API dostop

API vmesnik za hozana.si se nahaja na naslovu https://hozana.si/api.php.

Preko API vmesnika dobite podatke v struktururani JSON obliki.

Za uporabo je potrebno imeti ključ, za katerega pišite na naslov info@hozana.si, pri čemer navedite za katero spletno stran ga potrebujete.

URL parametra sta:

  • kljuc (parameter je obvezen): dodeljen api ključ
  • datum: če želite poizvedbo za kak drug datum, vključite ta parameter, ki mora biti v obliki d.m.llll

Vsak uporabnik ima dnevno na razpolago 10 zahtevkov (requestov). API je namenjen izključno backend uporabi, po potrebi shranite podatke na svojem strežniku.