Božja beseda za petek, 4. avgusta 2017


Sv. Janez Vianney, obvezni god

Petek 17. tedna med letom (leto I), prvi petek v mesecu

»Od kod torej njemu vse to?« (Mt 13,56b)

Berilo

Gospodovi prazniki naj bodo sveti dnevi

Berilo iz 3. Mojzesove knjige (3 Mz 23,1.4-11.15-16,27.34-37)

Gospod je govoril Mojzesu: »Govori Izraelovim sinovom in jim povej: ›Tole so Gospodovi prazniki s svetimi shodi, ki jih sklicujte ob njihovih določenih časih: Štirinajsti dan prvega meseca proti večeru je pasha (velika noč) za Gospoda! Petnajsti dan tega meseca pa je praznik opresnikov za Gospoda; sedem dni jejte opresnike! Prvi dan imejte svet shod; nobenega hlapčevskega dela ne opravljajte! Sedem dni darujte Gospodu ognjeno daritev! Sedmi dan je svet shod; nobenega hlapčevskega dela ne opravljajte!‹«

Gospod je govoril Mojzesu: »Govori Izraelovim sinovom in jim povej: ›Ko pridete v deželo, ki vam jo hočem dati, in požanjete njeno žetev, prinesite prvi snop svoje žetve k duhovniku! Snop naj dvigne v znamenje daritve za Gospoda, da mu boste všeč; na dan po soboti naj duhovnik opravi to daritev. Potem si štejte od dneva po soboti sedem polnih tednov, od dneva, ko ste prinesli snop za daritev; štejte do dneva po sedmi soboti petdeset dni in darujte Gospodu novo jedilno daritev! Deseti dan sedmega meseca pa je spravni dan: imejte svet shod, pokorite se in darujte Gospodu ognjeno daritev!

Petnajsti dan tega sedmega meseca je sedem dni šotorski praznik za Gospoda. Prvi dan bodi svet shod, ne opravljajte nobenega hlapčevskega dela! Sedem dni darujte Gospodu ognjeno daritev! Osmi dan imejte svet shod in darujte ognjeno daritev Gospodu; prazničen shod je to, nobenega hlapčevskega dela ne opravljajte!‹«

To so Gospodovi prazniki, ki ob njih sklicujte svete shode, da opravite Gospodu ognjene daritve, žgalne, jedilne, klavne in pitne daritve, kakor je določeno za vsak dan.

Psalm 81

Odpev: »Pojte Bogu, ki nam pomaga.«

Ps 81,3-4.5-6.10-11

Igrajte na strune, udarjajte na bobne,
na milo doneče citre in harfo!
Zatrobite na trombe ob mlaju,
ob našem prazničnem dnevu!
Odpev: »Pojte Bogu, ki nam pomaga.«
To je postava za Izraela,
zapoved Jakobovega Boga.
Ta zakon je dal za Jožefa,
ko je šel zoper egiptovsko deželo.
Odpev: »Pojte Bogu, ki nam pomaga.«
Naj ne bo pri tebi drugega boga,
ne moli tujega boga!
Jaz sem Gospod, tvoj Bog,
ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele.
Odpev: »Pojte Bogu, ki nam pomaga.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja.

Za rojake je Jezus samo tesarjev sin

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,54-58)

Tisti čas je prišel Jezus v svoj kraj in je ljudi učil v njih shodnici, da so strmeli in govorili: »Od kod ima ta to modrost in te moči? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegova mati Marija? In njegovi bratje, ali niso Jakob in Jožef in Simon in Juda? In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Od kod ima vendar vse to?« In spotikali so se nad njim. Jezus jim je pa rekel: »Ni brez časti prerok razen v svojem kraju in na svojem domu.« In ni storil tam mnogo čudežev zaradi njih nevere.
Sv. Janez Vianney (leto I), prvi petek v mesecu, obvezni god

Berilo

Odgovornost preroške službe

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 3,16-21)

Tedaj mi je prišla Gospodova beseda takole: Sin človekov, postavil sem te za čuvaja Izraelovi hiši. Ko slišiš iz mojih ust besedo, jih posvari v mojem imenu! Če porečem hudobnežem: »Gotovo umreš«, in ga ne svariš in ne govoriš, da bi posvaril hudobneža pred njegovim hudobnim potom in ga ohranil pri življenju, hudobni umre zaradi tvoje krivde, a njegovo kri bom terjal iz tvojih rok. Če pa posvariš hudobneža, pa se ne spreobrne od svoje hudobije in svojega zlobnega pota, umre v svoji krivdi, ti pa si rešil svoje življenje. Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti in dela krivico, mu nastavim spotiko, da umre. Če ga nisi svaril, umre zaradi svojega greha in njegova pravična dela, ki jih je storil, ne bodo v spominu. Iz tvojih rok pa bom terjal njegovo kri.

Če pa si pravičnega posvaril, naj ne greši, in on res ne greši več, ostane pri življenju; kajti dal se je posvariti in ti si si rešil življenje.

Psalm 22

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Ps 22,1-6

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka;
na zelenih pašnikih mi daje ležišča.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil v temni dolini,
ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj;
tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Pogrinjaš mi mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi glavo maziliš,
moj kelih je zvrhan.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Dobrotljivost in milost mi sledita
vse dni mojega življenja
in v Gospodovi hiši bom prebival
vse dni življenja.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Evangelij

Prim. Mdr 11,23-26

Aleluja

Aleluja. Z vsemi si usmiljen in nič od tega, kar si naredil, ti ni zoprno, ker je tvoje, Gospodar, ljubitelj življenja. Aleluja.

Jezusu se smilijo množice

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 9,35-38; 10,1)

Tisti čas je hodil Jezus po vseh mestih in vaseh: učil je v njih shodnicah, oznanjal blagovest kraljestva in ozdravljal vse bolezni in vse slabosti. Ko pa je videl množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.« In poklical je svojih dvanajst učencev ter jim dal oblast, izganjati nečiste duhove in ozdravljati vsakršne bolezni in vsakršne slabosti.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Janez Vianney

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Izraelci niso več sužnji, zato jim Bog naroči, naj praznujejo praznike. Ti dnevi so namenjeni Božji slavi in rasti v človeškosti. Tudi Cerkev postavlja praznike, da bi verniki živeli svojo krstno svobodo s Kristusom kot središčem, izvirom in ciljem življenja. Gospod, hvala za vse praznične dneve, ko raste zaupanje vate in postajajo odnosi bolj pristni in iskreni.

Evangelij

Jezus govori v domači shodnici in ljudje se čudijo njegovim besedam. Toda ne sprejmejo jih zaradi predsodkov, ker je zanje še vedno le tesarjev sin. Povsem bom zaupal Jezusu in ne bom nasedal različnim predsodkom do njega in njegovega nauka. Gospod, prosim te za dar močne vere, da te bom vselej sprejel kot Mesija in Odrešenika, ki ga je Bog poslal na svet.

Primož Krečič

Sv. Janez Vianney (4. avgust)

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je v pismu ob začetku leta duhovnikov s pomočjo besed svetega arškega župnika opisal lik duhovnika, pastirja po Božjem srcu.
»Žal so tudi primeri, ki jih ne moremo nikoli dovolj obžalovati, ko Cerkev sama trpi zaradi nezvestobe nekaterih svojih služabnikov. To je razlog, da se svet pohujšuje in jo zavrača. To, kar more v takih primerih najbolj učinkovito pomagati Cerkvi, ni predvsem natančno odkrivanje slabosti njenih služabnikov, temveč prenovljena in globoka zavest veličine Božjega daru, ki se razodeva v ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.