Božja beseda za petek, 26. avgusta 2022

Petek 21. tedna med letom (leto II)

»Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje« (Mt 25,4).

Berilo

Oznanjamo križanega Kristusa - enim pohujšanje, drugim modrost

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 1,17-25)

Bratje, Kristus me ni poslal krščevat, ampak oznanjat evangelij; in sicer ne z modrostjo govora, da Kristusov križ ne izgubi moči. Kajti nauk o križu je nespamet tistim, ki se pogubljajo, nam, kateri smo na poti zveličanja, pa Božja moč. Zakaj pisano je: »Uničil bom modrost modrih in zavrgel bom razumnost razumnih.« Kje je modrijan, kje pismouk, kje učenjak tega sveta? Ali ni Bog modrosti tega sveta obrnil v nespamet? Ker namreč svet po svoji modrosti ni spoznal Boga v Božji modrosti, je Bog sklenil verujoče zveličati po nespameti oznanjevanja. Judje zahtevajo znamenj in Grki iščejo modrosti, mi pa oznanjamo križanega Kristusa, Judom pohujšanje, a poganom nespamet, njim pa, kateri so poklicani, Judom in Grkom, Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost. Kar je namreč pri Bogu nespametno, je modrejše od ljudi, in kar je pri Bogu slabotno, je močnejše od ljudi.

Psalm 33

Odpev: »Zemlja je polna Gospodove dobrote.«

Ps 33,1-2.4-5.10.11

Radujte se, pravični, v Gospodu:
poštenim se spodobi, da ga hvalijo.
Slavite Gospoda s citrami,
igrajte mu na harfo z deseterimi strunami.
Odpev: »Zemlja je polna Gospodove dobrote.«
Gospodova beseda je prava
in vse njegovo delo zanesljivo.
Ljubi, kar je prav in pravično,
zemlja je polna Gospodove dobrote.
Odpev: »Zemlja je polna Gospodove dobrote.«
Gospod podira sklepe narodov,
uničuje misli ljudstev.
Gospodov sklep ostane na veke,
njegove misli od roda do roda.
Odpev: »Zemlja je polna Gospodove dobrote.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, úči me svojo pot, vôdi me po ravni stezi. Aleluja.

Pripravljeni moramo biti, da spremimo Kristusa

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,1-13)

Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem to priliko: »Nebeško kraljestvo bo podobno desetim dekletom, ki so vzele svoje svetilke in šle naproti ženinu. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet pametnih. Nespametne so vzele svetilke, niso pa vzele s seboj olja; pametne pa so vzele olja v posodicah s svetilkami vred. Ker se je pa ženin mudil, so vse podremale in zaspale.

Opolnoči pa nastane vpitje: ›Glejte, ženin gre, pojdite mu naproti!‹ Tedaj vstanejo vsa tista dekleta in napravijo svoje svetilke. Nespametne pa reko pametnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo.‹ Toda pametne odgovorijo: ›Da morda ne poide nam in vam, pojdite rajši k prodajalcem in si ga kupite.‹

Medtem ko so šle kupovat, pride ženin; tiste, ki so bile pripravljene, gredo z njim na svatbo in vrata se zapro. Kasneje pridejo tudi ostala dekleta in pravijo: ›Gospod, gospod, odpri nam!‹ On jim pa odgovori: ›Resnično, povem vam: Ne poznam vas.‹ Čujte torej, ker ne veste ne dneva ne ure.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Ivana Elizabeta

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Po krizi v Atenah je Pavlu še bolj jasno, da je središče oznanila križani Kristus, čeprav je to pohujšanje za Jude in nespamet za Grke. Po križu se je najbolj razodela Božja ljubezen do človeštva in moč vstajenja. Poklican sem, da vstopam v miselnost križa, ki me dela za pšenično zrno, ki pade v zemljo. Gospod, okrepi me, da me ne bo strah živeti te modrosti križa.

Evangelij

Jezus prikazuje dekleta, ki so povabljene na svatbo. Pet se jih za to oskrbi z oljem, nespametne pa ga morajo kupiti šele, ko je treba iti na gostijo. Vendar je že prepozno, kajti vrata so zaprta. Olje za svetilko je Božja ljubezen, ki je vlita v človeška srca. Jezus me vabi, naj skrbim za olje svoje svetilke. Gospod, naj bom pripravljen za tvoj prihod tudi v nepredvidljivih okoliščinah.

Primož Krečič