HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za četrtek, 7. oktobra 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Rožnovenska Mati Božja


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (27. nedelja med letom) - Giorgio Gannini - Štivan pri Trstu
(4.10.2015 ob 10h, dolžina: 10:12)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

27. nedelja med letom
(4.10.2015 ob 9h, dolžina: 11:52)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

27. nedelja med letom
(4.10.2015 ob 8h, dolžina: 10:09)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

27. nedelja med letom - Niko Marovt - Kozje
(7.10.2012 ob 10h, dolžina: 11:10)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

27. nedelja med letom - p. Janez Kmetec - Ptuj - sv. Peter in Pavel
(4.10.2009 ob 10h, dolžina: 10:22)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Teden za življenje (od prve do druge nedelje v oktobru)


Rožnovenska Mati Božja, obvezni god

Četrtek 27. tedna med letom (leto I)

»Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!« (Lk 11,9)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Nekateri so računali na skorajšnjo Božjo sodbo in se trudili živeti po postavi. Drugi pa so se predali lahkomiselnosti. Malahija jih opozarja, da bo Bog zanesljivo prišel ter razločil med grehom in pravico. Z življenjem po evangeliju se bom trudil za resnične vrednote in da bi bil zvest Gospodu. Gospod, hvala, ker me ni strah pred tvojo sodbo, da jo odgovorno in budno pričakujem.

Evangelij

Molivec je kot nadležni prijatelj, ki pride po pomoč k prijatelju ob nepravi uri. Usliši ga, ker je prijatelj in ker je nadležen. Bog je boljši od najboljšega prijatelja in daje dobre darove svojim otrokom, če ga prosijo. Kaj prosim? Zakaj nisem bolj vztrajen in mu več ne zaupam? Gospod, hvala za potrpežljivo ljubezen, s katero sprejemaš in uslišiš vsako mojo molitev.

Primož Krečič

Berilo

Božja sodba pride kot ogenj

Berilo iz knjige preroka Malahija (Mal 3,13-20)

Predrzno je vaše govorjenje zoper mene, govori Gospod vsega stvarstva. Pa pravite: »Kaj smo vendar govorili proti tebi?« Govorili ste: »Prazno je služiti Bogu! Kaj imamo od tega, da spolnjujemo njegove zapovedi in hodimo v spokorni obleki pred Gospodom vsega stvarstva? Zdaj smo na tem, da blagrujemo hudobneže, kajti uspevajo tisti, ki ravnajo brezvestno. Čeprav skušajo Boga, vendar uspevajo!«

Tako so se bogaboječi pogovarjali med seboj: Gospod je prisluhnil in slišal. In pred njim so napisali spominsko knjigo za tiste, ki se ga bojijo in spoštujejo njegovo ime. Ti bodo ob dnevu, ki ga pripravim, moj zaklad, govori Gospod vsega stvarstva. Imel bom z njimi usmiljenje, kakor je človek usmiljen do lastnega sina, ki mu služi. Tedaj boste zopet videli razliko med pravičnim in grešnim, med njim, ki služi Bogu, in njim, ki mu ne služi.

Glej, pride namreč dan, razžarjen kakor peč; in vsi prevzetneži in vsi malopridneži bodo strnišče; dan, ki pride, jih bo sežgal, govorí Gospod vsega stvarstva, tako da ne pusti od njih ne koreninice ne vejice! Toda vam, ki se mojega imena bojite, zasveti sonce pravičnosti z rešenjem v svojih žarkih.

Psalm 1

Odpev: »Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda.«

Ps 1,1-4.6

Blagor človeku, ki se ne ravna po brezbožnih,
ne stopa na pot grešnikov
in ne poseda v družbi porogljivcev,
marveč se veseli Gospodove postave.
Odpev: »Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda.«
Je ko drevo, zasajeno ob potokih vodá,
ki daje ob svojem času svoj sad
in njegovo listje ne ovene;
kar koli dela, vse mu uspeva.
Odpev: »Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda.«
Ne tako brezbožni, ne tako!
Ti so kakor pleve, ki jih veter raznaša.
Gospod pozna pot pravičnih,
pot brezbožnih pa vodi v pogubo.
Odpev: »Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Odpri moje oči, Gospod, da bom gledal čuda tvoje postave. Aleluja.

Kristus nas uči moliti, stanovitno in zaupno

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,5-13)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Kdo izmed vas bo imel prijatelja in bo šel k njemu opolnoči ter mu rekel: »Prijatelj, posodi mi tri hlebe, ker je moj prijatelj prišel k meni s pota, pa nimam kaj predenj položiti,« pa bi oni znotraj odgovoril: »Ne delaj mi nadlege; vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji; ne morem vstati in ti dati« – povem vam, četudi ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo vendar zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje.

In jaz vam pravim: Prosite in se vam bo dalo; iščite in boste našli; trkajte in se vam bo odprlo. Vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo.

Ali koga izmed vas, očetje, bo sin prosil kruha, pa mu bo dal kamen? Ali ribe, pa mu bo dal namesto ribe kačo? Ali ga bo prosil jajca, pa mu bo dal škorpijona? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dobre darove dajati svojim otrokom, koliko bolj bo vaš nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.
Rožnovenska Mati Božja (7. oktober)

Rožnovenska Mati Božja (leto I), obvezni god

Berilo

Vztrajali so v molitvi skupaj z Marijo

Berilo iz apostolskih del (Apd 1,12-14)

Ko je šel Jezus v nebo, so se apostoli z gore, ki se imenuje Oljska in je sobotni dan hodá oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomèj in Matej, Alfêjev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.

Spev z odpevom

Odpev: »Velike reči mi je storlil on, ki je mogočen.«

Lk 1,46-55

46 Marija pa je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda
47 in moj duh se raduje
v Bogu, mojem Zveličarju.
48 Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle.
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
49 Zakaj velike reči mi je storil
On, ki je mogočen
in je njegovo ime sveto.
50 Od rodu do rodu traja njegovo usmiljenje
njim, ki mu v strahu služijo.
51 Moč je skazal s svojo roko,
razkropil je nje, ki so napuhnjenih misli.
52 Mogočne je vrgel s prestola
in nizke povišal.
53 Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
54 Sprejel je
svojega služabnika Izraela
55 in se spomnil usmiljenja
– kakor je govoril našim očetom –
do Abrahama in njegovega rodu na veke.«

Evangelij

Prim. Vp 6,9

Aleluja

Aleluja. Vsi rodovi te blagrujejo in vsa ljudstva ti dajejo hvalo. Aleluja.

Angel oznani Jezusovo rojstvo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,26-38)

Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici, zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: »Zdrava, milosti polna. Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«

Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko moža ne spoznam?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna; zakaj pri Bogu ni nič nemogoče.«

Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021