Božja beseda za petek, 12. novembra 2021


Sv. Jozafat, obvezni god

Petek 32. tedna med letom (leto I)

»Kdor bo skušal rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa ga bo izgubil, ga bo rešil.« (Lk 17,33)

Berilo

Iz stvarstva moremo spoznati Stvarnika

Berilo iz knjige modrosti (Mdr 13,1-9)

Nespametni so vsi ljudje, v katerih ni Božjega spoznanja, ki iz vidnih dobrin niso mogli spoznati Njega, ki je in ki pri opazovanju del niso spoznali umetnika, ampak so ali ogenj ali veter ali hitri zrak ali zvezdnati obok ali silovito vodo ali nebesni luči imeli za bogove, ki vladajo svet. Če so, veseleč se njih lepote, v njih slutili bogove, naj bi bili spoznali, koliko boljši je njih Gospod, saj jih je ustvaril začetnik lepote. Če pa so se čudili njihovi moči in dejavnosti, naj bi bili iz tega spoznali koliko močnejši je njih Stvarnik. Iz velikosti in lepote stvari se namreč s primerjanjem spozna njih Stvarnik. Vendar pa te ljudi zadene majhna graja, kajti morda se motijo, ko Boga iščejo in hočejo najti: ukvarjajo se namreč z njegovimi deli in jih preiskujejo, pa se dajo premamiti videzu, ker je lepo, kar vidijo. Vendar pa tudi ti niso opravičljivi: kajti če so premogli toliko spoznavati, da so mogli preiskovati svet, kako da niso še prej našli Gospoda teh reči?

Psalm 19

Odpev: »Nebesa razglašajo Božje veličastvo.«

Ps 19,2-3.4-5

Nebesa razglašajo Božje veličastvo
in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok.
En dan sporoča to drugemu dnevu
in ena noč naznanja to drugi noči.
Odpev: »Nebesa razglašajo Božje veličastvo.«
To ni beseda in niso govori,
katerih glas bi se ne mogel slišati:
Po vsej zemlji se razlega njih glas
in do konca sveta njih govorica!
Odpev: »Nebesa razglašajo Božje veličastvo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, úči me svojo pot, vôdi me po ravni stezi. Aleluja.

Kakšen bo dan Kristusovega razodetja

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 17,26-37)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Kakor je bilo v Noetovih dneh, tako bo tudi v dneh Sina človekovega: jedli so in pili, se ženili in se možile, do dneva, ko je šel Noe v ladjo: in prišel je potop in pokončal vse. Podobno bo, kakor je bilo v Lotovih dneh: jedli so in pili, kupovali in prodajali, sadili in zidali; tisti dan, ko je šel Lot iz Sodome, pa je dežilo ogenj in žveplo izpod neba in pokončalo vse. Prav tako bo tisti dan, ko se bo razodel Sin človekov.

Kdor bo tisti dan na strehi, njegove stvari pa v hiši, naj ne hodi dol ponje; prav tako naj se ne vrača, kdor bo na polju. Spominjajte so Lotove žene. Kdor koli bo skušal svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, in kdor koli ga bo izgubil, ga bo rešil.

Povem vam: tisto noč bosta dva na eni postelji; eden bo sprejet, drugi zavržen. Dve bosta skupaj mleli; ena bo sprejeta, druga zavržena. Dva bosta na polju; eden bo sprejet, drugi zavržen. In spregovorili so ter mu rekli: »Kje bo to, Gospod?« On jim je pa rekel: »Kjer bo mrtvo truplo, tam se bodo zbrali tudi jastrebi.«
Sv. Jozafat (leto I), obvezni god

Berilo

Sveti se usposobijo, da se zida Kristusovo telo

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 4,1-7.11-13)

Bratje in sestre, opominjam vas, jaz ujetnik v Gospodu: Živíte, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani, v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo; drug drugega prenašajte v ljubezni in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru; eno telo in en Duh, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica; en Gospod, ena vera, en krst; en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh. Vsakemu izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. On je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, zopet drugi evangelisti in zopet drugi pastirji ter učitelji, da se tako sveti usposobijo za delo službe in se zida Kristusovo telo, dokler vsi ne dospemo do edinosti vere in spoznanja Božjega Sina, do popolnega moža, do mere polne Kristusove starosti.

Psalm 1

Odpev: »Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda.«

Ps 1,1-4.6

Blagor človeku, ki se ne ravna po brezbožnih,
ne stopa na pot grešnikov
in ne poseda v družbi porogljivcev,
marveč se veseli Gospodove postave.
Odpev
Je ko drevo, zasajeno ob potokih vodá,
ki daje ob svojem času svoj sad
in njegovo listje ne ovene;
kar koli dela, vse mu uspeva.
Odpev
Ne tako brezbožni, ne tako!
Ti so kakor pleve, ki jih veter raznaša.
Gospod pozna pot pravičnih,
pot brezbožnih pa vodi v pogubo.
Odpev

Evangelij

Jn 15,9.5

Aleluja

Aleluja. Ostaníte v moji ljubezni! Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Aleluja.

Svetniki so tam, kjer je Kristus

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,20-26)

Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno: jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Jozafat Kunčevič

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pisec vidi, kako so malikovalci neumni. Čudi se, da ne prepoznajo Stvarnika v tolikih njegovih lepotah in ga ne častijo. Zapelje jih mik lažne lepote, ko častijo moči narave. Odkrival bom Božje sledi v naravi in zgodovini in se po njih bližal Bogu. Gospod, hvala, ker razodevaš svojo modrost v stvarstvu, da me vodi k tebi in tvojemu odrešenju. Daj mi pogum, da bom pomagal še drugim.

Evangelij

Gospodov prihod bo presenečenje, ker ljudje ne bodo pripravljeni, tako kot v času Noeta in Lota. Jezus predlaga več svobode in nevezanosti z vsakdanjimi dejavnostmi. Ali mi način življenja in dela dopušča čas za srečanje z Jezusom? Gospod, uči me budnosti in dejavnega pričakovanja. Naj ne pozabim, da je na svetu vse minljivo in da vse prihaja iz tvojih rok.

Primož Krečič

Sv. Jozafat (12. november)