Božja beseda za soboto, 26. septembra 2015

Sobota 25. tedna med letom (leto I), kvatrna sobota

»Dobro prisluhnite tem besedam. Sin človekov bo namreč izročen v človeške roke.« (Lk 9,44)

Berilo

Bog bo prebival med svojim ljudstvom

Berilo iz knjige preroka Zaharija (Zah 2,5-9.14-15)

Povzdignil sem oči in sem videl. Glej, človek z merilno vrvjo v roki. Rekel sem mu: »Kam greš?« Odgovoril mi je: »Zmeril bom Jeruzalem, da vidim, kolikšna je njegova širina in kolikšna njegova dolžina.«

Tedaj se angel, ki je govoril z menoj, pomakne naprej, in nasproti mu stopi drug angel; temu reče: »Teci in povej mlademu človeku tam: Jeruzalem bo odprto mesto, toliko bo ljudi in živine v njem! Jaz ga bom obdajal kakor ognjen zid, govori Gospod, in bom njegova slava sredi njega.«

Raduj se in bodi vesela, sionska hči, ker, glej, prihajam in bom prebival v tvoji sredi, govori Gospod. Mnogi narodi se bodo pridružili Gospodu tisti dan in bodo postali del njegovega ljudstva; v tvoji sredi bodo prebivali.

Spev z odpevom

Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«

Jer 31,10.11-12.13

Narodi, čujte Gospodovo besedo!
Oznanjajte jo po daljnih otokih in govorite:
»On, ki je Izraela razkropil, ga bo zbral,
čuval ga bo kakor pastir svoj čredo.«
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«
Gospod je rešil Jakoba,
osvobodil ga iz rok močnejšega.
Pridejo in vriskajo na Sionski višini,
žarijo od radosti zaradi Gospodove rešitve.
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«
Tedaj bodo veselo rajala dekleta,
mladeniči in starši bodo veseli.
Njih žalost spremenim v radost,
njih trpljenje v tolažbo in veselje.
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Živa in učinkovita je Božja beseda, razsoja misli in namene srca. Aleluja.

Učenci se bojijo vprašati Jezusa o trpljenju

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,44-45)

Ko so se vsi čudili vsemu temu, kar je Jezus delal, je rekel svojim učencem: »Dobro poslušajte te besede; Sin človekov bo namreč izdan ljudem v roke.« Oni pa te besede niso umeli; bila je namreč zakrita pred njimi, da je niso razumeli, toda bali so se ga vprašati o tej stvari.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Kozma in Damjan

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V Jeruzalemu želijo zgraditi obzidje, a ni potrebno, ker bo mesto odprto za vse narode. Gospodova navzočnost bo razlog za njihov prihod in iskanje rešitve. Z Zaharijem se bom trudil sprejemati ljudi različnih ljudstev in kultur, ki imajo istega Gospoda in Rešitelja. Gospod, hvala, ker prebivaš med ljudmi. Daj, da te bom občutil kot trdno podporo pri mnogih srečanjih in rešitvah.

Evangelij

Jezus drugič napove, da bo moral trpeti. Učenci tega nočejo slišati in sprejeti. Ni dovolj poslušati njegove besede, ampak jim je treba pustiti, da vstopijo v srce in nagovorijo od znotraj. V molitvi se bom ves izročil Gospodu in odpravil strah pred tem, da bi preveč zahteval od mene. Gospod, pomagaj mi, da bom odločno sprejemal tvojo besedo, tudi ko boš zahteval kaj zelo težkega.

Primož Krečič