HOZANA.si: Brevir

«   »

17. 12. 2018, Ponedeljek, Prvi dan božične osemdnevnice

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev: Gospod je že blizu, pridite, molímo.

Ps 23 Gospod prihaja v svetišče


Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *

njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.

Sredi morja mu je dal močne temelje *

in ga utrdil nad vodami.

Odpev: Gospod je že blizu, pridite, molímo.

Kdo pojde na Gospodovo goro, *

kdo bo stal na njegovem svetem kraju?

Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *

ne misli hudega in ne snuje prevare.

Odpev: Gospod je že blizu, pridite, molímo.

Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *

in plačilo Boga, svojega odrešenika.

To je rod tistih, ki te iščejo, *

ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov.

Odpev: Gospod je že blizu, pridite, molímo.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod, močni in silni, mogočni v boju.

Odpev: Gospod je že blizu, pridite, molímo.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod vesolja, on je kralj veličastva.

Odpev: Gospod je že blizu, pridite, molímo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev: Gospod je že blizu, pridite, molímo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od ponedeljka III. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Pesem
Vesoljni, pridi, Rešenik,
ki iz Device rojen boš.
Naj občuduje širni svet
skrivnosti rojstva Božjega.

 

Naj se deviški hram odpre,
na svet rodi se Božji Sin,
kot človek in obenem Bog
nastopi zmagoslavno pot.

 

Očetu večnemu enak,
odêni v naše se telo,
slabosti naše sprejmi zdaj
in novo moč človeku daj.

 

Že čakajo te jaslice,
izginja zemlje temni mrak,
naj več nas ne zajame noč,
ko žive vere vzšla je luč.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

1 Odpev Naš Bog prihaja sredi viharja.

Ps 49   Pravo Božje češčenje

Nisem prišel razvezovat postavo, marveč dopolnit (Mt 5,17).

I

Najvišji Gospod, naš Bog, je spregovoril, *

poklical je vso zemljo od vzhoda do zahoda.

Z gore Sion se sveti Božje veličastvo, *

naš Bog prihaja med močnim grmenjem.

Pred njim gre užigajoč ogenj, *

nevihta divja okrog njega. —

 

Z višave Gospod kliče nebesa in zemljo, *

da bo sodil svoje ljudstvo:

»Zberite mi moje zveste, *

ki so z daritvijo sklenili z menoj zavezo.«

Nebesa oznanjajo Božjo pravičnost, *

priznavajo Boga za najvišjega sodnika. —

1 Odpev Naš Bog prihaja sredi viharja.
2 Odpev Daruj Bogu hvalno daritev.

II

»Poslušaj,  moje ljudstvo, *

jaz ti bom govoril

Hočem te opomniti: *

Le jaz sem tvoj Bog, le jaz edini.

Zaradi tvojih daritev te ne grajam, *

vedno so mi pred očmi tvoje žrtve.

Ne potrebujem tvojega premoženja, *

ne imetja tvoje hiše. —

 

Moje so zveri po gozdovih, *

moje so številne gorske živali.

Poznam vse ptice pod nebom, *

zapovedujem vsemu, kar se giblje po polju.

Ko bi bil lačen, bi ne pravil tebi; *

moj je namreč svet in vse, kar ga napolnjuje. —

 

Mar jem meso darovanih živali, *

mar pijem kri klavne daritve?

Daruj Bogu hvalno daritev *

in izpolni, kar si Najvišjemu obljubil.

Kliči me ob dnevu stiske, *

rešil te bom in pel mi boš slavo.« —

2 Odpev Daruj Bogu hvalno daritev.
3 Odpev Usmiljenja hočem in ne daritve, Božjega spoznanja bolj kot žrtve.

III

Bog očita grešniku: »Kaj naštevaš moje zapovedi *

in govoriš o moji zavezi?

V resnici pa moje zapovedi zavračaš *

in moje besede zaničuješ. —

 

Če vidiš tatu, z njim kradeš, *

in s prešuštniki se družiš.

Tvoja usta sejejo hudobijo, *

tvoj jezik je poln prevare. —

 

Kako rad govoriš zoper svojega brata; *

čeprav je sin tvoje matere, ga zasramuješ.

Vse to delaš – in jaz bi naj molčal? *

Misliš, da sem podoben tebi?

Grajati te moram: *

v obraz ti to očitam. —

 

Premislite to vi, ki name, pravičnega Boga, pozabljate, *

da vas ne kaznujem in vas nihče ne reši.

Časti me, kdor daruje hvalno daritev, *

kdor prav dela, tega bom zveličal.« —

3 Odpev Usmiljenja hočem in ne daritve, Božjega spoznanja bolj kot žrtve.

[L]

- Svojemu ljudstvu je Gospod oznanil svojo besedo,

- zakone in zapovedi svojim izvoljenim.

PRVO BERILO

Iz knjige preroka Izaija (45,1-13)

Cir reši Izraela

Tako govori Gospod svojemu maziljencu Ciru, ki ga je prijel za desnico, da narode pred njim porazi, da odpaše ledja kraljem, da duri pred njim odpre in nobena vrata ne ostanejo zaprta: »Jaz pojdem pred teboj in višine poravnam, bronasta vrata razbijem in polomim železne zapahe. Dam ti zaklade teme in skrito bogastvo, da spoznaš, da sem jaz, Gospod, ki sem te po imenu poklical, Izraelov Bog.

Zaradi svojega služabnika Jakoba in svojega izvoljenca Izraela sem te poklical po tvojem imenu, ti dal častni priimek, ne da bi me poznal.

Jaz sem Gospod, in ni drugega, razen mene ni Boga. Opasal sem te, ne da bi me poznal, da spoznajo od sončnega vzhoda in od njegovega zahoda, da ni nobenega razen mene.« Jaz sem Gospod in drug nobeden; ki delam luč in temo ustvarjam, in napravljam mir in nesrečo ustvarjam. Jaz, Gospod, ki vse to delam.

Rosite ga, nebesa, od zgoraj, in oblaki, dežite pravičnost! Zemlja naj se odpre, da se razcvete rešitev in požene hkrati pravičnost. Jaz, Gospod, sem to ustvaril.

Gorje mu, kdor se s svojim upodobiteljem prepira, črepinja med prstenimi črepinjami! Mar pravi glina svojemu lončarju: »Kaj delaš?« In njegov izdelek: »Nimaš rok.« Gorje mu, kdor očetu reče: »Kaj še potrebuješ otrok?« in ženi: »Ali boš še mati?«

Tako govori Gospod, Izraelov Sveti in njegov upodobitelj: Za prihodnje reči me vprašujete? Za moje otroke in za delo mojih rok mi naročate? Jaz sem naredil zemljo in ljudi na njej ustvaril. Moje roke so nebesa razpele in zapovedujejo vsej njihovi vojski. Jaz sem ga obudil, kakor je bilo prav, in poravnam vsa njegova pota. On pozida moje mesto in moje pregnance odpusti, ne za kupno ceno ne za dar, govori Gospod nad vojskami.

SPEV (Iz 45, 8; prim. 16,1)

Rosite ga, nebesa, od zgoraj in oblaki, dežite Pravičnega! * Zemlja naj se odpre in rodi Zveličarja.

Pošlji, Gospod, vladarja sveta, od skalne puščave do sionske gore. * Zemlja naj se odpre in rodi Zveličarja.

DRUGO BERILO

Sv. Leon Veliki (papež od 440-461), pisec številnih pisem in govorov, iz katerih odsevata dobrota in jasen nauk

Iz pisem sv. Leona Velikega, papeža (31. p., 2-3)

Skrivnost naše sprave

Nič ne koristi trditi, da je naš Gospod, sin blažene Device Marije, resničen in popoln človek, če ne verujemo, da je človek tistega rodu, ki o njem govore evangeliji.

Matej namreč pravi: Rodovnik Jezusa Kristusa, sina Davidovega, sina Abrahamovega; in tako našteva vrsto za vrsto potomcev, da nas privede do Jožefa, s katerim je bila zaročena Gospodova mati.

Luka pa bere nazaj stopnjo za stopnjo zaporednih rodov in se vrača k začetniku človeškega rodu, da tako pokaže, kako sta prvi in poslednji Adam iste narave.

Vsemogočnost božjega Sina bi se sicer mogla za pouk in opravičenje ljudi razodeti tako, kakor se je razodevala očakom in prerokom v telesni podobi, ko se je borila, ali pogovarjala, ali ko ni zavrnila gostoljubja, ali tudi zaužila ponujeno hrano.

Toda te podobe so bile vse znanilke človeka, čigar resničnost je morala biti vzeta iz rodu prejšnjih očetov, in so ga naznanjale kot skrivnostna znamenja.

Skrivnosti naše sprave, ki je bila določena pred večnimi časi, ni dovršila nobena teh podob, ker še ni prišel Sveti Duh v Devico in je še ni obsenčila moč Najvišjega, da bi v čisti notranjosti Beseda meso postala in Modrost zgradila hišo; in da bi se Stvarnik časov rodil v času tako, da sta božja podoba in podoba hlapca združeni v eni osebi in da bi on, po katerem so bile ustvarjene vse stvari, bil sam rojen med vsemi.

Če bi namreč novi človek, ustvarjen v podobnosti grešnega mesa, ne bil sprejel naše slabosti in bi, iste narave z Očetom, ne sklenil postati tudi iste narave kot mati ter bi s seboj ne združil naše narave, v kateri je edini prost greha, bi še vedno vladala sužnost človeka pod oblastjo hudega duha; in če bi bila zmaga dosežena zunaj naše narave, bi mi ne mogli izrabiti zmage zmagoslavnega.

Iz te čudovite deležnosti nam je zasvetil zakrament prerojenja, da bi se po istem Duhu, po katerem je bil Kristus spočet in rojen, tudi mi ponovno rodili z duhovnim rojstvom.

Zato govori evangelist Janez o vernih: »Ki se niso rodili iz krvi, ne iz poželenja mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga.«

SPEV (Prim. Iz 11, 10; Lk 1, 32)

Tisti dan bo Rešitelj ljudstev izšel iz Jesejeve korenine, k njemu se bodo zatekali narodi. * Njegovo ime bo veličastno.

Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in bo kraljeval v Jakobovi hiši vekomaj. * Njegovo ime bo veličastno.

Sklepna prošnja
Molimo. Dobri Bog, vse ljudi si ustvaril in odrešil in po tvoji volji si je Božja Beseda privzela telo iz deviške Matere. Tvoj edinorojeni Sin je postal človek, prosimo te, naj nas pritegne v svoje Božje življenje, kjer s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od ponedeljka III. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem
Preroki so oznanjali,
da Kristus bo prišel na svet,
slutili so in upali,
da rešil bo človeški rod.

 

Rešenja jutro bliža se
in srca vsa se vesele,
prerokov glas nam govori:
Gospodova bo slava vzšla.

 

Ko prvič je na svet prišel,
ni hotel biti že sodnik;
ozdravljal je le ranjene,
zgubljene je iskal ovcé.

 

Ko drugič spet bo k nam prišel,
kot jasno nam povedal je,
bo svojim zvestim venec dal,
v kraljestvo luči jih sprejel.

 

Zato te, Kristus, iščemo
in v tebi gledamo Boga.
To gledanje naj večno bo,
brez konca naj te hvalimo. Amen.

[L]

1 Poned. pred 24. dec. Resnično pride Gospod, vladar nad kralji zemlje. Blagor njim, ki so pripravljeni, da mu pojdejo naproti.

[D]

Ps 83   Hrepenenje po Gospodovi hiši

Nimamo tukaj stalnega kraja, marveč  iščemo prihodnjega (Heb 13,14).

 

Kako ljub je tvoj dom, Gospod vsemogočni; *

moja duša koprni po tvojih dvorih.

Moje srce in moje telo vriskata, *

kličeta k živemu Bogu.

Celo vrabec najde dom in lastovka gnezdo za svoje mladiče *

pri tvojem oltarju, moj kralj in moj Bog vsemogočni. —

 

Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši, *

Gospod, vedno te hvalijo.

Blagor človeku, ki mu pomagaš, *

ko se odpravlja v tvoje svetišče. —

 

Ko hodi po suhi dolini, mu je kot zelenica, *

ki jo zgodnji dež pokrije z bujnim rastlinjem.

Potuje z vedno večjo močjo in hrepenenjem, *

da bo na sionski gori videl Gospoda. —

 

Gospod vsemogočni, sliši mojo molitev, *

o Bog, poslušaj svojega služabnika.

Ozri se, o Bog, naš varuh, *

poglej na obličje svojega maziljenca. —

 

En dan v tvojih dvorih *

je boljši kot tisoč drugih.

Rajši stojim v hiši svojega Boga na pragu, *

kakor da bi prebival v domovih grešnikov. —

 

Gospod Bog mi je kakor sonce in zavetje, *

Gospod daje milost in slavo.

Bog ne odkloni nobene dobrote *

tistim, ki živijo pošteno.

Gospod, Bog vsemogočni, *

blagor človeku, ki v tebe zaupa. —

[L]

1 Poned. pred 24. dec. Resnično pride Gospod, vladar nad kralji zemlje. Blagor njim, ki so pripravljeni, da mu pojdejo naproti.
2 Poned. pred 24. dec. Pojte Gospodu novo pesem, njegovo hvalo do kraja zemlje.

[D]

Iz 2,2–5  Jeruzalem, mesto miru

Vsi narodi bodo prišli in te počastili (Raz 15,4).

 

Poslednje dni se bo zgodilo, *

da si bo Gospod pripravil svetišče na vrhu gore.

Gora se bo dvigala nad griči, *

k njej bodo hiteli vsi narodi. —

 

Številna ljudstva pojdejo tja in bodo govorila: *

»Pridite, pojdimo na goro v Božje svetišče!

Tam nas bo Gospod poučil o svojih potih, *

da bomo hodili po njegovih stezah.

Kajti s Siona bo prišla postava, *

iz Jeruzalema Gospodova beseda.« —

 

Sodil bo med narodi, *

delil bo pravico mnogim ljudstvom.

Prekovali bodo svoje meče in sulice, *

spremenili jih v poljsko orodje.

Ne vzdigne se več narod zoper narod, *

ne bodo se več vadili v vojskovanju. —

 

Božje ljudstvo, pridite, *

hodimo v Gospodovi luči. —

[L]

2 Poned. pred 24. dec. Pojte Gospodu novo pesem, njegovo hvalo do kraja zemlje.
3 Poned. pred 24. dec. Ko pride Sin človekov, ali bo našel vero na zemlji?

[D]

Ps 95   Gospod je vladar in sodnik vse zemlje

Peli so kakor novo pesem pred Jagnjetovim prestolom (Prim. Raz 14,3).

 

Pojte Gospodu novo pesem, *

pojte Gospodu vse dežele!

Pojte Gospodu, njegovo ime slavite, *

dan na dan oznanjujte, da nas je rešil.

Pripovedujte med narodi o njegovem veličastvu, *

med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih. —

 

Velik je Gospod in nad vse hvale vreden, *

v svetem strahu mu je treba služiti.

Vsa druga božanstva so prazni maliki, *

naš Bog pa je ustvaril nebo in zemljo.

Njegov obraz odseva veličastvo in dostojanstvo, *

moč in sijaj napolnjujeta njegovo svetišče. —

 

Pojte slavo Gospodu, vsi narodi, *

priznajte čast in slavo njegovemu imenu.

Prinesite darove in stopite v njegove dvore, *

častite ga z vso slovesnostjo.

Zemlja naj zadrhti pred njegovim obličjem, *

narodi naj govorijo: »Gospod kraljuje.«

Vse vesolje nenehno vzdržuje, da ne omahne, *

ljudstva vlada po pravici. —

 

Veselijo naj se nebesa in zemlja naj se raduje, *

od veselja naj buči morje in kar ga napolnjuje.

Veselijo naj se polja s svojimi sadovi, *

naj se radujejo vsi naši gozdovi.

Veselimo se Gospoda, ki prihaja, *

ki prihaja, da bo sodil zemljo.

Sodil bo svet pravično *

in zveličal ljudstva v svoji zvestobi. —

[L]

3 Poned. pred 24. dec. Ko pride Sin človekov, ali bo našel vero na zemlji?

Kratko berilo (Iz 11,1–2)
Mladika požene iz Jésejeve korenike, poganjek vzcvete iz njegove korenine. Na njem bo počival Duh Gospodov, duh modrosti in razumnosti, duh svéta in moči, duh spoznanja in strahu Gospodovega.

Spev z odpevom

Nad teboj, Jeruzalem, bo zasijal Gospod.
Nad teboj, Jeruzalem, bo zasijal Gospod.

In njegovo veličastvo se bo svetilo nad tabo.
Nad teboj, Jeruzalem, bo zasijal Gospod.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Nad teboj, Jeruzalem, bo zasijal Gospod.

Odpev k Hvaljen Vedite, da je Božje kraljestvo blizu. Resnično, povem vam: ne bo treba čakati dolgo.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Vedite, da je Božje kraljestvo blizu. Resnično, povem vam: ne bo treba čakati dolgo.

Prošnje

Prosímo Boga Očeta, ki je z večnim sklepom odločil rešiti svoje ljudstvo:

Gospod, varuj svoje ljudstvo.

Usmiljeni Bog, svojemu ljudstvu si obljubil odrešenika, mladiko pravičnosti,

– varuj svetost svoje Cerkve.

Gospod, varuj svoje ljudstvo.

Nagni srca ljudi, da bodo poslušali tvojo besedo

– in utrdi svoje vernike v pravi svetosti.

Gospod, varuj svoje ljudstvo.

Ohrani nas v ljubezni, ki je dar Svetega Duha,

– da se nas bo usmilil tvoj Sin, ki prihaja.

Gospod, varuj svoje ljudstvo.

Daj nam milost stanovitnosti do konca,

– do dneva prihoda Gospoda Jezusa Kristusa.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Dobri Bog, vse ljudi si ustvaril in odrešil in po tvoji volji si je Božja Beseda privzela telo iz deviške Matere. Tvoj edinorojeni Sin je postal človek, prosimo te, naj nas pritegne v svoje Božje življenje, kjer s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od ponedeljka III. tedna

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

Dvanajsta ura je prišla
in kliče nas, da iz srca
Gospoda, našega Boga
častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik
se je kot Jagnje daroval,
na križu večne slave sij
vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč
je zatemnila svetli dan,
o da prevzela tudi nas
bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.

[L]

Opoldne

Odpev Angel Gabrijel je pozdravil Marijo: Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljêna si med ženami.

[D]

Ps 118,89–96  (XII)   Hvala Božji postavi

Novo zapoved vam dam: ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil (Jn 13,34).

 

Tvoja beseda, Gospod, velja za zmeraj, *

trdna je kakor nebesa.

Tvoja zvestoba traja od roda do roda, *

kakor si zemljo utrdil, tako ostane. —

 

Vse obstaja po tvojih zakonih, *

vse stvari tebi služijo.

Ko ne bi bila tvoja postava moje veselje, *

bi bil v svoji stiski že propadel. —

 

Na veke ne pozabim tvojih zapovedi, *

z njimi me poživljaš.

Tvoj sem, zato me reši, *

vedno iščem tvojo voljo. —

 

Grešniki že prežijo, da bi me pogubili, *

jaz pa premišljam tvojo postavo.

Spoznavam, da ima vsaka popolnost svoje meje, *

le tvoja beseda je neskončna. —

Ps 70   Gospod, ne zapusti me v starosti

V upanju se veselite, v nadlogi potrpite (Rim 12,12).

I

Gospod, vate zaupam, *

naj ne bom osramočen nikoli.

Otmi me zaradi svoje resnične ljubezni, *

poslušaj me in reši. —

 

Bodi mi zavetje in pribežališče, *

da bom na varnem.

Od tebe pričakujem rešitve, *

ti si moja trdnjava in moje zatočišče.

Moj Bog, iztrgaj me iz rok hudobneža, *

iz pesti krivičnika in zatiralca. —

 

Gospod Bog, ti si moje upanje, *

vate zaupam od mladosti.

Ko sem bil še v materinem telesu, *

si bil že ti moj varuh.

Od materinega naročja si že moja opora, *

vedno zaupam vate.

Bil sem pravo čudo za mnoge, *

ti si bil moje varno zavetje. —

 

Na ves glas te hvalim, *

ves dan ti pojem slavo.

Na stare dni me ne zavrzi; *

ko mi opešajo moči, me ne zapusti.  —

 

Moji sovražniki mi ne dajo pokoja, *

zaroto kujejo zoper mene, strežejo mi po življenju.

Pravijo: »Bog ga je zapustil, zasledujte ga in primite! *

Nikogar ni, ki bi ga rešil.« —

 

O Bog, ne oddalji se od mene, *

moj Bog, hiti mi pomagat.

Naj bodo ponižani vsi, ki mi želijo hudo, *

naj se sramujejo vsi, ki me spravljajo v nesrečo. —

II

Moj Bog, vate bom vedno zaupal, *

vsak dan bolj te bom hvalil.

Ves dan bom poveličeval tvoja čudovita dela *

in tvojo neizmerno dobroto. —

 

Gospod, tvojo moč bom razlagal, *

oznanjal tvojo neskončno pravičnost.

Moj Bog, učil si me od moje mladosti, *

tvoja čudovita dela hvalim še danes.

Tudi v starosti in osivelosti, *

o Bog, me ne zapusti.

Naj pričujem o tvoji moči svojemu rodu *

in o tvoji slavi vsem, ki pridejo za nami. —

 

Velike reči si naredil v svoji modrosti, *

o Bog, kdo bi enak bil tebi?

Dal si mi preživeti mnoge in hude stiske, *

pa si me spet okrepil in rešil skoraj iz smrti.

Daj, da me bodo spoštovali, *

znova me potolaži. —

 

S harfo bom slavil tvojo ljubezen, *

igral ti bom na citre, Najsvetejši.

Vesel ti bom prepeval hvalo, *

radoval se bom, ker si me rešil.

Vsak dan bom razglašal, da si pravičen, *

ker si ponižal vse, ki mi želijo nesrečo. —

Opoldne

Odpev Angel Gabrijel je pozdravil Marijo: Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljêna si med ženami.
Opoldne

Kratko berilo (Iz 4,3)
Kdor tedaj v Sionu še ostane in je pri življenju v Jeruzalemu, se bo imenoval svet, vsak, ki je zapisan za življenje v Jeruzalemu.

– Spomni se nas zaradi ljubezni do svojega ljudstva.
– Gospod, obišči nas in nas reši.
Sklepna prošnja
Molimo. Dobri Bog, vse ljudi si ustvaril in odrešil in po tvoji volji si je Božja Beseda privzela telo iz deviške Matere. Tvoj edinorojeni Sin je postal človek, prosimo te, naj nas pritegne v svoje Božje življenje, kjer s teboj živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od ponedeljka III. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem (od 17. – 24. decembra)

Besedo Božjo, ki izšla
je iz Očeta večnega,
ti sprejmi zdaj, Brezmadežna,
v deviško svoje jo telo.

 

Nevesto Svetega Duha
te milost je obsenčila,
in si spočela Jezusa,
Gospoda, pravega Boga.

 

Zaprto je doslej bilo
svetišče nedotaknjeno,
samo najvišji, večni Kralj
v ta sveti šotor vstopil je.

 

Naj angeli se vesele
in vsi ljudje radujejo:
Neskončni majhen je postal,
da rešil bi zgubljeni svet.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

[L]

1 Poned. pred 24. dec. Resnično pride Gospod, vladar nad kralji zemlje. Blagor njim, ki so pripravljeni, da mu pojdejo naproti.

[D]

Ps 122 Vdano zaupanje v Boga

Dva  slepa  sta  zavpila:  »Gospod,  Davidov  sin, usmili se naju!« (Mt 20,30).

 

Svoje oči dvigam k tebi, *

ki prebivaš v nebesih.

Kot gledajo služabniki v svoje gospodarje, *

tako gledamo mi v tebe, svojega Gospoda.

Kot se ozirajo služabnice v svojo gospodinjo, *

tako se oziramo mi vate, dokler se nas ne usmiliš. —

 

Usmili se nas, Gospod, usmili, *

zakaj silno smo že siti preziranja.

Zasmehujejo nas bogati in ošabni, *

vsi smo do kraja potrti. —

[L]

1 Poned. pred 24. dec. Resnično pride Gospod, vladar nad kralji zemlje. Blagor njim, ki so pripravljeni, da mu pojdejo naproti.
2 Poned. pred 24. dec. Pojte Gospodu novo pesem, njegovo hvalo do kraja zemlje.

[D]

Ps 123 Naša pomoč je v Gospodovem imenu

Gospod je rekel Pavlu: »Ne boj se, kajti jaz sem s teboj« (Apd 18,9–10).

 

Premisli zdaj, Božje ljudstvo: *

Kaj bi bilo z nami brez Gospoda! —

 

Ko so zoper nas vstali, bi nas žive požrli, *

ker so se v nas besno zagnali.

Preplavili bi nas kakor razdivjane vode *

in odnesli kakor hudournik. —

 

Gospod, bodi zahvaljen, *

ker nas nisi njihovim zobem izročil.

Rešeni smo kakor ptica, *

ki se je ujela v lovčevo zanko.

Zanka se je pretrgala, *

in mi smo bili osvobojeni. —

 

Naša pomoč je v Gospodu, *

ki je ustvaril nebo in zemljo. —

[L]

2 Poned. pred 24. dec. Pojte Gospodu novo pesem, njegovo hvalo do kraja zemlje.
3 Poned. pred 24. dec. Ko pride Sin človekov, ali bo našel vero na zemlji?

[D]

Ef 1,3–10  Bog je rešitelj

 

Hvaljen Bog in Oče *

našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *

z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —

 

Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *

da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.

V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *

naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —

 

Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *

s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.

 

V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *

in odpuščanje grehov. —

 

Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *

v vsej modrosti in razumnosti.

 

Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *

po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —

 

To je izvršil v polnosti časov *

in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;

zedinil vse, kar je v nebesih, *

in vse, kar je na zemlji. —

[L]

3 Poned. pred 24. dec. Ko pride Sin človekov, ali bo našel vero na zemlji?
Kratko berilo (1 Tes 5,23–24)
Sam Bog miru naj vas popolnoma posveti ter ohrani v polnosti vašega duha, vašo dušo in vaše telo brez graje ob prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zvest je ta, ki vas kliče, in on bo to tudi spolnil.
Spev z odpevom

Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.
Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.

In daj nam svoje rešenje.
Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.

Odpev k Moja duša O Modrost, ki si izšla iz ust Najvišjega, ki segaš od kraja do kraja ter krepko in blágo vse urejaš: pridi in uči nas pota razumnosti.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša O Modrost, ki si izšla iz ust Najvišjega, ki segaš od kraja do kraja ter krepko in blágo vse urejaš: pridi in uči nas pota razumnosti.

Prošnje

Kristusa, radost in veselje vseh, ki ga pričakujejo, prosímo:

Pridi, Gospod, in nikar se ne mudi.

Z veseljem pričakujemo tvoj prihod,

– pridi, Gospod Jezus.

Pridi, Gospod, in nikar se ne mudi.

Ti si pred vsemi časi,

– pridi in nas reši v tem času.

Pridi, Gospod, in nikar se ne mudi.

Ti si ustvaril svet in vse ljudi, ki na njem prebivajo,

– pridi in nas reši, saj smo tvoji.

Pridi, Gospod, in nikar se ne mudi.

Nisi se bal sprejeti naše umrljive narave,

– pridi in nas reši iz oblasti smrti.

Pridi, Gospod, in nikar se ne mudi.

Prišel si, da bi imeli življenje v izobilju,

– pridi in nam podári svoje večno življenje.

Pridi, Gospod, in nikar se ne mudi.

Vse ljudi si hotel združiti v svojem kraljestvu,

– pridi in zberi pri sebi rajne, ki čakajo, da zagledajo tvoje obličje.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Dobri Bog, vse ljudi si ustvaril in odrešil in po tvoji volji si je Božja Beseda privzela telo iz deviške Matere. Tvoj edinorojeni Sin je postal človek, prosimo te, naj nas pritegne v svoje Božje življenje, kjer s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Ponedeljek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem

O Kristus, ti si luč in dan,

razsvétli našo temno noč,

ti večne Luči si odsvit

in dušam našim luči vir.

 

Zaupno prosimo, Gospod,

da bi nas varoval v temi,

naj duh počiva brez skrbi,

spokojno ure nam tekó.

 

Ko sen zakrije nam oči,

srce naj s tabo še bedi;

dobrota tvoja, tvoja moč,

naj zla nas brani vsakega.

 

Skušnjavca zvitega odbij,

nas reši vseh nevarnosti,

obvaruj nas, ki tvoji smo

in s tvojo rešeni krvjo.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,

vesolje vse naj te slavi

in Tolažnika Svetega

sedaj, vse dni in vekomaj. Amen

Psalmi

 

Ps 85 Molitev ubogega v nesreči

Hvaljen Bog, ki nas tolaži v vsaki naši nadlogi (2 Kor 1,3.4).

 

Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.

 

Gospod, nagni se k meni in me usliši, *

zakaj ubog sem in nesrečen.

Ker sem ti zvest, me varuj, *

reši svojega služabnika. —

 

Ti si moj Bog, moje edino upanje, *

usmili se me, Gospod, neprestano te kličem.

Razvesêli, Gospod, svojega služabnika, *

k tebi se obračam.

Dober si in odpuščaš, *

poln usmiljenja do vseh, ki te kličejo. —

 

Čuj mojo molitev, *

poslušaj mojo prošnjo.

V svoji stiski te kličem, *

saj me boš uslišal. —

 

Gospod, ni tebi enakega, *

tvoja dela so neprekosljiva.

Prišli bodo vsi narodi, ki si jih ustvaril, *

molili te bodo in slavili.

Ti si mogočen in delaš čudeže, *

resnični Bog si ti edini. —

 

Svojo pot mi pokaži, *

da bom zvest tvoji resnici.

Naj bo moje srce iskreno, *

da ti bom v spoštovanju služil.

Slavil te bom z vsem svojim srcem, *

poveličeval tvoje ime na veke.

Velika je tvoja ljubezen do mene, *

rešil si me večne pogube. —

 

Zoper mene so se vzdignili sovražniki, *

ne ozirajo se na Boga in mi strežejo po življenju.

 

Ti, Gospod, si milostljiv in usmiljen, *

potrpežljiv in poln ljubezni.

Ozri se name, usmili se svojega služabnika, *

daj svojo moč sinu svoje dekle. —

 

Izkaži mi ljubezen, nasprotnike pa ponižaj, *

naj vidijo, da mi ti pomagaš in me tolažiš.

 

Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.

 

Kratko berilo (1 Tes 5,9–10)

Bog nas je namenil, da dosežemo zveličanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je za nas umrl, da bi mi z njim živeli, naj bedimo ali spimo.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Nebeški Oče, podeli nam za zdravje potrebni počitek. Kar smo danes s trudom sejali, naj rodi sadove za večnost. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Pod tvoje varstvo pribežimo,

o sveta Božja Porodnica.

Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,

o častitljiva in blagoslovljena Devica.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018