HOZANA.si: Brevir

«   »

3. 8. 2020, Ponedeljek 18. tedna med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom Prepevajmo Gospodu, z veselimi spevi ga slavimo.

Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga


Pridite, prepevajmo Gospodu, *

vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.

Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *

z veselimi spevi ga hvalimo.

Odpev med letom Prepevajmo Gospodu, z veselimi spevi ga slavimo.

Gospod je Bog, edini in najvišji, *

veliki vladar nad vsemi vladarji.

V njegovi roki so globine zemlje, *

višine gorá so njegove.

Njegovo je morje, on ga je naredil, *

njegova je zemlja, on jo je ustvaril.

Odpev med letom Prepevajmo Gospodu, z veselimi spevi ga slavimo.

Pridite, poklonimo se Gospodu, *

v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.

On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *

on nas živi in vodi kot svoje ovce.

Odpev med letom Prepevajmo Gospodu, z veselimi spevi ga slavimo.

O da bi danes poslušali njegove besede: *

»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.

Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *

čeprav so videli moja dela.

Odpev med letom Prepevajmo Gospodu, z veselimi spevi ga slavimo.

Štirideset let sem jih prenašal, *

to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.

Potem sem v svoji nevolji prisegel: *

Ne bodo videli obljubljene dežele.«

Odpev med letom Prepevajmo Gospodu, z veselimi spevi ga slavimo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev med letom Prepevajmo Gospodu, z veselimi spevi ga slavimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od ponedeljka II. tedna

[D]

Pesem

1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj


Ko nočni vlada mračni čas,
nas kliče blagovesti glas,
prihaja ženin, vabi nas,
vladar sveta, Gospod neba.

 

Družice pametne gredo
naproti mu, ko bliža se,
s prižganimi svetilkami
se ženina radujejo.

 

Nespametne ga zamudé,
ker luči so jim ugásnile,
zaman na vrata trkajo,
zaprto zanje je nebo.

 

Pripravljeno naj bo srce
in v njem naj svetla luč gori,
veselo čaka, da Gospod
povabi nas na svatbe čas.

 

Podeli nam, o Kristus Kralj,
kraljestva svojega sijaj,
kjer iz srca prepevali
ti bomo hvalo vekomaj. Amen.

 

2. Med letom podnevi

Prepevamo ti, Kristus, ki živiš
v svetnikih, milost jim in moč deliš,
ki vlivaš v duše mir in kažeš pot
ljubezni nam.

 

Kar sveti, tebi zvesti, zmorejo,
storijo, govorijo, sklenejo,
po tvoji le ljubezni to store,
ki vodi jih.

 

Nakloni mir, utrdi vero nam
odpusti grehe nam, ozdravi nas,
privedi nas do srečne večnosti
v nebeški raj.

 

Kot večnemu Očetu vse nebo
in sveti vsi Zveličarju pojó,
tako naj Svetega Duha časti
vse zemlje krog. Amen.

1 Odpev Prisluhni, Gospod, in me reši.

Ps 30,1–17.20–25  Izročimo se v Božje roke

»Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo.« (Lk 23,46).

I

Gospod, vate zaupam, *

naj ne bom osramočen nikoli.

Otmi me, ker si pravičen, *

prisluhni in pohiti, da me rešiš.

Bodi mi zavetje in pribežališče, *

da bom na varnem. —

 

Ti si moja trdnjava in moje zatočišče, *

vodi me zaradi svoje dobrote.

Izvleci me iz zanke, ki so mi jo skrivaj nastavili, *

ti si moj rešitelj. —

 

Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo, *

zvesti Bog, ti me osvobodi.

Studi se mi malikovanje, *

Gospod, samo v tebe zaupam. —

 

Tvoja dobrota mi je v radost in veselje, *

usmilil si se moje bede.

V stiskah me nisi prepustil sovražnikom, *

pripeljal si me v svobodo. —

1 Odpev Prisluhni, Gospod, in me reši.
2 Odpev Dobrotno se ozri, Gospod, na svojega služabnika.

II

Gospod, usmili se me, ker sem v stiski, *

hiram od žalosti.

Vidno ginevam pod težo bridkosti, *

staram se od zdihovanja.

Moči mi pešajo v tesnobi, *

umiram od osamelosti. —

 

Sovražniki me zaničujejo, *

sosedje se mi posmehujejo.

Zbujam grozo svojim znancem, *

kdor me sreča, beži pred mano.

V srcih sem pozabljen, kakor da sem mrtev, *

podoben sem razbiti posodi.

Slišim, kaj šepetajo o meni, *

to me navdaja z grozo.

Sestali so se zoper mene, *

da bi mi vzeli življenje. —

 

Gospod, jaz pa zaupam vate, *

moj Bog, v tvoji roki je moja usoda.

Reši me iz rok mojih sovražnikov *

in vseh, ki me preganjajo.

Dobrotno se ozri na svojega služabnika, *

reši me, ker si usmiljen. —

2 Odpev Dobrotno se ozri, Gospod, na svojega služabnika.
3 Odpev Hvaljen, Gospod, za tvojo čudovito skrbnost, ki mi jo izkazuješ.

III

Gospod, kako velika je tvoja dobrota, *

ki si jo prihranil za svoje prijatelje.

Izkazuješ jo vpričo vsega ljudstva *

tistim, ki se tebi izročajo. —

 

S svojim obrazom jih skrivaš *

pred človeškimi zarotami.

Varuješ jih v svojih šotorih *

pred hudobnimi jeziki. —

 

Hvaljen, Gospod, za tvojo čudovito skrbnost, *

ki mi jo izkazuješ z varnim zavetjem.

V svoji stiski sem se zarekel: *

»Zavržen sem izpred Božjega obličja.«

A ti, Gospod, si uslišal mojo prošnjo, *

ko sem te klical. —

 

Ljubite Gospoda, njegovi zvesti služabniki, *

Gospod vas varuje, ošabne pa ponižuje.

Okrepite se in opogumite *

vsi, ki upate v Gospoda. —

3 Odpev Hvaljen, Gospod, za tvojo čudovito skrbnost, ki mi jo izkazuješ.

– Poučuj me v svoji resnici, Gospod, in me vodi.
– Ti, o Bog, si moj rešitelj.

PRVO BERILO

Iz knjige preroka Amosa (2,4 -16)

Božja sodba nad Judom in Izraelom

Tako govori Gospod: Zavoljo treh Judovih pregreh in zavoljo štirih ne bom preklical: ker so zavrgli Gospodovo postavo in njegovih zapovedi niso spolnjevali, temveč so se dali zapeljati svojim malikom, za katerimi so hodili njih očetje, pošljem ogenj na Judejsko in použil bo hiše v Jeruzalemu, govori Gospod.

Tako govori Gospod: Zavoljo treh Izraelovih pregreh in zavoljo štirih ne bom preklical: ker za denar prodajajo pravičnega in za sandale siromaka; ker v prah teptajo nizkega in s pota suvajo slabotnega; ker sin in oče lazita za isto žensko, da moje sveto ime oskrunjata; ker na zastavljenih oblekah ležijo pri slehernem oltarju in pijejo vino, ki so si ga z globami izsilili v hiši svojih malikov.

In vendar sem pred njimi iztrebil Amorejca, ki je bil visok kot cedra, močan ko hrast; uničil sem zgoraj njegov sad in spodaj njegove korenine.

Izpeljal sem vas iz Egipta in štirideset let sem vas vodil po puščavi, da bi vam dal deželo Amorejca v dediščino. Obudil sem med vašimi sinovi preroke in nazirce med vašimi mladeniči. Ali ni tako, sinovi Izraelovi? govori Gospod. Vi pa ste nazircem dajali vina piti in prerokom ste prepovedali prerokovati!

Glejte, pritisnil vas bom k tlom, kakor pritisne voz, ki je s snopjem naložen. Hitremu tedaj preide misel na pobeg, močnega njegova moč ne bo krepila, junak si življenja ne bo rešil in lokostrelec ne bo trdno stal; kdor je lahkih nog, ne ubeži, in kdor konja jezdi, se ne bo rešil. Najpogumnejši med korenjaki bo moral nag bežati tisti dan, govori Gospod.

SPEV (Am 2, 10.11:12; Ps 94,10-11)

Izpeljal sem vas iz Egipta in štirideset let sem vas vodil po puščavi. * Rekel sem: To je nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.

Obudil sem med vašimi sinovi preroke, vi pa ste jim prepovedali prerokovati. * Rekel sem: To je nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.

DRUGO BERILO

Barnabovo pismo: starokrščanski spis, pripisan sv. Barnabu, iz prve polovice 2. stol.

Iz pisma, ki naj bi ga napisal Barnaba (2, 6-10; 3, 1-3; 4, 10-14)

Nova zapoved našega Gospoda

Bog je odpravil razne daritve, da nova postava našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki ne pozna nasilnega jarma, ne bi imela daritve, ki bi bila človeško delo. Ponovno je rekel: Sem li zapovedal vašim očetom, ko so odhajali iz Egipta, naj mi prinesejo klavnih in žgalnih daritev? Ne, ampak to sem jim zapovedal: Nihče izmed vas naj ne misli hudo v svojem srcu zoper bližnjega in lažnive prisege ne ljubite!

Razumeti moramo torej, če nismo brez pameti, kaj naš Bog v svoji dobroti hoče. Če nam govori, dela to z namenom, da bi si prizadevali priti v njegovo bližino, da ne bi tako kakor oni blodeč iskali. Govori nam namreč tako: Daritev Gospodu je skesano srce, prijeten duh Gospodu srce, ki poveličuje njega, ki ga je ustvaril. Skrbno se moramo torej brigati, bratje, za svoje zveličanje, da se hudobec ne naseli v nas skrivaj in nas s silo odvrne od našega življenja.

Judom je govoril: Zakaj se mi postite tako, pravi Gospod, da se sliši danes med vpitjem vaš glas? Nisem izbral jaz takega posta, pravi Gospod, ne človeka, ki trpinči svojo dušo. Nam pa govori: Glej, to je post, ki sem ga jaz izbral, pravi Gospod: Raztrgaj vsako vez krivice, razreši vezi nasilnih pogodb, odpusti potrte na svobodo in raztrgaj vsako krivično pismo. Lomi lačnim svoj kruh in če vidiš nagega, ga obleci. Reveže brez strehe vodi v svojo hišo.

Da se torej ne prikrade sovražnik, se varujmo vsake nečimrnosti, sovražimo iz vsega srca dela krivične poti. Ne samotarite, da bi se zarili sami vase, kot da bi bili že opravičeni, ampak shajajte se in raziskujte vsi skupaj, kaj koristi skupnosti. Pismo namreč pravi: Gorje, kateri so modri sami pri sebi in sami pred seboj razumni. Postanimo duhovni, postanimo popoln tempelj Bogu! Kolikor zavisi od nas, se oprimimo strahu božjega in si prizadevajmo spolnjevati njegove zapovedi, da se radujemo v njegovih pravičnih sklepih. Gospod bo sodil svet ne glede na osebo. Vsak bo prejel po svojih delih: če je dober, bo šla njegova pravičnost pred njim; če je hudoben, ga čaka plačilo hudobnosti. Nikdar ne počivajmo kot izvoljeni in ne spimo v svojih grehih, da nas ne dobi hudobni knez v oblast in vrže iz kraljestva Gospodovega.

Premišljujte, bratje moji, tudi to! Ko vidite da se je zgodilo toliko čudežev in znamenj v Izraelu, a jih je Gospod vendar zapustil, pazimo, da se nam ne bo nikdar zgodilo, kakor je pisano: Mnogo je poklicanih, malo pa izvoljenih.

SPEV (Gal 3, 24-25.23)

Postava je postala naša vzgojiteljica za Kristusa, da bi bili iz vere opravičeni. * Ko je pa prišla vera, nismo več pod vzgojiteljico.

Preden je prišla vera, smo zaklenjeni pod postavo bili varovani za vero, ki se je morala razodeti. * Ko je pa prišla vera, nismo več pod vzgojiteljico.

Sklepna prošnja
Molimo. Bog, naš Oče, bodi pri nas in nas vedno obsipavaj s svojo dobroto. Ti si naš stvarnik in vodnik, obnavljaj in ohranjaj v nas svoje življenje. Po našem Gospodu...

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od ponedeljka II. tedna

[D]

Pesem med letom

Obdarjaš z lučjo nas, Gospod,
ki se razliva vsepovsod
in v novi dan se razprostre,
ko nočne minejo teme.

 

Danica prava si svetá,
a ne kot zvezde bledi svit,
ki novi nam naznanja dan
in tek njen skoraj je končan.

 

Svetlejši si, kot je zlato,
ki sonce z njim prižge nebo,
ti vidiš nam do dna srcá
in v hipu razsvetliš duha.

 

Naj čistost našega srca
obvlada poželjivo slo,
da tudi naše bo telo
svetišče Svetega Duha. 

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

1 Odpev Kdaj pride čas, ko bom gledal Božje obličje?

Ps 41   Hrepenenje po Bogu in po njegovem svetišču

Kdor je žejen, naj pride; kdor hoče, naj vzame žive vode (Raz 22,17).

 

O Bog, kakor jelen hrepeni po studencu, *

tako moja duša koprni po tebi.

Mojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu. *

Kdaj pride čas, ko bom gledal Božje obličje? —

 

Solze so moj kruh, noč in dan jokam, *

kar naprej mi govorijo: »Kje je tvoj Bog, tvoje upanje?«

Srce se mi stiska od bolečine, *

ko se spominjam srečnih časov.

Takrat sem hodil z množico k sveti Božji hiši, *

med radostnim in hvalnim petjem v prazničnem zboru.  —

 

Zakaj si žalostna, moja duša, *

zakaj se vznemirjaš?

Zaupaj v Boga, še ga bom hvalil, *

on je moj Bog in moj rešitelj.

Do kraja sem obupan, *

zato se te spominjam, ko sem tako daleč od tebe.

Kakor silni vrtinci med bobnečimi slapovi *

so čezme pridrli vsi tvoji valovi. —

 

Gospod, ves dan mi bodi naklonjen, *

da te bom ponoči hvalil, Bog mojega življenja.

Pravim Bogu: »Moj zavetnik, zakaj me pozabljaš? *

Zakaj hodim žalosten, ko me stiska sovražnik?«

V težavah sem, sovražniki se mi rogajo; *

kar naprej slišim: »Kje je tvoj Bog, tvoje upanje?« —

 

Zakaj si žalostna, moja duša, *

zakaj se vznemirjaš? 

Zaupaj v Boga, še ga bom hvalil, *

on je moj Bog in moj rešitelj. —

1 Odpev Kdaj pride čas, ko bom gledal Božje obličje?
2 Odpev Pokaži nam, Gospod, luč svojega usmiljenja.

Sir 36,1–7.10–13  Molitev za Božje varstvo

To je večno življenje, da spoznajo tebe, edinega pravega Boga, in katerega si poslal, Jezusa Kristusa (Jn 17,3).

 

Usmili se nas in poglej nas, Bog vesoljstva, *

pokaži nam luč svojega usmiljenja.

Vlij narodom spoštovanje do tebe, *

da te bodo iskali.

Naj spoznajo, da ni Boga razen tebe, *

naj pripovedujejo o tvojih čudovitih delih. —

 

Vzdigni svojo roko nad tuje narode, *

da bodo videli tvojo vsemogočnost.

Kakor si se nad nami izkazal svetega pred njimi, *

tako se nad njimi izkaži velikega pred nami.

Naj spoznajo, kot smo mi spoznali, *

da ni Boga, Gospod, razen tebe.

Obnovi svoja znamenja in ponovi čudovita dela, *

poveličaj svojo vsemogočno desnico. —

 

Zberi vse razkropljene otroke svojega ljudstva, *

tvoja last so od vsega začetka.

Naseli jih v obljubljeni deželi, *

naj razglašajo tvoja velika dela. —

 

Usmili se, Gospod, svojega ljudstva, *

ki se imenuje po tvojem imenu.

Sprejmi svoje izvoljene, *

ki si jim dal čast svojega prvorojenca. —

 

Usmili se mesta svoje svetosti, *

Jeruzalema, kraja svojega bivališča.

Napolni ves Sion s svojimi hvalnicami *

in svoje ljudstvo s svojim veličastvom. —

2 Odpev Pokaži nam, Gospod, luč svojega usmiljenja.
3 Odpev Slavljen si, Gospod, na nebesni višavi.

Ps 18 A Hvalnica Bogu Stvarniku

Obiskal nas je Vzhajajoči z višave …, da naravná naše noge na pot miru (Lk 1,78.79).

 

Nebesa razglašajo Božje veličastvo *

in nebo oznanja, da je Božje delo.

Dan podaja besedo dnevu, *

noč pripoveduje noči. —

 

To niso besede in niso govori, *

njihov glas je neslišen.

Vendar se njih sporočilo razlega po vsej zemlji *

in do konca sveta gre ta govorica. —

 

Na nebu je postavil šotor soncu, *

ki prihaja kakor ženin iz svoje izbe.

Kakor junak, ki teče po poti, *

veselo pošilja svoje žarke. —

 

Na vsej poti od vzhoda do zahoda *

se nič ne odtegne njegovemu žaru. —

3 Odpev Slavljen si, Gospod, na nebesni višavi.

Kratko berilo (Jer 15,16)
Gospod vsega stvarstva, če so prišle tvoje besede, sem jih požiral; tvoja beseda mi je bila v radost in veselje srca, kajti po tvojem imenu se imenujem.

Spev z odpevom

Pravični, radujte se v Gospodu, poštenim se spodobi, da ga hvalijo.
Pravični, radujte se v Gospodu, poštenim se spodobi, da ga hvalijo.

Pojte mu novo pesem.
Pravični, radujte se v Gospodu, poštenim se spodobi, da ga hvalijo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Pravični, radujte se v Gospodu, poštenim se spodobi, da ga hvalijo.

Odpev k Hvaljen Hvaljen Gospod, ki nas je obiskal in odrešil.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Hvaljen Gospod, ki nas je obiskal in odrešil.

Prošnje

Naš Zveličar nas je napravil za duhovnike, da bi darovali Bogu prijetne daritve. Zato mu s hvaležnostjo kličimo:

Gospod, ohrani nas v svoji službi.

Kristus, večni duhovnik, svojemu ljudstvu si podelil sveto duhovništvo,

– pomagaj nam, da bomo vneto opravljali Bogu prijetne duhovne daritve.

Gospod, ohrani nas v svoji službi.

V svoji dobroti nam obilno podari darove Svetega Duha:

– potrpežljivost, krotkost in dobrotljivost.

Gospod, ohrani nas v svoji službi.

Daj nam, da te bomo ljubili in ostali v tebi, ki si ljubezen,

– in delali dobro, da te bo vse naše življenje slavilo.

Gospod, ohrani nas v svoji službi.

Naj si prizadevamo za to, kar koristi našim bratom in sestram,

– da se bodo lažje zveličali.

Gospod, ohrani nas v svoji službi.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, po tvoji dobroti smo doživeli nov dan. S svojo močjo nam pomagaj, da se bomo danes varovali vsakega greha in vedno mislili, govorili in delali, kakor je tvoja volja. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od ponedeljka II. tedna

Opoldne

[D]

Opoldne 1 

Vladar mogočni, pravi Bog,

v modrosti vodiš časov tek,

s svetlobo jutro razsvetliš

in poldan s soncem razžariš.

 

Pogási ogenj razprtij,

vročine kvarne reši nas,

telesno zdravje okrepčaj

in srcem daj resnični mir.

 

Predobri Oče, usliši nas,

in ti, njegov edini Sin,

in Sveti Duh, naš Tolažnik,

en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in jo ohranijo.

Ps 118,41–48 (VI)   Hvala Božji postavi

 

Gospod, naj me doseže tvoje usmiljenje, *

pomagaj mi, kakor si obljubil.

Tako bom odgovoril svojim sramotilcem, *

ker zaupam v tvojo besedo. —

 

Naj ne neham oznanjati besede resnice, *

ker zaupam v tvoje načrte.

Spolnjeval bom tvojo postavo *

vedno in na veke.  —

 

Hodil bom po varni poti *

in spoštoval tvoje zapovedi.

Govoril bom o tvoji volji pred vladarji, *

ne da bi zardeval. —

 

Veselil se bom tvojih odločitev, *

nad vse jih cenim.

Spoštujem tvoje zakone in jih ljubim, *

premišljujem tvoje postave. —

1 Odpev Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in jo ohranijo.
2 Odpev Moja jed je, da izpolnim Očetovo voljo.

Ps 39,2–14.17–18  Zahvala in prošnja za pomoč

Daritve in žrtve nisi hotel, a telo si mi pripravil (Heb 10,5).

I

Trdno sem upal v Gospoda; *

sklonil se je k meni in uslišal moje vpitje.

Potegnil me je iz gnojne jame, *

dvignil me je iz blatne mlakuže.

Moje noge je postavil na varno *

in utrdil moje korake.

Navdihnil mi je novo pesem Gospodu, *

hvalno pesem našemu Bogu. —

 

Mnogi bodo to videli in se bali, *

zaupali bodo v Gospoda.

Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda, *

ki ne hodi za domišljavci in ne leta za maliki.

Moj Gospod in moj Bog, storil si tako velika čuda, *

da jih ni moč ne opisati ne prešteti.

V tem, kar misliš za nas storiti, *

te nihče ne dosega. —

 

Žrtev in daritev nisi hotel, *

odprl pa si mi ušesa, da te poslušam.

Daritev za grehe nisi terjal; *

tedaj sem rekel: »Glej, prihajam.

Prihajam, da izvršim tvojo voljo, *

kot je pisano o meni v tvoji knjigi.

Spolnjevati hočem tvojo voljo, *

tvojo postavo nosim v svojem srcu.« —

2 Odpev Moja jed je, da izpolnim Očetovo voljo.
3 Odpev Siromak sem in beden, toda Gospod skrbi zame.

II

Tvojo svetost bom poveličeval na javnem zboru; *

Gospod, ti sam veš, da ne bom molčal.

Tvoje pravičnosti ne bom skrival v svojem srcu, *

pripovedoval bom o tvoji zveličavni pomoči.

Na velikem zboru bom govoril *

o tvoji zvestobi in tvoji dobroti. —

 

Ti pa, Gospod, ne odteguj mi svojega usmiljenja, *

vedno naj me podpirata tvoja milost in resnica.

Zasule so me nesreče, ki jih ni konec: *

krivd sem si nakopal toliko, da iz njih ne morem.

Več jih je kot las na moji glavi, *

če pomislim nanje, mi pogum upade. —

 

Blagovoli me, Gospod, rešiti, *

Gospod, hiti mi pomagat.

V tebi naj se veselijo in radujejo *

vsi, ki te iščejo.

Tisti, ki čakajo pomoči od tebe, *

naj vedno govorijo: »Gospod, moj Bog, kako si velik!« —

 

Jaz pa sem siromak in beden, *

toda Gospod skrbi za mene.

Ti si moj pomočnik in rešitelj, *

moj Bog, nikar se ne mudi. —

3 Odpev Siromak sem in beden, toda Gospod skrbi zame.
Opoldne

Kratko berilo (Jer 32,40)
Sklenil bom z njimi večno zavezo, govori Gospod; nikdar se ne obrnem od njih, da bi jim ne delal dobro; in v srce jim dam strah pred menoj, da ne krenejo od mene.

– V Bogu je moja rešitev in moja slava.
– V njem je moje zavetje.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Pravični Bog, gospodar in varuh vsega našega dela, ti deliš službe in daješ pravično nagrado. Težo dneva naj tako prenašamo, da se ne bomo nikoli pritoževali nad tvojimi odločitvami. Po Kristusu, našem Gospodu.
 

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od ponedeljka II. tedna

[D]

Pesem med letom

Izvir si luči, Bog, in sama luč
poslušaj naših prošenj glas,
iz duš preženi grehov težki mrak,
razsvétli nas.

 

Končali delo tega dneva smo,
ti si obvaroval nas hudega,
iskreno se ti zahvaljujemo
za vsak tvoj dar.

 

Zašlo je sonce in je spet večer,
naj tista luč nam sije zdaj v srce,
ki osrečuje zbore angelske
na vekomaj.

 

Kar smo grešili, obžalujemo,
odpusti, Kristus, nam usmiljeno,
da bomo čisti preživeli noč
po milosti.

 

Očetu bodi slava večnemu
in Sinu, tudi Duhu Svetemu,
Trojici sveti, Bogu vsa oblast
na vekomaj. Amen.

1 Odpev Najlepši si, Gospod, med človeškimi sinovi, milina je razlita na tvojih ustnicah.

Ps 44   Svatovska pesem za Kristusa Kralja

Glejte, Ženin gre, pojdite mu naproti! (Mt 25,6).

I

Iz srca mi vre vesela pesem; *

te besede posvečujem kralju.

Rad bi porabil vse svoje sposobnosti, *

da bi zapel hvalno pesem tebi. —

 

Ti si najlepši, *

najlepši med človeškimi sinovi.

Milina je razlita na tvojih ustnicah, *

Bog te je res blagoslovil za vse veke. —

 

Mogočni junak, opaši si meč okoli ledij, *

ponosno stopaj z njim v svojem veličastvu.

Bojuj se za resnico in pravico: *

tvoja desnica bo delala čudovita dela.

Zmagal boš in ljudstva ti bodo pokorna, *

v živo boš zadel svoje sovražnike. —

 

Božanski kralj, tvoj prestol je postavljen na vekov veke, *

žezlo tvojega kraljestva je žezlo pravičnosti.

Ljubiš pravico in sovražiš krivico, *

Bog, tvoj Bog, te je osrečil bolj kot druge kralje.  —

 

Tvoja oblačila diše po dragocenih dišavah, *

razveseljuje te pesem v razkošnih dvoranah.

Kraljevske hčere ti prihajajo naproti, *

vsa v zlatu stoji kraljica na tvoji desnici. —

1 Odpev Najlepši si, Gospod, med človeškimi sinovi, milina je razlita na tvojih ustnicah.
2 Odpev Glejte, ženin prihaja, pojdite mu naproti.

II

Prisluhni, nevesta, poglej in poslušaj; *

pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta.

Kralj se veseli tvoje lepote, *

on je tvoj gospod, njemu se pokloni.

Glej, tuja ljudstva prihajajo z darovi, *

najbogatejši se potegujejo za tvojo naklonjenost. —

 

Kraljeva nevesta blesti v vsej svoji krasoti, *

njen plašč je okrašen z biseri in zlatom.

V dragoceni obleki jo peljejo k ženinu; *

družice jo spremljajo, da se mu poklonijo.

Veseli jih vodijo in vriskajo, *

ko vstopajo v kraljevo palačo. —

 

Dobil boš sinov, vrednih tvojih očetov, *

postavil jih boš za kneze po vsej zemlji.

Proslavljal bom, kralj, tvoje ime od roda do roda *

in ljudstva te bodo slavila na veke. —

2 Odpev Glejte, ženin prihaja, pojdite mu naproti.
3 Odpev Bog je sklenil ob dopolnitvi časov vse zediniti v Kristusu.

Ef 1,3–10  Bog je rešitelj

 

Hvaljen Bog in Oče *

našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *

z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —

 

Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *

da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.

V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *

naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —

 

Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *

s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.

 

V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *

in odpuščanje grehov. —

 

Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *

v vsej modrosti in razumnosti.

 

Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *

po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —

 

To je izvršil v polnosti časov *

in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;

zedinil vse, kar je v nebesih, *

in vse, kar je na zemlji. —

3 Odpev Bog je sklenil ob dopolnitvi časov vse zediniti v Kristusu.

Kratko berilo (1 Tes 2,13)
Neprenehoma Boga hválimo, da Božjega nauka, ki ste ga od nas prevzeli, niste sprejeli kot človeško besedo, marveč kar resnično je, kot Božjo besedo, ki tudi deluje v vas, kateri verujete.

Spev z odpevom

Moja molitev naj se dviga k tebi, Gospod.
Moja molitev naj se dviga k tebi, Gospod.

Kakor se dviga kadilo pred teboj.
Moja molitev naj se dviga k tebi, Gospod.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Moja molitev naj se dviga k tebi, Gospod.

Odpev k Moja duša Moja duša naj te vedno poveličuje, moj Bog.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Moja duša naj te vedno poveličuje, moj Bog.

Prošnje

Slavimo Kristusa, ki svojo Cerkev ljubi, jo hrani in krepi. Z zaupanjem ga prosimo:

Gospod, spolni prošnje svojega ljudstva.

Gospod Jezus, naj bodo vsi ljudje deležni odrešenja,

– naj pridejo vsi do spoznanja resnice.

Gospod, spolni prošnje svojega ljudstva.

Varuj našega papeža Frančiška in našega škofa …,

– s svojo Božjo močjo ju podpiraj.

Gospod, spolni prošnje svojega ljudstva.

Pomagaj vsem, ki si iščejo pošteno zaposlitev,

– da bodo zadovoljno in varno živeli.

Gospod, spolni prošnje svojega ljudstva.

Bodi zatočišče revežem,

– pomagaj jim v njihovih stiskah.

Gospod, spolni prošnje svojega ljudstva.

Priporočamo ti tudi rajne, ki si jih poklical v sveto službo,

– naj te v nebesih brez konca slavijo.

Gospod, spolni prošnje svojega ljudstva.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Dobri Bog, svoje nekoristne služabnike si ves dan podpiral pri delu. Sprejmi sedaj to večerno hvalno opravilo, z njim se ti zahvaljujemo za prejete dobrote. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Ponedeljek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

 

Ps 85 Molitev ubogega v nesreči

Hvaljen Bog, ki nas tolaži v vsaki naši nadlogi (2 Kor 1,3.4).

 

Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.

 

Gospod, nagni se k meni in me usliši, *

zakaj ubog sem in nesrečen.

Ker sem ti zvest, me varuj, *

reši svojega služabnika. —

 

Ti si moj Bog, moje edino upanje, *

usmili se me, Gospod, neprestano te kličem.

Razvesêli, Gospod, svojega služabnika, *

k tebi se obračam.

Dober si in odpuščaš, *

poln usmiljenja do vseh, ki te kličejo. —

 

Čuj mojo molitev, *

poslušaj mojo prošnjo.

V svoji stiski te kličem, *

saj me boš uslišal. —

 

Gospod, ni tebi enakega, *

tvoja dela so neprekosljiva.

Prišli bodo vsi narodi, ki si jih ustvaril, *

molili te bodo in slavili.

Ti si mogočen in delaš čudeže, *

resnični Bog si ti edini. —

 

Svojo pot mi pokaži, *

da bom zvest tvoji resnici.

Naj bo moje srce iskreno, *

da ti bom v spoštovanju služil.

Slavil te bom z vsem svojim srcem, *

poveličeval tvoje ime na veke.

Velika je tvoja ljubezen do mene, *

rešil si me večne pogube. —

 

Zoper mene so se vzdignili sovražniki, *

ne ozirajo se na Boga in mi strežejo po življenju.

 

Ti, Gospod, si milostljiv in usmiljen, *

potrpežljiv in poln ljubezni.

Ozri se name, usmili se svojega služabnika, *

daj svojo moč sinu svoje dekle. —

 

Izkaži mi ljubezen, nasprotnike pa ponižaj, *

naj vidijo, da mi ti pomagaš in me tolažiš.

 

Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.

 

Kratko berilo (1 Tes 5,9–10)

Bog nas je namenil, da dosežemo zveličanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je za nas umrl, da bi mi z njim živeli, naj bedimo ali spimo.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Nebeški Oče, podeli nam za zdravje potrebni počitek. Kar smo danes s trudom sejali, naj rodi sadove za večnost. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020