HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za soboto, 6. novembra 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Lenart


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Spomin vseh vernih rajnih - prva maša) - Jože Muršec - Šentrupert v Slovenskih goricah
(2.11.2014 ob 10h, dolžina: 6:22)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Spomin vseh vernih rajnih - prva maša
(2.11.2014 ob 9h, dolžina: 13:53)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Spomin vseh vernih rajnih - prva maša - Rafael Klemenčič - Spodnja Idrija
(2.11.2008 ob 10h, dolžina: 8:09)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sobota 31. tedna med letom (leto I), sobota po prvem petku

»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem.« (Lk 16,10a)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel se zahvaljuje tistim, ki so mu pomagali pri apostolskem delu in za to marsikaj tvegali. Ob slovesu želi vse povezati s Kristusom, iz katerega prihaja novo bratstvo Cerkve in slava Bogu. Posnemal ga bom v tem, kako je zaupal Bogu in bil odprt do ljudi okrog sebe. Gospod, hvala, ker me vzgajaš za sodelovanje, da morem uresničiti to, kar želiš in s tem slaviti Očeta.

Evangelij

Človek se mora odločiti, komu bo služil: ali Bogu ali svetu in njegovim užitkom. Tu ni kompromisa, ker srce ne more biti razdeljeno. Trudil se bom obračati od malikov, da bo moje srce gorelo le za Gospoda. Gospod, ti ne obsojaš sveta in njegovih dobrin. Hvala pa, ker me vabiš k opredelitvi, da bi postavil na prvo mesto ljubezen do tebe in ljudi.

Primož Krečič

Berilo

Apostolov pozdrav sodelavcem

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 16,3-9.16.22-27)

Bratje, pozdravite Prisko in Akvila, moja pomočnika v Jezusu Kristusu, ki sta za moje življenje zastavila svoj tilnik, ki jima nisem le jaz dolžan hvale, ampak tudi vse cerkve poganov; pozdravite tudi cerkev, ki je v njuni hiši. Pozdravite ljubega mi Epenéta, ki je prvenec Azije za Kristusa. Pozdravite Marijo, ki se je za vas mnogo trudila. Pozdravite Andrónika in Junija, moja rojaka in sojetnika, ki sta odlična med apostoli in sta bila že pred menoj v Kristusu. Pozdravite Ampliáta, mojega ljubljenca v Gospodu. Pozdravite Urbana, našega sodelavca v Kristusu, in mojega ljubega Stáhija. Pozdravite se med seboj s svetim poljubom. Pozdravljajo vas vse Kristusove cerkve. V Gospodu vas pozdravljam jaz, Tercij, ki sem pismo pisal. Pozdravlja vas Gaj, moj in vse cerkve gostitelj. Pozdravljata vas mestni blagajnik Erast in brat Kvart. Njemu pa, ki vas more utrditi po moji blagovesti in pripovedi Jezusa Kristusa – po razodetju skrivnosti, od večnih časov primolčane, zdaj pa razodete in po naročilu večnega Boga v preroških pismih oznanjene vsem narodom, da bi bili poslušni veri: Bogu, edinemu modremu, po Jezusu Kristusu, njemu slava vekomaj. Amen.

Psalm 145

Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«

Ps 145,2-3.4-5.10-11

Vsak dan te bom slavil
in hvalil tvoje ime vekomaj.
Velik je Gospod in nadvse hvalevreden,
ne da se preiskati njegova veličina.
Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«
Rod za rodom slavi tvoja dela
in oznanja tvojo moč.
Pripovedujejo o slavi tvojega veličastva
in razglašajo tvoja čudovita dela.
Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«
Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela,
tvoji sveti naj te slavijo;
naj poročajo o slavi tvojega kraljestva,
naj govorijo o tvoji moči.
Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite v krotkosti vsajeno besedo, ki more rešiti vaše duše. Aleluja.

Nezvestim v naravnih rečeh Bog ne more zaupati večjih darov

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 16,9-15)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Pridobite si prijateljev s krivičnim mamonom, da vas sprejmejo v večne šotore, ko premine. Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Če torej pri krivičnem mamonu niste bili zvesti, kdo vam bo zaupal resnično dobrino? In če pri tujem niste bili zvesti, kdo vam bo dal to, kar je vaše?

Noben služabnik ne more služiti dvema gospodoma: ali bo namreč enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega držal in drugega preziral. Ne morete služiti Bogu in mamonu.« Slišali so pa vse to tudi farizeji, ki so bili denarja lakomni, in so ga zasmehovali. Jezus jim je rekel: »Vi ste tisti, ki se delate pravične pred ljudmi, a Bog pozna vaša srca; kajti kar je med ljudmi visoko, je gnusoba pred Bogom.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021