Božja beseda za četrtek, 25. maja 2023

Četrtek 7. velikonočnega tedna

»In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval.« (Jn 17,26)

Berilo

Božja previdnost vodi Pavla v Rim

Berilo iz apostolskih del (Apd 22,30;23,6-11)

Ker je poveljnik hotel zanesljivo zvedeti, zakaj Judje v Jeruzalemu tožijo Pavla, mu je drugi dan odvzel vezi, ukazal, naj se zberejo veliki duhovniki in ves veliki zbor, in privedel je Pavla ter ga postavil prednje. Ker pa je Pavel vedel, da so v zboru deloma saduceji, deloma farizeji, je zaklical: »Bratje, jaz sem farizej, sin farizejev; zaradi upanja v vstajenje od mrtvih me sodijo.«

Ko je to izrekel, je nastal razdor med farizeji in saduceji, in zbor se je razcepil. Saduceji namreč trdijo, da ni vstajenja in ne angelov ne duhov, farizeji pa priznavajo to in ono. Nastalo je veliko vpitje in nekateri pismouki farizejske stranke so vstali in se prerekali: »Nič hudega ne moremo najti na tem človeku; kaj, če mu je govoril duh ali angel?«

Ko je nastal velik razdor in se je poveljnik zbal, da bi Pavla ne raztrgali, je ukazal, naj ga vojaki iztrgajo iz njih srede in odpeljejo v vojašnico. Naslednjo noč je k njemu stopil Gospod in rekel: »Srčen bodi! Kakor si pričeval o meni v Jeruzalemu, tako ti je treba pričevati tudi v Rimu.«

Psalm 16

Odpev: »Gospod, varuj me, vate zaupam!«

Ps 16,1-2.5.7-8.9-10.11

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam!
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in mojega keliha,
ti vodiš mojo usodo«.
Odpev: »Gospod, varuj me, vate zaupam!«
Slavim Gospoda, da mi svetuje,
in celo ponoči me opominja moje srce.
Vedno imam pred seboj Gospoda;
ker je na moji desni, ne omahnem.
Odpev: »Gospod, varuj me, vate zaupam!«
Veseli se moje srce in raduje moja duša;
tudi moje telo bo varno počivalo.
Moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih,
svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe.
Odpev: »Gospod, varuj me, vate zaupam!«
Pokazal mi boš pot življenja,
polnost veselja pri sebi,
večne radosti na svoji desnici,
večne radosti na svoji desnici.
Odpev: »Gospod, varuj me, vate zaupam!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Poslal vam bom Duha resnice, govori Gospod, on vas bo vodil k popolni resnici. Aleluja.

Jezusovi učenci naj bodo popolnoma edini

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,20-26)

Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in molil: Sveti Oče, ne prosim samo za svoje učence, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi vame verovali, da bodo vsi eno, kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bodo tudi oni v nama, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Jaz sem jim dal slavo, ki si jo dal meni, da bodo eno, kakor sva midva eno: jaz v njih, ti v meni, da bodo popolnoma eno; da tako svet spozna, da si me ti poslal, in da si jih ljubil, kakor si mene ljubil. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, katere si mi dal, z menoj tam, kjer sem jaz: da bodo gledali mojo slavo, ki si mi jo dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta.

Pravični Oče! Svet te ni spoznal, jaz sem te pa spoznal; in ti so spoznali, da si me ti poslal. Razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in jaz v njih.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Gregor VII

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V Jeruzalemu množica napade Pavla, da ga vojaki komaj rešijo. V sodni palači besnijo nad njim in mu očitajo, da je izdajalec. On pa pričuje o Jezusovem odrešenju in razdeli sodni zbor z izjavo o vstajenju od mrtvih. Tudi v težkih in nevarnih okoliščinah bom sledil Gospodu, kamor bo pokazal pot. Prosim te za pogum in modrost, da bom kakor Pavel pričeval zate tudi v krajih, kjer te ne poznajo ali se upirajo.


Evangelij

Jezus prosi za edinost med učenci na osnovi svoje edinosti z Očetom. To je pričevanje za Očetovo ljubezen in Jezusovo poslanstvo v svetu. Za to edinost bo dal svoje življenje. Očeta prosi za podporo učencem, ko bodo doživljali nasprotovanje. Se zavedam poslanstva edinosti, ki mi je zaupano? Gospod, vedno bolj mi odkrivaj lepoto in pomen življenja v bratski skupnosti.

Primož Krečič