Božja beseda za soboto, 5. junija 2021


Sv. Bonifacij, obvezni god

Sobota 9. tedna med letom (leto I), sobota po prvem petku

»Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico.« (Mr 12,43b)

Berilo

Hvalimo Boga za vodstvo in rešitev

Berilo iz Tobita (Tob 12,1.5-15.20)

Tedaj je Tobija poklical sina k sebi in mu rekel: »Kaj moremo dati temu svetemu možu, ki je hodil s teboj?« Oče in sin sta ga torej poklicala, ga vzela vstran in začela prositi, da bi sprejel polovico vsega, kar so prinesli. Tedaj jima je na skrivaj rekel: »Hvalite Boga nebes in vpričo vseh živih ga poveličujte, ker vam je skazal svoje usmiljenje! Kraljevo skrivnost skrivati je dobro, razodevati in poveličevati Božja dela pa je častno. Molitev s postom in miloščino je boljša kakor spravljati zaklade zlata. Zakaj miloščina rešuje smrti, izbrisuje grehe in pomaga doseči usmiljenje in večno življenje. Tisti, ki delajo greh in krivico, pa so sovražniki svoje duše. Hočem vama torej razodeti resnico in ne bom prikrival skrivnosti. Kadar si molil s solzami in pokopaval mrtve, puščal kosilo in mrtve podnevi skrival v hiši ter jih ponoči pokopaval, sem jaz nosil tvojo molitev pred Gospoda. Ker si bil Bogu všeč, te je morala preskusiti skušnjava. Gospod me je zdaj poslal, da te ozdravim in tvojo snaho Saro oprostim hudega duha. Jaz sem namreč angel Rafael, eden izmed sedmerih, ki stojimo pred Gospodom. Zdaj pa je čas, da se vrnem k njemu, ki me je poslal. Vi pa hvalite Boga in oznanjujte vsa njegova čudovita dela!«

Spev z odpevom

Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«

Tob 13,2.6

Gospod, ti bičaš in ozdravljaš,
vodiš v podzemlje in pripelješ nazaj,
ni ga, ki bi ubežal tvoji roki.
Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«
Glejte torej, kaj nam je storil!
S strahom in trepetom ga slavite,
kralja vekov povišujte s svojimi deli!
Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«
Slavil ga bom v deželi pregnanstva,
ker je razodel svoje veličastvo,
ga pokazal grešnemu ljudstvu.
Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«
Grešniki, spreobrnite se torej,
vršite pravico pred Bogom,
zaupajte, da se vas bo usmilil!
Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor spolnjuje Kristusovo besedo, v tem je Božja ljubezen zares popolna. Aleluja.

Bogu je ljuba radodarnost ubogih

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 12,38-44)

Tisti čas je govoril Jezus množicam o svojem nauku: »Varujte se pismoukov, ki radi hodijo v dolgih oblačilih in imajo radi pozdrave na trgih, prve sedeže v shodnicah in prva mesta pri gostijah; ki vdovam požirajo hiše, medtem ko hinavsko opravljajo dolge molitve; te bo zadela hujša obsodba.«

In sédel je nasproti zakladnici in gledal, kako ljudje mečejo denar v zakladnico. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Ko pa je prišla neka uboga vdova, je vrgla dva novčiča. In poklical je svoje učence ter jim rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več ko vsi, kateri so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od tega, česar imajo v izobilju, ta pa je vrgla od svojega uboštva vse, kar je imela, vse svoje premoženje.«
Sv. Bonifacij (leto I), sobota po prvem petku, obvezni god

Berilo

Glasniki so poslani po vsej zemlji

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 52,7-10)

Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Síonu: »Tvoj Bog kraljuje!« Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas, vsi skupaj vriskajo, saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion. Vzklikajte, vriskajte vse skupaj, jeruzalémske razvaline! Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, odkúpil Jeruzalem. Gospod je razgálil svojo sveto roko pred očmi vseh narodov in vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje.

Psalm 95

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 95,1-3.7.8.10

Pojte Gospodu novo pesem,
pojte Gospodu, vse dežele!
Pojte Gospodu, slavite njegovo ime!
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Oznanjajte dan na dan njegovo rešenje,
pripovedujte o njegovem veličastvu med narodi,
o njegovih čudovitih delih med vsemi ljudstvi!
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Dajte Gospodu, ljudski rodovi,
dajte Gospodu slavo in moč,
dajte Gospodu slavo njegovega imena!
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Govorite med narodi: »Gospod kraljuje!«
Utrdil je svet, ki ne omahne,
vladal bo ljudstva po pravici.
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Evangelij

Mt 28,19a.20b

Aleluja

Aleluja. Pojdite torej in učite vse narode, govorí Gospod. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja.

Žetev je velika, delavcev pa malo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,1-9)

Tisti čas je Jezus določil drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. Govoril jim je: »Žetev je velika, delavcev pa malo; prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Pojdite; glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite mošnje ne torbe ne obuvala in nikogar na potu ne pozdravljajte. V katero koli hišo pridete, recite najprej: 'Mir tej hiši!' In če bo tam sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se povrne k vam. V tisti hiši pa ostanite ter jejte in pijte, kar imajo; kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne prehajajte iz hiše v hišo. In v katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, kar se pred vas postavi; ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in oznanjujte: 'Približalo se vam je Božje kraljestvo.'«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Bonifacij

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podcast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Novoporočenca se zahvalita spremljevalcu in sta mu pripravljena dati tudi do polovice vsega premoženja. Angel pa se jima razodene in jima pokloni Božji mir. Povabi ju, naj s svojim življenjem slavita Gospoda. Ljudem bom pripovedoval, kako je bil Bog navzoč v mojem življenju in kaj vse je storil zame. Gospod, hvala ti za mnoge reči, ki mi jih naklanjaš. Naj tvoja dobrota odseva v vsem, kar bom delal in govoril.

Evangelij

Jezus svari pred hinavščino pismoukov, ko se delajo pobožne, da bi jih ljudje hvalili. V resnici pa uboge zaničujejo. V vdovi Jezus pokaže veličino ubogega človeka, ki povsem zaupa v Boga. Komu sem bolj podoben, pismoukom ali vdovi? Gospod, reši me hinavščine, da ne bom iskal zunanje pohvale, ampak našel varstvo v tebi in s to izkušnjo skrbel za uboge.

Primož Krečič

Sv. Bonifacij (5. junij)