Božja beseda za četrtek, 7. septembra 2023

Četrtek 22. tedna med letom (leto I)

»Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: 'Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!'« (Lk 5,4)

Berilo

Oče nas je prestavil v kraljestvo svojega Sina

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom (Kol 1,9-14)

Bratje, od dne, ko smo slišali o vas, ne nehamo za vas moliti in prositi, naj bi vi popolnoma spoznali Božjo voljo v vsej duhovni modrosti in razumnosti: da bi živeli vredno Gospoda in mu bili popolnoma všeč, da bi dajali sad vsakršnega dobrega dela in rastli v Božjem spoznanju, da bi se utrjevali v vsaki moči, kakor je primerno mogočnosti njegove slave za vsakršno potrpljenje in stanovitnost, in z veseljem zahvaljevali Očeta, ki nas je usposobil za delež pri dediščini svetih v svetlobi; otel nas je iz oblasti teme in prestavil v kraljestvo svojega preljubega Sina, v katerem imamo odrešenje, odpuščanje grehov.

Psalm 98

Odpev: »Gospod je naznanil svojo zmago.«

Ps 98,2-6

Gospod je naznanil svojo zmago,
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe
v blagor Izraelove hiše.
Odpev: »Gospod je naznanil svojo zmago.«
Vsa zemlja je videla
zmago našega Boga.
Radujte se v Gospodu, vse dežele,
veselite se s petjem in godbo!
Odpev: »Gospod je naznanil svojo zmago.«
Pojte Gospodu ob spremljavi harfe,
z godbo in glasnim petjem,
naj donijo trobente, naj bučijo rogovi,
radujte se vpričo kralja Gospoda!
Odpev: »Gospod je naznanil svojo zmago.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jeruzalem, hvali Gospoda, ki pošilja svoje ukaze na zemljo. Aleluja.

Apostoli pustijo vse in gredo za Jezusom

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 5,1-11)

Tisti čas je množica pritiskala za Jezusom, da bi poslušala Božjo besedo; on je pa stal ob Genezareškem jezeru in zagledal dva čolna, ki sta bila pri bregu; ribiči so bili stopili iz njih in so izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, ki je bil Simonov, in ga prosil, naj odrine malo od kraja; in sédel je in iz čolna množice učil.

Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na lov!« Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, da so se njih mreže trgale. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagat. Ti so prišli in napolnili so oba čolna, da sta se potapljala. Ko pa je to videl Simon Peter, je padel Jezusu k nogam in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Groza je bila namreč obšla njega in vse, ki so bili z njim, zaradi ribjega lova, ki so ga bili zajeli; prav tako pa tudi Zebedejeva sinova Jakoba in Janeza, ki sta bila Simonova tovariša. Jezus je pa Simonu rekel: »Ne boj se; odslej boš ljudi lovil.« In potegnili so čolna h kraju, popustili vse in šli za njim.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Regina

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel prosi za Kološane, da bi prejeli dar spoznanja Božje volje in živeli vredno Gospoda. Tako bodo obrodili sadove dobrih del, bodo močni in potrpežljivi. Vse to je pot spreobrnjenja. Trudil se bom vztrajati v dobrem in uresničevati zahteve evangelija. Gospod, hvala za duhovno spoznanje, po katerem me rešuješ suženjstva in me vodiš k spremenjenemu življenju.

Evangelij

Jezusova beseda spremeni Petru načrte tako, da ji verjame bolj kakor svoji izkušnji. Zato zavesla na jezero in znova vrže mreže. Ko se mu prepusti, doživi čudežni ulov. Poslušnost je odprtost, v kateri deluje moč Božje besede. Bolj bom prisluhnil tej besedi, da bo bolj učinkovita v meni. Gospod, naj ti zaupam bolj kakor vsemu drugemu, saj si gotovost, ki prinaša blagoslov in mir.

Primož Krečič