Božja beseda za sredo, 5. oktobra 2022

Teden za življenje (od prve do druge nedelje v oktobru)

Sreda 27. tedna med letom (leto II)

»Gospod, naúči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence« (Lk 11,1).

Berilo

Kristjani spoznajo Božjo milost v Pavlu

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 2,1-2.7-14)

Bratje, štirinajst let zatem sem spet šel v Jeruzalem z Barnabom in sem vzel s seboj tudi Tita. Šel sem pa gor po razodetju in sem jim predložil evangelij, ki ga oznanjam med pogani, posebej še njim, ki so bili veljavni, da bi morda ne tekel ali da bi ne bil tekel zaman.

Ko so ti videli, da mi je bilo poverjeno oznanjevanje evangelija med neobrezanimi kakor Petru med obrezanimi – kateri je namreč deloval v Petru, da je imel apostolstvo za obrezane, je deloval tudi v meni za pogane – in ko so spoznali milost, ki mi je bila dana, so Jakob in Kefa in Janez, ki veljajo za stebre, podali meni in Barnabu desnico vzajemnosti, naj greva midva med pogane, sami pa med obrezane; le ubogih naj bi se spominjala; in potrudil sem se, da bi prav to izvršil.

Ko pa je prišel Kefa v Antiohijo, sem se mu v obraz ustavil, ker je bil zaslužil grajo. Preden so namreč prišli nekateri od Jakoba, je jedel s pogani, ko pa so prišli, se je umikal in odtegoval, boječ se tistih, ki so bili iz obreze. In z njimi vred so se potajili tudi drugi Judje, tako da se je celo Barnaba dal zavesti po njihovi hlimbi.

Toda ko sem videl, da ne ravnajo prav po evangeljski resnici, sem rekel Kefu vpričo vseh: »Ako ti, ki si Jud, živiš po poganski šegi in ne po judovski, kako moreš pogane siliti, da bi živeli po judovski?«

Psalm 117

Odpev: »Pojdite po vsem svetu oznanjat evangelij.«

Ps 117,1.2

Hvalite Gospoda vsi narodi,
slavite ga vsa ljudstva.
Močna je do nas njegova ljubezen.
Gospodova zvestoba traja vekomaj.
Odpev: »Pojdite po vsem svetu oznanjat evangelij.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Danes ne zapirajte svojih src, ampak poslušajte Božji glas. Aleluja.

Apostoli prosijo Jezusa, naj jih uči moliti

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,1-4)

Nekoč je Jezus na nekem kraju molil in, ko je nehal, mu je rekel eden izmed njegovih učencev: »Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence.« In rekel jim je: »Kadar molite, recite: ›Oče, posvečeno bodi tvoje ime; pridi tvoje kraljestvo; naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne; in odpusti nam naše grehe; saj tudi mi odpuščamo vsakemu, kateri nam je dolžan; in ne vpelji nas v skušnjavo!‹«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Marija Favstina Kowalska

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Nesoglasja in nasprotni tabori so posledica človeške slabosti in grehov. Pavel ne odneha, dokler se nasprotja v prvi cerkvi ne razčistijo. Da bi utrdil edinost, se poda v Jeruzalem k Petru in apostolom. Dogovorijo se za delitev dela, on bo deloval med pogani. Gospod, naj bom iskren za tvojo resnico, naj krepim vero vate in delujem z delom za Božje kraljestvo, ki je edinost v tebi.

Evangelij

Gledam učence, ki opazujejo Jezusa, kako moli zatopljeno in domače. Prosijo ga, da bi jih naučil tako moliti. Želim, da Jezusova molitev postane tudi moja molitev, da bo dejanje ljubezni in sinovskega zaupanja do Očeta. Gospod, poživi mojo molitev, da ne bo utrujena in iz navade. Pokaži mi, da me ima Oče rad in skrbi zame, da mi odpušča in me rešuje pred hudim.

Primož Krečič