Božja beseda za nedeljo, 25. junija 2023

12. nedelja med letom (leto A)

»Ne bojte se torej! Vi ste vredni več kakor veliko vrabcev« (Mt 10,31).

1. berilo

Bog rešuje življenje ubogega

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 20,10-13)

Jeremíja govorí: »Že slišim šušljanje mnogih – groza vsepovsod: ›Naznaníte ga! Naznanímo ga!‹ Vsi moji zaupni prijatelji prežé, da se spotaknem: ›Morda se bo dal zapeljáti, pa ga bomo premagali in se maščevali nad njim.‹ A Gospod je z menoj kakor silen junak. Zato se bodo moji preganjalci opotêkli in ne bodo zmagali, zelo bodo osramočeni, ker se jim ne bo posrečilo: sramota bo večna, nepozabna. Gospod nad vojskami, ki preizkušaš pravičnega, ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi, saj sem tebi zaupal svojo pravdo. Prepevajte Gospodu, slavite Gospoda, ker rešuje življenje ubogega iz rok hudodelcev.«

Psalm 69

Odpev: »Gospod, v obilju svoje dobrote me usliši.«

Ps 69,8-10.14.17.33-35

Zaradi tebe prenašam sramotenje,
obraz mi pokriva rdečica.
Tujec sem postal svojim bratom,
zakaj gorečnost za tvojo hišo me použiva.
Odpev: »Gospod, v obilju svoje dobrote me usliši.«
Gospod, svojo molitev naslavljam nate,
v času, ko boš ti hôtel, o Bog, mi pomagaj.
Usliši me, Gospod, zakaj obilna je tvoja dobrota,
v svojem velikem usmiljenju se obrni k meni!
Odpev: »Gospod, v obilju svoje dobrote me usliši.«
Ponižni to vidijo in se veselijo,
zakaj Bog posluša uboge.
Naj ga hvalijo nebesa in zemlja,
morja in vse, kar se v njih giblje.
Odpev: »Gospod, v obilju svoje dobrote me usliši.«

2. berilo

Z milostjo ni tako kot s prestopkom

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 5,12-15)

Bratje in sestre, kakor je po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt, tako je smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili. Greh je bil namreč na svetu, preden je nastopíla postava. In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave, je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad tistimi, ki se niso pregrešili podobno kakor Adam. On pa je podoba njega, ki je imel priti. Vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom. Če so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi, sta se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar, in to po milosti enega človeka, Jezusa Kristusa.

Evangelij

Jn 15,26b-27a

Aleluja

Aleluja. Duh resnice bo pričeval o meni in tudi vi pričujete. Aleluja.

Jezus nam vliva pogum

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,26-33)

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: »Ne bojte se ljudi! Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu; in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel! Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej! Vredni ste več kakor veliko vrabcev. Vsakega torej, ki me bo priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Kdor pa me bo zatájil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatájil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Viljem

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

12. nedelja med letom
(25.6.2023 ob 10h, dolžina: 4:41)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

12. nedelja med letom - br. Jože Smukavec
(22.6.2014 ob 10h, dolžina: 11:09)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

12. nedelja med letom
(22.6.2014 ob 10h, dolžina: 8:50)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

12. nedelja med letom
(22.6.2014 ob 9h, dolžina: 13:25)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Komentar cerkvenih očetov

O odlomku Adam in Kristus iz petega poglavja pisma Rimljanom cerkveni očetje pravijo: »Drugi del petega poglavja je v celoti sestavljen iz veličastne antiteze med Adamom in Kristusom: kakor je prvi s tem, ko je grešil, uvedel v svet smrt za vse ljudi, saj iz njega izvirajo, tako je drugi s tem, ko je dopolnil svoje delo, nazaj prinesel vsem ljudem opravičenje in življenje. Toda simetričnost je samo delna, saj je ena odločilna tako kvalitativna kot kvantitativna razlika med obema ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Angelovo češčenje, Trg sv. Petra, 22. junij 2008
Dragi bratje in sestre, v evangeliju današnje nedelje sta dve Jezusovi povabili: po eni strani »ne bojte se ljudi«, po drugi pa »bojte« se Boga (prim. Mt 10,26.28). Tako smo spodbujeni razmišljati o razliki, ki je med človeškimi bojaznimi in strahom Božjim. Strah je naravna razsežnost življenja. Od malega smo doživljali oblike strahu, ki so se izkazale namišljene ter so izginile. Nadalje se pojavljajo druge, ki pa imajo konkreten izvor v resničnosti. S ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.