HOZANA.si: Brevir

«   »

25. 4. 2018, Sreda, Sv. Marko, evangelist, praznik

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Sv. Marko, evangelist (25. april)

Info …

SV. MARKO, EVANGELIST
Praznik
Sv. Marko je bil učenec in tolmač sv. Petra, pozneje pa spremljevalec sv. Pavla na apostolskih potih. Kar je od Petra o Jezusu slišal, je popisal v evangeliju, ki se imenuje po njem. Poznejša poročila pravijo, da je organiziral cerkveno življenje v mestu Aleksandriji v Egiptu.
Skupne molitve v čast apostolom.

Povabilo

Odpev Molimo Jezusa Kristusa, ki nam govori v evangeliju, aleluja.

Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga


Pridite, prepevajmo Gospodu, *

vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.

Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *

z veselimi spevi ga hvalimo.

Odpev Molimo Jezusa Kristusa, ki nam govori v evangeliju, aleluja.
Gospod je Bog, edini in najvišji, *

veliki vladar nad vsemi vladarji.

V njegovi roki so globine zemlje, *

višine gorá so njegove.

Njegovo je morje, on ga je naredil, *

njegova je zemlja, on jo je ustvaril.

Odpev Molimo Jezusa Kristusa, ki nam govori v evangeliju, aleluja.
Pridite, poklonimo se Gospodu, *

v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.

On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *

on nas živi in vodi kot svoje ovce.

Odpev Molimo Jezusa Kristusa, ki nam govori v evangeliju, aleluja.
O da bi danes poslušali njegove besede: *

»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.

Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *

čeprav so videli moja dela.

Odpev Molimo Jezusa Kristusa, ki nam govori v evangeliju, aleluja.
Štirideset let sem jih prenašal, *

to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.

Potem sem v svoji nevolji prisegel: *

Ne bodo videli obljubljene dežele.«

Odpev Molimo Jezusa Kristusa, ki nam govori v evangeliju, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Molimo Jezusa Kristusa, ki nam govori v evangeliju, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so iz skupnih molitev

Lastno

pesem, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[L]

Pesem
O sveti Marko, srečen si,
da spremljal si apostole
in z njimi ves napor delil,
slavimo te in prosimo.

 

Odzval si klicu se z neba
in šel oznanjat Kristusa,
z apostoli uživaš čast
in z njimi priprošnjik si naš.

 

Besedo Božjo si sejal,
prižigal dušam novo luč,
bogato vse naj obrodi,
napolni Božje žitnice.

 

Ko Kristus pride sodit svet,
z apostoli ob njem boš stal,
tedaj izprôsi milost nam,
da Bog nam grehe odpusti.

 

Naj, Kristus, tebi bo vsa čast,
Očetu, Duhu Svetemu,
naj v slavi Troedinega
se veselimo vekomaj. Amen.

[S]

1 Odpev Glas apostolov se razlega po vsej zemlji, do konca sveta odmevajo njihove besede, aleluja.

Ps 18 A

Nebesa razglašajo Božje veličastvo *

in nebo oznanja, da je Božje delo.

Dan podaja besedo dnevu, *

noč pripoveduje noči. —

 

To niso besede in niso govori, *

njihov glas je neslišen.

Vendar se njih sporočilo razlega po vsej zemlji *

in do konca sveta gre ta govorica. —

 

Na nebu je postavil šotor soncu, *

ki prihaja kakor ženin iz svoje izbe.

Kakor junak, ki teče po poti, *

veselo pošilja svoje žarke. —

 

Na vsej svoji poti od vzhoda do zahoda *

se nič ne odtegne njegovemu žaru. —

1 Odpev Glas apostolov se razlega po vsej zemlji, do konca sveta odmevajo njihove besede, aleluja.
2 Odpev Apostoli so oznanjali Božja dela in strmeli nad njimi, aleluja.

Ps 63   Božja sodba nad grešniki

Ta psalm govori o Gospodovem trpljenju (sv. Avguštin).

 

O Bog, poslušaj me, ko tožim, *

varuj me pred grožnjami sovražnikov.

Zaščiti me pred zaroto hudobnih, *

pred navalom zlobnežev. —

 

Svoje jezike brusijo kot meče, *

kot strupene puščíce so njih besede.

Iz skrivališča streljajo na siromaka, *

da bi ga zadeli nenadoma in brez kazni.

V svoji hudobiji se čutijo varne, *

nastavljajo zanke misleč, da jih ne bo nihče videl.

Snujejo zločine, skrivajo zasnovane naklepe, *

srce slehernega je brezno hudobije. —

 

Bog pa bo vanje usmeril svoje strele, *

v trenutku jih bo zadela njegova kazen.

Ugonobil jih bo njihov hudobni jezik, *

vsi se bodo zgrozili nad njimi.

V strahu bodo govorili o Božjem delu *

in strmeli nad njegovimi dejanji. —

 

Pravični naj se veselijo v Gospodu in vanj zaupajo, *

vsi pošteni naj ga hvalijo. —

2 Odpev Apostoli so oznanjali Božja dela in strmeli nad njimi, aleluja.
3 Odpev Apostoli so oznanjali Božjo pravičnost in vsa ljudstva so spoznala Božjo slavo, aleluja.

Ps 96   Gospodovo veličastvo ob vesoljni sodbi

Ta psalm se nanaša na zveličanje sveta in na vero vseh narodov v Kristusu (sv. Atanazij).

 

Gospod je kralj, zemlja naj se raduje, *

vesele naj se obrežja in vsi otoki.

Oblak in tema ga obdajata, *

pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola.

Pred njim gre ogenj *

in použiva grešnike. —

 

Njegovi bliski razsvetljujejo ozračje, *

zemlja to gleda in se trese.

Gore se topijo kakor vosek *

pred gospodarjem vesoljne zemlje.

Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost *

in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. —

 

Osramočeni so vsi, ki se ponašajo z maliki, *

pred Bogom padajo na kolena.

Božje ljudstvo se veseli, ko to sliši; *

mesta in vasi se radujejo Gospodove pravičnosti.

Ti, Gospod, si vzvišen nad zemljo *

in višji kot angeli v nebesih. —

 

Vsi, ki ljubite Gospoda, sovražíte hudo, *

on varuje in rešuje življenje svojih zvestih.

Pravične bo obdala svetloba *

in veselje vse, ki so čisti v srcu.

Veselite se pravični, v Gospodu, *

njegovo večno svetost slavite. —

3 Odpev Apostoli so oznanjali Božjo pravičnost in vsa ljudstva so spoznala Božjo slavo, aleluja.

[L]

- Gospod daje besedo oznanjevalcem, aleluja,

- da oznanjajo z veliko močjo, aleluja.

PRVO BERILO

Iz pisma apostola Pavla Efežanom (4,1-16)

Različni darovi v enem telesu

Bratje, opominjam vas, jaz ujetnik v Gospodu: živite, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani, v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo; drug drugega prenašajte v ljubezni in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru; eno telo in en Duh, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica; en Gospod, ena vera, en krst; en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh.

Slehernemu izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. Zato pravi: »Šel je v višavo ter ujete peljal ujetnike, dal je darove ljudem.« Kaj pa pomeni: »Šel je v višavo«, če ne, da je poprej šel v nižine zemlje? Ta, ki je šel na zemljo, je prav tisti, ki je šel v višavo nad vsa nebesa, da napolni vse.

In on je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, zopet drugi evangelisti in zopet drugi pastirji ter učitelji, da se tako sveti usposobijo za delo službe in se zida telo Kristusovo, dokler vsi ne dospemo do edinosti vere in spoznanja božjega Sinu, do popolnega moža, do mere polne starosti Kristusove; da ne bomo več nedoletni otroci, omahljivi, da nas ne bo vsak veter nauka zanašal, kadar ljudje varajo in zvijačno zavajajo v zmoto, marveč bomo ostali v resnici in bomo v ljubezni v vsem rasli k njemu, ki je glava, Kristus; iz njega prejema vse telo rast, ko se zlaga in sestavlja z vsakršno vezjo medsebojne pomoči, po delovanju, kakršno je primerno vsakemu poedinemu delu, in tako samo sebe zida v ljubezni.

SPEV (2 Pet 1, 21; Preg 2, 6)

Prerokba ni prišla po človeški volji. * Sveti božji možje so govorili po nagibu Svetega Duha, aleluja.

Gospod daje modrost, iz njegovih ust prihaja razsodnost. * Sveti božji možje so govorili po nagibu Svetega Duha, aleluja.

DRUGO BERILO

Sv. Irenej (ok. 130-ok. 200) iz Male Azije, učenec sv. Polikarpa, škof v Lyonu v Franciji, oče dogmatične teologije, mučenec

Iz razprave sv. Ireneja, škofa, Zoper krivoverstva (1. knj., 10, 1-3)

Oznanjujmo resnico

Cerkev, ki je razširjena po vsem svetu do zadnjih zemeljskih mej, je od apostolov in njihovih učencev sprejela vero v enega samega Boga, vsemogočnega Očeta, ki je ustvaril nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih. Sprejela je vero v enega samega Jezusa Kristusa, božjega Sina, ki se je učlovečil za naše zveličanje. In v Svetega Duha, ki je po prerokih razodel božji odrešitveni načrt: to je, prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa, njegovo rojstvo iz Device, njegovo trpljenje in vstajenje od mrtvih, njegov telesni odhod v nebo in končno njegov drugi prihod v Očetovi slavi. Tedaj bo prišel, da v sebi vse zedini ter obudi od mrtvih vse ljudi; in da se pred Jezusom Kristusom, ki je naš Gospod in Bog in zveličar in kralj, po volji nebeškega Očeta pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da ga vsak jezik prizna; nakar bo nad vsemi izrekel svojo pravično sodbo.

To oznanilo in to vero, ki ju je Cerkev, kakor smo rekli, sprejela, zdaj skrbno varuje, enotna, kakor bi prebivala v eni sami hiši, čeprav je razširjena po vsem svetu. Brez omahovanja soglaša z njima, kakor bi imela eno samo dušo in eno samo srce. Razglaša ju, uči in sporoča naprej v popolnem soglasju, kakor bi imela ena sama usta. Čeprav so na svetu različni jeziki, je vendar izročilo povsod enako krepko in enotno.

Zato cerkve, ki so bile ustanovljene na Nemškem, nič drugače ne verujejo ali ne sporočajo naprej kakor cerkve na Španskem ali na Francoskem ali na Vzhodu ali v Egiptu ali v Libiji ali v Italiji. Kakor je sonce, ta božja stvar, eno in isto po vesoljnem svetu, tako oznanjevanje resnice sveti vsepovsod in razsvetljuje vse ljudi, ki hočejo priti do spoznanja resnice. In tako med temi, ki so na čelu cerkva, nihče ne oznanja drugačnega nauka, ker ni nihče večji od svojega učenika. Naj gre za odličnega govornika ali za klavrnega pridigarja, oba učita isto resnico. Nihče ne kvari vsebine izročila. Vera je vedno ena in ista. Kdor je torej bolj zgovoren, ji nič ne doda, in kdor je manj zgovoren, ji nič ne odvzame.

SPEV (1 Kor 1,17-18. 21)

Kristus me je poslal oznanjat evangelij, vendar ne z modrostjo govora, da Kristusov križ ne izgubi moči. * Kajti beseda o križu je tistim, ki se pogubljajo, nespamet, tistim pa, ki so na poti zveličanja, božja moč, aleluja.

Ker svet po svoji modrosti ni spoznal Boga, je Bog sklenil verujoče rešiti po nespameti oznanjevanja. * Kajti beseda o križu je tistim, ki se pogubljajo, nespamet, tistim pa, ki so na poti zveličanja, božja moč, aleluja.

Tebe Boga hvalimo

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.

Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,

tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:

 

Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.

Tebe hvali * apostolov slavni zbor,

tebe prerokov * hvalevredno število,

tebe mučencev * sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:

Očeta * neskončnega veličastva,

častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;

in Svetega Duha * Tolažnika.

 

Ti, Kristus, * kralj veličastva,

ti si Očetov * večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.

 

+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,

ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo

in slaviti tvoje ime * vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,

usmili se nas, * usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

 

Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, svetemu evangelistu Marku si podelil milost, da je oznanjal Kristusovo veselo oznanilo. Naj tako napredujemo v spoznanju evangelija, da bomo zvesto posnemali Kristusa, tvojega Sina, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem

S svetim veseljem, Marko, te častimo,
s srcem hvaležnim praznik tvoj slavimo,
mnoge dobrote skazal si kristjanom,
hvale si vreden.


Petru predan si, kakor tvoja mati,
srčno ga ljubiš, vneto mu pomagaš,
Božjo besedo s Kristusovih ustnic
sveto ohranjaš.

 

Duh te navdihne, spišeš evangelij,
Božjega Mojstra delo in besede
v knjigi na kratko nam sporočaš zvesto,
svet poučuješ.

 

Prav tako s Pavlom delaš in se trudiš,
v vroči ljubezni zvesto ga posnemaš,
križ za Gospodom vsak dan vdano nosiš,
kri zanj preliješ.

 

Kristusu slava, čast in moč in hvala,
naj bomo priče tudi mi njegove,
ti nas podpiraj, da s teboj v nebesih
v Bogu živimo. Amen.

Odpev 1 Sveti evangelisti so se poglabljali v modrost starih in s prerokbami potrjevali svoje sporočilo, aleluja.

[S]

Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu

Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.

 

O Bog, moj Bog, željno te iščem, *

mojo dušo žeja po tebi.

Moje telo koprni po tebi *

kakor suha in žejna zemlja po vodi.

O tebi želim premišljevati v svetišču, *

da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.

Tvoja bližina mi je več kot življenje, *

moja usta te bodo slavila. —

 

Hvalil te bom, dokler bom živel, *

tebi v čast bom opravljal molitve.

Ti boš moja radost in sreča, *

v veselju ti bom prepeval.

Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *

v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.

Ti si moje trdno zavetje, *

pri tebi sem varen in srečen. —

 

Z vso dušo se te oklepam, *

ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —

[L]

Odpev 1 Sveti evangelisti so se poglabljali v modrost starih in s prerokbami potrjevali svoje sporočilo, aleluja.
Odpev 2 Po evangeliju nas je Bog poklical k pravi veri, da bi prišli v slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa, aleluja.

[S]

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *

nebesa, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *

vse Gospodove moči, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, sonce in luna, *

zvezde na nebu, slavite Gospoda. —

 

Slavita Gospoda, dež in rosa, *

vsi vetrovi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *

mraz in pripeka, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, rosa in slana, *

mraz in zima, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *

noči in dnevi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, tema in svetloba, *

bliski in oblaki, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi zemlja Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, gore in hribi, *

vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, studenci, *

morja in reke, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *

vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *

vsi ljudje, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *

Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *

sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *

hvalíte in poveličujte ga na veke. —

 

Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *

hvalimo in poveličujmo ga na veke.

Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —

 

Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

[L]

Odpev 2 Po evangeliju nas je Bog poklical k pravi veri, da bi prišli v slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa, aleluja.
Odpev 3 Modrost evangelistov hvalijo mnogi, nikdar ne bo pozabljena, aleluja.

[S]

Ps 149 Radostno vzklikanje svetih

Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).

 

Pojte Gospodu novo pesem, *

njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.

Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *

Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.

Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *

in z bobni in citrami naj mu igrajo.

Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *

in ponižne venča z zmago. —

 

Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *

naj se veselijo v svojih domovih.

Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *

rôke pa držijo ostre meče,

da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *

kazni nad sovražnimi ljudstvi;

da v okove vklenejo njihove vladarje *

in njihove veljake v železne verige;

da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *

to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —

[L]

Odpev 3 Modrost evangelistov hvalijo mnogi, nikdar ne bo pozabljena, aleluja.
Kratko berilo (1 Kor 15,1–2a.3–4)

Spominjam vas evangelija, ki sem vam ga oznanil. Sprejeli ste ga in v njem vztrajate. Po njem se tudi zveličujete. Izročil sem vam predvsem to, kar sem tudi prejel, da je Kristus za naše grehe umrl, kakor je v pismih; in da je bil pokopan in da je tretji dan vstal, kakor je v pismih.

Spev z odpevom

Pripovedovali so o Božji slavi in njegovi moči, aleluja, aleluja.
Pripovedovali so o Božji slavi in njegovi moči, aleluja, aleluja.

O čudovitih delih, ki jih je storil, aleluja, aleluja.
Pripovedovali so o Božji slavi in njegovi moči, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Pripovedovali so o Božji slavi in njegovi moči, aleluja, aleluja.

Odpev k Hvaljen Učitelje in blagovestnike je izbral Jezus Kristus in jih poslal za službo vere svoji Cerkvi, aleluja.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Učitelje in blagovestnike je izbral Jezus Kristus in jih poslal za službo vere svoji Cerkvi, aleluja.

Prošnje

Našega Zveličarja, ki je uničil smrt, osvetlil pa življenje in neminljivost po evangeliju, hvalimo in ga prosimo:

Utrdi, Gospod, svojo Cerkev v veri in ljubezni.

Svojo Cerkev si čudovito proslavil s svetimi in odličnimi učitelji,

– naj krščansko družino vedno učijo modri in plemeniti pastirji.

Svojemu ljudstvu si odpuščal grehe, kadar so sveti pastirji kakor Mojzes zanj molili,

– po njih priprošnji prenavljaj svojo Cerkev z nenehnim očiščevanjem.

Svete pastirje si izbral iz svojega ljudstva, jih posvečeval ter napolnjeval s Svetim Duhom,

– daj svojega Duha tudi vsem voditeljem ljudstva.

V tebi imajo svoj delež apostoli in njihovi nasledniki,

– naj se ne izgubi nobeden, ki je bil odkupljen s tvojo krvjo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
O Bog, svetemu evangelistu Marku si podelil milost, da je oznanjal Kristusovo veselo oznanilo. Naj tako napredujemo v spoznanju evangelija, da bomo zvesto posnemali Kristusa, tvojega Sina, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od srede IV. tedna

Lastno

berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

Zberimo se v molitvi zdaj,
naj sveti spev se oglasi,
Najvišjemu prepevajmo,
slavimo s pesmijo Boga.

 

To uro zloba je ljudi
poslala v smrt Nedolžnega.
Sodnika večnega, Boga,
po krivem obsodila je.

 

O koliko hvaležnosti
dolgujemo vsi Jezusu,
v skušnjavah on je naša moč,
od nas odvrne vsako zlo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 118,145–152  (XIX)   Hvala Božji postavi

 

Gospod, iz vsega srca te prosim: *

usliši me, tvoje zakone hočem spolnjevati.

Reši me, ko te kličem, *

naj ne pozabim tvoje postave. —

 

Pred jutranjim svitom prihajam in prosim, *

zaupam v tvoje obljube.

Vso noč ne zatisnem očesa, *

ker premišljujem tvoje besede. —

 

Gospod, poslušaj me, saj si dober, *

poživi me in mi pomagaj.

Bližajo se mi krivični preganjalci, *

daleč so od tvoje postave. —

 

Gospod, ti si pri meni, *

zvest si v svojih sklepih.

Že davno sem spoznal iz tvojih odločitev, *

da je tvoja postava nespremenljiva in trdna na veke. —

Ps 93   Gospod dobro plačuje in hudo kaznuje

Gospod vse to kaznuje: Bog nas ni poklical k nečistosti, marveč k svetosti (1 Tes 4,7).

I

O Bog, ki hudo kaznuješ, *

svojo moč zdaj pokaži.

Vstani, ki sodiš zemljo, *

povrni prevzetnim, kakor zaslužijo.

Gospod, kaj delajo grešniki, *

doklej se bodo ponašali?

Doklej bodo hudobni predrzno govorili *

in se bahali s svojimi uspehi? —

 

Gospod, tvoje ljudstvo teptajo, *

tvoje služabnike stiskajo.

Vdove in tujce morijo, *

pobijajo sirote.

Pa pravijo: »Gospod ne vidi, *

Bog nas niti ne opazi.« —

 

O neumno ljudstvo, ali ne boš spoznalo; *

nespametni, kdaj boste razumeli?

On, ki je napravil uho, naj bi ne slišal, *

on, ki je naredil oko, naj bi ne videl?

Kako naj ne kaznuje on, ki vzgaja narode *

on, ki uči ljudi modrosti?

Gospod pozna človekove misli; *

dobro ve, da so prazne. —

II

Gospod, blagor človeku, ki ga ti vzgajaš *

in poučuješ v svoji postavi.

V hudih dneh bo mirno počival, *

medtem ko se grešniku koplje jama.

Gospod ne zavrže svojega ljudstva, *

ne zapusti svojih služabnikov.

Sodbe bodo spet pravične *

in vsi pošteni se jih bodo držali. —

 

Kdo mi pride na pomoč zoper hudodelce, *

kdo mi pomaga zoper krivičnike?

Da mi ni Gospod pomagal, *

bi bilo že skoraj konec mojega življenja.

Ko mislim, da moja noga omahuje, *

me tvoja milost, Gospod, podpira.

Ko se mi v srcu skrbi množijo, *

me razveseljuje tvoja tolažba. —

 

Mar soglašaš s krivično sodbo, *

ki odobrava hudobijo v imenu pravice?

Ogrožajo življenje pravičnega, *

nedolžnega krivično obsojajo.

Toda Gospod me trdno brani, *

Bog je moje zavetje, vanj zaupam.

Krivične bo ugonobila njih krivica, *

njih lastna zloba jih bo uničila.

Končno bo Gospod, naš Bog, uničil *

hudobijo in krivico. —

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Opoldne

Kratko berilo (1 Tes 2,2a.3–4)
Osrčili smo se v našem Bogu, da smo vam z velikim trudom oznanili Božji evangelij. Naša pridiga ni iz blodnje, ne iz nečednih nagibov ali zvijačnosti; marveč tako govorimo, kakor nas je Bog imel za vredne, da nam je zaupal evangelij; ne kakor bi hoteli ugajati ljudem, ampak Bogu.

– Ohranjali so Božji nauk, aleluja,
– in Božje zapovedi, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, svetemu evangelistu Marku si podelil milost, da je oznanjal Kristusovo veselo oznanilo. Naj tako napredujemo v spoznanju evangelija, da bomo zvesto posnemali Kristusa, tvojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so iz skupnih molitev

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem

S svetim veseljem, Marko, te častimo,
s srcem hvaležnim praznik tvoj slavimo,
mnoge dobrote skazal si kristjanom,
hvale si vreden.


Petru predan si, kakor tvoja mati,
srčno ga ljubiš, vneto mu pomagaš,
Božjo besedo s Kristusovih ustnic
sveto ohranjaš.

 

Duh te navdihne, spišeš evangelij,
Božjega Mojstra delo in besede
v knjigi na kratko nam sporočaš zvesto,
svet poučuješ.

 

Prav tako s Pavlom delaš in se trudiš,
v vroči ljubezni zvesto ga posnemaš,
križ za Gospodom vsak dan vdano nosiš,
kri zanj preliješ.

 

Kristusu slava, čast in moč in hvala,
naj bomo priče tudi mi njegove,
ti nas podpiraj, da s teboj v nebesih
v Bogu živimo. Amen.

Odpev 1 Postal sem služabnik evangelija po daru Božje milosti, aleluja.

[S]

Ps 115 Zahvala v svetišču

Po Kristusu neprenehoma prinašajmo Bogu hvalno daritev (Heb 13,15).

 

Zaupal sem v Gospoda, *

ko sem bil v največji stiski,

tudi ko sem rekel v svojem strahu: *

»Vsak človek me lahko prevara.«  —

 

Kaj naj povrnem Gospodu *

za vse dobro, kar mi je storil?

Dvignil bom zveličavni kelih *

in slavil Gospoda. —

 

Spolnil bom svoje obljube Gospodu *

pred vsem njegovim ljudstvom.

V Gospodovih očeh je dragocena *

smrt njegovih svetih. —

 

Gospod, hočem ti zvesto služiti, *

vedno ostati v tvoji službi.

Rešil si me, zato te bom hvalil, *

daroval ti bom hvalno daritev. —

 

Spolnil bom svoje obljube Gospodu *

pred vsem njegovim ljudstvom,

v dvorih Gospodove hiše, *

v njegovem svetem mestu. —

[L]

Odpev 1 Postal sem služabnik evangelija po daru Božje milosti, aleluja.
Odpev 2 Vse delam zaradi evangelija, da bi tudi jaz dobil delež pri njem, aleluja.

[S]

Ps 125 Veselje in upanje v Gospodu

Kakor ste deležni trpljenja, tako boste deležni tudi tolažbe (2 Kor 1,7).

 

Ko nas je Gospod vodil domov iz suženjstva, *

smo mislili, da sanjamo.

Kar samo se nam je smejalo, *

radostno smo vriskali.

Tedaj so govorili drugi narodi: *

»Velike reči je Gospod storil zanje.«

Res, velike reči je Gospod za nas storil, *

zato smo vsi veseli. —

 

Zato, Gospod, tudi zdaj obrni našo usodo, *

kakor napolniš suhe struge ob deževju,

Tisti, ki sejejo v trpljenju, *

žanjejo v veselju.

Na setev odhajajo vsi zaskrbljeni, *

ob žetvi pa se s polnimi snopi vračajo veseli. —

[L]

Odpev 2 Vse delam zaradi evangelija, da bi tudi jaz dobil delež pri njem, aleluja.
Odpev 3 Dana mi je bila ta milost, da sem poganom oznanil nedoumljivo bogastvo Kristusovo, aleluja.

[S]

Ef 1,3–10  Bog je rešitelj

 

Hvaljen Bog in Oče *

našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *

z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —

 

Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *

da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.

V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *

naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —

 

Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *

s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.

 

V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *

in odpuščanje grehov. —

 

Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *

v vsej modrosti in razumnosti.

 

Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *

po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —

 

To je izvršil v polnosti časov *

in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;

zedinil vse, kar je v nebesih, *

in vse, kar je na zemlji. —

[L]

Odpev 3 Dana mi je bila ta milost, da sem poganom oznanil nedoumljivo bogastvo Kristusovo, aleluja.

Kratko berilo (Kol 1,3a–6)
Zahvaljujemo se Bogu in Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa vedno, ko za vas molimo. Kajti slišali smo o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih zaradi upanja, ki vam je shranjeno v nebesih. O njem ste že prej slišali pri oznanjevanju resnice evangelija, ki je med vami. Kakor po vsem svetu rodi sad in raste tudi pri vas.

Spev z odpevom

Oznanjujte narodom Gospodovo slavo, aleluja, aleluja.
Oznanjujte narodom Gospodovo slavo, aleluja, aleluja.

Pripovedujte vsem ljudstvom o njegovih čudovitih delih, aleluja, aleluja.
Oznanjujte narodom Gospodovo slavo, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Oznanjujte narodom Gospodovo slavo, aleluja, aleluja.

Odpev k Moja duša Božja beseda ostane vekomaj: to je beseda, ki vam je bila oznanjena, aleluja.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Božja beseda ostane vekomaj: to je beseda, ki vam je bila oznanjena, aleluja.

Prošnje

Bog, oče luči, nas je poklical k pravi veri v resnico po evangeliju svojega Sina. Prosímo ga za njegovo sveto ljudstvo in recimo:

Gospod, spominjaj se svoje Cerkve.

Oče, ki si svojega Sina, velikega pastirja ovac, obudil od mrtvih,

– daj, da bomo njegove priče do konca zemlje.

Svojega Sina si poslal na svet, da ubogim oznani blagovest,

– naj oznanjujemo evangelij vsemu stvarstvu.

Svojega Sina si poslal sejat seme Božje besede,

– naj žanjemo v veselju, kar sejemo v trpljenju.

Svojega Sina si poslal, da bi po svoji krvi spravil svet s seboj,

– naj vsi sodelujemo pri tej spravi.

Svojega Sina si v nebesih postavil na svojo desnico,

– sprejmi naše rajne v svoje kraljestvo sreče.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
O Bog, svetemu evangelistu Marku si podelil milost, da je oznanjal Kristusovo veselo oznanilo. Naj tako napredujemo v spoznanju evangelija, da bomo zvesto posnemali Kristusa, tvojega Sina, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Sreda

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem v velikonočnem času

O Jezus, rešenik sveta,

Beseda učlovečena,

neskončne Luči si odsvit,

naš varuh bodi in naš ščit.

 

Ti si ustvaril vse stvari

in ti določaš naše dni,

daj, da utrujeno telo

počitek nočni poživi.

 

Premagal zlobo si pekla,

obvaruj nas sovražnika,

da ne zapeljal bi nas v greh,

ko si odrešil nas s krvjo.

 

Prehitro bo minila noč,

ki vlila nam bo novo moč;

ko bo telo počivalo,

naš duh pri tebi naj bedi.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,

od mrtvih vstal si in živiš,

Očetu, Duhu Svetemu,

enako zdaj in vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 30,1–6 Izročimo se v Božje roke

Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo (Lk 23,46).

 

Vel. noč. odpev samo:   Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Gospod, vate zaupam, *

naj ne bom osramočen nikoli.

Otmi me, ker si pravičen, *

prisluhni in pohiti, da me rešiš.

Bodi mi zavetje in pribežališče, *

da bom na varnem. —

 

Ti si moja trdnjava in moje zatočišče, *

vodi me zaradi svoje dobrote.

Izvleci me iz zanke, ki so mi jo skrivaj nastavili, *

ti si moj rešitelj. —

 

Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo, *

zvesti Bog, ti me osvobodi. 

 

 

Ps 129 Iz globočine kličem

Jezus bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov (Mt 1,21).

 

Iz globočine te kličem, *

Gospod, usliši mojo prošnjo.

Prosim, skrbno me poslušaj, *

ne presliši mojega vpitja.

Gospod, če boš gledal na pregrehe, *

kdo bo mogel obstati?

Toda ti grehe odpuščaš, *

da bi ti v spoštovanju služili.

Upam v Gospoda, zaupam v njegovo besedo, *

z vsem srcem pričakujem Gospoda. —

 

Bolj kot stražniki jutranjo zarjo *

naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda.

 

Gospod je usmiljen, *

tako rad vsem odpušča. 

Samo on bo rešil svoje ljudstvo *

vseh njegovih grehov. —

 

Vel. noč. odpev samo: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Kratko berilo (Ef 4,26–27)

Nikar ne grešite, sonce naj ne zaide v vaši jezi in ne dajajte prostora hudiču.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod Jezus Kristus, ti si krotak in ponižen. Svojim učencem nalagaš jarem, ki je prijeten, in breme, ki je lahko. Blagohotno sprejmi naše misli, želje in dejanja današnjega dne. Naj se tako odpočijemo, da bomo s tvojo pomočjo še lažje služili tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Blagoslovni vzklik

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

V velikonočnem času

 

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,

zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

je vstal, kakor je rekel, aleluja;

prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018