Brevir za 4. december 2023

Ponedeljek prvega adventnega tedna

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga

Pridite, prepevajmo Gospodu, *
vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.
Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *
z veselimi spevi ga hvalimo.
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Gospod je Bog, edini in najvišji, *
veliki vladar nad vsemi vladarji.
V njegovi roki so globine zemlje, *
višine gorá so njegove.
Njegovo je morje, on ga je naredil, *
njegova je zemlja, on jo je ustvaril.
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Pridite, poklonimo se Gospodu, *
v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.
On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *
on nas živi in vodi kot svoje ovce.
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
O da bi danes poslušali njegove besede: *
»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.
Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *
čeprav so videli moja dela.
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Štirideset let sem jih prenašal, *
to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.
Potem sem v svoji nevolji prisegel: *
Ne bodo videli obljubljene dežele.«
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od ponedeljka I. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
Beseda Božja, ki izšla
si iz Očeta večnega,
si v teku časa bežnega
kot človek odrešila svet.
 
Razsvetli srca nam sedaj
in jih v ljubezni svoji vžgi,
da čuli bomo blagovest,
se varovali padca v greh.
 
Ko spet prišel boš kot sodnik,
odkrival tajne boš srca,
prisojal kazni grešnikom,
dajal plačilo izvoljenim.
 
Ne daj, da bi med grešniki
bili na vek obsojeni,
v nebeški raj pokliči nas
v veselje večnih radosti.
 
Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.
1 Odpev Pomagaj mi, Gospod, ker si dober.
Ps 6     Prošnja za pomoč v stiski
Zdaj je moja duša vznemirjena … Oče, reši me iz te ure (Jn 12,27).
 
Gospod, ne kaznuj me v svoji jezi *
in ne pokôri me v svojem srdu. —
 
Gospod, usmili se me, ker sem onemogel, *
ozdravi me, ne morem več vzdržati.
Moja duša je vsa vznemirjena, *
Gospod, doklej me boš preskušal? —
 
Ozri se, Gospod, in me reši; *
ker si dober, mi pomagaj.
Saj mrtev te ne bom mogel tako hvaliti; *
kako te bom v grobu opeval? —
 
Utrudil sem se s svojim vzdihovanjem, *
vse noči na postelji prejokam.
Oči mi pešajo od žalovanja, *
postaral sem se zaradi tolikega trpljenja. —
 
Umaknite se od mene vsi, ki delate krivico, *
Gospod je uslišal moje glasno jokanje.
Bog je uslišal mojo prošnjo, *
sprejel je mojo molitev.
Vsi moji sovražniki naj se silno zbegajo, *
osramočeni naj se naglo umaknejo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Pomagaj mi, Gospod, ker si dober.
2 Odpev K tebi, Gospod, se slabotni zatekajo v času stiske.
Ps 9 A Zahvala po zmagi
Jezus bo spet prišel – sodit žive in mrtve.
I
Slavil te bom, Gospod, z vsem srcem, *
oznanjal bom tvoja čudovita dela.
Radoval se bom nad teboj in vriskal od veselja, *
opeval bom tvoje ime, Najvišji. —
 
Moji sovražniki se umikajo, *
onemogli bežijo pred tvojim obličjem.
Sprejel si v razsodbo mojo pravdo, *
sédel na prestol k pravični sodbi. —
 
Ukrótil si narode in ponižal hudobne, *
izbrisal si njih ime za zmeraj.
Sovražniki so propadli, njih spomin je izginil, *
za vedno so opustošena mesta, ki si jih porušil. —
 
Gospod pa prestoluje na veke, *
pripravil se je, da bo sodil.
Sodil bo svet pravično, *
razsojal ljudstvom po pravici.  —
 
Gospod bo stiskanemu zavetišče, *
ugodno zavetje ob časih stiske.
Vsi, ki poznajo tvoje ime, bodo upali vate, *
ker ne zapuščaš teh, ki te iščejo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev K tebi, Gospod, se slabotni zatekajo v času stiske.
3 Odpev Oznanjali bomo tvojo hvalo v svetem mestu.
II
Pojte Gospodu, ki prebiva v svetišču, *
oznanjajte njegova dela nad ljudstvi.
Prelite krvi se spominja in jo pravično maščuje, *
ne presliši, kako vpijejo ubogi: —
 
»Gospod, glej, kako nas sovražniki stiskajo, *
izpred vrat smrti nas reši.
Oznanjali bomo tvojo hvalo v svetem mestu *
in se radovali ob tvoji pomóči.« —
 
Narodi so se pogreznili v jamo, *
ki so si jo izkopali sami.
V zanko, ki so jo nastavili, *
se je ujela njihova noga.
Gospod je nastopil, izvršil je sodbo: *
grešnik se je zapletel v svoja lastna dela. —
 
Grešniki gredo v kraljestvo mrtvih, *
kot vsi narodi, ki Boga pozabljajo.
Ubogi ne bodo pozabljeni za vselej, *
zaupanje bednih ne propade na veke. —
 
Pokaži, Gospod, svojo moč, da se človek ne prevzame, *
ti si sodnik vseh narodov.
Gospod, navdaj jih s strahom, *
naj ljudje spoznajo, da so umrljivi. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Oznanjali bomo tvojo hvalo v svetem mestu.

[L]

- Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje
- in daj nam svoje rešenje.
PRVO BERILO
Iz knjige preroka Izaija (1, 21-27; 2,1-5)
Sodba in rešitev Siona, shajanje ljudstev.
 
Kako je postalo hotnica, zvesto mesto, ki je bilo polno pravice! Pravičnost je v njem stanovala, zdaj pa - morilci. Tvoje srebro je postalo žlindra, tvoje vino je zmešano z vodo. Tvoji knezi so uporniki, pajdaši tatov; vsi ljubijo podkupnino in letajo za plačilom; siroti ne prisojajo pravice in vdovina pravda ne pride prednje.
Zato govori Vsemogočni, Gospod nad vojskami, Močni Izraelov: Gorje, zadoščenje si dobim od svojih nasprotnikov, zmaščujem se nad svojimi sovražniki! Svojo roko obrnem proti tebi, z lužno soljo pretopim tvojo žlindro in izločim ves tvoj svinec! Spet ti sodnike postavim kakor prej, in svetovalce kakor v začetku. Potem se boš imenovalo ,mesto pravičnosti', ,zvesto mesto'. Sion se bo rešil s pravično sodbo in njegovi spreobrnjenci s pravičnostjo.
Razodetje, ki ga je dobil Izaija, Amosov sin, o Judu in Jeruzalemu: Zgodilo se bo poslednje dni: gora hiše Gospodove bo stala vrh gora, vzvišena nad griči. In vreli bodo k njej vsi narodi, mnoga ljudstva pojdejo tja in poreko: »Pridite, pojdimo h Gospodovi gori, k hiši Jakobovega Boga, da nas pouči o svojih potih, da bomo hodili po njegovih stezah! Zakaj s Siona bo prišla postava in Gospodova beseda iz Jeruzalema.«
Sodil bo med narodi, delil bo pravico mnogim ljudstvom. Prekovali bodo svoje meče v lemeže, svoje sulice v vinjake. Ne vzdigne več narod zoper narod meča, ne bodo se več učili vojskovanja.
Hiša Jakobova, pridite! Hodimo v luči Gospodovi!
SPEV (Mih 4, 2; Jan 4, 25)
Pridite, pojdimo na Gospodovo goro in v tempelj Jakobovega Boga. * On nas bo učil svoja pota in hodili bomo po njegovih stezah.
Pride Mesija, ki se imenuje Kristus; on nas bo o vsem poučil. * On nas bo učil svoja pota in hodili bomo po njegovih stezah.
DRUGO BERILO
Sv. Karel Boromejski (1538-1584), škof v Milanu, voditelj katoliške obnove po tridentinskem cerkvenem zboru
Iz pastirskega pisma sv. Karla Boromejskega, škofa
O adventnem času
 
Spomnimo se, kako je adventni čas vreden, da bi ga spoštljivo obhajali. Sveti Duh meni, da je dragocen, saj so to dnevi odrešenja, sprave in spreobrnjenja. Po Gospodovem prihodu so z nedopovedljivo ljubeznijo dolgo koprneli in vzdihovali stari očaki in preroki. Pravični Simeon je končno s prekipevajočim veseljem ugledal Gospoda. Cerkev je advent vedno kar najslovesneje obhajala. Tudi mi bi morali večnega Očeta neprestano obsipati z iskreno častjo in hvaležnostjo zaradi skrivnostnega usmiljenja, ki nam ga je izkazal. Ob polnosti časov je namreč iz čiste ljubezni do nas, grešnikov, poslal edinorojenega Sina, da bi nas rešil oblasti peklenskega trinoga in nas povabil v nebesa, uvedel v nadzemeljsko svetišče, nam zaupal resnico, nas naučil poštenja, posejal v nas seme kreposti, nam odprl zaklade milosti ter nas končno sprejel za svoje otroke in dediče večnega življenja.
Ko torej Cerkev vsako leto časti Kristusov skrivnostni prihod, nas opozarja, naj se vedno spominjamo ljubezni, ki nam jo je izkazal. Daje nam vedeti, da Kristusov prihod ni koristil le tistim, ki so živeli v njegovem času, ampak imamo pri njegovem zasluženju delež vsi, ki v duhu vere zakramentalno obhajamo milostno delo, s katerim nam je zaslužil, da lahko svoje življenje usklajamo z njegovim zgledom in se držimo njegove volje.
Cerkev želi, da bi doumeli, kaj za nas pomeni prvi Kristusov telesni prihod na svet. Če hočemo premagati ovire, je Zveličar vedno pripravljen spet priti k nam, da bi v naših dušah skrivnostno prebival s svojimi prebogatimi darovi.
Cerkev je najboljša mati in živo skrbi za naše zveličanje. Zato nas v tem času uči pesmi, hvalnic, ubira strune našega srca za vse mogoče skladbe Svetega Duha, da bi s kar najglobljo hvaležnostjo prejeli nebeški dar, se z njim bogatili ter se s prav tako vnemo pripravljali na Kristusov duhovni prihod, kakor če bi zares hotel priti še enkrat na svet. Tudi očetje stare zaveze nas, polni Svetega Duha, uče z besedo in zgledom, kako naj jih posnemamo.
SPEV (Prim. Joel 2, 15; Iz 62, 11; Jer 4, 5)
Dajte s trobento znamenje na Sionu! Zberite narode, razglasite ljudstvom in povejte: * Glejte, Bog, naš rešitelj, prihaja.
Oznanjajte in vpijte na vse grlo, govorite in kličite: * glejte, Bog, naš rešitelj, prihaja.
Sklepna prošnja
1. teden Molimo. Gospod, naš Bog, pomagaj nam, da se bomo skrbno pripravili na prihod tvojega Sina. Naj nas najde čuječe v molitvi in vesele v opevanju njegove slave, ko pride in potrka, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od ponedeljka I. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
Čuj iz višav veseli glas,
ki z upanjem navdaja nas.
Izgini temni mrak noči,
na nebu Jezus se blešči.
 
Oj, zdrami tužno se srce,
pogled povzdigni od zemlje.
Glej, nove zvezde blaga moč
razgnala bo nesrečno noč.
 
Že Božje Jagnje iz neba
se bliža v revni dol solza;
da strl bi grehov naših zlo,
v trpljenje Jezus gre voljno.
 
Le kdo za greh bi solz ne lil,
ki táko zlo nam je rodil?
Nebo zapušča večni Bog,
da pojde v smrt za greh otrók.
 
Ko zadnjič nam se bližal bo,
pretresel s strahom bo zemljo.
Pravični se ne bo ga bal,
krivični težko bo obstal.
 
Zahvala, čast in slava naj
iz src se dviga v sveti raj
Bogu dobrotnemu vsekdar
za milosti neskončni dar. Amen.
1 Odpev Navsezgodaj te molim, Gospod, in ti me poslušaš.
Ps 5,2–10, 12–13  Jutranja prošnja k Bogu
Bog je postal človek in se naselil med nami. Vsem, ki so ga sprejeli, je postal vir veselja.
 
Poslušaj, Gospod, moje besede, *
čuj moje prošnje.
Moj kralj in moj Bog, prisluhni, *
ko te kličem v molitvi. —
 
Navsezgodaj molim in ti me poslušaš, *
zarana sem pred teboj, poln pričakovanja.
O Bog, ti ne maraš krivice, *
zlobni nimajo mesta pri tebi.
Hudobneži pred tabo ne obstanejo, *
sovražiš vsako hudobijo.
Lažnivce boš zavrgel, *
krvoločni in zvijačni se ti studijo.
Jaz pa vstopam v tvojo hišo *
po tvoji veliki dobroti.
Hvalim te v tvojem svetišču, *
molim te v svetem spoštovanju. —
 
Vôdi me, Gospod, da bom pravičen *
in kljub nasprotnikom zdržim na tvoji poti.
V njihovih ustih ni resnice, *
v njihovem srcu je zvijača.
Njihove besede uničujejo, *
z lepim govorjenjem sleparijo. —
 
Veselijo naj se vsi, ki se k tebi zatekajo, *
njihovo veselje naj bo brez konca.
V tebi naj se hvalijo in radujejo *
vsi, ki te ljubijo.
Gospod, ti blagoslavljaš pravičnega; *
z naklonjenostjo ga varuješ in obdajaš. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Navsezgodaj te molim, Gospod, in ti me poslušaš.
2 Odpev Tvoje veličastno ime, Gospod, slavimo.
1 Krn 29,10–13 Samo Bogu čast in slava
Hvaljen  Bog  in  Oče  našega  Gospoda  Jezusa Kristusa (Ef 1,3).
 
Hvaljen bodi, Gospod, Bog naših očetov, *
od vekov na veke. —
 
Gospod, veličasten si in vsemogočen, *
tebi gre slava in zmaga.
Tebi se spodobi hvala, *
tvoje je vse v nebesih in na zemlji.
Gospod, tvoje je kraljestvo, *
ti si nad vsemi vladarji. —
 
Tvoje je bogastvo, tvoja je slava, *
ti gospoduješ nad vsemi.
Moč in oblast sta v tvoji roki, *
ti moreš vse narediti veliko in močno.
Zdaj torej, naš Bog, te zahvaljujemo *
in tvoje veličastno ime slavimo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Tvoje veličastno ime, Gospod, slavimo.
3 Odpev Molite Gospoda, ker je mogočen.
Ps 28   Slavospev Božji moči
Glej, iz nebes se je začul glas: »Ta je moj ljubljeni Sin.« (Mt 3,17).
 
Zapojte hvalnico, Božji otroci, *
Gospodu v čast in slavo. 
Oznaníte slavo Gospodovega veličastva, *
molíte Gospoda, ker je mogočen. —
 
Gospod se oglaša nad vodami, *
Bog veličastva grmi nad silnimi valovi.
Gospodov glas je mogočen, *
Gospodov glas je veličasten. —
 
Gospodov glas lomi mogočna drevesa, *
Gospodov glas ruva libanonske cedre.
Ob Gospodovem grmenju se tresejo najvišje gore, *
poskakujejo kakor mlada živina. —
 
Gospodov glas kreše ognjene strele, *
Gospodov glas pretresa planjave.
Gospodov glas zvija hraste in klesti gozdove, *
preplašene živali v strahu drgetajo.
Vse stvarstvo odmeva od vzklikov: *
»Gospodu slava, Gospodu slava!« —
 
Gospod pa stoji mirno nad viharjem, *
prestoluje in vlada na veke.
Gospod daje moč svojemu ljudstvu, *
blagoslavlja nas s svojim svetim mirom. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Molite Gospoda, ker je mogočen.

[L]

Kratko berilo  (Iz 2,3)
Pridite, pojdimo h Gospodovi gori, k hiši Jakobovega Boga, da nas pouči o svojih potih, da bomo hodili po njegovih stezah! Zakaj s Siona bo prišla postava in Gospodova beseda iz Jeruzalema.
Spev z odpevom
Nad teboj, Jeruzalem, bo zasijal Gospod.
Nad teboj, Jeruzalem, bo zasijal Gospod.
In njegovo veličastvo se bo svetilo nad tabo.
Nad teboj, Jeruzalem, bo zasijal Gospod.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Nad teboj, Jeruzalem, bo zasijal Gospod.
Odpev k Hvaljen 1. teden Jeruzalem, povzdigni oči in poglej moč svojega kralja: Zveličar prihaja, da te reši vezi.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen 1. teden Jeruzalem, povzdigni oči in poglej moč svojega kralja: Zveličar prihaja, da te reši vezi.
Prošnje
1. in 3. teden
Kristus, naš Gospod, Sin živega Boga, luč od luči, nas bo privedel k luči, da bomo videli njegovo pravičnost. Z zaupanjem ga prosímo:
Pridi, Gospod Jezus.
O neminljiva luč, ki prihajaš, da preženeš našo temo,
– prebudi iz spanja našo dremotno vero.
Pridi, Gospod Jezus.
Ves dan naj hodimo po pravi poti,
– prijetno je potovati v tvoji svetlobi.
Pridi, Gospod Jezus.
Uči nas prave krotkosti,
– da jo bodo lahko spoznali vsi ljudje.
Pridi, Gospod Jezus.
Pridi in ustvari novo zemljo,
– na kateri bosta mir in pravičnost.
Pridi, Gospod Jezus.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
1. teden Gospod, naš Bog, pomagaj nam, da se bomo skrbno pripravili na prihod tvojega Sina. Naj nas najde čuječe v molitvi in vesele v opevanju njegove slave, ko pride in potrka, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od ponedeljka I. tedna

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem opoldne 
Vladar mogočni, pravi Bog,
v modrosti vodiš časov tek,
s svetlobo jutro razsvetliš
in poldan s soncem razžariš.
 
Pogási ogenj razprtij,
vročine kvarne reši nas,
telesno zdravje okrepčaj
in srcem daj resničen mir.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

[L]

Opoldne

Odpev Angel Gabrijel je pozdravil Marijo: Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami.

[D]

Ps 18 B Zahvala Bogu za njegove zapovedi
Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče (Mt 5,48).
 
Gospodova postava je popolna in daje življenje, *
Gospodovi nauki so zanesljivi, učijo nevednega.
Gospodove zapovedi so prave, razveseljujejo srca, *
Gospodovi ukazi so jasni in bistrijo poglede. —
 
Gospodova beseda je sveta in ostane na veke, *
Gospodovi odloki so stvarni in hkrati pravični.
Cénimo jih bolj kot zlato in drage kamne, *
rajši jih imamo kot med in strd iz satovja. —
 
Tvoj služabnik jih vestno upošteva, *
in jih goreče spolnjuje.
Vendar kdo bi se mogel izogniti vsem prestopkom, *
meni prikritih me očisti.
Obvaruj svojega služabnika prevzetnosti, *
da ne bo gospodovala nad mano.
Tako bom človek brez graje *
in brez velikega greha. —
 
Gospod, naj ti bodo vedno ljube moje besede in misli, *
ti si moj zavetnik in rešitelj. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 7     Molitev pravičnega, ki trpi krivico
Glejte, sodnik stoji pred vrati (Jak 5,9).
I
Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam, *
otmi me in reši vseh preganjalcev,
da me kdo kot lev ne zgrabi in ne raztrga *
in me nihče ne bo rešil. —
 
Gospod, če sem storil, kar mi očitajo, *
in se mojih rok drži krivica:
ali če sem svojemu prijatelju storil hudo *
in krivično oplenil svojega nasprotnika:
naj me sovražnik preganja in zgrabi, *
naj potepta mojo čast in mi vzame življenje. —
 
Ogorčen se dvigni, Gospod, zoper besnost mojih zatiralcev, *
izreci nad njimi obsodbo, ki si jo določil.
Okrog tvojega visokega prestola naj se zberejo vsi narodi, *
ti boš namreč sodil ljudstva. —
 
Sodi, Gospod, in prisodi mi pravico, *
saj sem pravičen in nedolžen.
Končaj hudobijo in utrdi pravičnega, *
Bog pravice, ki presojaš srca in misli. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
II
Moje zavetje je v Bogu, *
on rešuje plemenita srca.
Bog sodi pravično, *
vsak dan lahko kaznuje.
Čeprav sovražnik brusi svoje meče *
in napenja svoj lok in še tako dobro meri,
le sam sebi pripravlja smrtne strele, *
njega bodo zadele ognjene puščice. —
 
Naj snuje krivico, *
spočenja hudobijo in rodi prevaro,
naj koplje jamo in jo poglablja, *
nazadnje sam vanjo pade.
Hudobija se mu bo maščevala, *
krivica se nanj zvrnila. —
 
Jaz pa bom hvalil Gospoda za njegovo pravičnost, *
opeval bom moč Najvišjega. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Opoldne

Odpev Angel Gabrijel je pozdravil Marijo: Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami.
Opoldne

Kratko berilo  (Prim. Iz 10,24.27)
Tako govori vsemogočni Gospod, Bog vsega stvarstva: Ne boj se, moje ljudstvo, ki prebivaš na Sionu. Tisti dan bo vzeto breme s tvojih ramen in jarem s tvojega tilnika.

– Spomni se nas zaradi ljubezni do svojega ljudstva.
– Gospod, obišči nas in nas reši.
Sklepna prošnja
1. teden Molimo. Gospod, naš Bog, pomagaj nam, da se bomo skrbno pripravili na prihod tvojega Sina. Naj nas najde čuječe v molitvi in vesele v opevanju njegove slave, ko pride in potrka, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od ponedeljka I. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem (do 16. decembra)
Dobrotni stvarnik vseh svetov,
luč večna svojim vernikom,
vesoljni, Kristus, rešenik,
čuj, kar ponižno prosimo.
 
Človeka si usmilil se,
ki žrtev greha je postal,
prišel ozdravit bolni svet,
rešilno mu zdravilo dal.
 
Ko ves je svet objemal mrak,
privzel človeško si telo
v deviški svoji Materi,
o čudo vsemogočnosti.
 
O sveti Bog, ki zopet boš
prišel, da sodiš vso zemljo,
obvaruj nas sovražnika,
ki hoče pogubiti nas.
 
Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.
1 Odpev Gospod skrbi za uboge.
Ps 10   Neomajno zaupanje v Boga
Blagor lačnim in žejnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni (Mt 5,6).
 
V Gospoda zaupam, kako mi morete govoriti: *
»Zlêti na goro kakor ptica.« —
 
Grešniki že napenjajo lok in pripravljajo puščíce, *
da bi skrivaj streljali na pravične.
Ko se podirajo temelji reda, *
kaj more storiti pravični? —
 
Gospod pa je v svojem svetišču, *
svoj prestol ima v nebesih.
Njegove oči vse vidijo, *
njegov pogled preiskuje srca.
Gospod presoja pravične in krivične, *
kdor ljubi krivico, se bo pogubil.
Na krivične bo poslal žgoč veter, *
žareče oglje in žveplo bo njih usoda. —
 
Zakaj Gospod je pravičen in dobro plačuje, *
pravični ga bodo gledali v veselju. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Gospod skrbi za uboge.
2 Odpev Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali.
Ps 14   Kdo sme v Božjo bližino
Približali ste se sveti gori in mestu živega Boga (Heb 12,22).
 
Gospod, kdo bo prebival v tvojem svetišču, *
kdo bo počival na tvoji sveti gori? —
 
Kdor živi brez greha in dela pravično, *
kdor iskreno in pošteno misli.
kdor bližnjega ne obrekuje in mu ne dela hudega, *
kdor svojega soseda ne zaničuje. —
 
Kdor ne ceni hudobnih, *
spoštuje pa tiste, ki se bojijo Gospoda.
Kdor ne spreminja prisege, čeprav mu je to v škodo, *
in svojega denarja ne posoja oderuško.
Kdor ne sprejema daril zoper nedolžnega *
in se ne da podkupiti. —
 
Kdor tako dela, *
ne bo nikoli omahnil. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali.
3 Odpev Bog nas je v svojem Sinu izvolil za posinovljence.
Ef 1,3–10  Bog je rešitelj
 
Hvaljen Bog in Oče *
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *
z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —
 
Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *
da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.
V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *
naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —
 
Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *
s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.
 
V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *
in odpuščanje grehov. —
 
Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *
v vsej modrosti in razumnosti.
 
Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *
po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —
 
To je izvršil v polnosti časov *
in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;
zedinil vse, kar je v nebesih, *
in vse, kar je na zemlji. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Bog nas je v svojem Sinu izvolil za posinovljence.

[L]

Kratko berilo  (Flp 3,20b–21)
Pričakujemo zveličarja, Gospoda Jezusa Kristusa, ki bo z močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše borno telo, da bo podobno njegovemu poveličanemu telesu.
Spev z odpevom
Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni.
Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni.
Pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni.
Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni.
Odpev k Moja duša 1. teden Gospodov angel je oznanil Mariji in spočela je od Svetega Duha, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša 1. teden Gospodov angel je oznanil Mariji in spočela je od Svetega Duha, aleluja.
Prošnje
1. in 3. teden
Ponižno prosímo Gospoda, ki bo prišel in nas rešil:
Pridi in nas reši.
Gospod Jezus, Božji maziljenec, odrešenik vseh ljudi,
– pridi hitro in nas reši.
Pridi in nas reši.
Ti si prišel na ta svet,
– reši nas greha svetá.
Pridi in nas reši.
Ti si prišel od Očeta,
– pokaži nam rešilno pot k Očetu.
Pridi in nas reši.
Ti si bil spočet od Svetega Duha,
– prenovi nas v Svetem Duhu s svojo besedo.
Pridi in nas reši.
Ti si se učlovečil v telesu Device Marije,
– osvobodi nas slabosti našega telesa.
Pridi in nas reši.
Spomni se vseh ljudi,
– ki so živeli od začetka sveta in upali v tebe.
Pridi in nas reši.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
1. teden Gospod, naš Bog, pomagaj nam, da se bomo skrbno pripravili na prihod tvojega Sina. Naj nas najde čuječe v molitvi in vesele v opevanju njegove slave, ko pride in potrka, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Ponedeljek

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem
Končujemo današnji dan,
zato vsi prósimo Boga,
Očeta, stvarnika sveta,
da zla bi nas obvaroval.
 
Naj v tebi, Bog, počivamo,
navzočnost tvojo čutimo
in slavo ti zapojemo,
ko nov dan spet dočakamo.
 
Zgubljene vrni nam moči,
naj zdravja vsak se veseli,
naj tvoje Božje slave sij
vse nočne blodnje prepodi.
 
Vse to nam daj, o večni Bog,
po svojem Sinu Jezusu,
ki s Svetim Duhom in s teboj
kraljuje v slavi vekomaj. Amen.
Psalmi
 
Ps 85 Molitev ubogega v nesreči
Hvaljen Bog, ki nas tolaži v vsaki naši nadlogi (2 Kor 1,3.4).
 
Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.
 
Gospod, nagni se k meni in me usliši, *
zakaj ubog sem in nesrečen.
Ker sem ti zvest, me varuj, *
reši svojega služabnika. —
 
Ti si moj Bog, moje edino upanje, *
usmili se me, Gospod, neprestano te kličem.
Razvesêli, Gospod, svojega služabnika, *
k tebi se obračam.
Dober si in odpuščaš, *
poln usmiljenja do vseh, ki te kličejo. —
 
Čuj mojo molitev, *
poslušaj mojo prošnjo.
V svoji stiski te kličem, *
saj me boš uslišal. —
 
Gospod, ni tebi enakega, *
tvoja dela so neprekosljiva.
Prišli bodo vsi narodi, ki si jih ustvaril, *
molili te bodo in slavili.
Ti si mogočen in delaš čudeže, *
resnični Bog si ti edini. —
 
Svojo pot mi pokaži, *
da bom zvest tvoji resnici.
Naj bo moje srce iskreno, *
da ti bom v spoštovanju služil.
Slavil te bom z vsem svojim srcem, *
poveličeval tvoje ime na veke.
Velika je tvoja ljubezen do mene, *
rešil si me večne pogube. —
 
Zoper mene so se vzdignili sovražniki, *
ne ozirajo se na Boga in mi strežejo po življenju.
 
Ti, Gospod, si milostljiv in usmiljen, *
potrpežljiv in poln ljubezni.
Ozri se name, usmili se svojega služabnika, *
daj svojo moč sinu svoje dekle. —
 
Izkaži mi ljubezen, nasprotnike pa ponižaj, *
naj vidijo, da mi ti pomagaš in me tolažiš.
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.
 
Kratko berilo (1 Tes 5,9-10)
Bog nas je namenil, da dosežemo zveličanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je za nas umrl, da bi mi z njim živeli, naj bedimo ali spimo.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu ... —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Nebeški Oče, podeli nam za zdravje potrebni počitek. Kar smo danes s trudom sejali, naj rodi sadove za večnost.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Pozdravljena, Kraljica,
mati usmiljenja,
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,
k tebi zdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

⇑ Vrh