Božja beseda za četrtek, 11. novembra 2021


Sv. Martin, obvezni god

Četrtek 32. tedna med letom (leto I)

»Božje kraljestvo ne pride takó, da bi zbujalo pozornost.« (Lk 17,20)

Berilo

Modrost je odsvit večnega Boga

Berilo iz knjige modrosti (Mdr 7,22-8,1)

V modrosti je duh: razumen, svet, edin, mnogoter, tanek, gibčen, prešinjajoč, neomadeževan, jasen, nedotakljiv, dobroljuben, bistroumen, nepremagljiv, dobrotljiv, človekoljuben, trden, veren, brezskrben, vsega zmožen, vse nadzirajoč in prešinjajoč vse duhove: razumne, čiste in najtanjše. Prožnejša od vsega, kar se giblje, je modrost; zaradi svoje čistosti prodira in prešinja vse. Ona je dih Božje moči, čist izliv veličastva Vsemogočnega; zato ne vdere vanjo nič omadeževanega. Saj je odsvit večne

Luči, brezmadežno ogledalo Božje dejavnosti, podoba njegove dobrote. Čeprav je ena, premore vse, in dasi ostane v sebi, se obnavlja. Od roda do roda prehaja v svete duše in jih napravlja za Božje prijatelje in preroke. Bog ne ljubi ničesar razen njega, ki prebiva z modrostjo. Ta je namreč lepša ko sonce in kakor vsa razvrstitev zvezd; če se primerja z lučjo, jo prekosi. Zakaj za njo nastopi noč, modrosti pa ne premaga hudobija. Sega pa z močjo od kraja do kraja in z voljnostjo ureja vse.

Psalm 119

Odpev: »Od vekov je tvoja beseda, Gospod.«

Ps 119,89.90.91.130.135.175

Od vekov je tvoja beseda, Gospod,
utrjena v nebesih.
Od roda do roda traja tvoja zvestoba:
utrdil si zemljo, in ostane.
Odpev: »Od vekov je tvoja beseda, Gospod.«
Po tvojih odlokih vse večno obstaja,
vse stvari tebi služijo.
Tvoje besede razsvetljujejo
in učijo neizkušane.
Odpev: »Od vekov je tvoja beseda, Gospod.«
Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom,
naúči me svojih zakonov!
Naj živi moja duša, naj te hvali,
tvoji odloki naj mi pomagajo!
Odpev: »Od vekov je tvoja beseda, Gospod.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Svojih stezá me uči, moj Bog, vôdi me v svoji resnici. Aleluja.

Božje kraljestvo je že med nami

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 17,20-25)

Ko so farizeji vprašali Jezusa, kdaj pride Božje kraljestvo, jim je odgovoril: »Božje kraljestvo ne pride tako, da bi zbujalo pozornost, tudi ne bodo govorili: ›Glej, tu je!‹ ali ›Tam je!‹ Zakaj, glejte, Božje kraljestvo je med vami.« Učencem pa je rekel: »Pridejo dnevi, ko boste želeli videti enega izmed dni Sina človekovega, pa ga ne boste videli. In porekó vam: ›Glejte, tukaj je, glejte, tam je.‹ Ne hodite in ne begajte za njim! Kajti kakor blisk, ko se zabliska, posveti od enega konca neba do drugega, tako bo Sin človekov na svoj dan. Poprej pa mora veliko trpeti in biti zavržen po tem rodu.




Sv. Martin (leto I), obvezni god

Berilo

Bog mazili in pošlje preroka

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 61,1-3)


Duh vsemogočnega Gospoda je nad menoj,
ker me je Gospod pomazilil.
Poslal me je, da oznanim blagovest ponižnim,
da ozdravim nje, ki so pobiti v srcu,
da oznanim jetnikom prostost
in zvezanim rešênje,
da okličem leto Gospodove milosti,
dan maščevanja našega Boga,
da potolažim vse žalujoče,
da dam na Sionu žalujočim kot dar
venec namesto pepela,
olje veselja namesto žalnega ogrinjala,
hvalnico namesto obupa.
Hrasti pravičnosti se bodo imenovali,
nasad Gospodov v njegovo poveličanje.

Psalm 111

Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

Ps 111,1-9

Aleluja.
Slavil bom Gospoda z vsem srcem
v zboru pravičnih in v srenji.
Velika so Gospodova dela,
preiskovanja vredna za vse, ki jih ljubijo.
Njegovo delo je polno veličastva in sijaja,
njegova pravičnost ostane na veke.
Obrnil je spomin na svoje čudeže,
Gospod je usmiljen in milostljiv;
jed daje njim, ki se ga bojé;
vekomaj se spominja svoje zaveze.
Svojemu ljudstvu je pokazal moč svojih del,
ko jim je dal posest narodov.
Dela njegovih rok so zvestoba in pravičnost,
trdne so vse njegove zapovedi,
postavljene za vek in veke,
izpolnjene zvesto in pravično.
Poslal je rešitev svojemu ljudstvu,
potrdil je svojo zavezo za vekomaj;
sveto in častitljivo je njegovo ime.

Evangelij

Mt 25,40

Aleluja

Aleluja. Kar koli ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Aleluja.

Kar ste storili mojim bratom, ste storili meni

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-46)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹

Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Martin Tourski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Hvalnica modrosti opisuje izvor vsega, naravo in modrost. Ta je dih Božje moči, izliv slave, ki je višja od vsake luči. Razdaja se navzven in utrjuje Božje prijateljstvo, preroki zajemajo iz nje svojo moč. Odprl se bom Božjemu Duhu, da bo v meni sijala slava Božje modrosti. Gospod, ti si prva Modrost. Podpiraj me v korakih modrosti. Brani me pred lažjo greha, naj bom zvest.

Evangelij

Farizeji sprašujejo o prihodu Božjega kraljestva, toda Jezus jim pravi, da ni ure, ki bi to povedala. Opozori jih, da je v njegovi osebi in delu Kraljestvo že med njimi. Odločiti se moram za Jezusa in sprejeti odgovornost za svoje življenje. Gospod, hvala, ker me ne plašiš s katastrofo, ampak si najbolj varna prihodnost. Naj se tega iskreno veselim in te pričakujem.

Primož Krečič

Sv. Martin (11. november)

Misli Benedikta XVI.

Cerkev 11. novembra obhaja god sv. Martina Tourskega, enega najslavnejših in najbolj češčenih svetnikov v Evropi. Rodil se je okoli leta 316 v poganski družini v Panoniji. Po očetovem zgledu je najprej začel vojaško kariero. Že v mladih letih pa se je srečal s krščanstvom in se kljub nasprotovanju pridružil katehumenom, da bi se pripravil na krst. Zakrament svetega krsta je prejel pri približno dvajsetih letih. Nato je še nekaj časa ostal v vojski, kjer je o svojem novem načinu ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.