Božja beseda za sredo, 26. oktobra 2022

Sreda 30. tedna med letom (leto II)

»In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.« (Lk 13,30)

Berilo

Spoštljivo služimo ljudem zaradi Kristusa

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 6,1-9)

Otroci, bodite svojim staršem poslušni v Gospodu, zakaj to je prav. »Spoštuj očeta in mater,« to je prva zapoved z obljubo: »da ti bo dobro in boš dolgo živel na zemlji.« In očetje, ne srdite svojih otrok, ampak jih vzgajajte z Gospodovim strahovanjem in svarjenjem.

Sužnji, bodite poslušni zemeljskim gospodarjem s strahom in trepetom, v preproščini svojega srca, kakor Kristus; ne s službo na videz, kakor bi hoteli ugajati ljudem, marveč vršite Božjo voljo iz srca kot Kristusovi služabniki. Služite z dobro voljo kakor Gospodu in ne kakor ljudem, ker veste, da bo vsak, naj bo suženj ali svoboden, dobil od Gospoda povračilo za to, kar bo dobrega storil. Gospodarji, prav to delajte vi njim in grožnje opustite, vedoč, da je njihov in vaš Gospod v nebesih in se ne ozira na osebo.

Psalm 145

Odpev: »Resničen je Gospod v vseh svojih besedah.«

Ps 145,10-14

Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela,
tvoji sveti naj te slavijo;
naj poročajo o slavi tvojega kraljestva,
naj govorijo o tvoji moči.
Odpev: »Resničen je Gospod v vseh svojih besedah.«
Naj oznanjajo človeškim sinovom tvojo moč
in slavo tvojega sijajnega kraljestva.
Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov,
tvoje kraljestvo je za vse rodove.
Odpev: »Resničen je Gospod v vseh svojih besedah.«
Resničen je Gospod v vseh svojih besedah,
dober v vseh svojih delih;
Gospod zadržuje vse, ki padajo,
dviga vse, ki so tlačeni.
Odpev: »Resničen je Gospod v vseh svojih besedah.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoja beseda je resnica, posveti nas v resnici. Aleluja.

Nebeški Oče bo vse zbral pri sebi

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 13,22-30)

Ko je bil Jezus na poti v Jeruzalem, je hodil po mestih in vaseh in učil. Rekel pa mu je nekdo: »Gospod, ali je malo teh, ki se zveličajo?« On jim je rekel: »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata; povem vam, mnogi bodo želeli vstopiti, pa ne bodo mogli.

Ko bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl in boste zunaj postajali in začeli na vrata trkati govoreč: ›Gospod, odpri nam,‹ in vam bo odgovoril: ›Ne poznam vas, od kod ste‹ – tedaj boste začeli govoriti: ›Vpričo tebe smo jedli in pili in po naših ulicah si učil.‹ Poreče vam: ›Ne vem, od kod ste; pojdite proč od mene vsi, kateri ste delali krivico.‹

Ondi bo jok in škripanje z zobmi, ko boste videli Abrahama in Izaka in Jakoba in vse preroke v Božjem kraljestvu, sebe pa izgnane venkaj. In prišli bodo od vzhoda in zahoda in severa in juga in bodo sedli za mizo v Božjem kraljestvu. In glej, so zadnji, kateri bodo prvi, in so prvi, kateri bodo zadnji.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Lucijan in Marcijan

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel predstavlja odnose v tedanji širši družini. Sprejema družbene razlike, vendar kliče k medsebojnemu spoštovanju zaradi Gospoda. Kako se vedem kot voditelj in kakšen sem do nadrejenih? V Jezusovem Duhu se bom trudil sprejemati ljudi in odpravljati nesvobodne odnose. Gospod, daj mi modrost, da bom na svojem mestu izpolnil tvojo voljo in bom deležen blagoslova.

Evangelij

Jezus hodi v Jeruzalem. Med potjo ga nekdo vpraša, ali bo veliko zveličanih. Jezus mu ne pove števila, ampak ga spomni na ozka vrata, kar pomeni trud, ki je potreben. Za Gospoda ni dovolj, da ga poznam, ampak da se tudi trudim z vsemi močmi živeti po njem. Gospod, reši me zmotnih gotovosti, saj hočeš le, da uresničim Očetovo voljo. Naj bom zvest v malem.

Primož Krečič