HOZANA.si: Brevir

«  »

18. 12. 2017, Ponedeljek, Drugi dan božične osemdnevnice

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev: Gospod je že blizu, pridite, molímo.

Ps 23 Gospod prihaja v svetišče


Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *

njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.

Sredi morja mu je dal močne temelje *

in ga utrdil nad vodami.

Odpev: Gospod je že blizu, pridite, molímo.

Kdo pojde na Gospodovo goro, *

kdo bo stal na njegovem svetem kraju?

Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *

ne misli hudega in ne snuje prevare.

Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *

in plačilo Boga, svojega odrešenika.

To je rod tistih, ki te iščejo, *

ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov.

Odpev: Gospod je že blizu, pridite, molímo.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod, močni in silni, mogočni v boju.

Odpev: Gospod je že blizu, pridite, molímo.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod vesolja, on je kralj veličastva.

Odpev: Gospod je že blizu, pridite, molímo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev: Gospod je že blizu, pridite, molímo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od ponedeljka III. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Pesem
Vesoljni, pridi, Rešenik,
ki iz Device rojen boš.
Naj občuduje širni svet
skrivnosti rojstva Božjega.

 

Naj se deviški hram odpre,
na svet rodi se Božji Sin,
kot človek in obenem Bog
nastopi zmagoslavno pot.

 

Očetu večnemu enak,
odêni v naše se telo,
slabosti naše sprejmi zdaj
in novo moč človeku daj.

 

Že čakajo te jaslice,
izginja zemlje temni mrak,
naj več nas ne zajame noč,
ko žive vere vzšla je luč.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

1 Odpev Naš Bog prihaja sredi viharja.

Ps 49   Pravo Božje češčenje

Nisem prišel razvezovat postavo, marveč dopolnit (Mt 5,17).

I

Najvišji Gospod, naš Bog, je spregovoril, *

poklical je vso zemljo od vzhoda do zahoda.

Z gore Sion se sveti Božje veličastvo, *

naš Bog prihaja med močnim grmenjem.

Pred njim gre užigajoč ogenj, *

nevihta divja okrog njega. —

 

Z višave Gospod kliče nebesa in zemljo, *

da bo sodil svoje ljudstvo:

»Zberite mi moje zveste, *

ki so z daritvijo sklenili z menoj zavezo.«

Nebesa oznanjajo Božjo pravičnost, *

priznavajo Boga za najvišjega sodnika. —

1 Odpev Naš Bog prihaja sredi viharja.
2 Odpev Daruj Bogu hvalno daritev.

II

»Poslušaj,  moje ljudstvo, *

jaz ti bom govoril

Hočem te opomniti: *

Le jaz sem tvoj Bog, le jaz edini.

Zaradi tvojih daritev te ne grajam, *

vedno so mi pred očmi tvoje žrtve.

Ne potrebujem tvojega premoženja, *

ne imetja tvoje hiše. —

 

Moje so zveri po gozdovih, *

moje so številne gorske živali.

Poznam vse ptice pod nebom, *

zapovedujem vsemu, kar se giblje po polju.

Ko bi bil lačen, bi ne pravil tebi; *

moj je namreč svet in vse, kar ga napolnjuje. —

 

Mar jem meso darovanih živali, *

mar pijem kri klavne daritve?

Daruj Bogu hvalno daritev *

in izpolni, kar si Najvišjemu obljubil.

Kliči me ob dnevu stiske, *

rešil te bom in pel mi boš slavo.« —

2 Odpev Daruj Bogu hvalno daritev.
3 Odpev Usmiljenja hočem in ne daritve, Božjega spoznanja bolj kot žrtve.

III

Bog očita grešniku: »Kaj naštevaš moje zapovedi *

in govoriš o moji zavezi?

V resnici pa moje zapovedi zavračaš *

in moje besede zaničuješ. —

 

Če vidiš tatu, z njim kradeš, *

in s prešuštniki se družiš.

Tvoja usta sejejo hudobijo, *

tvoj jezik je poln prevare. —

 

Kako rad govoriš zoper svojega brata; *

čeprav je sin tvoje matere, ga zasramuješ.

Vse to delaš – in jaz bi naj molčal? *

Misliš, da sem podoben tebi?

Grajati te moram: *

v obraz ti to očitam. —

 

Premislite to vi, ki name, pravičnega Boga, pozabljate, *

da vas ne kaznujem in vas nihče ne reši.

Časti me, kdor daruje hvalno daritev, *

kdor prav dela, tega bom zveličal.« —

3 Odpev Usmiljenja hočem in ne daritve, Božjega spoznanja bolj kot žrtve.

[L]

- Poglejte in ozrite se kvišku,

- zakaj vaše odrešenje se približuje.

PRVO BERILO

Iz knjige preroka Izaija (46,1-13)

Ničevost malikov pred Bogom

Zgrudil se je Bel, omahnil je Nebo. Na živali in živino naložene so prišle njune podobe, ki ste jih sicer prenašali in so zdaj natovorjene kot breme za utrujene živali. Omahnila sta, zgrudila sta se hkrati, nista mogla rešiti bremena in sama sta odšla v sužnost.

Poslušajte me, Jakobova hiša in ves ostanek Izraelove hiše, ki vas prenašam od materinega telesa, pestujem od materinega naročja! Do vaše starosti bom ostal isti in do vaših sivih las vas bom podpiral; jaz sem to storil in vas bom nosil dalje, nosil vas bom in rešil.

Komu me hočete primerjati, enačiti in me izenačiti, da bi si bili podobni? Razsipniki tehtajo zlato in srebro svojih mošenj na tehtnici, najamejo zlatarja, da naredi iz tega boga, pred katerim padajo na tla in ga časte. Dvigajo ga na rame, ga nosijo in dol postavljajo; na svojem prostoru tiho stoji, se ne gane s svojega mesta. Če kdo vpije k njemu, ne odgovori, iz njegove stiske ga ne reši. Mislite na to in bodite močni, vzemite si k srcu, odpadniki! Spominjajte se stvari, ki so se že zdavnaj zgodile. Jaz sem Bog, in drug nobeden, pravi Bog, in nihče mi ni enak.

Oznanjam od začetka konec in od davnine, kar se še ni zgodilo; ki pravim: moj sklep se uresniči, vse, kar mi je po volji, spolnim; od vzhoda kličem ptico roparico, iz daljne dežele moža mojega sklepa. Kakor sem rekel, tako izvršim, kakor sem sklenil, tako storim.

Poslušajte me, trdosrčni, ki ste daleč od pravičnosti! Približal sem svojo pravičnost, ni več daleč. Moje rešenje se ne bo zakasnilo. Sionu prinesem rešenje, Izraelu svoj sijaj.

SPEV (Iz 46,12.13)

Poslušajte me, trdosrčni, ki ste daleč od pravičnosti. * Sionu prinesem rešenje, Izraelu svoj sijaj.

Kmalu se pokaže moja pravičnost, ni več daleč, moje rešenje se ne bo zakasnilo. * Sionu prinesem rešenje, Izraelu svoj sijaj.

DRUGO BERILO

Pismo »Diognetu« je nastalo v 2. stol. v Grčiji ali Egiptu in odseva Pavlov nauk o Kristusu

Iz pisma Diognetu (8,5-9,6)

Bog je razodel po Sinu svojo ljubezen

Nihče izmed ljudi ni Boga videl, a tudi ne oznanil. Bog sam se je razodel. Razodel se je pa po veri, ki ji je edini dano videti Boga. Bog, gospodar in oblikovalec vesoljstva, ki je vse ustvaril in uredil, je človeka ljubil; a ne le to, marveč je tudi z njim potrpel. Zmeraj je bil, je in bo mil, dober, brez strasti in resničen, in on edini je dober. Ko je spočel veliko in neizrekljivo zamisel, jo je zaupal samo svojemu Sinu.

Dokler je svoj modri sklep zadrževal pri sebi in hranil kot skrivnost, se je zdelo, da ne mara za nas in ne misli na nas. Ko je pa po svojem ljubljenem Sinu odkril in razodel, kar je bil od početka pripravil, nam je podelil vse hkrati: da smo deležni njegovih dobrot, da vidimo in umejemo. Kdo od nas bi bil kdaj to pričakoval?

Ko je bil torej sam pri sebi s svojim Sinom naredil načrt, nas je do določenega časa pustil, da smo se, zapeljani od naslad in poželenj, po mili volji dali voditi razbrzdanim gonom. Ni bil naših grehov vesel, marveč jih je le trpel. Tudi ni odobraval nepravičnosti tedanjega časa, temveč je pripravljal sedanji čas pravičnosti: naša lastna dela naj bi tedaj dokazala, da smo sami iz sebe življenja nevredni, zdaj pa po božji dobroti vredni. In ko bi jasno pokazali, da ne moremo iz lastne moči priti v božje kraljestvo, naj bi nam po božji moči to postalo mogoče.

Ko je pa bila mera naše nepravičnosti polna in se je čisto jasno pokazalo, da nas kot plačilo zanjo čaka kazen in smrt, in ko je prišel trenutek, ki ga je Bog vnaprej določil, da bi odtlej razodeval svojo dobroto in moč - neizmerna ljudomilost in ljubezen božja! - nas ni zasovražil in pahnil od sebe, se ni spomnil naših hudobij, marveč nam je prizanesel, z nami potrpel in iz usmiljenja sam vzel nase naše grehe. Za našo odkupnino je sam dal svojega lastnega Sina, svetega za grešnike, nedolžnega za hudobne, pravičnega za krivične, neminljivega za minljive, nesmrtnega za smrtne. Kaj drugega je moglo pokriti naše grehe kot samo njegova pravičnost? V kom drugem smo se mogli mi grešniki in brezbožni opravičiti, kakor samo v božjem Sinu?

O srečna zamena, o neizrekljivo božje delo, o nepričakovana dobrota: da se nepravičnost mnogih skrije v enem pravičnem in pravičnost enega opraviči  mnoge grešnike.      

SPEV (Apd 4,12; Iz 9, 6) 

V nikomer drugem ni zveličanja. * Nobeno drugo ime pod nebom ni dano ljudem, da bi se mogli v njem zveličati.

Imenuje se Čudoviti svetovalec, močni Bog, oče na veke, knez miru. * Nobeno drugo ime pod nebom ni dano ljudem, da bi se mogli v njem zveličati.

Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, še vedno nas drži jarem greha v stari sužnosti. Željno pričakujemo rešenja, naj nas s svojim novim rojstvom osvobodi tvoj Sin, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od ponedeljka III. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem
Preroki so oznanjali,
da Kristus bo prišel na svet,
slutili so in upali,
da rešil bo človeški rod.

 

Rešenja jutro bliža se
in srca vsa se vesele,
prerokov glas nam govori:
Gospodova bo slava vzšla.

 

Ko prvič je na svet prišel,
ni hotel biti že sodnik;
ozdravljal je le ranjene,
zgubljene je iskal ovcé.

 

Ko drugič spet bo k nam prišel,
kot jasno nam povedal je,
bo svojim zvestim venec dal,
v kraljestvo luči jih sprejel.

 

Zato te, Kristus, iščemo
in v tebi gledamo Boga.
To gledanje naj večno bo,
brez konca naj te hvalimo. Amen.

[L]

1 Poned. pred 24. dec. Resnično pride Gospod, vladar nad kralji zemlje. Blagor njim, ki so pripravljeni, da mu pojdejo naproti.

[D]

Ps 83   Hrepenenje po Gospodovi hiši

Nimamo tukaj stalnega kraja, marveč  iščemo prihodnjega (Heb 13,14).

 

Kako ljub je tvoj dom, Gospod vsemogočni; *

moja duša koprni po tvojih dvorih.

Moje srce in moje telo vriskata, *

kličeta k živemu Bogu.

Celo vrabec najde dom in lastovka gnezdo za svoje mladiče *

pri tvojem oltarju, moj kralj in moj Bog vsemogočni. —

 

Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši, *

Gospod, vedno te hvalijo.

Blagor človeku, ki mu pomagaš, *

ko se odpravlja v tvoje svetišče. —

 

Ko hodi po suhi dolini, mu je kot zelenica, *

ki jo zgodnji dež pokrije z bujnim rastlinjem.

Potuje z vedno večjo močjo in hrepenenjem, *

da bo na sionski gori videl Gospoda. —

 

Gospod vsemogočni, sliši mojo molitev, *

o Bog, poslušaj svojega služabnika.

Ozri se, o Bog, naš varuh, *

poglej na obličje svojega maziljenca. —

 

En dan v tvojih dvorih *

je boljši kot tisoč drugih.

Rajši stojim v hiši svojega Boga na pragu, *

kakor da bi prebival v domovih grešnikov. —

 

Gospod Bog mi je kakor sonce in zavetje, *

Gospod daje milost in slavo.

Bog ne odkloni nobene dobrote *

tistim, ki živijo pošteno.

Gospod, Bog vsemogočni, *

blagor človeku, ki v tebe zaupa. —

[L]

1 Poned. pred 24. dec. Resnično pride Gospod, vladar nad kralji zemlje. Blagor njim, ki so pripravljeni, da mu pojdejo naproti.
2 Poned. pred 24. dec. Pojte Gospodu novo pesem, njegovo hvalo do kraja zemlje.

[D]

Iz 2,2–5  Jeruzalem, mesto miru

Vsi narodi bodo prišli in te počastili (Raz 15,4).

 

Poslednje dni se bo zgodilo, *

da si bo Gospod pripravil svetišče na vrhu gore.

Gora se bo dvigala nad griči, *

k njej bodo hiteli vsi narodi. —

 

Številna ljudstva pojdejo tja in bodo govorila: *

»Pridite, pojdimo na goro v Božje svetišče!

Tam nas bo Gospod poučil o svojih potih, *

da bomo hodili po njegovih stezah.

Kajti s Siona bo prišla postava, *

iz Jeruzalema Gospodova beseda.« —

 

Sodil bo med narodi, *

delil bo pravico mnogim ljudstvom.

Prekovali bodo svoje meče in sulice, *

spremenili jih v poljsko orodje.

Ne vzdigne se več narod zoper narod, *

ne bodo se več vadili v vojskovanju. —

 

Božje ljudstvo, pridite, *

hodimo v Gospodovi luči. —

[L]

2 Poned. pred 24. dec. Pojte Gospodu novo pesem, njegovo hvalo do kraja zemlje.
3 Poned. pred 24. dec. Ko pride Sin človekov, ali bo našel vero na zemlji?

[D]

Ps 95   Gospod je vladar in sodnik vse zemlje

Peli so kakor novo pesem pred Jagnjetovim prestolom (Prim. Raz 14,3).

 

Pojte Gospodu novo pesem, *

pojte Gospodu vse dežele!

Pojte Gospodu, njegovo ime slavite, *

dan na dan oznanjujte, da nas je rešil.

Pripovedujte med narodi o njegovem veličastvu, *

med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih. —

 

Velik je Gospod in nad vse hvale vreden, *

v svetem strahu mu je treba služiti.

Vsa druga božanstva so prazni maliki, *

naš Bog pa je ustvaril nebo in zemljo.

Njegov obraz odseva veličastvo in dostojanstvo, *

moč in sijaj napolnjujeta njegovo svetišče. —

 

Pojte slavo Gospodu, vsi narodi, *

priznajte čast in slavo njegovemu imenu.

Prinesite darove in stopite v njegove dvore, *

častite ga z vso slovesnostjo.

Zemlja naj zadrhti pred njegovim obličjem, *

narodi naj govorijo: »Gospod kraljuje.«

Vse vesolje nenehno vzdržuje, da ne omahne, *

ljudstva vlada po pravici. —

 

Veselijo naj se nebesa in zemlja naj se raduje, *

od veselja naj buči morje in kar ga napolnjuje.

Veselijo naj se polja s svojimi sadovi, *

naj se radujejo vsi naši gozdovi.

Veselimo se Gospoda, ki prihaja, *

ki prihaja, da bo sodil zemljo.

Sodil bo svet pravično *

in zveličal ljudstva v svoji zvestobi. —

[L]

3 Poned. pred 24. dec. Ko pride Sin človekov, ali bo našel vero na zemlji?
Kratko berilo (Rim 13,11–12)
Ura je že, da od spanja vstanemo. Kajti zdaj je naše zveličanje bliže kot tedaj, ko smo vero prejeli. Noč se je pomaknila in dan se je približal. Odložimo torej dela teme in si nadenimo orožje svetlobe.
Spev z odpevom

Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

Ti boš prišel na svet.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

Odpev k Hvaljen Čujte in molite, vsak čas pride Gospod, naš Bog.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Čujte in molite, vsak čas pride Gospod, naš Bog.

Prošnje

Dragi bratje in sestre, prosímo Gospoda Jezusa Kristusa, ki bo prišel sodit žive in mrtve:

Pridi, Gospod Jezus.

Kristus Gospod, prišel si rešit grešnike,

– varuj nas, da ne bomo omagali v skušnjavah.

Verujemo, da se boš v slavi prikazal kot sodnik,

– uresniči v nas moč svojega odrešenja.

S pomočjo Svetega Duha naj spolnjujemo tvoje zapovedi,

– da bomo z ljubeznijo pričakovali tvoj prihod.

Vekomaj slavljeni Jezus, po tvoji dobroti naj pobožno in pametno živimo,

– ko pričakujemo veselo uresničenje našega upanja in tvoj veličastni prihod.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, še vedno nas drži jarem greha v stari sužnosti. Željno pričakujemo rešenja, naj nas s svojim novim rojstvom osvobodi tvoj Sin, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od ponedeljka III. tedna

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

Dvanajsta ura je prišla
in kliče nas, da iz srca
Gospoda, našega Boga
častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik
se je kot Jagnje daroval,
na križu večne slave sij
vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč
je zatemnila svetli dan,
o da prevzela tudi nas
bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev opoldne
Angel Gabrijel je pozdravil Marijo: Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljêna si med ženami.

[D]

Ps 118,89–96  (XII)   Hvala Božji postavi

Novo zapoved vam dam: ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil (Jn 13,34).

 

Tvoja beseda, Gospod, velja za zmeraj, *

trdna je kakor nebesa.

Tvoja zvestoba traja od roda do roda, *

kakor si zemljo utrdil, tako ostane. —

 

Vse obstaja po tvojih zakonih, *

vse stvari tebi služijo.

Ko ne bi bila tvoja postava moje veselje, *

bi bil v svoji stiski že propadel. —

 

Na veke ne pozabim tvojih zapovedi, *

z njimi me poživljaš.

Tvoj sem, zato me reši, *

vedno iščem tvojo voljo. —

 

Grešniki že prežijo, da bi me pogubili, *

jaz pa premišljam tvojo postavo.

Spoznavam, da ima vsaka popolnost svoje meje, *

le tvoja beseda je neskončna. —

Ps 70   Gospod, ne zapusti me v starosti

V upanju se veselite, v nadlogi potrpite (Rim 12,12).

I

Gospod, vate zaupam, *

naj ne bom osramočen nikoli.

Otmi me zaradi svoje resnične ljubezni, *

poslušaj me in reši. —

 

Bodi mi zavetje in pribežališče, *

da bom na varnem.

Od tebe pričakujem rešitve, *

ti si moja trdnjava in moje zatočišče.

Moj Bog, iztrgaj me iz rok hudobneža, *

iz pesti krivičnika in zatiralca. —

 

Gospod Bog, ti si moje upanje, *

vate zaupam od mladosti.

Ko sem bil še v materinem telesu, *

si bil že ti moj varuh.

Od materinega naročja si že moja opora, *

vedno zaupam vate.

Bil sem pravo čudo za mnoge, *

ti si bil moje varno zavetje. —

 

Na ves glas te hvalim, *

ves dan ti pojem slavo.

Na stare dni me ne zavrzi; *

ko mi opešajo moči, me ne zapusti.  —

 

Moji sovražniki mi ne dajo pokoja, *

zaroto kujejo zoper mene, strežejo mi po življenju.

Pravijo: »Bog ga je zapustil, zasledujte ga in primite! *

Nikogar ni, ki bi ga rešil.« —

 

O Bog, ne oddalji se od mene, *

moj Bog, hiti mi pomagat.

Naj bodo ponižani vsi, ki mi želijo hudo, *

naj se sramujejo vsi, ki me spravljajo v nesrečo. —

II

Moj Bog, vate bom vedno zaupal, *

vsak dan bolj te bom hvalil.

Ves dan bom poveličeval tvoja čudovita dela *

in tvojo neizmerno dobroto. —

 

Gospod, tvojo moč bom razlagal, *

oznanjal tvojo neskončno pravičnost.

Moj Bog, učil si me od moje mladosti, *

tvoja čudovita dela hvalim še danes.

Tudi v starosti in osivelosti, *

o Bog, me ne zapusti.

Naj pričujem o tvoji moči svojemu rodu *

in o tvoji slavi vsem, ki pridejo za nami. —

 

Velike reči si naredil v svoji modrosti, *

o Bog, kdo bi enak bil tebi?

Dal si mi preživeti mnoge in hude stiske, *

pa si me spet okrepil in rešil skoraj iz smrti.

Daj, da me bodo spoštovali, *

znova me potolaži. —

 

S harfo bom slavil tvojo ljubezen, *

igral ti bom na citre, Najsvetejši.

Vesel ti bom prepeval hvalo, *

radoval se bom, ker si me rešil.

Vsak dan bom razglašal, da si pravičen, *

ker si ponižal vse, ki mi želijo nesrečo. —

Odpev opoldne
Angel Gabrijel je pozdravil Marijo: Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljêna si med ženami.
Opoldne

Kratko berilo (1 Tes 3,12–13)
Gospod naj vas obilno napolni z ljubeznijo med seboj in do vseh, da tako utrdi vaša srca, da bodo v svetosti brez graje pred Bogom in našim Očetom, ko pride naš Gospod Jezus Kristus z vsemi svojimi svetimi.

– Spomni se nas zaradi ljubezni do svojega ljudstva.
– Gospod, obišči nas in nas reši.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, še vedno nas drži jarem greha v stari sužnosti. Željno pričakujemo rešenja, naj nas s svojim novim rojstvom osvobodi tvoj Sin, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od ponedeljka III. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem (od 17. – 24. decembra)

Besedo Božjo, ki izšla
je iz Očeta večnega,
ti sprejmi zdaj, Brezmadežna,
v deviško svoje jo telo.

 

Nevesto Svetega Duha
te milost je obsenčila,
in si spočela Jezusa,
Gospoda, pravega Boga.

 

Zaprto je doslej bilo
svetišče nedotaknjeno,
samo najvišji, večni Kralj
v ta sveti šotor vstopil je.

 

Naj angeli se vesele
in vsi ljudje radujejo:
Neskončni majhen je postal,
da rešil bi zgubljeni svet.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

[L]

1 Poned. pred 24. dec. Resnično pride Gospod, vladar nad kralji zemlje. Blagor njim, ki so pripravljeni, da mu pojdejo naproti.

[D]

Ps 122 Vdano zaupanje v Boga

Dva  slepa  sta  zavpila:  »Gospod,  Davidov  sin, usmili se naju!« (Mt 20,30).

 

Svoje oči dvigam k tebi, *

ki prebivaš v nebesih.

Kot gledajo služabniki v svoje gospodarje, *

tako gledamo mi v tebe, svojega Gospoda.

Kot se ozirajo služabnice v svojo gospodinjo, *

tako se oziramo mi vate, dokler se nas ne usmiliš. —

 

Usmili se nas, Gospod, usmili, *

zakaj silno smo že siti preziranja.

Zasmehujejo nas bogati in ošabni, *

vsi smo do kraja potrti. —

[L]

1 Poned. pred 24. dec. Resnično pride Gospod, vladar nad kralji zemlje. Blagor njim, ki so pripravljeni, da mu pojdejo naproti.
2 Poned. pred 24. dec. Pojte Gospodu novo pesem, njegovo hvalo do kraja zemlje.

[D]

Ps 123 Naša pomoč je v Gospodovem imenu

Gospod je rekel Pavlu: »Ne boj se, kajti jaz sem s teboj« (Apd 18,9–10).

 

Premisli zdaj, Božje ljudstvo: *

Kaj bi bilo z nami brez Gospoda! —

 

Ko so zoper nas vstali, bi nas žive požrli, *

ker so se v nas besno zagnali.

Preplavili bi nas kakor razdivjane vode *

in odnesli kakor hudournik. —

 

Gospod, bodi zahvaljen, *

ker nas nisi njihovim zobem izročil.

Rešeni smo kakor ptica, *

ki se je ujela v lovčevo zanko.

Zanka se je pretrgala, *

in mi smo bili osvobojeni. —

 

Naša pomoč je v Gospodu, *

ki je ustvaril nebo in zemljo. —

[L]

2 Poned. pred 24. dec. Pojte Gospodu novo pesem, njegovo hvalo do kraja zemlje.
3 Poned. pred 24. dec. Ko pride Sin človekov, ali bo našel vero na zemlji?

[D]

Ef 1,3–10  Bog je rešitelj

 

Hvaljen Bog in Oče *

našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *

z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —

 

Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *

da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.

V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *

naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —

 

Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *

s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.

 

V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *

in odpuščanje grehov. —

 

Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *

v vsej modrosti in razumnosti.

 

Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *

po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —

 

To je izvršil v polnosti časov *

in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;

zedinil vse, kar je v nebesih, *

in vse, kar je na zemlji. —

[L]

3 Poned. pred 24. dec. Ko pride Sin človekov, ali bo našel vero na zemlji?
Kratko berilo (Flp 4,4–5)
Veselite se vedno v Gospodu; zopet pravim: veselite se! Vaša blagost bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu.
Spev z odpevom

Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.
Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.

In daj nam svoje rešenje.
Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.

Odpev k Moja duša O Gospod in voditelj Izraelove hiše, ki si se Mojzesu prikazal v gorečem grmu in mu na Sinaju dal zapovedi: pridi in nas z močno roko reši.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša O Gospod in voditelj Izraelove hiše, ki si se Mojzesu prikazal v gorečem grmu in mu na Sinaju dal zapovedi: pridi in nas z močno roko reši.

Prošnje

Dragi bratje in sestre, ponižno in z zaupanjem prosímo našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki prihaja odrešit vse ljudi.

Pridi, Gospod Jezus.

Kristus Gospod, s skrivnostjo svojega učlovečenja si svetu razodel slavo svojega božanstva,

– poživi nas s svojim prihodom.

Ti si sprejel našo slabotno naravo,

– bodi do nas usmiljen.

Ob svojem prvem prihodu si nas s svojim ponižanjem rešil iz sužnosti greha,

– opraviči nas vsake krivde ob svojem drugem prihodu.

Ti večno živiš in vsemu stvarstvu kraljuješ,

– daj nam v svoji dobroti, da bomo prišli v večno domovino.

Ti sediš na Očetovi desnici,

– razveseli rajne s svojo Božjo svetlobo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, še vedno nas drži jarem greha v stari sužnosti. Željno pričakujemo rešenja, naj nas s svojim novim rojstvom osvobodi tvoj Sin, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Ponedeljek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem

O Kristus, ti si luč in dan,

razsvétli našo temno noč,

ti večne Luči si odsvit

in dušam našim luči vir.

 

Zaupno prosimo, Gospod,

da bi nas varoval v temi,

naj duh počiva brez skrbi,

spokojno ure nam tekó.

 

Ko sen zakrije nam oči,

srce naj s tabo še bedi;

dobrota tvoja, tvoja moč,

naj zla nas brani vsakega.

 

Skušnjavca zvitega odbij,

nas reši vseh nevarnosti,

obvaruj nas, ki tvoji smo

in s tvojo rešeni krvjo.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,

vesolje vse naj te slavi

in Tolažnika Svetega

sedaj, vse dni in vekomaj. Amen

Psalmi

 

Ps 85 Molitev ubogega v nesreči

Hvaljen Bog, ki nas tolaži v vsaki naši nadlogi (2 Kor 1,3.4).

 

Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.

 

Gospod, nagni se k meni in me usliši, *

zakaj ubog sem in nesrečen.

Ker sem ti zvest, me varuj, *

reši svojega služabnika. —

 

Ti si moj Bog, moje edino upanje, *

usmili se me, Gospod, neprestano te kličem.

Razvesêli, Gospod, svojega služabnika, *

k tebi se obračam.

Dober si in odpuščaš, *

poln usmiljenja do vseh, ki te kličejo. —

 

Čuj mojo molitev, *

poslušaj mojo prošnjo.

V svoji stiski te kličem, *

saj me boš uslišal. —

 

Gospod, ni tebi enakega, *

tvoja dela so neprekosljiva.

Prišli bodo vsi narodi, ki si jih ustvaril, *

molili te bodo in slavili.

Ti si mogočen in delaš čudeže, *

resnični Bog si ti edini. —

 

Svojo pot mi pokaži, *

da bom zvest tvoji resnici.

Naj bo moje srce iskreno, *

da ti bom v spoštovanju služil.

Slavil te bom z vsem svojim srcem, *

poveličeval tvoje ime na veke.

Velika je tvoja ljubezen do mene, *

rešil si me večne pogube. —

 

Zoper mene so se vzdignili sovražniki, *

ne ozirajo se na Boga in mi strežejo po življenju.

 

Ti, Gospod, si milostljiv in usmiljen, *

potrpežljiv in poln ljubezni.

Ozri se name, usmili se svojega služabnika, *

daj svojo moč sinu svoje dekle. —

 

Izkaži mi ljubezen, nasprotnike pa ponižaj, *

naj vidijo, da mi ti pomagaš in me tolažiš.

 

Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.

 

Kratko berilo (1 Tes 5,9–10)

Bog nas je namenil, da dosežemo zveličanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je za nas umrl, da bi mi z njim živeli, naj bedimo ali spimo.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Nebeški Oče, podeli nam za zdravje potrebni počitek. Kar smo danes s trudom sejali, naj rodi sadove za večnost. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Angel Gospodov je oznanil Mariji – in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava, Marija …
Glej, dekla sem Gospodova – zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava, Marija …
In Beseda je meso postala – in med nami prebivala. Zdrava, Marija …
Prosi za nas, sveta Božja Porodnica. – Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017