Božja beseda za četrtek, 6. oktobra 2022

Teden za življenje (od prve do druge nedelje v oktobru)


Sv. Bruno, obvezni god

Četrtek 27. tedna med letom (leto II), četrtek pred prvim petkom

»Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!« (Lk 11,9)

Berilo

Duha prejemamo iz poslušnosti vere

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 3,1-5)

O nespametni Galačani, kdo vas je začaral, vas, pred katerih očmi je bil Jezus Kristus poprej naslikan kot med vami križani? Samo to bi rad zvedel od vas, ali ste prejeli Duha iz del postave, ali iz poslušnosti vere? Tako nespametni ste? Začeli ste z Duhom in zdaj končavate z mesom? Ste zaman toliko trpeli? Če bi vsaj samo zaman. Ta, ki vam torej daje Duha in dela med vami čudeže, ali dela to iz del postave, ali iz poslušnosti vere?

Spev z odpevom

Odpev: »Hvaljen Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo.«

Lk 1,69-70.71-72.73-75

Gospod je pripravil zveličanje
v hiši svojega služabnika Davida,
kakor je govoril po svojih prerokih
v davnih časih:
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo.«
Da nas bo rešil naših sovražnikov
in iz rok vseh, ki nas sovražijo,
da skaže usmiljenje našim očetom
ter se spomni svoje Svete zaveze.
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo.«
Kakor je prisegel našemu očetu Abrahamu,
da bomo iz rok sovražnikov rešeni
in mu služili v svetosti in pravičnosti
vse dni življenja.
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje zapovedi so trdne, postavljene za vse vekove. Aleluja.

Kristus nas uči moliti, stanovitno in zaupno

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,5-13)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Kdo izmed vas bo imel prijatelja in bo šel k njemu opolnoči ter mu rekel: ›Prijatelj, posodi mi tri hlebe, ker je moj prijatelj prišel k meni s pota, pa nimam kaj predenj položiti,‹ pa bi oni znotraj odgovoril: ›Ne delaj mi nadlege; vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji; ne morem vstati in ti dati‹ – povem vam, četudi ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo vendar zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje.

In jaz vam pravim: Prosite in se vam bo dalo; iščite in boste našli; trkajte in se vam bo odprlo. Vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo.

Ali koga izmed vas, očetje, bo sin prosil kruha, pa mu bo dal kamen? Ali ribe, pa mu bo dal namesto ribe kačo? Ali ga bo prosil jajca, pa mu bo dal škorpijona? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dobre darove dajati svojim otrokom, koliko bolj bo vaš nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.«
Sv. Bruno (leto II), četrtek pred prvim petkom, obvezni god

Berilo

Bog je dajal hrano v puščavi

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 8,2-5)

Mojzes je govóril ljudstvu: »Spominjaj se vse poti, po kateri te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vôdil po puščavi, da bi te ponižal in preizkusil in tako spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš izpolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, pa te hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje; pokazati ti je hotel, da človek ne živi samo od kruha, kajti človek živi od vsega, kar prihaja iz Gospodovih ust. Tvoja obleka ni razpadla s tebe in noga ti ni otekla že štirideset let Spoznaj v svojem srcu, da te Gospod, tvoj Bog, vzgaja, kakor vzgaja kdo svojega sina!«

Ali

Bog opraviči in poveliča

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,22-30)

Bratje in sestre, vemo, da doslej vse stvarstvo skupno vzdihuje in trpi v porodnih bolečinah. Pa ne le ono, ampak tudi mi, ki imamo prvine Duha; tudi mi sami pri sebi vzdihujemo, ko čakamo posinovljenja, odrešenja svojega telesa. Za to upanje smo bili namreč rešeni. Upanje, ki se vidi, pa ni upanje. Kajti kar kdo vidi, čemu bi to še upal? Če pa upamo, česar ne vidimo, pričakujemo v potrpežljivosti. Prav tako pa tudi Duh podpira našo slabotnost; kaj naj bi namreč prosili, kakor je treba, ne vemo, temveč sam Duh prosi za nas z neizrekljivimi vzdihi. On, ki preiskuje srca, pa ve, kaj je namen Duha, ker po Božji volji prosi za svete. Vemo pa, da tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, njim, ki so poklicani po njegovem sklepu.

Tiste, ki jih je vnaprej poznal, je namreč tudi vnaprej določil, naj bodo podobni njegovemu Sinu, da bi bil on prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical; in katere je poklical, jih je tudi opravičil; tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal.

Psalm 102

Odpev: »Gospodova dobrota traja vekomaj.«

Ps 102,1-4.8-9.13.14.17-18

Slávi, moja duša, Gospoda,
in vse, kar je v meni, njegovo sveto ime!
Slávi, moja duša, Gospoda,
ne pozabljaj nobene njegovih dobrot!
Odpev: »Gospodova dobrota traja vekomaj.«
On odpušča vse tvoje krivde,
ozdravlja vse tvoje slabosti,
rešuje pogina tvoje življenje,
te venča z milostjo in usmiljenjem.
Odpev: »Gospodova dobrota traja vekomaj.«
Usmiljen in milostljiv je Gospod,
potrpežljiv in zelo milosrčen;
ne vojskuje se vedno,
ne jezi se na veke.
Odpev: »Gospodova dobrota traja vekomaj.«
Kakor se oče usmili otrok,
se Gospod usmili tistih, ki se ga bojé.
Kajti on ve, iz česa smo,
spominja se, da smo prah.
Odpev: »Gospodova dobrota traja vekomaj.«

Evangelij

Ps 107,2

Aleluja

Aleluja. Moje srce, Gospod, je pripravljeno; pel in igral bom svojemu Bogu! Aleluja.

Bodite vedno pripravljeni

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 12,35-40)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane in vi bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se vrne njihov gospod s svatbe, da mu takoj odprejo, ko pride in potrka. Blagor služabnikom, ki jih gospod ob svojem prihodu najde čuječe! Resnično, povem vam, da se bo opasal in jih posadil za mizo in bo pristopil ter jim stregel.

In če pride ob drugi straži in če pride ob tretji straži in jih tako najde, blagor jim! To pa vedite, da bi hišni gospodar, ko bi vedel, ob kateri uri pride tat, ne dal, da bi podkopali njegovo hišo. Tudi vi bodite pripravljeni; kajti ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Bruno

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podcast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel se čudi ljudem, ki so se po spreobrnjenju zopet oklenili vsemogočnosti postave. Laže se je bilo nasloniti nanjo kakor pa zaživeti svobodo Kristusovega Duha v ljubezni. Trudil se bom živeti in uresničevati svobodo vere. Okrepi mojo vero, izlij svojega Duha, da ti bom povsem zaupal.

Evangelij

Molivec je kot nadležni prijatelj, ki pride po pomoč k prijatelju ob nepravi uri. Usliši ga, ker je prijatelj in ker je nadležen. Bog je boljši od najboljšega prijatelja in daje dobre darove svojim otrokom, če ga prosijo. Kaj prosim? Zakaj nisem bolj vztrajen in mu več ne zaupam? Gospod, hvala za potrpežljivo ljubezen, s katero sprejemaš in uslišiš vsako mojo molitev.

Primož Krečič

Sv. Bruno (6. oktober)