Božja beseda za torek, 2. maja 2023


Sv. Atanazij Veliki, obvezni god

Torek 4. velikonočnega tedna

»Dela, ki jih opravljam v imenu svojega Očeta, ta pričajo o meni.« (Jn 10,25b)

Berilo

Apostoli oznanjajo blagovest Grkom

Berilo iz apostolskih del (Apd 11,19-26)

Tisti, kateri so se razkropili zaradi preganjanja, ki je bilo nastalo ob Štefanovem času, so prišli do Fenicije in Cipra in Antiohije; vendar nauka niso oznanjali nikomur drugemu kakor le Judom. Bilo pa je med njimi nekaj mož s Cipra in iz Cirene, ki so po prihodu v Antiohijo tudi Grkom oznanjali blagovest o Gospodu Jezusu. Gospodova roka je bila z njimi in veliko število jih je verovalo ter se spreobrnilo h Gospodu.

Prišel je pa glas o tem do jeruzalemske cerkve in poslali so Barnaba v Antiohijo. Ko je ta prišel in videl Božjo milost, se je razveselil in je opominjal vse, naj z odločnim srcem vztrajajo v Gospodu; kajti bil je odličen mož in poln Svetega Duha in vere. In pridružila se je Gospodu velika množica.

Nato je odšel v Tarz po Savla in ko ga je našel, ga je vzel s seboj v Antiohijo. Celo leto sta bila skupaj v tej občini in učila sta veliko množico, in najprej so v Antiohiji učence imenovali kristjane.

Psalm 87

Odpev: »Hvalite Gospoda vsi narodi!«

Ps 87,1-3.4-5.6-7

Gospod ljubi svojo ustanovo na svetih gorah,
sionska vrata ima rajši ko vse Jakobove šotore.
Veličastne reči se govorijo
o tebi, Božje mesto!
Odpev: »Hvalite Gospoda vsi narodi!«
Pogane prištevam k tvojim častilcem,
Filistejci in Etiopci so se tukaj rodili.
O Sionu porečejo: »Vsi po vrsti so bili tu rojeni,
on sam, Najvišji, ga je utemeljil.«
Odpev: »Hvalite Gospoda vsi narodi!«
Gospod zapiše v knjigo narodov:
»Ti so se tukaj rodili.«
Rajali bodo in peli:
»Vsi moji studenci so v tebi.«
Odpev: »Hvalite Gospoda vsi narodi!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kristus je moral trpeti in vstati od mrtvih in tako iti v svojo slavo. Aleluja.

Jezus je eno z Očetom

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,22-30)

Takrat so v Jeruzalemu obhajali praznik tempeljskega posvečenja. Bila je zima in Jezus je hodil v templju po Salomonovem stebreniku. Obstopili so ga Judje in mu govorili: »Doklej nas boš pustil v negotovosti? Če si ti Kristus, povej nam odkrito!« Jezus jim je odgovoril: »Povedal sem vam, pa ne verujete. O meni pričajo dela, ki jih izvršujem v imenu svojega Očeta. Toda vi ne verujete, ker niste izmed mojih ovac.

Moje ovce poslušajo moj glas in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Jaz jim dam večno življenje: in ne bodo se pogubile nikoli in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji ko vse; in nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke. Jaz in Oče sva eno.«
Sv. Atanazij Veliki, obvezni god

Berilo

Naša vera zmaga svet

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 5,1-5)

Preljubi, vsakdo, ki veruje, da je Jezus – Kristus, je rojen iz Boga; in vsakdo, ki ljubi roditelja, ljubi tudi tistega, ki je rojen iz njega. Iz tega spoznavamo, da ljubimo Božje otroke, če ljubimo Boga in izpolnjujemo njegove zapovedi. Kajti v tem je Božja ljubezen, da izpolnjujemo njegove zapovedi. In njegove zapovedi niso težke. Kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In to je zmaga, ki premaga svet: naša vera. Kdo pa premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji Sin?

Psalm 38

Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«

Ps 38,3-6.30-31

Upaj v Gospoda in delaj dobro
pa boš prebival v deželi in užival varnost!
Imej veselje v Gospodu
in da1 ti bo, česar si želi tvoje srce.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«
Izroči svojo pot Gospodu,
upaj vanj in on bo storil!
Dal bo, da zasije kakor luč tvoja pravičnost
in tvoja pravica kakor opoldanska jasnina.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«
Usta pravičnega govorijo modro
in njegov jezik pove, kar je prav;
postava njegovega Boga je v njegovem srcu
in njegovi koraki ne omahujejo.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«

Evangelij

Mt 5,10

Aleluja

Aleluja. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Pred preganjanjem bežite

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,22-25)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena; kdor pa bo vztrajal do konca, ta bo zveličan. Kadar vas bodo preganjali v enem mestu, bežite v drugo. Kajti resnično, povem vam: Ne boste obhodili Izraelovih mest, preden pride Sin človekov. Učenec ni nad učiteljem, tudi služabnik ne nad svojim gospodarjem. Zadosti je za učenca, da postane kakor njegov učitelj, in za služabnika, kakor njegov gospodar.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Atanazij in Boris

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Iz Jeruzalema pošljejo Barnaba v Antiohijo, da bi oznanjal evangelij. Ta pritegne še spreobrnjenega Pavla, da govorita o Kristusu in utrdita vernike v veri. V Antiohiji učence prvič imenujejo kristjani. Po zgledu apostolov se bom trudil vsem ljudem oznanjati veselo oznanilo o Kristusu. Gospod, hvala, ker sem lahko tvoj učenec, da sodelujem pri graditvi Cerkve. Daj mi poguma, da bom vztrajal pri tem pričevanju.


Evangelij

Judje ne verujejo Jezusovi besedi in hočejo novih potrditev. On pa želi, da mu ljudje zaupajo, in jim razkriva svoj odnos z Očetom. V različnih okoliščinah bom gradil vse na Jezusovi in Očetovi ljubezni. Gospod, pomagaj mi, da ne bi nikoli pozabil, kako skrbiš zame in da so tvoje besede resnične. Nauči me zaupanja, da bom sledil vsemu, kar mi naročaš.

Primož Krečič

Sv. Atanazij Veliki (2. maj)