Božja beseda za petek, 25. septembra 2015

Petek 25. tedna med letom (leto I)

»Nato jim je rekel: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Lk 9,20a)

Berilo

V novem templju bo nastopil Bog sam

Berilo iz knjige preroka Ageja (Ag 2,1-9)

V drugem letu kralja Darija, enaindvajseti dan sedmega meseca, je Gospod govoril po preroku Ageju: Govôri vendar Zoróbabelu, upravitelju Judeje, in Jozuetu, velikemu duhovniku, in vsemu ostanku ljudstva: Ali je med vami še ostal kdo, ki je videl to hišo v njenem pravem sijaju? In kakšno jo vidite zdaj? Ali se vam ne zdi kakor nič? Vendar pogum, Zoróbabel, govori Gospod, pogum Jozue, pogum, vse ljudstvo v deželi! Na delo! Zakaj jaz sem z vami, govorí Gospod vsega stvarstva. Po besedi, ki sem se vam z njo zavezal, ko ste šli iz Egipta, ostane moj duh med vami. Ne bojte se!

Kajti tako govori Gospod vsega stvarstva: Še malo časa, in potresel bom nebo in zemljo, morje in kopno! Razgibal bom vse narode: dragocenosti vseh narodov se bodo stekale sem in to hišo bom napolnil s slavo, govori Gospod vsega stvarstva. Moje je srebro in moje je zlato, govori Gospod vsega stvarstva. Slava te druge hiše bo večja, kakor je bila slava prve, govori Gospod vsega stvarstva; na tem kraju bom podelil mir, govori Gospod vsega stvarstva.

Psalm 43

Odpev: »Zaupaj v Boga, ki te rešuje!«

Ps 43,1.2.3.4

Prisodi mi pravico, o Bog,
in me brani pred nesvetim ljudstvom;
zvijačnega in hudobnega človeka me reši!
Odpev: »Zaupaj v Boga, ki te rešuje!«
Saj si ti, o Bog, moja moč.
Zakaj si me zavrgel?
Zakaj hodim žalosten in stiskan od sovražnika?
Odpev: »Zaupaj v Boga, ki te rešuje!«
Pošlji mi luč in zvestobo, naj me vodita
in me pripeljeta na tvojo sveto goro,
v tvoje svete šotore.
Odpev: »Zaupaj v Boga, ki te rešuje!«
Pristopil bom k Božjemu oltarju,
k Bogu, ki je moje veselje in moja radost,
hvalil te bom, o Bog, moj Bog!
Odpev: »Zaupaj v Boga, ki te rešuje!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Naš Odrešenik Jezus Kristus je uničil smrt in osvetlil življenje po evangeliju. Aleluja.

Božji Maziljenec bo moral trpeti

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,18-22)

Ko je bil Jezus nekoč v molitvi na samem, so bili z njim učenci in povprašal jih je: »Kdo, pravijo množice, da sem?« Oni so odgovorili: »Janez Krstnik; drugi: Elija; drugi pa, da je vstal kateri izmed starih prerokov.« Rekel jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Peter in rekel: »Božji Maziljenec.« On pa jim je strogo prepovedal to komu praviti in je povedal: »Sin človekov mora veliko trpeti in biti zavržen po starešinah, velikih duhovnikih in pismoukih in biti umorjen in tretji dan vstati.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Segij Radoneski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Judje ugotavljajo, da tempelj ni tako lep kakor je bil prejšnji. Ob razočaranju prerok napoveduje novi mesijanski tempelj, katerega slava bo večja od prvega, ker bo usmerjen k vsem narodom. V molitvah in mislih bom dajal prvo mesto Bogu in njegovi navzočnosti. Gospod, hvala, ker si gospodar zgodovine in mojega življenja. Naj se ti zahvaljujem tako, da te poslušam in upoštevam.

 

Evangelij

Za ljudi je bil Jezus prerok, za Petra pa Božji Maziljenec. Jezus ne pusti, da bi to javno razglašali, Petru pa pove, da bo moral hoditi pot trpečega Božjega služabnika. Skupaj s Petrom se bom učil sprejemati Jezusovo odločitev, da postane žrtveni dar za osvoboditev človeštva od zla. Gospod, ne dopusti, da bi si po svoji meri gradil drugačno podobo o tebi. Bodi moj križani Odrešenik.

Primož Krečič