HOZANA.si: Brevir

«   »

13. 11. 2019, Sreda 32. tedna med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.

Ps 23 Gospod prihaja v svetišče


Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *

njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.

Sredi morja mu je dal močne temelje *

in ga utrdil nad vodami.

Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.

Kdo pojde na Gospodovo goro, *

kdo bo stal na njegovem svetem kraju?

Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *

ne misli hudega in ne snuje prevare.

Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *

in plačilo Boga, svojega odrešenika.

To je rod tistih, ki te iščejo, *

ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov.

Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod, močni in silni, mogočni v boju.

Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod vesolja, on je kralj veličastva.

Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od srede IV. tedna

Lastno

1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu

[D]

Pesem

1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj

Gospod, ustvaril si, prenovil svet,
edino ti si kralj brez konca let,
usliši naše prošnje in naš spev,
predobri Bog.

 

Glej, molimo te v zarji jutranji,
naj spevi naši ti ugajajo,
pridruži zborom svojim angelskim
nas v večnosti.

 

Naj dnevi v zvestem delu nam teko,
v poštenju vedno naj ti služimo,
skušnjave grešne premagujemo,
te prosimo.

 

Razvnemi s svojim ognjem nam srce,
da bomo čisti v sveti zbranosti
s prižganimi svetilkami v rokah
te čakali.

 

Kot večnemu Očetu vse nebo
in sveti vsi Zveličarju pojo,
tako naj Svetega Duha časti
vse zemlje krog. Amen.

 

2. Med letom podnevi
O Kristus, prava luč, življenja vir,
veselje in svetost, dobrota vsa,
odrešil si nas s smrtjo in krvjo
na Golgoti.

 

Ljubezen svojo v naše duše vlij
in v srcih plamen žive vere vžgi,
podéli nam ljubezen do ljudi
in jo krepčaj.

 

Od nas odvračaj hudega duha
in tvoja moč naj zlomi ost pekla,
z nebes nam pošlji Svetega Duha,
da nas podpre.

 

Očetu bodi slava večnemu
in Sinu, tudi Duhu Svetemu,
Trojici sveti, Bogu vsa oblast
na vekomaj. Amen.

1 Odpev Z dušo in telesom naj hvalim Gospoda in ne pozabim nobene njegovih dobrot.

Ps 102 Hvalnica Gospodovemu usmiljenju

Po prisrčnem Božjem usmiljenju nas je obiskal Vzhajajoči z višave (prim. Lk 1,78).

I

Z dušo in telesom naj hvalim Gospoda, *

njegovo sveto ime naj slavi vse moje bitje.

Iz vsega srca bi ga rad hvalil, *

in nobene njegovih dobrot ne pozabil. —

 

On odpušča vse moje krivde, *

ozdravlja vse moje slabosti.

Rešuje moje življenje smrti, *

venča me z milostjo in usmiljenjem.

Z dobrotami nasičuje moje življenje *

in mladost se mi obnavlja kakor orlu. —

 

Gospodova dela so pravična, *

vsem zatiranim vrača pravico.

Pokazal je Mojzesu svoja pota, *

Izraelovim sinovom svoja dela. —

1 Odpev Z dušo in telesom naj hvalim Gospoda in ne pozabim nobene njegovih dobrot.
2 Odpev Kakor je oče usmiljen z otroki, tako se Gospod usmili tistih, ki ga častijo.

II

Gospod je milostljiv in usmiljen, *

potrpežljiv in zelo milosrčen.

Ne spominja se več naših grehov, *

njegova nevolja ne traja dolgo.

Ne ravna z nami po naših grehih, *

ne vrača nam po naših krivdah. —

 

Kakor se nebo visoko boči nad zemljo, *

tako njegova ljubezen objema vse, ki ga spoštujejo.

Kakor je sončni vzhod daleč od zahoda, *

odriva od nas naše pregrehe.

Kakor je oče usmiljen z otroki, *

tako se Gospod usmili tistih, ki ga častijo. —

 

Dobro ve, kakšni smo, saj nas je ustvaril, *

spominja se, da smo iz zemlje.

Človekovi dnevi so kakor trava, *

razcveti se kakor roža na polju.

Komaj veter vanjo zaveje, že ji cvetje odpade, *

kmalu se nihče več ne spominja, kje je cvetela. —

2 Odpev Kakor je oče usmiljen z otroki, tako se Gospod usmili tistih, ki ga častijo.
3 Odpev Vse Božje stvari, slavite Gospoda.

III

Gospodova ljubezen traja vekomaj *

do vseh, ki mu ljubezen vračajo.

Ródu za rodom je naklonjen, če je zvest njegovi zavezi, *

če se spominja njegovih zapovedi in jih spolnjuje.

Gospod je postavil svoj prestol v nebesih, *

gospoduje vsemu vesolju. —

 

Slavite Gospoda njegovi angeli, vi močni junaki, *

ki poslušate in izvršujete njegovo besedo.

Slavite Gospoda, vsi angelski zbori, *

Božji služabniki, ki spolnjujete njegova povelja.

Vse Božje stvari, slavite Gospoda *

na vseh krajih njegovega vladarstva.

Tudi jaz ga bom hvalil *

z dušo in telesom. —

3 Odpev Vse Božje stvari, slavite Gospoda.

– Gospod, naj doumem smisel tvojih zapovedi
– in premišljujem tvoja čudovita dela.

[L]

PRVO BERILO

Iz knjige preroka Danijela (5,1-2. 5-9.13-18. 25-30; 6,1)

Božja sodba nad kraljem Baltazarjem

Tiste dni je kralj Baltazar priredil veliko gostijo svojim tisoč velikašem, in skupaj s temi tisoči je pil vino. V vinjenosti je Baltazar dal prinesti zlate in srebrne posode, ki jih je njegov oče Nabuhodonozor odnesel iz templja v Jeruzalemu, da bi iz njih pili kralj, njegovi velikaši, njegove soproge in njegove stranske žene.

Ob isti uri so se prikazali prsti človeške roke in so pisali nasproti svečniku na pobeljeni steni kraljeve palače; kralj je opazil dlan roke, ki je pisala. Tedaj je prebledelo kraljevo obličje in njegove misli so ga prestrašile, kolčni zgibi so popustili in njegova kolena so klecala.

Kralj je glasno zaklical, naj pripeljejo vedeže, kaldejce in zvezdarje. Kralj je spregovoril in rekel babilonskim modrecem: »Kdorkoli prebere to pisanje in razloži njega pomen, ta bo oblečen v škrlat, nosil bo zlato verižico na vratu in vladal bo kot tretji v kraljestvu.« Prišli so vsi kraljevi modreci, a niso mogli pisanja brati in ne kralju razložiti njegovega pomena. Tedaj se je kralj Baltazar zelo prestrašil, njegovo obličje se je spremenilo in njegovi velikaši so se zmedli.

Tedaj so Danijela pripeljali pred kralja. Kralj je spregovoril in Danijelu rekel: »Si li ti Danijel, eden izmed Judovih ujetnikov, ki jih je kralj, moj oče, pripeljal iz Judovega? Slišal sem o tebi, da je duh bogov v tebi in da so našli pri tebi razsvetljenje, razsodnost in izredno modrost. Pravkar so bili pripeljani predme modreci in čarovniki, da bi prebrali to pisanje in mi razodeli njegov pomen, pa niso mogli povedati, kaj pomeni. O tebi pa sem slišal, da moreš dajati razlage in reševati težka vprašanja. Ako torej moreš prebrati pisanje in mi njega pomen razložiti, boš oblečen v škrlat, nosil boš zlato verižico na vratu in vladal boš kot tretji v kraljestvu.«

Tedaj je Danijel odgovoril in pred kraljem rekel: »Tvoji darovi naj ostanejo tebi in svoja darila daj drugemu! Toda pisanje ti preberem, o kralj, in njega pomen razložim. To je pisanje, ki je bilo napisano: Mene, tekel, parsin. To pa je razlaga besed: Mene: preštel je Bog tvoje kraljestvo in mu naredil konec. Tekel: tehtan si bil na tehnici in prelahek najden. Parsin: razdeljeno bo tvoje kraljestvo in dano Medijcem in Perzijcem.

Tedaj je Baltazar ukazal, in oblekli so Danijela v škrlat, mu deli zlato verižico na vrat in nad njim razglasili, da bo kot tretji vladal v kraljestvu. Isto noč je bil umorjen Baltazar, kaldejski kralj in Medijec Darij je dobil kraljestvo, ko je bil dvainšestdeset let star.

SPEV (Ps 74, 6. 8. 9; Raz 14, 9.10)

Ne postavljajte se s svojo močjo proti Najvišjemu. Le Bog je tisti, ki pravično sodi, enega poniža, drugega poviša. * Čaša božjega srda je pripravljena, božjo jezo bodo okusili vsi hudobni na zemlji.

Če kdo moli zver in njeno podobo, bo pil od vina božjega srda. * Čaša božjega srda je pripravljena, božjo jezo bodo okusili vsi hudobni na zemlji.

DRUGO BERILO

Iz homilije pisatelja iz 2. stoletja (10, 1-12, 1; 13, 1)

Vztrajajmo v upanju

Bratje moji, izpolnjujmo voljo Očeta, ki nas je za to poklical, da bi krepostno živeli. Napak se izogibajmo, ker nas vodijo v greh, bežimo pred brezbožnostjo, ker nam prinaša pogubo. Če bomo namreč delali dobro, nas bo spremljal mir. Tega pa ne morejo najti tisti ljudje, ki jih ženejo svetne skrbi, ker više cenijo trenutne potrebe kakor obljubo prihodnjih dobrin. Ne zavedajo se pač, kakšne muke pridejo za posvetnimi željami in kakšne radosti prinašajo božje obljube. A vse to bi se še dalo prenašati, če bi se le sami tako ravnali. Toda oni skušajo tudi nič hudega sluteče ljudi pridobiti za krive nauke, a ne vedo, da jih čaka dvojna kazen: za njih same in za poslušalce.

Mi pa s čistim srcem služimo Bogu in bomo rešeni. Če ne bomo Bogu služili, če ne bomo verjeli božjim obljubam, bomo nesrečni. Preroška beseda pravi: Nesrečni so tisti, ki kolebajo in so nestanovitni, tisti, ki govorijo: vse to smo že slišali v časih naših očetov, vendar pa mi, ki smo od dne do dne čakali, še nismo doživeli, da bi se kaka prerokba izpolnila. Neumneži! Primerjajte vendar svoje vedenje z drevesom, na primer s trto. V začetku je celo brez listov, nato požene mladika, potem kislo grozdje, končno šele tudi zrelo grozdje. Tako je tudi moj narod prenašal gorje in stisko, a odslej bo prejemal dobro.

Zato, bratje moji, ne omahujmo, temveč vztrajajmo v upanju, da bomo prejeli plačilo. On, ki je obljubil, da bo vsakemu povrnil po njegovih zaslugah, drži besedo. Če bomo v božjih očeh pravični, bomo prišli v njegovo kraljestvo in prejeli obljubljene dobrine, ki jih uho ni slišalo in oko ni videlo in ki v človeško srce niso prišle.

Od ure do ure torej pričakujmo nebeško kraljestvo in živimo v ljubezni in pravičnosti, saj ne vemo za dan božjega prihoda. Kesanje obujajmo, bratje, dobra dela opravljajmo, kajti v nas je polno razne nespametne hudobije. Odstrgajmo s sebe nekdanje grehe in iskreno se kesajmo, da se bomo rešili. Pa iskreni bodimo! Skrbimo, da ne bomo dobri le do naših bratov, ampak tudi do nekristjanov, da ne bodo morda po naši krivdi zaničevali Boga.

SPEV (1 Kor 15, 58; 2 Tes 3; 13)

Bodite stanovitni, neomahljivi in vedno bogati v Gospodovih delih, * ker veste, da vaš trud ni prazen v Gospodu.

Ne omagajte pri opravljanju dobrih del, * ker veste, da vaš trud ni prazen v Gospodu.

[D]

Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni in usmiljeni Bog, varuj nas vsega, kar nas ogroža. Odvzemi, kar nam bremeni dušo in telo, da bomo v vsej svobodi izpolnjevali tvojo voljo. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od srede IV. tedna

[D]

Pesem med letom

Iz tebe, Bog, izhaja luč,
pošiljaš bledo luno v noč,
čez dan pa sonce na nebo,
da vselej varno hodimo.

 

Spodbuja jutra zdaj nas žar,
da pojemo ti hvalnice.
Ozri na nas se milostno,
da tudi v nas bo vse svetlo.

 

Odvrača naj se duh od zmot,
gnusobe se ogibamo,
ne žalimo te z govorom
in ne z dejanji grešnimi.

 

Ko sonce bo zvečer zašlo,
naj v duši vera nam žari,
naj upanje tolaži nas,
ljubezen druži s Kristusom.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Pripravljeno je moje srce, Gospod, pripravljeno.

Ps 107 Hvalnica Bogu in klic na pomoč

Božji Sin je bil povišan nad nebesa, zato oznanjamo njegovo slavo po vsej zemlji (Arnobij).

 

Moje srce je pripravljeno, zares pripravljeno, *

pel bom in igral svojemu Bogu.

Oglasita se harfa in citre, *

zbudimo jutranjo zarjo! —

 

Hvalil te bom, Gospod, med ljudstvi, *

igral ti bom med narodi.

Večja kot nebo je tvoja ljubezen, *

tvoja zvestoba presega oblake.

Vzvišen si, Gospod, nad nebesa, *

vsa zemlja je polna tvoje slave.

Usliši nas in s svojo močjo pomagaj, *

da bodo rešeni vsi, ki jih ljubiš. —

 

Bog govori iz svojega svetišča: *

»Slavil bom zmago, osvojil vse dežele.

Moje ljudstvo mi je krona, *

moji izvoljenci so moje žezlo.

Vsi narodi mi bodo služili, *

pridobim si vsa ljudstva.« —

 

Kdo nas popelje v njihova mesta, *

kdo nas povede v njihove trdnjave?

Mar ne ti, o Bog, ki si nas zavrgel, *

ker smo zaupali sami vase?

Daj nam pomoč zoper sovražnike, *

zakaj ničeva je človeška podpora.

Z Bogom bomo delali čudeže, *

ne bodo nam škodovali naši sovražniki. —

1 Odpev Pripravljeno je moje srce, Gospod, pripravljeno.
2 Odpev Gospod me je odel z oblačilom zveličanja in s plaščem pravičnosti.

Iz 61,10–62,5 Prerok se veseli nad novim Jeruzalemom

Videl  sem  sveto  mesto,  novi  Jeruzalem  …, pripravljeno kakor nevesta za svojega ženina (Raz 21,2).

 

Močno se veselim v Gospodu, *

moja duša se raduje v mojem Bogu.

Odel me je z oblačilom zveličanja, *

ogrnil me s plaščem pravičnosti.

Kakor ženina me je ovenčal, *

okrasil kakor nevesto.

Kakor zemlja daje rast zeliščem in vrt semenom, *

tako daje Bog, da raste pravičnost in slava med narodi. —

 

Ne bom nehal prositi in moliti *

za Božje ljudstvo in sveto mesto,

dokler ne zasije pravica kakor jutranja zarja *

in ne zagori odrešitev kakor plamenica. —

 

Tedaj bodo narodi videli tvojo pravičnost, *

vsi kralji tvoje veličastvo.

Klicali te bodo z novim imenom, *

ki ga bo Gospod določil.

Kot veličastna krona boš pred Gospodom, *

kot kraljevski okras pred svojim Bogom. —

 

Ne bodo te več imenovali »Zapuščena«, *

tvoje dežele ne bodo več klicali »Osamljena«.

Imenovali te bodo »Moja radost« *

in tvojo deželo »Poročena«.

Gospod te je spet vzljubil *

in bo s teboj prebival. —

 

Živel bo s teboj kakor ženin z nevesto, *

kakor svojo posest te bo varoval.

Kakor se ženin veseli neveste, *

tako se bo tvoj Bog veselil tebe. —

2 Odpev Gospod me je odel z oblačilom zveličanja in s plaščem pravičnosti.
3 Odpev Vse življenje bom hvalil Gospoda.

Ps 145 Zaupanje v Boga prinaša srečo

Hvalimo Gospoda v svojem življenju, to se pravi: v svojem vedenju (Arnobij).

 

Hvali, moja duša Gospoda! *

Slavil bom Gospoda vse svoje življenje.

Prepeval bom svojemu Bogu, *

vse dokler bom živel. —

 

Ne zanašajte se na zemeljske veljake, *

na ljudi, ker pri njih ni rešitve.

Ko izdihnejo, se povrnejo v zemljo, *

tisti dan propadejo vsi njih načrti. —

 

Blagor mu, komur pomaga Bog naših očetov, *

blagor mu, ki v Gospoda zaupa.

Bog je ustvaril nebo in zemljo, *

morje in vse, kar v njem prebiva.

Bog je zvest na veke, *

zatiranim vrača pravico. —

 

Gospod daje kruha lačnim, *

Gospod osvobaja jetnike.

Gospod odpira oči slepim, *

Gospod dviga potrte.

Gospod varuje tujce, *

Gospod podpira sirote in vdove.

Gospod ljubi pravične, *

hudobnim razdira naklepe. —

 

Gospod bo kraljeval na veke: *

tvoj Bog bo od roda do roda. —

3 Odpev Vse življenje bom hvalil Gospoda.

Kratko berilo (5 Mz 4,39–40a)
Spoznaj danes in si vtisni v srce: Gospod je Bog zgoraj v nebesih in spodaj na zemlji, drugega ni! Spolnjuj njegove postave in zapovedi, ki ti jih zapovedujem.

Spev z odpevom

Slavil bom Gospoda v vsakem času.
Slavil bom Gospoda v vsakem času.

Vedno ga bom hvalil.
Slavil bom Gospoda v vsakem času.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Slavil bom Gospoda v vsakem času.

Odpev k Hvaljen Služili bomo Gospodu v svetosti in pravičnosti vse dni življenja.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Služili bomo Gospodu v svetosti in pravičnosti vse dni življenja.

Prošnje

Kristus, odsvit Očetove slave, nas razsvetljuje s svojo besedo. Ljubeče ga prosimo:

Usliši nas, kralj večne slave.

Hvaljen ti, ki si začetek in konec naše vere,

– poklical si nas iz teme v svojo čudovito svetlobo.

Usliši nas, kralj večne slave.

Slepim si odprl oči, gluhim si dal, da so slišali,

– pomagaj nam v naši neveri.

Usliši nas, kralj večne slave.

Vedno naj ostanemo v tvoji ljubezni,

– naj se ne ločimo drug od drugega.

Usliši nas, kralj večne slave.

Daj, da bi zmagovali v skušnjavah in vzdržali v težavah,

– v sreči pa se ti zahvaljevali.

Usliši nas, kralj večne slave.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Gospod Bog, spomni se svoje svete zaveze, ki jo je obnovila in posvetila Jagnjetova kri. Tvoje ljudstvo naj prejme odpuščanje grehov in nenehno napreduje v odrešenju. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od srede IV. tedna

Opoldne

[D]

Opoldne 1 

Vladar mogočni, pravi Bog,

v modrosti vodiš časov tek,

s svetlobo jutro razsvetliš

in poldan s soncem razžariš.

 

Pogási ogenj razprtij,

vročine kvarne reši nas,

telesno zdravje okrepčaj

in srcem daj resnični mir.

 

Predobri Oče, usliši nas,

in ti, njegov edini Sin,

in Sveti Duh, naš Tolažnik,

en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Kličem te, Gospod, zaupam v tvoje obljube.

Ps 118,145–152  (XIX)   Hvala Božji postavi

 

Gospod, iz vsega srca te prosim: *

usliši me, tvoje zakone hočem spolnjevati.

Reši me, ko te kličem, *

naj ne pozabim tvoje postave. —

 

Pred jutranjim svitom prihajam in prosim, *

zaupam v tvoje obljube.

Vso noč ne zatisnem očesa, *

ker premišljujem tvoje besede. —

 

Gospod, poslušaj me, saj si dober, *

poživi me in mi pomagaj.

Bližajo se mi krivični preganjalci, *

daleč so od tvoje postave. —

 

Gospod, ti si pri meni, *

zvest si v svojih sklepih.

Že davno sem spoznal iz tvojih odločitev, *

da je tvoja postava nespremenljiva in trdna na veke. —

1 Odpev Kličem te, Gospod, zaupam v tvoje obljube.
2 Odpev Gospod ve, kako prazne so človeške misli.

Ps 93   Gospod dobro plačuje in hudo kaznuje

Gospod vse to kaznuje: Bog nas ni poklical k nečistosti, marveč k svetosti (1 Tes 4,7).

I

O Bog, ki hudo kaznuješ, *

svojo moč zdaj pokaži.

Vstani, ki sodiš zemljo, *

povrni prevzetnim, kakor zaslužijo.

Gospod, kaj delajo grešniki, *

doklej se bodo ponašali?

Doklej bodo hudobni predrzno govorili *

in se bahali s svojimi uspehi? —

 

Gospod, tvoje ljudstvo teptajo, *

tvoje služabnike stiskajo.

Vdove in tujce morijo, *

pobijajo sirote.

Pa pravijo: »Gospod ne vidi, *

Bog nas niti ne opazi.« —

 

O neumno ljudstvo, ali ne boš spoznalo; *

nespametni, kdaj boste razumeli?

On, ki je napravil uho, naj bi ne slišal, *

on, ki je naredil oko, naj bi ne videl?

Kako naj ne kaznuje on, ki vzgaja narode *

on, ki uči ljudi modrosti?

Gospod pozna človekove misli; *

dobro ve, da so prazne. —

2 Odpev Gospod ve, kako prazne so človeške misli.
3 Odpev Gospod me bo varoval in mi pomagal.

II

Gospod, blagor človeku, ki ga ti vzgajaš *

in poučuješ v svoji postavi.

V hudih dneh bo mirno počival, *

medtem ko se grešniku koplje jama.

Gospod ne zavrže svojega ljudstva, *

ne zapusti svojih služabnikov.

Sodbe bodo spet pravične *

in vsi pošteni se jih bodo držali. —

 

Kdo mi pride na pomoč zoper hudodelce, *

kdo mi pomaga zoper krivičnike?

Da mi ni Gospod pomagal, *

bi bilo že skoraj konec mojega življenja.

Ko mislim, da moja noga omahuje, *

me tvoja milost, Gospod, podpira.

Ko se mi v srcu skrbi množijo, *

me razveseljuje tvoja tolažba. —

 

Mar soglašaš s krivično sodbo, *

ki odobrava hudobijo v imenu pravice?

Ogrožajo življenje pravičnega, *

nedolžnega krivično obsojajo.

Toda Gospod me trdno brani, *

Bog je moje zavetje, vanj zaupam.

Krivične bo ugonobila njih krivica, *

njih lastna zloba jih bo uničila.

Končno bo Gospod, naš Bog, uničil *

hudobijo in krivico. —

3 Odpev Gospod me bo varoval in mi pomagal.
Opoldne

Kratko berilo (Kol 3,17)
Vse, kar delate, v besedi ali v dejanju, vse storite v imenu Gospoda Jezusa in po njem se zahvaljujte Bogu in Očetu.

– Daroval ti bom, Gospod, hvalno daritev.
– Slavil bom tvoje ime.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni in usmiljeni Bog, po tvoji dobroti se smemo opoldne odpočiti. Ozri se dobrotno na delo, ki smo ga opravili, popravi v njem, kar je zgrešeno, in pomagaj nam, da ga bomo končali, kot je tebi všeč. Po Kristusu, našem Gospodu.
 

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od srede IV. tedna

[D]

Pesem med letom

Počasi sonce gre v zaton,
goré zapušča žalostno,
gozdove, polja in vode,
da v jutru spet nam zažari.

 

Ko ves se svet ovije v mrak,
tišina, mir nas vse obda,
od dela se spočijemo
in novih sil naberemo.

 

Bogastvo našega duha
je v trdnem upanju v Boga
in v živi veri v Jezusa,
ki je podoba Očetova.

 

Odsvit je večnega Boga,
začetka, konca ne pozna.
Po njem vsa zemlja hrepeni
in večno ga nebo slavi.

 

Za zmeraj naj nas tvoj sijaj
razveseli in vekomaj
Očeta, Sina in Duha
slavili bomo iz srca. Amen.

1 Odpev Božja vsevednost je prečudovita.

Ps 138,1–18.23.24   Bog vse vidi in vse ve

Kdo  pozna  Gospodovo  misel?  Ali  kdo  je  bil njegov svetovalec? (Rim 11,34).

I

Gospod, v dno duše gledaš in me poznaš do kraja, *

vidiš, naj sedim ali vstanem.

Od daleč že poznaš vse moje misli, *

naj ležim ali hodim.

Beseda mi še ni prišla na jezik, *

a tebi je že vse znano.

Od vseh strani me obdajaš, *

ne morem iz tvoje roke.

Prečudovita je zame tvoja vsevednost, *

previsoka je, da bi jo razumel. —

 

Kako naj se izmaknem tvoji moči, *

kam naj ubežim pred tvojim obličjem?

Če bi se povzpel v nebesa, si ondi, *

če stopim v podzemlje, spet najdem tebe.

Če bi me ponesle peruti jutranje zarje, *

bi me tja vodila tvoja roka.

Če bi prebival na koncu morja, *

bi me tam držala tvoja desnica.

Če bi rekel: »Vsaj tema me bo zakrila,« *

tudi ta tema ne bo temna.

In če me bo noč obdala namesto dneva, *

bo ta noč kot dan svetila. —

1 Odpev Božja vsevednost je prečudovita.
2 Odpev Gospod preiskuje srca in vrača vsakemu po njegovih delih.

II

Gospod, ti si me vsega ustvaril, *

oblikoval si me v telesu moje matere.

Hvalim te, ker sem tako čudovito ustvarjen, *

ker so tvoja dela čudovita. —

 

Do dna me poznaš in ni ti bilo skrito, *

ko sem nastajal nevidno kakor v globinah zemlje.

Tvoje oči so videle moja dejanja *

in vsa si vpisal v knjigo življenja.

Vse moje dneve si že določil, *

še preden se je začenjal prvi.

O Bog, kako nedoumljiva je vsaka tvoja misel, *

še težje umljive so vse skupaj.

Če bi jih štel, jih je več kot peska, *

če bi jih preštel, te še vedno ne bi razumel. —

 

Preišči me, o Bog, preglej srce in vso notranjost, *

preizkusi me, spoznaj vse moje misli.

Glej, ali morda hodim po slabi poti; *

vodi me po pravi poti življenja. —

2 Odpev Gospod preiskuje srca in vrača vsakemu po njegovih delih.
3 Odpev V Kristusu je bilo vse ustvarjeno in v njem vse obstaja.

Kol 1,12–20   Kristus je prvorojenec

 

Z veseljem se zahvaljujmo Bogu Očetu, *

usposobil nas je za dediščino svetih v svetlobi.

Iz oblasti teme nas je rešil *

in prestavil v kraljestvo svojega preljubega Sina.

V njem imamo odrešenje po njegovi krvi, *

v njem odpuščanje grehov. —

 

On je podoba nevidnega Boga Očeta, *

prvorojenec vsega stvarstva.

V njem je bilo vse ustvarjeno, *

vidne in nevidne stvari v nebesih in na zemlji.

Po njem in zanj je bilo vse ustvarjeno, *

on je pred vsem in vse v njem obstaja. —

 

On je glava telesu, Cerkvi, *

on je začetek.

Prvorojenec je vstalih od mrtvih, *

da med vsemi zavzame prvo mesto. —

 

Oče je sklenil, naj v njem prebiva vsa polnost, *

da se uresniči mir s krvjo njegovega križa.

Tako naj po njem doseže spravo, *

kar je na zemlji in kar je v nebesih. —

3 Odpev V Kristusu je bilo vse ustvarjeno in v njem vse obstaja.

Kratko berilo (1 Jn 2,3–6)
Po tem vemo, da poznamo Kristusa, če spolnjujemo njegove zapovedi. Kdor pravi: »Poznam ga,« pa njegovih zapovedi ne spolnjuje, je lažnik in v njem ni resnice. Kdor pa njegovo besedo spolnjuje, v tem je resnično Božja ljubezen dovršena. Po tem spoznamo, da smo v njem. Kdor pravi, da v njem ostane, mora tudi sam tako živeti, kakor je on živel.

Spev z odpevom

Varuj nas, Gospod, kot zenico v očesu.
Varuj nas, Gospod, kot zenico v očesu.

Skrij nas pod peruti svoje ljubezni.
Varuj nas, Gospod, kot zenico v očesu.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Varuj nas, Gospod, kot zenico v očesu.

Odpev k Moja duša Dvigni svojo močno roko, Gospod, razkropi napuhnjene in povišaj nizke.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Dvigni svojo močno roko, Gospod, razkropi napuhnjene in povišaj nizke.

Prošnje

Dobrota nebeškega Očeta do njegovega ljudstva je neizmerna. Zato vzklikajmo z veselim srcem:

Gospod, veselijo naj se vsi, ki zaupajo vate.

Svojega Sina nisi poslal na svet, da bi svet obsodil, marveč da bi se svet po njem zveličal,

– naj njegova slavna smrt obrodi v nas bogate sadove.

Gospod, veselijo naj se vsi, ki zaupajo vate.

Svoje duhovnike si postavil za Kristusove služabnike in oskrbnike svojih skrivnosti,

– daj jim zvestobo do tebe, modrost in ljubezen.

Gospod, veselijo naj se vsi, ki zaupajo vate.

Podpiraj vse, ki si jih poklical k popolni čistosti zaradi nebeškega kraljestva,

– da bodo hodili za tvojim Sinom v neoskrunjeni zvestobi.

Gospod, veselijo naj se vsi, ki zaupajo vate.

Človeka si ustvaril kot moža in ženo, 

– ohranjaj vse družine v iskreni ljubezni.

Gospod, veselijo naj se vsi, ki zaupajo vate.

Po Kristusovi žrtvi si ljudem odvzel grehe,

– podeli vsem rajnim odpuščanje grehov.

Gospod, veselijo naj se vsi, ki zaupajo vate.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Usmiljeni Bog, lačne napolnjuješ z nebeškimi dobrinami. Obdari iz obilja svojega bogastva vse, ki smo potrebni tvoje pomoči. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Sreda

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

O Kristus, ti si luč in dan,

razsvétli našo temno noč,

ti večne Luči si odsvit

in dušam našim luči vir.

 

Zaupno prosimo, Gospod,

da bi nas varoval v temi,

naj duh počiva brez skrbi,

spokojno ure nam tekó.

 

Ko sen zakrije nam oči,

srce naj s tabo še bedi;

dobrota tvoja, tvoja moč,

naj zla nas brani vsakega.

 

Skušnjavca zvitega odbij,

nas reši vseh nevarnosti,

obvaruj nas, ki tvoji smo

in s tvojo rešeni krvjo.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,

vesolje vse naj te slavi

in Tolažnika Svetega

sedaj, vse dni in vekomaj. Amen

Psalmi

Ps 30,1–6 Izročimo se v Božje roke

Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo (Lk 23,46).

 

1 Odpev O Bog, bodi mi zavetje in pribežališče.

 

Gospod, vate zaupam, *

naj ne bom osramočen nikoli.

Otmi me, ker si pravičen, *

prisluhni in pohiti, da me rešiš.

Bodi mi zavetje in pribežališče, *

da bom na varnem. —

 

Ti si moja trdnjava in moje zatočišče, *

vodi me zaradi svoje dobrote.

Izvleci me iz zanke, ki so mi jo skrivaj nastavili, *

ti si moj rešitelj. —

 

Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo, *

zvesti Bog, ti me osvobodi. 

 

1 Odpev O Bog, bodi mi zavetje in pribežališče.

 

Ps 129 Iz globočine kličem

Jezus bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov (Mt 1,21).

 

2 Odpev Gospod, iz globočine te kličem.

 

Iz globočine te kličem, *

Gospod, usliši mojo prošnjo.

Prosim, skrbno me poslušaj, *

ne presliši mojega vpitja.

Gospod, če boš gledal na pregrehe, *

kdo bo mogel obstati?

Toda ti grehe odpuščaš, *

da bi ti v spoštovanju služili.

Upam v Gospoda, zaupam v njegovo besedo, *

z vsem srcem pričakujem Gospoda. —

 

Bolj kot stražniki jutranjo zarjo *

naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda.

 

Gospod je usmiljen, *

tako rad vsem odpušča. 

Samo on bo rešil svoje ljudstvo *

vseh njegovih grehov. —

 

2 Odpev Gospod, iz globočine te kličem.

 

Kratko berilo (Ef 4,26–27)

Nikar ne grešite, sonce naj ne zaide v vaši jezi in ne dajajte prostora hudiču.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod Jezus Kristus, ti si krotak in ponižen. Svojim učencem nalagaš jarem, ki je prijeten, in breme, ki je lahko. Blagohotno sprejmi naše misli, želje in dejanja današnjega dne. Naj se tako odpočijemo, da bomo s tvojo pomočjo še lažje služili tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Zdrava, o nebes Kraljica,

zdrava, angelov Gospa.

Zdrava, korenina, zdrava, vrata,

iz tebe svetu luč je prisijala.

O veseli se, Devica slavna, nad vse krasna,

bodi zdrava, o prelepa, prosi za nas Kristusa.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019