Božja beseda za sredo, 10. novembra 2021


Sv. Leon Veliki, obvezni god

Sreda 32. tedna med letom (leto I)

»Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga« (Lk 17,15)

Berilo

Tudi vladarji naj si pridobijo Božjo modrost

Berilo iz knjige modrosti (Mdr 6,1-11)

Slišite, kralji in umejte; poučite se, vladarji knezov zemlje! Poslušajte vi, ki gospodujete množici in se ponašate s trumami ljudstev! Gospod vam je dal oblast in moč Najvišji, ki bo presodil vaša dela in preiskal vaše načrte; ker kot služabniki njegovega kraljestva niste prav sodili, ne spolnjevali postave in ne živeli po Božji volji.

Strašno in hitro bo prišel nad vas, zakaj stroga sodba zadene oblastnike. Neznatni namreč zaslužijo odpuščanje in usmiljenje, mogočni pa bodo hudó kaznovani. Zakaj Gospod vesoljstva se osebe ne boji, tudi se ne straši veličine, saj je sam naredil majhnega in velikega in za vse enako skrbi; mogočnim pa grozi stroga preiskava.

Do vas torej, oblastniki, se obračajo moje besede, da se naučite modrosti in ne grešite. Zakaj kateri se sveto držijo svetih postav, bodo veljali za svete, in kateri se tega naučijo, bodo našli zagovor. Hrepenite tedaj po mojih besedah, koprnite po njih in boste poučeni!

Psalm 82

Odpev: »Vstani in sodi zemljo, o Bog!«

Ps 82,3-4.6-7

Branite slabotnega in siroto,
Prisojajte pravico nizkemu in ubogemu!
Osvobajajte stiskanega in potrebnega,
rešujte ga iz rok zlobneža!
Odpev: »Vstani in sodi zemljo, o Bog!«
Gospod je rekel: »Bogovi ste,
vsi ste sinovi Najvišjega.
Toda umrli boste kakor ljudje,
popadali kakor kateri koli izmed knezov.«
Odpev: »Vstani in sodi zemljo, o Bog!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje zapovedi razveseljujejo srce, tvoj ukaz razsvetljuje oči. Aleluja.

Pohvala hvaležnega ozdravljenca

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 17,11-19)

Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je šel po sredi med Samarijo in Galilejo. Ko je prihajal v neko vas, mu je prišlo nasproti deset gobavih mož, ki so se ustavili od daleč in so povzdignili glas ter rekli: »Jezus, učenik, usmili se nas!« Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite in pokažite se duhovnikom!« In med potjo so bili očiščeni.

Eden izmed njih pa se je vrnil, ko je videl, da je ozdravljen, in je z velikim glasom slavil Boga; in padel je na obraz pred njegove noge ter se mu zahvaljeval: in ta je bil Samarijan. Jezus pa je spregovoril: »Ali ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali se niso našli drugi, da bi se vrnili in dali čast Bogu, razen tega tujca?« In rekel mu je: »Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila.«
Sv. Leon Veliki (leto I), obvezni god

Berilo

Po Kristusu imamo službo sprave

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 5,14-20)

14 Zakaj priganja nas ljubezen Kristusova; prišli smo namreč do sodbe, da, če je eden umrl za vse, so torej vsi umrli; 15 in za vse je umrl, da bi tisti, ki žive, ne živeli več sami sebi, ampak njemu, ki je zanje umrl in vstal. 16 Zatorej odslej nikogar ne poznamo po mesu. In če smo po mesu poznali Kristusa, ga pa zdaj tako več ne poznamo. 17 Ako je torej kdo v Kristusu, je novo stvarjenje: Staro je prešlo, glejte, nastalo je novo. 18 Vse pa je od Boga, ki nas je po Kristusu s seboj spravil in nam dal službo sprave; 19 zakaj Bog je v Kristusu svet spravil s seboj s tem, da jim njih grehov ni prisojal in je razglasil med nami nauk sprave. 20 Namesto Kristusa smo poslani, kakor da Bog opominja po nas. Prosimo v imenu Kristusa: Spravite se z Bogom!

Psalm 109

Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«

Ps 109,1-4

Zborovodju, Davidov, psalm.

O Bog, ki si moja hvala, ne molči!
Brezbožna in zvijačna usta se odpirajo zoper mene,
lažnivi jeziki govorijo z menoj,
s sovražnimi govori me obkrožajo,
napadajo me brez vzroka.
Zaradi moje ljubezni me obtožujejo,
jaz pa le molim;

Evangelij

2 Kor 5,19

Aleluja

Aleluja. Bog je svet spravil s seboj v Kristusu in nam zaupal besedo sprave. Aleluja.

Ti si Peter - skala

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 16,13-19)

Ko je Jezus prišel v kraje Cezareje Filipove, je svoje učence vpraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« Odgovorili so: »Nekateri: da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, zopet drugi, da Jeremija ali kdo izmed prerokov.« Jezus jim je dejal: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Simon Peter in rekel: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.«

Jezus mu je odgovoril: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti meso in kri ti nista tega razodela, ampak moj Oče, ki je v nebesih.

Pa tudi jaz tebi povem: Ti si Peter – skala in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Leon Veliki

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Modrec poučuje voditelje in kralje. Ne smejo se zanašati le na svojo pamet in moč, ampak morajo poslušati Boga, ki je prva avtoriteta. Oni so le njegovi služabniki. Čim več jim je zaupano, tem bolj bodo tudi odgovarjali. Trudil se bom uresničevati Božje zahteve in biti odgovoren za poslanstvo. Gospod, pomagaj mi razumeti, da mora tisti, ki je bolj odgovoren, še bolj služiti.

Evangelij

Jezus sreča deset gobavcev. Zaradi hude bolezni so izločeni iz okolja. Jezus ne pristaja na to ločitev in jim pomaga, da postanejo ljudje. Toda po velikem daru pozabijo nanj, zahvali se le eden. Samarijan me vabi, da bi se več zahvaljeval Bogu in ga slavil. Gospod, pokaži mi, da je zahvaljevanje del mojega življenja. Naj se v vsaki zahvali znova srečam s teboj.

Primož Krečič

Sv. Leon Veliki (10. november)

Misli Benedikta XVI.

Kateheza Benedikta XVI. o sv. Leonu Velikem, ki jo je imel v sredo, 5. marca 2008.
Dragi bratje in sestre!
Ko nadaljujemo našo pot med cerkvenimi očeti, pravimi zvezdami, ki svetijo od daleč, se v našem današnjem srečanju bližamo osebnosti papeža, ki ga je Benedikt XIV. leta 1754 razglasil za cerkvenega učitelja; gre za sv. Leona Velikega. Kot kaže njegovo ime, ki mu ga je hitro podelilo izročilo, je bil res eden največjih papežev, ki so počastili rimski sedež in veliko prispevali ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.