HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 26. julija 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Ana in Joahim


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (17. nedelja med letom)
(26.7.2015 ob 19h, dolžina: 7:21)

Br. Stane Bešter, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

17. nedelja med letom
(26.7.2015 ob 11h, dolžina: 12:22)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

17. nedelja med letom - Jože Hozjan - Pečarovci v Prekmurju
(26.7.2015 ob 10h, dolžina: 5:31)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

17. nedelja med letom
(26.7.2015 ob 9h, dolžina: 10:31)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

17. nedelja med letom - Igor Novak - Košaki
(29.7.2012 ob 10h, dolžina: 9:07)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

17. nedelja med letom - Ignac Magdič - Šmartno v Rožni dolini
(26.7.2009 ob 10h, dolžina: 11:15)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Joahim in Ana, obvezni god

Ponedeljek 17. tedna med letom (leto I)

»To je res najmanjše od vseh semen; ko pa zraste, je večje kakor zelišča.« (Mt 13,32a)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ker se je Mojzes zamudil, naredijo ljudje malika. Aron ni bil dovolj odločen, da bi preprečil to nezaupanje. Mojzes se je razsrdil, razbil kamniti tabli zaveze in dal sežgati zlato tele. Boga je prosil usmiljenja in se sam ponudil kot žrtev namesto ljudstva. Gospod, hvala, ker si v še večji meri stopil na mesto človeka in trpel človeško hudobijo, da bi ljudi odrešil.

Evangelij

Gorčično zrno je majhno, vendar zraste v veliko drevo. Prav tako je Božje kraljestvo majhno v svetu, toda v sebi nosi moč, da zraste v veliko množico. Sprejel bom seme Božje besede, da bo raslo in postalo živa stvarnost v meni. Gospod, okrepi mi zaupanje vate, da ti bom sledil in me ne bodo potrli duhovni neuspehi ter moralni padci.

Primož Krečič

Berilo

Mojzes prizna Bogu, da izvoljeno ljudstvo malikuje

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 32,15-24.30-34)

Mojzes se je odpravil nazaj in je šel z gore z obema tablama postave v rokah; tabli sta bili popisani na obeh straneh, spredaj in zadaj. Tabli sta bili Božje delo in pisava je bila Božja pisava, vrezana v tabli. Ko je Jozue slišal hrup vreščečega ljudstva, je dejal Mojzesu: »Bojno vpitje je v taboru.« Mojzes je odgovoril: »To ni glas ukajočih zaradi zmage, ne glas vpijočih zaradi poraza, slišim glas prepevajočih.«

Ko se je približal taboru, je videl tele in ples. Tedaj se je vnel Mojzesu srd in vrgel je tabli iz rok ter ju razbil pod goro. Zgrabil je tele, ki so ga bili naredili, ga sežgal v ognju in ga zmlel v prah, stresel ga je v vodo in to dal piti Izraelovim sinovom. Nato je Mojzes rekel Aronu: »Kaj ti je storilo to ljudstvo, da si nadnje spravil veliki greh?« Aron je odgovoril: »Naj se ne razvnema srd mojega gospoda; ti poznaš ljudstvo, da je hudobno. Rekli so mi namreč: ›Naredi nam boga, ki bo šel pred nami! Kajti ne vemo, kaj se je prigodilo Mojzesu, temu možu, ki nas je izpeljal iz egiptovske dežele.‹ Tedaj sem jim rekel: ›Kdor ima zlata, naj ga žrtvuje.‹ Pa so mi ga dali; vrgel sem ga v ogenj in izšlo je to tele.«

Drugi dan je Mojzes rekel ljudstvu: »Hudo ste se pregrešili; a zdaj pojdem gor h Gospodu; morda sprosim odpuščanje vašega greha.« Mojzes se je torej vrnil h Gospodu in rekel: »Oh, hudo se je pregrešilo to ljudstvo: naredili so si boga iz zlata. In zdaj, ko bi jim ti odpustil greh! Če pa ne, izbriši mene, prosim, iz svoje knjige, ki si jo pisal.« Tedaj je Gospod rekel Mojzesu: »Kdor je grešil zoper mene, tega bom izbrisal iz svoje knjige. Pojdi zdaj, pelji ljudstvo tja, kamor sem ti rekel! Glej, moj angel pojde pred teboj; a na dan svojega obiskanja bom na njih kaznoval njihov greh.«

Psalm 106

Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«

Ps 106,19-20.21-22.23

Naredili so tele ob Horebu
in molili iz zlata ulito podobo;
svoje veličastvo so zamenjali
s podobo bika, ki muli travo.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«
Pozabili so Boga, ki jih je rešil,
njega, ki je delal znamenja v Egiptu,
čudeže v Kamovi deželi,
čudovite reči ob Rdečem morju.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«
Že jih je hotel uničiti,
da ni Mojzes, njegov izvoljenec,
pri njem posredoval,
in odvrnil njegovo jezo, da jih ni uničil.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Tvoja beseda je svetilka mojim nogam in luč na moji stezi. Aleluja.

Božje kraljestvo raste kot drevo iz gorčičnega zrna

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,31-35)

Tisti čas je Jezus povedal množicam še drugo priliko: »Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je človek vzel in vsejal na svoji njivi. To je sicer najmanjše izmed vseh semen, ko pa zraste, je večje ko zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in prebivajo na njegovih vejah.«

In še drugo priliko jim je povedal: »Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je žena vzela in zamesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.« Vse to je povedal Jezus množicam v prilikah in brez prilike jim ni govoril, da se je spolnilo, kar je bilo rečeno po preroku: »Odprl bom svoja usta v prilikah, razodel bom, kar je bilo skrito od začetka sveta.«
Sv. Joahim in Ana (26. julij)

Sv. Joahim in Ana (leto I), obvezni god

Berilo

Njihov spomin je večen

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 44,1.10-15)

Hvaliti hočem vrle može, naše očete v njih rodovinah! Bili so polni usmiljenja in njih pravična dela se ne pozabijo. Pri njihovem zarodu ostane blagoslov in njih dediščina pri njihovih vnukih. Pri zavezi ostane njih zarod in njihovi otroci zaradi njih. Na veke ostane njih spomin in njihova slava ne ugasne. Njihova telesa so bila pokopana v miru, a njih ime živi od roda do roda. O njihovi modrosti pripoveduje ljudstvo in njihovo hvalo oznanja občestvo.

Psalm 132

Odpev: »Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida.«

Ps 132,11.13-14.17-18

Gospod je prisegel Davidu trdno obljubo,
od katere ne bo odstopil:
»Potomca iz tvojega rodu
bom posadil na tvoj prestol.«
Odpev: »Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida.«
Gospod je izbral Sion,
si ga zaželel kot svoj sedež:
»To je moje počivališče za vedno;
tu bom prebival, ker sem ga želel.
Odpev: »Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida.«
Tam bom vzbudil Davidu rog,
pripravil lučko svojemu maziljencu.
Njegove sovražnike ogrnem s sramoto,
nad njim pa bo žarela moja krona.«
Odpev: »Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida.«

Evangelij

Prim. Lk 2,25

Aleluja

Aleluja. Pričakovala sta Izraelove tolažbe in Sveti Duh je bil z njima. Aleluja.

Blagor Marijinim staršem

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,16-17)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Srečne vaše oči, ker vidijo, in vaša ušesa, ker slišijo; kajti resnično, povem vam: Mnogi preroki in pravični so želeli videti, kar vi vidite, in slišati, kar vi slišite, pa niso slišali.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021