HOZANA.si: Brevir

«  »

19. 11. 2017, 33. nedelja med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom Prepevajmo Bogu, vzklikajmo svojemu zveličarju, aleluja.

Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče


S pesmijo slavite Gospoda, *

veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.

Z veseljem služite Bogu, *

radostno vstopajte v njegovo svetišče.

Odpev med letom Prepevajmo Bogu, vzklikajmo svojemu zveličarju, aleluja.

Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *

on nas je ustvaril.

Mi smo njegovo ljudstvo, *

skrbi za nas kot pastir za ovce.

Odpev med letom Prepevajmo Bogu, vzklikajmo svojemu zveličarju, aleluja.

Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *

s hvalnicami v njegove svete dvore.

Častite ga in njegovo ime slavite, *

Gospod je dober in usmiljen.

Rodovi prihajajo in odhajajo, *

on pa ostane zvest za vse čase.

Odpev med letom Prepevajmo Bogu, vzklikajmo svojemu zveličarju, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev med letom Prepevajmo Bogu, vzklikajmo svojemu zveličarju, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Pesem

 

1.Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj

 

Na prvi dan, začetek dni,
je večni Bog ustvaril svet
in v tednu tudi prvi dan
je Jezus vstal, premagal smrt.

 

Nov dan smo spet dočakali,
naj v jutranji se zbranosti
Bogu naš dolžni spev glasi,
in naj nas njemu izroči.

 

Vstanimo neutegoma,
zbudimo se iz dremanja,
pobožno dvignimo duha,
Gospodov zgled posnemajmo.

 

Obraz svoj sveti sklôni k nam,
Gospod, desnico nam podaj,
nas grehov reši vseh vezi,
življenje večno kdaj nam daj.

 

Bogu Očetu slava, čast
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.

 

 

2. Med letom, podnevi

 

Nedeljsko jutro nam žari,
svetlejše je od drugih dni.
Posvetil Jezus ga je sam,
ko prvi je od mrtvih vstal.

 

Gospod, naš Bog, predrami nas
in dvigni našega duha;
tvoj glas nekoč poklical bo
in vstalo naše bo telo.

 

Takrat odpre se nam nebo,
s teboj se, Kristus, srečamo,
s teboj za vselej zmagamo,
življenje večno prejmemo.

 

Ko tvoj zagledamo obraz,
naj slava tvoja nas obda,
spoznamo tebe, kakor si:
ti prava luč dobrótljiva.

 

Očetu ti izroči nas,
napolni z milostjo Duha,
Trojica sveta, sprejmi nas
v kraljestvo večne radosti. Amen.

1 Odpev Tvoj križ, Gospod, je postal drevo življenja.

Ps 1     Dvojna pot življenja

Blagor tistim, ki z zaupanjem v križ stopijo v krstno vodo (pisec iz 2. stol.).

 

Blagor človeku, ki ne zaide na kriva pota, *

ne pohaja z grešniki in ne poseda s hudobneži;

veseli pa se Božjih zapovedi *

ter jih noč in dan premišlja. —

 

Tak človek je kot drevo, ki raste ob vodi, *

daje sad ob svojem času in mu listje ne ovene.

Česar se loti in karkoli dela, *

vse mu uspeva. —

 

Ni pa tako s hudobnimi in grešniki, *

ti so kakor pleve, ki jih veter raznaša.

Ne bodo obstali ob sodbi, *

zanje ne bo mesta v občestvu svetih. —

 

Gospod varuje pravične na poti življenja, *

pot hudobnih pa vodi v pogubo. —

1 Odpev Tvoj križ, Gospod, je postal drevo življenja.
2 Odpev Bog si je postavil kralja na Sionu.

Ps 2     Kristus, Božji Sin in zmagovalec

Zbrali so se zoper tvojega Sina Jezusa, ki si ga mazilil (Apd 4,27).

 

Zakaj hrumijo ljudstva *

in se vznemirjajo narodi?

Vladarji zemlje se dvigajo in snujejo zaroto *

zoper Gospoda in njegovega maziljenca:

»Pretrgajmo njih verige, *

vrzimo s sebe ta jarem!« —

 

Gospod v nebesih pa se jim smeje, *

pomilovalno se jim posmehuje.

Spregovori jim v pravični jezi *

in jih prestraši s svojo besedo:

»Jaz sem si postavil svojega kralja *

na Sionu, moji sveti gori.« —

 

Oznanil bom sklep Gospoda, ki mi je rekel: *

»Moj Sin si ti, rodil sem te danes.

Reci mi in dam ti v posest narode *

in vso zemljo v tvojo lastnino.

Vladal jim boš z močno roko, *

zdrobil jih kot lončeno posodo.« —

 

Voditelji, zdaj spoznajte, *

vladarji zemlje, dajte se poučiti.

Služite Bogu v spoštovanju in veselju, *

v svetem strahu se mu podvrzíte,

da se ne razsrdi in se ne pogubite, *

ko se lahko v hipu vname njegova jeza.

Blagor vsem zvestim, *

ki se zatekajo k njemu. —

2 Odpev Bog si je postavil kralja na Sionu.
3 Odpev Ti me varuješ, Gospod, in mi vlivaš poguma.

Ps 3     Bog je moje zavetje

Jezus je zaspal (v smrti) in je vstal, kajti Bog ga je obudil (sv. Irenej).

 

Gospod, število mojih nasprotnikov se veča, *

vedno novi vstajajo zoper mene.

Mnogi govorijo o meni: *

»Sam Bog ga ne bo rešil.« —

 

Ti Gospod, pa me varuješ; *

nate se zanašam, ti mi vlivaš poguma.

Na ves glas sem klical k tebi, *

uslišal si me s svoje svete gore. —

 

Legel sem in zaspal v smrti, *

toda vstal sem, ker me je Gospod obudil.

Ne bojim se številnih nasprotnikov, *

ki me obdajajo s sovraštvom. —

 

Dvigni se, Gospod, moj Bog, in me reši, *

udaril in uničil si vse sovražnike.

V tebi, Gospod, je rešitev, *

razlij svoj blagoslov nad svoje ljudstvo. —

3 Odpev Ti me varuješ, Gospod, in mi vlivaš poguma.

– Kristusova beseda naj bo v vas z vsem svojim bogastvom
– in z vso modrostjo poučujte drug drugega.

[L]

PRVO BERILO

Iz knjige preroka Joela (2, 21-3, 5)

Napoved poslednjih časov

Tako govori Gospod: Ne boj se, o gruda, veseli in raduj se: Gospod dela velike reči! Ne bojte se, živali na polju, ker spet so ozeleneli pašniki na planoti, drevje rodi svoj sad, smokev in trta dajeta svoje obilje!

In vi, sionski sinovi, radujte se! Veselite se v Gospodu, svojem Bogu! Dal vam je dežja v duhu pravičnosti: storil je, da vam prihaja dež, jesenski in spomladanski, kakor poprej; zato bodo gumna spet polna žita in v kadeh bo preobilo vina in olja. Povrnem vam letine, ki so vam jih požrli: kobilica, obrezovalec, glodalec, pokončevalec, moja velika vojska, ki sem jo poslal proti vam. Imeli boste jesti do sitega in slavili boste ime Gospoda, svojega Boga, ki je čudovito ravnal z vami. In moje ljudstvo ne bo več osramočeno.

Spoznali boste, da sem jaz sredi Izraela, da sem Gospod, vaš Bog, in nihče drug. Moje ljudstvo ne bo več osramočeno.

Po tem bom izlil svojega Duha na vse človeštvo; in vaši sinovi in vaše hčere bodo prerokovali, vaši starčki bodo sanje imeli, vaši mladeniči bodo prikazni gledali; tudi na vaše hlapce in na vaše dekle bom v tistih dneh izlil svojega Duha. Delal bom na nebu in na zemlji čudovita znamenja: kri in ogenj in stebre dima; sonce se bo spremenilo v temo, luna v kri, ko pride Gospodov dan, veliki in strašni. In zgodilo se bo: vsi, ki bodo klicali Gospodovo ime, bodo rešeni, kajti na gori Sionu in v Jeruzalemu bo rešitev, kakor je govoril Gospod, in med rešenimi bodo, katere Gospod pokliče.

SPEV (Lk 21, 25.31; Mr 13, 33)

Znamenja bodo na soncu in luni in zvezdah; na zemlji bo med narodi stiska. * Kadar boste videli, da se to godi, vedite, da je blizu božje kraljestvo.

Čujte in molite, zakaj ne veste, kdaj pride čas. * Kadar boste videli, da se to godi, vedite, da je blizu božje kraljestvo.

DRUGO BERILO

Sv. Avguštin (354-430), konvertit, škof v Hiponu v Severni Afriki, genij krščanske misli, eden štirih velikih zahodnih cerkvenih očetov

Iz razlage psalmov sv. Avguština, škofa (Ps 95, 14.15)

Ne upirajmo se prvemu prihodu, da se ne bomo bali drugega

Veselimo se Gospoda, ki prihaja, ki prihaja, da bo sodil zemljo. Prišel je prvič, prišel bo tudi drugič. On sam je napovedal v evangeliju: Poslej boste videli Sina človekovega priti na oblakih neba. Kaj pomeni poslej? Ali ne bo prišel Gospod potem, ko bodo jokali nad njim vsi rodovi zemlje? Najprej prihaja po svojih oznanjevalcih in napolnjuje vso zemljo. Ne upirajmo se prvemu prihodu, da se ne bomo bali drugega.

Kaj mora storiti kristjan? Uživati svet, toda ne biti njegov suženj. Kaj je to? Imeti, kakor bi ne imeli. Apostol pravi tako: To pa pravim, bratje, čas je kratek. Odslej naj bodo tudi, kateri imajo žene, kakor bi jih ne imeli; in kateri jokajo, kakor bi ne jokali; in kateri se vesele, kakor bi se ne veselili; in kateri kupujejo, kakor bi bili brez posesti; in kateri ta svet uživajo, kakor bi ga ne uživali, zakaj podoba tega sveta preide. Želim pa, da bi bili vi brez skrbi. Kdor je brez skrbi, varno čaka, kdaj pride njegov Gospod. Kako moreš ljubiti Kristusa, če se bojiš njegovega prihoda? Bratje, ali nas ni sram? Ljubimo ga, pa se bojimo, da pride. Ali ga res ljubimo, mar ne ljubimo bolj svojih grehov?

Sovražimo torej greh, ljubimo pa njega, ki prihaja, da kaznuje grehe! Prišel bo, hočemo ali nočemo. Ni rečeno, da ne pride, če ga zdaj še ni. Prišel bo, ko ne veš. Če te bo našel pripravljenega, nič ne škodi, če ne veš.

Veselimo se Gospoda, ki prihaja. Prvič je prišel in drugič prihaja sodit zemljo. Veselo bo srečanje s tistimi, ki so mu ob prvem prihodu verjeli, kajti prihaja!

Sodil bo svet pravično in zveličal ljudstva v svoji zvestobi. Kakšna pravičnost in zvestoba? Zbral bo svoje izvoljene na sodbo, ostale pa bo ločil med seboj. Ene bo postavil na desnico, druge na levico. Popolnoma pravično in pravilno, da ne najdejo usmiljenja pri sodniku tisti, ki niso hoteli biti usmiljeni pred njegovim prihodom. Usmiljenim bo sodil usmiljeno. Rekel bo tistim, ki bodo na desnici: Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Zaračunal jim bo dela usmiljenja: Zakaj lačen sem bil in ste mi dali jesti; žejen sem bil in ste mi dali piti, in tako dalje.

Česa pa bo dolžil one na levici? Da niso hoteli biti usmiljeni. In kam bodo šli? V večni ogenj! Zaradi teh trdih besed bodo grozno jokali. Kaj namreč pravi psalm? Pravični človek ostane v večnem spominu. Ni se mu bati slabih vesti. Kakšnih slabih vesti? Proč izpred mene v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. Kdor se bo veselil dobrih vesti, se mu ne bo treba bati slabih. To je pravično, to je pravilno.

Če si ti krivičen, naj bi sodnik ne bil pravičen? Če ti lažeš, ali naj resnica ne govori po pravici? Če hočeš, da bo s teboj usmiljen, bodi tudi ti usmiljen, preden pride. Odpusti, če so ti naredili krivico. Dajaj iz svojega izobilja. Iz čigavega pa daješ, če ne iz njegovega? Če bi iz svojega dajal, bi pač daroval; ko pa iz njegovega daješ, samo vračaš. Kaj pa imaš, česar bi ne prejel? To so Bogu prijetne daritve: usmiljenje, ponižnost, priznanje grehov, mir in ljubezen. Te prinašajmo, pa bomo varno pričakali sodnika, ki prihaja sodit svet pravično in zveličat ljudstva v svoji zvestobi.

SPEV (Mt 16,27; Ps 95,13)

Sin človekov bo prišel v veličastvu svojega Očeta s svojimi angeli. * Takrat bo povrnil vsakemu po njegovih delih.

Sodil bo svet pravično in zveličal ljudstva v svoji zvestobi. * Takrat bo povrnil vsakemu po njegovih delih.

Tebe Boga hvalimo

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.

Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,

tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:

 

Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.

Tebe hvali * apostolov slavni zbor,

tebe prerokov * hvalevredno število,

tebe mučencev * sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:

Očeta * neskončnega veličastva,

častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;

in Svetega Duha * Tolažnika.

 

Ti, Kristus, * kralj veličastva,

ti si Očetov * večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.

 

+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,

ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo

in slaviti tvoje ime * vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,

usmili se nas, * usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

 

Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, od tebe prejemamo vse dobrine. Naj ti vdano in veselo služimo, saj je v tem večna in popolna sreča. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

odpev k Hvaljen, sklepna prošnja

[D]

Pesem med letom

 

O večni Stvarnik vseh stvari,
noči in dneva gospodar,
menjavaš neprestano čas,
da tek menjav nas poživi.

 

Že zgodnja je danica vzšla,
pred dnevom se umika mrak,
razgublja senc se zlobni roj,
ki begal v snu nas je nocoj.

 

Na našo se slabost ozri,
o Jezus, vrni nam moči.
Če se ozreš, izgine greh
in mi se res poboljšamo.

 

Ti, Luč, posvéti nam v srce,
preženi spanje nam duha,
da z novo ti ljubeznijo
zapeli bomo hvalnico.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

1 Odpev Željno te iščem, o Bog, da bi spoznal tvojo moč, aleluja.

Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu

Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.

 

O Bog, moj Bog, željno te iščem, *

mojo dušo žeja po tebi.

Moje telo koprni po tebi *

kakor suha in žejna zemlja po vodi.

O tebi želim premišljevati v svetišču, *

da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.

Tvoja bližina mi je več kot življenje, *

moja usta te bodo slavila. —

 

Hvalil te bom, dokler bom živel, *

tebi v čast bom opravljal molitve.

Ti boš moja radost in sreča, *

v veselju ti bom prepeval.

Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *

v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.

Ti si moje trdno zavetje, *

pri tebi sem varen in srečen. —

 

Z vso dušo se te oklepam, *

ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —

1 Odpev Željno te iščem, o Bog, da bi spoznal tvojo moč, aleluja.
2 Odpev Mladeniči v ognjeni peči so kakor iz enih ust slavili Boga, aleluja.

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *

nebesa, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *

vse Gospodove moči, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, sonce in luna, *

zvezde na nebu, slavite Gospoda. —

 

Slavita Gospoda, dež in rosa, *

vsi vetrovi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *

mraz in pripeka, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, rosa in slana, *

mraz in zima, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *

noči in dnevi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, tema in svetloba, *

bliski in oblaki, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi zemlja Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, gore in hribi, *

vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, studenci, *

morja in reke, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *

vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *

vsi ljudje, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *

Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *

sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *

hvalíte in poveličujte ga na veke. —

 

Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *

hvalimo in poveličujmo ga na veke.

Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —

 

Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

2 Odpev Mladeniči v ognjeni peči so kakor iz enih ust slavili Boga, aleluja.
3 Odpev Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja, aleluja.

Ps 149 Radostno vzklikanje svetih

Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).

 

Pojte Gospodu novo pesem, *

njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.

Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *

Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.

Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *

in z bobni in citrami naj mu igrajo.

Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *

in ponižne venča z zmago. —

 

Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *

naj se veselijo v svojih domovih.

Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *

rôke pa držijo ostre meče,

da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *

kazni nad sovražnimi ljudstvi;

da v okove vklenejo njihove vladarje *

in njihove veljake v železne verige;

da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *

to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —

3 Odpev Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja, aleluja.

Kratko berilo (Raz 7,10b.12)

Zveličanje prihaja od našega Boga, ki sedi na prestolu, in od Jagnjeta. Hvala in slava in modrost in zahvala in čast in oblast in moč našemu Bogu na vekov veke. Amen.

Spev z odpevom

Kristus, sin živega Boga, usmili se nas.
Kristus, sin živega Boga, usmili se nas.

Ti sediš na Očetovi desnici.
Kristus, sin živega Boga, usmili se nas.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kristus, sin živega Boga, usmili se nas.

[L]

Odpev k Hvaljen Mi smo otroci luči in otroci dneva, torej ne spimo kakor drugi, ampak čujmo in bodimo trezni.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Mi smo otroci luči in otroci dneva, torej ne spimo kakor drugi, ampak čujmo in bodimo trezni.

[D]

Prošnje

Gospod Jezus Kristus je naša luč in sonce, ki razsvetljuje vsakega človeka in nikoli ne zaide. Hvalímo ga in mu vzklikajmo:

Gospod, ti si naše življenje in rešenje.

Stvarnik vesolja, hvaležno sprejemamo začetek tega dneva, ki nam ga naklanjaš v svoji dobroti

– in slavimo tvoje vstajenje.

Tvoj Sveti Duh naj nas danes uči delati, kar je po tvoji volji,

– tvoja modrost naj nas vedno spremlja.

Z velikim veseljem naj se udeležimo nedeljskega srečanja

– okoli mize tvoje besede in tvoje daritve.

Iz vsega srca se ti zahvaljujemo

– za neštete tvoje dobrote.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Gospod, naš Bog, od tebe prejemamo vse dobrine. Naj ti vdano in veselo služimo, saj je v tem večna in popolna sreča. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Opoldne 1 

Vladar mogočni, pravi Bog,

v modrosti vodiš časov tek,

s svetlobo jutro razsvetliš

in poldan s soncem razžariš.

 

Pogási ogenj razprtij,

vročine kvarne reši nas,

telesno zdravje okrepčaj

in srcem daj resnični mir.

 

Predobri Oče, usliši nas,

in ti, njegov edini Sin,

in Sveti Duh, naš Tolažnik,

en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Dobro je zatekati se h Gospodu, vekomaj traja njegova dobrota, aleluja.

Ps 117 Pesem veselja in odrešenja

On je kamen, ki ste ga vi, zidarji, zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen (Apd 4,11).

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota.

Reci zdaj, Božje ljudstvo: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj, Gospodovi duhovniki: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj vsi, ki verujete v Gospoda: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.« —

 

V stiski sem klical Gospoda, *

Gospod me je uslišal in me rešil.

Gospod je z menoj, ni se mi bati; *

kaj mi more storiti človek?

Gospod je z menoj in mi pomaga, *

ne bojim se nasprotnikov. —

 

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v človeka.

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v poglavarje. —

1 Odpev Dobro je zatekati se h Gospodu, vekomaj traja njegova dobrota, aleluja.
2 Odpev Gospod je moja moč in moja pesem, aleluja.

II

Vsi narodi so me obkolili, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Od vseh strani so me obdali, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Obsuli so me kot čebele, zajeli kot ogenj trnje, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu. —

 

Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, *

a Gospod mi je pomagal.

Gospod je moja moč, Gospoda hvalim, *

postal mi je rešitelj.

To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih: *

Gospodova desnica je mogočno delovala. —

 

Gospodova desnica me je dvignila, *

Gospodova desnica je mogočno delovala.

Ne bom umrl, ampak živel, *

oznanjal bom Gospodova dela.

Gospod mi je res naložil pokoro, *

ni me pa izročil smrti. —

2 Odpev Gospod je moja moč in moja pesem, aleluja.
3 Odpev Zahvaljujem se, Gospod, da si me uslišal, aleluja.

III

Odprite mi vrata pravičnosti, *

da vstopim in hvalim Gospoda.

To so vrata Gospodova, *

tukaj vstopajo pravični. —

 

Zahvaljujem se, Gospod, da si me uslišal *

in mi postal rešitelj.  

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, *

je postal vogelni kamen.

To je Gospod naredil, *

zares je čudovito.

To je dan, ki ga je Gospod naredil, *

veselimo se ga in se radujmo. —

 

Blagoslovi nas, Gospod, in nas reši, *

Gospod, daj srečo.

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. *

Blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.

Bog je Gospod, on nas razsvetljuje, *

pojdimo z zelenjem do njegovega oltarja. —

 

Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem, *

moj Bog, hvalim te in poveličujem.

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

3 Odpev Zahvaljujem se, Gospod, da si me uslišal, aleluja.
Opoldne

Kratko berilo (Gal 6,7–8)
Kar kdo seje, to bo tudi žel. Kdor seje v svoje meso, bo od mesa žel pogubljenje; kdor pa seje v duha, bo od  duha žel večno življenje.

– Tvoja beseda, Gospod, ostane vekomaj
– in iz roda v rod tvoja zvestoba.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, od tebe prejemamo vse dobrine. Naj ti vdano in veselo služimo, saj je v tem večna in popolna sreča. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

2. večernice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

odpev k Moja duša, sklepna prošnja

[D]

Pesem med letom

 

Predobri Stvarnik luči si
in z njo ožarjaš naše dni;
njen prvi svit je zažarel,
ko svet si ustvarjati začel.

 

Začeli z jutrom smo ta dan,
z večerom ga končujemo;
ko spušča se temá noči,
usliši, o Gospod, naš glas.

 

Naj greh nas ne obremeni,
za večno nas ne pogubi.
Če tebe bi ne klicali,
zabredli bi iz greha v greh.

 

Vse hudo naj popravimo,
očistimo se vsega zla,
naj pridemo v nebeški raj,
življenje večno prejmemo.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Gospod je kralj že od svojega veličastnega rojstva, aleluja.

Ps 109,1–5.7    Mesija – vladar in duhovnik

Kraljevati mora, dokler ne položi sovražnikov pred svoje noge (1 Kor 15,25)

 

Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: *

»Sedi na mojo desnico.

Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, *

da ti bodo služili. —

 

Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, *

zavladaj sredi svojih sovražnikov.

Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, *

rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico.

Svoje prisege ne spreminjam: *

Kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. —

 

Bog je s teboj in ti vedno pomaga, *

na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna.

Okrepčaj se na svoji poti, *

da boš zmagoslavno dvignil glavo.« —

1 Odpev Gospod je kralj že od svojega veličastnega rojstva, aleluja.
2 Odpev Pred Božjim obličjem je trepetala zemlja, aleluja.

Ps 113 A Izraelci rešeni iz Egipta

Tako ste šli tudi vi iz Egipta, ko ste se odpovedali grehu (sv. Avguštin).

 

Ko so Izraelci šli iz Egipta, *

je bilo Božje ljudstvo rešeno suženjstva.

Postali so Božje svetišče, *

Božja posest in kraljestvo. —

 

Morje se je pred njimi umaknilo, *

Jordan se je ustavil pred njimi.

Gore so se stresle v silnem potresu, *

zamajali so se griči. —

 

Kaj ti je, morje, da se umikaš, *

in tebi, Jordan, da se ustavljaš?

Kaj vam, gore, da se plašite kot ovni, *

in vam, griči, da skačete kot jagnjeta? —

 

Trepetaj, zemlja, pred Božjim obličjem, *

trepetaj pred Gospodom, živim Bogom!

On daje vodo iz skale, *

studence vodá iz pečine. —

2 Odpev Pred Božjim obličjem je trepetala zemlja, aleluja.
3 Odpev Zakraljeval je naš Gospod, Bog vsemogočni, aleluja.

Raz 19,1–7  Svatba Božjega Jagnjeta

 

Aleluja. Zmaga in slava in moč našemu Bogu, *

resnične in pravične so njegove sodbe. Aleluja. —

 

Aleluja. Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki, *

vsi, ki se ga bojite, majhni in veliki. Aleluja. –

 

Aleluja. Zakraljeval je naš Gospod, Bog vsemogočni, *

veselimo in radujmo se in ga slavimo. Aleluja. —

 

Aleluja. Začela se je svatba Božjega Jagnjeta, *

njegova nevesta je pripravljena. Aleluja.

 

Pri petju lahko na koncu vsake vrstice dodamo še enkrat »aleluja«. —

3 Odpev Zakraljeval je naš Gospod, Bog vsemogočni, aleluja.

Kratko berilo (2 Kor 1,3–4)

Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe. Tolaži nas v vsaki naši nadlogi, da moremo tudi mi tolažiti nje, ki so v katerikoli nadlogi, s tolažbo, s katero nas same Bog tolaži.

Spev z odpevom

Slavljen si, Gospod, na nebesni višavi.
Slavljen si, Gospod, na nebesni višavi.

In hvale vreden in poveličevan vekomaj.
Slavljen si, Gospod, na nebesni višavi.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Slavljen si, Gospod, na nebesni višavi.

[L]

Odpev k Moja duša Prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil, pojdi v veselje svojega Gospoda.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil, pojdi v veselje svojega Gospoda.

[D]

Prošnje

Gospod Jezus Kristus je naša glava in mi smo njegovi udje. Molímo ga in mu veselo kličimo:

Gospod, pridi k nam tvoje kraljestvo.

Naš Odrešenik, naj postane tvoja Cerkev bolj vidno znamenje edinosti vsega človeštva

– in bolj učinkovita skrivnost odrešenja vseh narodov.

Vedno stoj ob strani zboru škofov s papežem

– in jih podpiraj z darovi edinosti, miru in ljubezni.

Naj bomo kristjani s teboj kot Božjo glavo tesneje povezani

– in naj naše življenje oznanja tvoje kraljestvo.

Dobrohotno pomiri napetosti v svetu,

– da bosta povsod vladala mir in varnost.

Podéli vsem umrlim slavo večnega vstajenja

– in daj, da se jim bomo tudi mi v blaženosti pridružili.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Gospod, naš Bog, od tebe prejemamo vse dobrine. Naj ti vdano in veselo služimo, saj je v tem večna in popolna sreča. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 90 Večerna molitev

Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *

počiva v zavetju Vsemogočnega.

Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *

moj Bog, ki vanj zaupam.« —

 

Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *

te rešuje hudobnega jezika.

S svojo ljubeznijo te neguje, *

pod njegovo varstvo se zatekaš.

Njegova zvestoba te varuje *

bolj kot najmočnejše orožje.

Ni se ti bati nočne strahote, *

niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.

Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *

ne pogube, ki razsaja očitno. —

 

Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *

tebi nobena nesreča ne more do živega.

Samo oči ti je treba odpreti, *

pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.

Ti pa si se zatekel k njemu, *

izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —

 

Zlo te ne zadene, *

nadloga se tvojemu domu ne približa.

Svojim angelom je zate zapovedal, *

naj te varujejo na vseh tvojih potih.

Na rokah te bodo nosili, *

da z nogo ne zadeneš ob kamen.

Stopal boš čez gada in modrasa, *

poteptal boš leva in zmaja. —

 

Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *

varujem ga, ker me priznava.

Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *

v stiski ga bom rešil in uveljavil.

Dal mu bom dolgo in polno življenje *

in mu pokazal, kako znam reševati.«  —

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kratko berilo (Raz 22,4–5)

Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod, naš Bog, danes smo obhajali skrivnost Kristusovega vstajenja. Ponižno te prosimo, naj bomo varni pred vsako nesrečo in počivamo v tvojem miru, jutri pa veseli vstanemo in te spet slavimo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Premila Mati Zveličarjeva,

odprta vrata nebeška in morska zvezda,

pomagaj ljudstvu, ki je padlo, pa želi vstati.

Ob angelovem oznanjenju

si svojega Stvarnika čudežno spočela

in ostala devica prej in slej,

usmili se grešnikov.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017