Božja beseda za petek, 26. maja 2023


Sv. Filip Neri, obvezni god

Petek 7. velikonočnega tedna

»Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.« (Jn 21,17b)

Berilo

Pavel oznanja od mrtvih vstalega Kristusa

Berilo iz apostolskih del (Apd 25,13-21)

Tiste dni je kralj Agripa z Bereníko prišel v Cezarejo, da bi pozdravil poglavarja Festa. Ko pa sta se tam mudila več dni, je Fest razložil kralju Pavlovo zadevo. Povedal je: »Feliks je pustil v ječi nekega moža, zaradi katerega so veliki duhovniki in judovske starešine, ko sem bil v Jeruzalemu, prišli s tožbo in prosili, naj ga obsodim. Odgovoril sem jim, da Rimljani nimajo navade, da bi kakega človeka izročali, dokler toženec nima pred seboj tožiteljev in ne dobi priložnosti, da se glede obdolžitve zagovarja.

Ko so se torej tukaj sešli, sem brez vsakega odlašanja naslednjega dne sedel na sodni stol in ukazal privesti moža. Tožitelji, ki so ga obstopili, niso mogli povedati nobene obdolžitve takih hudobij, ki sem jih pričakoval; pač pa so imeli z njim neke prepire o svojem praznoverju in o nekem Jezusu, ki je umrl, o katerem pa je Pavel trdil, da živi. Ker nisem vedel, kako naj sodim o takem prepiru, sem vprašal, ali bi ne hotel iti v Jeruzalem in v teh rečeh biti tam sojen. Pavel pa se je skliceval na to, da se mora ohraniti za cesarjevo razsodbo, in zato sem ga ukazal stražiti, dokler ga ne pošljem pred cesarja.«

Psalm 103

Odpev: »Gospod je postavil svoj prestol v nebesih.«

Ps 103,1-2.11-12.19-20

Slávi, moja duša, Gospoda,
in vse, kar je v meni, njegovo sveto ime!
Slávi, moja duša, Gospoda,
ne pozabljaj nobene njegovih dobrot!
Odpev: »Gospod je postavil svoj prestol v nebesih.«
Kakor je nebo visoko nad zemljo,
tako vse presega njegova milosrčnost.
Kakor daleč je vzhod od zahoda,
tako daleč od nas vrže naše pregrehe.
Odpev: »Gospod je postavil svoj prestol v nebesih.«
Gospod je postavil svoj prestol v nebesih,
njegova vrhovnost gospoduje vesoljstvu.
Slavite Gospoda, vsi njegovi angeli,
ki v silni moči vršite njegova povelja.
Odpev: »Gospod je postavil svoj prestol v nebesih.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Izšel sem iz Očeta in prišel na svet, spet zapuščam svet in grem k Očetu. Aleluja.

Jezus izroči Petru svoje ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 21,15-19)

Ko se je Jezus prikazal svojim učencem in z njimi jedel, reče Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj ko tile?« Odgovori mu: »Da, Gospod, ti veš, da te ljubim.« Reče mu: »Pasi moja jagnjeta.« Zopet v drugo mu reče: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Odgovori mu: »Da, Gospod, ti veš, da te ljubim.« Reče mu: »Pasi moje ovce.« V tretje mu reče: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Peter se užalosti, ker mu je v tretje rekel: »Ali me ljubiš?« in odgovori mu: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.« Reče mu: »Pasi moje ovce. Resnično, resnično, povem ti: Ko si bil mlajši, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel. Ko pa se postaraš, boš raztegnil svoje roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.« To pa je rekel, ker je hotel naznaniti, s kakšno smrtjo bo proslavil Boga. In ko mu je to povedal, mu je rekel: »Hodi za menoj!«
Sv. Filip Neri, obvezni god

Berilo

Mislite na to, kar je sveto

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom (Flp 4,4-9)

Bratje in sestre, veselite se vedno v Gospodu; zopet pravim: Veselite se! Vaša blagost bodi znana vsem ljudem, Gospod je blizu. Nikar ne bodite v skrbeh, ampak v vsem razodevajte svoje želje Bogu v molitvi in prošnji z zahvalo. In Božji mir, ki presega vsak razum, bo varoval vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu. Končno, bratje, kar je resnično, kar pošteno, kar pravično, kar čisto, kar ljubeznivo, kar je častno, kar koli je krepostno in kar koli hvale vredno, to imejte v mislih. Kar ste se naučili, kar ste prejeli in slišali in na meni videli, to delajte, in Bog miru bo z vami.

Psalm 102

Odpev: »Gospodova dobrota traja vekomaj.«

Ps 102,1-4.8-9.13-14.17-18

Slávi, moja duša, Gospoda,
in vse, kar je v meni, njegovo sveto ime!
Slávi, moja duša, Gospoda,
ne pozabljaj nobene njegovih dobrot!
Odpev: »Gospodova dobrota traja vekomaj.«
On odpušča vse tvoje krivde,
ozdravlja vse tvoje slabosti,
rešuje pogina tvoje življenje,
te venča z milostjo in usmiljenjem.
Odpev: »Gospodova dobrota traja vekomaj.«
Usmiljen in milostljiv je Gospod,
potrpežljiv in zelo milosrčen.
Kakor se oče usmili otrok,
se Gospod usmili tistih, ki se ga bojé.
Odpev: »Gospodova dobrota traja vekomaj.«

Evangelij

Jn 15,4a.5b

Aleluja

Aleluja. Ostaníte v meni in jaz v vas, govorí Gospod. Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu. Aleluja.

Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,1-8)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Filip Neri

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel se zagovarja pred predstavnikoma rimske oblasti, Festom in kraljem Agripo. Judje ga hudo obtožujejo, vendar mu ne morejo dokazati krivde. Jezusova zgodovina se nadaljuje v zgodovini učenca. Težave pomagajo prenesti vero v Jezusovo smrt in vstajenje do mej tedanjega sveta. Gospod, pomagaj mi tudi nenaklonjene okoliščine in nasprotovanje spreminjati v oznanilo o moči tvojega križa in vstajenja.


Evangelij

Po vseh dogodkih Jezus obnavlja odnos s Petrom. Vpraša ga, ali ga ima rad, potem zoži vprašanje na prijateljstvo. Peter se ne brani in se odpre daru njegovega prijateljstva. Jezus me vabi, da ne bom le odprt za njegovo ljubezen, ampak naj bom tudi njegov prijatelj, da bi se mu povsem izročil in mu vse zaupal. Gospod, hvala, za tvojo potrpežljivost in usmiljenje, da sem lahko tvoj prijatelj.

Primož Krečič

Sv. Filip Neri (26. maj)