Božja beseda za sredo, 28. junija 2023


Sv. Irenej, obvezni god

Sreda 12. tedna med letom (leto I)

»Po njihovih sadovih jih boste torej spoznali« (Mt 7,20).

Berilo

Zaradi vere sklene Bog z Abrahamom zavezo

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 15,1-12.17-18)

Tiste dni je Gospod v prikazni nagovoril Abrama takole: »Ne boj se, Abram! Jaz sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo veliko.« Abram je odgovoril: »Gospod Bog, kaj mi boš dal, ko odhajam brez otrok in bo dedič moje hiše Damaščan Eliezer? Glej, meni nisi dal zaroda in moj domači hlapec bo moj dedič.« A glej, Gospodova beseda mu je rekla: »Ne bo tvoj dedič on, ampak nekdo, ki bo tvoje krvi.« Gospod ga je nato peljal ven in mu rekel: »Ozri se v nebo in preštej zvezde, če jih moreš prešteti!« Dalje mu je rekel: »Toliko bo tvojega zaroda.« Veroval je Gospodu in ta mu je štel to v pravičnost.

Potem mu je Bog dejal: »Jaz sem Gospod, ki sem te izpeljal iz Ura na Kaldejskem, da ti dam to deželo v tvojo posest.« Abram je odgovoril: »Gospod Bog, po čem naj spoznam, da jo dobim v posest?« Rekel mu je: »Vzemi zame triletno telico, triletno kozo, triletnega ovna, grlico in mladega goloba!« Vzel je zanj vse te živali, jih razpolovil po sredi ter položil polovici eno nasproti drugi; ptic pa ni razpolovil. Ptice roparice so se spuščale na trupla, Abram pa jih je odganjal. Ko se je sonce nagibalo k zatonu, je Abrama objelo spanje in glej, groza, velika temota ga je obšla. Ko pa je sonce zašlo in je nastala gosta tema, glej, kadeča se peč in goreča plamenica, ki je šla skoz med onimi razdeljenimi živalmi!

Tisti dan je sklenil Gospod zavezo z Abramom, govoreč: »Tvojemu zarodu dam to deželo od egiptovske reke do velike reke, reke Evfrata.«

Psalm 105

Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«

Ps 105,1-2.3-4.6-7.8-9

Slavite Gospoda, kličite njegovo ime,
oznanjajte med narodi njegova čudovita dela!
Pojte mu, igrajte mu,
pripovedujte o vseh njegovih čudežih.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«
Ponašajte se z njegovim svetim imenom,
naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda!
Opazujte Gospoda in njegovo moč,
vedno iščite njegovo obličje!
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«
O zarod njegovega služabnika Abrahama,
sinovi njegovega izvoljenca Jakoba!
On je Gospod, naš Bog;
njegove sodbe veljajo po vsej zemlji.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«
Na veke se spominja svoje zaveze,
obljube, ki jo je določil za tisoč rodov,
zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom,
prisege, ki jo je dal Izaku.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, govori Gospod, nihče ne pride k Očetu, razen po meni. Aleluja.

Dejanja razodevajo naše srce

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 7,15-20)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Varujte se lažnivih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi. Po njih sadovih jih boste spoznali. Ali obirajo grozdje s trnja ali smokve z osata? Tako vsako dobro drevo rodi dober sad, slabo drevo pa rodi slab sad. Ne more dobro drevo roditi slabega sadu in ne slabo drevo roditi dobrega sadu. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo posekali in vrgli v ogenj. Po njih sadovih jih boste torej spoznali.
Sv. Irenej (leto I), obvezni god

Berilo

Pravi način opravljanja službe v Cerkvi

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Timoteju (2 Tim 2,22-26)

Preljubi, prizadevaj si za pravičnost, vero, ljubezen in mir z onimi, ki Gospoda kličejo s čistim srcem. Nespametnih in nerazsodnih vprašanj pa se izogiblji, ker veš, da rodijo prepire. Gospodov služabnik pa se ne sme prepirati, temveč mora biti krotak do vseh, zmožen poučevanja, potrpežljiv, ki s krotkostjo svari uporne; morda jim Bog le da spokornost, da spoznajo resnico in se streznijo iz mreže hudega duha, ki jih ima ujete, da delajo po njegovi volji.

Psalm 118

Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«

Ps 118,9-10.11-12.13-14

Kako bo mladenič ohranil svojo pot čisto?
Če se bo držal tvojih besed.
Z vsem svojim srcem te iščem;
ne daj, da bi zablodil od tvojih ukazov!
Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«
V svojem srcu hranim tvoj izrek,
da ne grešim zoper tebe.
Slavljen si, Gospod;
nauči me svojih zakonov!
Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«
S svojimi usti oznanjam
vse tvoje odloke.
življenja po tvojih odredbah se veselim
kot največjega bogastva.
Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«

Evangelij

Jn 15,4a.5b

Aleluja

Aleluja. Ostaníte v meni in jaz v vas, govorí Gospod. Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu. Aleluja.

Svetniki so tam, kjer je Kristus

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,20-26)

Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno: jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Irenej

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog obljubi Abramu veliko potomstvo, toda leta tečejo in nima otroka. Vse kaže, da bo drugi prevzel njegovo posest in rod. Abram se ves izroči Bogu in neomajno veruje v njegove obljube. V trenutkih teme in negotovosti se bom obrnil na Gospoda in mu zaupal, da bo vse prav rešil. Gospod, hvala, ker si nas že tolikokrat presenetil s svojimi posegi in močjo, tudi ko sem mislil, da si daleč in tiho.

Evangelij

Jezus svari pred lažnimi preroki, ki hodijo v ovčjih oblekah, v resnici pa so plenilski volkovi. Treba je presojati sadove, saj dobro drevo prinaša dobre sadove. Kako se trudim, da bi moje življenje razodevalo to, kar mislim in delam? Gospod, naj ne blodim sem in tja ter si lažem, ko mi ti ponujaš najboljše predloge. Pomagaj mi ostati zvest, potem bodo iz ljubezni zrasli dobri sadovi.

Primož Krečič

Sv. Irenej (28. junij)