Božja beseda za četrtek, 9. novembra 2023

Posvetitev lateranske bazilike, praznik

»Jezus jim je odgovoril in rekel: 'Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.'« (Jn 2,19)

1. berilo

Kamor koli bo prišla reka, bo vse oživelo

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 47,1-2.8-9.12)

Tisti čas me je vodil [mož, ki je bil videti kakor iz brona,] k tempeljskemu vhodu. In glej: izpod tempeljskega praga je privrela voda, proti vzhodu, ker je bilo tempeljsko pročelje na vzhodni strani. Voda je tekla od spodaj, od desne strani templja, južno od oltarja. Nato me je peljal ven skozi severna vrata; zunaj sva zavila k zunanjim vratom, ki so gledala proti vzhodu. In glej: voda je pritekala od desne strani.

Tedaj mi je rekel: »Ta voda teče v vzhodno okrožje in odteka v Arábo. Ko se izlije v morje, v okužene vode morja, postane voda spet zdrava. Vsa živa bitja, ki tam mrgolijo, bodo oživela, kamor koli bo prišla reka; rib bo silno veliko. Ko bo ta voda prišla tja, bo ta postala zdrava, in kamor koli bo prišla reka, bo vse oživelo. Ob reki bo na obeh bregovih rastlo vsakovrstno sadno drevje. Njegovo listje ne bo ovenelo in sadja mu ne bo zmanjkalo. Vsak mesec bo rodilo nov sad, kajti voda, ki ga napaja, teče iz svetišča. Njegov sad bo za jed in njegovo listje za zdravilo.«

Psalm 46

Odpev: »Gospod, ozdravi mojo dušo.«

Ps 46,2-3.5-6.8-9

Bog nam je zavetje in moč,
kot pomočnik v stiskah se je dobro izkazal.
Zato se ne bojimo, četudi se zemlja spremeni,
se gore prevale v sredino morja.
Odpev: »Gospod, ozdravi mojo dušo.«
Reka s potoki razveseljuje Božje mesto,
ki je presveti šotor Najvišjega.
Bog je v njegovi sredi, ne bo se majalo;
Bog mu bo pomagal ob prvem svitu.
Odpev: »Gospod, ozdravi mojo dušo.«
Z nami je Gospod nad vojskami,
naše zavetje je Bog Jakobov.
Pridite, poglejte Gospodova dela,
Kakšne čudovite reči je naredil na zemlji.
Odpev: »Gospod, ozdravi mojo dušo.«

2. berilo

Vi ste Božja zgradba

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 3,9-13.16-17)

Bratje in sestre, vi ste Božja zgradba. Po Božji milosti, ki mi je bila dana, sem kot moder stavbenik položil temelj, drug pa nanj zida; vsak pa naj gleda, kako zida. Kajti drugega temelja nihče ne more položiti razen tega, ki je položen, in ta je Jezus Kristus. Če pa kdo na ta temelj zida zlato, srebro, drage kamne, les, seno, slamo – vsakega delo bo postalo očitno. Kajti dan bo to odkril, ker se bo razodel v ognju; in kakšno je delo vsakega, bo ogenj preizkusil. Ali ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas? Če kdo podira Božji tempelj, njega bo Bog končal. Kajti Božji tempelj je svet, in taki ste vi.

Evangelij

2 Krn 7,16

Aleluja

Aleluja. To hišo sem izbral in posvetil, da bo tam na veke moje ime; moje oči in moje srce bodo tam vse dni. Aleluja.

Jezus govori o templju svojega telesa

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 2,13-22)

Blizu je bila judovska velika noč in Jezus se je napotil v Jeruzalem. Našel je v templju prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce, ki so tam sedeli. Naredil je iz vrvi bič in vse izgnal iz templja, ovce in vole; menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov pa je rekel: »Spravite to proč, iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« In spomnili so se njegovi učenci, da je pisano: »Gorečnost za tvojo hišo me razjeda.« Tedaj so se oglasili Judje in mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati?« Jezus jim je odgovoril: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« Judje so torej rekli: »Šestinštirideset let se je zidal ta tempelj in ti ga boš v treh dneh postavil?« On pa je govoril o templju svojega telesa. Ko je torej vstal od mrtvih, so se spomnili učenci, da je o tem govoril, in verovali so Pismu in besedi, ki jo je bil povedal Jezus.

Posvetitev lateranske bazilike (9. november)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Teodor

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Posvetitev lateranske bazilike
(9.11.2015 ob 9h, dolžina: 12:59)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Posvetitev lateranske bazilike - Alojz Gajšek
(9.11.2014 ob 10h, dolžina: 13:35)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Posvetitev lateranske bazilike
(9.11.2014 ob 10h, dolžina: 8:45)

Br. Matej Nastran, kapucin

Vse homilije »

Posvetitev lateranske bazilike
(9.11.2014 ob 9h, dolžina: 12:23)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »