Brevir za 4. december 2022

2. adventna nedelja

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

2. adventna nedelja - A

Povabilo

Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče

S pesmijo slavite Gospoda, *
veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.
Z veseljem služite Bogu, *
radostno vstopajte v njegovo svetišče.
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *
on nas je ustvaril.
Mi smo njegovo ljudstvo, *
skrbi za nas kot pastir za ovce.
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *
s hvalnicami v njegove svete dvore.
Častite ga in njegovo ime slavite, *
Gospod je dober in usmiljen.
Rodovi prihajajo in odhajajo, *
on pa ostane zvest za vse čase.
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Pesem
Beseda Božja, ki izšla
si iz Očeta večnega,
si v teku časa bežnega
kot človek odrešila svet.
 
Razsvetli srca nam sedaj
in jih v ljubezni svoji vžgi,
da čuli bomo blagovest,
se varovali padca v greh.
 
Ko spet prišel boš kot sodnik,
odkrival tajne boš srca,
prisojal kazni grešnikom,
dajal plačilo izvoljenim.
 
Ne daj, da bi med grešniki
bili na vek obsojeni,
v nebeški raj pokliči nas
v veselje večnih radosti.
 
Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.
1 V adventu Glejte, véliki Kralj prihaja rešit narode s silno močjo, aleluja.
Ps 103 Hvalnica Bogu in Stvarniku
Ako je kdo v Kristusu, je nova stvar. Staro je prešlo, glejte, nastalo je novo (2 Kor 5,17).
I
Hvali, moja duša Gospoda, *
Gospod, moj Bog, kako si velik!
Veličastvo in sijaj si oblekel, *
s svetlobo se ogrinjaš kakor s plaščem. —
 
Nebo si razpel kot šotor, *
svoj prestol si postavil nad nebesnim svodom.
Voziš se na oblakih, *
letiš na perutih vetra.
Viharji so tvoji poslanci, *
bliski in strele tvoji služabniki. —
 
Utrdil si zemlji njena pota, *
na veke se ne bo iztirila.
Pravodovje jo je obdajalo, *
vode so prekrivale gorovja. —
 
Na tvoje povelje so se vode umaknile, *
zbežale pred tvojim grmenjem.
Iz njih so se dvignile gore, *
nastale so doline, kjer si ti določil.
Začrtal si vodam meje, ki jih naj ne prestopijo, *
da nikoli več ne pokrijejo zemlje. —
 
Studence usmerjaš v potoke, *
ki tečejo med hribi.
Z njimi napajaš vse živali, *
divjačina si v njih gasi žejo.
Ob njih rastejo drevesa, *
na vejah gnezdijo in prepevajo ptice. —
1 V adventu Glejte, véliki Kralj prihaja rešit narode s silno močjo, aleluja.
2 V adventu Vesêli in raduj se, Božje ljudstvo, tvoj Kralj prihaja, blizu je tvoja rešitev.
II
Z dežjem iz oblakov napajaš gore, *
s svojo močjo nasičuješ vso zemljo.
Daješ, da raste trava za krmo živini, *
ki služi človeku pri njegovem delu.
Tako si pridela kruh iz zemlje *
in vino, ki mu srce razveseljuje.
Pridobiva olje, s katerim si lepša obličje, *
in živež, ki mu ohranja življenje. —
 
Po tvoji volji rastejo velikanska drevesa, *
mogočne cedre je vsadila tvoja roka.
V njih krošnjah gnezdijo ptice, *
na njih prebivajo štorklje.
V visokih gorah se skrivajo divje koze, *
v pečinah iščejo zavetja planinske živali. —
 
Ustvaril si luno za znamenje časov, *
določil čas, kdaj naj sonce zahaja.
Ko narediš temo in noč pokrije zemljo, *
se prebudijo vse gozdne živali.
Mladi levi rjovejo za plenom *
in od tebe prosijo hrane.
Ko vzide sonce, se umaknejo *
in poležejo v svojih brlogih.
Tedaj gre človek na svoje delo *
in ga opravlja do večera. —
2 V adventu Vesêli in raduj se, Božje ljudstvo, tvoj Kralj prihaja, blizu je tvoja rešitev.
3 V adventu Očistimo svoja srca za prihod najvišjega Kralja, da mu bomo smeli iti naproti. Prišel bo, ne bo odlašal.
III
Gospod, kako velika so tvoja dela, *
vse si z modrostjo naredil.
Zemlja je polna tvojega bogastva, *
kako veliko in prostrano je morje.
V njem je brez števila živih bitij, *
majhnih in velikih živali.
Po njem plovejo ladje, *
kiti se v njem igrajo z valovi.  —
 
Vsa bitja pričakujejo od tebe hrano, *
ti jim daješ jesti ob svojem času.
Kadar odpreš svojo roko, se z dobrotami nasičujejo, *
ko jim jo odtegneš, se zbegajo.
Ko jim ugasneš življenje, *
se v prah povrnejo.
S svojim dihom jih ustvarjaš, *
in prenavljaš obličje zemlje. —
 
Bodi Gospodu slava na veke, *
njegova dela naj mu bodo v veselje.
Njegov pogled stresa zemljo, *
gore se kadijo, ko se jih dotakne.
Dokler bom živel, bom slavil Gospoda, *
hvalil bom svojega Boga, dokler bom dihal.
Naj mu bo prijetna moja pesem, *
veselil se bom v Gospodu. —
 
Hudobija naj izgine z zemlje, *
zlo naj bo v korenini zatrto.
Hvali, moja duša, *
svojega Gospoda! —
3 V adventu Očistimo svoja srca za prihod najvišjega Kralja, da mu bomo smeli iti naproti. Prišel bo, ne bo odlašal.

[L]

- Poglejte in ozrite se kvišku,
- zakaj vaše odrešenje se približuje.
PRVO BERILO
Iz knjige preroka Izaija (22, 8b-23)
Zoper ošabnost Jeruzalema in oskrbnika Sobna
 
Tisti dan se boš oziral po orožarni v gozdni palači. Vidite, da je mnogo razpok Davidovega mesta. Zbirate vode spodnjega ribnika. Štejete jeruzalemske hiše, in podirate hiše, da utrdite obzidje. Vodni zbiralnik delate med obema zidovoma za vodo starega ribnika. A ne ozirate se v njega, ki je to storil, in ne gledate na njega, ki je to od daleč pripravil.
Vsemogočni Gospod nad vojskami vas kliče tisti dan k joku in žalovanju, k britju in opasovanju z raševino. Toda glej: radost in veselje, pobijanje govedi in klanje drobnice, uživanje mesa in pitje vina: »Jejmo in pijmo, ker jutri umremo!« A Gospod nad vojskami mi je razodel: »Resnično, ta hudobija vam ne bo odpuščena, dokler ne umrete,« govori vsemogočni Gospod nad vojskami.
Tako govori vsemogočni Gospod nad vojskami: Daj, pojdi k temu oskrbniku, Sobnu, upravniku dvora, ki si visoko gori izsekuje grob in v skali dolbe počivališče: »Kaj imaš tu in koga imaš tu, da si tu grob izsekuješ? Glej, Gospod te s silo odvrže, o junak, in te zvije, zmota te v klobčič in vrže kot žogo v prostrano in široko deželo. Tam boš umrl in tja pridejo tvoji sijajni vozovi, ti sramota za dvor tvojega gospodarja.«
Pahnem te iz tvoje službe in podrem s tvojega mesta. In zgodi se tisti dan, da pokličem svojega služabnika Eliakima, Helkijevega sina. Oblečem ga v tvojo uradno suknjo, ga opašem s tvojim pasom; njemu izročim tvojo oblast in bo oče jeruzalemskim prebivalcem in Judovi hiši.
Ključ Davidove hiše dam na njegove rame, da, ko on odpre, nihče ne zapira, in ko zapre, nihče ne odpira. Na trdnem mestu ga zabijem kot klin in bo časten prestol za hišo svojega očeta.
SPEV (Raz 3, 7. 8)
To govori Sveti, Resnični, ki ima Davidov ključ: * Glej, postavil sem pred tebe odprta vrata, ki jih nihče ne more zapreti.
Mojo besedo si ohranil in mojega imena nisi zatajil. * Glej, postavil sem pred tebe odprta vrata, ki jih nihče ne more zapreti.
DRUGO BERILO
Evzebij (ok. 265-340), škof v Cezareji v Palestini, znan po zgodovinskih spisih
Iz razlage preroka Izaija Evzebija, škofa iz Cezareje (40. pogl.)
Glas vpijočega v puščavi
 
Glas vpijočega v puščavi, pripravite pot Gospodu, poravnajte steze našemu Bogu. Očividno Izaija razlaga, toda v prerokbi ne omenja, kaj se bo zgodilo v Jeruzalemu, ampak v puščavi. Gospodova slava se bo tam razodela in vse človeštvo bo spoznalo božje odrešenje.
To se je v zgodovini res dobesedno uresničilo, ko je Janez Krstnik v jordanski puščavi napovedal odrešilni božji prihod in ko so tam božjega Odrešenika tudi videli. Vsi so spoznali Kristusa v njegovi slavi, ko se je dal krstiti. Tedaj so se odprla nebesa in Sveti Duh se je v podobi goloba spustil nadenj. Zadonel je Očetov glas in dal Sinu pričevanje: Ta je moj ljubljeni Sin, poslušajte ga!
Tako je bilo napovedano, da bo Bog prišel v starodavno neprehodno in nepristopno puščavo. Vsi pogani so bili tedaj še v popolnem verskem neznanju. Saj preroki še niso smeli priti k njim!
Ta glas torej naroča, naj pripravimo božji Besedi pot, naj vse, kar je neprehodno in hrapavo, poravnamo, da bi naš Bog, ki prihaja, mogel nadaljevati svojo pot. Pripravite pot Gospodu. To je evangeljska beseda in nova tolažba, ki želi vsem ljudem oznaniti božje odrešenje.
Povzpni se na visoko goro, sionski glasnik. Močno povzdigni svoj glas, ti, ki voščiš Jeruzalemu njegovo veselje. Ti uvodni stavki so kaj primerni in lepo omenjajo evangeliste ter napovedujejo božji prihod k ljudem šele, ko so že spregovorili o glasu, ki vpije v puščavi. Saj so evangelisti res prišli na vrsto šele po prerokbi Janeza Krstnika.
Kateri je torej ta Sion, če ne nekdanji Jeruzalem? Saj je bil tudi ta gorat. To ve Sveto pismo in pravi: To je sionska gora, kjer si stanoval.
Apostol pa pravi: Pristopili ste k sionski gori. Mar s tem morda misli na apostolski zbor, ker je bil izbran iz nekdanjega obrezanega ljudstva?
Ta Sion je pa tudi Jeruzalem, ki je sprejel božje odrešenje, ki je sam božja gora, ker leži vzvišena na njegovi edinorojeni Besedi. Njemu zapoveduje, da se povzpne na visoko goro ter napove zveličavno besedo. Kdo pa oznanja, če ne zbor evangelistov? Kaj pomeni oznanjevanje? Vsem ljudem, predvsem judovskim mestom pridigaj Kristusov prihod na zemljo!
SPEV (Prim. Mt 11, 11. 9)
Prišel je Gospodov predhodnik, o katerem je Jezus rekel: * Med rojenimi od žena ni večjega, kot je Janez Krstnik.
To je namreč prerok in več ko prerok, o katerem je Odrešenik rekel: * med rojenimi od žena ni večjega, kot je Janez Krstnik.
Tebe Boga hvalimo
Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.
Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.
Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,
tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:
 
Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.
Tebe hvali * apostolov slavni zbor,
tebe prerokov * hvalevredno število,
tebe mučencev * sijajna vojska.
Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:
Očeta * neskončnega veličastva,
častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;
in Svetega Duha * Tolažnika.
 
Ti, Kristus, * kralj veličastva,
ti si Očetov * večni Sin.
Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.
Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.
Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.
Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.
Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.
Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.
 
+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,
ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.
Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo
in slaviti tvoje ime * vekomaj.
Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,
usmili se nas, * usmili se nas.
Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.
Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.
 
Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.
Sklepna prošnja
2. teden Molimo. Vsemogočni in usmiljeni Bog, ko hitimo tvojemu Sinu naproti, naj nas ne ovirajo zemeljske skrbi. Tvoja modrost naj nas vodi, da bomo Kristusa sprejeli in živeli v njem, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.  

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem
Čuj iz višav veseli glas,
ki z upanjem navdaja nas.
Izgini temni mrak noči,
na nebu Jezus se blešči.
 
Oj, zdrami tužno se srce,
pogled povzdigni od zemlje.
Glej, nove zvezde blaga moč
razgnala bo nesrečno noč.
 
Že Božje Jagnje iz neba
se bliža v revni dol solza;
da strl bi grehov naših zlo,
v trpljenje Jezus gre voljno.
 
Le kdo za greh bi solz ne lil,
ki táko zlo nam je rodil?
Nebo zapušča večni Bog,
da pojde v smrt za greh otrók.
 
Ko zadnjič nam se bližal bo,
pretresel s strahom bo zemljo.
Pravični se ne bo ga bal,
krivični težko bo obstal.
 
Zahvala, čast in slava naj
iz src se dviga v sveti raj
Bogu dobrotnemu vsekdar
za milosti neskončni dar. Amen.
1 V adventu Gospod prihaja, da utrdi svoje kraljestvo med nami, aleluja.
Ps 117 Pesem veselja in odrešenja
On je kamen, ki ste ga vi, zidarji, zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen (Apd 4,11).
 
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *
vekomaj traja njegova dobrota. —
 
Reci zdaj, Božje ljudstvo: *
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Recite zdaj, Gospodovi duhovniki: *
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Recite zdaj vsi, ki verujete v Gospoda: *
»Vekomaj traja njegova dobrota.« —
 
V stiski sem klical Gospoda, *
Gospod me je uslišal in me rešil.
Gospod je z menoj, ni se mi bati; *
kaj mi more storiti človek?
Gospod je z menoj in mi pomaga, *
ne bojim se nasprotnikov. —
 
Bolje je zatekati se h Gospodu *
kakor zaupati v človeka.
Bolje je zatekati se h Gospodu *
kakor zaupati v poglavarje. —
 
Vsi narodi so me obkolili, *
premagal sem jih v Gospodovem imenu.
Od vseh strani so me obdali, *
premagal sem jih v Gospodovem imenu.
Obsuli so me kot čebele, zajeli kot ogenj trnje, *
premagal sem jih v Gospodovem imenu. —
 
Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, *
a Gospod mi je pomagal.
Gospod je moja moč, Gospoda hvalim, *
postal mi je rešitelj.
To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih: *
Gospodova desnica je mogočno delovala. —
 
Gospodova desnica me je dvignila, *
Gospodova desnica je mogočno delovala.
Ne bom umrl, ampak živel, *
oznanjal bom Gospodova dela.
Gospod mi je res naložil pokoro, *
ni me pa izročil smrti. —
 
Odprite mi vrata pravičnosti, *
da vstopim in hvalim Gospoda.
To so vrata Gospodova, *
tukaj vstopajo pravični. —
 
Zahvaljujem se, Gospod, da si me uslišal *
in mi postal rešitelj.
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, *
je postal vogelni kamen.
To je Gospod naredil, *
zares je čudovito.
To je dan, ki ga je Gospod naredil, *
veselimo se ga in se radujmo. —
 
Blagoslôvi nas, Gospod, in nas reši, *
Gospod, daj srečo.
Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. *
Blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.
Bog je Gospod, on nas razsvetljuje, *
pojdimo z zelenjem do njegovega oltarja. —
 
Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem, *
moj Bog, hvalim te in poveličujem.
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *
vekomaj traja njegova dobrota. —
1 V adventu Gospod prihaja, da utrdi svoje kraljestvo med nami, aleluja.
2 V adventu Vsi žejni, pridite k studencu, iščite Gospoda, zdaj ga je mogoče najti, aleluja.
Dan 3,52–57  Vse stvari naj hvalijo Gospoda
Stvarnik je slavljen na veke (Rim 1,25).
 
Hvaljen si, Gospod, Bog naših očetov, *
hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj. —
 
Hvaljen si v svojem veličastnem imenu, *
hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.
 
Hvaljen si v svetišču svoje slave, *
hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj. —
 
Hvaljen si na prestolu svojega kraljestva, *
hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.
 
Hvaljen si, ki vidiš v globine in bivaš nad kerubi, *
hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj. —
 
Hvaljen si na nebesni višavi, *
hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.
 
Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *
hvalite in poveličujte ga vekomaj. —
2 V adventu Vsi žejni, pridite k studencu, iščite Gospoda, zdaj ga je mogoče najti, aleluja.
3 V adventu Naš Gospod bo prišel z močjo, da razsvetli svoje služabnike, aleluja.
Ps 150 Hvalite Gospoda
Pojte psalme z duhom, pojte psalme s srcem, to je: slavite Boga z dušo in telesom (Hezihij).
 
Hvalite Gospoda v njegovem svetišču, *
hvalite ga na veličastnem nebu.
Hvalite ga v njegovih mogočnih delih, *
hvalite ga zaradi njegovega veličastva. —
 
Hvalite ga z glasom trobente, *
hvalite ga na harfo in citre.
Hvalite ga z bobni in veselim rajanjem, *
hvalite ga na strune in piščali. —
 
Hvalite ga na cimbale milozvočne, *
hvalite ga na cimbale močno doneče.
Vse, kar živi in diha, *
naj hvali Gospoda. —
3 V adventu Naš Gospod bo prišel z močjo, da razsvetli svoje služabnike, aleluja.

[L]

Kratko berilo  (Rim 13,11–12)
Ura je že, da od spanja vstanemo, kajti zdaj je naše zveličanje bliže kot tedaj, ko smo vero prejeli. Noč se je pomaknila in dan se je približal. Odložimo torej dela teme in si nadenimo orožje svetlobe.
Spev z odpevom
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.
Ti boš prišel na svet.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.
Odpev k Hvaljen 2. teden Pošiljam svojega glasnika, da pripravi pot Odrešeniku.

Hvaljen (Lk 1,68–79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
 
Slava Očetu … Kakor je bilo … —
Odpev k Hvaljen 2. teden Pošiljam svojega glasnika, da pripravi pot Odrešeniku.

Prošnje
2. in 4. teden
Dragi bratje in sestre, prosimo Gospoda Jezusa Kristusa, ki bo prišel sodit žive in mrtve:
Pridi, Gospod Jezus.
Kristus Gospod, prišel si rešit grešnike,
– varuj nas, da ne bomo omagali v skušnjavah.
Pridi, Gospod Jezus.
Verujemo, da se boš v slavi prikazal kot sodnik,
– uresniči v nas moč svojega odrešenja.
Pridi, Gospod Jezus.
S pomočjo Svetega Duha naj spolnjujemo tvoje zapovedi,
– da bomo v ljubezni pričakovali tvoj prihod.
Pridi, Gospod Jezus.
Vekomaj slavljeni Jezus, po tvoji dobroti naj pobožno in pametno živimo,
– ko pričakujemo veselo uresničenje našega upanja in tvoj veličastni prihod.
Pridi, Gospod Jezus.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
2. teden Vsemogočni in usmiljeni Bog, ko hitimo tvojemu Sinu naproti, naj nas ne ovirajo zemeljske skrbi. Tvoja modrost naj nas vodi, da bomo Kristusa sprejeli in živeli v njem, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.  

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 
Vladar mogočni, pravi Bog,
v modrosti vodiš časov tek,
s svetlobo jutro razsvetliš
in poldan s soncem razžariš.
 
Pogási ogenj razprtij,
vročine kvarne reši nas,
telesno zdravje okrepčaj
in srcem daj resničen mir.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

[L]

Opoldne

Odpev Angel Gabrijel je pozdravil Marijo: Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami.

[D]

Ps 22   Dobri pastir
Jagnje jih bo paslo ter jih vodilo k virom živih voda (Raz 7,17).
 
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, *
na sočne pašnike me vodi.
Ob mirnih vodah počivam, *
poživlja me in osrečuje.
Vodi me po pravih potih, *
ker je neskončno dober.  —
 
Ne bojim se, dokler si ti ob meni, *
čeprav bi hodil po temnih dolinah.
S pastirsko palico in gorjačo me spremljaš, *
to mi je v pogum in tolažbo. —
 
Svojo mizo pred mano pogrinjaš, *
častiš me vpričo mojih nasprotnikov.
Venčaš me in mi glavo maziliš, *
srce mi prekipeva od sreče. —
 
S svojo dobroto in milino me obdajaš, *
z menoj si vsak čas mojega življenja.
V tvoji hiši bom prebival, *
to je moj dom za vse čase. —
Ps 75   Zmagoslavna pesem Bogu v čast
Videli bodo Sina človekovega priti na oblakih neba (Mt 24,30).
I
Božje ljudstvo pozna Gospoda, *
njegovo ime spoštuje.
V Jeruzalemu je njegovo svetišče, *
njegovo bivališče je na gori Sion.
Od tam uničuje vse bojno orožje, *
ščite in meče, sulice in loke. —
 
Tebe, Vsemogočni, obdaja svetloba, *
ko z večnih višav k nam prihajaš.
Najpogumnejši se pred teboj zrušijo, *
roke obnemorejo vsem junakom.
Ob tvoji grožnji, Bog naših očetov, *
odpove najmočnejše orožje. —
II
O Bog, kako si strašen, *
kdo se bo ustavljal tvoji silni moči?
Z nebesne višine izrekaš sodbo, *
vsa zemlja se strese in utihne.
Bog vstaja zato, da razsoja, *
da reši vse ponižane na zemlji. —
 
Človeško hudobijo obrača sebi v slavo, *
slavijo ga tisti, ki so ostali živi.
Zaobljubite se svojemu Bogu in spolnjujte obljube, *
od vsepovsod mu v spoštovanju prinašajte darove.
On brzda prevzetnost mogočnih, *
on upogiba kolena vladarjem na zemlji. —
Opoldne

Odpev Angel Gabrijel je pozdravil Marijo: Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami.
Opoldne

Kratko berilo  (1 Tes 3,12–13)
Gospod naj vas obilno napolni z ljubeznijo med seboj in do vseh, da tako utrdi vaša srca, da bodo v svetosti brez graje pred Bogom in našim Očetom, ko pride naš Gospod Jezus Kristus z vsemi svojimi svetimi.

– Spomni se nas zaradi ljubezni do svojega ljudstva.
– Gospod, obišči nas in nas reši.
Sklepna prošnja
2. teden Molimo. Vsemogočni in usmiljeni Bog, ko hitimo tvojemu Sinu naproti, naj nas ne ovirajo zemeljske skrbi. Tvoja modrost naj nas vodi, da bomo Kristusa sprejeli in živeli v njem, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.  

⇑ Vrh

2. večernice

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem (do 16. decembra)
Dobrotni stvarnik vseh svetov,
luč večna svojim vernikom,
vesoljni, Kristus, rešenik,
čuj, kar ponižno prosimo.
 
Človeka si usmilil se,
ki žrtev greha je postal,
prišel ozdravit bolni svet,
rešilno mu zdravilo dal.
 
Ko ves je svet objemal mrak,
privzel človeško si telo
v deviški svoji Materi,
o čudo vsemogočnosti.
 
O sveti Bog, ki zopet boš
prišel, da sodiš vso zemljo,
obvaruj nas sovražnika,
ki hoče pogubiti nas.
 
Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.
1 V adventu Glejte, Gospod prihaja na oblakih neba z veliko močjo, aleluja.
Ps 109,1–5.7    Mesija – vladar in duhovnik
Kraljevati mora, dokler ne položi sovražnikov pred svoje noge (1 Kor 15,25)
 
Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: *
»Sedi na mojo desnico.
Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, *
da ti bodo služili. —
 
Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, *
zavladaj sredi svojih sovražnikov.
Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, *
rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico.
Svoje prisege ne spreminjam: *
Kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. —
 
Bog je s teboj in ti vedno pomaga, *
na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna.
Okrepčaj se na svoji poti, *
da boš zmagoslavno dvignil glavo.« —
1 V adventu Glejte, Gospod prihaja na oblakih neba z veliko močjo, aleluja.
2 V adventu Razodel se bo Gospod, on ne vara. Ako prihaja počasi, ga le čakaj, pride gotovo, aleluja.
Ps 113 B  Hvalnica pravemu Bogu
Spreobrnili ste se od malikov, da služite živemu in pravemu Bogu (1 Tes 1,9).
 
Ne nam, Gospod, ne nam, ampak tebi gre slava, *
zaradi tvojega usmiljenja in zvestobe.
Naj neverniki ne govorijo: *
»Kje je njihov Bog, kje prebiva?«
Naš Gospod Bog je v nebesih, *
naredi vse, karkoli hoče. —
 
Njihovi maliki so iz srebra in zlata narejeni, *
izdelala jih je človeška roka.
Usta imajo, pa ne govorijo, *
oči imajo, pa ne vidijo.
Ušesa imajo, pa ne slišijo, *
nos imajo, pa ne duhajo.
Roke in noge imajo, pa nič ne morejo, *
glasu ne morejo dati iz svojega grla.
Nespametni so tisti, ki jih delajo, *
nespametni vsi, ki vanje zaupajo. —
 
Zaupaj v Gospoda, Božje ljudstvo, *
on je tvoj pomočnik in tvoj varuh.
Zaupajte v Gospoda, njegovi duhovniki, *
on je vaš pomočnik in vaš varuh.
Zaupajte v Gospoda, vsi, ki vanj vérujete, *
on je vaš pomočnik in vaš varuh. —
 
Gospod se nas spominja *
in nas bo blagoslovil.
Blagoslovil bo svoje ljudstvo, *
blagoslovil duhovnike.
Blagoslovil bo vse, ki mu služijo, *
vse, male in velike. —
 
Gospod vas bo pomnožil, *
vas in vaše potomce.
Blagoslovljeni ste od Gospoda, *
ki je ustvaril nebo in zemljo.
Gospod prebiva v nebesih, *
zemljo pa je izročil človeškim otrokom.
Na zemlji ne hvalijo Gospoda mrtvi, *
legli so v grobno tišino.
Zato pa, dokler smo živi, hvalimo Gospoda *
zdaj in na veke.  —
2 V adventu Razodel se bo Gospod, on ne vara. Ako prihaja počasi, ga le čakaj, pride gotovo, aleluja.
3 V adventu Gospod je naš sodnik, Gospod je naš kralj, prišel bo in nas rešil.
Raz 19,1–7  Svatba Božjega Jagnjeta
 
Aleluja. Zmaga in slava in moč našemu Bogu, *
resnične in pravične so njegove sodbe. Aleluja. —
 
Aleluja. Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki, *
vsi, ki se ga bojite, majhni in veliki. Aleluja. –
 
Aleluja. Zakraljeval je naš Gospod, Bog vsemogočni, *
veselimo in radujmo se in ga slavimo. Aleluja. —
 
Aleluja. Začela se je svatba Božjega Jagnjeta, *
njegova nevesta je pripravljena. Aleluja.
 
Pri petju lahko na koncu vsake vrstice dodamo še enkrat »aleluja«. —
3 V adventu Gospod je naš sodnik, Gospod je naš kralj, prišel bo in nas rešil.

[L]

Kratko berilo  (Flp 4,4–5)
Veselite se vedno v Gospodu; zopet pravim: veselite se! Vaša blagost bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu.
Spev z odpevom
Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.
Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.
Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.
Odpev k Moja duša 2. teden Blagor ti, Marija, ker si verovala; spolnilo se bo, kar ti je napovedal Gospod, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu … Kakor je bilo … —
Odpev k Moja duša 2. teden Blagor ti, Marija, ker si verovala; spolnilo se bo, kar ti je napovedal Gospod, aleluja.
Prošnje
2. in 4. teden
Dragi bratje in sestre, ponižno in z zaupanjem prosímo našega Odrešenika Jezusa Kristusa, ki prihaja odrešit vse ljudi:
Pridi, Gospod Jezus.
Kristus Gospod, s skrivnostjo svojega učlovečenja si svetu razodel slavo svojega božanstva,
– poživi nas s svojim prihodom.
Pridi, Gospod Jezus.
Ti si sprejel našo slabotno naravo,
– bodi do nas usmiljen.
Pridi, Gospod Jezus.
Ob svojem prihodu si nas s svojim ponižanjem rešil iz sužnosti greha,
– opraviči nas vsake krivde ob svojem drugem prihodu.
Pridi, Gospod Jezus.
Ti večno živiš in vsemu stvarstvu kraljuješ,
– daj nam v svoji dobroti, da bomo prišli v večno domovino.
Pridi, Gospod Jezus.
Ti sediš na Očetovi desnici,
– razveseli rajne s svojo Božjo svetlobo.
Pridi, Gospod Jezus.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
2. teden Vsemogočni in usmiljeni Bog, ko hitimo tvojemu Sinu naproti, naj nas ne ovirajo zemeljske skrbi. Tvoja modrost naj nas vodi, da bomo Kristusa sprejeli in živeli v njem, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.  

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem
Končujemo današnji dan,
zato vsi prósimo Boga,
Očeta, stvarnika sveta,
da zla bi nas obvaroval.
 
Naj v tebi, Bog, počivamo,
navzočnost tvojo čutimo
in slavo ti zapojemo,
ko nov dan spet dočakamo.
 
Zgubljene vrni nam moči,
naj zdravja vsak se veseli,
naj tvoje Božje slave sij
vse nočne blodnje prepodi.
 
Vse to nam daj, o večni Bog,
po svojem Sinu Jezusu,
ki s Svetim Duhom in s teboj
kraljuje v slavi vekomaj. Amen.
Psalmi
Ps 90 Večerna molitev
Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).
 
Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.
 
Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *
počiva v zavetju Vsemogočnega.
Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *
moj Bog, ki vanj zaupam.« —
 
Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *
te rešuje hudobnega jezika.
S svojo ljubeznijo te neguje, *
pod njegovo varstvo se zatekaš.
Njegova zvestoba te varuje *
bolj kot najmočnejše orožje.
Ni se ti bati nočne strahote, *
niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.
Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *
ne pogube, ki razsaja očitno. —
 
Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *
tebi nobena nesreča ne more do živega.
Samo oči ti je treba odpreti, *
pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.
Ti pa si se zatekel k njemu, *
izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —
 
Zlo te ne zadene, *
nadloga se tvojemu domu ne približa.
Svojim angelom je zate zapovedal, *
naj te varujejo na vseh tvojih potih.
Na rokah te bodo nosili, *
da z nogo ne zadeneš ob kamen.
Stopal boš čez gada in modrasa, *
poteptal boš leva in zmaja. —
 
Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *
varujem ga, ker me priznava.
Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *
v stiski ga bom rešil in uveljavil.
Dal mu bom dolgo in polno življenje *
in mu pokazal, kako znam reševati.«  —
 
Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.
 
Kratko berilo (Raz 22,4–5)
Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, danes smo obhajali skrivnost Kristusovega vstajenja. Ponižno te prosimo, naj bomo varni pred vsako nesrečo in počivamo v tvojem miru, jutri pa veseli vstanemo in te spet slavimo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Pozdravljena, Kraljica,
mati usmiljenja,
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,
k tebi zdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

⇑ Vrh