Božja beseda za ponedeljek, 7. januarja 2019

7. januar

»Jezus je ozdravljal vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom« (Mt 4,23)

Berilo

Duhove je treba preskušati

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 3,22-24; 4,1-6)

Preljubi, kar koli prosimo, prejmemo od Boga, ker spolnjujemo njegove zapovedi ter delamo, kar mu je všeč. To je njegova zapoved, da verujemo v ime njegovega Sina Jezusa Kristusa in da se med seboj ljubimo, kakor nam je zapovedal. Kdor spolnjuje njegove zapovedi, ostane v njem. In po tem spoznamo, da je v nas po Duhu, ki nam ga je dal.

Preljubi, ne verjemite vsakemu duhu, temveč duhove preskušajte, ali so od Boga; kajti veliko krivih prerokov je šlo v svet. Po tem spoznate Božjega duha: sleherni duh, ki priznava, da je Jezus Kristus prišel v telesu, je od Boga, in noben duh, ki Jezusa ne priznava, ni od Boga. To je duh antikrista, o katerem ste slišali, da pride in je že zdaj na svetu.

Vi ste iz Boga in ste jih premagali, ker je večji ta, ki je v vas, kakor tisti, ki je na svetu. Oni so od sveta, zato govorijo posvetno in svet jih posluša. Mi smo iz Boga. Kdor pozna Boga, nas posluša, kdor ni iz Boga, nas ne posluša. Iz tega spoznavamo duha resnice in duha zmote.

Psalm 2

Odpev: »Dam ti narode v dediščino.«

Ps 2,7-8.10-11

Oznanil bom Gospodov sklep:
Gospod mi je rekel: »Moj sin si ti, danes sem te rodil.
Zahtevaj od mene in dam ti narode v dediščino
in meje zemlje v tvojo lastnino.«
Odpev: »Dam ti narode v dediščino.«
Zdaj, kralji, spoznajte,
vladarji zemlje, dajte se poučiti!
Služite Gospodu v strahu in mu vriskajte,
s trepetom se mu klanjajte!
Odpev: »Dam ti narode v dediščino.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jezus je oznanjal evangelij kraljestva in ozdravljal vsakršno bolezen med ljudstvom. Aleluja.

Nebeško kraljestvo je blizu

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 4,12-17.23-25)

Ko je Jezus slišal, da so Janeza Krstnika vrgli v ječo, se je umaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in prišel v Kafarnaum, ki je ob morju, v Zabulonovi in Néftalijevi pokrajini, in se je tam nastanil. Tako se je spolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju, ki pravi: ›Zemlja Zabulonova in zemlja Néftalijeva, ob potu k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja, ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč; njim, ki so sedeli v deželi smrtne sence, je zasvetila luč.‹ Od tedaj je začel Jezus oznanjati in opominjati: »Spreobrnite se, nebeško kraljestvo se je približalo.«

Jezus je hodil po vsej Galileji, učil po njih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakršno bolezen in vsakršno slabost med ljudstvom. Glas o njem se je razširil po vsej Siriji: prinesli so k njemu vse bolnike z različnimi boleznimi in mukami, obsedene in mesečne in mrtvoudne, in jih je ozdravil. Spremljale so ga velike množice iz Galileje in Deseteromestja in Jeruzalema in Judeje in od onkraj Jordana.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Rajmund Penjafortsk

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ljudje stvari presojajo, tehtajo, potem se odločijo. V odnosu do duhovnih namigov in sporočil pa niso vedno tako previdni. Kaj, če bi del žara, ki ga posvečam nepomembnim rečem, posvetil Gospodovim namigom in odnosu do bližnjih? Trudil se bom presojati svoje odločitve in vzgibe, ki me kličejo. Gospod, pomagaj mi, da bom buden. Podpiraj me s svojim Duhom, da bom odpravil vse, kar me ovira pri polnem osebnem uresničenju.

Evangelij

Jezus začenja delovati po Galileji. Približa se ljudem in jim oznani, da Bog gospoduje v svetu po njegovi besedi in v dejanjih osvoboditve. Na njegovo rešitev se je mogoče trdno zanesti. Vesel sem, ker po Jezusu prihaja odločilna rešitev v moje življenje in v svet. Gospod, hvala za tvoje ozdravljenje. Daj mi moči, da bom vedno iskal moči za svojo življenjsko pot v tebi.

Primož Krečič