Božja beseda za nedeljo, 7. januarja 2018

Nedelja Jezusovega krsta (leto B)

»Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa, ki se razpirajo, in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob.« (Mr 1,10)

1. berilo

Pridite k vodi, poslušajte in bo živela vaša duša

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 55,1-11)

To govorí Gospod: »O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupíte in jejte! Pridite, kupíte brez denarja, brez plačila vzemíte vino in mleko! Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro, naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni, poslušajte in bo živela vaša duša. Vcépil vam bom večno zavezo, Davidove dobrote, ki so zanesljive. Glej, za pričo narodom sem ga postavil, za voditelja in zapovedníka narodom. Glej, narode, ki jih ne poznaš, boš poklical, in narodi, ki te ne poznajo, bodo prihiteli k tebi zaradi Gospoda, tvojega Boga, in zaradi Svetega Izraelovega, ki te je poveličal. Iščite Gospoda, dokler se pusti najti, kličite ga, dokler je blizu! Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se h Gospodu, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. Kajti moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota,« govorí Gospod. »Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moja pota nad vašimi póti in moje misli nad vašimi mislimi. Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napójil zemljo, jo narédil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal.«

Spev z odpevom

Odpev: »Zajemite vode iz studencev odrešenja.«

Iz 12,2-6

Glej, Bog je moja rešitev,
ne bojim se, saj vanj zaupam.
Gospod Bog je moja moč in moja pesem,
v njem je moja rešitev.
Odpev: »Zajemite vode iz studencev odrešenja.«
Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja.
Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite,
oznanjajte med narodi njegova dela,
razglašajte, da je njegovo ime vzvišeno.
Odpev: »Zajemite vode iz studencev odrešenja.«
Pojte Gospodu, ker je stóril velika dela,
naj jih razglašajo po vsej zemlji.
Vzklikajte in vriskajte, sionski prebivalci,
velik je med vami Izraelov Sveti.
Odpev: »Zajemite vode iz studencev odrešenja.«

2. berilo

Pričujejo Duh, voda in kri

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 5,1-9)

Preljubi, kdor veruje, da je Jezus res Kristus, je rôjen iz Boga; in vsak, kdor ljubi roditelja, ljubi tudi tistega, ki je od njega rôjen. Da ljubimo Božje otroke, pa spoznamo po tem, če ljubimo Boga in izpolnjujemo njegove zapovedi. Ljubezen do Boga je v tem, da se držimo njegovih zapovedi. In njegove zapovedi niso težke. Vse, kar je rojêno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera. Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji Sin? Jezus Kristus je tisti, ki je prišel z vodo in s krvjo, ne le z vodo, ampak z vodo in s krvjo. Duh to pričuje, kajti Duh je resnica. Trije namreč pričujejo: Duh in voda in kri. In to troje je eno. Če sprejmemo že človeško pričevanje, je Božje pričevanje večje, kajti pričevanje Boga je v tem, da je pričeval za svojega Sina.

Evangelij

Prim. Jn 1,29

Aleluja

Aleluja. Janez je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.«

Nebeški Oče razodene, da je Jezus njegov sin

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,7-11)

Tisti čas je Janez oznanjal: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

Nedelja Jezusovega krsta

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Rajmund Penjafortsk

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Nedelja Jezusovega krsta
(7.1.2024 ob 10h, dolžina: 8:31)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta - Nadškof Stanislav Zore - Nedelja Jezusovega krsta
(11.1.2015 ob 10h, dolžina: 9:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta
(11.1.2015 ob 10h, dolžina: 7:25)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta
(11.1.2015 ob 9h, dolžina: 15:14)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta - p. Marjan Kokalj - Ljubljana - Dravlje
(8.1.2012 ob 10h, dolžina: 11:17)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta - Tadej Legnar - Pameče
(11.1.2009 ob 10h, dolžina: 6:25)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Homilija, nedelja, 11. januar 2015 ...

V prvem berilu smo slišali, da Gospod skrbi za svoje otroke kakor starš, zaskrbljen hoče dati svojim otrokom hranljivo jed. Po preroku Bog pravi: 'Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti?' (Iz 55,2). Kakor dober oče in kakor dobra mama hoče Bog dati dobre stvari svojim otrokom. In kaj je ta hranilna hrana, ki nam jo Bog daje? To je njegova Beseda. Po njegovi Besedi rastemo in ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Gregor Nazianški, sv. Ambrož in sv. Avguštin so si enotni: »Čeprav večni Sin ni imel nobene zunanje potrebe po krstu, se je svobodno podvrgel Janezovemu krstu.« Sv. Hipolit pravi: »Odprla so se nebesa in začela se je porajati nova sprava med Stvarnikom in stvarstvom in sicer po Odrešeniku, o katerem je pričeval Sveti Duh.« O golobu, ki je preprosta in dobra žival in ki nikogar ne poškoduje, pravi sv. Janez Krizostom, da prestavlja nedolžnost, ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Besede, ki jih evangelist Marko navaja na začetku svojega evangelija: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje« (Mr 1,11) nas uvedejo v jedro današnjega praznika Gospodovega krsta, s katerim se zaključi božični čas. V sklopu božičnih slovesnosti razmišljamo o Jezusovem rojstvu, kakor so ga napovedali angeli odeti v čudovito Božjo svetlobo. Nadalje nam božični čas pripoveduje o zvezdi, ki je vodila Modre od vzhoda pa vse do hiše v Betlehemu ter nas končno povabi naj pogledamo v nebo, ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.