Božja beseda za soboto, 3. junija 2023


Sv. Karel Lwanga, obvezni god

Sobota 8. tedna med letom (leto I), sobota po prvem petku, kvatrna sobota

In Jezus jim je rekel: »Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam« (Mr 11,33b).

Berilo

Bodimo hvaležni Bogu, ki nam daje modrost

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 51,12-20)

Pojem hvalo in zahvalo in slavim Gospodovo ime. Ko sem bil še mlad, preden sem šel na potovanje, sem hrepenel po modrosti v svoji molitvi. Pred templjem sem prosil zanjo in do konca jo hočem iskati. Vzcvetela je kakor dozorel grozd in moje srce se je tega veselilo; po njeni ravni stezi je hodila moja noga in od mladosti sem se učil modrosti. Malo sem nagnil svoje uho k njej in jo prejel ter našel obilo spoznanja. Napredoval sem v njej, svojemu učitelju hočem dajati čast. Sklenil sem, da se bom ravnal po njej, vneto sem delal dobro in nisem bil osramočen. Moja duša se je z njo bojevala in pri svojem delu sem jo skrbno iskal. Moja roka je odpirala njena vrata, vstopil sem k njej in gledal za njo. K njej sem naravnal svoje želje in v čistosti sem jo našel. Razumnost sem dobil po njej že od začetka, zato je ne bom nikdar zapustil.

Psalm 19

Odpev: »Gospodove zapovedi nas razveseljujejo.«

Ps 19,8.9.10.11

Gospodova postava je popolna,
poživlja dušo;
Gospodova beseda je zanesljiva,
uči nevednega.
Odpev: »Gospodove zapovedi nas razveseljujejo.«
Gospodove postave so prave,
razveseljujejo srce;
Gospodov ukaz je čist,
razsvetljuje oči.
Odpev: »Gospodove zapovedi nas razveseljujejo.«
Gospodov strah je iskren,
ostane vekomaj;
Gospodovi odloki so resnični,
obenem pravični.
Odpev: »Gospodove zapovedi nas razveseljujejo.«
Zaželeni so bolj ko zlato
in zakladi čistega zlata,
slajši so ko med
in strd iz satovja.
Odpev: »Gospodove zapovedi nas razveseljujejo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite v krotkosti vsajeno besedo, ki more rešiti vaše duše. Aleluja.

Ne delajmo se nevedne pred očitnimi Božjimi deli

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 11,27-33)

Jezus s svojimi učenci spet pride v Jeruzalem. Ko hodi po templju, pridejo k njemu veliki duhovniki, pismouki in starešine in mu rečejo: »S katero oblastjo to delaš in kdo ti je dal to oblast, da to delaš?« Jezus jim pravi: »Vprašal vas bom neko stvar; odgovorite mi in povedal vam bom, s katero oblastjo to delam: Janezov krst – je bil iz nebes ali od ljudi? Odgovorite mi!« In mislili so sami pri sebi: »Ako rečemo: ›Iz nebes,‹ bo dejal: ›Zakaj mu torej niste verjeli?‹ Ali naj rečemo: ›Od ljudi?‹« Obšel jih je strah pred ljudstvom; Janeza so namreč vsi imeli za resničnega preroka. Odgovorijo torej Jezusu: »Ne vemo.« Jezus jim pa reče: »Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam.«
Sv. Karel Lwanga (leto I), sobota po prvem petku, kvatrna sobota, obvezni god

Berilo

Bog sprejme daritev mučencev

Berilo iz knjige modrosti (Mdr 3,1-9)

Duše pravičnih so v Božji roki in trpljenje jih ne zadene. Očem nespametnih so se zdeli mrtvi, njihov odhod je veljal za nesrečo in ločitev od nas za uničenje, oni pa so v miru. Kajti čeprav so po sodbi ljudi bili mučeni, je njihovo upanje polno neumrljivosti; in po kratkem trpljenju dobijo velike dobrote. Kajti Bog jih je preizkusil in našel, da so njega vredni.

Kakor zlato v topilnici jih je preizkusil in kakor žgalno daritev jih sprejel. V času njihovega obiskanja se bodo zasvetili in kakor iskre po strnišču tekli. Sodili bodo narode in gospodovali ljudstvom in kraljeval jim bo Gospod na veke. Tisti, ki vanj zaupajo, bodo spoznali resnico, in tisti, ki so zvesti, bodo v ljubezni pri njem vztrajali, kajti milost in usmiljenje dosežejo njegovi izvoljenci.

Psalm 126

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Ps 126,1-6

Ko je Gospod dal, da so se vrnili sionski jetniki,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo.
Tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik vriskanja.
Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«
Tedaj so govorili med narodi:
»Velike reči je Gospod stóril zanje.«
Velike reči je Gospod za nas stóril,
vsi smo bili zato veseli.
Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«
Gospod, daj, da se vrnemo,
kakor se vrnejo potoki v puščavo.
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo z vriskanjem.
Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«
Odhajajo, odhajajo z jokom,
ko nosijo seme za setev.
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem,
ko nosijo svoje snope.
Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Evangelij

Prim. Mt 10,32

Aleluja

Aleluja. Kdor bo mene priznal pred ljudmi, ga bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Aleluja.

Mučenci naj se ne bojijo telesne smrti

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,28-33)

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti; bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali se ne prodajata dva vrabca za en novčič? In nobeden izmed njiju ne pade na tla brez vašega Očeta. Vam pa so celo lasje na glavi vsi prešteti. Nikar se torej ne bojte! Več kot veliko vrabcev ste vredni vi.

Vsakega torej, ki bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih; kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Sirah prispe do konca. Vesel je, da je že v mladosti prejel Gospodovo modrost. Iskal jo je, jo poglabljal ob dobrem učitelju, v njej je rasel in ji ostal zvest tudi ob preizkušnjah. Vztrajal bom na poti Božje modrosti, se vanjo poglabljal in jo izpolnil v življenju. Gospod, razsvetli me, da bom doumel, da je modrost dihanje s teboj v molitvi, da sem deležen tvoje ljubezni, ki daje moč vsemu in me odpira v neskončnost.

Evangelij

V templju se Jezusu približajo predstavniki uradnega judovstva in ga vprašajo, s kakšno oblastjo posega v religiozno prakso. Na ta zviti pristop jim odgovori z drugim vprašanjem o avtoriteti Janeza Krstnika. Svoboden in brez predsodkov bom pred Gospodom, priznal njegovo resnico in mu sledil z odločitvijo. Gospod, hvala, ker razbijaš neresnične gotovosti in ne pustiš lažjih izbir.

Primož Krečič

Sv. Karel Lwanga (3. junij)