Božja beseda za petek, 26. junija 2015

Petek 12. tedna med letom (leto I)

»Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel: 'Hočem, bodi očiščen!'« (Mt 8,3a)

Berilo

Obreza bodi znamenje

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 17,1.9-10.15-22)

Ko je imel Abram devetindevetdeset let, se mu je prikazal Gospod in mu rekel: »Jaz sem vsemogočni Bog. Hôdi pred menoj in bodi popoln.« Bog mu je tudi (spremenil ime v Abraham, kar pomeni oče množice, in mu) rekel: »Ti pa se drži moje zaveze, ti in tvoj zarod za teboj, od roda do roda. To je znamenje moje zaveze med menoj in vami in tvojim zarodom za teboj, ki se je držite: Obrezan naj bo pri vas vsak moški!«

Potem je Bog rekel Abrahamu: »Svojo ženo imenuj odslej Saro, (kar pomeni kneginja) blagoslovil jo bom in ti dal sina tudi od nje; blagoslovil jo bom in iz nje bodo izšli narodi, kralji narodov bodo izšli iz nje.« Tedaj je Abraham padel na obraz, se zasmejal in rekel v svojem srcu: »Ali se bo sto let staremu rodil otrok in ali bo devetdeset let stara Sara rodila?« Zato je Abraham rekel Bogu: »O, da bi le Izmael živel pred tabo!«

Bog je odgovoril: »Ne, tvoja žena Sara ti bo rodila sina; imenuj ga Izaka! Z njim bom sklenil svojo zavezo kot večno zavezo za njegov zarod za njim. Tudi zaradi Izmaela sem te uslišal. Glej, blagoslovim ga, dam mu velik zarod in silno, silno ga namnožim; dvanajst knezov bo imel za potomce in napravil ga bom v velik narod. Svojo zavezo pa bom sklenil z Izakom, ki ti ga bo ob letu rodila Sara.« Ko je svoj pogovor z njim končal, je Bog šel od Abrahama.

Psalm 128

Odpev: »Blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda.«

Ps 128,1-2.3.4-5

Blagor vsem, ki se boje Gospoda
in hodijo po njegovih potih!
Zakaj sad truda svojih rok boš užival,
srečen boš in dobro ti bo.
Odpev: »Blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda.«
Tvoja žena bo v tvoji hiši
kakor rodovitna trta,
tvoji otroci okrog tvoje mize
kakor oljčne mladike.
Odpev: »Blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda.«
Blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda.
Blagoslovi naj te Gospod s Siona,
da boš gledal srečo Jeruzalema
vse dni svojega življenja.
Odpev: »Blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja.

Jezus nagradi vero gobavca z očiščenjem

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 8,1-4)

Ko je prišel Jezus z gore, so ga spremljale velike množice. In glej, pristopil je gobavec, padel predenj in rekel: »Gospod, če hočeš, me moreš očistiti.« Jezus je stegnil roko, se ga dotaknil in rekel: »Hočem, bodi očiščen!« In takoj je bil očiščen od gob. Jezus mu je pa naročil: »Glej, da nikomur ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in prinesi dar, ki ga je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Vigilij

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog pokaže Abrahamu zunanje znamenje zaveze, obrezo na moškem udu. Njegovi potomci bodo tako pripadali Bogu, rasli v duhovnosti in bodo deležni sadov obreze. Ne bodo se smeli mešati s tujimi narodi. Trudil se bom živeti zrelo krščansko držo ne glede na okolje in prositi za Božji blagoslov. Gospod, hvala, ker me vzgajaš v pripadnosti skupnosti učencev in k dejavnemu življenju iz vere, ki prinaša blagoslov.

Evangelij

Na poti z gore sreča Jezus gobavca, ki ga počasti in prosi, naj ga ozdravi. Jezus je osvoboditelj človeka iz njegovega najbolj ponižujočega in brezizhodnega stanja. Posnemal bom preprosto in zaupljivo vero gobavca in prinesel h Gospodu vse rane in bolezni, da jih bo ozdravil. Gospod, prosim te za zaupanje, da se bom vedno obrnil nate in ne bom nikoli dvomil nad tvojo močjo.

Primož Krečič