Božja beseda za četrtek, 29. junija 2023


Sv. Peter in Pavel - dnevna maša, slovesni praznik

Sv. Peter in Pavel - maša zvečer pred praznikom

»Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.« (Jn 21,17b)

1. berilo

Peter pričuje za Kristusa, ko ozdravi hromega

Berilo iz apostolskih del (Apd 3,1-10)

Tiste dni sta šla Peter in Janez v tempelj ob deveti molitveni uri. Nekega moža, ki je bil od rojstva hrom, so prinašali in ga posajali vsak dan k tempeljskim vratom, ki se imenujejo Lepa, da bi v tempelj gredoče prosil vbogajme. Ta je videl Petra in Janeza, ko sta hotela stopiti v tempelj, in ju prosil miloščine.

Peter in Janez sta se ozrla vanj in Peter je rekel: »Poglej v naju!« In gledal je vanju v pričakovanju, da bo od njiju kaj dobil. Peter pa je rekel: »Srebra in zlata nimam, kar pa imam, to ti dam: v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana vstani in hodi!«

In prijel ga je za desnico ter vzdignil; in v hipu so se mu utrdila stopala in gležnji in je skočil pokonci ter hodil. Nato je stopil z njima v tempelj in je hodil, poskakoval in hvalil Boga. In vse ljudstvo ga je videlo, da hodi in Boga hvali. Prepoznali pa so ga, da je on tisti, ki je zaradi miloščine posedal pri tempeljskih Lepih vratih, in prevzela jih je groza in strmenje nad tem, kar se mu je zgodilo.

Psalm 18

Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«

Ps 18,2-3.4-5

Nebesa razglašajo Božje veličastvo
in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok.
En dan sporoča to drugemu dnevu
in ena noč naznanja to drugi noči.
Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«
To ni beseda in niso govori,
katerih glas bi se ne mogel slišati;
po vsej zemlji se razlega njih glas
in do konca sveta njih govorica!
Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«

2. berilo

Bog je Pavla od rojstva izbral za apostola

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 1,11-20)

Opozarjam vas, bratje, da evangelij, ki sem ga jaz oznanil, ni človeški. Jaz ga tudi nisem prejel in se ga nisem naučil od človeka, temveč po razodetju Jezusa Kristusa. Slišali ste namreč, kako sem se nekdaj vêdel v judovstvu, da sem čez mero preganjal Božjo Cerkev in jo zatiral; in napredoval sem v judovstvu bolj kakor mnogi vrstniki v mojem rodu ter prav posebno gorel za svoja očetna izročila. Ko pa je Bog, ki me je bil izbral že od rojstva in me poklical po svoji milosti, sklenil razodeti v meni svojega Sina, da ga oznanjam med pogani, se nisem posvetoval z mesom in krvjo, tudi nisem šel v Jeruzalem k njim, ki so bili apostoli pred menoj, ampak sem takoj odšel v Arabijo, potem pa sem se zopet vrnil v Damask.

Tri leta zatem sem šel v Jeruzalem obiskat Petra in sem ostal pri njem petnajst dni; drugega apostola pa nisem videl nobenega razen Jakoba, Gospodovega brata. Kar pa vam pišem, glejte, je Bog priča, da ne lažem.

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim. Aleluja.

Jezus izroči Petru skrb za svoje ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 21,15-19)

Ko se je Jezus prikazal svojim učencem in z njimi jedel, reče Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj ko tile?« Odgovori mu: »Da, Gospod, ti veš, da te ljubim.« Reče mu: »Pasi moja jagnjeta.« Zopet v drugo mu reče: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Odgovori mu: »Da, Gospod, ti veš, da te ljubim.« Reče mu: »Pasi moje ovce.« V tretje mu reče: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Peter se užalosti, ker mu je v tretje rekel: »Ali me ljubiš?« in odgovori mu: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.« Reče mu: »Pasi moje ovce. Resnično, resnično, povem ti: Ko si bil mlajši, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel. Ko pa se postaraš, boš raztegnil svoje roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.« To pa je rekel, ker je hotel naznaniti, s kakšno smrtjo bo proslavil Boga. In ko mu je to povedal, mu je rekel: »Hodi za menoj!«
Sv. Peter in Pavel - dnevna maša

Simon Peter je odgovoril; rekel mu je: »Ti si Mesija, Sin živega Boga« (Mt 16,16).

1. berilo

Peter se zave, da ga je Bog rešil iz ječe

Berilo iz apostolskih del (Apd 12,1-11)

V tistem času je kralj Herod stegnil roko, da bi mučil nekatere izmed udov Cerkve. Umoril je z mečem Jakoba, Janezovega brata. Ko je pa videl, da je to Judom všeč, je dal zgrabiti še Petra; to je bilo v dneh opresnikov. Ko ga je prijel, ga je vrgel v ječo in dal stražiti štirim četvericam vojakov, ker ga je hotel po veliki noči privesti pred ljudstvo. Petra so torej stražili v ječi, Cerkev pa je zanj neprenehoma k Bogu molila.

Tisto noč, ko ga je Herod hotel privesti pred ljudstvo, je Peter spal med dvema vojakoma, vklenjen v dve verigi, in stražniki so ječo stražili pred vrati. In glej, vstopil je Gospodov angel in luč je zasvetila v ječi; udaril je Petra v bok, ga zbudil in rekel: »Vstani hitro!« In verige so mu padle z rok. Nato mu je angel rekel: »Opaši se in podveži si obutev!« Storil je tako. In rekel mu je: »Ogrni si plašč in pojdi za menoj!«

Odpravil se je in šel za njim, pa ni vedel, da je res, kar se je godilo po angelu, ampak je mislil, da vidi prikazen. Šla sta mimo prve in druge straže in prišla do železnih vrat, ki držijo v mesto; ta so se jima odprla sama od sebe. Ko sta prišla ven, sta prehodila eno ulico in hipoma je angel izginil. Tedaj se je Peter zavedel in rekel: »Zdaj vem zares, da je poslal Gospod svojega angela in me rešil iz Herodove roke in od vsega, kar je pričakovalo judovsko ljudstvo.«

Psalm 34

Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«

Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9

Slavil bom Gospoda vekomaj,
njegova hvala bo vedno v mojih ustih.
Z Gospodom naj se ponaša moja duša:
naj slišijo ponižni in se veselijo.
Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«
Poveličujte z menoj Gospoda
in skupno slavimo njegovo ime!
Iskal sem Gospoda in me je uslišal
ter me otel vseh mojih strahov.
Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«
Glejte nanj, da se razveselite
in da ne zardijo vaši obrazi!
Glej, ubožec je klical in Gospod je slišal,
iz njegove stiske ga je rešil.
Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«
Angel Gospodov šotori okoli teh,
ki se ga boje, da jih otme.
Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod;
blagor človeku, ki se k njemu zateka.
Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«

2. berilo

Pripravljena mi je krona pravice

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Timoteju (2 Tim 4,6-8.17-18)

Preljubi, jaz se že darujem in čas moje razveze je blizu. Dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej mi je pripravljena krona pravice, ki mi jo bo dal oni dan Gospod, pravični sodnik; pa ne le meni, ampak tudi vsem, ki v ljubezni pričakujejo njegov prihod.

Gospod mi je pomagal in dal moč, da bi se po meni oznanjevanje dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi; otel me je levu iz žrela. Gospod me bo otel iz vsakega hudega naklepa in rešil v svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava vekomaj. Amen.

Evangelij

Jn 21,17d

Aleluja

Aleluja, Gospod, ti vse veš, ti veš da te ljubim. Aleluja.

Jezus obljubi Petru najvišjo oblast

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 16,13-19)

Ko je Jezus prišel v kraje Cezareje Filipove, je svoje učence vpraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« Odgovorili so: »Nekateri: da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, zopet drugi, da Jeremija ali kdo izmed prerokov.« Jezus jim je dejal: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Simon Peter in rekel: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.«

Jezus mu je odgovoril: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti meso in kri ti nista tega razodela, ampak moj Oče, ki je v nebesih.

Pa tudi jaz tebi povem: Ti si Peter – skala in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.«

Sv. Peter in Pavel - dnevna maša (29. junij)

Svetnik za vsak dan
Sv. Peter in Pavel

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, 29. junij 2013 ...

Danes je še na poseben način praznik Cerkve v Rimu, ki je utemeljena na mučeništvu teh dveh apostolov. Prav tako pa je tudi velik praznik za vesoljno Cerkev, saj vse Božje ljudstvo dolguje njima dar vere. Peter je namreč prvi izpovedal, da je Jezus, Kristus, Božji Sin. Pavel pa je razširil to oznanilo po takratnem grško rimskem svetu. Po Božji previdnosti pa sta oba prišla sem v Rim in za vero prelila kri. Zaradi tega je ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Sv. Peter in Pavel - dnevna maša
(29.6.2015 ob 9h, dolžina: 9:55)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Sv. Peter in Pavel - dnevna maša - Škof Peter Štumpf - Gornja Radgona
(29.6.2014 ob 10h, dolžina: 9:56)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Peter in Pavel - dnevna maša
(29.6.2014 ob 10h, dolžina: 10:28)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

Sv. Peter in Pavel - dnevna maša
(29.6.2014 ob 9h, dolžina: 12:37)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Sv. Peter in Pavel - dnevna maša - Škof Anton Stres - Ljubljana - stolnica
(29.6.2012 ob 10h, dolžina: 12:00)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Peter in Pavel - dnevna maša - Škof Metod Pirih - posvečenje duhovnika v Novi Gorici
(29.6.2011 ob 10h, dolžina: 7:27)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Peter in Pavel - dnevna maša - Jože Urbanija - Malečnik pri Mariboru
(26.6.2011 ob 10h, dolžina: 9:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Peter in Pavel - dnevna maša - Škof Alojz Uran - Ljubljana - stolnica
(29.6.2009 ob 10h, dolžina: 9:33)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Komentar cerkvenih očetov

 ...

Epifan Latinec pravi: »Jezus sprašuje svoje učence o svoji identiteti in sicer prvič na ozemlju poganov ter na način, da bi pogani po Petru lahko videli to, kar kri in meso še nista odkrila. Ta vidik Jezusovega pridiganja se uresniči v Kornelijevem spreobrnjenju, prvem med pogani, ki je veroval vanj.« Teodor iz Erakleje to bolj teološko razloži: »Preko naziva 'Sin človekov' pokaže, da to On ni samo pojavno, temveč nespremenljivo človek, ne da bi prenehal biti pravi Bog.«  …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

»Danes rimska Cerkev obhaja praznik dveh svojih korenin, apostolov Petra in Pavla. Njuni relikviji hranita dve baziliki njima posvečeni, ki sta v okras celotnemu Mestu, ljubemu tako romarjem kot njegovim prebivalcem. V berilih dnevne maše beremo Petrovo izpoved vere o Jezusu: 'Ti si Kristus, Sin živega Boga' (Mt 16,16). Ta njegova izjava ni sad premisleka, temveč je Očetovo razodetje preprostemu galilejskemu ribiču, kot je to tudi potrdil Jezus sam, ko je rekel: 'Kajti tega ti nista razodela meso in kri' ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.