HOZANA.si: Brevir

«  »

27. 9. 2016, Torek, Sv. Vincencij Pavelski, obvezni god

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Sv. Vincencij Pavelski (27. september)

Info …

SV. VINCENCIJ PAVELSKI, DUHOVNIK, USTANOVITELJ LAZARISTOV
Obvezni god
Sv. Vincencij Pavelski (1581–1660), župnik in pozneje kurát kaznjencev na galejah, je v Parizu ustanovil misijonsko družbo lazaristov, ljudskih misijonarjev, in sodeloval pri ustanovitvi usmiljenih sester. Umrl je 27. septembra 1660 v Parizu.
Skupne molitve v čast svetim pastirjem ali svetim možem: karitativnim delavcem.

Povabilo

[S]

Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo.

Ps 23 Gospod prihaja v svetišče

Nebeška vrata so se odprla, ko je šel Kristus v nebesa .


Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *

njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.

Sredi morja mu je dal močne temelje *

in ga utrdil nad vodami. —

 

Kdo pojde na Gospodovo goro, *

kdo bo stal na njegovem svetem kraju?

Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *

ne misli hudega in ne snuje prevare.

Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *

in plačilo Boga, svojega odrešenika.

To je rod tistih, ki te iščejo, *

ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov. —

 

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod, močni in silni, mogočni v boju. —

 

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod vesolja, on je kralj veličastva.


Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od torka II. tedna

Lastno

2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[S]

Pesem

Za enega pastirja
Pobožno Kristusu zdaj vsi zapojmo,
saj dobri je pastir in kralj človeštva,
in s pesmijo vsi proslavimo njega,
ki danes goduje.

 

Za duhovnika:
Duhovniški si ogenj v njem zanetil,
poklical v službo si ga in posvetil,
da kot predstojnik svetil bi občestvu:
duhovnik na veke.

 

Pastir in vzornik bil je svoji čredi,
vsem kazal pot in reveže podpiral,
skrbel za sebi izročeno ljudstvo
kot vsem dober oče.

 

Svetnike Kristus v raju nagrajuje
in z večno jih poveličuje srečo,
naj hodimo po njihovih stopinjah
v življenju in smrti.

 

Pobožno počastimo vsi Očeta,
slavi naj Sina naša pesem vneta,
enako Svetega Duha na veke,
do kraja vse zemlje. Amen.

[D]

1 Odpev Izroči svojo pot Gospodu in skrbel bo zate.

Ps 36   Usoda dobrih in hudobnih

Blagor krotkim, zakaj ti bodo deželo posedli (Mt 5,5).

I

Ne vznemirjaj se zaradi hudobnih, *

ne zavidaj hudodelcem.

Posušili se bodo naglo kakor trava, *

zveneli bodo kakor mlado zelenje. —

 

Upaj v Gospoda in delaj dobro, *

da boš varno živel v domači deželi.

Vesêli se v Gospodu, *

izpolnil ti bo vse želje. —

 

Izroči svojo pot Gospodu, *

upaj vanj in skrbel bo zate.

Dal bo, da kakor luč zasije tvoja pravičnost *

in tvoja pravica kakor sonce opoldne. —

 

Pomiri se v Gospodu in vanj zaupaj, *

ne razburjaj se, če malopridnež uspeva.

Nehaj se jeziti in premagaj togoto, *

nikar se ne srdi, da te jeza v greh ne zavede. —

 

Hudobneži bodo iztrebljeni, *

kateri pa v Gospoda zaupajo, bodo deželo posedli.

Še malo in ne bo več grešnika, *

iskal boš njegov prostor, pa ga ne boš našel.

Krotki bodo deželo posedli *

in mir uživali v obilju. —

1 Odpev Izroči svojo pot Gospodu in skrbel bo zate.
2 Odpev Ogibaj se hudega in delaj dobro, Gospod podpira pravične.

II

Grešnik pripravlja hudo pravičnemu, *

z zobmi škriplje zoper njega.

Gospod pa se mu posmehuje, *

ker ve, da je blizu dan njegovega konca. —

 

Grešniki izdirajo meče *

in napenjajo svoje loke,

hočejo pobiti siromaka *

in pomoriti tiste, ki hodijo po pravi poti.

A njih meč se bo zadrl v njih lastna srca, *

zdrobili se bodo njihovi loki. —

 

Bolje je malo, kar ima pravični, *

kakor veliko bogastvo hudobnih.

Hudobni bodo svojo moč izgubili, *

pravične pa Gospod podpira. —

 

Gospod skrbi za življenje poštenih, *

njih dediščina ostane na veke.

Ne bodo osramočeni v času nesreče, *

ne bodo stradali v dnevih lakote. —

 

Grešniki zvenejo kakor cvetje na polju, *

kakor dim izginejo Božji sovražniki.

Krivični jemlje na posodo in ne vrača, *

pravični pa je usmiljen in radodaren. —

 

Od Boga blagoslovljeni bodo deželo posedli, *

od Boga prekleti bodo pokončani.

Gospod utrjuje pravičnemu človeku korake *

in ga vodi varno do cilja.

Ne obleži, četudi pade, *

ker ga Gospod drži za roko. —

 

Od mladih let še nisem doživel, *

da bi bil zapuščen pravični.

Postaral sem se, a še nisem videl, *

da bi njegovi otroci prosili kruha.

Vedno je usmiljen in rad posoja, *

njegovi potomci so blagoslovljeni. —

 

Ogibaj se hudega in delaj dobro, *

pa boš ostal na veke.

Gospod ljubi pravičnost *

in ne zapusti svojih zvestih.

Nepošteni bodo uničeni, *

izginil bo zarod brezbožnih.

Pravični bodo posedli deželo *

in v njej prebivali na veke. —

2 Odpev Ogibaj se hudega in delaj dobro, Gospod podpira pravične.
3 Odpev Zaupaj v Gospoda in hodi po njegovi poti.

III

Pravični govori modro, *

vse, kar pove, je resnica.

Božji zakon nosi v svojem srcu, *

zato ne zaide na kriva pota.

Hudobni sicer nanj prežijo *

in mu strežejo po življenju.

Toda Gospod ga ne pusti v njihovi roki, *

varuje ga pred obsodbo. —

 

Zaupaj v Gospoda *

in spolnjuj njegove zapovedi.

Povišal te bo, da boš posedel deželo *

in videl ponižanje grešnikov.

Videl sem hudobneža, kako je bil prevzeten, *

kakor košato drevo se je šopiril.

Toda ni ga bilo več, ko sem spet prišel mimo; *

iskal sem ga, pa ga nisem našel. —

 

Žívi pošteno, išči pravico, *

kdor ljubi mir, ima veselo bodočnost.

Grešniki pa bodo zavrženi, *

iztrebljeno bo potomstvo hudobnih.

Pravičnim pride rešitev od Gospoda, *

ki je njih pribežališče ob času stiske.

Gospod jim pomaga in jih rešuje zlobnežev, *

osvobaja jih, ker se k njemu zatekajo. —

3 Odpev Zaupaj v Gospoda in hodi po njegovi poti.

– Nauči me dobrote, modrosti in vednosti,
– saj verujem v tvoje zapovedi.

PRVO BERILO

Iz pisma Filipljanom (1, 27 - 2,11)

Posnemajte Kristusa

Bratje, samo živite, kakor je vredno Kristusovega evangelija, da bom, naj že pridem ter vas vidim, ali naj bom odsoten, o vas slišal, da ste trdni v enem Duhu, da se enodušno ter skupno bojujete za vero v evangelij in se ne daste v nobeni stvari od nasprotnikov ostrašiti; zakaj to je njim znamenje pogube, vam pa rešitve; in to od Boga. Kajti dana vam je bila zaradi Kristusa milost, ne samo, da vanj verujete, marveč da zanj tudi trpite in imate isti boj, kakor ste ga na meni videli in kakor zdaj od mene slišite.

Če torej kaj premore opominjanje v Kristusu, če kaj ljubeznivo prigovarjanje, če kaj skupnost Duha, če kaj sočutje in usmiljenje, dopolnite moje veselje s tem, da boste istih misli in boste imeli isto ljubezen; da boste enega duha in enega mišljenja; da ne boste ničesar storili iz prepirljivosti, ne iz prazne slavohlepnosti, marveč da boste v ponižnosti drug drugega imeli za boljšega ko sebe; da ne boste gledali le vsak na svoje, ampak tudi vsak na to, kar je drugih.

Isto mišljenje naj bo v vas, ki je tudi v Kristusu Jezusu. Dasi je bil namreč v božji podobi, ni imel za plen, da je enak Bogu, ampak je sam sebe izničil, podobo hlapca vzel nase, postal podoben ljudem in bil po zunanjosti kakor človek.

Ponižal se je in je bil pokoren do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki je nad vsa imena, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik prizna v slavo Boga Očeta, da je Jezus Kristus Gospod.

SPEV (1 Pet 2, 24: Hebr 2,14; prim. 12, 1)

Kristus je naše grehe nesel na križ, da bi mi grehom odmrli in živeli pravičnosti. * S smrtjo je zrušil tistega, ki je imel oblast nad smrtjo, to je hudiča.

Početnik naše vere je namesto veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ. * S smrtjo je zrušil tistega, ki je imel oblast nad smrtjo, to je hudiča.

[L]

DRUGO BERILO

Sv. Vincencij Pavelski (1581-1660), voditelj lazaristov in usmiljenih sester v skrbi za uboge in zapuščene

Iz spisov sv. Vincencija Pavelskega, duhovnika

Službi revežem je treba dati prednost pred vsem drugim

Revežev ne bomo cenili po njihovi zunanji obleki in uglajenosti, in tudi ne po duhovnih sposobnostih, ki se zdi, da jih imajo; saj so dostikrat bolj nevzgojeni in zaostali; a če boste gledali nanje v luči vere, boste spoznali, da predstavljajo božjega Sina, ki je hotel biti ubog. Čeprav namreč tedaj, ko je trpel, skoraj ni bil podoben človeku in je postal za pogane nespamet, za Jude pa pohujšanje, je vendar s tem postal oznanjevalec evangelija ubogim. Poslal me je oznanjat evangelij ubogim. Enakega mišljenja moramo biti tudi mi in delati tisto, kar je delal Kristus: skrbeti namreč moramo za uboge, jih tolažiti, jim pomagati in priporočati drugim.

Kristus je hotel priti na svet ubog; za učence si je izbral uboge može, sam je postal služabnik ubogih in se je tako enačil z ubogimi, da je dejal: karkoli dobrega ali hudega storite revežem, bom sprejel, kot da je meni storjeno. Ko Bog ljubi uboge, ljubi seveda tudi tiste, ki uboge ljubijo: če ima namreč kdo koga rad, se njegovo čustvo ljubezni raztegne tudi na tiste, ki ljubljenemu izkazujejo prijateljstvo ali usluge. Zato tudi sami upamo, da nas bo Bog zaradi revežev ljubil. Ko torej reveže in uboge obiskujemo, skušajmo imeti razumevanje zanje in tako sočustvujmo z njimi, da bomo čutili kot apostol, ki pravi: Vsem sem postal vse. Zavzeti se moramo, da bomo zaradi skrbi in bede bližnjega globoko ganjeni Boga prosili, naj nas navda s čustvom usmiljenja in sočutja, naj z njim naša srca napolni in jih polna ohrani.

Službi ubogih moramo dajati prednost pred vsem drugim in se ji nemudoma posvetiti. Če je v času molitve treba kakšnemu revežu nesti zdravilo ali pomoč, lahko mirne duše greste k njemu; delo, ki ga morate opraviti, darujte Bogu, kot da bi bili pri molitvi. Če zaradi službe ubogim opustite molitev, ne bodite vznemirjeni in ne mislite, da ste grešili. Saj ne zanemarimo Boga, če se zaradi njega od njega oddaljimo, ko namreč eno božje delo opustimo, da drugo podobno izvršimo.

Ko torej opustite molitev, da greste na pomoč kakšnemu bolniku, revežu, ne pozabite, da prav s tem služite Bogu. Ljubezen je večja kot vsa pravila in k njej mora biti vse usmerjeno; ker je torej tako visoka gospa, je treba narediti, kar ukazuje. Z obnovljeno srčno ljubeznijo izkazujmo torej usluge revežem in iščimo tiste, ki so najbolj zapuščeni, ker so naši gospodje in gospodarji.

SPEV (1 Kor 9,19.22; Job 29, 15-16)

Čeprav sem od vseh neodvisen, sem se vsem uslužil, slabotnim sem postal slaboten. * Vsem sem postal vse, da bi jih vsekakor nekaj rešil.

Slepemu sem bil oko in kruljavemu noga; oče sem bil ubogim. * Vsem sem postal vse, da bi jih vsekakor nekaj rešil.

Sklepna prošnja
Molimo. Gospod Bog, svetega duhovnika Vincencija si obdaril z apostolskimi krepostmi, da se je posvetil službi ubogim in vzgoji duhovnih poklicev. Daj nam njegovega duha, da bomo tudi mi z iskreno ljubeznijo služili trpečim bratom in s svojim življenjem vse vodili k tebi. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od torka II. tedna

Lastno

odpev k Hvaljen, sklepna prošnja

[S]

Pesem

Za enega pastirja

Odličen bil si oče in voditelj,
zato tvoj god zdaj vse slavi občestvo,
ti kot svetnik se veseliš v nebesih
ves srečen v Bogu.

 

Za duhovnika:
Skrbnó občestvo si učil in vodil,
s svetostjo lastno ga krepil in dvigal,
da Bógu bi ugajal, si se trudil
zvestó in iskreno.

 

Zato prav vsi te prosimo ponižno,
da se ozreš na duše zadolžene,
izprosiš naših grehov oproščenje
pri Bogu v nebesih.

 

Bogú edinemu vsa čast in hvala,
v nebesih večna slava in zahvala,
ki s svojimi zakoni modro vodi
brezmejno vesolje. Amen.

[D]

1 Odpev Pošlji, Gospod, svojo luč in svojo resnico.

Ps 42   Hrepenenje po Božjem svetišču

Jaz sem prišel na svet kot luč (Jn 12,46).

 

O Bog, prisodi mi pravico, *

vodi mojo pravdo zoper nesveto ljudstvo.

Reši me hudobnega človeka, *

obvaruj me pred zvijačnim.

Ti, o Bog, si moja moč, zakaj me zavračaš? *

Zakaj hodim žalosten, ko me stiska sovražnik?

Pošlji svojo luč in svojo resnico, *

vodili me bosta in privedli na tvojo sveto goro.

Stopil bom k Božjemu oltarju, *

k Bogu mojega veselja in moje radosti.

Hvalil bom Boga, svojega Gospoda, *

igral mu bom na citre. —

 

Zakaj si žalostna, moja duša, *

zakaj se vznemirjaš?

Zaupaj v Boga, še ga bom hvalil, *

on je moj Bog in moj rešitelj. —

1 Odpev Pošlji, Gospod, svojo luč in svojo resnico.
2 Odpev Rešuj nas, Gospod, in nam pomagaj.

Iz 38,10–14.17–20    Bridkosti umirajočega in veselje ozdravljenega

Jaz sem vstajenje in življenje … Kdor veruje vame, bo živel, tudi če umrje (Jn 11,25).

 

Premišljujem, ali bom res moral umreti *

pri svojih najboljših letih?

Rad bi še živel na zemlji, *

saj drugače ne bom gledal Gospoda.

Ne bom več videl živega človeka, *

ne prebivalcev na svetu. —

 

Dom mojega telesa se podere, *

odnesejo ga kakor pastirski šotor.

Nit mojega življenja se pretrga, *

kakor bi jo tkalec odrezal.

Gospod, komaj sem začel živeti, *

ne pusti me prehitro umreti.

Moj Bog, ponoči upam do jutra, *

menda ne boš končal kot lev mojega življenja?

Cvrčim kot mlada lastovka, *

ko se oziram za teboj brez prestanka. —

 

Gospod, rešil si moje življenje smrti, *

vse moje grehe si vrgel daleč od sebe.

Grobovi niso po tvoji volji *

in smrt ni po tvoji zamisli.

Kogar polože v jamo, *

bo čakal na tvojo besedo.

Moje življenje je tebi v slavo, *

kakor oče sinovom bom oznanjal tvojo hvalo.

Gospod, naj žívi in zdravi pojemo pesmi, *

prepevamo v tvojem svetišču. —

2 Odpev Rešuj nas, Gospod, in nam pomagaj.
3 Odpev Tebe, o Bog, naj slavimo v tvojem svetišču.

Ps 64   Zahvala za Božje dobrote

Sion pomeni nebeško mesto (Origen).

 

Tebe, Bog, naj proslavljajo na Sionu, *

tebi naj spolnjujejo svoje zaobljube.

K tebi se obrača sleherni smrtnik, *

ker si usmiljen in uslišuješ prošnje.

Težijo nas naše krivde, *

a ti jih odpuščaš.

Blagor mu, kogar izvoliš in sprejmeš, *

da prebiva v tvojih dvorih.

O da bi mogli uživati dobrote tvoje hiše *

in svetost tvojega svetišča!

Čudovito nas uslišuješ *

in z velikimi deli razodevaš svojo pravičnost.

Usliši nas, o Bog, naš zveličar, *

upanje vse zemlje in daljnega morja. —

 

S svojo močjo utrjuješ gore, *

z vsemogočnostjo se opasuješ.

Miriš bučanje morja, *

šumenje njegovih valov in hrup narodov. —

 

Prebivalci zemlje trepetajo *

pred tvojimi čudovitimi znamenji.

Ves svet napolnjuješ z veseljem *

od vzhoda do zahoda. —

 

Obiskuješ zemljo in jo napajaš, *

množiš njeno bogastvo.

Z blagodejnim dežjem zalivaš žitna polja *

in daješ zemlji rodovitnost.

Namakaš njene brazde in poravnavaš grude, *

rahljaš jo z dežjem in blagoslavljaš njeno brstje. —

 

Radodarno daješ dobro letino, *

kamor stopiš, vse postane rodovitno.

V pustinjah namakaš pašnike, *

z bujnim zelenjem venčaš griče.

Na livade se vsipajo črede, *

njive po dolinah se ogrinjajo z žitom.

Gospod, vse vriska in poje, *

vse te slavi in ti daje hvalo. —

3 Odpev Tebe, o Bog, naj slavimo v tvojem svetišču.

[S]

Kratko berilo (Heb 13,7–9a)
Spominjajte se svojih predstojnikov, ki so vam oznanjali Božjo besedo; glejte konec njih življenja in ravnajte se po njihovi veri. Jezus Kristus včeraj in danes, isti tudi na veke. Različnim tujim naukom se ne dajte zapeljati.

Spev z odpevom

Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve.
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve.

Podnevi in ponoči naj oznanjajo tvojo slavo.
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve.

[L]

Odpev k Hvaljen Sveti Vincencij je tolažil žalostne, branil sirote in podpiral vdove.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Sveti Vincencij je tolažil žalostne, branil sirote in podpiral vdove.

[S]

Prošnje

Kristusa, dobrega pastirja, ki je dal življenje za svoje ovce, hvalímo in ga prosímo:

Gospod, pasi svoje ljudstvo.

V svetih pastirjih si razodeval svoje usmiljenje in ljubezen,

– izkazuj nam še naprej po njih svojo dobroto.

Po svojih namestnikih še zdaj izvršuješ svojo učiteljsko in pastirsko službo,

– ne nehaj nas ti sam po njih voditi.

Po svojih svetih pastirjih, ki si jih postavil v službo svojemu ljudstvu, si ti sam naš dušni in telesni zdravnik,

– ne nehaj nam dajati delivcev Božjega življenja.

Svoje ljudstvo si poučeval z modrostjo in ljubeznijo svetnikov,

– po naših pastirjih nas nenehno vzgajaj k svetosti.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Gospod Bog, svetega duhovnika Vincencija si obdaril z apostolskimi krepostmi, da se je posvetil službi ubogim in vzgoji duhovnih poklicev. Daj nam njegovega duha, da bomo tudi mi z iskreno ljubeznijo služili trpečim bratom in s svojim življenjem vse vodili k tebi. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od torka II. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Opoldne 2 

Dvanajsta ura je prišla

in kliče nas, da iz srca

Gospoda, našega Boga

častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik

se je kot Jagnje daroval,

na križu večne slave sij

vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč

je zatemnila svetli dan,

o da prevzela tudi nas

bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,

in njemu, ki je Sin njegov,

enako Duhu Svetemu,

tako sedaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Dokler potujem po tej zemlji, Gospod, naj spolnjujem tvoje zapovedi.

Ps 118,49–56 (VII)       Hvala Božji postavi

 

Spomni se besede, ki si mi jo rekel, *

zbudila mi je upanje.

Tvoja obljuba me tolaži, *

v stiski me poživlja. —

 

Prevzetneži me silno napadajo, *

ne krenem od tvoje postave.

Tvojih vekotrajnih zapovedi se spominjam, *

v oporo so mi in v uteho. —

 

Grabi me jeza zaradi grešnikov, *

ki zapuščajo tvojo postavo.

Tvoje zakone opevam, *

ko potujem po tej zemlji. —

 

Gospod, še ponoči se te spominjam *

in premišljujem tvoje besede.

To je moja naloga na svetu, *

da spolnjujem tvoje zapovedi. —

1 Odpev Dokler potujem po tej zemlji, Gospod, naj spolnjujem tvoje zapovedi.
2 Odpev Ko bo Bog rešil svoje ljudstvo, se bomo tudi mi veselili.

Ps 52   Nespamet hudobnih

Vsi so grešili in so brez Božje slave (Rim 3,23).

 

»Ni Boga,« govorijo neumneži v svoji nespameti. *

Pokvarjeni so, delajo hudo, ni ga, ki bi delal dobro.

Gospod Bog gleda z nebes na človeške otroke, *

ali je še kdo razumen in ga išče. —

 

Vsi so zablodili in se pokvarili, *

ni ga, ki bi delal dobro, ni ga niti enega.

Ali se ne bodo spametovali hudodelci, *

ki bi radi kakor kruh požrli Božje ljudstvo? —

 

Boga ne priznavajo, *

a kjer ni vzroka za strah, trepetajo.

Bog je že premagal naše preganjalce; *

osramočeni so, ker jih je zavrgel. —

 

O da bi prišla od Gospoda rešitev, *

rešitev Božjemu ljudstvu!

Ko bo Bog rešil svoje ljudstvo, *

se bodo njegovi izvoljeni radovali in veselili. —

2 Odpev Ko bo Bog rešil svoje ljudstvo, se bomo tudi mi veselili.
3 Odpev Gospod mi pomaga in mi varuje življenje.

Ps 53,1–6.8–9  Kličimo Boga na pomoč

Prerok prosi, da bi bil v Gospodovem imenu rešen hudobije preganjalcev (Kasiodor).

 

O Bog, zavzemi se zame v svoji dobroti, *

s svojo mogočnostjo mi pomagaj do pravice.

O Bog, usliši mojo molitev, *

poslušaj moje prošnje. —

 

Zoper mene so se vzdignili sovražniki, *

ne ozirajo se na Boga in mi strežejo po življenju.

Gospod pa mi pomaga *

in mi varuje življenje. —

 

Zato bom vesel opravljal daritve, *

slavil bom tvoje ime, Gospod, ker si dober.

Rešil si me iz sleherne stiske *

in ponižal moje sovražnike. —

3 Odpev Gospod mi pomaga in mi varuje življenje.
Opoldne

Kratko berilo (1 Kor 12,12–13)
Kakor je telo eno in ima mnogo udov, vsi telesni udje pa so, čeprav jih je mnogo, vendar eno telo: tako tudi Kristus. V enem Duhu namreč smo bili mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo bili napojeni z enim Duhom.

– Sveti Oče, ohranjaj nas v svoji ljubezni,
– da bomo popolnoma eno.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Dobri Bog, apostolu Petru si razodel svoj načrt odrešenja za vse ljudi. Naj ti bodo všeč naša dejanja in naj služijo tvoji ljubezni in odrešitveni volji. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od torka II. tedna

Lastno

odpev k Moja duša, sklepna prošnja

[S]

Pesem

Za enega pastirja

O Božji mož, kreposti zgled,
naj pesem naša te slavi,
saj s tem proslavljamo Boga,
ki te je z milostmi obdal.

 

Predobri večni je Pastir
z Očetom spravil nas ljudi,
zavezo z nami obnovíl,
ki nam prinaša večni mir.

 

Izbrala Božja je modrost
še tebe za služabnika,
da Božjo bi razširjal čast
in nas privedel kdaj v nebo.

 

Za duhovnika:
Prejel si službo od Boga
pastirja in duhovnika,
da z deli in besedami
učil bi, posvetíl ljudi.

 

Trojico sveto mólimo,
ki te s častjo je venčala
in z vso nebeško radostjo,
ker služil zvest si ji vse dni. Amen.

[D]

1 Odpev Ne morete služiti Bogu in mamonu.

Ps 48   Bogastvo je varljivo

Bogatin  bo  težko  prišel  v  nebeško  kraljestvo (Mt 19,23).

 

I

Čujte, vsi narodi, *

poslušajte, vsi prebivalci zemlje.

Prisluhnite vsi, preprosti in visoki, *

bogati in revni enako. —

 

Govoril bom to, kar je modro, *

in mislil na to, kar je pametno.

Prisluhnil bom izrekom modrih, *

ob brenkanju na strune bom skušal prodreti v skrivnosti. —

 

Čemu bi se bal v dneh stiske, *

ko me obdajajo hudobni?

Zanašajo se na premoženje *

in ponašajo se z obilnim bogastvom. —

 

Toda nihče ne more odkupiti sam sebe, *

niti zase dati Bogu odkupnine.

Previsoka je cena življenja, da bi jo mogel plačati, *

kdor bi hotel živeti vekomaj in ne videti smrti.

Umirajo pametni in nespametni, *

svoje bogastvo zapuščajo drugim. —

 

Grobovi so njih zadnja bivališča od roda do roda, *

četudi so pokrajine imenovali po sebi.

Naj človeka še tako častijo, nobeden ne obstane, *

podoben je živali, ki pogine. —

1 Odpev Ne morete služiti Bogu in mamonu.
2 Odpev Nabirajte si zakladov v nebesih, govori Gospod.

II

Umrli bodo prevzetni in vsi tisti, *

ki uživajo nad pridobljenimi uspehi.

Smrt jim bo za pastirja, *

pognala jih bo v jamo kakor trop v stajo.

Naenkrat se bodo znašli v grobu, *

razpadli bodo pod zemljo. —

 

Mene pa bo Gospod rešil iz groba *

in me vzel s seboj v slavo.

Ne bodi žalosten, če vidiš koga bogateti, *

če raste premoženje njegove hiše.

Ko umrje, ne vzame s seboj ničesar, *

ne pojde z njim v grob njegovo imetje. —

 

Čeprav se je v življenju bahal s svojim bogastvom *

in so mu zavidali njegovo srečo,

nikdar več ne bo gledal svetlobe, *

zadela ga bo usoda njegovih očetov. —

 

Le kaj je človek v blagostanju, če je brez modrosti, *

podoben je živali, ki pogine. —

2 Odpev Nabirajte si zakladov v nebesih, govori Gospod.
3 Odpev Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, da prejme slavo in čast.

Raz 4,11;5,9.10.12  Pesem odrešenih

 

Gospod, naš Bog, zares si vreden, *

da prejmeš moč in čast in slavo.

Ti si vse ustvaril, *

po tvoji volji je bivalo in bilo ustvarjeno. —

 

Vreden si, Gospod, da vzameš knjigo *

in odpreš njene pečate.

Žrtvovan si bil in nas s svojo krvjo Bogu odkupil *

iz vsakega rodu in jezika in naroda in ljudstva.

Napravil si nas za kraljestvo in duhovnike našemu Bogu, *

kraljevali bomo na zemlji. —

 

Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, *

da prejme moč in modrost in božanstvo.

Njemu čast in vsemogočnost, *

njemu slava in hvala. —

3 Odpev Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, da prejme slavo in čast.

[S]

Kratko berilo (1 Pt 5,1–4)
Starešine med vami prosim, jaz, ki sem sam tudi starešina in priča Kristusovega trpljenja in tudi sodeležnik njegove slave, ki se bo razodela: pásite Božjo čredo, ki je pri vas, in pazite nanjo, ne prisiljeno, marveč radovoljno, kakor hoče Bog; ne z grdim pohlepom po dobičku, marveč z voljnim srcem; tudi ne, kakor bi nad svojimi deleži gospodovali, marveč kakor vzor čredi; in ko se prikaže najvišji Pastir, boste prejeli nevenljivi venec slave.

Spev z odpevom

Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo.
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo.

Vse žrtvuje za svoje brate in sestre.
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo.

[L]

Odpev k Moja duša Karkoli ste storili kateremu od mojih najmanjših, ste meni storili, govori Gospod.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Karkoli ste storili kateremu od mojih najmanjših, ste meni storili, govori Gospod.

[S]

Prošnje

Kristus je postal veliki duhovnik za ljudi v vsem, kar se nanaša na Boga. Slavímo ga, kot je prav, in ponižno ga prosímo:

Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.

Svojo Cerkev si čudovito proslavil s svetimi in odličnimi voditelji,

– naj krščansko družino vedno vodijo modri in plemeniti ljudje.

Svojemu ljudstvu si odpuščal grehe, kadar so sveti pastirji kakor Mojzes molili zanj,

– po njih priprošnji prenavljaj svojo Cerkev z nenehnim očiščevanjem.

Svete pastirje si izbral iz svojega ljudstva, jih posvečeval ter napolnjeval s Svetim Duhom,

– daj svojega Duha tudi vsem voditeljem ljudstva.

V tebi imajo svoj delež apostoli in njihovi nasledniki,

– naj se ne izgubi nobeden, ki je bil odkupljen s tvojo krvjo.

Po pastirjih Cerkve stojiš ob strani svojim vernikom, da bi jih nihče ne iztrgal iz tvoje roke,

– reši vse rajne, saj si daroval zanje svoje življenje.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Gospod Bog, svetega duhovnika Vincencija si obdaril z apostolskimi krepostmi, da se je posvetil službi ubogim in vzgoji duhovnih poklicev. Daj nam njegovega duha, da bomo tudi mi z iskreno ljubeznijo služili trpečim bratom in s svojim življenjem vse vodili k tebi. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Torek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 142,1–11 Molitev v stiski

Človeka ne opravičijo dela postave, ampak vera v Jezusa Kristusa (Gal 2,18).

 

Odpev Ne skrivaj pred mano svojega obličja, Gospod, kajti v tebe zaupam.

 

Gospod, usliši mojo molitev, *

čuj mojo prošnjo, ker si zvest in dober.

Ne kliči me pred svojo sodbo, *

saj ni nihče, ki živi, pravičen pred tabo. —

 

Sovražnik me preganja in v prah tepta moje življenje, *

pahnil me je v temo kot davno umrle.

Moj duh v meni skoraj ugaša, *

srce mi je otrpnilo.

Tvojih dobrot v davnih dnevih se spominjam, *

razmišljam o vseh tvojih delih. —

 

Svoje roke dvigam k tebi, *

po tebi me žeja kot suho zemljo.

Gospod, hitro me usliši, *

kajti moj duh že omaguje.

Ne skrivaj pred mano svojega obličja, *

da ne bom podoben tem, ki umirajo.

Naj skoraj prejmem tvojo milost, *

kajti v tebe zaupam.

Pokaži mi pot, po kateri naj hodim, *

saj v tvoje roke izročam svoje življenje. —

 

Reši me mojih sovražnikov, *

Gospod, v tebe upam.

Moj Bog si, úči me spolnjevati tvojo voljo, *

v svoji dobroti me varno vodi. —

 

Gospod, zaradi svojega imena me ohrani živega, *

po svoji dobroti me reši iz stiske.

 

Odpev Ne skrivaj pred mano svojega obličja, Gospod, kajti v tebe zaupam.

 

Kratko berilo (1 Pt 5,8–9)

Trezni bodite, čujte: vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Ustavite se mu trdni v veri!

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Usmiljeni Bog, dobrohotno razsvetljuj nocojšnjo noč. Daj nam, svojim služabnikom, da bomo v miru zaspali in se ob zori novega dne v tvojem imenu veseli zbudili. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Pod tvoje varstvo pribežimo,

o sveta Božja Porodnica.

Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,

o častitljiva in blagoslovljena Devica.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2016