnje 2

Slavimo našega Odrešenika, ki si je Devico Marijo izbral za mater, in ga prosímo:

Zaradi svoje Matere se nas usmili.

Odrešenik sveta, z močjo svojega odrešenja si svojo mater vnaprej obvaroval slehernega madeža,

– varuj nas, da bomo živeli brez greha.

Naš Zveličar, Devico Marijo si izbral za svoje prebivališče in jo naredil za svetišče Svetega Duha,

– daj nam, da bomo tudi mi svetišče Svetega Duha za vekomaj.

Večna Beseda, svoji Materi si dal, da si je izbrala najboljši del, ki ji ne bo odvzet,

– daj, da jo bomo posnemali in iskali besede večnega življenja.

Kralj vseh kraljev, hotel si, da je bila tvoja Mati z dušo in telesom vzeta k tebi v nebesa,

– daj, da bomo hrepeneli le po tem, kar je nebeško.

Gospod nebes in zemlje, Marijo si izbral za kraljico, ki zdaj s teboj kraljuje v nebesih,

– daj nam, da bomo z njo deležni nebeške slave.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Gospod Bog, z zaupanjem častimo Marijo, Pomočnico kristjanov. Z njeno pomočjo naj si na zemlji goreče prizadevamo za vero, da bomo v nebesih poveličevali tvojo zmago. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od srede II. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

Zberimo se v molitvi zdaj,
naj sveti spev se oglasi,
Najvišjemu prepevajmo,
slavimo s pesmijo Boga.

 

To uro zloba je ljudi
poslala v smrt Nedolžnega.
Sodnika večnega, Boga,
po krivem obsodila je.

 

O koliko hvaležnosti
dolgujemo vsi Jezusu,
v skušnjavah on je naša moč,
od nas odvrne vsako zlo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 118,57–64  (VIII)  Hvala Božji postavi

 

Sklenil sem, da bom spolnjeval tvoje zapovedi, *

Gospod, to je moj delež.

Z vsem srcem te prosim, *

usmili se me po svoji obljubi.

Svoja pota preudarjam, *

uravnavam jih po tvojih besedah.

Hitim in se ne obotavljam, *

ko spolnjujem tvoje ukaze. —

 

Grešniki me zvijačno zapeljujejo, *

a ne pozabljam tvoje postave.

Sredi noči vstajam, da te hvalim *

zaradi tvojih pravičnih sklepov. —

 

Prijatelj sem z vsemi, ki te spoštujejo *

in spolnjujejo tvoje zapovedi.

Gospod, zemlja je polna tvoje dobrote, *

úči me svoje postave. —

Ps 54,2–15.17–24  Tožba zoper nezvestega prijatelja

Jezus se začne od strahu tresti in od groze trepetati (Mr 14,33).

I

O Bog, poslušaj mojo molitev, *

ne umikaj se moji prošnji.

Ozri se name in me usliši, *

ne najdem utehe svoji bolečini.

Ko sovražnik vpije in grešnik preklinja, *

se bojim in trepečem.

Nesreče se kar zgrinjajo name, *

z vso silo me dušijo.

Moje srce je zbegano, *

mučijo me smrtne bolečine.

Strah in trepet prihajata nadme *

in groza me prevzema. —

 

O, ko bi imel peruti, *

kot golob bi odletel in se umiril.

Nekam daleč bi pobegnil, *

ostal bi v samoti.

Hitro bi si poiskal zavetje *

pred viharjem in nevihto. —

 

Gospod, razkrôpi sovražnike in zmešaj jim jezike, *

prepir in nasilje so zasejali med nami.

Noč in dan na nas prežijo, *

širijo zvijačo in prevaro.

Zločini se dogajajo po naših cestah, *

krivice in nasilja je polna dežela. —

II

Če bi me sramotil neprijatelj, *

bi pač prenašal.

Če bi mi nasprotoval sovražnik, *

bi se mu izognil.

Toda to si naredil ti, moj prijatelj, *

moj tovariš in zaupnik.

Kako prijetna je bila najina družba, *

skupaj sva hodila k Božji službi. —

 

Za pomoč se bom obrnil k Bogu *

in Gospod me bo rešil.

Zjutraj, opoldne in zvečer bom zaupljivo molil *

in Bog me bo uslišal.

Obvaroval me bo pred sovražniki, *

osvobodil me bo mnogih napadalcev.

Bog, ki kraljuje na veke, me bo uslišal *

in jih bo ponižal. —

 

Kršijo premirje, ki so ga sklenili, *

prav nič se Boga ne bojijo.

Izdajajo svoje zaveznike, *

prelamljajo dogovore.

Prijaznosti so polna njihova usta, *

a njih srce je željno boja.

Njihove besede so lepe na zunaj, *

za njimi pa se skrivajo nabrušeni meči. —

 

Prelôži svojo skrb na Gospoda, on te bo podpiral, *

nikdar ne bo pustil, da bi pravični omahnil.

 

Gospod, ti boš prevzetne kmalu pahnil v jamo pogube, *

zame pa boš neomajno zaupanje. —

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Opoldne

Kratko berilo (Zah 9,9)
Močno se raduj, hči sionska, od veselja vriskaj, hči jeruzalemska! Glej, k tebi prihaja tvoj kralj, pravičen in zmagoslaven.

– Blagor telesu Device Marije, aleluja,
– ki je nosilo Sina večnega Očeta, aleluja.
 

Sklepna prošnja
Molimo. Gospod Bog, z zaupanjem častimo Marijo, Pomočnico kristjanov. Z njeno pomočjo naj si na zemlji goreče prizadevamo za vero, da bomo v nebesih poveličevali tvojo zmago. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

Gospodov vnebohod

1. večernice

Psalmi so lastni

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
O Jezus, naš odrešenik,
ljubezen, naše upanje,
ti Bog in stvarnik vseh stvari
in pravi človek, brat ljudi.

 

Kaj ti nagnilo je srce,
da nase vzel si ves naš greh,
nedolžen pretrpel si smrt
in večne smrti nas otel?

 

Prodrl v kraljestvo si temè,
prinesel odrešenja vest
in zdaj kot zmagovalec se
k Očetu vračaš spet v nebo.

 

Usmiljeno poglej na nas,
odpusti naše nam dolgé,
nekoč pa v rajskem gledanju
uteši naše vse željé.

 

Vodnik in pot v nadzvezdni dom,
ti bodi nam veselje vse,
nekoč pa v srečni večnosti
nam bodi slava vekomaj. Amen.

1 Odpev Izšel sem iz Očeta in prišel na svet; zdaj spet zapuščam svet in grem k Očetu, aleluja.

Ps 112 Gospodovo ime je hvale vredno

Mogočne je vrgel s prestola in nizke povišal (Lk 1,52).

 

Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite, *

hvalite ga in slavite.

Gospodovo ime naj bo slavljeno *

zdaj in na veke. —

 

Gospodovo ime naj bo hvaljeno *

od sončnega vzhoda do zahoda.

Gospod je vzvišen nad narodi, *

njegovo veličastvo se dviga nad nebesa.

Kdo je enak Gospodu, našemu Bogu? *

Vzvišen je nad nebo in zemljo. —

 

Iz prahu dviga siromaka, *

iz blata povišuje ubožca.

Sprejme ga med izvoljene, *

med kneze svojega ljudstva.

Nerodovitni daje, da ima družino *

in je vesela mati med svojimi otroki. —

1 Odpev Izšel sem iz Očeta in prišel na svet; zdaj spet zapuščam svet in grem k Očetu, aleluja.
2 Odpev Gospod Jezus je bil, potem ko je z učenci govoril, vzet v nebo in je sédel na Božjo desnico, aleluja.

Ps 116 Hvalnica dobremu Bogu

Pravim, da narodi Boga slavijo zaradi usmiljenja (Rim 15,8.9).

 

Hvalite Gospoda, vsi narodi, *

slavite ga, vsa ljudstva. —

 

Velika je do nas njegova dobrota, *

Gospodova zvestoba traja na veke. —

2 Odpev Gospod Jezus je bil, potem ko je z učenci govoril, vzet v nebo in je sédel na Božjo desnico, aleluja.
3 Odpev Nihče ni šel v nebesa kakor le tisti, ki je prišel iz nebes, Sin človekov, ki je v nebesih, aleluja.

Raz 11,17–18;12,10b–12a  O Božji sodbi

 

Zahvaljujemo se ti, Gospod, Bog vsemogočni, *

ti si in si bil in prideš.

Prevzel si svoje mogočno vladarstvo *

in začel kraljevati. —

 

Narodi so se razjezili, *

a prišla je tvoja jeza in dan, da se sodijo mrtvi,

da prejmejo plačilo tvoji služabniki, preroki in sveti *

in vsi, ki se bojijo tvojega imena, mali in veliki. —

 

Zdaj se je uresničilo zveličanje, moč in kraljevanje *

našega Boga in oblast njegovega Kristusa.

Premagan je bil tožnik naših bratov, *

ki jih je noč in dan tožil pred našim Bogom. —

 

Premagali so ga s krvjo Jagnjeta *

in z besedo svojega pričevanja.

Niso tako ljubili svojega življenja, *

da bi se bali umreti.

Zato se radujte, nebesa *

in vsi, ki v njih prebivate. —

3 Odpev Nihče ni šel v nebesa kakor le tisti, ki je prišel iz nebes, Sin človekov, ki je v nebesih, aleluja.

Kratko berilo (Ef 2,4–6)

Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi svoje velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili mrtvi zaradi prestopkov, oživil s Kristusom.

Spev z odpevom

Bog se dviga med radostnim petjem, aleluja, aleluja.
Bog se dviga med radostnim petjem, aleluja, aleluja.

Gospod se dviga med donenjem trombe, aleluja, aleluja.
Bog se dviga med radostnim petjem, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Bog se dviga med radostnim petjem, aleluja, aleluja.

Odpev k Moja duša Oče, tvoje ime sem razodel vsem, ki si mi jih dal. Zanje prosim, ne prosim za svet. Zdaj pa grem k tebi, aleluja.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Oče, tvoje ime sem razodel vsem, ki si mi jih dal. Zanje prosim, ne prosim za svet. Zdaj pa grem k tebi, aleluja.
Prošnje

Vzklikajmo z duhovnim veseljem Kristusu, ki kraljuje na prestolu Božjega veličastva na Očetovi desnici:

Kristus, ti si kralj nebeške slave.

Našo umrljivo naravo si povzdignil v nebeško slavo,

– zbriši nam krivdo starega greha in vrni lepoto prvotne nedolžnosti.

Iz ljubezni si se ponižal k nam na zemljo,

– pomagaj nam, da se po poti ljubezni dvignemo k tebi.

Obljubil si, da boš vse pritegnil k sebi,

– ne dopusti, da bi se kdo izmed nas ločil od tvoje Cerkve.

Slavno si se dvignil v nebesa,

– naj ti sedaj tja sledimo v mislih in ljubezni.

Sedaj te pričakujemo kot pravičnega Božjega sodnika,

– naj te nekoč z rajnimi gledamo v slavi kot usmiljenega Gospoda.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, v tej hvalni daritvi se veselimo vnebohoda tvojega Sina, ki tudi nam zagotavlja poveličanje. Prosimo te, podari nam trdno upanje, da smo tudi mi poklicani k tisti slavi, v katero je šel pred nami Jezus Kristus, tvoj Sin, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 1. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem v velikonočnem času

O Jezus, rešenik sveta,

Beseda učlovečena,

neskončne Luči si odsvit,

naš varuh bodi in naš ščit.

 

Ti si ustvaril vse stvari

in ti določaš naše dni,

daj, da utrujeno telo

počitek nočni poživi.

 

Premagal zlobo si pekla,

obvaruj nas sovražnika,

da ne zapeljal bi nas v greh,

ko si odrešil nas s krvjo.

 

Prehitro bo minila noč,

ki vlila nam bo novo moč;

ko bo telo počivalo,

naš duh pri tebi naj bedi.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,

od mrtvih vstal si in živiš,

Očetu, Duhu Svetemu,

enako zdaj in vekomaj. Amen.

Psalmi

 

Ps 4 Večerna zahvala Bogu

Oče je poveličal Kristusa in ga obudil od mrtvih (sv. Avguštin).

 

Vel. noč. odpev samo: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Pravični Bog, usliši me, ko te kličem v stiski: *

usmili se me in usliši mojo molitev. —

 

Ljudje, doklej boste zakrknjeni, *

zakaj ljubite nečimrnost in prevaro?

Vedite, da Bog čudovito varuje svoje prijatelje, *

tudi mene bo uslišal, ko ga kličem. —

 

Bojte se Boga in nikar ne grešite, *

preden zaspite, mislite nanj v sveti tihoti.

V njegove roke se vdano izročite *

in zaupajte v Gospoda. —

 

Mnogi govorijo: »Kje najdemo srečo?« *

Gospod, pokaži, da je ta samo v tebi.

Ti me osrečuješ z večjim veseljem *

kot vse zemeljske dobrine in užitki. —

 

V miru naj hitro zaspim in počivam, *

saj me ti, moj Bog, skrbno varuješ.

 

 

Ps 133 Večerna molitev v svetišču

Hvalite našega Boga, vsi njegovi izvoljenci, vsi, ki ga ljubite, mali in veliki (Raz 19,5).

 

Slavite zdaj Gospoda, *

vsi Gospodovi služabniki.

Vi, ki služite v njegovi hiši v nočnih urah, *

dvigajte roke k Svetemu in ga slavite. —

 

Iz svetišča naj se razliva blagoslov Gospoda, *

ki je ustvaril nebo in zemljo.

 

Vel. noč. odpev samo: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Kratko berilo (5 Mz 6,4–7)

Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Zabičuj jih svojim otrokom ter govori o njih, ko bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po poti, ko se ulegaš ali ko vstajaš.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

Pred slovesnim praznikom

Molimo. Vsemogočni Bog, obišči nas to noč in odženi od tega bivališča vsa zalezovanja hudega duha. Tvoji sveti angeli naj bodo pri nas in nas varujejo v miru in tvoj blagoslov naj bo vedno z nami. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

V velikonočnem času

 

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,

zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

je vstal, kakor je rekel, aleluja;

prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017