Božja beseda za soboto, 5. avgusta 2017

Sobota 17. tedna med letom (leto I), sobota po prvem petku

»Hotel ga je umoriti, a se je ustrašil množice, ker je imela Janeza za preroka« (Mt 14,5)

Berilo

V svetem letu naj se vsakemu njegova lastnina vrne

Berilo iz 3. Mojzesove knjige (3 Mz 25,1.8-17)

Gospod je govoril Mojzesu na Sinajski gori: »Govôri Izraelovim sinovom in jim povej: ›Štej si sedem sobotnih let, sedemkrat sedem let, tako da ti bo čas sedem sobotnih let devetinštirideset let. Potem daj bučno zatrobiti na trombo deseti dan sedmega meseca; na trombo daj zatrobiti po vsej vaši deželi na spravni dan!

Posvetite petdeseto leto in razglasite svobodo po deželi vsem njenim prebivalcem: bodi vam jubilej in vsakdo naj se vrne k svoji lastnini in povrne naj se k svoji rodovini! Petdeseto leto vam bodi sveto! Ne sejte; ne žanjite tega, kar to leto samo zraste, in v neobrezanem vinogradu ne trgajte! Jubilejno leto vam bodi nekaj svetega; uživati smete, kar sámo obrodi s polja.

V tem svetem letu se povrnite vsak k svoji lastnini! Če kaj prodaš svojemu bližnjemu ali kaj kupiš od svojega bližnjega, ne smete drug drugega stiskati. Glede na število let, ki so pretekla od jubileja, kupuj od svojega bližnjega, po številu letin naj ti prodaja. Kolikor več je let, toliko večjo kupnino plačuj in, če je manj let, plačuj manjšo kupnino; kajti prodaja ti določeno število letin! Nikar ne stiskajte drug drugega, ampak se bojte svojega Boga, kajti jaz, Gospod, sem vaš Bog!‹«

Psalm 67

Odpev: »Slavijo naj te, o Bog, vsa ljudstva.«

Ps 67,2-3.5.7-8

Bog se nas usmili in nas blagoslovi,
razjasni svoj obraz nad nami,
da na zemlji spoznajo tvojo pot,
med vsemi narodi tvoje zveličanje.
Odpev: »Slavijo naj te, o Bog, vsa ljudstva.«
Slavijo naj te vsa ljudstva, o Bog,
veselijo in radujejo naj se narodi,
ker vladaš ljudstva po pravici
in narode na zemlji vodiš.
Odpev: »Slavijo naj te, o Bog, vsa ljudstva.«
Slavijo naj te ljudstva, o Bog,
slavijo naj te vsa ljudstva.
Bog nas blagoslovi,
bojijo naj se te vsi kraji zemlje.
Odpev: »Slavijo naj te, o Bog, vsa ljudstva.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Janezovi učenci obvestijo Jezusa o smrti Janeza Krstnika

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 14,1-12)

V tem času je četrtni oblastnik Herod slišal o Jezusu in je rekel svojim služabnikom: »To je Janez Krstnik; on je vstal od mrtvih in zato delujejo v njem čudežne moči.« Herod je bil namreč dal Janeza prijeti, ga vkleniti in vreči v ječo zaradi Herodiade, žene svojega brata Filipa. Kajti Janez mu je govoril: »Ni ti je dovoljeno imeti.« Hotel ga je usmrtiti, pa se je zbal ljudstva, ker so ga imeli za preroka.

Na Herodov rojstni dan pa je Herodiadina hči plesala pred gosti in se Herodu prikupila. Zato ji je s prisego obljubil dati, kar koli bi ga prosila. Ona pa je po materinem navodilu rekla: »Daj mi tukaj na krožniku glavo Janeza Krstnika!« Kralj se je razžalostil, toda zaradi prisege in gostov jo je ukazal dati. Dal je torej Janeza v ječi obglaviti in prinesli so njegovo glavo na krožniku, jo dali deklici in ta jo je nesla materi. In prišli so njegovi učenci, vzeli truplo ter ga pokopali; potem so šli in to sporočili Jezusu.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Marija Sneza Sv. Ozbalt

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Z jubilejnim letom, ki je vsakih sedem sobotnih let, se urejajo socialni in ekonomski odnosi, kajti vse, tudi zemlja, pripada Bogu, ki je osvobodil ljudi, da so si bratje in morajo tako živeti. Bolj resno bom vzel pomen vsakega človeka in svobodne odnose, ki jih zahteva Jezus. Gospod, hvala, ker se je s tvojim prihodom na svet začelo trajno jubilejno leto odrešenja, sprave in odpuščanja.

Evangelij

Ko Herod sliši o Jezusu, ga poveže z Janezom Krstnikom. Ta je umrl zaradi svoje zvestobe resnici. Učenci so ga pokopali in sporočili Jezusu. Oba sta doživela nasprotovanje in žrtev. Vabita me, naj se uprem zlu in ne delam z njim kompromisov. Gospod, daj mi pogum in zvestobo Janeza Krstnika, da ne bom nikogar pohujšal s svojim popuščanjem in neodločnostjo.

 

Primož Krečič