HOZANA.si: Brevir

«   »

18. 10. 2018, Četrtek, Sv. Luka, evangelist, praznik

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Sv. Luka, evangelist (18. oktober)

Povabilo

Odpev Molimo Jezusa Kristusa, ki nam govori v evangeliju, aleluja.
Ps 23 Gospod prihaja v svetišče


Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *

njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.

Sredi morja mu je dal močne temelje *

in ga utrdil nad vodami.

Odpev Molimo Jezusa Kristusa, ki nam govori v evangeliju, aleluja.
Kdo pojde na Gospodovo goro, *

kdo bo stal na njegovem svetem kraju?

Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *

ne misli hudega in ne snuje prevare.

Odpev Molimo Jezusa Kristusa, ki nam govori v evangeliju, aleluja.
Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *

in plačilo Boga, svojega odrešenika.

To je rod tistih, ki te iščejo, *

ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov.

Odpev Molimo Jezusa Kristusa, ki nam govori v evangeliju, aleluja.
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod, močni in silni, mogočni v boju.

Odpev Molimo Jezusa Kristusa, ki nam govori v evangeliju, aleluja.
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod vesolja, on je kralj veličastva.

Odpev Molimo Jezusa Kristusa, ki nam govori v evangeliju, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Molimo Jezusa Kristusa, ki nam govori v evangeliju, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so iz skupnih molitev

Lastno

pesem, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[L]

Pesem
O sveti Luka, srečen si,
da spremljal si apostole
in z njimi ves napor delil,
slavimo te in hvalimo.

 

Besedo Božjo si sejal,
prižigal dušam novo luč,
bogato vse naj obrodi,
napolni Božje žitnice.

 

Odzval si klicu se z neba
in šel oznanjat Kristusa,
z apostoli uživaš čast
in z njimi priprošnjik si naš.

 

Ko Kristus pride sodit svet,
z apostoli ob njem boš stal,
tedaj izprôsi milost nam,
da Bog nam grehe odpusti.

 

Naj, Kristus, tebi bo vsa čast,
Očetu, Duhu Svetemu,
naj v slavi Troedinega
se veselimo vekomaj. Amen.

[S]

1 Odpev Glas apostolov se razlega po vsej zemlji, do konca sveta odmevajo njihove besede.

Ps 18 A

Nebesa razglašajo Božje veličastvo *

in nebo oznanja, da je Božje delo.

Dan podaja besedo dnevu, *

noč pripoveduje noči. —

 

To niso besede in niso govori, *

njihov glas je neslišen.

Vendar se njih sporočilo razlega po vsej zemlji *

in do konca sveta gre ta govorica. —

 

Na nebu je postavil šotor soncu, *

ki prihaja kakor ženin iz svoje izbe.

Kakor junak, ki teče po poti, *

veselo pošilja svoje žarke. —

 

Na vsej svoji poti od vzhoda do zahoda *

se nič ne odtegne njegovemu žaru. —

1 Odpev Glas apostolov se razlega po vsej zemlji, do konca sveta odmevajo njihove besede.
2 Odpev Apostoli so oznanjali Božja dela in strmeli nad njimi.

Ps 63   Božja sodba nad grešniki

Ta psalm govori o Gospodovem trpljenju (sv. Avguštin).

 

O Bog, poslušaj me, ko tožim, *

varuj me pred grožnjami sovražnikov.

Zaščiti me pred zaroto hudobnih, *

pred navalom zlobnežev. —

 

Svoje jezike brusijo kot meče, *

kot strupene puščíce so njih besede.

Iz skrivališča streljajo na siromaka, *

da bi ga zadeli nenadoma in brez kazni.

V svoji hudobiji se čutijo varne, *

nastavljajo zanke misleč, da jih ne bo nihče videl.

Snujejo zločine, skrivajo zasnovane naklepe, *

srce slehernega je brezno hudobije. —

 

Bog pa bo vanje usmeril svoje strele, *

v trenutku jih bo zadela njegova kazen.

Ugonobil jih bo njihov hudobni jezik, *

vsi se bodo zgrozili nad njimi.

V strahu bodo govorili o Božjem delu *

in strmeli nad njegovimi dejanji. —

 

Pravični naj se veselijo v Gospodu in vanj zaupajo, *

vsi pošteni naj ga hvalijo. —

2 Odpev Apostoli so oznanjali Božja dela in strmeli nad njimi.
3 Odpev Apostoli so oznanjali Božjo pravičnost in vsa ljudstva so spoznala Božjo slavo.

Ps 96   Gospodovo veličastvo ob vesoljni sodbi

Ta psalm se nanaša na zveličanje sveta in na vero vseh narodov v Kristusu (sv. Atanazij).

 

Gospod je kralj, zemlja naj se raduje, *

vesele naj se obrežja in vsi otoki.

Oblak in tema ga obdajata, *

pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola.

Pred njim gre ogenj *

in použiva grešnike. —

 

Njegovi bliski razsvetljujejo ozračje, *

zemlja to gleda in se trese.

Gore se topijo kakor vosek *

pred gospodarjem vesoljne zemlje.

Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost *

in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. —

 

Osramočeni so vsi, ki se ponašajo z maliki, *

pred Bogom padajo na kolena.

Božje ljudstvo se veseli, ko to sliši; *

mesta in vasi se radujejo Gospodove pravičnosti.

Ti, Gospod, si vzvišen nad zemljo *

in višji kot angeli v nebesih. —

 

Vsi, ki ljubite Gospoda, sovražíte hudo, *

on varuje in rešuje življenje svojih zvestih.

Pravične bo obdala svetloba *

in veselje vse, ki so čisti v srcu.

Veselite se pravični, v Gospodu, *

njegovo večno svetost slavite. —

3 Odpev Apostoli so oznanjali Božjo pravičnost in vsa ljudstva so spoznala Božjo slavo.

[L]

- Ko so pogani slišali evangelij, so se razveselili

- in slavili božjo besedo.

PRVO BERILO

Iz Apostolskih del (9, 27-31; 11,19-26)

Sveti Duh napolnjuje Cerkev s svojo močjo

V tistih dneh je Barnaba vzel s seboj Pavla in ga pripeljal k apostolom ter jim razložil, kako je na poti videl Gospoda, kaj je z njim govoril in kako je v Damasku srčno govoril v Jezusovem imenu. In bil je z njimi, kadar je v Jeruzalem prihajal in (od tam) odhajal, in je odkrito govoril v Gospodovem imenu. Govoril je in se tudi prerekal s Helenisti, ti pa so ga hoteli umoriti. Toda bratje so to zvedeli, ga odpeljali v Cezarejo in poslali v Tarz.

Cerkev je tedaj po vsej Judeji in Galileji in Samariji imela mir. Krepila se je, živela v Gospodovem strahu in rastla po tolažbi Svetega Duha.

Tisti, ki so se razkropili zaradi preganjanja, ki je bilo nastalo ob Štefanovem času, so prišli do Fenicije in Cipra in Antiohije; vendar nauka niso oznanjali nikomur drugemu, kakor le Judom. Bilo pa je med njimi nekaj mož s Cipra in iz Cirene, ki so po prihodu v Antiohijo oznanjali evangelij o Gospodu Jezusu tudi Grkom. Gospodova roka je bila z njimi in veliko število jih je verovalo ter se spreobrnilo h Gospodu.

Prišel je pa glas o tem do ušes jeruzalemske cerkve in so poslali Barnaba v Antiohijo. Ko je ta prišel in videl božjo milost, se je razveselil in je opominjal vse, naj z odločnim srcem vztrajajo v Gospodu; kajti bil je odličen mož in poln Svetega Duha in vere. Tako se je pridružila velika množica Gospodu. Nato je odšel v Tarz po Savla in, ko ga je našel, ga je vzel s seboj v Antiohijo. Celo leto sta bila skupaj v tej občini in sta učila veliko množico, in najprej so v Antiohiji učence imenovali kristjane.

SPEV (Apd 12, 24; 13, 48.52)

Božja beseda je rastla in se vedno bolj širila. * Vsi, ki so bili določeni za večno življenje, so sprejeli vero.

Učenci pa so bili polni veselja in Svetega Duha. * Vsi, ki so bili določeni za večno življenje, so sprejeli vero.

DRUGO BERILO

Sv. Gregor Veliki (ok. 540-604), benediktinski opat, ki je 590 postal papež in vodil Cerkev v času langobardskih vpadov, s spisi zelo vplival v srednjem veku

Iz homilij o evangelijih sv. Gregorja Velikega, papeža (17. homil., 1-3)

Gospod spremlja svoje oznanjevalce

Naš Gospod in Zveličar, predragi bratje, nas uči zdaj z besedo zdaj z deli, kajti tudi njegova dela so za nas zapoved; s tem, kar je molče naredil, je pokazal, kaj je nam storiti. Poglejte, učence pošilja oznanjat po dva in dva, kajti dvojna je zapoved ljubezni: do Boga in do bližnjega.

Gospod pošilja učence oznanjat po dva in dva. Tako nas molče opominja, da se oznanjevalna služba sploh ne sme dati tistemu, ki nima ljubezni do bližnjega.

Lepo pravi, da jih je poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. Gospod namreč spremlja svoje oznanjevalce, kajti le po predhodnem oznanjevanju prihaja, da prebiva v nas. Božjo besedo najprej poslušamo, šele potem jo sprejmemo. Zato Izaija govori oznanjevalcem: V puščavi pripravite pot Gospodu, poravnajte v pustinji stezo našemu Bogu! Tudi psalmist jim naroča: Pripravite pot njemu, ki biva v oblaku. Gospod biva v oblaku, ker se je s svojim trpljenjem in smrtjo zakril, da po svojem vstajenju razodene toliko večjo slavo. V oblaku biva, ker je s svojim vstajenjem premagal smrt, ki jo je pretrpel. Njemu torej, ki biva v oblaku, pripravljamo pot, ko vam oznanjamo njegovo slavo. Nato pride on sam, da vas razveseli z navzočnostjo svoje ljubezni.

Poslušajmo, kaj pravi, ko pošilja oznanjevalce: Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Za veliko žetev je premalo delavcev. O tem ne moremo govoriti brez velike žalosti. Kajti mnogo jih je, ki bi radi poslušali božjo besedo, malo pa takih, ki bi jo oznanjali. Svet je sicer poln duhovnikov, toda v Gospodovi žetvi se najde zelo malo delavcev. Prejeli smo duhovniško službo, delo službe pa zanemarjamo.

Toda pomislite, dragi bratje, pomislite, kaj pravi: Prosite Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Prosite za nas, da postanemo vredni delati za vas. Naj se ne naveličamo opominjati vas, da nas potem, ko smo prejeli oznanjevalno službo, pravični sodnik ne obsodi zaradi naše molčečnosti.

SPEV (Prim. Lk 1, 3.4; Apd 1, 1)

Ko je vse od začetka natančno poizvedel, je po vrsti napisal evangelij, * da spoznamo resničnost naukov, v katerih smo bili poučeni.

Govoril je o vsem, kar je Jezus delal in učil od začetka, * da spoznamo resničnost naukov, v katerih smo bili poučeni.

Tebe Boga hvalimo

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.

Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,

tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:

 

Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.

Tebe hvali * apostolov slavni zbor,

tebe prerokov * hvalevredno število,

tebe mučencev * sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:

Očeta * neskončnega veličastva,

častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;

in Svetega Duha * Tolažnika.

 

Ti, Kristus, * kralj veličastva,

ti si Očetov * večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.

 

+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,

ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo

in slaviti tvoje ime * vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,

usmili se nas, * usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

 

Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

Sklepna prošnja
Molimo. Dobri Bog, svetega evangelista Luka si izbral, da je z besedo in spisi oznanjal skrivnost tvoje ljubezni do ubogih. Naj bomo vsi, ki se imenujemo kristjani, enega srca in enega duha in naj vsi ljudje spoznajo tvoje odrešenje. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Tvoj praznik obhajamo, Luka, s častjo,
prepevamo hvalnice vsi ti glasno,
za Kristusa kri si ti svojo prelil,
poln zasluženja.

 

Kar Dobri pastir je storil za nas,
zapisal si vse po navdihu Duha,
usmiljenje Božje nam kaže lepo
tvoj evangelij.

 

Dejanja apostolov pišeš skrbno,
začetke nam Cerkve pokažeš zvesto,
učijo današnji krščanski še rod,
da jih posnema.

 

Prijatelj apostola Pavla iskren
si z njim deloval in gorel za Boga,
za sveto kraljestvo naj vname še nas
Božja ljubezen.

 

Ozdravi zdaj naše slabosti, zdravnik,
naj vera, ljubezen se v nas poživi,
da Božji na sebi izklešemo lik,
Bogu v veselje. Amen.

Odpev 1 Sveti evangelisti so se poglabljali v modrost starih in s prerokbami potrjevali svoje sporočilo.

[S]

Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu

Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.

 

O Bog, moj Bog, željno te iščem, *

mojo dušo žeja po tebi.

Moje telo koprni po tebi *

kakor suha in žejna zemlja po vodi.

O tebi želim premišljevati v svetišču, *

da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.

Tvoja bližina mi je več kot življenje, *

moja usta te bodo slavila. —

 

Hvalil te bom, dokler bom živel, *

tebi v čast bom opravljal molitve.

Ti boš moja radost in sreča, *

v veselju ti bom prepeval.

Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *

v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.

Ti si moje trdno zavetje, *

pri tebi sem varen in srečen. —

 

Z vso dušo se te oklepam, *

ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —

[L]

Odpev 1 Sveti evangelisti so se poglabljali v modrost starih in s prerokbami potrjevali svoje sporočilo.
Odpev 2 Po evangeliju nas je Bog poklical k pravi veri, da bi prišli v slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa.

[S]

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *

nebesa, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *

vse Gospodove moči, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, sonce in luna, *

zvezde na nebu, slavite Gospoda. —

 

Slavita Gospoda, dež in rosa, *

vsi vetrovi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *

mraz in pripeka, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, rosa in slana, *

mraz in zima, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *

noči in dnevi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, tema in svetloba, *

bliski in oblaki, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi zemlja Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, gore in hribi, *

vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, studenci, *

morja in reke, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *

vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *

vsi ljudje, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *

Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *

sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *

hvalíte in poveličujte ga na veke. —

 

Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *

hvalimo in poveličujmo ga na veke.

Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —

 

Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

[L]

Odpev 2 Po evangeliju nas je Bog poklical k pravi veri, da bi prišli v slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Odpev 3 Modrost evangelistov hvalijo mnogi, nikdar ne bo pozabljena.

[S]

Ps 149 Radostno vzklikanje svetih

Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).

 

Pojte Gospodu novo pesem, *

njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.

Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *

Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.

Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *

in z bobni in citrami naj mu igrajo.

Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *

in ponižne venča z zmago. —

 

Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *

naj se veselijo v svojih domovih.

Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *

rôke pa držijo ostre meče,

da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *

kazni nad sovražnimi ljudstvi;

da v okove vklenejo njihove vladarje *

in njihove veljake v železne verige;

da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *

to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —

[L]

Odpev 3 Modrost evangelistov hvalijo mnogi, nikdar ne bo pozabljena.


Kratko berilo (1 Kor 15,1–2a.3–4)

Spominjam vas evangelija, ki sem vam ga oznanil. Sprejeli ste ga in v njem vztrajate. Po njem se tudi zveličujete. Izročil sem vam predvsem to, kar sem tudi prejel, da je Kristus za naše grehe umrl, kakor je v pismih; in da je bil pokopan in da je tretji dan vstal, kakor je v pismih.

Spev z odpevom

Pripovedovali so o Božji slavi in njegovi moči.
Pripovedovali so o Božji slavi in njegovi moči.

O čudovitih delih, ki jih je storil.
Pripovedovali so o Božji slavi in njegovi moči.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Pripovedovali so o Božji slavi in njegovi moči.

Odpev k Hvaljen Učitelje in blagovestnike je izbral Jezus Kristus in jih poslal za službo vere svoji Cerkvi, aleluja.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Učitelje in blagovestnike je izbral Jezus Kristus in jih poslal za službo vere svoji Cerkvi, aleluja.

Prošnje

Našega Zveličarja, ki je uničil smrt, osvetlil pa življenje in neminljivost po evangeliju, hvalimo in ga prosimo:

Utrdi, Gospod, svojo Cerkev v veri in ljubezni.

Svojo Cerkev si čudovito proslavil s svetimi in odličnimi učitelji,

– naj krščansko družino vedno učijo modri in plemeniti pastirji.

Svojemu ljudstvu si odpuščal grehe, kadar so sveti pastirji kakor Mojzes zanj molili,

– po njih priprošnji prenavljaj svojo Cerkev z nenehnim očiščevanjem.

Svete pastirje si izbral iz svojega ljudstva, jih posvečeval ter napolnjeval s Svetim Duhom,

– daj svojega Duha tudi vsem voditeljem ljudstva.

V tebi imajo svoj delež apostoli in njihovi nasledniki,

– naj se ne izgubi nobeden, ki je bil odkupljen s tvojo krvjo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Dobri Bog, svetega evangelista Luka si izbral, da je z besedo in spisi oznanjal skrivnost tvoje ljubezni do ubogih. Naj bomo vsi, ki se imenujemo kristjani, enega srca in enega duha in naj vsi ljudje spoznajo tvoje odrešenje. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od četrtka IV. tedna

Lastno

berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Opoldne 2 

Dvanajsta ura je prišla

in kliče nas, da iz srca

Gospoda, našega Boga

častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik

se je kot Jagnje daroval,

na križu večne slave sij

vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč

je zatemnila svetli dan,

o da prevzela tudi nas

bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,

in njemu, ki je Sin njegov,

enako Duhu Svetemu,

tako sedaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Če me ljubite, govori Gospod, spolnjujte moje zapovedi.

Ps 118,153–160  (XX)  Hvala Božji postavi

 

Glej, Gospod, moje ponižanje in me reši, *

saj nisem pozabil tvoje postave.

Brani mojo pravico, *

poživi me s svojo besedo. —

 

Za hudobne ni rešitve, *

ker ne marajo tvojih zapovedi.

Gospod, kako veliko je tvoje usmiljenje, *

poživi me, kakor si obljubil. —

 

Mnogi me preganjajo in mučijo, *

toda ne obrnem se od tvojih zapovedi.

Hudo mi je zaradi nezvestih, *

ki se ne držijo tvoje postave. —

 

Jaz pa tvojo postavo ljubim, *

obvaruj mi življenje, ker si dober.

Temelj tvojih besed je zvestoba, *

vsi tvoji sklepi so večni. —

1 Odpev Če me ljubite, govori Gospod, spolnjujte moje zapovedi.
2 Odpev Blagoslavljaj te, Gospod, in uživaj mir vse dni življenja.

Ps 127 Sreča pobožne družine

»Iz Siona te blagoslôvi Gospod,« to je: iz svoje Cerkve (Arnobij).

 

Blagor človeku, ki ljubi Gospoda *

in živi po njegovi volji. —

 

Sadove svojega truda bo užival, *

srečen bo in vedno mu bo dobro.

Žena mu bo kot rodovitna trta *

v veselje njegove domačije.

Otroci mu bodo kot oljčne mladike *

v radost okoli mize. —

 

Tako Gospod blagoslavlja *

vsakega, ki mu zvesto služi.

Gospod naj ga blagoslavlja s Siona, *

da bo užival srečo izvoljenih vse dni življenja,

da bo gledal svojih otrok otroke *

in užival mir Božjega ljudstva. —

2 Odpev Blagoslavljaj te, Gospod, in uživaj mir vse dni življenja.
3 Odpev Pravični Bog je zlomil moč krivičnih.

Ps 128 Preizkušano ljudstvo obnavlja zaupanje

Cerkev pripoveduje o svojem trpljenju (sv. Avguštin).

 

Od vsega začetka so me napadali, *

pa me niso premagali.

Od vsega začetka so me sovražili, *

tako govori Izrael, Božje ljudstvo.

Po hrbtu so mi orali kot orači, *

rezali so dolge brazde.

Pravični Gospod pa me je osvobodil, *

vezi krivičnih je raztrgal. —

 

Naj bodo osramočeni in se umaknejo *

vsi, ki črtijo Gospoda.

Naj bodo kot trava na strehah, *

ki usahne, preden jo populijo.

Z njo ne napolni svoje roke, kdor žanje, *

ne svojega naročja, kdor veže snope. —

 

Takih nihče ne pozdravlja: *

»Gospodov blagoslov bodi z vami.«

Mimoidoči jim ne voščijo: *

»Blagoslavljamo vas v Gospodovem imenu.« —

3 Odpev Pravični Bog je zlomil moč krivičnih.
Opoldne

Kratko berilo (1 Tes 2,2a.3–4)
Osrčili smo se v našem Bogu, da smo vam z velikim trudom oznanili Božji evangelij. Naša pridiga ni iz blodnje, ne iz nečednih nagibov ali zvijačnosti; marveč tako govorimo, kakor nas je Bog imel za vredne, da nam je zaupal evangelij; ne kakor bi hoteli ugajati ljudem, ampak Bogu.

– Ohranjali so Božji nauk,
– in Božje zapovedi.
 

Sklepna prošnja
Molimo. Dobri Bog, svetega evangelista Luka si izbral, da je z besedo in spisi oznanjal skrivnost tvoje ljubezni do ubogih. Naj bomo vsi, ki se imenujemo kristjani, enega srca in enega duha in naj vsi ljudje spoznajo tvoje odrešenje. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so iz skupnih molitev

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Tvoj praznik obhajamo, Luka, s častjo,
prepevamo hvalnice vsi ti glasno,
za Kristusa kri si ti svojo prelil,
poln zasluženja.

 

Kar Dobri pastir je storil za nas,
zapisal si vse po navdihu Duha,
usmiljenje Božje nam kaže lepo
tvoj evangelij.

 

Dejanja apostolov pišeš skrbno,
začetke nam Cerkve pokažeš zvesto,
učijo današnji krščanski še rod,
da jih posnema.

 

Prijatelj apostola Pavla iskren
si z njim deloval in gorel za Boga,
za sveto kraljestvo naj vname še nas
Božja ljubezen.

 

Ozdravi zdaj naše slabosti, zdravnik,
naj vera, ljubezen se v nas poživi,
da Božji na sebi izklešemo lik,
Bogu v veselje. Amen.

Odpev 1 Postal sem služabnik evangelija po daru Božje milosti.

[S]

Ps 115 Zahvala v svetišču

Po Kristusu neprenehoma prinašajmo Bogu hvalno daritev (Heb 13,15).

 

Zaupal sem v Gospoda, *

ko sem bil v največji stiski,

tudi ko sem rekel v svojem strahu: *

»Vsak človek me lahko prevara.«  —

 

Kaj naj povrnem Gospodu *

za vse dobro, kar mi je storil?

Dvignil bom zveličavni kelih *

in slavil Gospoda. —

 

Spolnil bom svoje obljube Gospodu *

pred vsem njegovim ljudstvom.

V Gospodovih očeh je dragocena *

smrt njegovih svetih. —

 

Gospod, hočem ti zvesto služiti, *

vedno ostati v tvoji službi.

Rešil si me, zato te bom hvalil, *

daroval ti bom hvalno daritev. —

 

Spolnil bom svoje obljube Gospodu *

pred vsem njegovim ljudstvom,

v dvorih Gospodove hiše, *

v njegovem svetem mestu. —

[L]

Odpev 1 Postal sem služabnik evangelija po daru Božje milosti.
Odpev 2 Vse delam zaradi evangelija, da bi tudi jaz dobil delež pri njem.

[S]

Ps 125 Veselje in upanje v Gospodu

Kakor ste deležni trpljenja, tako boste deležni tudi tolažbe (2 Kor 1,7).

 

Ko nas je Gospod vodil domov iz suženjstva, *

smo mislili, da sanjamo.

Kar samo se nam je smejalo, *

radostno smo vriskali.

Tedaj so govorili drugi narodi: *

»Velike reči je Gospod storil zanje.«

Res, velike reči je Gospod za nas storil, *

zato smo vsi veseli. —

 

Zato, Gospod, tudi zdaj obrni našo usodo, *

kakor napolniš suhe struge ob deževju,

Tisti, ki sejejo v trpljenju, *

žanjejo v veselju.

Na setev odhajajo vsi zaskrbljeni, *

ob žetvi pa se s polnimi snopi vračajo veseli. —

[L]

Odpev 2 Vse delam zaradi evangelija, da bi tudi jaz dobil delež pri njem.
Odpev 3 Dana mi je bila ta milost, da sem poganom oznanil nedoumljivo bogastvo Kristusovo.

[S]

Ef 1,3–10  Bog je rešitelj

 

Hvaljen Bog in Oče *

našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *

z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —

 

Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *

da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.

V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *

naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —

 

Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *

s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.

 

V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *

in odpuščanje grehov. —

 

Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *

v vsej modrosti in razumnosti.

 

Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *

po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —

 

To je izvršil v polnosti časov *

in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;

zedinil vse, kar je v nebesih, *

in vse, kar je na zemlji. —

[L]

Odpev 3 Dana mi je bila ta milost, da sem poganom oznanil nedoumljivo bogastvo Kristusovo.

Kratko berilo (Kol 1,3a–6)
Zahvaljujemo se Bogu in Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa vedno, ko za vas molimo. Kajti slišali smo o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih zaradi upanja, ki vam je shranjeno v nebesih. O njem ste že prej slišali pri oznanjevanju resnice evangelija, ki je med vami. Kakor  po vsem svetu rodi sad in raste tudi pri vas.

Spev z odpevom

Oznanjujte narodom Gospodovo slavo.
Oznanjujte narodom Gospodovo slavo.

Pripovedujte vsem ljudstvom o njegovih čudovitih delih.
Oznanjujte narodom Gospodovo slavo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Oznanjujte narodom Gospodovo slavo.

Odpev k Moja duša Sveti evangelist Luka, pisatelj Jezusovega življenja, zasluži, da ga slavi vsa Cerkev.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Sveti evangelist Luka, pisatelj Jezusovega življenja, zasluži, da ga slavi vsa Cerkev.

Prošnje

Bog, oče luči, nas je poklical k pravi veri v resnico po evangeliju svojega Sina. Prosímo ga za njegovo sveto ljudstvo in recimo:

Gospod, spominjaj se svoje Cerkve.

Oče, ki si svojega Sina, velikega pastirja ovac, obudil od mrtvih,

– daj, da bomo njegove priče do konca zemlje.

Svojega Sina si poslal na svet, da ubogim oznani blagovest,

– naj oznanjujemo evangelij vsemu stvarstvu.

Svojega Sina si poslal sejat seme Božje besede,

– naj žanjemo v veselju, kar sejemo v trpljenju.

Svojega Sina si poslal, da bi po svoji krvi spravil svet s seboj,

– naj vsi sodelujemo pri tej spravi.

Svojega Sina si v nebesih postavil na svojo desnico,

– sprejmi naše rajne v svoje kraljestvo sreče.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Dobri Bog, svetega evangelista Luka si izbral, da je z besedo in spisi oznanjal skrivnost tvoje ljubezni do ubogih. Naj bomo vsi, ki se imenujemo kristjani, enega srca in enega duha in naj vsi ljudje spoznajo tvoje odrešenje. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Četrtek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

O Kristus, ti si luč in dan,

razsvétli našo temno noč,

ti večne Luči si odsvit

in dušam našim luči vir.

 

Zaupno prosimo, Gospod,

da bi nas varoval v temi,

naj duh počiva brez skrbi,

spokojno ure nam tekó.

 

Ko sen zakrije nam oči,

srce naj s tabo še bedi;

dobrota tvoja, tvoja moč,

naj zla nas brani vsakega.

 

Skušnjavca zvitega odbij,

nas reši vseh nevarnosti,

obvaruj nas, ki tvoji smo

in s tvojo rešeni krvjo.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,

vesolje vse naj te slavi

in Tolažnika Svetega

sedaj, vse dni in vekomaj. Amen

Psalmi

Ps 15   Slavospev Bogu posvečenih

Bog je obudil Jezusa in ga oprostil bolečin smrti (Apd 2,24).

 

Odpev  V zaupanju v Boga bom varno počival.

 

Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam, *

ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe. —

 

Zelo spoštujem tebi zveste *

in cenim poštene na zemlji.

Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, *

si sami množijo bolečine.

Ne bom daroval krivim bogovom, *

ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic. —

 

Gospod, ti si moj delež in moje veselje, *

ti vodiš mojo usodo.

Ako imam tebe, sem srečnejši in bogatejši *

kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.

Slavim te, Gospod, za to spoznanje, *

še ponoči me vest opominja k ljubezni do tebe.

Gospod, tebe imam vedno v svojih mislih, *

dokler boš ti ob meni, ne bom omahnil.

Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, *

a tudi moje telo bo počivalo varno. —

 

Moje življenje se ne bo končalo v grobu, *

svojemu služabniku ne boš dal strohneti.

Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, *

večne radosti na svoji desnici. —

 

Odpev  V zaupanju v Boga bom varno počival.

 

Kratko berilo (1 Tes 5,23)

Sam Bog miru naj vas popolnoma posveti ter ohrani v popolnosti vašega duha, vašo dušo in vaše telo brez graje ob prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod, naš Bog, utrujeni smo od dela današnjega dneva. Okrepčaj nas z mirnim spanjem, da se bomo s tvojo pomočjo spočili in ti služili s telesom in dušo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Premila Mati Zveličarjeva,

odprta vrata nebeška in morska zvezda,

pomagaj ljudstvu, ki je padlo, pa želi vstati.

Ob angelovem oznanjenju

si svojega Stvarnika čudežno spočela

in ostala devica prej in slej,

usmili se grešnikov.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018