Božja beseda za nedeljo, 4. junija 2023

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica, slovesni praznik (leto A)

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil« (Jn 3,17)

1. berilo

Gospod Bog je usmiljen in milostljiv

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 34,4-6.8-9)

Tiste dni je Mojzes zjutraj zgodaj vstal in šel na Sínajsko goro, kakor mu je Gospod zapovedal, v roko pa je vzel kamniti plošči. Gospod je stopil dol v oblaku in se postavil ob njem ter klical ime Gospodovo. In Gospod je šel mimo njega in klical: »Gospod, Gospod, usmiljeni in milostljivi Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi.« Tedaj je Mojzes hitro pokléknil in se priklônil do tal ter rekel: »Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj hodi, prosim, Gospod sredi med nami. Ljudstvo je namreč trdovratno, toda odpústi našo krivdo in naš greh in vzemi nas za svojo lastnino!«

Spev z odpevom

Odpev: »Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov.«

DanD 3,52-55

Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov,
hvale vreden in nadvse poveličevan na veke.
Slavljeno je sveto ime tvojega veličastva,
nadvse hvale vredno in poveličevano na veke.
Odpev: »Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov.«
Slavljen si v svetišču svojega svetega veličastva,
nadvse opevan in veličasten na veke.
Slavljen si, ki prestoluješ nad kerubi in motriš brezna,
hvale vreden in nadvse poveličevan na veke.
Odpev: »Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov.«
Slavljen si na prestólu svojega kraljestva,
nadvse opevan in poveličevan na veke.
Slavljen si na nebesnem oboku,
opevan in poveličevan na veke.
Odpev: »Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov.«

2. berilo

Milost Jezusa, ljubezen Očeta, občestvo Duha

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 13,11-13)

Bratje in sestre, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, bodite istih misli, živite v miru, pa bo Bog ljubezni in miru z vami. Pozdravite drug drugega s svetim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi!

Evangelij

Raz 1,8

Aleluja

Aleluja. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Bogu, ki je, ki je bil in ki pride. Aleluja.

Oče je poslal Sina, da bi se svet po njem rešil

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 3,16-18)

Tisti čas je Jezus rekel Nikodému: »Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sódi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.«

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Frančišek Caracciolo

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica
(4.6.2023 ob 10h, dolžina: 10:27)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica - Ivan Likar - Šmihel pri Pivki
(15.6.2014 ob 10h, dolžina: 11:29)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica
(15.6.2014 ob 10h, dolžina: 10:15)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica
(15.6.2014 ob 9h, dolžina: 9:22)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica - Edo Škulj - Ljubljana - Tabor
(19.6.2011 ob 10h, dolžina: 8:34)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, nedelja 15. junij 2014 ...

Danes obhajamo slovesni praznik Svete Trojice, ki nam daje v zrenje ter češčenje božansko življenje Očeta, Sina in Svetega Duha, torej življenje popolnega občestva in ljubezni, začetek in cilj vesolja in vsake stvari, Boga. V Trojici vidimo tudi vzorec Cerkve, v katero smo bili poklicani, da bi ljubili, kakor nas je Kristus ljubil. Ljubezen je tisto konkretno znamenje, ki razodeva vero v Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Ljubezen je prepoznavno znamenje kristjana, kakor nam ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Ambroziaster pravi: »Skupek Trojice in enosti oblasti je popolnost vsega zveličanja. Saj nam je Božja ljubezen poslala Zveličarja Jezusa, po katerem milosti smo bili zveličani. Ker imamo to milost zveličanja, smo že v občestvu s Svetim Duhom. Ta podpira tiste od Boga ljubljene in rešene po Kristusovi milosti, iz česar popolnost Treh je popolnost človeka za zveličanje.« ...

Sv. Avguštin vzklika »Vides Trinitatem, si caritatem vides – Trojico zreš, če vidiš ljubezen« (De Trinitate VIII, 8,12).

Sveti Avguštin današnji evangeljski odlomek ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Duhovne misli o Sveti Trojici so iz redne sredine kateheze, ki jo je imel Benedikt XVI. novembra 2009 o dveh srednjeveških filozofih in teologih, Hugu in Rihardu Svetoviktorskih.
Kontemplacija je torej ciljna točka, sad strme poti, ki vključuje tudi dialog med vero in razumom, to je – ponovno – teološki razmislek. Teologija se začenja pri resnicah, ki so predmet vere, vendar pa skuša poglobiti njeno spoznanje z rabo razuma, ko si prisvaja dar vere. To nanašanje razumskosti na razumevanje vere prepričljivo ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.