Brevir za 25. junij 2024

Torek 12. tedna med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga

Pridite, prepevajmo Gospodu, *
vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.
Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *
z veselimi spevi ga hvalimo.
Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

Gospod je Bog, edini in najvišji, *
veliki vladar nad vsemi vladarji.
V njegovi roki so globine zemlje, *
višine gorá so njegove.
Njegovo je morje, on ga je naredil, *
njegova je zemlja, on jo je ustvaril.
Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

Pridite, poklonimo se Gospodu, *
v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.
On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *
on nas živi in vodi kot svoje ovce.
Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

O da bi danes poslušali njegove besede: *
»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.
Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *
čeprav so videli moja dela.
Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

Štirideset let sem jih prenašal, *
to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.
Potem sem v svoji nevolji prisegel: *
Ne bodo videli obljubljene dežele.«
Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od torka IV. tedna

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj
Že čas je, da zbudimo se iz sna,
da naši psalmi počaste Boga
in pojemo Gospodu iz srca
hvaležnega.
 
Nekoč bi radi, najsvetejši Kralj,
bili pri tebi z vsemi svetimi,
te večno gledali iz oči v oči
presrečni vsi.
 
Trojica sveta in skrivnostna vsa,
Bog Oče, Sin in Sveti Duh,
časti, slavi, te moli zemlja vsa
na vekomaj. Amen.
 
2. Med letom podnevi
Nakloni nam, o Bog, kar prosimo,
saj tvoje je srce usmiljeno,
zato vsi trdno vate upamo
služabniki.
 
Dobrotno se ozri na nas z neba,
preženi mrak iz našega srca
in daj, da luč postanemo sveta
in zemlje sol.
 
Odpusti zdaj, izmij nam krivdo vso
in reši nas vse naše mlačnosti,
pomagaj nam in dvigni nas z roko
usmiljeno.
 
Naj tebi, Oče, večna slava bo
in Sinu tvojemu edinemu
in Duhu Tolažniku vsa oblast
na vekomaj. Amen.
1 Odpev Moj klic naj pride k tebi, Gospod, ne skrivaj pred menoj svojega obličja.
Ps 101 Izseljenčeve želje in prošnje
Bog nas tolaži v vsaki naši nadlogi (2 Kor 1,4).
I
Gospod, usliši mojo molitev, *
moj klic naj pride k tebi.
Ne skrivaj zdaj pred menoj svojega obličja, *
ko me gorje tako stiska.
Skloni se k meni; *
ko te kličem, me naglo usliši.  —
 
Kot dim se izgubljajo moji dnevi, *
moje telo izgoreva kakor v ognju.
Volja mi gine, kot se suši trava, *
še jesti se mi ne ljubi.
Od svojega silnega trpljenja *
sem postal kost in koža. —
 
Podoben sem osamljeni ptici, *
postal sem kot skovir v razvalinah.
Brez sna sem in vzdihujem *
kakor zapuščen vrabec na strehi.
Neprestano se mi rogajo sovražniki, *
nasprotniki me obkladajo z žalitvami. —
 
Moj kruh ima okus po pepelu, *
moja pijača se meša s solzami.
Kakor me je prej tvoja milost povzdignila visoko, *
tako me je zdaj moj greh globoko ponižal.
Moji dnevi se nagibajo k zatonu, *
venem kakor pokošena trava. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Moj klic naj pride k tebi, Gospod, ne skrivaj pred menoj svojega obličja.
2 Odpev Usliši, Gospod, ponižno molitev.
II
Gospod, ti ostaneš na veke, *
tvoja slava traja vekomaj.
Bodi milostljiv svojemu svetemu mestu, *
prišla je ura, da se ga usmiliš.
Tvoji zvesti ljubijo še njegove kamne, *
smilijo se jim njegove razvaline. —
 
Tvoje ime bodo častili tuji narodi, *
vsi vladarji zemlje tvojo vsemogočnost,
ker bo Gospod spet pozidal Sion *
in se prikazal v svojem veličastvu.
Tedaj bo uslišal molitev siromakov, *
ne bo zavrgel njihovih prošenj. —
 
Naj se zapiše za prihodnje rodove, *
naj ljudstvo, ki bo šele rojeno, hvali Gospoda:
Gospod se je ozrl s svojega vzvišenega svetišča, *
z nebes je pogledal na zemljo.
Slišal je zdihovanje jetnikov, *
na smrt obsojene je rešil.
Naj odmeva Gospodovo ime na Síonu, *
njegovo veličastvo naj hvalijo v Jeruzalemu,
ko se bodo zbrala ljudstva in kraljestva, *
da bi služila Gospodu. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Usliši, Gospod, ponižno molitev.
3 Odpev Zemljo si ustvaril, Gospod, in tudi nebo je tvoje delo.
III
Gospod je moje moči zlomil sredi pota, *
skrajšal je moje dneve.
Moj Bog, ne daj, da bi umrl v najlepših letih, *
saj ti preživiš vse rodove.
V začetku si ustvaril zemljo, *
tudi nebo je tvoje delo.
Oba bosta prešla, ti pa ostaneš, *
kakor oblačilo se vse postara.
Kakor obleko, ki se menja, boš vse zamenjal, *
vse bo preminilo.
Ti pa si vedno isti *
in tvoja leta nimajo konca.
Naši potomci bodo prebivali tukaj, *
tudi njihovi otroci bodo srečni v tvojem varstvu. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Zemljo si ustvaril, Gospod, in tudi nebo je tvoje delo.
– Ljudstvo moje, poslušaj moj nauk.
– Prisluhni mojim besedam.
PRVO BERILO
Iz prve Samuelove knjige (17,57–18,9.20-30)
Savel ljubosumen na Davida
 
Tiste dni, ko je David ubil Filistejca in se vrnil, ga je vzel Abner in ga pripeljal pred Savla, ko je še imel Filistejčevo glavo v roki. Savel ga je vprašal: »Čigav sin si, mladenič?« David je odgovoril: »Sin sem tvojega hlapca Isaja iz Betlehema.« Ko je nehal govoriti s Savlom, se je Jonatanova duša združila z Davidovo dušo in Jonatan ga je vzljubil kakor sam sebe. Savel ga je tisti dan vzel k sebi in mu ni več dovolil, da bi se vrnil v hišo svojega očeta. Jonatan je sklenil z Davidom zavezo, ker ga je ljubil kakor sam sebe. Jonatan je slekel plašč, ki ga je imel na sebi in ga dal Davidu, pa tudi svojo bojno opravo s svojim mečem, lokom in pasom. Kadar je David nastopil, je imel uspeh, kamor koli ga je poslal Savel. Zato ga je Savel postavil čez vojake. Bil je priljubljen pri vsem ljudstvu, tudi pri Savlovih služabnikih.
Ko se je David po zmagi nad Filistejcem vračal in so prišli domov, so šle žene iz vseh Izraelovih mest s petjem in rajanjem kralju Savlu naproti z bobnicami, z radostnim vzklikanjem in s cimbali. Rajajoče žene so izmenoma pele tele besede: »Savel jih je pobil tisoč, David pa deset tisoč.« Savel se je silno razsrdil in te besede mu niso nič ugajale. Rekel je: »Davidu dajejo deset tisoč, a meni dajejo le tisoč. Preostaja mu še samo kraljestvo.« Od tega dne dalje je Savel grdo gledal Davida.
Savlova hči Mihola pa je ljubila Davida. Ko so to sporočili Savlu, mu je bilo prav. Savel je namreč menil: »Dal mu jo bom, da mu bo v pogubo in da ga zadene roka Filistejcev.« Zato je Savel vdrugič rekel Davidu: »Zdaj moreš postati moj zet.« Savel je torej velel svojim služabnikom: »Govorite zaupno z Davidom takole: ,Glej, kralju si všeč in vsi njegovi služabniki te imajo radi; zdaj postani kraljev zet!'« Ko so Savlovi služabniki na ta način prigovarjali Davidu, je David odgovoril: »Ali se vam zdi, da je tako lahko postati kraljev zet, ko sem vendar ubog in neznaten človek?«
Služabniki so Savlu sporočili: »Takole je David govoril.« Savel je velel: »Tako recite Davidu: ,Kralj ne želi drugega ženitnega daru kakor sto filistejskih prednjih kožic, da bi se maščeval nad kraljevimi sovražniki.'« Savel pa je mislil na to, da bi dal Davida Filistejcem v roke. Ko so njegovi služabniki to sporočili Davidu, je Davidu to bilo prav, da bi postal kraljev zet. Še preden je potekel rok, se je David vzdignil in šel s svojimi možmi ter pobil med Filistejci dvesto mož. David je prinesel njihove prednje kožice in jih naštel kralju, da bi postal kraljev zet. Savel mu je tedaj dal svojo hčer Miholo za ženo.
Savel je jasno spoznal, da je bil Gospod z Davidom. Tudi Savlova hči Mihola ga je ljubila. Savel pa se je vedno bolj bal Davida. Tako je postal Savel Davidov sovražnik za vselej. Kadar so filistejski knezi napadali, je imel David, kolikorkrat so nastopili, več uspeha kot vsi Savlovi služabniki. Zato je njegovo ime zelo zaslovelo.
SPEV (Ps 55,2.4.14)
Usmili se me, Bog, sovražniki me zalezujejo, ves dan me napadajo in vznemirjajo. * Moj Bog, zaupam vate.
Ti si me rešil smrti in varoval propada. * Moj Bog, zaupam vate.
DRUGO BERILO
Sv. Gregor iz Nise (ok. 334-394), škof, maloazijski grški mistični in spekulativni teološki pisatelj
Iz razprave sv. Gregorja iz Nise, škofa, O krščanski popolnosti
V imenu Gospoda Jezusa Kristusa
 
Tri reči so značilne za krščansko življenje: dejanje, govorjenje, mišljenje. Glavno je mišljenje. Iz njega izhaja govorjenje, to z besedami izrazi misel, ki se je vtisnila v dušo. Za mišljenjem in govorjenjem pride delo, ki misel spremeni v dejanje. Ko nas v življenju vodi ena od teh treh reči, naj bo beseda, dejanje ali misel, je prav, da se vse ravna po božjem, po tistem, kar označuje Kristusa, po čemer ga lahko spoznavamo, da se naše delo, govorjenje in mišljenje v ničemer ne oddaljijo od tega, kar ta imena po krščansko pomenijo.
Kaj mora storiti človek, ki ga je zadela čast, da nosi čudovito Kristusovo ime? Nič drugega kakor da v podrobnosti nadzoruje svoje misli, besede in dela in se sprašuje, ali vsako od njih teži h Kristusu ali pa se morda od njega oddaljuje. To izpraševanje se more opraviti na več načinov. Če delo, misli ali besede zbujajo katerokoli nedovoljeno strast, gotovo niso v skladu s Kristusom, ampak nosijo pečat njegovih nasprotnikov, ki biser duše potaplja v mlakužo strasti in stori, da biserov blišč izgine v strastnem razpoloženju.
Nasprotno pa to, kar nima s strastjo nič skupnega, meri le na kralja duhovnega miru, ki je Kristus. Pri njem, ki je čisti in neskaljeni izvir, moremo zajemati spoznanja, ki nas bodo vodila k podobnosti s pravzorom, tako veliki podobnosti, kakor je voda podobna vodi, tista, ki je zajeta pri izviru, podobna tisti, ki je iz izvira nalita v vrč.
Naravno je, da je čistost, ki jo vidimo na Kristusu, enaka tisti, ki smo jo dobili od Kristusa. Prva je pač izvirna čistost, druga pa je delež te izvirne čistosti. Kdor hoče biti deležen Kristusa, zajema iz tega studenca in v življenje spreminja lepoto teh spoznanj. Tako se zgodi, da je skriti človek v popolnem soglasju s človekom, ki ga vidimo, in da pride do lepega življenjskega ravnotežja pri ljudeh, ki jih vodijo misli, katerih moč prihaja od Kristusa.
Po mojem mišljenju je popolnost krščanskega življenja v tem: postati deležen vseh kreposti, ki spadajo v sklop Kristusovega imena, in to izražati v mišljenju, govorjenju in dejanju.
SPEV (Kol 3,17; Rim 14,7)
Vse, kar delate, v besedi ali v dejanju, * vse storite v imenu Gospoda Jezusa Kristusa.
Nihče izmed nas sebi ne živi in nihče sebi ne umrje; * vse storite v imenu Gospoda Jezusa Kristusa.
Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, v svoji previdnosti nikogar ne zapustiš, kdor ostane zvest tvoji ljubezni. Naj ti s spoštovanjem služimo in te vedno ljubimo.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od torka IV. tedna

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem med letom
Ti večni stvarnik luči si,
ko nov začenjamo spet dan,
naj pesem naša te časti,
srce s teboj se veseli.
 
V ponižnosti te prosimo,
da ne podlegli bi strastem
in zviti zapeljivosti,
ki nam od vseh strani grozi.
 
Naj jeza sporov ne zbudi,
nezmernost mesta ne dobi,
naj glad poštenja ne proda,
razkošnost ne usužnji nas.
 
Tako bi treznega duha
se ohranili čisti vsi,
ostali zvesti Kristusu,
ves dan živeli za Boga.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.
1 Odpev Opevam te, Gospod, in ljubim življenje brez graje.
Ps 100 Molitev dobrega vladarja
Ako me ljubite, ohranite moje zapovedi (Jn 14,15).
 
Opeval bom ljubezen in pravico, *
Gospod, poslušaj mojo pesem.
Ljubim življenje brez graje, *
pridi in mi pomagaj. —
 
Doma bom ohranil srce čisto, *
ne bom prenašal, kar je zlo in krivično.
Kdor dela hudo, ne bo obstal pri meni, *
ker sovražim hudobijo. —
 
Ne maram izprijenega človeka, *
hudobnega nočem poznati.
Kdor svojega bližnjega skrivaj obrekuje, *
bo moral pred menoj umolkniti.
Kdor se baha in razkazuje, *
ne bo ostal v moji družbi. —
 
Moje oči se ozirajo na zveste v deželi, *
da bi jih poklical v svojo službo.
Kdor hodi po poštenih potih, *
naj mi pomaga pri delu.
V moji hiši ne bo prebival, *
kdor snuje prevaro.
Kdor ima v ustih lažnive besede, *
ne bo ostal v moji navzočnosti.
Dan za dnem bom preganjal hudobijo v deželi, *
tako bom rešil Gospodovo mesto. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Opevam te, Gospod, in ljubim življenje brez graje.
2 Odpev Ne odteguj nam, Gospod, svojega usmiljenja.
Dan 3,26.27.29.34-41 Azarijeva molitev v ognjeni peči
Spokorite se in spreobrnite, da se vam izbrišejo vaši grehi (Apd 3,19).
 
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
hvale vreden in slaven na veke.
Pravično si ravnal z nami, *
karkoli si nam storil.
Pregrešili smo se in delali hudo, *
odstopili smo od tebe in veliko grešili. —
 
Prosimo, ne zavračaj nas za zmeraj, *
to bo v slavo tvojega imena.
Ne razdiraj svoje zaveze, *
ne odteguj nam svojega usmiljenja.
Spomni se nas zaradi Abrahama, svojega ljubljenca, *
zaradi svojih svetih služabnikov Izaka in Jakoba. —
 
Obljubil si jim, da jih boš namnožil kakor zvezde na nebu, *
in njihov zarod kakor pesek ob morski obali.
Postali pa smo manjši od vseh narodov, *
ponižani smo zdaj po vsej zemlji zaradi svojih grehov. —
 
Zdaj nimamo ne kralja ne preroka *
ne voditelja ne žgalne daritve.
Ni klavne ne jedilne daritve ne kadila *
in ne kraja, kjer bi pred teboj darovali prvine.
O da bi pri tebi našli milost *
in bi nas sprejel skesane in ponižne.
Kakor neštevilne žgalne daritve *
naj velja danes pred teboj naša daritev.
Naj ti bo prijetna, *
naj ne bomo osramočeni, ko vate zaupamo. —
 
Zdaj hodimo za teboj z vsem srcem, *
ljubimo te in iščemo tvojo naklonjenost. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Ne odteguj nam, Gospod, svojega usmiljenja.
3 Odpev O Bog, zapel ti bom novo pesem.
Ps 143,1–10   Molitev za zmago in mir
Vse premorem v njem, ki mi daje moč (Flp 4,13).
 
Slavim te, Gospod, moje pribežališče, *
ti me usposabljaš za boj s sovražnikom.
Ti si moj dobrotnik in varuh, *
moja obramba, moj osvoboditelj.
Vate zaupam, moje zavetje, *
ti mi podvrzi vsa ljudstva. —
 
Gospod, kaj je človek, da se zanj meniš, *
sin človekov, da nanj misliš?
Človek je kakor veter, ki mine, *
njegovi dnevi so kot senca, ki preide. —
 
Gospod, odpri nebo in nastopi, *
dotakni se gorá in se bodo kadile.
Zaženi blisk in razkropi sovražnike, *
tvoje ognjene puščice naj jih zbegajo.
Stegni svojo roko z višave in me osvobodi, *
iz velikih vodá me reši in iz roke tujcev.
Njihova usta govorijo lažnivo, *
njih desnica krivo prisega. —
 
O Bog, zapel ti bom novo pesem, *
s harfo na deset strun jo bom spremljal.
Saj ti deliš vladarjem zmago *
in rešuješ mene, svojega služabnika. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev O Bog, zapel ti bom novo pesem.
Kratko berilo  (Iz 55,1)
Vsi žejni, pridite k vodi! In vi, ki nimate denarja, pridite, kupite žito in jejte! Pridite, kupite žito brez denarja in brez plačila vino in mleko.
Spev z odpevom
Sliši moj glas, Gospod, v tvoje besede zaupam.
Sliši moj glas, Gospod, v tvoje besede zaupam.
Še pred jutranjim svitom te kličem.
Sliši moj glas, Gospod, v tvoje besede zaupam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Sliši moj glas, Gospod, v tvoje besede zaupam.
Odpev k Hvaljen Reši nas, Gospod, iz rok naših sovražnikov.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Reši nas, Gospod, iz rok naših sovražnikov.
Prošnje
Veseli smo, da smemo to jutro Boga hvaliti. Njegova dobrota utrjuje naše upanje, zato ga zaupno prosímo:
Gospod, usliši nas v svojo slavo.
Hvala ti, Bog in Oče našega odrešenika Jezusa Kristusa,
– za spoznanje in nesmrtnost, ki smo ju po njem prejeli.
Gospod, usliši nas v svojo slavo.
Daj nam ponižno srce,
– da bomo drug drugemu služili v Kristusovi ljubezni.
Gospod, usliši nas v svojo slavo.
Napolni nas, svoje služabnike, s Svetim Duhom,
– da bo naša bratska ljubezen brez hinavščine.
Gospod, usliši nas v svojo slavo.
Človeku si dal zapoved dela, da bi gospodoval svetu,
– naj po tvoji dobroti z delom slavimo tebe in posvečujemo svoje brate in sestre.
Gospod, usliši nas v svojo slavo.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Gospod Bog, prosimo te, pomnoži v nas vero, da te bomo hvalili in dosegli neminljive sadove v nebesih.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od torka IV. tedna

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Opoldne 1 
Vladar mogočni, pravi Bog,
v modrosti vodiš časov tek,
s svetlobo jutro razsvetliš
in poldan s soncem razžariš.
 
Pogási ogenj razprtij,
vročine kvarne reši nas,
telesno zdravje okrepčaj
in srcem daj resnični mir.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.
1 Odpev Božjo voljo poznate, blagor vam, če boste po njej živeli!
Ps 118,137–144  (XVIII)   Hvala Božji postavi 
 
Pravičen si, Gospod, pravičen, *
tvoje sodbe so prave. 
Kar si določil, je vse pravično, *
vse trdna in čista resnica. —
 
Žalosten sem in ogorčen, *
ker moji nasprotniki pozabljajo tvoje besede.
Tvoja govorica, Gospod, je čista in jasna *
in jaz, tvoj služabnik, jo ljubim. —
 
Majhen sem in preziran, *
a tvojih zapovedi ne pozabljam.
Tvoja pravičnost je večna pravičnost, *
tvoji zakoni so sama resnica. —
 
Zadeli sta me nadloga in stiska, *
a tvoje zapovedi so mi v veselje.
Tvoji zakoni so pravilni na veke, *
pouči me in bom znal prav živeti. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Božjo voljo poznate, blagor vam, če boste po njej živeli!
2 Odpev Ozri se, Gospod, na mojo molitev.
Ps 87   Molitev v hudi bolezni
To je vaša ura in oblast teme (Lk 22,53).
I
Gospod, moj Bog, ves dan vpijem, *
tudi ponoči tožim.
Naj pride k tebi moja molitev, *
prisluhni moji prošnji. —
 
Moja duša je polna bridkosti, *
moje življenje se bliža smrti.
Za umirajočega me imajo, *
mislijo, da sem z močmi pri kraju.
Med mrtve so me že prišteli, *
sem kakor tisti, ki ležijo v grobovih.
Zdi se mi, da se jih več ne spominjaš, *
da ne skrbiš več zanje. —
 
Pahnil si me v globoko jamo, *
v temo in zapuščenost.
Trdo me je zadela tvoja desnica, *
zgrnile so se name vse bolečine. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Ozri se, Gospod, na mojo molitev.
3 Odpev Na ves glas, Gospod, kličem, ne obračaj se od mene.
II
Moji prijatelji so me zapustili, *
moja bolezen se jim gnusi. 
Zaprtega me imajo in nikamor ne morem, *
oči mi medlijo od hudega.
Gospod, ves dan vzdihujem, *
svoje roke stegujem k tebi. —
 
Ali moreš storiti za mrtve več kot za žive, *
ali naj mrliči vstanejo in te hvalijo?
Ali v grobu govorijo o tvoji dobroti *
in v kraljestvu smrti o tvoji zvestobi?
Mar se v smrtni temi razodevajo tvoja čuda *
in v deželi pozabljenja tvoja ljubezen? —
 
Moj Bog, na ves glas te kličem, *
že zjutraj se dviga k tebi moja molitev.
Zakaj me tako dolgo ne pogledaš *
in skrivaš svoje obličje pred mano?
Mučim se nesrečen od mladosti, *
prenašam težke bolezni in hiram.
Hudo si me preskušal s trpljenjem, *
strahovi so me zagrinjali kakor divje vodovje.
Zapustili so me prijatelji in znanci, *
pozabljen sem ostal v smrtni stiski. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Na ves glas, Gospod, kličem, ne obračaj se od mene.
Opoldne

Kratko berilo  (5 Mz 30,11.14)
Zapoved, ki ti jo dajem, ni zate pretežka in ni daleč od tebe. Ta zapoved je prav blizu tebe, v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo moreš spolnjevati.

– Tvoja beseda mi je kakor svetilka,
– je kakor luč na moji poti.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Dobri Bog, apostolu Petru si razodel svoj načrt odrešenja za vse ljudi. Naj ti bodo všeč naša dejanja in naj služijo tvoji ljubezni in odrešitveni volji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od torka IV. tedna

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem med letom
Začetnik časov in vladar,
za delo nam odmerjaš dan,
za njim pa nam pošiljaš noč,
da v njej se odpočijemo.
 
Ti vodi našega duha,
da ne bi ranil nas napad
hudobnega sovražnika,
zavisti vse začetnika.
 
Pogasi plamen zlih strasti,
da se ne vdamo čutnosti,
naj tvoja milost nas to noč
obváruje vsega hudega.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.
1 Odpev Če pozabim tebe, Jeruzalem, naj se posuši moja desnica.
Ps 136,1–6   Ob babilonskih rekah
Telesno ujetništvo izraelskega ljudstva je podoba našega duhovnega ujetništva (sv. Hilarij).
 
Ob babilonskih rekah smo sedeli in jokali, *
spominjali smo se Siona.
Na vrbe ob vodah tuje dežele *
smo obesili svoje citre. —
 
Tam so od nas zahtevali pesmi *
tisti, ki so nas odvedli v sužnost.
Naši mučitelji so hoteli, naj bomo veseli: *
»Pojte nam katero sionskih pesmi!« —
 
Kako naj bi peli Gospodovo pesem *
v tuji deželi?
Če pozabim tebe, Jeruzalem, *
naj se posuši moja desnica.
Naj se mi jezik prilepi v ustih, *
če se ne bom več spominjal tebe,
če ne bom Jeruzalema postavil *
nad vse svoje veselje. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Če pozabim tebe, Jeruzalem, naj se posuši moja desnica.
2 Odpev Vpričo angelov, Gospod, ti bom prepeval.
Ps 137 Zahvala za Božje dobrote
Kralji zemlje prinašajo v sveto mesto to, kar jim je v slavo in čast (Raz 21,24).
 
Slavil te bom, Gospod, z vsem srcem, *
ker si slišal moje besede.
Vpričo angelov ti bom prepeval, *
v molitvi se bom obračal k tebi.
Slavil te bom zaradi tvoje dobrote in zvestobe, *
nad vse si poveličal svoje ime in svojo obljubo. —
 
Kadarkoli te kličem, me slišiš *
in povečaš moč moji duši.
Gospod, vsi vladarji te bodo slavili, *
ko bodo slišali, kako ti vladaš.
Opevali bodo tvoja pota, *
velika je namreč tvoja slava.
Vzvišen si, Gospod, vendar gledaš tudi na nizkega, *
prevzetnega pa poznaš že od daleč. —
 
Sredi stiske me ohranjaš živega, *
zoper jezo mojih sovražnikov me varuje tvoja desnica.
 
Vem, da mi boš še naprej pomagal, ker si tako dober; *
tvoja stvar sem, nikar me ne zapusti. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Vpričo angelov, Gospod, ti bom prepeval.
3 Odpev Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, da prejme slavo in čast.
Raz 4,11;5,9.10.12  Pesem odrešenih
 
Gospod, naš Bog, zares si vreden, *
da prejmeš moč in čast in slavo.
Ti si vse ustvaril, *
po tvoji volji je bivalo in bilo ustvarjeno. —
 
Vreden si, Gospod, da vzameš knjigo *
in odpreš njene pečate.
Žrtvovan si bil in nas s svojo krvjo Bogu odkupil *
iz vsakega rodu in jezika in naroda in ljudstva.
Napravil si nas za kraljestvo in duhovnike našemu Bogu, *
kraljevali bomo na zemlji. —
 
Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, *
da prejme moč in modrost in božanstvo.
Njemu čast in vsemogočnost, *
njemu slava in hvala. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, da prejme slavo in čast.
Kratko berilo  (Kol 3,16)
Kristusova beseda naj v obilju prebiva med vami; v vsej modrosti drug drugega poučujte ter opominjajte in s psalmi, slavospevi in duhovnimi pesmimi hvaležno prepevajte Bogu v svojih srcih.
Spev z odpevom
Gospod, moje veselje bo popolno, ko te bom gledal.
Gospod, moje veselje bo popolno, ko te bom gledal.
Večne radosti bom užival na tvoji desnici.
Gospod, moje veselje bo popolno, ko te bom gledal.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Gospod, moje veselje bo popolno, ko te bom gledal.
Odpev k Moja duša Velike reči mi je storil Vsemogočni, njegovo ime je sveto.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša Velike reči mi je storil Vsemogočni, njegovo ime je sveto.
Prošnje
Kristusa, ki daje svojemu ljudstvu moč in trdnost, poveličujmo in ga iskreno prosimo:
Gospod, usliši nas, vedno te bomo slavili.
Kristus, svoje verne si poklical k resnici evangelija,
– utrdi jim vero in daj jim vztrajnost.
Gospod, usliši nas, vedno te bomo slavili.
Vodi po svojih načrtih misli in dejanja tistih, ki vladajo nad nami,
– daj jim zmožnost, da nas bodo vodili v miru.
Gospod, usliši nas, vedno te bomo slavili.
Množice si nasitil s kruhom,
– naj tudi mi po svojih močeh pomagamo lačnim.
Gospod, usliši nas, vedno te bomo slavili.
Voditelji narodov naj ne gledajo le na blagor svojega ljudstva,
– naj se ozirajo na vse narode in skrbijo zanje.
Gospod, usliši nas, vedno te bomo slavili.
Bratom in sestram, ki so umrli, podeli vstajenje in večno srečo,
– ko prideš, da boš poveličan v vseh, ki so verovali.
Gospod, usliši nas, vedno te bomo slavili.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Usmiljeni Bog, v tvoji pričujočnosti mólimo in te prosimo, naj to, kar z usti izpovedujemo, zvesto ohranimo v svojem srcu.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Torek

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem 
O Kristus, ti si luč in dan,
razsvétli našo temno noč,
ti večne Luči si odsvit
in dušam našim luči vir.
 
Zaupno prosimo, Gospod,
da bi nas varoval v temi,
naj duh počiva brez skrbi,
spokojno ure nam tekó.
 
Ko sen zakrije nam oči,
srce naj s tabo še bedi;
dobrota tvoja, tvoja moč,
naj zla nas brani vsakega.
 
Skušnjavca zvitega odbij,
nas reši vseh nevarnosti,
obvaruj nas, ki tvoji smo
in s tvojo rešeni krvjo.
 
Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen
Psalmi
Ps 142,1–11 Molitev v stiski
Človeka ne opravičijo dela postave, ampak vera v Jezusa Kristusa (Gal 2,18).
 
Odpev Ne skrivaj pred mano svojega obličja, Gospod, kajti v tebe zaupam.
 
Gospod, usliši mojo molitev, *
čuj mojo prošnjo, ker si zvest in dober.
Ne kliči me pred svojo sodbo, *
saj ni nihče, ki živi, pravičen pred tabo. —
 
Sovražnik me preganja in v prah tepta moje življenje, *
pahnil me je v temo kot davno umrle.
Moj duh v meni skoraj ugaša, *
srce mi je otrpnilo.
Tvojih dobrot v davnih dnevih se spominjam, *
razmišljam o vseh tvojih delih. —
 
Svoje roke dvigam k tebi, *
po tebi me žeja kot suho zemljo.
Gospod, hitro me usliši, *
kajti moj duh že omaguje.
Ne skrivaj pred mano svojega obličja, *
da ne bom podoben tem, ki umirajo.
Naj skoraj prejmem tvojo milost, *
kajti v tebe zaupam.
Pokaži mi pot, po kateri naj hodim, *
saj v tvoje roke izročam svoje življenje. —
 
Reši me mojih sovražnikov, *
Gospod, v tebe upam.
Moj Bog si, úči me spolnjevati tvojo voljo, *
v svoji dobroti me varno vodi. —
 
Gospod, zaradi svojega imena me ohrani živega, *
po svoji dobroti me reši iz stiske.
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Odpev Ne skrivaj pred mano svojega obličja, Gospod, kajti v tebe zaupam.
 
Kratko berilo (1 Pt 5,8–9)
Trezni bodite, čujte: vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Ustavite se mu trdni v veri!
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu ... —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Usmiljeni Bog, dobrohotno razsvetljuj nocojšnjo noč. Daj nam, svojim služabnikom, da bomo v miru zaspali in se ob zori novega dne v tvojem imenu veseli zbudili.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Angel Gospodov je oznanil Mariji – in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava, Marija …
Glej, dekla sem Gospodova – zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava, Marija …
In Beseda je meso postala – in med nami prebivala. Zdrava, Marija …
Prosi za nas, sveta Božja Porodnica. – Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

⇑ Vrh