Brevir za 24. februar 2024

Sobota, Sv. Matija, apostol, praznik, kvatrna sobota

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Sv. Matija, apostol (24. februar)

Info …

SV. MATIJA, APOSTOL
Praznik (v Sloveniji)
Apostolska dela poročajo, da so apostoli na mesto Juda Iškarijota izvolili za apostola sv. Matija. Legenda pripoveduje, da je pozneje deloval v Etiopiji in umrl mučeniške smrti. V koledarju vesoljne Cerkve je njegov spomin 14. maja, pri nas pa že od nekdaj 24. februarja.
Skupne molitve v čast apostolom.

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo.
Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče

S pesmijo slavite Gospoda, *
veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.
Z veseljem služite Bogu, *
radostno vstopajte v njegovo svetišče.
Odpev Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo.
Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *
on nas je ustvaril.
Mi smo njegovo ljudstvo, *
skrbi za nas kot pastir za ovce.
Odpev Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo.
Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *
s hvalnicami v njegove svete dvore.
Častite ga in njegovo ime slavite, *
Gospod je dober in usmiljen.
Rodovi prihajajo in odhajajo, *
on pa ostane zvest za vse čase.
Odpev Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so iz skupnih molitev

Lastno

2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Namig: vzemi pesem od hvalnic, ki je lastna

[S]

Pesem
O knezi Kralja večnega,
ki Jezus vas je sam izbral,
apostole med svet poslal,
zdaj z njim v nebesih vladate.
 
Vsa Cerkev Božja vas slavi,
darov se vaših veseli,
saj seme vaših besedí
sadove kar naprej rodi.
 
Ko pa se bo iztekel čas
in Kristus pride sodit nas,
sodili boste tudi vi
prepolni slave nas ljudi.
 
Podprite nas z molitvijo,
da v stiskah ne omagamo,
temveč na veke uživamo
v nebesih žetev blaženo.
 
Naj Kristusu vsa hvala bo,
ki pričat zanj vas je poslal,
bogato vas obdaroval
z Očeta darom in Duha. Amen.
1 Odpev Glas apostolov se razlega po vsej zemlji, do konca sveta odmevajo njihove besede.
Ps 18 A
Nebesa razglašajo Božje veličastvo *
in nebo oznanja, da je Božje delo.
Dan podaja besedo dnevu, *
noč pripoveduje noči. —
 
To niso besede in niso govori, *
njihov glas je neslišen.
Vendar se njih sporočilo razlega po vsej zemlji *
in do konca sveta gre ta govorica. —
 
Na nebu je postavil šotor soncu, *
ki prihaja kakor ženin iz svoje izbe.
Kakor junak, ki teče po poti, *
veselo pošilja svoje žarke. —
 
Na vsej svoji poti od vzhoda do zahoda *
se nič ne odtegne njegovemu žaru. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Glas apostolov se razlega po vsej zemlji, do konca sveta odmevajo njihove besede.
2 Odpev Apostoli so oznanjali Božja dela in strmeli nad njimi.
Ps 63   Božja sodba nad grešniki
Ta psalm govori o Gospodovem trpljenju (sv. Avguštin).
 
O Bog, poslušaj me, ko tožim, *
varuj me pred grožnjami sovražnikov.
Zaščiti me pred zaroto hudobnih, *
pred navalom zlobnežev. —
 
Svoje jezike brusijo kot meče, *
kot strupene puščíce so njih besede.
Iz skrivališča streljajo na siromaka, *
da bi ga zadeli nenadoma in brez kazni.
V svoji hudobiji se čutijo varne, *
nastavljajo zanke misleč, da jih ne bo nihče videl.
Snujejo zločine, skrivajo zasnovane naklepe, *
srce slehernega je brezno hudobije. —
 
Bog pa bo vanje usmeril svoje strele, *
v trenutku jih bo zadela njegova kazen.
Ugonobil jih bo njihov hudobni jezik, *
vsi se bodo zgrozili nad njimi.
V strahu bodo govorili o Božjem delu *
in strmeli nad njegovimi dejanji. —
 
Pravični naj se veselijo v Gospodu in vanj zaupajo, *
vsi pošteni naj ga hvalijo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Apostoli so oznanjali Božja dela in strmeli nad njimi.
3 Odpev Apostoli so oznanjali Božjo pravičnost in vsa ljudstva so spoznala Božjo slavo.
Ps 96   Gospodovo veličastvo ob vesoljni sodbi
Ta psalm se nanaša na zveličanje sveta in na vero vseh narodov v Kristusu (sv. Atanazij).
 
Gospod je kralj, zemlja naj se raduje, *
vesele naj se obrežja in vsi otoki.
Oblak in tema ga obdajata, *
pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola.
Pred njim gre ogenj *
in použiva grešnike. —
 
Njegovi bliski razsvetljujejo ozračje, *
zemlja to gleda in se trese.
Gore se topijo kakor vosek *
pred gospodarjem vesoljne zemlje.
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost *
in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. —
 
Osramočeni so vsi, ki se ponašajo z maliki, *
pred Bogom padajo na kolena.
Božje ljudstvo se veseli, ko to sliši; *
mesta in vasi se radujejo Gospodove pravičnosti.
Ti, Gospod, si vzvišen nad zemljo *
in višji kot angeli v nebesih. —
 
Vsi, ki ljubite Gospoda, sovražíte hudo, *
on varuje in rešuje življenje svojih zvestih.
Pravične bo obdala svetloba *
in veselje vse, ki so čisti v srcu.
Veselite se pravični, v Gospodu, *
njegovo večno svetost slavite. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Apostoli so oznanjali Božjo pravičnost in vsa ljudstva so spoznala Božjo slavo.
- Pripovedovali so o božji slavi in njegovi moči
- in o čudovitih delih, ki jih je Bog storil.
PRVO BERILO
Iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom 1,18-2,5
Apostoli oznanjajo Kristusa križanega
 
Beseda o križu je tistim, ki se pogubljajo, nespamet, nam pa, kateri smo na poti zveličanja, božja moč. Zakaj pisano je: »Uničil bom modrost modrih in razumnost razumnih bom zavrgel.«
Kje je modrijan, kje pismouk, kje učenjak tega sveta? Ali ni Bog modrosti tega sveta obrnil v nespamet?
Ker namreč svet po svoji modrosti ni spoznal Boga v njegovi modrosti, je Bog sklenil verujoče rešiti po nespameti oznanjevanja. Kajti Judje zahtevajo znamenj in Grki iščejo modrosti, mi pa oznanjamo Kristusa, križanega, Judom pohujšanje, a poganom nespamet, njim pa, kateri so poklicani, Judom in Grkom, Kristusa, božjo moč in božjo modrost. Kar je namreč pri Bogu nespametno, je modrejše od ljudi, in kar je pri Bogu slabotno, je močnejše od ljudi.
Zakaj, glejte, bratje, kakšni ste poklicani: ni veliko modrih po mesu, ne veliko mogočnih, ne veliko imenitnih; marveč, kar je nespametnega na svetu, si je Bog izvolil, da bi osramotil modre, in kar je slabotnega na svetu, si je Bog izvolil, da bi osramotil, kar je močnega; in izvolil si je Bog, kar je na svetu preprostega in zaničevanega, to, kar ni nič, da uniči to, kar je, da se noben človek ne bo hvalil pred njim. Od njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki nam je postal modrost od Boga in pravičnost in posvečenje in odrešenje, da, kakor je pisano: »Kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu.«
Tudi ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti vam oznanjat pričevanje božje. Sklenil sem bil namreč nič drugega ne vedeti med vami ko Jezusa Kristusa, in to križanega, In jaz sem prišel k vam slaboten in v strahu in velikem trepetu, in moja beseda in moja pridiga ni bila v prepričevalnih besedah modrosti, ampak v skazovanju Duha in moči, da bi vaša vera ne slonela na človeški modrosti, ampak na božji moči.
SPEV
Kadar vas bodo izročali kraljem in poglavarjem, ne skrbite, kako ali kaj boste govorili * Zakaj tisto uro vam bo dano, kaj govorite.
Ne boste namreč govorili vi, ampak Duh vašega Očeta bo v vas govoril. * Zakaj tisto uro vam bo dano, kaj govorite.

[L]

DRUGO BERILO
Sv. Janez Zlatousti (ok. 350-407) iz Antiohije, škof v Carigradu, neustrašen branitelj vere in nravnosti
Iz homilij sv. Janeza Zlatoustega, škofa, o Apostolskih delih (3. hom. 1.2.3)
Gospod, pokaži nam, koga si izbral
 
V tistih dneh je sredi bratov Peter vstal in spregovoril. Ker je bil Peter najbolj goreč in mu je Kristus zaupal čredo, ker je bil prvi v zboru apostolov, je prvi spregovoril: Bratje, treba je izbrati enega izmed nas. Navzočim je prepustil razsodbo, pustil je vredne zaupanja tiste, med katerimi bodo izbirali, in obenem se je izognil vsaki zameri, ki bi lahko nastala. Take stvari namreč često povzročajo hude posledice.
Mar ne bi mogel izbrati novega apostola Peter sam? Lahko bi, a ni hotel zbuditi vtisa pristranosti. Sicer pa še ni prejel Svetega Duha. Postavili so dva: Jožefa, ki se je imenoval Barsaba, s priimkom Pravični, in Matija. Ni ju predlagal on, ampak vsi. Razlog za izbiranje je utemeljil na podlagi preroškega reka, ne pa svojega spoznanja. Tako je bil Peter samo razlagalec, ne pa nekdo, ki vsiljuje svojo sodbo.
Treba je torej, pravi, da kdo izmed teh mož, ki so hodili z nami ves čas … Glej, hotel je, da bi bile te priče očividci, čeprav je moral priti Sveti Duh. Hotel je, da bi bila izbira apostola zelo skrbna.
Izmed mož, ki so hodili z nami ves čas, nadaljuje Peter, dokler je bival Gospod Jezus med nami in odšel od nas, je treba izbrati. Govoril je o tistih, ki so živeli z Jezusom, in ne o navadnih učencih. V začetku so mnogi hodili za Kristusom, kakor je rečeno: Bil je eden od dveh, ki sta slišala od Janeza in šla za Jezusom.
Ves čas, dokler je bival Gospod Jezus med nami, od Janezovega krsta pa do dneva, ko je bil od nas vzet. In res, kar se je zgodilo poprej, nihče ni vedel, ampak jim je razodel Sveti Duh.
Do dneva, ko je bil od nas vzet, da postane z nami priča njegovega vstajenja. Ni dejal, da naj bi bil priča drugih stvari, ampak samo vstajenja. Bolj verodostojen je bil tisti, ki je lahko rekel: Tisti, ki je jedel, pil in bil križan, tisti je tudi vstal. Zato ni bilo potrebno, da bi bil priča preteklih dogodkov, ne naslednjih, niti ne čudežev, ampak samo vstajenja. Drugi dogodki so bili znani in očitni, vstajenje pa se je zgodilo v tajnosti in so vedeli zanj samo tisti nekateri.
Vsi skupaj so takole molili: Ti, Gospod, ki poznaš srca vseh, pokaži. Ti, ne mi. Zelo prav ga prosijo kot tistega, ki pozna srca. On namreč mora izbrati, ne drugi. Molili so s takim zaupanjem, ker je bilo nujno nekoga izvoliti. Niso prosili: izbiraj, ampak, pokaži izvoljenca. Tistega, ki si izvolil, je dejal Peter, ker je vedel, da je Bog že vse določil. In žrebali so zanju. Niso se imeli za vredne, da bi sami volili, zato so želeli, da bi jim Bog razodel izvoljenega po znamenju.
SPEV (Apd 1, 24.25)
Gospod, ti poznaš srca vseh. * Pokaži, katerega si izvolil, da v tej službi in v apostolstvu prevzame svoje mesto.
Žrebali so zanju; žreb je zadel Matija in bil je prištet enajsterim apostolom. * Pokaži, katerega si izvolil, da v tej službi in v apostolstvu prevzame svoje mesto.
Tebe Boga hvalimo
Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.
Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.
Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,
tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:
 
Svet, * svet, * svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.
Tebe hvali * apostolov slavni zbor,
tebe prerokov * hvalevredno število,
tebe mučencev * sijajna vojska.
Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:
Očeta * neskončnega veličastva,
častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;
in Svetega Duha * Tolažnika.
 
Ti, Kristus, * kralj veličastva,
ti si Očetov * večni Sin.
Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.
Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.
Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.
Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.
Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.
Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.
 
+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,
ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.
Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo
in slaviti tvoje ime * vekomaj.
Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,
usmili se nas, * usmili se nas.
Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.
Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.
 
Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.
 
Namesto tega lahko zapojemo tudi:
Hvala večnemu Bogu!
Vse stvari ga zdaj molite!
Stvarniku, dobrotniku
večno slavo zadonite!
Zbori angelski pojo,
hvali zemlja in nebo.
 
Sveti, sveti, sveti Bog!
Vse je polno Tvoje slave.
Tebe moli zemlje krog,
molijo nebes višave.
Vsi svetniki Te časte,
vsi pravični Te slave.
Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, svetega Matija si izbral za apostola in z njim dopolnil apostolski zbor. Na njegovo priprošnjo pokliči v svoji ljubezni tudi nas med število svojih izvoljenih.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

pesem, odpev k Hvaljen, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

[L]

Pesem
Matija, Bog te je izbral
in v apostolski zbor pozval.
Na mesto Juda si prišel,
ki v noč izdajstva je odšel.
 
Te Kristus vzljubil je srčno,
obdal z najvišjo te častjo,
predlagal te je Peter sam,
a žreb je Sveti Duh ravnal.
 
Dolžnosti svete ves prevzet
apostol šel si v širni svet,
oznanjal zmago si luči,
za Jezusa prelil si kri.
 
Apostol sveti, sprosi nam,
da bi veselega srca
hodili vselej in povsod,
kot Sveti Duh nam kaže pot.
 
Vsa slava Troedinemu,
ki naj nam s tvojo pomočjo
dá srečno priti v sveti raj,
kjer tvoji bomo vekomaj. Amen.

[S]

Odpev 1 To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.
Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu
Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.
 
O Bog, moj Bog, željno te iščem, *
mojo dušo žeja po tebi.
Moje telo koprni po tebi *
kakor suha in žejna zemlja po vodi.
O tebi želim premišljevati v svetišču, *
da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja bližina mi je več kot življenje, *
moja usta te bodo slavila. —
 
Hvalil te bom, dokler bom živel, *
tebi v čast bom opravljal molitve.
Ti boš moja radost in sreča, *
v veselju ti bom prepeval.
Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *
v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.
Ti si moje trdno zavetje, *
pri tebi sem varen in srečen. —
 
Z vso dušo se te oklepam, *
ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev 1 To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.
Odpev 2 Večje ljubezni nima nihče, kakor je ta, da kdo dá svoje življenje za svoje prijatelje.
Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda
Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).
 
Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *
hvalite in poveličujte ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *
nebesa, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *
vse Gospodove moči, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, sonce in luna, *
zvezde na nebu, slavite Gospoda. —
 
Slavita Gospoda, dež in rosa, *
vsi vetrovi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *
mraz in pripeka, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, rosa in slana, *
mraz in zima, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *
noči in dnevi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, tema in svetloba, *
bliski in oblaki, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi zemlja Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, gore in hribi, *
vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, studenci, *
morja in reke, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *
vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *
vsi ljudje, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *
Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *
sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *
hvalíte in poveličujte ga na veke. —
 
Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *
hvalimo in poveličujmo ga na veke.
Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *
hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —
 
Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —
Odpev 2 Večje ljubezni nima nihče, kakor je ta, da kdo dá svoje življenje za svoje prijatelje.
Odpev 3 Vi ste moji prijatelji, ako izvršujete, kar vam zapovedujem, govori Gospod.
Ps 149 Radostno vzklikanje svetih
Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).
 
Pojte Gospodu novo pesem, *
njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.
Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *
Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.
Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *
in z bobni in citrami naj mu igrajo.
Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *
in ponižne venča z zmago. —
 
Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *
naj se veselijo v svojih domovih.
Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *
rôke pa držijo ostre meče,
da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *
kazni nad sovražnimi ljudstvi;
da v okove vklenejo njihove vladarje *
in njihove veljake v železne verige;
da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *
to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev 3 Vi ste moji prijatelji, ako izvršujete, kar vam zapovedujem, govori Gospod.
Kratko berilo  (Ef 2,19–22)
Niste več tujci in priseljenci, marveč sodržavljani svetih in domačini Božji, zidani na temelju apostolov in prerokov. Glavni vogelni kamen je sam Kristus Jezus, na katerem vsa stavba skladno raste v svet tempelj v Gospodu, v katerega se tudi vi vzidavate za bivališče Božje v Duhu.
Spev z odpevom
Postavil jih boš za kneze po vsej zemlji.
Postavil jih boš za kneze po vsej zemlji.
Širili bodo slavo tvojega imena, Gospod.
Postavil jih boš za kneze po vsej zemlji.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Postavil jih boš za kneze po vsej zemlji.

[L]

Odpev k Hvaljen Treba je bilo, da kdo izmed mož, ki so hodili z apostoli ves čas, dokler je bival Gospod Jezus na zemlji, postane z njimi priča Jezusovega vstajenja.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Treba je bilo, da kdo izmed mož, ki so hodili z apostoli ves čas, dokler je bival Gospod Jezus na zemlji, postane z njimi priča Jezusovega vstajenja.

[S]

Prošnje
Bratje in sestre, apostoli so nam zapustili nebeško dediščino. Zahvalimo se Bogu Očetu za vse njegove darove in vzklikajmo:
Tebe hvali apostolov slavni zbor.
Hvala ti, Gospod, za gostijo Jezusovega telesa in krvi, posredovano po apostolih,
– da se z njo krepčamo in nam daje življenje.
Tebe hvali apostolov slavni zbor.
Hvala ti, Gospod, za mizo tvoje besede, pripravljeno po apostolih,
– da nas razsvetljuje in razveseljuje.
Tebe hvali apostolov slavni zbor.
Hvala ti, Gospod, za sveto Cerkev, sezidano na apostolih,
– da po njej postajamo eno telo.
Tebe hvali apostolov slavni zbor.
Hvala ti, Gospod, za prerojenje v krstu in pokori, izročeno apostolom,
– da nas očiščuje grehov.
Tebe hvali apostolov slavni zbor.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
O Bog, svetega Matija si izbral za apostola in z njim dopolnil apostolski zbor. Na njegovo priprošnjo pokliči v svoji ljubezni tudi nas med število svojih izvoljenih.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od sobote I. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

[D]

Pesem opoldne 
V tej uri Kristus je razpet
na križu klical: Žejen sem.
Naj žejo po pravičnosti
zbudi nam, ki ga molimo.
 
Naj glad po njem začutimo,
ki nas s seboj nasitil bo.
Naj duša grehe zamrzi,
po čednosti zahrepeni.
 
Ljubezen Svetega Duha
naj naša srca prepoji,
telesa strast naj ohladi
in dušo mlačno razžari.
 
Prosímo vdano Kristusa,
Očeta in obeh Duha:
Trojica sveta, močni Bog,
usmili vsega se svetá. Amen.
Odpev opoldne
Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi, govori živi Bog.
Ps 118,33–40  (V)      Hvala Božji postavi
 
Svojo pot mi, Gospod, pokaži, *
po njej bom zvesto hodil.
Daj mi razumnost, da bom ohranil tvojo postavo *
in jo spolnjeval z vsem srcem. —
 
Po poti svojih ukazov me vodi, *
samo po njej me veselí hoditi.
Nagni mi srce k svojim odredbam, *
varuj me pohlepa po bogastvu. —
 
Odvrni mi oči od ničevosti, *
s svojo besedo me poživi.
Svojemu služabniku spolni obljubo, *
dano tistim, ki te ljubijo. —
 
Bojim se sramote, odvrni jo od mene, *
tvoja volja me vodi k sreči.
Glej, hrepenim po tvojih zapovedih, *
v svoji pravičnosti me poživi. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 33   Gospod je zavetje pravičnega
Okusili ste, kako dober je Gospod (1 Pt 2,3).
I
Slavim Gospoda v vsakem času, *
vedno mu prepevam hvalne speve.
Na ves glas ga hvalim, *
da ubogi slišijo in se veselijo.
Poveličujte z menoj Gospoda, *
njegovo ime skupno slavimo. —
 
Iskal sem Gospoda in me je uslišal, *
vseh mojih strahov me je rešil.
Glejte nanj in se razveselite, *
ni vam treba zardevati.
Ubožec je klical in Gospod ga je slišal, *
rešil ga je iz njegove stiske.
Angel varuje tiste, ki se boje Gospoda, *
da jih reši vsega hudega. —
 
Okusite in spoznajte, kako je Gospod dober, *
blagor človeku, ki vanj zaupa.
Slavite Gospoda, njegovi zvesti, *
njim, ki ga častijo, nič ne manjka.
Celo bogati obubožajo in stradajo, *
Bogu zvesti pa ničesar ne pogrešajo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
II
Pridite, ljudje, in poslušajte, *
učil vas bom, kako je treba Boga spoštovati.
Ali hočeš srečno živeti *
in dolgo uživati dobrote? —
 
Varuj svoj jezik hudobije *
in svoja usta zvijače.
Ogibaj se krivice in delaj dobro, *
išči miru in si zanj prizadevaj. —
 
Z očetovsko ljubeznijo gleda Bog na pravične *
in skrbno posluša njihove prošnje.
Natančno opazuje vse, ki delajo hudo, *
in še njihov spomin zbriše z zemlje. —
 
Komaj pravični zakličejo, jih že sliši, *
iz vseh njihovih stisk jih reši.
Hitro potolaži potrta srca *
in skesanim rad pomaga. —
 
Mnogo nadlog zadeva pravičnega, *
a iz vseh ga Bog rešuje.
Varuje njegovo življenje, *
nič hudega se mu ne bo zgodilo. —
 
Grešnika pogublja njegova hudobija, *
kaznovani bodo, kateri črtijo pravičnega.
Bog rešuje življenje svojih zvestih služabnikov, *
ne bo se kesal, kdor se k njemu zateka. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev opoldne
Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi, govori živi Bog.
Opoldne

Kratko berilo  (Apd 5,12a.14)
Po apostolih se je godilo mnogo znamenj in čudežev med ljudstvom. Bolj in bolj se je večalo število tistih, ki so verovali v Gospoda, množica mož in žená.

– Ohranjali so Božji nauk
– in Božje zapovedi. 
Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, svetega Matija si izbral za apostola in z njim dopolnil apostolski zbor. Na njegovo priprošnjo pokliči v svoji ljubezni tudi nas med število svojih izvoljenih.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

2. postna nedelja

1. večernice

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

[D]

Pesem ob nedeljah
Poslušaj nas, dobrotni Bog,
v spokornosti te prosimo,
naj duše posveti nam post
spokornih štirideset dni.
 
Ti veš, kako slabotni smo,
srce je tvoje usmiljeno,
glej, spet se k tebi vračamo
in odpuščanja prosimo.
 
Grešili smo, to vsak prizna,
kesamo se iz dna srca:
imenu tvojemu bo v čast,
če odpustiš nam vse dolgé.
 
Pomagaj s svojo milostjo,
da zdržnost ukroti telo
in duh se dvigne, okrepi,
da tebi zvesto služimo.
 
Nakloni, troedini Bog,
kar verni vsi te prosimo,
da mnogo nam sadov rodi
pobožna vnema postnih dni. Amen.
 

[L]

1 V postu 2 Jezus je vzel s seboj Petra, Jakoba in Janeza, jih peljal na visoko goro in se pred njimi spremenil.

[D]

Ps 118,105–112   (XIV)   Hvala Božji postavi
To je moja zapoved, da se ljubite med seboj (Jn 15,12).
 
Tvoja beseda mi je kakor svetilka, *
je kakor luč na moji poti.
Prisegam in hočem prisego držati, *
da bom spolnjeval tvoje pravične odloke. —
 
Silno sem potrt in ponižan, *
ohrani me pri življenju po svoji besedi.
Sprejmi, Gospod, mojo molitev, *
daj mi spoznati svoje sklepe. —
 
Moje življenje je zmeraj v nevarnosti, *
vendar tvoje postave ne pozabljam.
Grešniki mi nastavljajo zanke, *
vendar od tvojih zapovedi ne odstopam. —
 
Tvojo postavo sem prejel od svojih očetov, *
vse življenje mi bo v veselje.
Z vsem srcem si bom prizadeval, *
da jo bom spolnjeval vedno in natančno. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

1 V postu 2 Jezus je vzel s seboj Petra, Jakoba in Janeza, jih peljal na visoko goro in se pred njimi spremenil.
2 V postu 2 Jezusu se je obraz zasvetil ko sonce in njegova oblačila so postala bela kakor sneg.

[D]

Ps 15   Slavospev Bogu posvečenih
Bog je obudil Jezusa in ga oprostil bolečin smrti (Apd 2,24).
 
Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam, *
ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe.
Zelo spoštujem tebi zveste *
in cenim poštene na zemlji.
Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, *
si sami množijo bolečine.
Ne bom daroval krivim bogovom, *
ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic. —
 
Gospod, ti si moj delež in moje veselje, *
ti vodiš mojo usodo.
Ako imam tebe, sem srečnejši in bogatejši *
kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.
Slavim te, Gospod, za to spoznanje, *
še ponoči me vest opominja k ljubezni do tebe.
Gospod, tebe imam vedno v svojih mislih, *
dokler boš ti ob meni, ne bom omahnil.
Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, *
a tudi moje telo bo počivalo varno. —
 
Moje življenje se ne bo končalo v grobu, *
svojemu služabniku ne boš dal strohneti.
Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, *
večne radosti na svoji desnici. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

2 V postu 2 Jezusu se je obraz zasvetil ko sonce in njegova oblačila so postala bela kakor sneg.
3 V postu 2 Mojzes in Elija sta z Jezusom govorila o smrti, ki jo bo moral pretrpeti v Jeruzalemu.

[D]

Flp 2,6–11 Kristus je Božji služabnik
 
Jezus Kristus je bil v božjem sijaju, *
a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
Sam sebe je izničil, *
podobo hlapca je vzel nase.
Ljudem je postal podoben *
in bil po zunanjosti kakor človek.
Ponižal se je in je bil pokoren, *
pokoren do smrti, smrti na križu. —
 
Zato ga je Bog povišal *
in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno *
v nebesih, na zemlji in pod zêmljo.
Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda *
v slavo Boga Očeta. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

3 V postu 2 Mojzes in Elija sta z Jezusom govorila o smrti, ki jo bo moral pretrpeti v Jeruzalemu.
Kratko berilo  (1 Kor 1,4.10)
Vedno hvalim Boga zaradi vas, za Božjo milost, ki vam je dana v Kristusu Jezusu. Opominjam pa vas, bratje, v imenu Gospoda Jezusa Kristusa, govorite vsi isto in naj ne bo med vami razprtij, temveč bodite popolni v enem duhu in enem mišljenju.
Spev z odpevom
Gospodov blagoslov je tam, kjer se bratje ljubijo.
Gospodov blagoslov je tam, kjer se bratje ljubijo.
Tam daje življenje na veke.
Gospodov blagoslov je tam, kjer se bratje ljubijo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Gospodov blagoslov je tam, kjer se bratje ljubijo.
Odpev k Moja duša Zaslišal se je glas iz oblaka: Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša Zaslišal se je glas iz oblaka: Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte.
Prošnje
Slavimo Boga, ki za vse skrbi, in ga prosimo:
Gospod, osreči svoje odrešene.
Bog, ti si vir resnice in dobrote, podeli zboru škofov svoje darove
– in ohrani njim zaupane vernike v nauku apostolov.
Gospod, osreči svoje odrešene.
Napolni s svojo ljubeznijo vse, ki smo deležni istega kruha življenja,
– naj se z njim čim tesneje povezujemo v telesu tvojega Sina.
Gospod, osreči svoje odrešene.
Naj slečemo starega človeka z njegovimi deli
– in oblečemo novega človeka, Kristusa, tvojega Sina.
Gospod, osreči svoje odrešene.
Zaradi pokore nam vsem odpusti grehe
– in nam podeli sad Kristusovega odrešenja.
Gospod, osreči svoje odrešene.
Vsi, ki so umrli v tvojem miru, naj te brez konca hvalijo v nebesih,
– kjer upamo, da te bomo tudi mi večno slavili.
Gospod, osreči svoje odrešene.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
O Bog, naročil si nam poslušati svojega ljubljenega Sina. Hrani in očiščuj nas s svojo besedo, da bomo nekoč veseli gledali tvojo slavo.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 1. večernicah)

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
V prvem, tretjem in petem postnem tednu 'Končujemo današnji dan', v drugih tednih pa 'O Kristus, ti si luč in dan'
Pesem
O Kristus, ti si luč in dan,
razsvétli našo temno noč,
ti večne Luči si odsvit
in dušam našim luči vir.
 
Zaupno prosimo, Gospod,
da bi nas varoval v temi,
naj duh počiva brez skrbi,
spokojno ure nam tekó.
 
Ko sen zakrije nam oči,
srce naj s tabo še bedi;
dobrota tvoja, tvoja moč,
naj zla nas brani vsakega.
 
Skušnjavca zvitega odbij,
nas reši vseh nevarnosti,
obvaruj nas, ki tvoji smo
in s tvojo rešeni krvjo.
 
Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen
Psalmi
 
Ps 4 Večerna zahvala Bogu
Oče je poveličal Kristusa in ga obudil od mrtvih (sv. Avguštin).
 
1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.
 
Pravični Bog, usliši me, ko te kličem v stiski: *
usmili se me in usliši mojo molitev. —
 
Ljudje, doklej boste zakrknjeni, *
zakaj ljubite nečimrnost in prevaro?
Vedite, da Bog čudovito varuje svoje prijatelje, *
tudi mene bo uslišal, ko ga kličem. —
 
Bojte se Boga in nikar ne grešite, *
preden zaspite, mislite nanj v sveti tihoti.
V njegove roke se vdano izročite *
in zaupajte v Gospoda. —
 
Mnogi govorijo: »Kje najdemo srečo?« *
Gospod, pokaži, da je ta samo v tebi.
Ti me osrečuješ z večjim veseljem *
kot vse zemeljske dobrine in užitki. —
 
V miru naj hitro zaspim in počivam, *
saj me ti, moj Bog, skrbno varuješ.
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.
 
2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.
 
Ps 133 Večerna molitev v svetišču
Hvalite našega Boga, vsi njegovi izvoljenci, vsi, ki ga ljubite, mali in veliki (Raz 19,5).
 
Slavite zdaj Gospoda, *
vsi Gospodovi služabniki.
Vi, ki služite v njegovi hiši v nočnih urah, *
dvigajte roke k Svetemu in ga slavite. —
 
Iz svetišča naj se razliva blagoslov Gospoda, *
ki je ustvaril nebo in zemljo.
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.
 
Kratko berilo (5 Mz 6,4–7)
Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Zabičuj jih svojim otrokom ter govori o njih, ko bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po poti, ko se ulegaš ali ko vstajaš.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu ... —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Večni Bog, ostani z nami to noč, da bomo jutri s tvojo pomočjo vstali in se veselili vstajenja Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Pod tvoje varstvo pribežimo,
o sveta Božja Porodnica.
Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,
o častitljiva in blagoslovljena Devica.

⇑ Vrh