Božja beseda za sredo, 26. januarja 2022


Sv. Timotej in Tit, obvezni god

Sreda 3. tedna med letom (leto II)

»In ti, ki so seme sprejeli v dobro zemljo, so tisti, ki besedo slišijo in sprejmejo…« (Mr 4,20).

Berilo

Bog obljubi Davidu v njegovem potomcu večno kraljestvo

Berilo iz 2. Samuelove knjige (2 Sam 7,4-17)

Tedaj je bila Natanu sporočena Gospodova beseda: »Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu: ›Tako govori Gospod: Mi boš mar ti zidal hišo za moje stanovanje? Saj nisem prebival v hiši od dne, ko sem Izraelove sinove odpeljal iz Egipta, do tega dne, temveč sem potoval v šotorskem prebivališču. Kjer koli sem hodil med vsemi Izraelovimi sinovi, ali sem rekel kateremu izmed Izraelovih sodnikov, ki sem jim zapovedal, naj vodijo moje ljudstvo Izraela: ›Zakaj mi niste postavili cedrove hiše?‹

Zdaj torej tako povej mojemu služabniku Davidu: ›Tako govori Gospod vesolja: Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice, da bi bil knez mojemu ljudstvu Izraelu. Bil sem s teboj, kjer koli si hodil, in sem iztrebil pred teboj vse tvoje sovražnike. Naredil ti bom veliko ime, enako imenu veljakov na zemlji. Določil bom kraj svojemu ljudstvu Izraelu in ga vanj zasadil, da bo prebivalo na svojem in se mu ne bo treba več bati in ga hudobneži ne bodo več stiskali kakor poprej, od časa, ko sem postavil sodnike čez svoje ljudstvo Izraela. In mir ti bom naklonil pred vsemi tvojimi sovražniki. Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod sezidal hišo.

Ko se ti dopolnijo dnevi in pojdeš k svojim očetom, bom določil tvojega telesnega sina za tvojega naslednika in bom utrdil tvoje kraljestvo. Ta bo sezidal hišo mojemu imenu in prestol njegovega kraljestva bom utrdil na veke. Jaz mu bom oče in on mi bo sin. Ako se pregreši, ga bom kaznoval s človeško šibo in s človeškimi udarci. Svoje milosti pa mu ne bom odtegnil, kakor sem jo odtegnil Savlu, ki sem ga odstranil pred teboj. Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta ostala pred teboj na veke. Tvoj prestol bo utrjen na véke.«

Natančno po vseh teh besedah in po vsej tej prikazni je Natan govoril Davidu.

Psalm 89

Odpev: »Bog je milostljiv vekomaj.«

Ps 89,4-5.27-28.29-30

»Zavezo sem sklenil s svojim izvoljencem,
prisegel sem Davidu, svojemu hlapcu:
na veke utrdim tvoj zarod,
za vse rodove utemeljim tvoj prestol.
Odpev: »Bog je milostljiv vekomaj.«
On me bo klical: Moj oče si ti,
moj Bog in skala mojega zveličanja.
Jaz pa ga postavim za prvorojenca,
za najvišjega med kralji na zemlji.
Odpev: »Bog je milostljiv vekomaj.«
Vekomaj mu ohranim svojo milost
in trdna mu bo ostala moja zaveza.
Njegov zarod naredim večen
in njegov prestol ko nebeške dneve.«
Odpev: »Bog je milostljiv vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoja beseda je resnica, posveti nas v resnici. Aleluja.

Jezus seje seme Božje besede

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 4,1-20)

Tisti čas je Jezus spet začel učiti ob morju. Pri njem se je zbrala zelo velika množica, tako da je moral stopiti v čoln in sedeti na morju, vsa množica pa je bila kraj morja na suhem. Učil jih je mnogo reči v prilikah ter jim v svojem nauku govoril: »Poslušajte! Glejte, sejavec je šel sejat. Ko je sejal, je padlo nekaj semena poleg pota in priletele so ptice ter ga pozobale. Drugo je padlo na kamnito zemljo, kjer ni imelo veliko prsti; hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje; ko je pa vzšlo sonce, je uvenelo in, ker ni imelo korenine, je usahnilo. Drugo je padlo med trnje in trnje je zrastlo in ga zadušilo, da ni obrodilo sadu. Drugo je padlo na dobro zemljo, se razraslo in razvilo ter rodilo in doneslo trideseteren in šestdeseteren in stoteren sad.« Nato je rekel: »Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša.«

Ko je bil na samem, so ga tisti, ki so bili okrog njega z dvanajsterimi, za priliko vpraševali. Govoril jim je: »Vam je dana skrivnost Božjega kraljestva, onim zunaj pa se daje v prilikah, da z očmi gledajo, pa ne vidijo, in z ušesi poslušajo, pa ne razumejo, da bi se ne spreobrnili in bi jim ne bilo odpuščeno.« Nato jim reče: »Te prilike ne razumete? In kako boste razumeli vse prilike?

Sejavec seje besedo. Ti, pri katerih je beseda vsejana poleg pota, so tisti, pri katerih se beseda seje, a ko jo slišijo, takoj pride satan in vzame vanje vsejano besedo. Ti, pri katerih je seme vsejano na kamnita tla, so tisti, ki besedo, ko jo slišijo, takoj z veseljem sprejmejo, a nimajo v sebi korenine, ampak so nestanovitni; ko pa potem zaradi besede nastane stiska ali preganjanje, se takoj pohujšajo. Zopet drugi so ti, pri katerih je seme vsejano med trnje: to so tisti, ki so besedo slišali, pa se jim prikradejo svetne skrbi in zapeljivost bogastva in želje po drugih rečeh ter besedo zadušijo, da ostane brez sadu. In ti, ki so seme sprejeli v dobro zemljo, so tisti, ki besedo slišijo in sprejmejo ter obrodijo trideseteren in šestdeseteren in stoteren sad.«
Sv. Timotej in Tit (leto II), obvezni god

Berilo

Pavel hvali Timotejevo vero

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Timoteju (2 Tim 1,1-8)

Pavel, apostol Jezusa Kristusa po Božji volji, da oznanja življenje v Jezusu Kristusu, ljubljenemu sinu Timoteju: Milost, usmiljenje in mir od Boga Očeta in Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Hvaležen sem Bogu, ki mu služim od dedov s čisto vestjo, kakor imam v svojih molitvah noč in dan vedno tebe v spominu; spominjam se pri tem tvojih solz in te srčno želim videti, da bi bilo moje veselje popolno; kajti spomnili so me tvoje nehlinjene vere, ki je bila najprej v tvoji stari materi Evníki, prepričan pa sem, da tudi v tebi. Zaradi tega te spominjam, da poživiš Božjo milost, ki je v tebi po polaganju mojih rok. Bog nam ni dal duha boječnosti, ampak moči in ljubezni in razumnosti. Ne sramuj se torej pričevanja o našem Gospodu in ne mene, njegovega ujetnika, temveč trpi z menoj za evangelij po moči Boga.

Ali

Pavel zaupa Titu skrb za Cerkev

Berilo iz pisma apostola Pavla Titu (Tit 1,1-5)

Pavel, Božji služabnik, apostol pa Jezusa Kristusa, da bi Božji izvoljenci verovali in spoznali resnico, ki je za pobožnost, oprti na upanje v večno življenje, ki ga je Bog, ki ne laže, obljubil pred veki, ob svojem času pa razodel svojo besedo v oznanjevanju, ki mi je bilo zaupano po zapovedi Boga, našega odrešenika – Titu, po skupni veri pravemu sinu: Milost in mir od Boga Očeta in Jezusa Kristusa, našega odrešenika. Zaradi tega sem te pustil na Kreti, da urediš, kar je še treba, in postaviš po mestih starešine, kakor sem ti naročil.

Psalm 89

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 89,2-5.21.22.25.27

Gospodove milosti bom na veke opeval,
vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo.
Rekel sem namreč: »Milost ima večne temelje.«
Z nebes si utrdil svojo zvestobo.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
»Zavezo sem sklenil s svojim izvoljencem,
prisegel sem Davidu, svojemu služabniku:
Na veke utrdim tvoj zarod,
za vse rodove utemeljim tvoj prestol.«
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Našel sem Davida, svojega služabnika,
s svojim svetim oljem sem ga mazilil,
da bi bila vedno z njim moja roka
in ga krepila moja rama.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Moja zvestoba in moja milost bosta z njim,
v mojem imenu bo zrasla njegova moč;
on me bo klical: Moj oče si ti,
moj Bog in skala mojega zveličanja.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Evangelij

Lk 22,26

Aleluja

Aleluja. Kdor je največji med vami, naj bo kakor najmlajši, in predstojnik kako strežnik. Aleluja.

Jezus prepušča kraljestvo apostolom

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 22,24-30)

Tisti čas je nastal prepir med apostoli, kateri izmed njih se zdi, da je največji. Jezus jim je pa rekel: »Kralji poganov gospodujejo nad njimi in tisti, ki imajo oblast nad njimi, se imenujejo ›dobrotniki‹.

Vi pa ne tako. Temveč kdor je največji med vami, naj bo kakor najmlajši in predstojnik kakor strežnik. Kdo je namreč večji: kdor je pri mizi ali kdor streže? Ali ne, kdor je pri mizi? Jaz pa sem sredi med vami kakor tisti, ki streže.

Vi ste, ki ste vztrajali z menoj v mojih preizkušnjah, in jaz vam prepuščam kraljestvo, kakor ga je meni prepustil moj Oče, da boste jedli in pili pri moji mizi v mojem kraljestvu, sedeli na prestolih in sodili dvanajstere Izraelove rodove.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Timotej in Tit

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Natanova prerokba obrača načrte Davidu. On ne bo gradil templja. Njegova vera pa bo blagoslov vsej rodbini in narodu. Zato mora pripraviti sina, da bo nadaljeval veliko poslanstvo. Marsikdaj si po svoje postavljam načrte, Bog pa jih obrača. Naj bom odprt za njegovo modrost. Gospod, hvala, ker me usmerjaš in mi kažeš, da je blagoslov le v tem, kar je v skladu s tvojo voljo.

Evangelij

Sejalec hodi in seje na različnih terenih, zato so sadovi različni. Jezus me vabi, da bi bil dobra zemlja in sprejemal njegovo besedo z odprtostjo. Zavedam se, da tudi pri meni ne manjka ovir, toda Gospod me vabi k svobodi in zvestobi, da bi pripravljal dober pridelek. Gospod, ti mi podarjaš besedo, ki je odločilna za uresničenje mojega življenja. Naj bom odprt za vse tvoje spodbude in z njimi dejavno sodelujem.

Primož Krečič

Sv. Timotej in Tit (26. januar)

Misli Benedikta XVI.

Timotej in Tit
(kateheza, 13. decembra 2006)
Dragi bratje in sestre!
Potem, ko smo dolgo govorili o velikem apostolu Pavlu, si oglejmo danes oba njegova najožja sodelavca: Timoteja in Tita. Nanju so naslovljena tri pisma, katera po izročilu pripisujemo Pavlu; dve sta namenjeni Timoteju in eno Titu. ...

Timotej je grško ime in pomeni »Bog časti«. Medtem ko ga Luka v Apostolskih delih omenja šestkrat, se Pavel v svojih pismih sklicuje nanj sedemnajstkrat (in še enkrat ga najdemo v pismu Hebrejcem). Iz tega moremo sklepati, ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.