Božja beseda za nedeljo, 6. junija 2021

10. nedelja med letom (leto B)

»Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.« (Mr 3,35)

1. berilo

Sovraštvo bom naredil med tvojim in ženinim zarodom

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 3,9-15)

Potem ko je Adam jedel od drevesa, ga je Gospod Bog poklical in mu rekel: »Kje si?« Rekel je: »Slišal sem tvoj glas v vrtu, pa sem se zbal, ker sem nag, in sem se skril.« Pa je rekel: »Kdo ti je povedal, da si nag? Si mar jedel z drevesa, s katerega sem ti prepovedal jesti?« Človek je rekel: »Žena, ki si mi jo dal, mi je dala z drevesa, in sem jedel.« Gospod Bog je rekel ženi: »Zakaj si to storila?« Žena je odgovorila: »Kača me je zapeljala, in sem jedla.« Gospod Bog je rekel kači: »Ker si to storila, bodi prekleta med vso živino in vsemi živalmi polja. Po trebuhu se boš plazila in prah jedla vse dni življenja. Sovraštvo bom narédil med teboj in ženo ter med tvojim zárodom in njenim zárodom. On ti bo glavo strl, ti pa boš prežála na njegovo peto.«

Psalm 130

Odpev: »Pri Gospodu je dobrota, pri njem je obilje rešitve.«

Ps 130,1-2.3-4.5-6.7-8

Iz globočine, o Gospod, kličem k tebi,
Gospod, usliši moje klice.
Tvoja ušesa naj poslušajo
glas moje ponižne prošnje.
Odpev: »Pri Gospodu je dobrota, pri njem je obilje rešitve.«
Če boš gledal, o Gospod, na krivdo,
Gospod, kdo bo mogel obstati?
Toda pri tebi je odpuščanje,
da bi ti v spoštovanju služili.
Odpev: »Pri Gospodu je dobrota, pri njem je obilje rešitve.«
Upam v Gospoda, moja duša upa,
čakam na njegovo besedo.
Moja duša čaka na Gospoda
bolj kakor stražarji na jutro.
Odpev: »Pri Gospodu je dobrota, pri njem je obilje rešitve.«
Bolj kakor stražarji jutro,
naj Izrael pričakuje Gospoda!
Zakaj pri Gospodu je dobrota, pri njem je obilje rešitve.
On bo rešil Izraela vse njegove krivde.
Odpev: »Pri Gospodu je dobrota, pri njem je obilje rešitve.«

2. berilo

Verujemo, zato govorimo

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 4,13-5,1)

Bratje in sestre, ker imamo istega duha vere, kakor je pisano: ›Veroval sem, zato sem govóril,‹ tudi mi verujemo in zato tudi govorimo. Vemo namreč, da bo tisti, ki je obúdil Gospoda Jezusa, tudi nas obúdil z Jezusom in nas hkrati z vami postavil predse. Vse to je namreč zaradi vas, da bi se milost zaradi večje množice pomnožila in s tem obogatila zahvaljevanje v Božjo slavo. Zato ne omagujemo. Nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja. Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero vzvišeno, večno bogastvo slave, ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno. Vemo namreč tole: če razpade naša zemeljska hiša, ki je le šotor, imamo v nebesih zgradbo od Boga, hišo, ki je niso naredile roke in je večna.

Evangelij

Jn 12,31b-32

Aleluja

Aleluja. Zdaj bo vladar tega sveta izgnan, govorí Gospod, in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi. Aleluja.

Hudi duh bo premagan

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 3,20-35)

Tisti čas je Jezus prišel s svojimi učenci v hišo. Spet se je zbrala množica, tako da še jesti niso utegnili. Ko so njegovi sorodniki to izvedeli, so šli na pot, da bi ga na silo odvedli, kajti govorili so, da ni priseben. Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, so govorili: »Beelzebúl ga je obsédel in s poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove.« Tedaj jih je poklical k sebi in jim v prispodobah govóril: »Kako more satan izganjati satana? Če je kraljestvo samo proti sebi razdeljeno, takšno kraljestvo ne more obstati. Če je hiša sama proti sebi razdeljena, takšna hiša ne more obstati. Če se torej satan vzdigne sam proti sebi in se razdeli, ne more obstati, ampak je konec z njim. Nihče ne more vdreti v hišo močnega in mu izropati premoženja, če močnega prej ne zveže; šele tedaj bo izropal njegovo hišo.

Resnično, povem vam: Človeškim sinovom bo vse odpuščeno, grehi in kletve, kolikor jih bodo izrekli. Kdor pa preklinja Svetega Duha, vekomaj ne bo dosegel odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremeníl.« To je povedal, ker so govorili: »Nečisti duh ga je obsédel.«

Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje. Stali so zunaj, poslali ponj in ga poklicali. Okrog njega je sedela množica in so mu rekli: »Glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te želijo.« Odgovóril jim je: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje! Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Bertrand

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

10. nedelja med letom
(7.6.2015 ob 10h, dolžina: 6:14)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

10. nedelja med letom
(7.6.2015 ob 9h, dolžina: 11:17)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

10. nedelja med letom - Izidor Veleberi - Ljutomer
(10.6.2012 ob 10h, dolžina: 6:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, nedelja, 10. junij 2018 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! Evangelij današnje nedelje (prim. Mr 3,20-25) pokaže na dve vrsti nerazumevanj, s katerima se je moral Jezus soočiti: tisto pismoukov in tisto njegovih lastnih domačih. ...

Pismouki so bili možje, poučeni v Svetem pismu z nalogo, da ga razlagajo ljudstvu. Nekateri med njimi so bili poslani iz Jeruzalema v Galilejo, kjer se je začel širiti glas o Jezusu, da bi mu v očeh ljudi vzeli ugled, da bi opravili službo opravljanja, ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Hieronim pravi: »Ob Jezusovem boju proti oblasti hudih duhov, so se celo Jezusovi domači spraševali, če je še priseben.« Sv. Irenej Lyonski ter sv. Avguštin dodajata, da je »bilo znotraj zveličavne ekonomije potrebno zvezati Satana z istimi verigami, s katerimi je on zasužnjil človeštvo.« Sv. Irenej nadaljuje: »Satan hoče s prevaro potisniti človeštvo, da postane suženj volje.« Sveti Avguštin pa ta odlomek podrobno pojasni: »Učlovečeni Bog hoče, kakor je pravično, zasužnjiti voljo 'močnega človeka'. ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

»Ko sveti Pavel v pismu Efežanom govori o nujnosti utrditve v notranjem človeku (Ef 3, 16) nadaljuje temo iz drugega pisma Korinčanom, kjer piše: 'Zato ne omagujmo, nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji dan za dnem obnavlja' (2Kor 4,16). Ta Pavlov velelnik, da se mora utrditi notranji človek, je za današnji čas še kako primeren, saj mnogi ljudje pogosto ostanejo notranje prazni ter se za to oprimejo obljub in omam, ki pa samo še povečajo občutek notranje ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.