HOZANA.si: Brevir

«  »

28. 8. 2016, 22. nedelja med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

[D]

Odpev med letom Molimo našega Boga, njegovo ljudstvo smo in njegove ovce.

Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče


S pesmijo slavite Gospoda, *

veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.

Z veseljem služite Bogu, *

radostno vstopajte v njegovo svetišče. —

 

Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *

on nas je ustvaril.

Mi smo njegovo ljudstvo, *

skrbi za nas kot pastir za ovce. —

 

Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *

s hvalnicami v njegove svete dvore.

Častite ga in njegovo ime slavite, *

Gospod je dober in usmiljen.

Rodovi prihajajo in odhajajo, *

on pa ostane zvest za vse čase.

Odpev med letom Molimo našega Boga, njegovo ljudstvo smo in njegove ovce.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

sklepna prošnja

[D]

Pesem

1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj

 

V ponočni tihi, mirni čas
preroka nas prebuja glas,
naj vdano hvalimo Boga,
Očeta, Sina in Duha.

 

Vse tri osebe eno ste,
Trojica sveta, blažena,
naj danes vsi slavimo te,
naš večni, troedini Bog.

 

Ko ves Egipt je žaloval,
prvencev smrt objokoval,
je Bog svoj narod Izrael
po krvi jagnjeta otel.

 

Resnični Izrael smo mi,
ki v tebi, Bog, se veseli,
sovražnika smo rešeni
in v Kristusu odkupljeni.

 

Predobri Kralj, daj tudi nam
nekoč uživati to čast,
da vekomaj prepevali
ti vdano bomo hvalnice. Amen.

 

2. Med letom podnevi

Pozdravljen, dan, ves srečen in častit,
ožarja te vstajenja Božji svit,
iskreno se te veselimo vsi,
Gospodov dan.

 

Slepoto je pregnala luč z neba
in Kristus je iztrgal plen pekla,
premagal smrt, z Očetom spravil svet,
nebo in nas.

 

Iz groba Kristus je, zmagalec, vstal,
življenje s tem obnovil je svetá,
kot dobri je pastir na rame vzel
odrešene.

 

Veselje iz nebes, kjer smo doma,
doživlja tvoja Cerkev radostna
in »aleluja« vsi prepevamo
nenehoma.

 

Gospod dokončno je premagal smrt,
zato se veselimo rešeni,
naj večna Bógu slava se glasi
in mir ljudem. Amen.

1 Odpev Gospod, moj Bog, veličastvo in sijaj si oblekel, s svetlobo se ogrinjaš kakor s plaščem, aleluja.

Ps 103 Hvalnica Bogu in Stvarniku

Ako je kdo v Kristusu, je nova stvar. Staro je prešlo, glejte, nastalo je novo (2 Kor 5,17).

I

Hvali, moja duša Gospoda, *

Gospod, moj Bog, kako si velik!

Veličastvo in sijaj si oblekel, *

s svetlobo se ogrinjaš kakor s plaščem. —

 

Nebo si razpel kot šotor, *

svoj prestol si postavil nad nebesnim svodom.

Voziš se na oblakih, *

letiš na perutih vetra.

Viharji so tvoji poslanci, *

bliski in strele tvoji služabniki. —

 

Utrdil si zemlji njena pota, *

na veke se ne bo iztirila.

Pravodovje jo je obdajalo, *

vode so prekrivale gorovja. —

 

Na tvoje povelje so se vode umaknile, *

zbežale pred tvojim grmenjem.

Iz njih so se dvignile gore, *

nastale so doline, kjer si ti določil.

Začrtal si vodam meje, ki jih naj ne prestopijo, *

da nikoli več ne pokrijejo zemlje. —

 

Studence usmerjaš v potoke, *

ki tečejo med hribi.

Z njimi napajaš vse živali, *

divjačina si v njih gasi žejo.

Ob njih rastejo drevesa, *

na vejah gnezdijo in prepevajo ptice. —

1 Odpev Gospod, moj Bog, veličastvo in sijaj si oblekel, s svetlobo se ogrinjaš kakor s plaščem, aleluja.
2 Odpev Gospod je hotel, da zemlja daje kruh in vino, ki človeka razveseljuje, aleluja.

II

Z dežjem iz oblakov napajaš gore, *

s svojo močjo nasičuješ vso zemljo.

Daješ, da raste trava za krmo živini, *

ki služi človeku pri njegovem delu.

Tako si pridela kruh iz zemlje *

in vino, ki mu srce razveseljuje.

Pridobiva olje, s katerim si lepša obličje, *

in živež, ki mu ohranja življenje. —

 

Po tvoji volji rastejo velikanska drevesa, *

mogočne cedre je vsadila tvoja roka.

V njih krošnjah gnezdijo ptice, *

na njih prebivajo štorklje.

V visokih gorah se skrivajo divje koze, *

v pečinah iščejo zavetja planinske živali. —

 

Ustvaril si luno za znamenje časov, *

določil čas, kdaj naj sonce zahaja.

Ko narediš temo in noč pokrije zemljo, *

se prebudijo vse gozdne živali.

Mladi levi rjovejo za plenom *

in od tebe prosijo hrane.

Ko vzide sonce, se umaknejo *

in poležejo v svojih brlogih.

Tedaj gre človek na svoje delo *

in ga opravlja do večera. —

2 Odpev Gospod je hotel, da zemlja daje kruh in vino, ki človeka razveseljuje, aleluja.
3 Odpev Bog je videl vse, kar je naredil, in bilo je prav dobro, aleluja.

III

Gospod, kako velika so tvoja dela, *

vse si z modrostjo naredil.

Zemlja je polna tvojega bogastva, *

kako veliko in prostrano je morje.

V njem je brez števila živih bitij, *

majhnih in velikih živali.

Po njem plovejo ladje, *

kiti se v njem igrajo z valovi.  —

 

Vsa bitja pričakujejo od tebe hrano, *

ti jim daješ jesti ob svojem času.

Kadar odpreš svojo roko, se z dobrotami nasičujejo, *

ko jim jo odtegneš, se zbegajo.

Ko jim ugasneš življenje, *

se v prah povrnejo.

S svojim dihom jih ustvarjaš, *

in prenavljaš obličje zemlje. —

 

Bodi Gospodu slava na veke, *

njegova dela naj mu bodo v veselje.

Njegov pogled stresa zemljo, *

gore se kadijo, ko se jih dotakne.

Dokler bom živel, bom slavil Gospoda, *

hvalil bom svojega Boga, dokler bom dihal.

Naj mu bo prijetna moja pesem, *

veselil se bom v Gospodu. —

 

Hudobija naj izgine z zemlje, *

zlo naj bo v korenini zatrto.

Hvali, moja duša, *

svojega Gospoda! —

3 Odpev Bog je videl vse, kar je naredil, in bilo je prav dobro, aleluja.

– Srečne vaše oči, ker vidijo.
– Srečna vaša ušesa, ker slišijo.

PRVO BERILO

Iz knjige preroka Jeremija (11, 18-20; 12,1-13)

Jeremija preganjan in užaloščen

Gospod mi je razodel in tako sem to zvedel. Takrat si mi pokazal njih spletke. Bil sem kakor krotko jagnje, ki ga peljejo v zakol. Nisem vedel, da so kovali zle naklepe proti meni: »Pokončajmo drevo z njegovim sadom vred in iztrebimo ga iz dežele živih, da se ne bo več omenjalo njegovo ime!« Gospod nad vojskami, ti sodiš pravično, preiskuješ obisti in srca; daj, da vidim, kako se boš maščeval nad njimi, zakaj tebi sem zaupal svojo pravdo. Ti, Gospod, imaš prav, kadarkoli se pravdam s teboj. Vendar bi se hotel zaradi ene stvari pritožiti: Zakaj je uspešna pot hudobnih? Zakaj žive v miru vsi, ki delajo nezvesto? Zasadil si jih, korenine poženejo, rastejo in dajejo sad. Blizu si njih ustom, a daleč od njihovega srca. A ti, Gospod, me poznaš in me vidiš, si preskusil, kakšno je moje srce do tebe: Loči jih kot ovce za klanje, določi jih za dan zakola! Doklej naj žaluje dežela, sahne zelišče po vsem polju? Zaradi hudobije njenih prebivalcev ginejo živali in ptice. Kajti govoré: »Ne bo videl našega konca.« »Če te že utruja tekma s pešci, kako le hočeš tekmovati s konji? Če se v mirni deželi ne čutiš varnega, kaj boš počel v goščavi Jordana? Zakaj tudi tvoji bratje in hiša tvojega očeta, tudi ti so ti nezvesti, tudi ti vpijejo za teboj na vse grlo. Ne zaupaj jim, četudi prijazno govore s teboj!«

Zapustil sem svojo hišo; zavrgel sem svojo lastnino; ljubega svojega srca sem dal v sovražnikove roke. Moja lastnina je zoper mene kakor lev v gozdu. Zaganja proti meni svoje rjovenje, zato mi je zoprna. Pisana ptica je moja lastnina; ptice roparice jo obkrožujejo. Dajte, zberite se vse poljske živali, pridite k žrtju! Mnogo pastirjev pustoši moj vinograd, tepta mojo lastnino, spreminja moj ljubki delež v samotno puščavo. V puščavo ga spreminjajo, puščava po meni žaluje. Opustošena je vsa dežela, nihče si ne jemlje k srcu.

Čez vse višine v puščavi vdirajo pokončevalci. Zakaj Gospod ima meč, ki žre od enega konca zemlje do drugega, nobenemu živemu bitju ne bo prizaneseno. Sejejo pšenico, trnje žanjejo, trudijo se, pa nič ne dosežejo. Osramočeni so pri svojih žrtvah zaradi Gospodove srdite jeze.

SPEV (Jan 12, 27-28; Ps 41, 6)

Zdaj je moja duša vznemirjena - ali naj rečem: Oče, reši me iz te ure, ko pa sem zaradi te ure prišel na svet! * Oče, poveličaj svoje ime.

Zakaj si žalostna, moja duša, zakaj me vznemirjaš? * Oče, poveličaj svoje ime.

DRUGO BERILO

Sv. Avguštin (354-430), konvertit, škof v Hiponu v Severni Afriki, genij krščanske misli, eden štirih velikih zahodnih cerkvenih očetov

Iz govorov sv. Avguština, škofa (23 A, 1-4)

Gospod se nas je usmilil

Blagor nam, če to, kar slišimo in pojemo, tudi izvršujemo. Naše poslušanje je setev, delo pa pomeni sad iz semena. Po tem uvodu bi vas rad opomnil: Ne prihajajte v cerkev, ne da bi obrodili sadove, to se pravi: ni dovolj, da slišite veliko lepih resnic; treba je tudi po njih živeti. Vendar pa ne smemo pozabiti, kar pravi apostol: z milostjo smo rešeni, ne iz del; da bi se kdo ne hvalil. In še poudarja: Po milosti smo rešeni.

Resnično, v našem prejšnjem življenju ni bilo nič dobrega, kar bi bilo Boga nagnilo, da bi nas bil cenil in ljubil ter bi sam pri sebi rekel: Hitimo, pomagajmo tem ljudem, ker pošteno živijo. Ni mu moglo biti všeč naše življenje, ni mu moglo biti všeč v nas, karkoli smo že delali, všeč pa mu je bilo vse, kar je delal on sam v nas. Zato bo obsodil, kar smo mi storili, a to, kar je on storil, bo rešil.

Nismo bili torej dobri, vendar se nas je usmilil. Poslal je svojega Sina, da bi umrl, ne za dobre, ampak za hudobne, ne za pravične, ampak za brezbožne. Tako je rečeno: Kristus je umrl za brezbožne: In kaj še pravi? Težko, da bi kdo umiral za pravičnega; za dobrotnika bi si morda kdo še upal umreti. Morebiti bi se še našel kdo, ki bi imel pogum umreti za dobrega človeka. Toda kdo bo sprejel, da umrje za krivičnega, brezbožnega in hudobnega? Samo Kristus, ki je tako pravičen, da tudi krivične opraviči.

Potemtakem nismo imeli, bratje, nobenih dobrih del, ampak samo zla dela. A kljub temu božje usmiljenje ni zapustilo ljudi. Bog je poslal svojega Sina, da bi nas odkupil, ne z zlatom ali s srebrom, ampak s svojo srčno krvjo. Kristusa so kot brezmadežno jagnje privedli h klavni daritvi namesto umazanih ovac, a ko bi bile samo umazane in ne povsem okužene!

To je milost, ki smo jo prejeli. Živimo torej, kakor se spodobi za tako milost, da ne bomo delali sramote tolikšnemu daru. K nam je prišel tako odličen zdravnik, da nas je rešil vseh grehov. Če hočemo spet zboleti, ne bomo samo sebi škodili, ampak bomo nehvaležni tudi zdravniku.

Hodimo torej po poti, ki nam jo je on pokazal, posebno po poti ponižnosti, po kateri je sam hodil. S svojim naukom nam je namreč pokazal pot ponižnosti in je tudi sam hodil po njej in trpel za nas.

Da bi torej on, ki je sam po sebi nesmrten, mogel umreti za nas, se je Beseda učlovečila in se naselila med nami. Nesmrtni je vzel nase smrtnost, da bi umrl za nas in bi tako s svojo smrtjo uničil našo smrt.

To je naredil Gospod, s tem se je pred nami izkazal. Najvišji se je ponižal; ponižan, se je pustil umoriti; umorjen, je vstal od mrtvih in je bil povišan, da bi nas ne pustil v peklu, temveč bi nas povišal k sebi v vstajenju mrtvih, medtem ko nas je sedaj na zemlji povišal samo v veri in v izpovedovanju pravičnih.

Povabil nas je torej na pot ponižnosti. Če bomo po njej hodili, bomo slavili Gospoda in bomo lahko po pravici prepevali: Slavimo te, Gospod, častimo in hvalimo.

SPEV (Ps 85, 12-13; 117, 28)

Slavil te bom, Gospod, moj Bog, z vsem svojim srcem, poveličeval tvoje ime na veke. * Velika je tvoja ljubezen do mene.

Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem, moj Bog, hvalim te in poveličujem. * Velika je tvoja ljubezen do mene.

Tebe Boga hvalimo

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.

Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,

tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:

 

Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.

Tebe hvali * apostolov slavni zbor,

tebe prerokov * hvalevredno število,

tebe mučencev * sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:

Očeta * neskončnega veličastva,

častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;

in Svetega Duha * Tolažnika.

 

Ti, Kristus, * kralj veličastva,

ti si Očetov * večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.

 

+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,

ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo

in slaviti tvoje ime * vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,

usmili se nas, * usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

 

Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

[L]

Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, vir vseh kreposti in vse dobrote, pomnoži nam ljubezen do tebe. Ohranjaj in podpiraj v nas vse dobro, da bomo rasli v veri in gorečnosti. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

odpev k Hvaljen, sklepna prošnja

[D]

Pesem med letom

Bledí, izgublja nočna se tema
in zmagoslavno vstaja jutra žar,
z molitvijo slavimo zdaj Boga
mogočnega.

 

Usmiljen, Oče, se na nas ozri,
odvrni stiske, daj nam milosti,
privedi k sebi v sveto nas nebo,
dobrotni Bog.

 

Trojica sveta in skrivnostna vsa,
Bog Oče, Sin in Sveti Duh,
časti, slavi, te moli zemlja vsa
na vekomaj. Amen.

1 Odpev Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, aleluja.

Ps 117 Pesem veselja in odrešenja

On je kamen, ki ste ga vi, zidarji, zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen (Apd 4,11).

 

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

 

Reci zdaj, Božje ljudstvo: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj, Gospodovi duhovniki: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj vsi, ki verujete v Gospoda: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.« —

 

V stiski sem klical Gospoda, *

Gospod me je uslišal in me rešil.

Gospod je z menoj, ni se mi bati; *

kaj mi more storiti človek?

Gospod je z menoj in mi pomaga, *

ne bojim se nasprotnikov. —

 

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v človeka.

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v poglavarje. —

 

Vsi narodi so me obkolili, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Od vseh strani so me obdali, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Obsuli so me kot čebele, zajeli kot ogenj trnje, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu. —

 

Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, *

a Gospod mi je pomagal.

Gospod je moja moč, Gospoda hvalim, *

postal mi je rešitelj.

To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih: *

Gospodova desnica je mogočno delovala. —

 

Gospodova desnica me je dvignila, *

Gospodova desnica je mogočno delovala.

Ne bom umrl, ampak živel, *

oznanjal bom Gospodova dela.

Gospod mi je res naložil pokoro, *

ni me pa izročil smrti. —

 

Odprite mi vrata pravičnosti, *

da vstopim in hvalim Gospoda.

To so vrata Gospodova, *

tukaj vstopajo pravični. —

 

Zahvaljujem se, Gospod, da si me uslišal *

in mi postal rešitelj.

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, *

je postal vogelni kamen.

To je Gospod naredil, *

zares je čudovito.

To je dan, ki ga je Gospod naredil, *

veselimo se ga in se radujmo. —

 

Blagoslôvi nas, Gospod, in nas reši, *

Gospod, daj srečo.

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. *

Blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.

Bog je Gospod, on nas razsvetljuje, *

pojdimo z zelenjem do njegovega oltarja. —

 

Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem, *

moj Bog, hvalim te in poveličujem.

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

1 Odpev Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, aleluja.
2 Odpev Pojmo hvalo našemu Bogu, aleluja.

Dan 3,52–57  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Stvarnik je slavljen na veke (Rim 1,25).

 

Hvaljen si, Gospod, Bog naših očetov, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj. —

 

Hvaljen si v svojem veličastnem imenu, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.

 

Hvaljen si v svetišču svoje slave, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj. —

 

Hvaljen si na prestolu svojega kraljestva, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.

 

Hvaljen si, ki vidiš v globine in bivaš nad kerubi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj. —

 

Hvaljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga vekomaj. —

2 Odpev Pojmo hvalo našemu Bogu, aleluja.
3 Odpev Hvalite Gospoda zaradi njegovega veličastva, aleluja.

Ps 150 Hvalite Gospoda

Pojte psalme z duhom, pojte psalme s srcem, to je: slavite Boga z dušo in telesom (Hezihij).

 

Hvalite Gospoda v njegovem svetišču, *

hvalite ga na veličastnem nebu.

Hvalite ga v njegovih mogočnih delih, *

hvalite ga zaradi njegovega veličastva. —

 

Hvalite ga z glasom trobente, *

hvalite ga na harfo in citre.

Hvalite ga z bobni in veselim rajanjem, *

hvalite ga na strune in piščali. —

 

Hvalite ga na cimbale milozvočne, *

hvalite ga na cimbale močno doneče.

Vse, kar živi in diha, *

naj hvali Gospoda. —

3 Odpev Hvalite Gospoda zaradi njegovega veličastva, aleluja.

Kratko berilo (Ezk 36,25–27)
Pokropim vas s čisto vodo, da boste čisti; vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim. Dam vam novo srce, novega duha vam vlijem v vašo notranjost; odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce. Svojega duha vam vdihnem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih spolnjevali.

Spev z odpevom

Slavimo te, Gospod, in hvalimo tvoje ime.
Slavimo te, Gospod, in hvalimo tvoje ime.

Oznanjamo tvoja čudovita dela.
Slavimo te, Gospod, in hvalimo tvoje ime.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Slavimo te, Gospod, in hvalimo tvoje ime.

[L]

Odpev k Hvaljen K svoji mizi povabi uboge, ki ti ne morejo povrniti, povrnjeno ti bo ob vstajenju pravičnih.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen K svoji mizi povabi uboge, ki ti ne morejo povrniti, povrnjeno ti bo ob vstajenju pravičnih.

[D]

Prošnje

Zahvaljujemo se našemu Zveličarju, ki je prišel na svet, da bi bil Bog z nami, in mu kličimo:

Kristus, kralj nebeške slave, bodi nam luč in veselje.

Kristus, Gospod, luč, ki vzhaja z višave, prvi si vstal od mrtvih in naznanil naše vstajenje,

– naj hodimo za teboj, da ne bomo sedeli v smrtni senci, ampak potovali v luči življenja.

Odpri nam oči za dobroto, ki si jo razlil na vse stvari,

– da bomo povsod občudovali tvojo slavo.

Ne dovoli, da bi nas danes zlo premagalo,

– ampak naj mi zmagujemo hudo z dobrim.

Pri krstu v Jordanu te je Sveti Duh mazilil,

– naj danes delamo vse v njegovi milosti.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Sveti Bog, vir vseh kreposti in vse dobrote, pomnoži nam ljubezen do tebe. Ohranjaj in podpiraj v nas vse dobro, da bomo rasli v veri in gorečnosti. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Opoldne 1 

Vladar mogočni, pravi Bog,

v modrosti vodiš časov tek,

s svetlobo jutro razsvetliš

in poldan s soncem razžariš.

 

Pogási ogenj razprtij,

vročine kvarne reši nas,

telesno zdravje okrepčaj

in srcem daj resnični mir.

 

Predobri Oče, usliši nas,

in ti, njegov edini Sin,

in Sveti Duh, naš Tolažnik,

en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Gospod me vodi na sočne pašnike, aleluja.

Ps 22   Dobri pastir

Jagnje jih bo paslo ter jih vodilo k virom živih voda (Raz 7,17).

 

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, *

na sočne pašnike me vodi.

Ob mirnih vodah počivam, *

poživlja me in osrečuje.

Vodi me po pravih potih, *

ker je neskončno dober.  —

 

Ne bojim se, dokler si ti ob meni, *

čeprav bi hodil po temnih dolinah.

S pastirsko palico in gorjačo me spremljaš, *

to mi je v pogum in tolažbo. —

 

Svojo mizo pred mano pogrinjaš, *

častiš me vpričo mojih nasprotnikov.

Venčaš me in mi glavo maziliš, *

srce mi prekipeva od sreče. —

 

S svojo dobroto in milino me obdajaš, *

z menoj si vsak čas mojega življenja.

V tvoji hiši bom prebival, *

to je moj dom za vse čase. —

1 Odpev Gospod me vodi na sočne pašnike, aleluja.
2 Odpev Božje ljudstvo spoštuje Gospodovo ime, aleluja.

Ps 75   Zmagoslavna pesem Bogu v čast

Videli bodo Sina človekovega priti na oblakih neba (Mt 24,30).

I

Božje ljudstvo pozna Gospoda, *

njegovo ime spoštuje.

V Jeruzalemu je njegovo svetišče, *

njegovo bivališče je na gori Sion.

Od tam uničuje vse bojno orožje, *

ščite in meče, sulice in loke. —

 

Tebe, Vsemogočni, obdaja svetloba, *

ko z večnih višav k nam prihajaš.

Najpogumnejši se pred teboj zrušijo, *

roke obnemorejo vsem junakom.

Ob tvoji grožnji, Bog naših očetov, *

odpove najmočnejše orožje. —

2 Odpev Božje ljudstvo spoštuje Gospodovo ime, aleluja.
3 Odpev Zemlja se strese in utihne, ko Bog vstane, da razsoja, aleluja.

II

O Bog, kako si strašen, *

kdo se bo ustavljal tvoji silni moči?

Z nebesne višine izrekaš sodbo, *

vsa zemlja se strese in utihne.

Bog vstaja zato, da razsoja, *

da reši vse ponižane na zemlji. —

 

Človeško hudobijo obrača sebi v slavo, *

slavijo ga tisti, ki so ostali živi.

Zaobljubite se svojemu Bogu in spolnjujte obljube, *

od vsepovsod mu v spoštovanju prinašajte darove.

On brzda prevzetnost mogočnih, *

on upogiba kolena vladarjem na zemlji. —

3 Odpev Zemlja se strese in utihne, ko Bog vstane, da razsoja, aleluja.
Opoldne

Kratko berilo (Rim 8,26)
Duh podpira našo slabotnost; kaj naj bi namreč prosili, kakor je treba, ne vemo; pač pa sam Duh prosi za nas z neizrekljivimi vzdihi.

– Gospod, poslušaj mojo prošnjo.
– Razsvetli me s svojo besedo.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, vir vseh kreposti in vse dobrote, pomnoži nam ljubezen do tebe. Ohranjaj in podpiraj v nas vse dobro, da bomo rasli v veri in gorečnosti. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

2. večernice

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

odpev k Moja duša, sklepna prošnja

[D]

Pesem med letom

Trojica sveta, luči vir,
življenja in edinosti,
nakloni novih milosti,
ko nam ugaša dneva žar.

 

Te s petjem zjutraj hvalimo
in še zvečer te molimo;
o daj nam priti v slave raj,
častiti tebe vekomaj.

 

Očeta, Sina prosimo,
enako Svetega Duha;
mogočni Bog, vladar sveta,
usliši prošnje milostno. Amen.

1 Odpev Kakor Melkizedek si ti, Kristus Gospod, duhovnik na veke, aleluja.

Ps 109,1–5.7    Mesija – vladar in duhovnik

Kraljevati mora, dokler ne položi sovražnikov pred svoje noge (1 Kor 15,25)

 

Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: *

»Sedi na mojo desnico.

Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, *

da ti bodo služili. —

 

Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, *

zavladaj sredi svojih sovražnikov.

Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, *

rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico.

Svoje prisege ne spreminjam: *

Kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. —

 

Bog je s teboj in ti vedno pomaga, *

na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna.

Okrepčaj se na svoji poti, *

da boš zmagoslavno dvignil glavo.« —

1 Odpev Kakor Melkizedek si ti, Kristus Gospod, duhovnik na veke, aleluja.
2 Odpev Naš Bog je v nebesih; naredi vse, karkoli hoče, aleluja.

Ps 113 B  Hvalnica pravemu Bogu

Spreobrnili ste se od malikov, da služite živemu in pravemu Bogu (1 Tes 1,9).

 

Ne nam, Gospod, ne nam, ampak tebi gre slava, *

zaradi tvojega usmiljenja in zvestobe.

Naj neverniki ne govorijo: *

»Kje je njihov Bog, kje prebiva?«

Naš Gospod Bog je v nebesih, *

naredi vse, karkoli hoče. —

 

Njihovi maliki so iz srebra in zlata narejeni, *

izdelala jih je človeška roka.

Usta imajo, pa ne govorijo, *

oči imajo, pa ne vidijo.

Ušesa imajo, pa ne slišijo, *

nos imajo, pa ne duhajo.

Roke in noge imajo, pa nič ne morejo, *

glasu ne morejo dati iz svojega grla.

Nespametni so tisti, ki jih delajo, *

nespametni vsi, ki vanje zaupajo. —

 

Zaupaj v Gospoda, Božje ljudstvo, *

on je tvoj pomočnik in tvoj varuh.

Zaupajte v Gospoda, njegovi duhovniki, *

on je vaš pomočnik in vaš varuh.

Zaupajte v Gospoda, vsi, ki vanj vérujete, *

on je vaš pomočnik in vaš varuh. —

 

Gospod se nas spominja *

in nas bo blagoslovil.

Blagoslovil bo svoje ljudstvo, *

blagoslovil duhovnike.

Blagoslovil bo vse, ki mu služijo, *

vse, male in velike. —

 

Gospod vas bo pomnožil, *

vas in vaše potomce.

Blagoslovljeni ste od Gospoda, *

ki je ustvaril nebo in zemljo.

Gospod prebiva v nebesih, *

zemljo pa je izročil človeškim otrokom.

Na zemlji ne hvalijo Gospoda mrtvi, *

legli so v grobno tišino.

Zato pa, dokler smo živi, hvalimo Gospoda *

zdaj in na veke.  —

2 Odpev Naš Bog je v nebesih; naredi vse, karkoli hoče, aleluja.
3 Odpev Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki, mali in veliki, aleluja.

Raz 19,1–7  Svatba Božjega Jagnjeta

 

Aleluja. Zmaga in slava in moč našemu Bogu, *

resnične in pravične so njegove sodbe. Aleluja. —

 

Aleluja. Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki, *

vsi, ki se ga bojite, majhni in veliki. Aleluja. –

 

Aleluja. Zakraljeval je naš Gospod, Bog vsemogočni, *

veselimo in radujmo se in ga slavimo. Aleluja. —

 

Aleluja. Začela se je svatba Božjega Jagnjeta, *

njegova nevesta je pripravljena. Aleluja.

 

Pri petju lahko na koncu vsake vrstice dodamo še enkrat »aleluja«. —

3 Odpev Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki, mali in veliki, aleluja.

Kratko berilo (2 Tes 2,13–14)
Od Gospoda ljubljeni bratje, mi moramo za vas vedno Boga hvaliti, da vas je od začetka izvolil za zveličanje s posvečevanjem Duha in z vero v resnico. V to vas je tudi poklical po našem evangeliju, da dosežete slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Spev z odpevom

Velik je naš Gospod, silna je njegova moč.
Velik je naš Gospod, silna je njegova moč.

Njegova modrost je neizmerna.
Velik je naš Gospod, silna je njegova moč.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Velik je naš Gospod, silna je njegova moč.

[L]

Odpev k Moja duša Kadar si povabljen, sedi na zadnje mesto, potem te bo gospodar pomaknil više in ti bo v čast vpričo vseh, ki so pri mizi.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Kadar si povabljen, sedi na zadnje mesto, potem te bo gospodar pomaknil više in ti bo v čast vpričo vseh, ki so pri mizi.

[D]

Prošnje

Hvala in čast Jezusu Kristusu, ki večno živi in prosi za nas; za vedno more osrečiti vse, ki se po njem bližajo Očetu. Z živo vero ga prosímo:

Gospod, spominjaj se svojega ljudstva.

Ob zatonu današnjega dne te prosimo, Kristus, sonce pravice, za ves človeški rod,

– naj vsem sveti tvoja luč, ki nikoli ne zaide.

Ohrani zavezo, ki si jo z Božjo krvjo potrdil

– in posveti svojo Cerkev, da bo brez madeža.

Spominjaj se naše skupnosti, tega svojega občestva,

– in kraja, kjer prebivaš med nami.

Vse popotnike varuj in vodi na pot miru in sreče,

– naj zdravi in zadovoljni pridejo, kamor želijo.

Sprejmi duše vseh rajnih k sebi,

– podeli jim odpuščanje grehov in večno slavo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Sveti Bog, vir vseh kreposti in vse dobrote, pomnoži nam ljubezen do tebe. Ohranjaj in podpiraj v nas vse dobro, da bomo rasli v veri in gorečnosti. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 90 Večerna molitev

Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *

počiva v zavetju Vsemogočnega.

Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *

moj Bog, ki vanj zaupam.« —

 

Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *

te rešuje hudobnega jezika.

S svojo ljubeznijo te neguje, *

pod njegovo varstvo se zatekaš.

Njegova zvestoba te varuje *

bolj kot najmočnejše orožje.

Ni se ti bati nočne strahote, *

niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.

Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *

ne pogube, ki razsaja očitno. —

 

Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *

tebi nobena nesreča ne more do živega.

Samo oči ti je treba odpreti, *

pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.

Ti pa si se zatekel k njemu, *

izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —

 

Zlo te ne zadene, *

nadloga se tvojemu domu ne približa.

Svojim angelom je zate zapovedal, *

naj te varujejo na vseh tvojih potih.

Na rokah te bodo nosili, *

da z nogo ne zadeneš ob kamen.

Stopal boš čez gada in modrasa, *

poteptal boš leva in zmaja. —

 

Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *

varujem ga, ker me priznava.

Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *

v stiski ga bom rešil in uveljavil.

Dal mu bom dolgo in polno življenje *

in mu pokazal, kako znam reševati.«  —

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kratko berilo (Raz 22,4–5)

Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod, naš Bog, danes smo obhajali skrivnost Kristusovega vstajenja. Ponižno te prosimo, naj bomo varni pred vsako nesrečo in počivamo v tvojem miru, jutri pa veseli vstanemo in te spet slavimo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati.

K tebi pridem in pred teboj zdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen

 

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2016