Božja beseda za sredo, 3. maja 2023

Sv. Filip in Jakob ml., apostola, praznik

»Kar koli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu.« (Jn 14,13)

Berilo

Jakob in apostoli so videli vstalega Jezusa

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,1-8)

Spominjam vas, bratje, evangelija, ki sem ga vam oznanil. Vi ste ga tudi sprejeli in v njem vztrajate. Po njem ste na poti rešitve, če se ga tako držite, kakor sem vam ga oznanil; drugače ste zaman vero sprejeli. Izročil sem vam predvsem to, kar sem tudi prejel, da je Kristus za naše grehe umrl, kakor je v Pismih; da je bil pokopan in da je tretji dan vstal, kakor je v Pismih; in da se je prikazal Kefu in potem dvanajsterim; potem se je prikazal več ko petsto bratom hkrati, izmed katerih je še zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali. Potem se je prikazal Jakobu, nato vsem apostolom. Nazadnje za vsemi pa se je kakor negodniku prikazal tudi meni.

Psalm 19

Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«

Ps 19,2-5

Nebesa razglašajo Božje veličastvo
in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok.
En dan sporoča to drugemu dnevu
in ena noč naznanja to drugi noči.
Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«
To ni beseda in niso govori,
katerih glas bi se ne mogel slišati;
po vsej zemlji se razlega njih glas
in do konca sveta njih govorica!
Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«

Evangelij

Jn 14,6.9

Aleluja

Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje; Filip, kdor vidi mene, vidi tudi Očeta. Aleluja.

Jezus poučuje Filipa in apostole

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 14,6-14)

Tisti čas je rekel Jezus Tomažu: »Jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu, razen po meni. Če ste poznali mene, poznate tudi mojega Očeta. Zdaj ga poznate in vidite ga.« Filip mu je dejal: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« Jezus mu je odgovoril:

»Toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal? Kdor vidi mene, vidi Očeta. Kako moreš govoriti: Pokaži nam Očeta? Ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih jaz govorim, ne govorim sam od sebe. Oče, ki prebiva v meni, on opravlja dela. Vérujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni. Če pa ne, verujte zaradi del samih.

Resnično, resnično, povem vam: Kdor vame veruje, bo tudi sam opravljal dela, ki jih jaz opravljam; in še večja kot ta bo opravljal, ker grem k Očetu. Kar koli boste prosili v mojem imenu, to bom storil, da se Oče poveliča v Sinu. Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom izpolnil.«

Sv. Filip in Jakob ml., apostola (3. maj)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Filip in Jakob

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Misli Benedikta XVI.

Na seznamu dvanajsterih je Filip vedno na petem mestu (tako pri Mt 10,3; Mr 3,18; Lk 6,14; Apd 1,13), torej v bistvu med prvimi. Čeprav je bil Filip judovskega porekla, je njegovo ime grško, kakor Andrejevo. Poleg lika Jakoba »Starejšega«, Zebedejevega sina, o katerem smo govorili prejšnjo sredo, nastopa v evangelijih še en Jakob, ki se imenuje »Mlajši«. Tudi on je v seznamih dvanajsterih apostolov, ki jih je Jezus osebno izbral in je vedno označen kot »Alfejev sin«. ...

Filip ...

Dragi bratje in ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.