HOZANA.si: Brevir

«   »

23. 2. 2020, 7. nedelja med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom Prepevajmo Bogu, vzklikajmo svojemu zveličarju, aleluja.

Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi


O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *

pokaži nam svojo dobroto.

Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *

naj tvoje zveličanje osreči vse narode.

Odpev med letom Prepevajmo Bogu, vzklikajmo svojemu zveličarju, aleluja.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Veselijo in radujejo naj se narodi, *

ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.

Odpev med letom Prepevajmo Bogu, vzklikajmo svojemu zveličarju, aleluja.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Zemlja je obrodila svoje sadove, *

Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.

Bog je zares dober, *

zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.

Odpev med letom Prepevajmo Bogu, vzklikajmo svojemu zveličarju, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev med letom Prepevajmo Bogu, vzklikajmo svojemu zveličarju, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od nedelje III. tedna

Lastno

1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Pesem

1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj


Na prvi dan, začetek dni,
je večni Bog ustvaril svet
in v tednu tudi prvi dan
je Jezus vstal, premagal smrt.

 

Nov dan smo spet dočakali,
naj v jutranji se zbranosti
Bogu naš dolžni spev glasi,
in naj nas njemu izroči.

 

Vstanimo neutegoma,
zbudimo se iz dremanja,
pobožno dvignimo duha,
Gospodov zgled posnemajmo.

 

Obraz svoj sveti sklôni k nam,

Gospod, desnico nam podaj,

nas grehov reši vseh vezi,

življenje večno kdaj nam daj.

 

Bogu Očetu slava, čast,

in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.

 

2. Med letom podnevi

Nedeljsko jutro nam žari,
svetlejše je od drugih dni.
Posvetil Jezus ga je sam,
ko prvi je od mrtvih vstal.

 

Gospod, naš Bog, predrami nas
in dvigni našega duha;
tvoj glas nekoč poklical bo
in vstalo naše bo telo.

 

Takrat odpre se nam nebo,
s teboj se, Kristus, srečamo,
s teboj za vselej zmagamo,
življenje večno prejmemo.

 

Ko tvoj zagledamo obraz,
naj slava tvoja nas obda,
spoznamo tebe, kakor si:
ti prava luč dobrótljiva.

 

Očetu ti izroči nas,
napolni z milostjo Duha,
Trojica Sveta, sprejmi nas
v kraljestvo večne radosti. Amen.

1 Odpev Vsak dan te hočem slaviti, Gospod, aleluja.

Ps 144 Hvalnica Božjemu veličastvu

Pravičen si, Gospod, ki si in si bil (Raz 16,5).

I

Moj Bog in moj kralj, hočem te poveličevati, *

slaviti tvoje ime na vekov veke.

Vsak dan ti hočem prepevati hvalo, *

slaviti tvoje ime na vekov veke. —

 

Velik si, Gospod, in nad vse hvale vreden, *

tvoja veličina se ne da izmeriti.

Rod za rodom hvali tvoja dela *

in oznanja tvojo vsemogočnost. —

 

Govorijo o sijajni slavi tvojega veličastva *

in razglašajo tvoja čudovita dela.

Poročajo o tvojih mogočnih delih, *

pripovedujejo o tvojem dostojanstvu.

Na vso moč razglašajo tvoje velike dobrote *

in se radujejo tvoje pravičnosti. —

 

Blag si, Gospod, in usmiljen, *

potrpežljiv in velik v ljubezni.

Dober si vsemu svojemu stvarstvu, *

do vseh stvari usmiljen. —

1 Odpev Vsak dan te hočem slaviti, Gospod, aleluja.
2 Odpev Tvoje kraljestvo, Gospod, je kraljestvo vseh časov, aleluja.

II

Naj te slavijo, Gospod, vsa tvoja dela, *

tvoji zvesti naj te hvalijo.

Naj pripovedujejo o slavi tvojega kraljestva, *

naj govorijo o tvoji vsemogočnosti.

Naj oznanjajo tvojo moč vsemu človeštvu *

in slavo tvojega sijajnega kraljestva.

Tvoje kraljestvo je za večne čase, *

tvoje gospostvo je za vse rodove. —

2 Odpev Tvoje kraljestvo, Gospod, je kraljestvo vseh časov, aleluja.
3 Odpev Zvest si svojim obljubam, Gospod, in dober v vseh svojih delih, aleluja.

III

Gospod, ti si zvest svojim obljubam *

in dober v vseh svojih delih.

Gospod, zadržuješ vse, ki padajo, *

dvigaš vse, ki so potrti.

Vsi zaupno oči upirajo vate *

in ti jim ob pravem času daješ hrano.

Svojo dobrotno roko odpiraš *

in vse, kar živi, nasičuješ. —

 

Gospod je pravičen na vseh svojih potih *

in svet v vseh svojih delih.

Blizu je vsem, ki ga iščejo, *

vsem, ki ga kličejo iskreno.

Izpolni prošnje tistih, ki ga častijo, *

prisluhne njih vpitju in jim pomaga.

Gospod bedi nad vsemi, ki ga ljubijo, *

poniža pa tiste, ki se mu upirajo. —

 

Moja usta naj pojejo hvalo Gospodu, *

človeštvo naj ga slavi vse čase. —

3 Odpev Zvest si svojim obljubam, Gospod, in dober v vseh svojih delih, aleluja.

– Poslušajmo Gospodove besede.
– Prisluhnimo njegovim nasvetom.

[L]

PRVO BERILO

Začetek knjige Pridigar (1, 1-18)

Nečimrnost vseh stvari

Besede Pridigarja, Davidovega sina, kralja v Jeruzalemu. »Nečimrnost čez nečimrnost.« pravi Pridigar. »Nečimrnost čez nečimrnost, vse je nečimrnost.« Kaj koristi človeku ves njegov trud, trud, s katerim se muči pod soncem?

Rodovi odhajajo in drugi prihajajo, zemlja pa vedno ostaja. Sonce vzhaja in sonce zahaja, hiti k svojemu kraju, od koder spet vzhaja. Veter veje proti jugu in se obrača proti severu, vrti se okrog, piha in se vrača k svojemu kroženju. Vse reke tečejo v morje in morje se ne prenapolni; v kraj, kamor reke teko, tja vedno zopet teko.

Vse reči so utrudljive, bolj nego se more dopovedati; oko se ne nasiti z gledanjem, uho se ne napolni s poslušanjem. Kar je bilo, bo zopet; kar se je zgodilo, se bo zopet zgodilo; nič ni novega pod soncem. Je li kaj, o čemer bi se reklo: »Glej, to je novo!« Zdavnaj je že bilo, v vekih, ki so bili pred nami. Ni spomina na prejšnje; tudi na poznejše, ki še bodo, ne bo spomina nanje pri tistih, ki bodo pozneje živeli.

Jaz, Pridigar, sem bil kralj nad Izraelom v Jeruzalemu. In sem se namenil modro preiskati in poizvedeti vse, kar se godi pod nebom. Mučno opravilo je dal Bog ljudem, da se z njim ubadajo! Videl sem vsakršno dejanje, ki se godi pod soncem, in glej, vse je nečimrnost in obtežitev duha. Kar je krivo, se ne more šteti.

Rekel sem sam sebi: Glej, pridobil sem si večjo in višjo modrost kakor vsi, ki so bili pred menoj v Jeruzalemu; moje srce se je naučilo mnogo modrosti in znanja. Ko sem obrnil svoje srce k temu, da spoznam modrost in spoznam neumnost in norost, sem sprevidel, da je tudi to obtežitev duha. Zakaj kjer je mnogo modrosti, je mnogo nejevolje, in kdor si množi znanje, si množi bolečino.

SPEV (Prid 1,14; 5,14; 1 Tim 6, 7)

Videl sem vsakršno dejanje, ki se godi pod soncem, in glej vse je nečimrnost in obtežitev duha. * Človek pride nebogljen iz materinega telesa in nebogljen odide s tega sveta, ničesar ne odnese s seboj.

Nič namreč nismo prinesli na svet, tudi odnesti ne moremo nič. * Človek pride nebogljen iz materinega telesa in nebogljen odide s tega sveta, ničesar ne odnese s seboj.

DRUGO BERILO

Sv. Maksim Spoznavalec (ok. 580-662), iz Carigrada pregnan na Kavkaz, mučenec za resnico, da je imel Kristus tudi človeško voljo

Iz dela Poglavja o ljubezni sv. Maksima Spoznavalca, opata

Brez ljubezni je vse nečimrnost

Ljubezen je ljubeče razpoloženje duha, s katerim cenimo božje spoznanje nad vse. Tega razpoloženja duha pa ni mogoče doseči, dokler je človek suženj zemeljskih stvari.

Kdor ljubi Boga, ima raje njega kot vse ustvarjene stvari, in neprestano goreče hrepeni po njem.

Vse kar je, je iz Boga in zanj. Bog daleč presega vse, kar je ustvaril. Kdor zapusti Boga, s katerim se nič ne more primerjati, in se usužnji nižjim rečem, pokaže, da manj ceni Boga kot stvari, ki jih je on ustvaril.

Kdor me ljubi, pravi Gospod, moje zapovedi spolnjuje. To pa je moja zapoved, da se ljubite med seboj. Zato, kdor ne ljubi bližnjega, ne spolnjuje Gospodove zapovedi, kdor pa ne spolnjuje zapovedi, tudi Gospoda ne more ljubiti.

Blagor tistemu, ki more ljubiti vsakega človeka brez razlike.

Kdor ljubi Boga, vsekakor ljubi tudi bližnjega. Tak ne more hraniti denarja, ampak ga radodarno deli potrebnim.

Kdor po božjem zgledu deli miloščino, so mu pred očmi le tisti, ki živijo v bedi, zato ne dela razlike med dobrimi in hudobnimi, med pravičnimi in krivičnimi. Slehernemu deli enako po meri resnične potrebe, čeprav mu je bolj pri srcu tisti, ki je kreposten in prizadeven, kakor pa izprijenec.

Darežljiva ljubezen pa se ne kaže samo v razdeljevanju denarja, marveč mnogo bolj s poukom o božjih resnicah in z opravljanjem telesnih del usmiljenja.

Kdor se resnično in iskreno odpove posvetnim dobrinam in z nehlinjeno ljubeznijo služi bližnjemu, se hitro znebi nezdravih čustev in napak ter postane deležen božje ljubezni in spoznanja.

Kdor je dosegel takšno božjo ljubezen, se kakor prerok Jeremija v hoji za Gospodom, svojim Bogom, ne utrudi in ne obnemore, temveč pogumno prenaša vse težave, prezir in krivice ter proti nikomur ne snuje zlih naklepov.

Nikar ne govorite, opominja prerok Jeremija, tempelj Gospodov smo. Tudi ti ne reci: »Samo vera v našega Gospoda Jezusa Kristusa me more zveličati.« Zveličanja ne boš dosegel, ako nimaš tudi ljubezni do Gospoda, ki pa si jo pridobiš z dobrimi deli. Glede same vere brez del pa pomni: Tudi hudi duhovi verujejo, a trepetajo.

Resnična ljubezen je, iskreno delati dobro, potrpeti z bližnjim, ustvarjene stvari pa uporabljati po pameti in s pravim namenom.

SPEV (Jan 13, 34; 1 Jan 2, 8.3)

Novo zapoved vam dam: Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. * Kdor svojega brata ljubi, ostane v luči.

Po tem vemo, da poznamo Kristusa, če spolnjujemo njegove zapovedi. * Kdor svojega brata ljubi, ostane v luči.

Tebe Boga hvalimo

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.

Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,

tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:

 

Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.

Tebe hvali * apostolov slavni zbor,

tebe prerokov * hvalevredno število,

tebe mučencev * sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:

Očeta * neskončnega veličastva,

častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;

in Svetega Duha * Tolažnika.

 

Ti, Kristus, * kralj veličastva,

ti si Očetov * večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.

 

+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,

ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo

in slaviti tvoje ime * vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,

usmili se nas, * usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

 

Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, nikoli naj ne izgubimo izpred oči tvojih načrtov, da bomo spoznali tvojo voljo in govorili in delali, kot je tebi všeč. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje III. tedna

Lastno

odpev k Hvaljen, sklepna prošnja

[D]

Pesem med letom

O večni Stvarnik vseh stvari,
noči in dneva gospodar,
menjavaš neprestano čas,
da tek menjav nas poživi.

 

Že zgodnja je danica vzšla,
pred dnevom se umika mrak,
razgublja senc se zlobni roj,
ki begal v snu nas je nocoj.

 

Na našo se slabost ozri,
o Jezus, vrni nam moči.
Če se ozreš, izgine greh
in mi se res poboljšamo.

 

Ti, Luč, posvéti nam v srce,
preženi spanje nam duha,
da z novo ti ljubeznijo
zapeli bomo hvalnico.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

1 Odpev Čudovit si, Gospod, v nebeških višavah, aleluja.

Ps 92   Bog, kralj vesolja

Naš Gospod, vsemogočni Bog, je zakraljeval, veselimo in radujmo se in dajmo mu čast (Raz 19,6.7).

 

Gospod, ti si kralj, obdaja te svetloba, *

v krasoto si oblečen in z močjo opasan.

Utrdil si vesolje, *

da se ne zamaje. 

Tvoj prestol je utrjen od zdavnaj, *

ti si od vekomaj. —

 

Gospod, reke padajo in bobnijo, *

daleč se sliši vodno bučanje.

A bolj ko divjih vod hrumenje *

si ti mogočen.

Močno je morsko bučanje, *

a močnejši si ti v nebeških višavah. —

 

Gospod, tvoje besede so zanesljive, *

tvoje obljube so verodostojne.

Tvoja hiša naj odseva lepoto, *

vedno in povsod naj bo sveta. —

1 Odpev Čudovit si, Gospod, v nebeških višavah, aleluja.
2 Odpev Hvale vreden si, Gospod, in poveličevan na veke, aleluja.

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *

nebesa, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *

vse Gospodove moči, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, sonce in luna, *

zvezde na nebu, slavite Gospoda. —

 

Slavita Gospoda, dež in rosa, *

vsi vetrovi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *

mraz in pripeka, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, rosa in slana, *

mraz in zima, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *

noči in dnevi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, tema in svetloba, *

bliski in oblaki, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi zemlja Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, gore in hribi, *

vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, studenci, *

morja in reke, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *

vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *

vsi ljudje, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *

Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *

sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *

hvalíte in poveličujte ga na veke. —

 

Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *

hvalimo in poveličujmo ga na veke.

Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —

 

Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

2 Odpev Hvale vreden si, Gospod, in poveličevan na veke, aleluja.
3 Odpev Hvalite Gospoda, nebesa, aleluja.

Ps 148 Slavospev Gospodu in Stvarniku

Sedečemu na prestolu in Jagnjetu hvala in čast in slava in oblast na vekov veke (Raz 5,13).

 

Hvalite Gospoda, nebesa, *

hvalite ga na višavah.

Hvalite ga, vsi njegovi angeli, *

hvalite ga, vsi angelski zbori. —

 

Hvalita ga, sonce in luna, *

hvalite ga, vse svetle zvezde.

Hvalite ga, najvišja nebesa *

in vse vode nad nebesnim svodom. —

 

Vse naj hvali Gospoda, *

rekel je in bilo je ustvarjeno.

Vse je postavil za vselej, na veke, *

njegov zakon nikoli ne mine. —

 

Hvalite Gospoda, vse stvari na zemlji, *

velike morske živali in morske globine,

sneg in megla, blisk in toča, *

vihar, ki izpolnjuješ Božjo voljo,

gore in vsi griči, *

sadno drevje in vse cedre,

zveri in domača živina, *

laznina in krilate ptice, —

 

vladarji zemlje in vsa ljudstva, *

prvaki in voditelji na zemlji,

fantje in dekleta, *

starčki in otroci,

vsi naj hvalijo Gospoda, *

kajti le njegovo ime je vzvišeno. —

 

Njegovo veličastvo presega nebo in zemljo, *

povečal je veljavo svojega ljudstva.

To je hvalnica njegovih zvestih, *

izvoljenega ljudstva, ki ga ljubi. —

3 Odpev Hvalite Gospoda, nebesa, aleluja.

Kratko berilo (Ezk 37,12b–14)
Tako govori vsemogočni Gospod: »Glejte, odprem vaše grobove in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov in vas privedem v Izraelovo deželo. Tedaj spoznate, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove, in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov. Dam vam svojega Duha v vas, da oživite, in vas zopet naselim v vaši deželi. Tedaj spoznate, da sem jaz, Gospod, to rekel in izpolnil.«

Spev z odpevom

Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

Ti sediš na Očetovi desnici.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

[L]

Odpev k Hvaljen Bog, vaš Oče, veleva svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Bog, vaš Oče, veleva svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi.

[D]

Prošnje

Boga Očeta, ki je poslal Svetega Duha, da bi bil odrešujoča luč vsem srcem, goreče prosimo:

Nebeški Oče, razsvetljuj svoje ljudstvo.

Hvaljen bodi Bog, naša luč,

– dal si nam doživeti nov dan, da te slavimo.

Nebeški Oče, razsvetljuj svoje ljudstvo.

Z vstajenjem svojega Sina si razsvetlil ves svet,

– po svoji Cerkvi napolni vse ljudi s to svetlobo.

Nebeški Oče, razsvetljuj svoje ljudstvo.

S svojim Duhom si razžaril srca učencem svojega Sina,

– pošlji ga v svojo Cerkev, da ti bo zvesta.

Nebeški Oče, razsvetljuj svoje ljudstvo.

Ti si luč narodov, spominjaj se vseh, ki še tavajo v temi,

– odpri jim oči in srce, naj spoznajo, da si ti edini in pravi Bog.

Nebeški Oče, razsvetljuj svoje ljudstvo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, nikoli naj ne izgubimo izpred oči tvojih načrtov, da bomo spoznali tvojo voljo in govorili in delali, kot je tebi všeč. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od nedelje III. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Opoldne 2 

Dvanajsta ura je prišla

in kliče nas, da iz srca

Gospoda, našega Boga

častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik

se je kot Jagnje daroval,

na križu večne slave sij

vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč

je zatemnila svetli dan,

o da prevzela tudi nas

bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,

in njemu, ki je Sin njegov,

enako Duhu Svetemu,

tako sedaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev V stiski sem klical Gospoda in me je uslišal, aleluja.

Ps 117 Pesem veselja in odrešenja

On je kamen, ki ste ga vi, zidarji, zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen (Apd 4,11).

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

 

Reci zdaj, Božje ljudstvo: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj, Gospodovi duhovniki: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj vsi, ki verujete v Gospoda: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.« —

 

V stiski sem klical Gospoda, *

Gospod me je uslišal in me rešil.

Gospod je z menoj, ni se mi bati; *

kaj mi more storiti človek?

Gospod je z menoj in mi pomaga, *

ne bojim se nasprotnikov. —

 

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v človeka.

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v poglavarje. —

1 Odpev V stiski sem klical Gospoda in me je uslišal, aleluja.
2 Odpev Gospodova moč me je dvignila, aleluja.

II

Vsi narodi so me obkolili, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Od vseh strani so me obdali, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Obsuli so me kot čebele, zajeli kot ogenj trnje, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu. —

 

Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, *

a Gospod mi je pomagal.

Gospod je moja moč, Gospoda hvalim, *

postal mi je rešitelj.

To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih: *

Gospodova desnica je mogočno delovala. —

 

Gospodova desnica me je dvignila, *

Gospodova desnica je mogočno delovala.

Ne bom umrl, ampak živel, *

oznanjal bom Gospodova dela.

Gospod mi je res naložil pokoro, *

ni me pa izročil smrti. —

2 Odpev Gospodova moč me je dvignila, aleluja.
3 Odpev Gospod Bog se nam je razodel, aleluja.

III

Odprite mi vrata pravičnosti, *

da vstopim in hvalim Gospoda.

To so vrata Gospodova, *

tukaj vstopajo pravični. —

 

Zahvaljujem se, Gospod, da si me uslišal *

in mi postal rešitelj.  

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, *

je postal vogelni kamen.

To je Gospod naredil, *

zares je čudovito.

To je dan, ki ga je Gospod naredil, *

veselimo se ga in se radujmo. —

 

Blagoslovi nas, Gospod, in nas reši, *

Gospod, daj srečo.

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. *

Blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.

Bog je Gospod, on nas razsvetljuje, *

pojdimo z zelenjem do njegovega oltarja. —

 

Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem, *

moj Bog, hvalim te in poveličujem.

Zahvaljujte Gospoda, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

3 Odpev Gospod Bog se nam je razodel, aleluja.
Opoldne

Kratko berilo (Rim 8,22–23)
Vemo, da doslej vse stvarstvo skupno zdihuje in trpi v porodnih bolečinah. Pa ne le ono, ampak tudi mi, ki imamo prvine Duha; tudi mi sami pri sebi zdihujemo, ko čakamo posinovljenja, odrešenja svojega telesa.

– Z dušo in telesom naj hvalim Gospoda.
– Moje življenje rešuje smrti.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, nikoli naj ne izgubimo izpred oči tvojih načrtov, da bomo spoznali tvojo voljo in govorili in delali, kot je tebi všeč. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

2. večernice

Psalmi so od nedelje III. tedna

Lastno

odpev k Moja duša, sklepna prošnja

[D]

Pesem med letom

Predobri Stvarnik luči si
in z njo ožarjaš naše dni;
njen prvi svit je zažarel,
ko svet si ustvarjati začel.

 

Začeli z jutrom smo ta dan,
z večerom ga končujemo;
ko spušča se temá noči,
usliši, o Gospod, naš glas.

 

Naj greh nas ne obremeni,
za večno nas ne pogubi.
Če tebe bi ne klicali,
zabredli bi iz greha v greh.

 

Vse hudo naj popravimo,
očistimo se vsega zla,
naj pridemo v nebeški raj,
življenje večno prejmemo.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Gospod Bog govori mojemu Gospodu: Sédi na mojo desnico, aleluja.

Ps 109,1–5.7    Mesija – vladar in duhovnik

Kraljevati mora, dokler ne položi sovražnikov pred svoje noge (1 Kor 15,25)

 

Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: *

»Sedi na mojo desnico.

Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, *

da ti bodo služili. —

 

Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, *

zavladaj sredi svojih sovražnikov.

Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, *

rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico.

Svoje prisege ne spreminjam: *

Kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. —

 

Bog je s teboj in ti vedno pomaga, *

na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna.

Okrepčaj se na svoji poti, *

da boš zmagoslavno dvignil glavo.« —

1 Odpev Gospod Bog govori mojemu Gospodu: Sédi na mojo desnico, aleluja.
2 Odpev Čudovita in nepozabna so dela usmiljenega Boga, aleluja.

Ps 110 Velika so Gospodova dela

Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod, vsemogočni Bog (Raz 15,3).

 

Slavil bom Gospoda z vsem srcem v zboru svetih *

in ga hvalil v skupni molitvi. —

 

Res velika so Gospodova dela, *

vredna, da jih premišljujejo vsi, ki jih ljubijo.

Veličastno in sijajno je njegovo stvarstvo, *

vekomaj je zvest svojemu delu.

Njegova čudovita dela so nepozabna, *

ves dober je Gospod in usmiljen.

Hrani in poživlja vse, ki ga ljubijo, *

svoje zaveze nikoli ne prelomi. —

 

Svojemu ljudstvu je pokazal, da je vsemogočen, *

ko mu je dal obljubljeno deželo.

Skrbi za pravičnost in zvestobo, *

svojih zapovedi ne spreminja.

Postavil jih je za vselej, na veke, *

odsevajo njegovo modrost in resničnost.

Osvobodil je svoje ljudstvo, *

za večno potrdil svojo zavezo. —

 

Njegovo ime je sveto in vsega spoštovanja vredno, *

priznati Boga je začetek modrosti.

Pametno ravnajo vsi, ki ga častijo, *

njegova slava traja vse čase. —

2 Odpev Čudovita in nepozabna so dela usmiljenega Boga, aleluja.
3 Odpev Zakraljeval je naš Gospod, Bog vsemogočni, aleluja.

Raz 19,1–7  Svatba Božjega Jagnjeta

 

Aleluja. Zmaga in slava in moč našemu Bogu, *

resnične in pravične so njegove sodbe. Aleluja. —

 

Aleluja. Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki, *

vsi, ki se ga bojite, majhni in veliki. Aleluja. –

 

Aleluja. Zakraljeval je naš Gospod, Bog vsemogočni, *

veselimo in radujmo se in ga slavimo. Aleluja. —

 

Aleluja. Začela se je svatba Božjega Jagnjeta, *

njegova nevesta je pripravljena. Aleluja.

 

Pri petju lahko na koncu vsake vrstice dodamo še enkrat »aleluja«. —

3 Odpev Zakraljeval je naš Gospod, Bog vsemogočni, aleluja.

Kratko berilo (1 Pt 1,3–5)
Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa! Po svojem obilnem usmiljenju nas je prerodil za živo upanje po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih, za neminljiv, brezmadežen in nevenljiv delež, v nebesih prihranjen vam, ki vas Božja moč po veri čuva za zveličanje, pripravljeno, da se razodene poslednji čas.

Spev z odpevom

Slavljen si, Gospod, na nebesni višavi.
Slavljen si, Gospod, na nebesni višavi.

In hvale vreden in poveličevan vekomaj.
Slavljen si, Gospod, na nebesni višavi.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Slavljen si, Gospod, na nebesni višavi.

[L]

Odpev k Moja duša Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.

[D]

Prošnje

Bog je svet, ki ga je nekoč ustvaril, po odrešenju prenovil in ga z ljubeznijo nenehno obnavlja. Z veselim srcem kličimo:

Gospod, ponavljaj čudeže svoje ljubezni.

O Bog, hvala ti, ki v vseh stvareh razodevaš svojo moč

– in po svoji previdnosti uravnavaš dogodke sveta.

Gospod, ponavljaj čudeže svoje ljubezni.

Po svojem Sinu, ki je oznanjal mir in zmagal na križu,

– nas reši neutemeljenega strahu in obupa.

Gospod, ponavljaj čudeže svoje ljubezni.

Vsi, ki ljubijo pravico in se zavzemajo zanjo,

– naj pri graditvi sveta iskreno sodelujejo.

Gospod, ponavljaj čudeže svoje ljubezni.

Pomagaj stiskanim, rešuj jetnike, tolaži žalostne, dajaj kruha lačnim in zdravja bolnim,

– v vsem razodevaj zmago križa.

Gospod, ponavljaj čudeže svoje ljubezni.

Svojega Sina si po smrti in pokopu čudovito obudil k slavi,

– daj, da bodo rajni z njim prejeli življenje.

Gospod, ponavljaj čudeže svoje ljubezni.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, nikoli naj ne izgubimo izpred oči tvojih načrtov, da bomo spoznali tvojo voljo in govorili in delali, kot je tebi všeč. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

O Kristus, ti si luč in dan,

razsvétli našo temno noč,

ti večne Luči si odsvit

in dušam našim luči vir.

 

Zaupno prosimo, Gospod,

da bi nas varoval v temi,

naj duh počiva brez skrbi,

spokojno ure nam tekó.

 

Ko sen zakrije nam oči,

srce naj s tabo še bedi;

dobrota tvoja, tvoja moč,

naj zla nas brani vsakega.

 

Skušnjavca zvitega odbij,

nas reši vseh nevarnosti,

obvaruj nas, ki tvoji smo

in s tvojo rešeni krvjo.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,

vesolje vse naj te slavi

in Tolažnika Svetega

sedaj, vse dni in vekomaj. Amen

Psalmi

Ps 90 Večerna molitev

Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *

počiva v zavetju Vsemogočnega.

Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *

moj Bog, ki vanj zaupam.« —

 

Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *

te rešuje hudobnega jezika.

S svojo ljubeznijo te neguje, *

pod njegovo varstvo se zatekaš.

Njegova zvestoba te varuje *

bolj kot najmočnejše orožje.

Ni se ti bati nočne strahote, *

niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.

Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *

ne pogube, ki razsaja očitno. —

 

Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *

tebi nobena nesreča ne more do živega.

Samo oči ti je treba odpreti, *

pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.

Ti pa si se zatekel k njemu, *

izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —

 

Zlo te ne zadene, *

nadloga se tvojemu domu ne približa.

Svojim angelom je zate zapovedal, *

naj te varujejo na vseh tvojih potih.

Na rokah te bodo nosili, *

da z nogo ne zadeneš ob kamen.

Stopal boš čez gada in modrasa, *

poteptal boš leva in zmaja. —

 

Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *

varujem ga, ker me priznava.

Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *

v stiski ga bom rešil in uveljavil.

Dal mu bom dolgo in polno življenje *

in mu pokazal, kako znam reševati.«  —

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kratko berilo (Raz 22,4–5)

Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod, naš Bog, danes smo obhajali skrivnost Kristusovega vstajenja. Ponižno te prosimo, naj bomo varni pred vsako nesrečo in počivamo v tvojem miru, jutri pa veseli vstanemo in te spet slavimo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020