HOZANA.si: Brevir

«   »

15. 12. 2019, 3. adventna nedelja (Gaudete)

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

3. adventna nedelja (Gaudete) - A

Povabilo

Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.

Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi


O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *

pokaži nam svojo dobroto.

Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *

naj tvoje zveličanje osreči vse narode.

Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Veselijo in radujejo naj se narodi, *

ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.

Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Zemlja je obrodila svoje sadove, *

Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.

Bog je zares dober, *

zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.

Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od nedelje III. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Pesem

Beseda Božja, ki izšla

si iz Očeta večnega,

si v teku časa bežnega

kot človek odrešila svet.

 

Razsvetli srca nam sedaj

in jih v ljubezni svoji vžgi,

da čuli bomo blagovest,

se varovali padca v greh.

 

Ko spet prišel boš kot sodnik,

odkrival tajne boš srca,

prisojal kazni grešnikom,

dajal plačilo izvoljenim.

 

Ne daj, da bi med grešniki

bili na vek obsojeni,

v nebeški raj pokliči nas

v veselje večnih radosti.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,

vesolje vse naj te slavi

in Tolažnika Svetega

sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

1 V adventu Glejte, véliki kralj prihaja rešit narode s silno močjo, aleluja.

Ps 144 Hvalnica Božjemu veličastvu

Pravičen si, Gospod, ki si in si bil (Raz 16,5).

I

Moj Bog in moj kralj, hočem te poveličevati, *

slaviti tvoje ime na vekov veke.

Vsak dan ti hočem prepevati hvalo, *

slaviti tvoje ime na vekov veke. —

 

Velik si, Gospod, in nad vse hvale vreden, *

tvoja veličina se ne da izmeriti.

Rod za rodom hvali tvoja dela *

in oznanja tvojo vsemogočnost. —

 

Govorijo o sijajni slavi tvojega veličastva *

in razglašajo tvoja čudovita dela.

Poročajo o tvojih mogočnih delih, *

pripovedujejo o tvojem dostojanstvu.

Na vso moč razglašajo tvoje velike dobrote *

in se radujejo tvoje pravičnosti. —

 

Blag si, Gospod, in usmiljen, *

potrpežljiv in velik v ljubezni.

Dober si vsemu svojemu stvarstvu, *

do vseh stvari usmiljen. —

1 V adventu Glejte, véliki kralj prihaja rešit narode s silno močjo, aleluja.
2 V adventu Vesêli in raduj se, Božje ljudstvo, tvoj kralj prihaja, blizu je tvoja rešitev.

II

Naj te slavijo, Gospod, vsa tvoja dela, *

tvoji zvesti naj te hvalijo.

Naj pripovedujejo o slavi tvojega kraljestva, *

naj govorijo o tvoji vsemogočnosti.

Naj oznanjajo tvojo moč vsemu človeštvu *

in slavo tvojega sijajnega kraljestva.

Tvoje kraljestvo je za večne čase, *

tvoje gospostvo je za vse rodove. —

2 V adventu Vesêli in raduj se, Božje ljudstvo, tvoj kralj prihaja, blizu je tvoja rešitev.
3 V adventu Očistimo svoja srca za prihod najvišjega kralja, da mu bomo smeli iti naproti. Prišel bo, ne bo odlašal.

III

Gospod, ti si zvest svojim obljubam *

in dober v vseh svojih delih.

Gospod, zadržuješ vse, ki padajo, *

dvigaš vse, ki so potrti.

Vsi zaupno oči upirajo vate *

in ti jim ob pravem času daješ hrano.

Svojo dobrotno roko odpiraš *

in vse, kar živi, nasičuješ. —

 

Gospod je pravičen na vseh svojih potih *

in svet v vseh svojih delih.

Blizu je vsem, ki ga iščejo, *

vsem, ki ga kličejo iskreno.

Izpolni prošnje tistih, ki ga častijo, *

prisluhne njih vpitju in jim pomaga.

Gospod bedi nad vsemi, ki ga ljubijo, *

poniža pa tiste, ki se mu upirajo. —

 

Moja usta naj pojejo hvalo Gospodu, *

človeštvo naj ga slavi vse čase. —

3 V adventu Očistimo svoja srca za prihod najvišjega kralja, da mu bomo smeli iti naproti. Prišel bo, ne bo odlašal.

[L]

- Poglejte in ozrite se kvišku,

- zakaj vaše odrešenje se približuje.

PRVO BERILO

Iz knjige preroka Izaija (29, 13-24)

Napoved božje sodbe

Tako govori Vsemogočni: Ker se mi to ljudstvo približuje le s svojimi usti, me časti le s svojimi ustnicami, svoje srce pa drži daleč od mene, in je njegov strah pred menoj le priučena človeška zapoved: Zato glej, bom še dalje čudno ravnal s tem ljudstvom, čudno in prečudno, da modrost njegovih modrih mine in se razumnost njegovih razumnih skrije.

Gorje njim, ki svoj načrt globoko skrivajo pred Gospodom, ki v temi opravljajo svoje delo in govore: »Kdo nas vidi? Kdo nas pozna?«

O vaša napačnost! Ali se morda ilovica enako ceni ko lončar? Ali more stvar reči o svojem stvarniku: »Ni me naredil,« in lonec reči o lončarju: »Nič ne razume.«

Zares, še malo časa in Libanon se spremeni v vrt, in vrt bo veljal za gozd! Tisti dan bodo gluhi slišali besede knjige in iz mraka in teme bodo videle slepih oči.

Ponižni se bodo brez konca veselili v Gospodu, in najubožnejši med ljudmi se bodo radovali nad Izraelovim Svetim. Zakaj nasilnikov ne bo več, izginejo zasmehovalci in iztrebljeni so vsi, ki mislijo na hudobijo, ti, ki druge ljudi z besedami razglašajo za krive, ki nastavljajo zanke temu, ki pri vratih prisoja pravico, in z navideznimi razlogi izpodrivajo tega, ki je v pravici.

Zato govori Gospod, ki je rešil Abrahama, tako o Jakobovi hiši: Odslej naj ne bo več Jakob osramočen in njegov obraz naj odslej ne obledi več. Kajti ko bodo njegovi otroci videli delo mojih rok v svoji sredi, bodo posvečevali moje ime.

Posvečevali bodo Jakobovega Svetega in se bali Izraelovega Boga. In kateri so napačnega duha, bodo spreumeli in godrnjači bodo sprejeli nauk.

SPEV (Iz 29, 18.19; prim. Mt 11, 4.5)

Tisti dan bodo gluhi slišali besede knjige in iz mraka in teme bodo videli slepi. * Najubožnejši med ljudmi se bodo radovali nad Izraelovim Svetim.

Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gluhi dobivajo sluh in ubogim se blagovest oznanja. * Najubožnejši med ljudmi se bodo radovali nad Izraelovim Svetim.

DRUGO BERILO

Sv. Avguštin (354-430), konvertit, škof v Hiponu v Severni Afriki, genij krščanske misli, eden štirih velikih zahodnih cerkvenih očetov

Iz govorov sv. Avguština, škofa (293. govor)

Janez - glas, Kristus - Beseda

Janez je bil glas. Kristus je večna Beseda. Janez je bil glas, ki doni nekaj časa. Kristus je Beseda od začetka pa na vse veke.

Kaj je glas brez besede? Brezpomemben, prazen zvok. Uho ga sliši, srce pa nič ne razume. Poskusimo s pozornim srcem dati vsaki stvari pravo mesto! Če razmišljam, kako bi se izrazil, imam že besedo v srcu, če pa ti jo hočem zaupati, premišljujem, kako bi to, kar je v mojem, prenesel še v tvoje srce.

Ko torej želim, da bi beseda mojega srca našla pot še v tvoje srce, uporabim glas. Tako ti nekaj povem. Moj glas ti izraža smisel, kaj objema beseda srca. Ko pa ti je glas sporočil besedo mojega srca, utihne. Beseda, ki ti jo je izrazil, pa živi v tvojem in v mojem srcu.

Ko ti je torej glas sporočil besedo, ali ti ne šepeta: Ona mora rasti, jaz pa se manjšati! Zvok glasu je dosegel namen. Kakor da pravi: Dopolnjeno je moje veselje. Ohranimo torej Besedo! Krepko se je držimo!

Bi rad ohranil glas, ki utihne, in božjo Besedo, ki vedno ostane? Kje je Janezov krst? Dopolnil je svojo nalogo. Ni ga več. Kristusov krst pa vedno ostaja. Vsi verujemo v Kristusa, hrepenimo po njegovem odrešenju in tega je glas oznanjal.

Težko je ločiti besedo od glasu. Zato so tudi mislili, da je Janez Kristus. Glas so zamenjali z Besedo. Toda glas je poskrbel, da ne užali Besede. Jaz nisem Kristus, je dejal, ne Elija, ne prerok. Kdo si torej? Povedal je: Jaz sem glas vpijočega v puščavi, pripravite pot Gospodovo. Glas sem, ki doni v puščavi, ki se razlega v tišini. Pripravite Gospodu pot. Rad bi rekel: »Zato zvenim, da prenesem Besedo v vaša srca. Tja pa Beseda ne bo prišla, če ji ne pripravite poti.

Kako naj ji pripravimo pot? Mar ne s primerno molitvijo? Kako naj ji odpremo srca? Mar ne s tem, da ponižno mislimo nanjo? Učimo se ponižnosti od njega. Imeli so ga za Kristusa. Zavrnil jih je. Ni trpel tuje zablode v svojo čast.

Če bi bil rekel: Kristus sem, bi mu najbrž verjeli. Saj so to že predpostavljali. Ni potrdil zmote. Priznal je, ločil se je od Besede, ponižal se je.

Videl je, kaj je zanj zveličavno. Zavedal se je, da je luč, a bal se je, da ne bi domišljavost upihnila njenega plamena.

SPEV (Jan 3, 30; 1,27; Mr 1,8)

On mora rasti, jaz pa se manjšati. Ta, ki pride za menoj, je pred menoj. * Jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovega obuvala.

Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom. * Jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovega obuvala.

Tebe Boga hvalimo

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.

Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,

tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:

 

Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.

Tebe hvali * apostolov slavni zbor,

tebe prerokov * hvalevredno število,

tebe mučencev * sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:

Očeta * neskončnega veličastva,

častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;

in Svetega Duha * Tolažnika.

 

Ti, Kristus, * kralj veličastva,

ti si Očetov * večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.

 

+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,

ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo

in slaviti tvoje ime * vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,

usmili se nas, * usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

 

Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

Sklepna prošnja
3. teden Molimo. Bog, naš Oče, tvoje ljudstvo se z živo vero pripravlja na praznovanje rojstva tvojega Sina. Naj doživimo veselje teh velikih skrivnosti ter jih slovesno in radostno obhajamo. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje III. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem

Čuj iz višav veseli glas,

ki z upanjem navdaja nas.

Izgini temni mrak noči,

na nebu Jezus se blešči.

 

Oj, zdrami tužno se srce,

pogled povzdigni od zemlje.

Glej, nove zvezde blaga moč

razgnala bo nesrečno noč.

 

Že Božje Jagnje iz neba

se bliža v revni dol solza;

da strl bi grehov naših zlo,

v trpljenje Jezus gre voljno.

 

Le kdo za greh bi solz ne lil,

ki táko zlo nam je rodil?

Nebo zapušča večni Bog,

da pojde v smrt za greh otrók.

 

Ko zadnjič nam se bližal bo,

pretresel s strahom bo zemljo.

Pravični se ne bo ga bal,

krivični težko bo obstal.

 

Zahvala, čast in slava naj

iz src se dviga v sveti raj

Bogu dobrotnemu vsekdar

za milosti neskončni dar. Amen.

1 V adventu Gospod bo prišel, da razsvetli, kar je v temi skritega, in se razodene vsem ljudstvom, aleluja.

Ps 92   Bog, kralj vesolja

Naš Gospod, vsemogočni Bog, je zakraljeval, veselimo in radujmo se in dajmo mu čast (Raz 19,6.7).

 

Gospod, ti si kralj, obdaja te svetloba, *

v krasoto si oblečen in z močjo opasan.

Utrdil si vesolje, *

da se ne zamaje. 

Tvoj prestol je utrjen od zdavnaj, *

ti si od vekomaj. —

 

Gospod, reke padajo in bobnijo, *

daleč se sliši vodno bučanje.

A bolj ko divjih vod hrumenje *

si ti mogočen.

Močno je morsko bučanje, *

a močnejši si ti v nebeških višavah. —

 

Gospod, tvoje besede so zanesljive, *

tvoje obljube so verodostojne.

Tvoja hiša naj odseva lepoto, *

vedno in povsod naj bo sveta. —

1 V adventu Gospod bo prišel, da razsvetli, kar je v temi skritega, in se razodene vsem ljudstvom, aleluja.
2 V adventu Vsak hrib in grič naj se zniža; kar je krivo naj bo ravno; kar je hrapavo, naj postane gladka pot. Pridi, Gospod, nikar se ne mudi, aleluja.

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *

nebesa, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *

vse Gospodove moči, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, sonce in luna, *

zvezde na nebu, slavite Gospoda. —

 

Slavita Gospoda, dež in rosa, *

vsi vetrovi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *

mraz in pripeka, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, rosa in slana, *

mraz in zima, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *

noči in dnevi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, tema in svetloba, *

bliski in oblaki, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi zemlja Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, gore in hribi, *

vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, studenci, *

morja in reke, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *

vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *

vsi ljudje, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *

Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *

sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *

hvalíte in poveličujte ga na veke. —

 

Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *

hvalimo in poveličujmo ga na veke.

Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —

 

Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

2 V adventu Vsak hrib in grič naj se zniža; kar je krivo naj bo ravno; kar je hrapavo, naj postane gladka pot. Pridi, Gospod, nikar se ne mudi, aleluja.
3 V adventu Sionu prinesem rešenje in Jeruzalemu svoj sijaj, aleluja.

Ps 148 Slavospev Gospodu in Stvarniku

Sedečemu na prestolu in Jagnjetu hvala in čast in slava in oblast na vekov veke (Raz 5,13).

 

Hvalite Gospoda, nebesa, *

hvalite ga na višavah.

Hvalite ga, vsi njegovi angeli, *

hvalite ga, vsi angelski zbori. —

 

Hvalita ga, sonce in luna, *

hvalite ga, vse svetle zvezde.

Hvalite ga, najvišja nebesa *

in vse vode nad nebesnim svodom. —

 

Vse naj hvali Gospoda, *

rekel je in bilo je ustvarjeno.

Vse je postavil za vselej, na veke, *

njegov zakon nikoli ne mine. —

 

Hvalite Gospoda, vse stvari na zemlji, *

velike morske živali in morske globine,

sneg in megla, blisk in toča, *

vihar, ki izpolnjuješ Božjo voljo,

gore in vsi griči, *

sadno drevje in vse cedre,

zveri in domača živina, *

laznina in krilate ptice, —

 

vladarji zemlje in vsa ljudstva, *

prvaki in voditelji na zemlji,

fantje in dekleta, *

starčki in otroci,

vsi naj hvalijo Gospoda, *

kajti le njegovo ime je vzvišeno. —

 

Njegovo veličastvo presega nebo in zemljo, *

povečal je veljavo svojega ljudstva.

To je hvalnica njegovih zvestih, *

izvoljenega ljudstva, ki ga ljubi. —

3 V adventu Sionu prinesem rešenje in Jeruzalemu svoj sijaj, aleluja.

[L]

Kratko berilo (Rim 13,11–12)
Ura je že, da od spanja vstanemo, kajti zdaj je naše zveličanje bliže kot tedaj, ko smo vero prejeli. Noč se je pomaknila in dan se je približal. Odložimo torej dela teme in si nadenimo orožje svetlobe.
Spev z odpevom

Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

Ti boš prišel na svet.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

Odpev k Hvaljen 3. teden Ko je Janez v ječi slišal o Jezusovih delih, je poslal dva izmed svojih učencev in ga vprašal: Ali si ti, ki mora priti, ali naj drugega čakamo?

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen 3. teden Ko je Janez v ječi slišal o Jezusovih delih, je poslal dva izmed svojih učencev in ga vprašal: Ali si ti, ki mora priti, ali naj drugega čakamo?

Prošnje

1. in 3. teden

Po dobroti Boga Očeta pričakujemo razodetje našega Gospoda Jezusa Kristusa. Prosímo ga:

Oče, razodeni nam svojo ljubezen.

Posveti naše misli in želje in vsega človeka,

– da bomo ob prihodu tvojega Sina brez graje.

Oče, razodeni nam svojo ljubezen.

Daj, da bomo ta dan hodili po pravi poti

– in pravično ter pobožno na tem svetu živeli.

Oče, razodeni nam svojo ljubezen.

Pomagaj nam, da si nadenemo našega Gospoda Jezusa Kristusa

– in se napolnimo s Svetim Duhom.

Oče, razodeni nam svojo ljubezen.

Gospod Bog, naj ostanemo čuječi

– do veličastnega razodetja tvojega Sina.

Oče, razodeni nam svojo ljubezen.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
3. teden Bog, naš Oče, tvoje ljudstvo se z živo vero pripravlja na praznovanje rojstva tvojega Sina. Naj doživimo veselje teh velikih skrivnosti ter jih slovesno in radostno obhajamo. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od nedelje III. tedna

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

Vladar mogočni, pravi Bog,

v modrosti vodiš časov tek,

s svetlobo jutro razsvetliš

in poldan s soncem razžariš.

 

Pogási ogenj razprtij,

vročine kvarne reši nas,

telesno zdravje okrepčaj

in srcem daj resničen mir.

 

Predobri Oče, usliši nas,

in ti, njegov edini Sin,

in Sveti Duh, naš Tolažnik,

en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

[L]

Opoldne

Odpev Angel Gabrijel je pozdravil Marijo: Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami.

[D]

Ps 117 Pesem veselja in odrešenja

On je kamen, ki ste ga vi, zidarji, zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen (Apd 4,11).

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

 

Reci zdaj, Božje ljudstvo: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj, Gospodovi duhovniki: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj vsi, ki verujete v Gospoda: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.« —

 

V stiski sem klical Gospoda, *

Gospod me je uslišal in me rešil.

Gospod je z menoj, ni se mi bati; *

kaj mi more storiti človek?

Gospod je z menoj in mi pomaga, *

ne bojim se nasprotnikov. —

 

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v človeka.

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v poglavarje. —

II

Vsi narodi so me obkolili, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Od vseh strani so me obdali, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Obsuli so me kot čebele, zajeli kot ogenj trnje, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu. —

 

Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, *

a Gospod mi je pomagal.

Gospod je moja moč, Gospoda hvalim, *

postal mi je rešitelj.

To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih: *

Gospodova desnica je mogočno delovala. —

 

Gospodova desnica me je dvignila, *

Gospodova desnica je mogočno delovala.

Ne bom umrl, ampak živel, *

oznanjal bom Gospodova dela.

Gospod mi je res naložil pokoro, *

ni me pa izročil smrti. —

III

Odprite mi vrata pravičnosti, *

da vstopim in hvalim Gospoda.

To so vrata Gospodova, *

tukaj vstopajo pravični. —

 

Zahvaljujem se, Gospod, da si me uslišal *

in mi postal rešitelj.  

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, *

je postal vogelni kamen.

To je Gospod naredil, *

zares je čudovito.

To je dan, ki ga je Gospod naredil, *

veselimo se ga in se radujmo. —

 

Blagoslovi nas, Gospod, in nas reši, *

Gospod, daj srečo.

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. *

Blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.

Bog je Gospod, on nas razsvetljuje, *

pojdimo z zelenjem do njegovega oltarja. —

 

Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem, *

moj Bog, hvalim te in poveličujem.

Zahvaljujte Gospoda, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

Opoldne

Odpev Angel Gabrijel je pozdravil Marijo: Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami.
Opoldne

Kratko berilo (1 Tes 3,12–13)
Gospod naj vas obilno napolni z ljubeznijo med seboj in do vseh, da tako utrdi vaša srca, da bodo v svetosti brez graje pred Bogom in našim Očetom, ko pride naš Gospod Jezus Kristus z vsemi svojimi svetimi.

– Spomni se nas zaradi ljubezni do svojega ljudstva.
– Gospod, obišči nas in nas reši.

Sklepna prošnja
3. teden Molimo. Bog, naš Oče, tvoje ljudstvo se z živo vero pripravlja na praznovanje rojstva tvojega Sina. Naj doživimo veselje teh velikih skrivnosti ter jih slovesno in radostno obhajamo. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

2. večernice

Psalmi so od nedelje III. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem (do 16. decembra)

Dobrotni stvarnik vseh svetov,

luč večna svojim vernikom,

vesoljni, Kristus, rešenik,

čuj, kar ponižno prosimo.

 

Človeka si usmilil se,

ki žrtev greha je postal,

prišel ozdravit bolni svet,

rešilno mu zdravilo dal.

 

Ko ves je svet objemal mrak,

privzel človeško si telo

v deviški svoji Materi,

o čudo vsemogočnosti.

 

O sveti Bog, ki zopet boš

prišel, da sodiš vso zemljo,

obvaruj nas sovražnika,

ki hoče pogubiti nas.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,

vesolje vse naj te slavi

in Tolažnika Svetega

sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

1 V adventu Gospod bo prišel, da sede na svoj prestol med kneze.

Ps 109,1–5.7    Mesija – vladar in duhovnik

Kraljevati mora, dokler ne položi sovražnikov pred svoje noge (1 Kor 15,25)

 

Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: *

»Sedi na mojo desnico.

Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, *

da ti bodo služili. —

 

Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, *

zavladaj sredi svojih sovražnikov.

Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, *

rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico.

Svoje prisege ne spreminjam: *

Kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. —

 

Bog je s teboj in ti vedno pomaga, *

na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna.

Okrepčaj se na svoji poti, *

da boš zmagoslavno dvignil glavo.« —

1 V adventu Gospod bo prišel, da sede na svoj prestol med kneze.
2 V adventu Iskreno veselje naj nam privre iz srca: Odrešenik, luč sveta, prihaja z veliko močjo.

Ps 110 Velika so Gospodova dela

Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod, vsemogočni Bog (Raz 15,3).

 

Slavil bom Gospoda z vsem srcem v zboru svetih *

in ga hvalil v skupni molitvi. —

 

Res velika so Gospodova dela, *

vredna, da jih premišljujejo vsi, ki jih ljubijo.

Veličastno in sijajno je njegovo stvarstvo, *

vekomaj je zvest svojemu delu.

Njegova čudovita dela so nepozabna, *

ves dober je Gospod in usmiljen.

Hrani in poživlja vse, ki ga ljubijo, *

svoje zaveze nikoli ne prelomi. —

 

Svojemu ljudstvu je pokazal, da je vsemogočen, *

ko mu je dal obljubljeno deželo.

Skrbi za pravičnost in zvestobo, *

svojih zapovedi ne spreminja.

Postavil jih je za vselej, na veke, *

odsevajo njegovo modrost in resničnost.

Osvobodil je svoje ljudstvo, *

za večno potrdil svojo zavezo. —

 

Njegovo ime je sveto in vsega spoštovanja vredno, *

priznati Boga je začetek modrosti.

Pametno ravnajo vsi, ki ga častijo, *

njegova slava traja vse čase. —

2 V adventu Iskreno veselje naj nam privre iz srca: Odrešenik, luč sveta, prihaja z veliko močjo.
3 V adventu Pravično in pobožno živimo, ko pričakujemo blaženo upanje in Gospodov prihod.

Raz 19,1–7  Svatba Božjega Jagnjeta

 

Aleluja. Zmaga in slava in moč našemu Bogu, *

resnične in pravične so njegove sodbe. Aleluja. —

 

Aleluja. Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki, *

vsi, ki se ga bojite, majhni in veliki. Aleluja. –

 

Aleluja. Zakraljeval je naš Gospod, Bog vsemogočni, *

veselimo in radujmo se in ga slavimo. Aleluja. —

 

Aleluja. Začela se je svatba Božjega Jagnjeta, *

njegova nevesta je pripravljena. Aleluja.

 

Pri petju lahko na koncu vsake vrstice dodamo še enkrat »aleluja«. —

3 V adventu Pravično in pobožno živimo, ko pričakujemo blaženo upanje in Gospodov prihod.

[L]

Kratko berilo (Flp 4,4–5)
Veselite se vedno v Gospodu; zopet pravim: veselite se! Vaša blagost bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu.

Spev z odpevom

Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.
Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.

In daj nam svoje rešenje.
Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.

Odpev k Moja duša 3. teden Ali si ti, kateri mora priti, ali naj drugega čakamo? Sporočite Janezu, kar ste videli: slepi spregledujejo, mrtvi vstajajo, ubogim se blagovest oznanja, aleluja.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša 3. teden Ali si ti, kateri mora priti, ali naj drugega čakamo? Sporočite Janezu, kar ste videli: slepi spregledujejo, mrtvi vstajajo, ubogim se blagovest oznanja, aleluja.

Prošnje

1. in 3. teden

Našega Odrešenika Jezusa Kristusa, ki je pot, resnica in življenje, ponižno prosimo:

Gospod Jezus, pridi in ostani z nami.

Jezus, Sin Najvišjega, angel te je oznanil Devici Mariji,

– pridi in vekomaj vladaj svojemu ljudstvu.

Gospod Jezus, pridi in ostani z nami.

Sveti Božji Sin, tvoj predhodnik se je razveselil pod srcem matere Elizabete,

– pridi in razveseli svet z zveličanjem.

Gospod Jezus, pridi in ostani z nami.

Jezus, naš zveličar, tvoje ime je bilo razodeto pravičnemu Jožefu,

– pridi k svojemu ljudstvu in mu odvzemi grehe.

Gospod Jezus, pridi in ostani z nami.

Luč sveta, čakali so te Simeon in vsi pravični,

– pridi in nas potolaži.

Gospod Jezus, pridi in ostani z nami.

Ti, neminljivo sonce, ki vzhajaš z višave, kot je napovedal Zaharija,

– pridi in razsvetli vse, ki tavajo v smrtni senci.

Gospod Jezus, pridi in ostani z nami.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
3. teden Bog, naš Oče, tvoje ljudstvo se z živo vero pripravlja na praznovanje rojstva tvojega Sina. Naj doživimo veselje teh velikih skrivnosti ter jih slovesno in radostno obhajamo. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 90 Večerna molitev

Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *

počiva v zavetju Vsemogočnega.

Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *

moj Bog, ki vanj zaupam.« —

 

Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *

te rešuje hudobnega jezika.

S svojo ljubeznijo te neguje, *

pod njegovo varstvo se zatekaš.

Njegova zvestoba te varuje *

bolj kot najmočnejše orožje.

Ni se ti bati nočne strahote, *

niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.

Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *

ne pogube, ki razsaja očitno. —

 

Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *

tebi nobena nesreča ne more do živega.

Samo oči ti je treba odpreti, *

pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.

Ti pa si se zatekel k njemu, *

izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —

 

Zlo te ne zadene, *

nadloga se tvojemu domu ne približa.

Svojim angelom je zate zapovedal, *

naj te varujejo na vseh tvojih potih.

Na rokah te bodo nosili, *

da z nogo ne zadeneš ob kamen.

Stopal boš čez gada in modrasa, *

poteptal boš leva in zmaja. —

 

Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *

varujem ga, ker me priznava.

Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *

v stiski ga bom rešil in uveljavil.

Dal mu bom dolgo in polno življenje *

in mu pokazal, kako znam reševati.«  —

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kratko berilo (Raz 22,4–5)

Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod, naš Bog, danes smo obhajali skrivnost Kristusovega vstajenja. Ponižno te prosimo, naj bomo varni pred vsako nesrečo in počivamo v tvojem miru, jutri pa veseli vstanemo in te spet slavimo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Pod tvoje varstvo pribežimo,

o sveta Božja Porodnica.

Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,

o častitljiva in blagoslovljena Devica.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019