Božja beseda za četrtek, 27. januarja 2022

Četrtek 3. tedna med letom (leto II)

»S kakršno mero merite, se vam bo odmerilo in še navrglo se vam bo« (Mr 4,24).

Berilo

David prizna svojo nevrednost pred Bogom

Berilo iz 2. Samuelove knjige (2 Sam 7,18-19.24-29)

Ko je David od Natana zvedel za Božje obljube, se je ustavil pred Gospodom in rekel: Kdo sem jaz, Gospod Bog, in kaj je moja hiša, da si me do semle pripeljal? A to se je zdelo še premalo tvojim očem, Gospod Bog; govoril si marveč o hiši svojega služabnika tudi za daljno prihodnost. Ravnal si z menoj kot z imenitnim človekom, Gospod Bog. Določil si svoje ljudstvo Izraela na veke sebi za ljudstvo, in ti, Gospod, si postal njihov Bog. Gospod Bog, uresniči torej za vselej besedo, ki si jo govoril svojemu služabniku in njegovi hiši ter stori, kakor si obljubil.

Naj bo slavljeno tvoje ime na veke, naj govorijo: ›Gospod vesoljnega stvarstva je Bog nad Izraelom!‹ Hiša tvojega služabnika Davida naj bo utrjena pred teboj. Ti, Gospod vesoljnega stvarstva, Izraelov Bog, si namreč razodel svojemu služabniku: ›Hišo ti bom sezidal.‹ Zato se je tvoj služabnik opogumil, da se je obrnil k tebi s to molitvijo. Gospod Bog, ti si Bog in tvoje besede so resnica in ti si napovedal svojemu služabniku te dobrine. Zdaj torej začni blagoslavljati hišo svojega služabnika, da bo obstala pred teboj na veke! Ti namreč, Gospod Bog, si to obljubil. Bodi torej s tvojim blagoslovom blagoslovljena hiša tvojega služabnika na veke!

Psalm 132

Odpev: »Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida.«

Ps 132,1-2.3-5.11.12.13-14

Gospod, spomni se Davidu v milost
vse njegove skrbi;
kako je prisegel Gospodu,
storil obljubo Jakobovemu Mogočnemu.
Odpev: »Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida.«
»Ne pojdem v stanovanje svoje hiše,
ne ležem na ležišče svoje postelje,
dokler ne najdem mesta za Gospoda,
bivališča za Jakobovega Mogočnega!«
Odpev: »Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida.«
Gospod je prisegel Davidu trdno obljubo,
od katere ne bo odstopil:
»Potomca iz tvojega rodu
bom posadil na tvoj prestol.
Odpev: »Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida.«
Če bodo tvoji sinovi držali mojo zavezo,
zapovedi, katerih jih učim,
bodo tudi njihovi sinovi
vedno sedeli na tvojem prestolu.«
Odpev: »Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida.«
Gospod je izvolil Sion,
si ga zaželel kot svoj sedež:
»To je moje počivališče za vedno;
tu bom prebival, ker sem ga želel.«
Odpev: »Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, odpri nam srce, da bomo pazili na besede tvojega Sina. Aleluja.

Bodimo svetilka na svetilniku

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 4,21-25)

Tisti čas je Jezus govoril množicam: »Mar se prinaša svetilka, da se postavi pod mernik ali pod posteljo, mar ne, da se postavi na svetilnik? Zakaj nič ni skrito, razen da bi postalo očito; in nič ni postalo skrito, kakor zato, da pride na dan. Če ima kdo ušesa za poslušanje, naj posluša.« Dalje jim je govoril: »Glejte, kaj slišite! S kakršno mero merite, se vam bo odmerilo in še navrglo se vam bo. Zakaj kdor ima, se mu bo dalo; in kdor nima, se mu bo vzelo še to, kar ima.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Angela Merici

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

David ni razočaran, ker ne bo gradil templja. Zaupa Bogu, da ga bo varoval in spremljal. On že ve, kaj dela, saj se je v preteklosti to vedno izkazalo. V Davidu se porodi molitev, v kateri sprejme Božjo besedo za steber svojega življenja. Izogibal se bom razočaranja in zamere, če ne bo šlo vse po moje. Gospod, hvala za tvojo zvestobo, da me blagoslavljaš in se vse prav izteče.

Evangelij

Jezus odkriva učencem skrivnosti Božjega kraljestva in jih vabi, da tega bogastva ne bi skrili zase, ampak ga posredovali drugim. Gospod, naj postanem svetilka, ki sveti in vsem prinaša upanje. Vzgajaj me v šoli svoje besede, da bo moje življenje prosojno in bom živa beseda za ljudi, ki jih srečujem v svojem življenju, predvsem pa naj bom iskren in prosojen v vsem, kar sem in kar delam.

Primož Krečič