HOZANA.si: Brevir

«   »

21. 7. 2018, Sobota 15. tedna med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom Pridite, molimo našega Boga, ki je vse ustvaril.

Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga


Pridite, prepevajmo Gospodu, *

vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.

Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *

z veselimi spevi ga hvalimo.

Odpev med letom Pridite, molimo našega Boga, ki je vse ustvaril.

Gospod je Bog, edini in najvišji, *

veliki vladar nad vsemi vladarji.

V njegovi roki so globine zemlje, *

višine gorá so njegove.

Njegovo je morje, on ga je naredil, *

njegova je zemlja, on jo je ustvaril.

Odpev med letom Pridite, molimo našega Boga, ki je vse ustvaril.

Pridite, poklonimo se Gospodu, *

v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.

On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *

on nas živi in vodi kot svoje ovce.

Odpev med letom Pridite, molimo našega Boga, ki je vse ustvaril.

O da bi danes poslušali njegove besede: *

»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.

Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *

čeprav so videli moja dela.

Odpev med letom Pridite, molimo našega Boga, ki je vse ustvaril.

Štirideset let sem jih prenašal, *

to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.

Potem sem v svoji nevolji prisegel: *

Ne bodo videli obljubljene dežele.«

Odpev med letom Pridite, molimo našega Boga, ki je vse ustvaril.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev med letom Pridite, molimo našega Boga, ki je vse ustvaril.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od sobote III. tedna

[D]

Pesem

1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj

O Bog, neskončno usmiljeni,
ki vladaš svet ustvarjeni,
v osebah treh le eden si,
v rokah držiš vesoljni svet.

 

Minile nočne ure so,
zdaj s spevi te pozdravljamo.
Z darovi svojega Duha
duha napolni našega.

 

Očisti grešno nam srce,
naj tebi se povsem odpre,
usliši, kar te prosimo
v molitvi z vso ponižnostjo.

 

Naj preživimo ves ta dan
z ljubeznijo napolnjeni,
da vselej bi pripravljeni
tvoj klic, o Bog, poslušali.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

 

2. Med letom podnevi

O Bog, ti veličastni kralj,
ki v slavi vekomaj živiš,
pomagaj nam, saj rad deliš
darove Svetega Duha.

 

Ozdravi, kar je bolnega,
zavrni moč pohujšanja,
ki bi zavajalo nas v greh,
in potolaži žalostne.

 

Kot teden ta se steklo bo
življenje naše zemeljsko,
takrat, Gospod, te prosimo,
sodnik nam bodi milostljiv.

 

Usliši naš proseči glas,
ne pošlji nas na levo stran,
na desni nam prostora daj
in sprejmi nas v sijaj nebes.

 

Potem pa z vsemi narodi
naj združeni te hvalimo,
vso dolgo večnost molimo,
Gospod, naš troedini Bog. Amen.

1 Odpev Zahvaljujmo se Gospodu za njegovo dobroto, ki jo izkazuje človeškemu rodu.

Ps 106 Zahvala za rešitev

Bog je Izraelovim sinovom oznanil mir po Jezusu Kristusu (prim. Apd 10,36).

I

Slavite Gospoda, ker je dober, *

vekomaj traja njegovo usmiljenje.

Tako naj govorijo vsi, ki so rešeni, *

saj jih je Gospod otel iz sužnosti.

Zbral jih je iz dežel pregnanstva, *

od vzhoda in zahoda, od severa in juga. —

 

Blodili so v puščavi in pustinji, *

zaman so iskali pot v domovino.

Lačni so bili in žejni, *

v pomanjkanju so vedno bolj slabeli. —

 

Vpili so h Gospodu v svojih stiskah, *

iz njihovih nadlog jih je rešil.

Vodil jih je po pravi poti, *

da so prišli v kraje, kjer so se naselili.

Zahvaljujmo se Gospodu za njegovo dobroto, *

ki jo izkazuje človeškemu rodu.

Žejne je Gospod utešil, *

sestradane napolnil z dobrotami. —

 

Ujeti so bivali v temi in smrtni senci, *

vklenjeni v verige, prepolni bridkosti.

Kajti kljubovali so Božjim zapovedim *

in zametavali Gospodove sklepe.

Gospod jih je zato ponižal z nadlogami, *

omahnili so, ker jim nihče ni pomagal. —

 

Vpili so h Gospodu v svojih stiskah, *

iz njihovih nadlog jih je rešil.

Izpeljal jih je iz teme in smrtne sence, *

njihove vezi je raztrgal.

Zahvaljujmo se Gospodu za njegovo dobroto, *

ki jo izkazuje človeškemu rodu.

Razbil je bronasta vrata *

in zdrobil železne zapahe. —

1 Odpev Zahvaljujmo se Gospodu za njegovo dobroto, ki jo izkazuje človeškemu rodu.
2 Odpev Videli so Božja dela in čudovito Božjo moč.

II

Trpeli so zaradi svoje hudobije, *

zaradi grehov so prejemali udarce.

Vsaka jed se jim je upirala, *

bili so že skoraj na pragu smrti. —

 

Vpili so h Gospodu v svojih stiskah, *

iz njihovih nadlog jih je rešil.

S svojo besedo jih je ozdravil, *

rešil jih je pogina. —

 

Zahvaljujmo se Gospodu za njegovo dobroto, *

ki jo izkazuje človeškemu rodu.

Darujmo hvalno daritev *

in z radostjo oznanjajmo njegova dela. —

 

Ti, ki so odpluli z ladjo na morje, *

da bi trgovali onkraj oceanov:

ti so videli Gospodova dela, *

njegovo strašno moč na odprtem morju.

Nenadoma je zbudil vihar in nevihto, *

da so se visoko dvigali morski valovi.

Do neba so se vzpenjali, pogrezali v brezna; *

potniki so obupavali v nesreči.

Opotekali so se in omahovali kot pijani, *

niso si več znali pomagati. —

 

Klicali so Gospoda v svojih stiskah, *

iz njihovih nadlog jih je rešil.

Vihar se je spremenil v rahlo šumljanje, *

umolknili so silni morski valovi.

Vse je razveselil ugoden veter, *

srečno so pripluli v zaželeno pristanišče.

Zahvaljujmo se Gospodu za njegovo dobroto, *

ki jo izkazuje človeškemu rodu.

Slavi naj ga vse Božje ljudstvo, *

hvalijo naj ga njegovi voditelji. —

2 Odpev Videli so Božja dela in čudovito Božjo moč.
3 Odpev Pravični vidijo in se veselijo in skušajo razumeti Gospodovo dobroto.

III

Gospod spreminja reke v puščavo, *

deželo studencev v suho pokrajino,

rodovitno zemljo v solno pustinjo *

zaradi hudobnosti njenih prebivalcev.

Prikliče vodo v puščavo, *

v suhi zemlji odpre obilne studence. —

 

In tja naseli lačno ljudstvo, *

da si postavi mesta za prebivanje.

Obdelujejo njive, zasajajo vinograde *

in pobirajo obilne pridelke.

Bog jih blagoslavlja in se množijo, *

osrečuje jih tudi z obilo živine. —

 

Nesreče in bridkosti so jih potrle, *

postali so maloštevilni.

Toda Bog, ki ponižuje prevzetne in bogate, *

dviga siromaka iz bede.

Tistim, ki blodijo v pustinji brez potov, *

množi družine kakor črede.

Pravični to vidijo in se veselijo, *

hudobni pa umolknejo osramočeni. —

 

Kdor je moder, naj o tem razmišlja *

in skuša razumeti Gospodovo dobroto. —

3 Odpev Pravični vidijo in se veselijo in skušajo razumeti Gospodovo dobroto.

– Gospodova zvestoba sega nad oblake,
– njegove sodbe so kot najgloblje morje.

PRVO BERILO

Iz druge knjige kraljev (2,1-15)

Elija vzet v nebo

 

Tiste dni, preden je Gospod vzdignil v viharju Elija v nebo, je šel Elija z Elizejem iz Galgale. Elija je rekel Elizeju: »Ostani tu, prosim! Gospod me pošilja v Betel.« Elizej pa je odgovoril: »Kakor resnično živi Gospod in živiš ti, ne zapustim te!«

Šla sta torej v Betel. In prišli so preroški učenci, ki so bili v Betelu, k Elizeju in mu rekli: »Ali veš, da bo Gospod danes vzel tvojega gospoda od tebe?« Odgovoril je: »Tudi jaz vem; molčite!« Potem mu je dejal Elija: »Elizej, ostani tu, prosim! Gospod me pošilja v Jeriho.« Odvrnil je: »Kakor resnično živi Gospod in živiš ti, ne zapustim te!«

Prišla sta torej v Jeriho. In pristopili so preroški učenci, ki so bili v Jerihi, k Elizeju in mu rekli: »Ali veš, da bo Gospod danes vzel tvojega gospoda od tebe?« Odgovoril je: »Tudi jaz vem; molčite!« Nato mu je rekel Elija: »Ostani tu, prosim! Gospod me pošilja k Jordanu.« Odgovoril je: »Kakor resnično živi Gospod in živiš ti, ne zapustim te!« Šla sta torej obadva. Tudi petdeset preroških učencev je šlo; ustavili so se ne daleč od tam, onadva pa sta obstala pri Jordanu.

Elija je vzel svoj plašč, ga zvil in udaril z njim po vodi. In razdelila se je na dvoje in obadva sta šla po suhem čez. Ko sta prišla čez, je Elija rekel Elizeju: »Prosi, kaj naj ti storim, preden bom vzet od tebe!« Elizej je odgovoril: »Prosim, da bi bila v meni dva deleža tvojega duha.« Odvrnil je: »Težke reči prosiš. Če me boš videl, ko bom vzet od tebe, se ti bo tako zgodilo; če pa ne, se ne bo zgodilo.«

Ko sta šla dalje in se grede pogovarjala, glej, se je prikazal ognjen voz in ognjeni konji ter so ju ločili. In Elija je šel v viharju proti nebu. Ko je Elizej to videl, je klical: »Moj oče, moj oče! Izraelov voz in njegovi konjeniki!« Ko ga ni več videl, je prijel svoja oblačila in jih pretrgal na dvoje. Potem je vzdignil Elijev plašč, ki je bil z njega zdrknil, se vrnil ter obstal na jordanskem bregu. In z Elijevim plaščem, ki je bil z njega zdrknil, je udaril po vodi in rekel: »Kje je zdaj Gospod, Elijev Bog?« Ko je torej udaril po vodi, se je razdelila na dvoje in Elizej je šel čez.

Ko so ga od nasprotne strani videli preroški učenci iz Jerihe, so rekli: »Elijev duh počiva na Elizeju.« Prišli so mu naproti in se mu do tal priklonili.

SPEV (Mal 4, 5; Lk 1, 15.17)

Glejte, pošiljam vam Elija, preroka, preden pride Gospodov dan, veliki in strašni. * On bo zopet približal srca očetov sinovom in srca sinov očetom.

Janez bo velik pred Gospodom, pred njim pojde z Elijevim duhom in njegovo močjo. * On bo zopet približal srca očetov sinovom in srca sinov očetom.

DRUGO BERILO

Sv. Ambrož (ok. 330-397), škof v Milanu, eden štirih velikih zahodnih cerkvenih očetov

Iz razprave sv. Ambroža, škofa, O svetih skrivnostih (52-54. 58)

Kristusova beseda povzroči ta zakrament, ki ga prejemaš

Pomislimo, da je milost učinkovitejša od narave, pa vendar lahko merimo celo milost preroškega blagoslova. Če je blagoslov, ki ga je izrekel človek, zmogel spremeniti naravo, kaj bomo rekli o božji posvetitvi, pri kateri delujejo besede Odrešenika samega? Zakrament, ki ga prejemaš, povzroči namreč Kristusova beseda. Če je bila Elijeva beseda dovolj močna, da je priklicala ogenj z neba, mar ne bo Kristusova beseda zmogla spremeniti naravo prvin? O vseh stvareh na svetu bereš: On je rekel in vse je nastalo, on je ukazal in je zaživelo. Kristusova beseda, ki je mogla iz nič ustvariti to, česar prej ni bilo, naj ne bi mogla spremeniti to, kar je, v nekaj drugega, kar prej ni bilo? Ni manj težko ustvarjati nove stvari, kot spreminjati naravo.

Pa zakaj bi to dokazovali? Uporabimo primere, ki so v zvezi s Kristusom, s skrivnostmi učlovečenja ponazorimo resničnost te skrivnosti. Ali je šlo vse po naravnem redu, ko je bil Gospod Jezus rojen iz Marije? Če upoštevaš naravni red, je navadno tako, da rodi žena potem, ko se je združila z možem. Torej je jasno, da je devica rodila mimo naravnega reda. Tudi telo, ki ga posvetimo, je telo iz Device. Zakaj hočeš, naj bo glede Kristusovega telesa vse po naravnem redu, ko pa je bil sam Gospod Jezus rojen iz Device mimo naravnega reda? Kristusovo telo, ki je v zakramentu, je res pravo Kristusovo telo, ki je bilo križano in pokopano.

Gospod Jezus sam pravi: To je moje telo. Preden so v blagoslovni molitvi izgovorjene nebeške besede, govorimo o drugi snovi, po posvetitvi pa je tu telo. On sam govori, da je to njegova kri. Pred posvetitvijo je nekaj drugega, po posvetitvi se imenuje kri. In ti rečeš »Amen«, to je »res je«. Kar govorijo usta, naj izpoveduje tudi tvoja duša; kar zveni kot glas, naj bo izraz prepričanja.

Ko Cerkev vidi tako veliko milost, spodbuja svoje otroke, spodbuja prijatelje, naj prihitijo k zakramentom, ko pravi: Jejte, prijatelji, pijte, in napijte se, ljubi! Kaj naj jemo, kaj naj pijemo, ti pove Sveti Duh na drugem mestu po preroku: Okusite in spoznajte, kako je Gospod dober, blagor človeku, ki vanj zaupa. Kristus je v tem zakramentu, ker je Kristusovo telo. Zato ni telesna jed, ampak duhovna. Saj tudi apostol Pavel pravi o njeni podobi: Naši očetje so jedli duhovno jed in pili duhovno pijačo. Božje telo je duhovna jed, Kristusovo telo je telo božjega duha, kajti duh je Kristus, kot beremo: Duh, ki je pred našim obličjem, je Kristus Gospod. Tudi v Petrovem pismu beremo: Kristus je umrl za vas. Končno je res, kar oznanja prerok, da ta jed utrjuje naše srce, in ta pijača razveseljuje človekovo srce.

SPEV (Mt 26, 26; Job 31, 31)

Pri večerji je Jezus vzel kruh, ga blagoslovil in razlomil, dal učencem in rekel: * Vzemite, jejte, to je moje telo.

Ljudje so govorili: Kdo nam bo dal, da se bomo z njegovo jedjo nasitili? * Vzemite, jejte, to je moje telo.

Sklepna prošnja
Molimo. Usmiljeni Oče, z lučjo svoje resnice vodi vse, ki so zašli, nazaj na pravo pot. Pomagaj nam, ki se imenujemo kristjani, da bomo s svojim življenjem vredni tega imena. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od sobote III. tedna

[D]

Pesem med letom

Obseva zarja že nebo,
na zemljo se razliva dan,
umika zadnja se tema
in vstaja sonca zlati žar.

 

Zbeži varljivost naj noči,
naj duša krivde se znebi;
kar zlega noč prinesla je,
naj s črno se temo zgubi.

 

Ko zadnje jutro bo prišlo
in v slavi pride naš Gospod,
naj v neminljivi večnosti
osreči nas nebeška luč.

 

Bogu Očetu slava, čast,
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Pri meni si, Gospod; zvest si, kjerkoli me vodiš.

Ps 118,145–152  (XIX)   Hvala Božji postavi

 

Gospod, iz vsega srca te prosim: *

usliši me, tvoje zakone hočem spolnjevati.

Reši me, ko te kličem, *

naj ne pozabim tvoje postave. —

 

Pred jutranjim svitom prihajam in prosim, *

zaupam v tvoje obljube.

Vso noč ne zatisnem očesa, *

ker premišljujem tvoje besede. —

 

Gospod, poslušaj me, saj si dober, *

poživi me in mi pomagaj.

Bližajo se mi krivični preganjalci, *

daleč so od tvoje postave. —

 

Gospod, ti si pri meni, *

zvest si v svojih sklepih.

Že davno sem spoznal iz tvojih odločitev, *

da je tvoja postava nespremenljiva in trdna na veke. —

1 Odpev Pri meni si, Gospod; zvest si, kjerkoli me vodiš.
2 Odpev Tvoja modrost, Gospod, naj bo pri meni in z menoj dela.

Mdr 9,1–6.9–11  Gospod, daj mi modrost

Dal vam bom zgovornost in modrost, ki ji vaši nasprotniki ne bodo mogli nasprotovati (Lk 21,15).

 

Bog mojih očetov in Gospod usmiljenja, *

s svojo besedo si vse ustvaril.

Človeka si obdaril s svojo modrostjo, *

da gospoduje stvarem, ki si jih ti naredil.

Naj upravlja svet v pravičnosti in svetosti, *

s poštenim srcem naj razsoja in sodi.

Daj mi modrost, ki je v tebi, *

iz družine svojih otrok me ne izbriši.

Tvoj slabotni služabnik sem, ki živi le malo časa, *

malo izveden v pravu in postavah.

Čeprav bi kdo pri ljudeh veljal za popolnega, *

ne more nič veljati, če nima tvoje modrosti. —

 

S teboj je modrost, ki pozna tvoja dela; *

ko si ustvaril svet, je bila navzoča.

Ve, kaj je tvojim očem prijetno, *

kaj je prav po tvojih zapovedih.

Iz svetih nebes jo pošlji, *

od prestola svojega veličastva.

Naj bo pri meni in z menoj dela, *

da spoznam, kaj je tebi po volji.

Pri vseh mojih delih me bo razumno vodila, *

vse ve in razume, v svoji vsemogočnosti me varuje. —

2 Odpev Tvoja modrost, Gospod, naj bo pri meni in z menoj dela.
3 Odpev Gospodova zvestoba traja vekomaj.

Ps 116 Hvalnica dobremu Bogu

Pravim, da narodi Boga slavijo zaradi usmiljenja (Rim 15,8.9).

 

Hvalite Gospoda, vsi narodi, *

slavite ga, vsa ljudstva. —

 

Velika je do nas njegova dobrota, *

Gospodova zvestoba traja na veke. —

3 Odpev Gospodova zvestoba traja vekomaj.

Kratko berilo (Flp 2,14–15)
Vse delajte brez godrnjanja in obotavljanja, da boste brez graje in čisti, Božji otroci, brez madeža sredi pokvarjenega in popačenega rodu, med katerim svetíte kakor luči na svetu.

Spev z odpevom

K tebi se obračam, Gospod, ti si moje zavetje.
K tebi se obračam, Gospod, ti si moje zavetje.

Tebi posvečujem svoje življenje.
K tebi se obračam, Gospod, ti si moje zavetje.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
K tebi se obračam, Gospod, ti si moje zavetje.

Odpev k Hvaljen Razsvetli, Gospod, vse, ki sedijo v temi in smrtni senci.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Razsvetli, Gospod, vse, ki sedijo v temi in smrtni senci.

Prošnje

Bog je povišal Marijo, Kristusovo mater, nad vse stvari v nebesih in na zemlji. Zaupno ga prosimo:

Usliši nas po Materi svojega Sina.

Usmiljeni Oče, hvala ti, ker si nam dal Marijo za nebeško mater in vzor,

– posveti naša srca po njeni priprošnji.

Mariji si dal, da je skrbno poslušala tvoje besede in ti zvesto služila,

– po njeni priprošnji nam daj darov Svetega Duha.

Mariji si pod križem dajal moč, ob vstajenju svojega Sina pa si jo napolnil z veseljem,

– po njeni priprošnji nam lajšaj trpljenje in utrjuj naše upanje.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
O Bog, vir in začetek našega odrešenja! S svojim življenjem naj tako pričujemo za tvojo slavo, da te ne bomo nikoli nehali hvaliti v nebesih. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od sobote III. tedna

Opoldne

[D]

Opoldne 2 

Dvanajsta ura je prišla

in kliče nas, da iz srca

Gospoda, našega Boga

častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik

se je kot Jagnje daroval,

na križu večne slave sij

vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč

je zatemnila svetli dan,

o da prevzela tudi nas

bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,

in njemu, ki je Sin njegov,

enako Duhu Svetemu,

tako sedaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Zavzemi se, Gospod, za svojega služabnika.

Ps 118,121–128  (XVI)  Hvala Božji postavi

 

Delam, kar je prav in pravično, *

ne izročaj me, Gospod, mojim zatiralcem.

Zavzemi se za mojo poštenost, *

da me prevzetni ne bodo obrekovali. —

 

Silno hrepenim po tvoji pomoči, *

po tvoji pravični besedi.

Ravnaj z menoj po svoji dobroti, *

úči me svojih zakonov. —

 

Poúči me, saj sem tvoj prijatelj, *

da spoznam tvojo voljo.

Gospod, čas je, da nekaj ukreneš, *

prelomili so tvojo postavo. —

 

Ljubim tvoje zapovedi *

bolj kot zlato, zlato najčistejše.

Zato se ravnam po vseh tvojih ukazih, *

sleherno krivo pot sovražim. —

1 Odpev Zavzemi se, Gospod, za svojega služabnika.
2 Odpev Glejte na Gospoda in se razveselite.

Ps 33   Gospod je zavetje pravičnega

Okusili ste, kako dober je Gospod (1 Pt 2,3).

I

Slavim Gospoda v vsakem času, *

vedno mu prepevam hvalne speve.

Na ves glas ga hvalim, *

da ubogi slišijo in se veselijo.

Poveličujte z menoj Gospoda, *

njegovo ime skupno slavimo. —

 

Iskal sem Gospoda in me je uslišal, *

vseh mojih strahov me je rešil.

Glejte nanj in se razveselite, *

ni vam treba zardevati.

Ubožec je klical in Gospod ga je slišal, *

rešil ga je iz njegove stiske.

Angel varuje tiste, ki se boje Gospoda, *

da jih reši vsega hudega. —

 

Okusite in spoznajte, kako je Gospod dober, *

blagor človeku, ki vanj zaupa.

Slavite Gospoda, njegovi zvesti, *

njim, ki ga častijo, nič ne manjka.

Celo bogati obubožajo in stradajo, *

Bogu zvesti pa ničesar ne pogrešajo. —

2 Odpev Glejte na Gospoda in se razveselite.
3 Odpev Gospod tolaži potrta srca.

II

Pridite, ljudje, in poslušajte, *

učil vas bom, kako je treba Boga spoštovati.

Ali hočeš srečno živeti *

in dolgo uživati dobrote? —

 

Varuj svoj jezik hudobije *

in svoja usta zvijače.

Ogibaj se krivice in delaj dobro, *

išči miru in si zanj prizadevaj. —

 

Z očetovsko ljubeznijo gleda Bog na pravične *

in skrbno posluša njihove prošnje.

Natančno opazuje vse, ki delajo hudo, *

in še njihov spomin zbriše z zemlje. —

 

Komaj pravični zakličejo, jih že sliši, *

iz vseh njihovih stisk jih reši.

Hitro potolaži potrta srca *

in skesanim rad pomaga. —

 

Mnogo nadlog zadeva pravičnega, *

a iz vseh ga Bog rešuje.

Varuje njegovo življenje, *

nič hudega se mu ne bo zgodilo. —

 

Grešnika pogublja njegova hudobija, *

kaznovani bodo, kateri črtijo pravičnega.

Bog rešuje življenje svojih zvestih služabnikov, *

ne bo se kesal, kdor se k njemu zateka. —

3 Odpev Gospod tolaži potrta srca.
Opoldne

Kratko berilo (Gal 5,26; 6,2)
Ne bodimo željni prazne časti, da bi drug drugega izzivali, drug drugemu zavidali. Drug drugega bremena nosíte in tako spolníte Kristusovo postavo.

– Kako dobro in prijetno je, če bratje živijo skupaj.
– Gospod jih blagoslavlja in jim daje življenje na veke.
Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, večna ljubezen, daj, da bomo vedno v tvoji ljubezni. Tako bomo ljubili tebe nad vse, svoje brate in sestre pa zaradi tebe. Po Kristusu, našem Gospodu.
 

⇑ Vrh

16. nedelja med letom

1. večernice

Psalmi so od nedelje IV. tedna

Lastno

odpev k Moja duša, sklepna prošnja

[D]

Pesem med letom

O Bog, začetnik vseh stvari,
od tebe vse je, kar živi,
lepo okrasil si zemljo,
obilno jo obdaroval.

 

Ko vsa si dela dokončal,
še sedmi dan posvetil si,
da bi naučil tudi nas,
naj sedmi dan praznujemo.

 

V slabosti vsi grešili smo,
iskreno zdaj kesamo se
in sklenemo poboljšanje,
podpri nas z milostjo, Gospod.

 

Ko se prikažeš kot sodnik
in strah objel bo vse stvari,
usmiljen se na nas ozri
in daj nam slavo v večnosti.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Prosite, kar je v mir svetemu mestu, aleluja.

Ps 121 Sveto mesto Jeruzalem

Približali ste se gori Sion in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu (Heb 12,22).

 

Razveselil sem se, ko so mi rekli: *

»V Gospodovo hišo pojdemo.«

Hitro smo stopili in že smo tukaj, *

pri vhodu v mesto Jeruzalem. —

 

Jeruzalem, kako si ti lepo mesto, *

trdno zidano in urejeno. 

Sem hodi Božje ljudstvo slavit Gospoda, *

kakor določa njegova postava.

Tu se razsoja pravica, *

tu je najvišje sodišče. —

 

Prosite, kar je v mir svetemu mestu, *

naj bodo srečni vsi, ki ga ljubijo.

Naj vlada mir za njegovim obzidjem *

in varnost v njegovih dvorih. —

 

Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem: *

»Mir tebi, Jeruzalem!«

Zaradi svetišča našega Boga in Gospoda *

ti želim vse dobro. —

1 Odpev Prosite, kar je v mir svetemu mestu, aleluja.
2 Odpev Od jutra do večera zaupam v Gospoda, aleluja.

Ps 129 Iz globočine kličem

Jezus bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov (Mt 1,21).

 

Iz globočine te kličem, *

Gospod, usliši mojo prošnjo.

Prosim, skrbno me poslušaj, *

ne presliši mojega vpitja. —

 

Gospod, če boš gledal na pregrehe, *

kdo bo mogel obstati?

Toda ti grehe odpuščaš, *

da bi ti v spoštovanju služili.

Upam v Gospoda, zaupam v njegovo besedo, *

z vsem srcem pričakujem Gospoda. —

 

Bolj kot stražniki jutranjo zarjo *

naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda.

Gospod je usmiljen, *

tako rad vsem odpušča. 

Samo on bo rešil svoje ljudstvo *

vseh njegovih grehov. —

2 Odpev Od jutra do večera zaupam v Gospoda, aleluja.
3 Odpev V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji, aleluja.

Flp 2,6–11 Kristus je Božji služabnik

 

Jezus Kristus je bil v božjem sijaju, *

a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.

Sam sebe je izničil, *

podobo hlapca je vzel nase.

Ljudem je postal podoben *

in bil po zunanjosti kakor človek.

Ponižal se je in je bil pokoren, *

pokoren do smrti, smrti na križu. —

 

Zato ga je Bog povišal *

in mu dal ime, ki je nad vsa imena.

V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno *

v nebesih, na zemlji in pod zêmljo.

Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda *

v slavo Boga Očeta. —

3 Odpev V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji, aleluja.

Kratko berilo (2 Pt 1,19–21)
Za nas je preroška beseda še trdnejša in prav ravnate, če pazite nanjo kakor na svetilko, ki sveti na temnem kraju, dokler ne zasije dan in ne vzide danica v vaših srcih. To namreč predvsem vedite, da nobena prerokba v pismu ni stvar lastne razlage. Zakaj nikdar ni prišla prerokba po človeški volji, temveč po nagibu Svetega Duha so govorili sveti Božji možje.

Spev z odpevom

Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.

Njegova slava presega vsa nebesa.
Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.

[L]

Odpev k Moja duša Apostoli so se zbrali pri Jezusu in mu veseli pripovedovali, kaj so delali in učili.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Apostoli so se zbrali pri Jezusu in mu veseli pripovedovali, kaj so delali in učili.

[D]

Prošnje

Kristusa, veselje vseh, ki vanj zaupajo, prosimo:

Gospod, poglej na nas in nas usliši.

Kristus, zvesta priča, prvorojenec vstalih od mrtvih, naših grehov si nas opral v svoji krvi,

– naj se vedno spominjamo tvojih čudovitih del.

Poklical si nas za glasnike evangelija,

– naj bomo pogumni in zvesti oskrbniki Božjih skrivnosti.

Kralj miru, naj pride Sveti Duh na voditelje narodov,

– da bodo skrbeli za uboge in nesrečne.

Poskrbi za tiste, ki trpijo zaradi rasnega razlikovanja in jih zapostavljajo zaradi barve kože, položaja, jezika ali vere,

– naj dosežejo priznanje svojih pravic in dostojanstva.

Vsi, ki so odšli s tega sveta v ljubezni do tebe, naj uživajo večno srečo

– z Devico Marijo in vsemi svetimi.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Gospod, naš Bog, pomnoži v nas svojo milost, da bomo močni v veri, trdni v upanju in dejavni v ljubezni. Tako bomo zvesto spolnjevali tvoje zapovedi. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 1. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

 

Ps 4 Večerna zahvala Bogu

Oče je poveličal Kristusa in ga obudil od mrtvih (sv. Avguštin).

 

1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.

 

Pravični Bog, usliši me, ko te kličem v stiski: *

usmili se me in usliši mojo molitev. —

 

Ljudje, doklej boste zakrknjeni, *

zakaj ljubite nečimrnost in prevaro?

Vedite, da Bog čudovito varuje svoje prijatelje, *

tudi mene bo uslišal, ko ga kličem. —

 

Bojte se Boga in nikar ne grešite, *

preden zaspite, mislite nanj v sveti tihoti.

V njegove roke se vdano izročite *

in zaupajte v Gospoda. —

 

Mnogi govorijo: »Kje najdemo srečo?« *

Gospod, pokaži, da je ta samo v tebi.

Ti me osrečuješ z večjim veseljem *

kot vse zemeljske dobrine in užitki. —

 

V miru naj hitro zaspim in počivam, *

saj me ti, moj Bog, skrbno varuješ.

 

1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.

 

2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.

 

Ps 133 Večerna molitev v svetišču

Hvalite našega Boga, vsi njegovi izvoljenci, vsi, ki ga ljubite, mali in veliki (Raz 19,5).

 

Slavite zdaj Gospoda, *

vsi Gospodovi služabniki.

Vi, ki služite v njegovi hiši v nočnih urah, *

dvigajte roke k Svetemu in ga slavite. —

 

Iz svetišča naj se razliva blagoslov Gospoda, *

ki je ustvaril nebo in zemljo.

 

2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.

 

Kratko berilo (5 Mz 6,4–7)

Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Zabičuj jih svojim otrokom ter govori o njih, ko bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po poti, ko se ulegaš ali ko vstajaš.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Večni Bog, ostani z nami to noč, da bomo jutri s tvojo pomočjo vstali in se veselili vstajenja Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Pod tvoje varstvo pribežimo,

o sveta Božja Porodnica.

Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,

o častitljiva in blagoslovljena Devica.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018