Božja beseda za torek, 27. junija 2023


Sv. Ema Krška, obvezni god

Torek 12. tedna med letom (leto I)

»Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo.« (Mt 7,14)

Berilo

Med brati naj ne bo prepira

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 13,2.5-18)

Abram je bil silno bogat z živino, srebrom in zlatom. A tudi Lot, ki je hodil z Abramom, je imel drobnico, goved in šotore. Zato jima pokrajina ni zadoščala za skupno bivanje; njuno imetje je bilo namreč tako veliko, da nista mogla ostati skupaj. Vnel se je namreč prepir med pastirji Abramovih čred in pastirji Lotovih čred; povrh so še Kanaanci in Ferezejci bivali takrat v deželi.

Zato je Abram rekel Lotu: »Naj ne bo, prosim, prepira med menoj in teboj, med mojimi in tvojimi pastirji, saj sva brata. Ali ni vsa dežela pred teboj? Loči se, prosim, od mene! Če ti hočeš na levo, pojdem jaz na desno, če pa ti hočeš na desno, pojdem jaz na levo.« Tedaj je Lot pogledal in videl, da je vso pokrajino ob Jordanu docela namakala voda, preden je Gospod pokončal Sodomo in Gomoro, bila je kakor Gospodov vrt, kakor egiptovska dežela, tja do Segora. In Lot si je izvolil pokrajino ob Jordanu. Lot je potem odrinil proti vzhodu; tako sta se ločila drug od drugega.

Abram je bival v kanaanski deželi, Lot pa je bival v mestih te pokrajine in šotoril tja do Sodome. Sodomljani pa so bili hudobni in veliki grešniki pred Gospodom. Gospod pa je rekel Abramu, potem ko se je Lot ločil od njega: »Povzdigni oči in poglej s kraja, kjer stojiš, proti severu in jugu, proti vzhodu in zahodu! Vso deželo, ki jo vidiš, bom namreč dal tebi in tvojemu zarodu na veke. Namnožil bom tvoj zarod kakor prah zemlje: ako more kdo prešteti prah zemlje, bo preštel tudi tvoj zarod. Vstani, prehôdi deželo po njeni dolgosti in širokosti! Kajti tebi jo bom dal.« In Abram je premaknil svoje šotore ter prišel prebivat k Mamrejevemu hrastu, ki je pri Hebronu. Tam je Gospodu postavil oltar.

Psalm 15

Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«

Ps 15,2-5

Kdor hodi brez madeža in dela pravično,
misli prav v svojem srcu in ne obrekuje z jezikom,
kdor svojemu bližnjemu nič hudega ne stori.
Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«
Kdor ne zasramuje svojega soseda;
kdor ničvredneža ne ceni,
časti pa tiste, ki se bojijo Gospoda.
Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«
Kdor tudi sebi v škodo ne spreminja prisege,
svojega denarja ne posoja oderuško
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.
Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Zlato pravilo prave medsebojne ljubezni

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 7,6.12-14)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ne dajajte svetega psom in ne mečite svojih biserov pred svinje, da jih morda z nogami ne pohodijo in se ne obrnejo ter vas raztrgajo. Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim; to je namreč postava in preroki. Vstopite skozi ozka vrata; zakaj široka so vrata in prostorna je pot, ki drži v pogubo, in mnogo jih je, ki v pogubo hodijo po njej. Kako ozka so vrata in tesna je pot, ki drži v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo!
Sv. Ema Krška (leto I), obvezni god

Berilo

Hvala žene, ki se boji Gospoda

Berilo iz knjige pregovorov (Prg 31,10-13.19-20.30-31)

Vrlo ženo, kdo jo najde? Njena cena visoko presega bisere. Zaupa ji srce njenega moža in dobička mu ne zmanjka. Ona mu izkazuje dobro in ničesar hudega vse dni svojega življenja. Skrbi za volno in lan in veselo dela s svojimi rokami. Svoje roke steguje po preslici, njeni prsti prijemljejo vreteno. Svojo dlan odpira ubogemu, in potrebnemu podaja roke.

Varljiva je ljubkost in minljiva je lepota; žena, ki se boji Gospoda, ta je hvale vredna. Dajte ji uživati sad njenih rok in naj jo hvalijo pri vratih njena dela!

Psalm 127

Odpev: »Blagor vsem, ki se bojé Gospoda.«

Ps 127,1-5

Blagor vsem, ki se bojé Gospoda
in hodijo po njegovih potih!
Kajti sad truda svojih rok boš užival,
srečen boš in dobro ti bo.
Odpev: »Blagor vsem, ki se bojé Gospoda.«
Tvoja žena bo v tvoji hiši
kakor rodovitna trta,
tvoji otroci okrog tvoje mize
kakor oljčne mladike.
Odpev: »Blagor vsem, ki se bojé Gospoda.«
Blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda.
Blagoslovi naj te Gospod s Siona,
da boš gledal srečo Jeruzalema
vse dni svojega življenja.
Odpev: »Blagor vsem, ki se bojé Gospoda.«

Evangelij

Mt 5,3

Aleluja

Aleluja. Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Moj Oče vam bo dal kraljestvo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 12,32-34)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil dati vam kraljestvo. Prodajte, kar imate, in dajte vbogajme. Napravite si mošnje, ki ne ostarijo, zaklad v nebesih, ki ne poíde in kateremu se tat ne približa in ga molj ne razjé. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Ema

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Abram želi urediti odnose z nečakom Lotom. Oba sta pastirja, zato Abram predlaga, da si razdelita pokrajino. Izbiro prepusti Lotu, za kar bo kasneje deležen blagoslova. Ob prepirih in nejasnostih se bom skušal pogovoriti in poiskati rešitev. Tudi če mi ne bo po volji, bo dogovor prinesel mir. Gospod, hvala za Abrahamov pogum. Daj mi moči, da bom znal pri delitvi potrpeti in ohraniti notranji mir.

Evangelij

Jezus vabi učence k iskreni ljubezni do Boga, da svete reči ostanejo svete, in k upoštevanju zlatega pravila medsebojne ljubezni. Pot z Jezusom je naporna, saj ni prostora za moralne kompromise in predajanje skušnjavam. Po kakšni poti hodim? Ali se borim proti lagodnosti, ohranjam notranjo disciplino? Gospod, osvobodi me popustljivosti, da bi se predal svetni miselnosti.

Primož Krečič

Sv. Ema Krška (27. junij)