Sreda 25. tedna med letom (leto II)
»Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike« (Lk 9,1-2)
Berilo: Prg 30,5-9
Psalm: Ps 119,29.72.89.101.104.163
Evangelij: Lk 9,1-6
HOZANA.si