Božja beseda za sredo, 8. novembra 2023

Sreda 31. tedna med letom (leto I)

»Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec.« (Lk 14,27)

Berilo

Ljubezen je spolnitev postave

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 13,8-10)

Bratje, nikomur ne bodite nič dolžni, razen, da se med seboj ljubite. Kdor namreč bližnjega ljubi, je postavo spolnil. Zakaj to: »Ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne poželi« in če je kaka druga zapoved, je obseženo v tej besedi: ›Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.‹ Ljubezen bližnjemu ne dela hudega. Spolnitev postave je torej ljubezen.

Psalm 112

Odpev: »Dobro je človeku, ki je usmiljen.«

Ps 112,1-2.4-5.9

Blagor mu, kdor se boji Gospoda,
kdor se njegovih zapovedi res veseli.
Njegov zarod bo v deželi mogočen;
rod pravičnih bo blagoslovljen.
Odpev: »Dobro je človeku, ki je usmiljen.«
Vzhaja kakor luč v temi pravičnim,
milostljiv in usmiljen in pravičen.
Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja,
ki svoje reči ureja po vesti.
Odpev: »Dobro je človeku, ki je usmiljen.«
Deli in daje ubogim,
njegova darežljivost traja vedno,
njegova moč se dviga v časti;
grešnik to vidi in se jezi.
Odpev: »Dobro je človeku, ki je usmiljen.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor spolnjuje Kristusovo besedo, v tem je Božja ljubezen zares popolna. Aleluja.

Odpoved imetju prinaša svobodo v Kristusu

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 14,25-33)

Tisti čas so šle množice za Jezusom; obrnil se je ter jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne sovraži svojega očeta in matere in žene in otrok in bratov in sester, vrh tega tudi svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec.

Kdo namreč izmed vas, ki hoče zidati stolp, ne sede prej in ne preračuna stroškov, ali ima, da ga dozida; da bi se mu potem, ko bo postavil temelj in bi ne mogel dovršiti, ne začeli vsi, ki bi to videli, posmehovati in govoriti: ›Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dovršiti.‹

Ali kateri kralj, ki gre na vojsko zoper drugega kralja, ne sede prej in se ne posvetuje, če more z desetimi tisoči stopiti naproti njemu, ki prihaja nadenj z dvajsetimi tisoči? Če ne, pošlje, ko je oni še daleč, poslanstvo in prosi miru.

Tako torej nobeden izmed vas, kateri se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Bogomir

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ljudje nočejo biti dolžniki, da ne bi imeli obveze. Pavel pa govori o dolgu ljubezni. Tudi če vse poravnajo, ostane še dolg medsebojne ljubezni. Kristus vidi v tem pomen zapovedi in postave. Trudil se bom graditi življenje v ljubezni, da bom sprejel Božjo ljubezen in jo delil drugim. Gospod, hvala, ker me učiš, da sem dolžnik ljubezni in vedno znova vstopam v darovanje.

Evangelij

Ljudje želijo biti z Jezusom, on pa pokaže na svobodo, sprejemanje križa in korenito sekanje vsake navezanosti. Izogibal se bom zgolj trenutnega navdušenja ob Jezusu in ob njegovi besedi presojal svojo hojo za njim. Gospod, pomagaj mi do svobode od vsega, kar me ovira na tej poti. Daj mi moči, da bom vztrajal tudi tedaj, ko bo zahtevno in težko.

Primož Krečič