Božja beseda za nedeljo, 31. oktobra 2021

31. nedelja med letom (leto B), žegnanjska nedelja

»Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, mu je rekel: 'Nisi daleč od Božjega kraljestva.'« (Mr 12,34)

1. berilo

Ljubimo Gospoda z vsem srcem

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 6,2-6)

Boj se Gospoda, svojega Boga, in vse dni svojega življenja izpolnjuj vse njegove zakóne in zapovedi, ki ti jih dajem: ti, tvoj sin in sin tvojega sina, da se podaljšajo tvoji dnevi. Poslušaj jih, Izrael, in jih vestno izpolnjuj, da ti bo dobro in da se zelo pomnožite v deželi, v kateri se cedita mleko in med, kakor ti je obljubil Gospod, tvoj Bog. Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod je edini! Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu.

Psalm 18

Odpev: »Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala.«

Ps 18,2-4.47.51

Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala,
Gospod, moja trdnjava, moj osvoboditelj;
moj Bog, moja pečina, kamor se zatekam,
moj ščit, rog moje rešitve, moje zavetje.
Odpev: »Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala.«
Hvaljen bodi, kličem Gospodu,
in že me reši mojih sovražnikov.
Naj živí Gospod, slavljena moja skala,
naj bo vzvišen Bog moje rešitve!
Odpev: »Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala.«
Pel bom tvojemu imenu,
saj svojemu kralju naklanjaš velike zmage.
Ti izkazuješ dobroto svojemu maziljencu Davidu
in njegovemu zarodu na veke.
Odpev: »Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala.«

2. berilo

Jezus ima neminljivo duhovništvo, ker ostane vekomaj

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 7,23-28)

Bratje in sestre, duhovnikov v stari zavezi je bilo več, ker jim je smrt preprečevala, da bi ostali dlje, Jezus pa ima, ker ostaja živ na veke, neminljivo duhovništvo. Dokončno lahko odreši tiste, ki po njem prihajajo k Bogu, ker vedno živi, da posreduje zanje. Takšen véliki duhovnik je bil za nas tudi primeren: svet, nedolžen, brez zla; tak, ki je ločen od grešnikov in je postal višji od nebes, tak, ki mu ni treba kakor vélikim duhovnikom dan za dnem žrtvovati najprej za svoje grehe in nato za grehe ljudstva. To je namreč stóril enkrat za vselej, ko je daroval sam sebe. Postava namreč postavlja za vélike duhovnike ljudi, ki so podvrženi slabotnosti; beseda prisege, ki je prišla za postavo, pa postavlja Sina, ki je postal popoln na veke.

Evangelij

Jn 14,23

Aleluja

Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede, govorí Gospod, moj Oče ga bo ljubil in prišla bova k njemu. Aleluja.

Zapoved ljubezni do bližnjega je enaka ljubezni do Boga

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 12,28-34)

Tisti čas je eden izmed pismoukov pristopil k Jezusu in ga vprašal: »Katera je prva od vseh zapovedi?« Jezus je odgovóril: »Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod. Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.« Pismouk mu je rekel: »Dobro, učitelj. Resnico si povedal: On je edini in ni drugega razen njega, in ljubiti njega iz vsega srca, z vsem umevanjem in z vso močjo ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe je več kakor vse žgalne daritve in žrtve.« Ko je Jezus videl, da je pametno odgovóril, mu je rekel: »Nisi daleč od Božjega kraljestva.« In nihče si ga ni drznil še kaj vprašati.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Volbenk

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

31. nedelja med letom - p. Andrej Šegula - Ljubljana - Sv. Peter
(4.11.2012 ob 10h, dolžina: 6:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, nedelja, 4. november 2018 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! V središču evangelija te nedelje (prim. Mr 12,28b-34) je zapoved ljubezni: ljubezni do Boga in ljubezni do bližnjega. Neki pismouk je vprašal Jezusa: »Katera zapoved je prva med vsemi?« (v. 28). Odgovori tako, da navede tisto izpoved vere, s katero vsak Izraelec začne in konča svoj dan, ki se začenja z besedami: »Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod je edini!« (5Mz 6,4). Na ta način Izrael ohranja svojo ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Avguštin in sv. Gregor iz Nise pravita: »Ljubiti Boga pomeni, ljubiti ga z vsem telesom, z vso dušo in z vsem duhom.« Sv. Atanazij pojasnjuje: »Če Bog vesolja vsebuje vse in je v vsaki stvari, potem ne more obstajati kaj drugega.« Sv. Bazilij iz Cezareje dodaja: »Polno ljubezen v Boga ne moremo primerjati z ljubeznijo do stvari. Ljubezen do Boga je nad vsakim običajnim čustvom in ga lahko poistovetimo s pojmom popolne ljubezni. Ta ljubezen pa pride ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Mi smo verovali v Božjo ljubezen. Tako more kristjan izraziti temeljno odločitev svojega življenja. Na začetku kristjanovega bitja ni neka etična odločitev ali velika ideja, ampak srečanje z nekim dogodkom, z neko Osebo, ki daje njegovemu življenju novo obzorje in s tem njegovo odločilno usmeritev. Z osredotočenjem na ljubezen je krščanska vera sprejela to, kar je bilo jedro izraelske vere, vendar je temu jedru pridala novo globino in širino. Verni Izraelec namreč moli vsak dan z besedami iz Pete ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.