Božja beseda za petek, 7. oktobra 2022

Teden za življenje (od prve do druge nedelje v oktobru)


Rožnovenska Mati Božja, obvezni god

Petek 27. tedna med letom (leto II), prvi petek v mesecu

»Če pa z Božjim prstom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo.« (Lk 11,20)

Berilo

V vernem Abrahamu blagoslovljeni vsi verni

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 3,7-14)

Bratje, spoznajte, da so tisti, ki verujejo, Abrahamovi sinovi. In ker je pismo naprej videlo, da Bog opravičuje narode iz vere, je napovedalo Abrahamu: »Blagoslovljeni bodo v tebi vsi narodi.« Torej se z vernim Abrahamom blagoslavljajo tisti, ki verujejo. Kolikor jih je namreč iz del postave, so pod prekletstvom. Kajti pisano je: »Preklet vsak, kdor ne vztraja v vsem, kar je zapisano v knjigi postave, da izvrši.« Da pa nihče ni pred Bogom opravičen po postavi, je jasno, kajti »Pravični bo živel iz vere«. Postava pa ni iz vere, ampak: »Kdor to izvrši, bo v tem živel.«

Kristus nas je odkupil iz prekletstva postave, ker je zaradi nas postal prekletstvo; kajti pisano je: »Preklet vsak, kdor visi na lesu«; tako naj bi k poganom prišel Abrahamov blagoslov v Kristusu Jezusu, da bi mi obljubo Duha prejeli po veri.

Psalm 111

Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«

Ps 111,1-2.3-4.5-6

Slavil bom Gospoda z vsem srcem
v zboru pravičnih in na shodu.
Velika so Gospodova dela,
občudovanja vredna za vse, ki jih ljubijo.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«
Njegovo delo je veličastno in sijajno,
njegova pravičnost ostane na veke.
Ohranil je spomin na svoja čudovita dela,
Gospod je usmiljen in milostljiv.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«
Jesti daje njim, ki se ga bojé,
vekomaj se spominja svoje zaveze.
Svojemu ljudstvu je pokazal moč svojih del,
ko jim je dal posest narodov.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Odpri moje oči, Gospod, da bom gledal čuda tvoje postave. Aleluja.

Kristusova dela pričajo, da je prišlo k nam Božje kraljestvo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,15-26)

Ko je Jezus izgnal hudega duha, so nekateri izmed množice govorili: »Z Beelzebulom, poglavarjem hudih duhov, izganja hude duhove.« Drugi pa so ga skušali in so zahtevali od njega znamenje z neba.

Toda on je poznal njih misli in jim je rekel: »Vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, se opustoši in hiša se na hišo zruši. Če je torej tudi satan zoper sebe razdeljen, kako bo obstalo njegovo kraljestvo, ker pravite, da z Beelzebulom izganjam hude duhove? Če pa jaz z Beelzebulom izganjam hude duhove, s kom jih izganjajo vaši sinovi? Zato bodo oni vaši sodniki. Če pa z Božjim prstom izganjam hude duhove, tedaj je prišlo k vam Božje kraljestvo. Kadar močni z orožjem varuje svoj dom, je na varnem njegovo premoženje; če pa pride močnejši od njega in ga premaga, mu vzame vse orožje, na katero se je zanašal, in razdeli njegov plen. Kdor ni z menoj, je zoper mene, in kdor ne zbira z menoj, raztresa.

Kadar nečisti duh odide iz človeka, hodi po suhih krajih in išče pokoja in, ko ga ne najde, pravi: ›Vrnil se bom v svojo hišo, od koder sem odšel.‹ In ko pride, jo najde pometeno in okrašeno. Tedaj gre in si privzame sedem hudih duhov, hujših, ko je sam, in gredo vanjo in tam prebivajo; in končno stanje tega človeka je hujše od prejšnjega.«
Rožnovenska Mati Božja (leto II), prvi petek v mesecu, obvezni god

Berilo

Vztrajali so v molitvi skupaj z Marijo

Berilo iz apostolskih del (Apd 1,12-14)

Ko je šel Jezus v nebo, so se apostoli z gore, ki se imenuje Oljska in je sobotni dan hodá oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomèj in Matej, Alfêjev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.

Spev z odpevom

Odpev: »Velike reči mi je storlil on, ki je mogočen.«

Lk 1,46-55

46 Marija pa je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda
47 in moj duh se raduje
v Bogu, mojem Zveličarju.
48 Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle.
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
49 Zakaj velike reči mi je storil
On, ki je mogočen
in je njegovo ime sveto.
50 Od rodu do rodu traja njegovo usmiljenje
njim, ki mu v strahu služijo.
51 Moč je skazal s svojo roko,
razkropil je nje, ki so napuhnjenih misli.
52 Mogočne je vrgel s prestola
in nizke povišal.
53 Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
54 Sprejel je
svojega služabnika Izraela
55 in se spomnil usmiljenja
– kakor je govoril našim očetom –
do Abrahama in njegovega rodu na veke.«

Evangelij

Prim. Vp 6,9

Aleluja

Aleluja. Vsi rodovi te blagrujejo in vsa ljudstva ti dajejo hvalo. Aleluja.

Angel oznani Jezusovo rojstvo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,26-38)

Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici, zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: »Zdrava, milosti polna. Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«

Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko moža ne spoznam?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna; zakaj pri Bogu ni nič nemogoče.«

Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Rožnovenska Mati Božja

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel poudarja, da ne bom rešen po delih, ki jih predpisuje Mojzesova postava, ampak po veri v Jezusa Kristusa. Kakor je Abraham najprej veroval, potem pa mu je Bog obljubil potomstvo ter blagoslov. Rešen bo tisti, ki bo veroval v Jezusa in živel v njegovem Duhu. Gospod, okrepi moje zaupanje, da bo vera rodila sadove v mojem življenju, potem ko si me rešil verig postave.

Evangelij

Jezus izžene hudobnega duha. Farizeji si to razlagajo kot dejanje človeka, ki ima demonsko moč, drugi zahtevajo znamenje z neba. Vendar tu ni vmesne stopnje. Jezus mi prinaša svobodo, da se odločim za Božje kraljestvo ali za kraljestvo hudobnega duha. Gospod, bodi moj osvoboditelj. Ne pusti me samega v boju. Reši me pred tem, da bi sprejel zmotno varnost.

Primož Krečič

Rožnovenska Mati Božja (7. oktober)