Božja beseda za nedeljo, 6. januarja 2019

Gospodovo razglašenje, slovesni praznik

»Ko so pa zagledali zvezdo, so se silno razveselili« (Mt 2, 10)

1. berilo

Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 60,1-6)

Vstani, prestolnica Jeruzalem, zasij, kajti prišla je tvoja luč in Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj. Kajti glej, temà pokriva zemljo in meglà ljudstva, nad teboj pa vzhaja Gospod in njegovo veličastvo sije nad teboj. Narodi bodo prišli k tvoji luči, kralji k siju tvoje zarje. Povzdigni oči naokrog in poglej, vsi se zbirajo, prihajajo k tebi. Tvoji sinovi prihajajo od daleč, tvoje hčere peljejo pod roko. Tedaj boš videla in žarela, srce ti bo drhtelo in se širilo, kajti k tebi se bo obrnilo bogastvo morja, imetje narodov bo prišlo k tebi. Množica velblódov te bo zagrnila, dromedárji iz Midjána in Éfe, prišli bodo vsi iz Sábe. Zlata in kadila bodo prinesli, Gospodovo hvalo bodo oznanjali.

Psalm 72

Odpev: »Gospod, vsi narodi ti bodo služili.«

Ps 72,1-2.7-8.10-11.12-13

O Bog, daj svojo razsodnost kralju,
svojo pravičnost kraljevemu sinu.
Naj sodi tvoje ljudstvo po pravičnosti,
tvoje uboge po pravici.
Odpev: »Gospod, vsi narodi ti bodo služili.«
V njegovih dneh bo cvetela pravičnost,
tedaj bo obilje miru, dokler ne ugasne luna.
Vladal bo od morja do morja,
od veletóka do koncev zemlje.
Odpev: »Gospod, vsi narodi ti bodo služili.«
Kralji s celine in z otokov bodo prinašali darove,
kralji z vzhóda in zahóda bodo plačevali davek.
Vsi kralji se mu bodo klanjali,
vsi narodi mu bodo služili.
Odpev: »Gospod, vsi narodi ti bodo služili.«
Zakaj ubogega, ki kliče na pomoč, bo rešil,
rešil nesrečneža, ki nima pomočnika.
Do slabotnega in ubogega bo sočuten,
odrešil bo duše revežev.
Odpev: »Gospod, vsi narodi ti bodo služili.«

2. berilo

Zdaj je razodeto, da so pogani sodediči obljube

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 3,2-6)

Bratje in sestre, mislim, da ste slišali za načrt Božje milosti, ki mi je bila dana za vas. Po razodetju mi je bila razodeta skrivnost, ki ljudem prejšnjih rodov ni bila razkrita, kakor je zdaj v Duhu razodeta njegovim svetim apostolom in prerokom, da so namreč pogani sodediči, soudje in soudeleženci obljube v Kristusu Jezusu, in sicer po evangeliju.

Evangelij

Prim. Mt 2,2

Aleluja

Aleluja. Videli smo, da je vzšla njegova zvezda, in smo se prišli priklonit Gospodu. Aleluja.

Z Vzhoda smo se prišli poklonit kralju

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 2,1-12)

Ko je bil Jezus rôjen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heróda, so prišli modri z Vzhoda v Jerúzalem in govorili: »Kje je novorojeni judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklônit.« Ko je kralj Heród to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rôjen Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je zapisal prerok: In ti, Betlehem, v deželi Judovi, nikakor nisi najmanjše med Judovimi vodilnimi mesti; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.«

Tedaj je Heród skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, kdaj se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno poizvédite o detetu. Ko ga najdete, mi sporočíte, da se mu pojdem tudi jaz poklônit!« Po králjevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselíli. Stopíli so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastíli. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Heródu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.

Gospodovo razglašenje (6. januar)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Trije kralji

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Gospodovo razglašenje
(6.1.2016 ob 19h, dolžina: 7:36)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Gospodovo razglašenje - Nadškof Stanislav Zore - Ljubljana
(6.1.2016 ob 10h, dolžina: 10:02)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Gospodovo razglašenje
(6.1.2016 ob 9h, dolžina: 5:34)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Gospodovo razglašenje
(6.1.2015 ob 19h, dolžina: 12:44)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

Gospodovo razglašenje - Nadškof Stanislav Zore - Gospodovo razglašenje
(6.1.2015 ob 10h, dolžina: 12:00)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Gospodovo razglašenje - Franci Trstenjak - kapela radia Ognjišče
(6.1.2014 ob 10h, dolžina: 8:25)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Gospodovo razglašenje
(6.1.2014 ob 9h, dolžina: 8:30)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Gospodovo razglašenje - Janez Juhant
(6.1.2013 ob 10h, dolžina: 11:34)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Gospodovo razglašenje - Drago Ocvirk - kapela Radia Ognjišče
(6.1.2011 ob 10h, dolžina: 15:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Homilija, 6. januar 2017 ...

»Kje je novorojeni judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2). S temi besedami nam trije modri, ki so prišli iz daljnih dežel, povedo razlog svojega dolgega potovanja: počastiti novorojenega kralja. Videti in počastiti: dve dejanji, ki v evangeljski pripovedi izstopata: videli smo zvezdo in želimo počastiti. ...

Ti možje so videli zvezdo, ki jih je spravila v gibanje. Odkritje nečesa nenavadnega, kar se je zgodilo na nebu, je ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Origen pravi: »Krščansko razsvetljenje je za razliko od grške filozofije obdarjeno z ognjem božanskega Duha.« Psevdo Metodij iz Olimpa trdi: »Kristus je luč, ki razsvetljuje Jeruzalem.« Sv. Janez Damaščan: »Mati Sion je poklicana veseliti se vstajenja Kristusa svojega sina.« Teodoret iz Cira razlaga: »Zgodovinska uresničitev prerokb Stare Zaveze ni nič drugega kot osnutek dokončne in končne slike, kar je Nova zaveza.« Sv. Ciril Aleksandrijski pojasnjuje: »Gospodova slava se je dvignila nad zemljo, kajti On je z nami ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Danes obhajamo praznik Gospodovega razglašenja, ko se je Gospod razodel narodom vsega sveta, ki so jih zastopali Modri, ki so prišli z Vzhoda, da bi se poklonili judovskemu Kralju. Ko so opazovali nebeške pojave, so ti skrivnostni možje videli, da je vzšla nova zvezda. Potem ko so bili preko starodavnih prerokb poučeni, je bila zvezda za njih znamenje, da se je rodil Mesija, Davidov potomec (prim. Mt 2,1-12). Od trenutka, ko se je Kristusova luč pojavila, ne neha več privlačiti ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Karavana gre proti svetemu mestu. V eni skupini so Izraelovi sinovi, ki se vračajo iz ujetništva, v drugi pa so tuji narodi, ki jih je pritegnila Božja luč s Siona. Prerok jih vabi, da bi na novo zaživeli v tej svetlobi. Sprejemal bom ljudi ne glede na narodnost, raso ali vero, saj so z Jezusovim rojstvom nagovorjeni vsi, brez razlike. Gospod, hvala, ker luč tvojega rojstva razsvetljuje temo sveta in vsem odpira pot rešitve.

Evangelij

Zvezda vodi modre po dolgi poti, da v novorojenem otroku odkrijejo Zveličarja. Utrujeni od napora se veselijo tega srečanja. Počastijo ga in mu darujejo dragoceni dar. Trudil se bom iskati Gospodove namige in se odpraviti na pot vere. Gospod, daj mi doumeti, da je najbolj pomembno iskati tebe. Naj se veselim vsakega srečanja s teboj in ti dam prvo čast v življenju.

Primož Krečič