Božja beseda za petek, 2. junija 2023

Petek 8. tedna med letom (leto I), prvi petek v mesecu

»Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in se vam bo zgodilo.« (Mr 11,24)

Berilo

Slava svetih prednikov živi od roda do roda

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 44,1.9-13)

Hvaliti hočem vrle može, naše očete v njih rodovinah! So pa nekateri, za katerimi ni spomina, izginili so, kakor da bi jih ne bilo; postali so, kakor da bi ne bili rojeni, in tako njih otroci za njimi. Toda naslednji so vrli možje in njih pravična dela se ne pozabijo. Pri njihovem zarodu ostane blagoslov in njih dediščina pri njihovih vnukih. Pri zavezi ostane njih zarod in njihovi otroci zaradi njih. Na veke ostane njih spomin in njihova slava ne ugasne.

Psalm 149

Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«

Ps 149,1-2.3-4.5-6.9

Pojte Gospodu novo pesem,
njegova hvala naj se razlega v zboru svetih!
Izrael naj se veseli svojega stvarnika,
sionski sinovi svojega kralja.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«
Hvalijo naj njegovo ime z rajalnim plesom,
z bobnom in citrami naj mu igrajo!
Gospod ljubi svoje ljudstvo,
ponižne venča z zmago.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«
Sveti naj se radujejo v njegovi slavi,
naj se veselijo v svojih domovih;
Božji hvalospevi naj bodo v njihovih grlih:
to je v slavo vsem njegovim svetim.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Oče nas je radovoljno rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvari. Aleluja.

Božja hiša je hiša molitve za vse narode

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 11,11-25)

Jezus je med vzklikanjem množice prišel v jeruzalemski tempelj. Ko je vse ogledal, je odšel z dvanajsterimi v Betanijo, kajti bila je že pozna ura. Drugi dan, ko so šli iz Betanije, je bil lačen. In ko je od daleč zagledal smokvino drevo, ki je imelo listje, je šel, če bi morda na njem kaj našel. Ko je prišel do njega, ni našel drugega kakor le listje; kajti ni bil še čas za smokve. In rekel je smokvi: »Naj nikoli nihče več ne je sadu od tebe!« In njegovi učenci so to slišali.

Ko so nato prišli v Jeruzalem, je Jezus stopil v tempelj in začel izganjati tiste, ki so v templju prodajali in kupovali; prevrnil je mize menjalcem in stole prodajalcem golobov in ni pustil, da bi kdo kako posodo prenesel skozi tempelj. In učil jih je: »Ali ni pisano: ›Moja hiša naj bo hiša molitve za vse narode,‹ vi pa ste iz nje napravili razbojniško jamo?« Ko so to slišali veliki duhovniki in pismouki, so iskali, kako bi ga umorili; kajti bali so se ga, ker se je vse ljudstvo čudilo njegovemu nauku. Ko se je pa zvečerilo, je odhajal iz mesta.

Ko so pa zjutraj šli mimo smokvinega drevesa, so videli, da je do korenin suho. Peter se spomni in mu reče: »Učenik, glej, smokva, ki si jo preklel, je suha.« Jezus jim je odgovoril: »Imejte vero v Boga! Resnično, povem vam: Kdor koli poreče tej gori: ›Vzdigni se in se vrzi v morje‹ in v srcu ne bo dvomil, ampak veroval, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. Zato vam pravim: Kar koli v molitvi prosite, verujte, da boste prejeli, in vse se vam bo zgodilo. In kadar se pripravite k molitvi, odpustite, če imate kaj zoper koga: da vam tudi vaš Oče, ki je v nebesih, odpusti vaše grehe.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Marcelin in Peter

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Sirahova misel je sodobna. V otrocih in vnukih se pokaže moč vere in življenjska resnica njihovih staršev. Narod živi od ljudi, ki so spolnili svoje poslanstvo v korist vseh. Ti ne bodo pozabljeni, po njih se bo nadaljevala zgodovina. Trudil se bom čim bolj izpolniti svoje življenje in z njim spodbujati še druge. Gospod, daj mi moči, da bom zvest v veri in s svojim zgledom prenesel to izkušnjo na mladi rod.

Evangelij

Marko opisuje, kako je Jezus preklel figo in se je posušila. Iz templja je izgnal trgovce in menjalce in govoril učencem o učinkovitosti molitve. Tako pri figi kot pri judovskem bogoslužju je bistveno, da obrodi sad. Tudi mene sprašuje, koliko zares zaupam Gospodu in prosim za njegov dar. Gospod, hvala, ker preganjaš vsako nedejavnost in mi podarjaš dober sad.

Primož Krečič