Brevir za 25. marec 2023

Sobota, Gospodovo oznanjenje, slovesni praznik

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Gospodovo oznanjenje (25. marec)

Info …

GOSPODOVO OZNANJENJE
Slovesni praznik
Praznik Gospodovega oznanjenja Mariji, ki je znanilec prihodnjega božiča, se je najprej obhajal na Vzhodu, v 7. stoletju pa tudi že v Rimu.

Povabilo

Odpev Božja Beseda se je učlovečila, pridite, molimo.
Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče

S pesmijo slavite Gospoda, *
veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.
Z veseljem služite Bogu, *
radostno vstopajte v njegovo svetišče.
Odpev Božja Beseda se je učlovečila, pridite, molimo.
Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *
on nas je ustvaril.
Mi smo njegovo ljudstvo, *
skrbi za nas kot pastir za ovce.
Odpev Božja Beseda se je učlovečila, pridite, molimo.
Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *
s hvalnicami v njegove svete dvore.
Častite ga in njegovo ime slavite, *
Gospod je dober in usmiljen.
Rodovi prihajajo in odhajajo, *
on pa ostane zvest za vse čase.
Odpev Božja Beseda se je učlovečila, pridite, molimo .
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Božja Beseda se je učlovečila, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so lastni

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Usmilil se je Božji Sin
ječanja žalostnih nižin,
Očeta dragega stvari
osvoboditi zaželel.
 
Privzame naše si telo,
da ne bi več pod oblastjo
ječali smrti in pekla,
odprl bi pot nam do neba.
 
In danes je presrečni dan,
ko Božji Sin prišel je sam
v posodo tesno iz prsti,
da vse človeštvo prerodi.
 
O nad vse vzvišena skrivnost,
veselje naše in radost,
zdaj nova večnost nam je vzšla
v sijaju zlatem iz neba.
 
Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki iz Device rojen si,
Očetu, Duhu Svetemu
od vekomaj do vekomaj. Amen.
1 Odpev Ko je prišla polnost časov, je poslal Bog svojega Sina, rojenega iz žene, da bi prejeli posinovljenje.
Ps 2     Kristus, Božji Sin in zmagovalec
Zbrali so se zoper tvojega Sina Jezusa, ki si ga mazilil (Apd 4,27).
 
Zakaj hrumijo ljudstva *
in se vznemirjajo narodi?
Vladarji zemlje se dvigajo in snujejo zaroto *
zoper Gospoda in njegovega maziljenca:
»Pretrgajmo njih verige, *
vrzimo s sebe ta jarem!« —
 
Gospod v nebesih pa se jim smeje, *
pomilovalno se jim posmehuje.
Spregovori jim v pravični jezi *
in jih prestraši s svojo besedo:
»Jaz sem si postavil svojega kralja *
na Sionu, moji sveti gori.« —
 
Oznanil bom sklep Gospoda, ki mi je rekel: *
»Moj Sin si ti, rodil sem te danes.
Reci mi in dam ti v posest narode *
in vso zemljo v tvojo lastnino.
Vladal jim boš z močno roko, *
zdrobil jih kot lončeno posodo.« —
 
Voditelji, zdaj spoznajte, *
vladarji zemlje, dajte se poučiti.
Služite Bogu v spoštovanju in veselju, *
v svetem strahu se mu podvrzíte,
da se ne razsrdi in se ne pogubite, *
ko se lahko v hipu vname njegova jeza.
Blagor vsem zvestim, *
ki se zatekajo k njemu. —
1 Odpev Ko je prišla polnost časov, je poslal Bog svojega Sina, rojenega iz žene, da bi prejeli posinovljenje.
2 Odpev Ob svojem prihodu na svet pravi: Telo si mi pripravil; glej, prihajam, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo.
Ps 18 A Hvalnica Bogu Stvarniku
Obiskal nas je Vzhajajoči z višave …, da naravná naše noge na pot miru (Lk 1,78.79).
 
Nebesa razglašajo Božje veličastvo *
in nebo oznanja, da je Božje delo.
Dan podaja besedo dnevu, *
noč pripoveduje noči. —
 
To niso besede in niso govori, *
njihov glas je neslišen.
Vendar se njih sporočilo razlega po vsej zemlji *
in do konca sveta gre ta govorica. —
 
Na nebu je postavil šotor soncu, *
ki prihaja kakor ženin iz svoje izbe.
Kakor junak, ki teče po poti, *
veselo pošilja svoje žarke. —
 
Na vsej poti od vzhoda do zahoda *
se nič ne odtegne njegovemu žaru. —
2 Odpev Ob svojem prihodu na svet pravi: Telo si mi pripravil; glej, prihajam, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo.
3 Odpev V tem se je razodela Božja ljubezen do nas, da je Bog na svet poslal svojega edinorojenega Sina, da bi mi po njem živeli.
Ps 44   Svatovska pesem za Kristusa Kralja
Glejte, Ženin gre, pojdite mu naproti! (Mt 25,6).
 
Iz srca mi vre vesela pesem; *
te besede posvečujem kralju.
Rad bi porabil vse svoje sposobnosti, *
da bi zapel hvalno pesem tebi. —
 
Ti si najlepši, *
najlepši med človeškimi sinovi.
Milina je razlita na tvojih ustnicah, *
Bog te je res blagoslovil za vse veke. —
 
Mogočni junak, opaši si meč okoli ledij, *
ponosno stopaj z njim v svojem veličastvu.
Bojuj se za resnico in pravico: *
tvoja desnica bo delala čudovita dela.
Zmagal boš in ljudstva ti bodo pokorna, *
v živo boš zadel svoje sovražnike. —
 
Božanski kralj, tvoj prestol je postavljen na vekov veke, *
žezlo tvojega kraljestva je žezlo pravičnosti.
Ljubiš pravico in sovražiš krivico, *
Bog, tvoj Bog, te je osrečil bolj kot druge kralje.  —
 
Tvoja oblačila diše po dragocenih dišavah, *
razveseljuje te pesem v razkošnih dvoranah.
Kraljevske hčere ti prihajajo naproti, *
vsa v zlatu stoji kraljica na tvoji desnici.
Prisluhni, nevesta, poglej in poslušaj; *
pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta.
Kralj se veseli tvoje lepote, *
on je tvoj gospod, njemu se pokloni.
Glej, tuja ljudstva prihajajo z darovi, *
najbogatejši se potegujejo za tvojo naklonjenost. —
 
Kraljeva nevesta blesti v vsej svoji krasoti, *
njen plašč je okrašen z biseri in zlatom.
V dragoceni obleki jo peljejo k ženinu; *
družice jo spremljajo, da se mu poklonijo.
Veseli jih vodijo in vriskajo, *
ko vstopajo v kraljevo palačo. —
 
Dobil boš sinov, vrednih tvojih očetov, *
postavil jih boš za kneze po vsej zemlji.
Proslavljal bom, kralj, tvoje ime od roda do roda *
in ljudstva te bodo slavila na veke. —
3 Odpev V tem se je razodela Božja ljubezen do nas, da je Bog na svet poslal svojega edinorojenega Sina, da bi mi po njem živeli.
- Beseda se je učlovečila
- in se naselila med nami.
PRVO BERILO
Iz prve kroniške knjige (17,1-15)
Božje obljube Davidovi hiši
 
Ko je David prebival v svoji palači, je rekel David preroku Natanu: »Glej, jaz stanujem v cedrovi palači, skrinja zaveze Gospodove pa je pod šotorskimi preprogami.« Natan je Davidu odgovoril: »Stori vse, kar je v tvojem srcu, kajti Bog je s teboj!« A še tisto noč je Natanu prišla božja beseda: »Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu: ,Tako govori Gospod: Ti mi ne boš zidal hiše za stanovanje. Saj nisem prebival v hiši od dne, ko sem odpeljal Izraela, do tega dne, temveč sem potoval od enega šotora in prebivališča do drugega. Kjer koli sem hodil med vsem Izraelom, ali sem mar rekel kateremu izmed Izraelovih sodnikov, ki sem jim zapovedal pasti moje ljudstvo, besedo: Zakaj mi niste postavili cedrove hiše? Zdaj torej tako povej mojemu služabniku Davidu: ,Tako govori Gospod nad vojskami: Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice, da bi bil knez mojemu ljudstvu Izraelu. Bil sem s teboj, kjer koli si hodil, in sem iztrebil pred teboj vse tvoje sovražnike. Naredil ti bom ime enako imenu velikašev na zemlji. Določil bom kraj svojemu ljudstvu Izraelu in ga vanj zasadil, da bo prebivalo na svojem in se mu ne bo treba več bati in ga hudobneži ne bodo več stiskali kakor poprej, od časa, ko sem postavil sodnike čez svoje ljudstvo Izraela. Vse tvoje sovražnike bom ponižal in ti oznanjam, da ti bo Gospod sezidal hišo. Ko se ti dopolnijo dnevi in pojdeš k svojim očetom, bom določil tvojega potomca, enega izmed tvojih sinov, za tvojega naslednika in bom utrdil njegovo kraljestvo. Ta mi bo sezidal hišo in njegov prestol bom utrdil na veke. Jaz mu bom oče, on mi bo sin. Svoje milosti mu ne bom odtegnil, kakor sem jo odtegnil njemu, ki je bil pred teboj. Postavil ga bom v svoji hiši in v svojem kraljestvu na veke. Njegov prestol bo utrjen na veke.'«
Natančno po vseh besedah in po vsej tej prikazni je Natan govoril Davidu.
SPEV (Prim. Lk 1, 26-32)
Angel Gabrijel je bil poslan k devici Mariji, zaročeni Jožefu, in ji je oznanil blagovest. Marija se je prestrašila. Ne boj se, Marija, zakaj milost si našla pri Gospodu. * Glej, spočela in rodila boš njega, ki se bo imenoval Sin Najvišjega.
Zdrava, Marija, milosti polna; Gospod je s teboj. * Glej, spočela in rodila boš njega, ki se bo imenoval Sin Najvišjega.
DRUGO BERILO
Sv. Leon Veliki (papež od 440-461), pisec številnih pisem in govorov, iz katerih odsevata dobrota in jasen nauk
Iz pisem sv. Leona Velikega, papeža (28. pismo Flavianu, 3-4)
Zakrament naše sprave
 
Božje veličastvo si je privzelo ponižnost, moč je privzela slabost, večnost smrtnost. Da bi odplačala dolg našega stanja, je neranljiva narava združena z naravo, ki je podvržena trpljenju, da bi - kakor je bilo primerno za naše zdravilo - eden in isti srednik med Bogom in ljudmi, človek Jezus Kristus, mogel umreti v enem in ne bi mogel umreti v drugem.
V neokrnjeni in popolni resnično človeški naravi se je torej rodil pravi Bog, ves v svojem in ves v našem. Naše pa imenujemo, kar je od začetka Stvarnik v nas določil in kar je sprejel, da bi obnovil.
Kar pa je prevarljivec prizadejal in je prevaranec dopustil, o tem ni v Odrešeniku nobenega sledu. In čeprav je bil podvržen vsem človeškim slabostim, zato še ni bil sokriv naših zločinov.
Podobo hlapca je privzel, a ne gnusobe greha; kar je človeško, je povzdignil, božanskega pa ni zmanjšal. Kajti izničenje, po katerem je nevidni postal viden in je Stvarnik ter Gospod vseh stvari hotel biti eden izmed smrtnikov, je bilo sad usmiljenja, ne pa pomanjkanje moči. Zato je tisti, ki je ostal Bog in je ustvaril človeka, postal človek v podobi hlapca.
Božji Sin stopa torej v te nižine sveta, ko zapušča nebeški prestol, in se znova rodi v novem redu, ne da bi zapustil Očetovo slavo.
V novem redu, ker je ostal neviden v svojem in je postal viden v našem; nedoumljivi je hotel postati zaznaven; tisti, ki je pred vsemi časi, je začel bivati v času. Gospod vesolja je sprejel podobo hlapca in je zato zasenčil svoje neskončno veličastvo; Bog, ki ne pozna trpljenja, je hote postal človek, podložen trpljenju, in nesmrtni se je podvrgel zakonom smrti.
On, ki je pravi Bog, je hkrati pravi človek in ni v tej edinosti nobene laži, ko sta med seboj povezani človeška ponižnost in vzvišenost božanstva.
Kakor se namreč Bog ne spremeni z usmiljenjem, tako dostojanstvo ne uniči človeka. Vsaka narava namreč dela v skupnosti z drugo, kar ji je lastno: Beseda namreč dela, kar je njej lastno, in telo izvršuje, kar je lastno njemu.
Ena narava se blešči v čudežih, druga pa je podvržena trpljenju. In kakor Beseda obdrži isto naravo z Očetom, tako ostaja človek v naravi našega rodu.
Eden in isti je namreč, kar moramo pogosto povedati, pravi božji in pravi človeški sin. Bog zato, ker je bila v začetku Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog; človek pa zato, ker se je Beseda učlovečila in se naselila med nami.
SPEV
Devica Marija, sprejmi Besedo, ki ti jo je angel prinesel od Gospoda. Spočela in rodila boš njega, ki je Bog in človek, * da boš blagoslovljena med vsemi ženami.
Rodila boš Sina in ostala Devica; spočela boš, mati boš in ostala nedotaknjena, * da boš blagoslovljena med vsemi ženami.
Tebe Boga hvalimo
Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.
Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.
Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,
tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:
 
Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.
Tebe hvali * apostolov slavni zbor,
tebe prerokov * hvalevredno število,
tebe mučencev * sijajna vojska.
Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:
Očeta * neskončnega veličastva,
častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;
in Svetega Duha * Tolažnika.
 
Ti, Kristus, * kralj veličastva,
ti si Očetov * večni Sin.
Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.
Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.
Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.
Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.
Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.
Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.
 
+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,
ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.
Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo
in slaviti tvoje ime * vekomaj.
Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,
usmili se nas, * usmili se nas.
Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.
Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.
 
Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.
 
Namesto tega lahko zapojemo tudi:
Hvala večnemu Bogu!
Vse stvari ga zdaj molite!
Stvarniku, dobrotniku
večno slavo zadonite!
Zbori angelski pojo,
hvali zemlja in nebo.
 
Sveti, sveti, sveti Bog!
Vse je polno Tvoje slave.
Tebe moli zemlje krog,
molijo nebes višave.
Vsi svetniki Te časte,
vsi pravični Te slave.
Sklepna prošnja
Molimo. Večni Bog, hotel si, da je tvoja Beseda, tvoj večni Sin, v Devici Mariji prejel resnično človeško naravo. Verujemo, da je naš Odrešenik pravi Bog in pravi človek, naj bomo tudi deležni njegovega Božjega življenja.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Rešenja ura bliža se,
prihaja angel iz nebes,
da vest Devici sporoči,
ki vse ljudi razveseli.
 
Pošilja Oče večnosti
nam Sina, ki na vek živi.
Marija mati ga rodi,
da z nami šteje bežne dni.
 
Privzame naše si telo,
da zbrisal z nas bi krivdo, zlo,
z nedolžno bi krvjo umil
človeški zadolženi rod.
 
Marija, ki ponižna vsa
Bogu si izročila se
in zdaj kraljica si neba,
ti bodi nam zavetnica.
 
Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki iz Device rojen si,
Očetu, Duhu Svetemu
od vekomaj do vekomaj. Amen.
Odpev 1 Angel Gabrijel je bil poslan k Devici Mariji, zaročeni z Jožefom.

[S]

Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu
Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.
 
O Bog, moj Bog, željno te iščem, *
mojo dušo žeja po tebi.
Moje telo koprni po tebi *
kakor suha in žejna zemlja po vodi.
O tebi želim premišljevati v svetišču, *
da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja bližina mi je več kot življenje, *
moja usta te bodo slavila. —
 
Hvalil te bom, dokler bom živel, *
tebi v čast bom opravljal molitve.
Ti boš moja radost in sreča, *
v veselju ti bom prepeval.
Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *
v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.
Ti si moje trdno zavetje, *
pri tebi sem varen in srečen. —
 
Z vso dušo se te oklepam, *
ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —

[L]

Odpev 1 Angel Gabrijel je bil poslan k Devici Mariji, zaročeni z Jožefom.
Odpev 2 Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.

[S]

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda
Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).
 
Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *
hvalite in poveličujte ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *
nebesa, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *
vse Gospodove moči, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, sonce in luna, *
zvezde na nebu, slavite Gospoda. —
 
Slavita Gospoda, dež in rosa, *
vsi vetrovi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *
mraz in pripeka, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, rosa in slana, *
mraz in zima, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *
noči in dnevi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, tema in svetloba, *
bliski in oblaki, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi zemlja Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, gore in hribi, *
vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, studenci, *
morja in reke, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *
vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *
vsi ljudje, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *
Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *
sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *
hvalíte in poveličujte ga na veke. —
 
Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *
hvalimo in poveličujmo ga na veke.
Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *
hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —
 
Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

[L]

Odpev 2 Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.
Odpev 3 Devica je spočela in deviška ostala, devica je rodila Zveličarja.

[S]

Ps 149 Radostno vzklikanje svetih
Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).
 
Pojte Gospodu novo pesem, *
njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.
Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *
Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.
Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *
in z bobni in citrami naj mu igrajo.
Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *
in ponižne venča z zmago. —
 
Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *
naj se veselijo v svojih domovih.
Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *
rôke pa držijo ostre meče,
da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *
kazni nad sovražnimi ljudstvi;
da v okove vklenejo njihove vladarje *
in njihove veljake v železne verige;
da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *
to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —

[L]

Odpev 3 Devica je spočela in deviška ostala, devica je rodila Zveličarja.
Kratko berilo  (Flp 2,6–7)
Dasi je bil Kristus Jezus v Božji podobi, ni imel za plen, da je enak Bogu, ampak je sam sebe izničil, podobo hlapca vzel nase, postal podoben ljudem in bil po zunanjosti kakor človek.
Spev z odpevom
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
Odpev k Hvaljen Zaradi svoje neizmerne ljubezni, s katero nas je ljubil, je poslal Bog svojega Sina v podobi grešnega človeka.
Hvaljen (Lk 1,68–79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
 
Slava Očetu … Kakor je bilo … —
Odpev k Hvaljen Zaradi svoje neizmerne ljubezni, s katero nas je ljubil, je poslal Bog svojega Sina v podobi grešnega človeka.
Prošnje
V Gospodovem oznanjenju danes slavimo začetek našega odrešenja. Veseli vzklikajmo:
Sveta Bogorodica naj prosi za nas.
O Bog, kakor je angel prinesel Devici Mariji veselo oznanilo,
– tako naj tudi mi veselo sprejmemo svojega Odrešenika.
Sveta Bogorodica naj prosi za nas.
Usmiljeni Oče, kakor si se ozrl na nizkost svoje dekle,
– tako se spomni in usmili tudi nas vseh.
Sveta Bogorodica naj prosi za nas.
Kakor je bila nova Eva pokorna tvoji Božji besedi,
– tako naj se tudi nam zgodi po tvoji volji.
Sveta Bogorodica naj prosi za nas.
Sveta Mati Božja naj pomaga trpečim, dviga malodušne in krepi omahujoče,
– naj prosi za vse ljudi, posebno za služabnike Cerkve in Bogu posvečene žene.
Sveta Bogorodica naj prosi za nas.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Večni Bog, hotel si, da je tvoja Beseda, tvoj večni Sin, v Devici Mariji prejel resnično človeško naravo. Verujemo, da je naš Odrešenik pravi Bog in pravi človek, naj bomo tudi deležni njegovega Božjega življenja.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so dopolnilni

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 
V tej uri Kristus je razpet
na križu klical: Žejen sem.
Naj žejo po pravičnosti
zbudi nam, ki ga molimo.
 
Naj glad po njem začutimo,
ki nas s seboj nasitil bo.
Naj duša grehe zamrzi,
po čednosti zahrepeni.
 
Ljubezen Svetega Duha
naj naša srca prepoji,
telesa strast naj ohladi
in dušo mlačno razžari.
 
Prosímo vdano Kristusa,
Očeta in obeh Duha:
Trojica sveta, močni Bog,
usmili vsega se svetá. Amen.

[L]

Opoldne

Odpev Glej, devica bo spočela in rodila sina, imenoval se bo: Bog z nami.

[Dopolnilni]

Ps 122 Vdano zaupanje v Boga
Dva  slepa  sta  zavpila:  »Gospod,  Davidov  sin, usmili se naju!« (Mt 20,30).
 
Svoje oči dvigam k tebi, *
ki prebivaš v nebesih.
Kot gledajo služabniki v svoje gospodarje, *
tako gledamo mi v tebe, svojega Gospoda.
Kot se ozirajo služabnice v svojo gospodinjo, *
tako se oziramo mi vate, dokler se nas ne usmiliš. —
 
Usmili se nas, Gospod, usmili, *
zakaj silno smo že siti preziranja.
Zasmehujejo nas bogati in ošabni, *
vsi smo do kraja potrti. —
Ps 123 Naša pomoč je v Gospodovem imenu
Gospod je rekel Pavlu: »Ne boj se, kajti jaz sem s teboj« (Apd 18,9–10).
 
Premisli zdaj, Božje ljudstvo: *
Kaj bi bilo z nami brez Gospoda! —
 
Ko so zoper nas vstali, bi nas žive požrli, *
ker so se v nas besno zagnali.
Preplavili bi nas kakor razdivjane vode *
in odnesli kakor hudournik. —
 
Gospod, bodi zahvaljen, *
ker nas nisi njihovim zobem izročil.
Rešeni smo kakor ptica, *
ki se je ujela v lovčevo zanko.
Zanka se je pretrgala, *
in mi smo bili osvobojeni. —
 
Naša pomoč je v Gospodu, *
ki je ustvaril nebo in zemljo. —
Ps 124 Gospod je varuh svojega ljudstva
Mir bodi nad Božjim ljudstvom (Gal 6,16).
 
Kdor zaupa v Gospoda, je kakor gora Sion: *
se ne gane, ostane na veke. —
 
Kakor gore obkrožajo mesto Jeruzalem, *
tako Gospod vedno varuje svoje ljudstvo.
Brezbožni ne bodo vladali nad pravičnimi, *
da se pravični ne bodo navzeli krivice. —
 
Gospod, osreči vse dobre, *
pomagaj poštenim.
Zavrzi krivične in hudobne na krivih potih, *
mir naj vlada Božjemu ljudstvu. —
Opoldne

Odpev Glej, devica bo spočela in rodila sina, imenoval se bo: Bog z nami.
Opoldne

Kratko berilo  (1 Jn 4,10)
V tem je ljubezen: ne, da smo mi ljubili Boga, temveč, da je on nas ljubil in poslal svojega Sina v spravo za naše grehe.

– Glej, dekla sem Gospodova,
– zgodi se mi po tvoji besedi.
Sklepna prošnja
Molimo. Večni Bog, hotel si, da je tvoja Beseda, tvoj večni Sin, v Devici Mariji prejel resnično človeško naravo. Verujemo, da je naš Odrešenik pravi Bog in pravi človek, naj bomo tudi deležni njegovega Božjega življenja.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

⇒ Molitvenik


⇑ Vrh

5. postna nedelja (tiha)

1. večernice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem ob nedeljah
Poslušaj nas, dobrotni Bog,
v spokornosti te prosimo,
naj duše posveti nam post
spokornih štirideset dni.
 
Ti veš, kako slabotni smo,
srce je tvoje usmiljeno,
glej, spet se k tebi vračamo
in odpuščanja prosimo.
 
Grešili smo, to vsak prizna,
kesamo se iz dna srca:
imenu tvojemu bo v čast,
če odpustiš nam vse dolgé.
 
Pomagaj s svojo milostjo,
da zdržnost ukroti telo
in duh se dvigne, okrepi,
da tebi zvesto služimo.
 
Nakloni, troedini Bog,
kar verni vsi te prosimo,
da mnogo nam sadov rodi
pobožna vnema postnih dni. Amen.
 

[L]

1 V postu 5 Svojo postavo jim položim v srce, govori Gospod, jaz bom njihov Bog in oni moje ljudstvo.

[D]

Ps 140,1–9  Molitev v nevarnosti
In dvignil se je z molitvami svetih dim vonjav iz angelove roke pred Boga (Raz 8,4).
 
Kličem te, Gospod, hitro mi pomagaj, *
čuj moj glas, ko vpijem k tebi.
Moja molitev naj se dviga k tebi kakor kadilo *
in moje roke kot ob večerni daritvi. —
 
Postavi stražo, Gospod, pred moja usta, *
pazi na moje govorjenje.
Naj se mi srce ne nagne k hudobiji, *
da bi grešil s krivičnimi dejanji.
Z ljudmi, ki delajo krivico, naj ne hodim, *
nočem uživati v njihovi družbi.
Naj me pravični, ki me ljubi, kaznuje in graja, *
dobrot grešnikov pa nikakor ne maram.
Njihovi hudobiji se bom upiral *
s svojo nenehno molitvijo. —
 
Ko jih bo Gospod ponižal, se bo pokazalo, *
da so bile moje besede dobronamerne.
Njihove kosti bodo zginile v podzemlje *
kot v razpokano in razorano zemljo. —
 
Moje oči, o Bog, pa se obračajo k tebi, *
k tebi se zatekam, varuj moje življenje.
Obvaruj me zanke, ki mi jo nastavljajo, *
in zvijače ljudi, ki hudo delajo. —

[L]

1 V postu 5 Svojo postavo jim položim v srce, govori Gospod, jaz bom njihov Bog in oni moje ljudstvo.
2 V postu 5 Vse imam za izgubo zaradi vzvišenosti spoznanja Jezusa Kristusa, mojega Gospoda.

[D]

Ps 141 Molitev v zapuščenosti
Vse to se je izpolnilo na Gospodu v času trpljenja (sv. Hilarij).
 
Na ves glas kličem h Gospodu, *
na ves glas ga prosim.
Svojo skrb pred njim izlivam, *
pred njim razkrivam svojo stisko. —
 
Ves sem malodušen in preplašen, *
a ti, Gospod, poznaš mojo usodo.
Na poti, po kateri hodim, *
so mi skrivaj nastavili zanko.
Oziram se na levo in desno, *
a ni nikogar, ki bi se zmenil zame.
Nimam se kam zateči, *
nikogar ni, ki bi se brigal za moje življenje. —
 
Kličem k tebi, Gospod, ti si moje zavetje, *
ti mi boš rešil življenje.
Prisluhni mojemu vpitju, *
silno sem pobit in obupan.
Reši me mojih preganjalcev, *
ker so močnejši od mene. —
 
Reši me iz te stiske *
in iz srca se ti bom zahvalil.
Z menoj se bodo veselili vsi pravični, *
ker si bil tako dober do mene. —

[L]

2 V postu 5 Vse imam za izgubo zaradi vzvišenosti spoznanja Jezusa Kristusa, mojega Gospoda.
3 V postu 5 Božji Sin se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine.

[D]

Flp 2,6–11 Kristus je Božji služabnik
 
Jezus Kristus je bil v božjem sijaju, *
a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
Sam sebe je izničil, *
podobo hlapca je vzel nase.
Ljudem je postal podoben *
in bil po zunanjosti kakor človek.
Ponižal se je in je bil pokoren, *
pokoren do smrti, smrti na križu. —
 
Zato ga je Bog povišal *
in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno *
v nebesih, na zemlji in pod zêmljo.
Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda *
v slavo Boga Očeta. —

[L]

3 V postu 5 Božji Sin se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine.
Kratko berilo  (1 Pt 1,18–21)
Vedite, da niste z minljivimi rečmi, s srebrom ali zlatom, odkupljeni iz svojega praznega življenja, ki ste ga imeli od očetov, marveč z dragoceno krvjo Kristusa kot nedolžnega in brezmadežnega Jagnjeta. On je bil izbran pred začetkom sveta, razodet pa poslednji čas zaradi vas. Vi po njem verujete v Boga, ki ga je obudil od mrtvih in mu dal veličastvo, da je vaša vera tudi upanje v Boga.
Spev z odpevom
Zdaj je čas milosti, zdaj so dnevi zveličanja.
Zdaj je čas milosti, zdaj so dnevi zveličanja.
Ne prejemajmo zaman Božje milosti.
Zdaj je čas milosti, zdaj so dnevi zveličanja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Zdaj je čas milosti, zdaj so dnevi zveličanja.
Odpev k Moja duša Bog, naš Oče, ki je obudil od mrtvih Jezusa Kristusa, bo tudi nas oživil s svojim Duhom, ki je v nas.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu … Kakor je bilo … —
Odpev k Moja duša Bog, naš Oče, ki je obudil od mrtvih Jezusa Kristusa, bo tudi nas oživil s svojim Duhom, ki je v nas.

Prošnje
Slavimo Kristusa, našega Gospoda, ki je naš učitelj, vzor in brat, ter mu ponižno kličimo:
Gospod, poživi svoje ljudstvo.
Kristus, v vsem si nam postal podoben, razen v grehu, nauči nas deliti veselje z veselimi in žalost s potrtimi,
– da bo naša ljubezen vsak dan popolnejša.
Gospod, poživi svoje ljudstvo.
V bratih in sestrah, ki živijo v raznovrstnem pomanjkanju, naj vidimo tebe,
– naj jim pomagamo ter v njih tebi strežemo.
Gospod, poživi svoje ljudstvo.
Mrtvega Lazarja si obudil iz smrtnega spanja,
– naj se po veri in pokori prebudijo v življenje vsi, ki so zaradi greha duhovno mrtvi.
Gospod, poživi svoje ljudstvo.
Po zgledu Device Marije in svetnikov
– naj si mnogi izberejo pot krščanske popolnosti.
Gospod, poživi svoje ljudstvo.
Vsi mrtvi naj vstanejo k življenju v tvoji slavi
– in se večno veselijo v tvoji ljubezni.
Gospod, poživi svoje ljudstvo.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Gospod, naš Bog, tvoj Sin se je iz ljubezni do ljudi izročil v smrt. Pomagaj nam, da bomo z enako ljubeznijo zvesto hodili za njim, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 1. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
V prvem, tretjem in petem postnem tednu 'Končujemo današnji dan', v drugih tednih pa 'O Kristus, ti si luč in dan'
Pesem
Končujemo današnji dan,
zato vsi prósimo Boga,
Očeta, stvarnika sveta,
da zla bi nas obvaroval.
 
Naj v tebi, Bog, počivamo,
navzočnost tvojo čutimo
in slavo ti zapojemo,
ko nov dan spet dočakamo.
 
Zgubljene vrni nam moči,
naj zdravja vsak se veseli,
naj tvoje Božje slave sij
vse nočne blodnje prepodi.
 
Vse to nam daj, o večni Bog,
po svojem Sinu Jezusu,
ki s Svetim Duhom in s teboj
kraljuje v slavi vekomaj. Amen.
Psalmi
 
Ps 4 Večerna zahvala Bogu
Oče je poveličal Kristusa in ga obudil od mrtvih (sv. Avguštin).
 
1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.
 
Pravični Bog, usliši me, ko te kličem v stiski: *
usmili se me in usliši mojo molitev. —
 
Ljudje, doklej boste zakrknjeni, *
zakaj ljubite nečimrnost in prevaro?
Vedite, da Bog čudovito varuje svoje prijatelje, *
tudi mene bo uslišal, ko ga kličem. —
 
Bojte se Boga in nikar ne grešite, *
preden zaspite, mislite nanj v sveti tihoti.
V njegove roke se vdano izročite *
in zaupajte v Gospoda. —
 
Mnogi govorijo: »Kje najdemo srečo?« *
Gospod, pokaži, da je ta samo v tebi.
Ti me osrečuješ z večjim veseljem *
kot vse zemeljske dobrine in užitki. —
 
V miru naj hitro zaspim in počivam, *
saj me ti, moj Bog, skrbno varuješ.
 
1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.
 
2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.
 
Ps 133 Večerna molitev v svetišču
Hvalite našega Boga, vsi njegovi izvoljenci, vsi, ki ga ljubite, mali in veliki (Raz 19,5).
 
Slavite zdaj Gospoda, *
vsi Gospodovi služabniki.
Vi, ki služite v njegovi hiši v nočnih urah, *
dvigajte roke k Svetemu in ga slavite. —
 
Iz svetišča naj se razliva blagoslov Gospoda, *
ki je ustvaril nebo in zemljo.
 
2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.
 
Kratko berilo (5 Mz 6,4–7)
Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Zabičuj jih svojim otrokom ter govori o njih, ko bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po poti, ko se ulegaš ali ko vstajaš.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Večni Bog, ostani z nami to noč, da bomo jutri s tvojo pomočjo vstali in se veselili vstajenja Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Pozdravljena, Kraljica,
mati usmiljenja,
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,
k tebi zdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

⇑ Vrh